Items where Subject is "06.01.01. History"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ő
Number of items at this level: 345.

A

Abdel-Salam Mohamed Abdallah
Az egyiptomi-magyar kapcsolatok a két világháború közötti időszakban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Abonyi Lajos
Fejezetek Elek község történetéből 1724-1845.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Anderle Ádám
A spanyol abszolutizmus képe a XIX. és a XX. században Magyarországon /A "fekete legenda" magyarországi történetéhez/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Arienza Arienza D. Javier
La crónica hispana de la guerra de los quince años (1593 - 1606), según guillén de san clemente y de centelles, embajador de Felipe II y Felipe III en la corte de praga entre los años 1581 y 1608.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Aszalós Károly
A szegedi egyetemi ifjúsági mozgalmak és a szegedi egyetemi Bethlen Gábor Kör története 1932-ig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

B

Babarczi Dóra
Magyar jezsuiták Brazíliában a 18. század közepén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Balatoni Balázs
Liberalizmus, humanitarianizmus és nemzeti önrendelkezés a brit Balkán Bizottság tevékenységében (1903–1919).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Balogh Ádám
A nacionalizmus szerepe a görög külpolitikai gondolkodásban 1897-1912.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Balázs György
A Nemzeti Bizottság és a forradalmi népi szervek megalakulása és működése Szentesen 1944 október 8-tól 1949 február 1-ig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Bara Péter Tamás
Leo of Chalcedon. The Network, Paideia, and Miracles of an Early Komnenian Metropolitan.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Baracs Gabriella
Hódmezővásárhely felszabadulása és az új élet megindulása 1944 október 8-tól 1945 novemberéig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Batóné Kaczúr Ágnes
Brazíliai magyarság a két világháború között 1920-1941.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Bazan István
A Hévízgyörki Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1950-1972.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Bella István
Kondoros száz esztendeje (1875-1975).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Belényi Gyula
Szeged város és Szeged járás mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalmának története (1948-1953).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Benkő Judit
Az Egyesült Államok ideológiai behatolása Latin-Amerikában, hatása a kubai forradalom ideológiai fejlődésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Berkes Miklós
A szocialista hazafiságra és proletár internacionalizmusra nevelés az alap- és középfokú oktatásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Berta Tibor
A köztársasági mozgalom története a délalföldi régióban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Beszteri Béla
A nemzeti bizottságok tevékenysége Veszprém megyében /1945. április - 1949. január/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Beszteri Béláné
A tanácsrendszer létrehozása és a tanácsok kezdeti tevékenysége Veszprém megyében /1950-1954/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(Unpublished)

Bezdán Sándor
Hódmezővásárhelyi paraszti olvasókörök és agrárszocialista földmunkás egyletek a dualizmus korában (1867-1918).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Bilibok Péterné
Adalékok Tessedik Sámuel társadalmi és pedagógiai harcainak történetéhez, valamint szarvasi hatásához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Blazovich László
Ransanus és Magyarország.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Bodó Katalin
A mexikói cristero háború külföldi visszhangja: spanyol, amerikai, vatikáni és magyar diplomáciai reflexiók.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Borbély József
Agyagosszergény története.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Borzákné Nacsa Mária
A Descriptio Europae Orientalis eszmei háttere és politikai célzatossága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Bozsity Lajos
Észak-Bácska délszláv lakosságának gazdasági-társadalmi helyzete, politikai-kulturális törekvései a szerb megszállástól az 1920-as évek végéig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Bálint János
A mezőgazdasági kistermelés integrálása Makó városban [Egyetemi doktori értekezés].
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Bán Mónika
Világképek és életrajzok. A spanyolországi Habsburg uralkodók a XIX. századi spanyol történetírás múltképében biografikus művek alapján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Bárdi Lajos
Gyarmati múlt és mai függőség Latin-Amerikában /A gyarmati kapitalista gazdálkodás eredményei és hatása a Karib-térségben, különös tekintettel Haiti, volt francia gyarmatra/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Béres Mária
Régészeti adatok Csongrád megye Árpád-kori településtörténetéhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Bódi György
A KISZ párttaggá nevelő tevékenységének hatása az MSZMP összetételére Csongrád megyében 1975-1978.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Böőr László
Nagykőrös gazdasági—társadalmi viszonyai a két világháború között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

