"Senkinek pénzen vött rabjai nem voltunk sem nem vagyunk" Brassó és a fejedelmi hatalom viszonya a város fejedelmi szolgáltatásai tükrében, Bethlen Gábor uralkodása idején

Cziráki Zsuzsanna
"Senkinek pénzen vött rabjai nem voltunk sem nem vagyunk" Brassó és a fejedelmi hatalom viszonya a város fejedelmi szolgáltatásai tükrében, Bethlen Gábor uralkodása idején.
[Thesis] (Unpublished)

[thumbnail of DISSZERTÁCIÓ2.pdf]
Preview
PDF (thesis)
Download (3MB)
[thumbnail of TÉZISEK.pdf]
Preview
PDF (booklet)
Download (345kB)

Abstract in Hungarian

Doktori disszertációm az elmúlt években folytatott kutatásaimba enged bepillantást, melyek során az erdélyi szászok, ezen belül is célirányosan Brassó és a Barcaság kora újkori történetével foglalkoztam. E tágabb témakörön belül munkám egészen pontosan Brassó és a fejedelmi hatalom viszonyára irányul Bethlen Gábor uralkodása idején, egy sajátos aspektusból, Brassónak, mint privilegizált autonóm közösségnek a fejedelem számára teljesített szolgáltatásaiból kiindulva. A doktori értekezés gerincét a brassói városi számadáskönyvek jellegzetes forráscsoportja adja (Arhivele Naţionale ale României Filiale Braşov. Socoteli vilicale. Stadthannenrechnungen. Primaria municipiului Braşov. V/19–V/23.). Voltaképpen a város könyveléséről van szó, ami a pénzügyek kezelésével megbízott városi tisztviselő, a városgazda – a szászok Stadthann vagy questor/villicus névvel illették – kezén átfutó pénzek tételes kimutatását tartalmazza, bevételekre és kiadásokra osztva. A brassói számadáskönyvek tekintetében Bethlen Gábor uralkodására vonatkozóan abban a szerencsésnek mondható helyzetben vagyunk, hogy a számadáskönyveket csaknem hiánytalanul vizsgálhatjuk. Az 1618-1619-es esztendőkre vonatkozó feljegyzések sajnálatos módon nem állnak rendelkezésre, ám a fennmaradó 15 esztendőnyi anyag mégis elegendő információt szolgáltat ahhoz, hogy meghatározhassuk a főbb irányvonalakat, ami a város fejedelmi szolgáltatásait illeti, valamint adalékokkal szolgál a város diplomáciai tevékenységéhez is. A számadáskönyvek különös értéke nyilvánvaló gazdaságtörténeti jelentőségükön túl abban rejlik, hogy bejegyzéseiket gyakran olyan magyarázatokkal látták el, melyek több ponton is kiegészíthetik a bethleni időszak belpolitikájára, diplomáciájára vagy akár életmódjára vonatkozó ismereteinket is. Munkám során arra törekedtem, hogy a számadáskönyvekből nyert eredményeket egyeztessem és kiegészítsem egyéb forrásokkal, illetve a vonatkozó szakirodalommal. Különösen a diplomáciai rész volt az, ahol a leginkább merítettem a brassói állami levéltár (Arhivele Naţionale ale României Filiale Braşov) dokumentumai mellett a Magyar Országos Levéltár Thurzó- és Dóczy-levéltárából, illetve a bécsi állami levéltár Haus-Hof- und Staatsarchiv Hungarica, Turcica, valamint Hofkammerarchiv gyűjteményeinek anyagaiból. Kézenfekvő viszonyítási pontként felhasználtam még egy magyar-szász vegyes lakosságú, ám kétségtelenül a vármegyei magyar területhez idomuló kulcsos város, Kolozsvár számadáskönyveinek mikrofilmes változatát. Mindezek alapján bontakozott ki a dolgozat két fő gondolati egysége, a fejedelem és a brassói szászok diplomáciatörténeti kapcsolata, illetve a szász szolgáltatások logisztikai jellegű összetevőinek részletes vizsgálata Bethlen Gábor uralkodása idején.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis (PhD))
Creators: Cziráki Zsuzsanna
Title of the thesis in foreign language: The relation between the city of Kronstadt and the principal power of Transylvania, related to the registers of the city villicus, in the ruling period of Gabriel Bethlen (1613-1629)
Supervisor(s):
Supervisor
Position, academic title, institution
MTMT author ID
Papp Sándor
habil., egyetemi docens, SZTE BTK Történeti Intézet
UNSPECIFIED
Subjects: 06. Humanities > 06.01. History and archaeology > 06.01.01. History
Divisions: Doctoral School of History
Discipline: Humanities > History
Language: Hungarian
Date: 2011. April 21.
Item ID: 711
MTMT identifier of the thesis: 2102092
doi: https://doi.org/10.14232/phd.711
Date Deposited: 2011. Apr. 15. 09:11
Last Modified: 2019. Sep. 02. 15:57
Depository no.: B 4865
URI: https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/711
Defence/Citable status: Defended.

Actions (login required)

View Item View Item