C

Cann Typhaine
HEROES, EXEMPLARS AND MEDIATORS. The concept of patriotism in the Mongolian historical novel of the socialist era.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Capraz Hüseyin Sevket Cagatay
Pétervárad 1694. évi török ostroma nyugati és oszmán források alapján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Cora Zoltán
A szociálpolitika válaszútjai Magyarországon: a mintakövetés lehetőségei és kényszerei (1938-1950).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Csakmag György
Csongrád megye munkaerő-helyzete a II. és a III. ötéves terv időszakában /1961-1970/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Cseh István
A nagycsaládrendszer emlékei és maradványai a Sárközben és Pécsvárad környékén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Csernus Sándor
A zsigmondi magyar állam külpolitikája 1420-ig különös tekintettel Nyugat-Európára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Csikós Mária
A békés egymás mellett élés a szovjet külpolitika elméletében és gyakorlatában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Csipes Antal
Dobó István élete és szerepe Magyarország XVI. századi történetében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Csurgai Horváth József
Székesfehérvár urbanizációja. A városfejlődés a kiegyezés korában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Csősz László
Tettesek, szemtanúk, áldozatok. A vészkorszak Jász-Nagykun-Szolnok megyében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Czeglédi Imre
Az Első Gyulai Kötött és Szövött Iparárugyár története (1900-1931).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Cziráki Zsuzsanna
"Senkinek pénzen vött rabjai nem voltunk sem nem vagyunk" Brassó és a fejedelmi hatalom viszonya a város fejedelmi szolgáltatásai tükrében, Bethlen Gábor uralkodása idején.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Czúth Béla
A bagauda mozgalom.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

D

D. Matuz Edit
Felsőtárkány-Várhegy neolitikus és késő bronzkori-koravaskori telepe.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Daka István
Gyoma gazdasági és társadalmi helyzete újratelepülésétől a reformkor kezdetéig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Debreczeny Ivánné
Az értelmiség Szegeden a Gömbös-kormányzat idején /1932-1936/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Diczházi Dezső
Miskolc város története 1943-tól 1945 végéig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Dobos Gyula István
Ellenforradalom és restauráció Tolna megyében 1919-1922.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Dobrovits Mihály
Égi kagánok eltűnt birodalma.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Dányi László
Forradalmak egy országban (Lenin államkapitalizmus-felfogásának alakulása 1917-1918-ban).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Dávid György
A magyar protestantizmus helyzete III. Károly alatt.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1923) (Unpublished)

Dégi István
Az 1947. évi országgyűlési képviselő választások Szegeden.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Dékányné Szénási Éva
A kommunisztikus közösség koncepciója Étienne Cabet elméleti munkásságában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Dér Terézia
Szent István és Szent László alakja magyarországi latin nyelvű liturgikus énekekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Dévavári Zoltán
Új partok felé - Kisebbségi kiútkeresés, szellemi és politikai irányzatok a Délvidéken és a Magyar Párt megalakulása (1918-1923).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Döbör András
Sajtópolitika és politikai sajtó Magyarországon a 18. század végén és a 19. század első felében - Felvilágosodás- és reformkori magyar nyelvű hírlapok a nemzeti identitás, a modernizáció és a polgári átalakulás szolgálatában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

E

Ecsedy István
Az első sztyeppei nép a Kárpát-medencében (A gödörsíros kurgánok kultúrája a Tiszántúlon).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Eitler Aladárné Szilágyi Julia
Az 1947. évi országgyűlési képviselő választások Csongrád megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Erdélyi Iván
Török hadjáratok Magyarország és Ausztria ellen 1526-1541.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Erdős Ferenc
A polgári forradalom és szabadságharc története Fejér megyében /1848-1849/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Eszik Sándor
Kecskemét a felszabadulás első évében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Eszik Sándor
A Kecskeméti Nemzeti Bizottság megalakulása és intézkedései 1945 júniusáig.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(Unpublished)

F

Faludi Gábor
A bajai járás termelőszövetkezeteinek története.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Falusi Norbert
Uralkodó magyar eszmék a változásban - Erdély 1910-1922.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Farkas Anikó
A szadati Egyiptom magyar szemmel. Magyar-egyiptomi kapcsolatok 1970-1980.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Farkas Pálma Adél
Fekete legenda, hispanoamericanismo és az Egyesült Államok Miguel Primo de Rivera diktatúrája idején (1923-1930).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Fedeles Tamás
A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő-középkorban (1354-1526).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Fehér István
Szeged gazdasági, társadalmi helyzete és a munkásosztály vezette antifasiszta erők harca a háború ellen, a demokratikus átalakulásért (1939-1944).
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1962) (Unpublished)

Fejős Sándor
Művelődés és kultúra a dualizmus kori Magyarkanizsán (1867-1918).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Felföldi Szabolcs
Élet a késő ókori, kora középkori Selyemúton. A 3–4. századi Nija a régészeti leletek és az írott források tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Ferwagner Péter Ákos
Francia politikai pártok a gyarmati Algériában 1945-1954.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Firuzi Mortaza
Münşeʾât ve Baʿżî Vaḳâyiʿ-i Sulṭân Süleymân Ḫân: The Study of the Correspondence Between the Ottomans and Safavids.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Forczek Zoltán
Szank község története és bibliográfiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Forman István
Orosháza a második világháború idején /1939. január 1-től 1944. október 6-ig/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Fábián György
A két munkáspárt együttműködésének fejlődése Szegeden, a népi demokratikus forradalom időszakában /1944-1948/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Fábiánné Gyöngyössy Orsolya
Plébánia és társadalom : A római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Földváriné Kocsis Luca
Az 1929-1933-as világgazdasági válság hatása Szeged gazdasági életére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Fülöp Zoltán
A gazdasági élet monopolizálódása a császári Németországban az imperializmus korában 1871-1914.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Fülöp Éva Mária
Szántódpuszta kapitalizmus kori agrártörténete 1848-1945.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

G

G. Tóth Péter
A csanádi székeskáptalan személyi összetétele a késő-középkorban (1354-1526).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Gausz Ildikó
Magyarország vonzásában - Francia ajkú utazók a kora újkori Magyarországon (1554-1608).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Glósz József
Az alsó- és középfokú oktatás története Tolna megyében az önkényuralom időszakában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Glózik Klára
A turizmus és szabadidő eltöltésének lehetőségei Magyarországon a dualizmus korában különös tekintettel Békés megyére (1867-1914).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Goldman György
Battonya-Gödrösök és a tiszai kultúra kialakulása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Gróh Dániel
Őskori településnyomok Visegrád-Lepencén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Gszelmann Ádám
A Kiskunhalasi Református Polgári Leányiskola története.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Gulyás László
Szaúd-Arábia és az Atlanti hatalmak I. és II. Szaúd uralkodása alatt 1950-1958.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Gálffy László
Angers au XIIIe siecle developpement urbain, structures economiques et sociales.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Géczi Lajos
Anjou-kori Oklevéltár IX. 1325.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Góbi János
Szigetvár monográfiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Göcző Géza
Gyöngyös város története a XVIII. században, különös tekintettel a városi tanács jegyzőkönyveire.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Gőcze Rezső
Szombathely francia megszállása 1809-ben.
Earlier doctoral dissertations, Horthy Miklós Tudományegyetem (1940–1944).
(1944) (Unpublished)

H

Hada Ferenc
Görgey hadműveletei Schwechattól Kápolnáig.
Earlier doctoral dissertations, Horthy Miklós Tudományegyetem (1940–1944).
(1945) (Unpublished)

Hadnagy Szabolcs
Az oszmán hadsereg élelmiszer-utánpótlásának rendszere az 1658. évi erdélyi hadjárat tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Haladi József
Hódmezővásárhely mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek története (1948-1960).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Halmágyi Miklós
Az önazonosság és idegenfelfogás kérdései az első ezredforduló korának válogatott szerzői alapján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Horváth Gábor
Gergely Gyöngyösi OSPPE (1472-1531) Ed i Paolini nel XVI Secolo: Storia e culto.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Horváth István
Nagykőrös a Tanácshatalom időszakában 1918-1919.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Horváth Lajos
A népfrontmozgalom Csongrád megyében a szocialista konszolidáció és a szocializmus alapjai lerakásának időszakában 1957-1962.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Hrabovszki Mihály
Ellenforradalom Hódmezővásárhelyen 1956-ban.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1959) (Unpublished)

Hunyadi Zsolt
Hospitallers in the Medieval Kingdom of Hungary, c.1150-1387.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

I

Igaz Levente
Háborúzó államok a IX-XIII. századi Ibér-félszigeten és a Kárpát-medencében. Az európai középkori hadtörténet két útjának összevethető elemei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Illés Imre Áron
A lex Flavia municipalis keltezése és keletkezése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Islam Sargi
From integration to alienation. Diverging Perceptions of the Kurdish Question in the Turkish Modernization.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Iványi Anna
Az 1945-ös földosztás Mezőhegyesen és Mezőkovácsházán.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Iványosi-Szabó Tibor
Pénzforgalom és a pénz forgalmi értékének alakulása Kecskeméten 1662-1711-ig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

J

Jancsó Katalin
A korai politikai indigenizmus Peruban és az Asociación Pro-Indígena - Indigenismo político temprano en el Perú y la Asociación Pro-Indígena.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Janzsó Miklós
A Tabula Cebetis az 1-2. századi filozófiai gondolkodásban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Jobbágy Anna
Kecskemét város a török alatt, különös tekintettel a hódoltság viszonyaira.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1926) (Unpublished)

Juhász Edit
Ansiedlung der Deutschen im Komitat Tolna nach der Türkenherrschaft (1695-1725).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Juhász Márta
A kalocsai érseki uradalom gazdálkodása a XIX.-XX. század fordulóján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Jókai Rita
A Napóleon-kép avagy Korzika francia integrációja?
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

K

Kalocsay Ferenc
A török háborúk Zsigmond korában.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1933) (Unpublished)

Kanyó Ferenc
Népfrontpolitika és koalíciós ellentétek Szegeden és Csongrád megyében 1944-1945-ben (1944. október-1945. nyara).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Kati Erzsébet
Társadalom és művelődés Werbőczy Hármas könyvében.
Earlier doctoral dissertations, Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem (1940–1945).
(1922) (Unpublished)

Katona Eszter
Spanyol-olasz kapcsolatok a második világháború alatt.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Kelényi B. Ottó
A sopronbánfalvai kolostor története.
Earlier doctoral dissertations, Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem (1940–1945).
(1922) (Unpublished)

Kemenes József
Az általános iskola története Győr-Sopron megyében 1945-1963.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Kis Péter
A királyi szolgálónépi szervezetek.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Kisházy Margit
A régi Bánhegyes.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1948) (Unpublished)

Kiss Erzsébet
Kiskunhalas gazdasága a világválságtól a világháborúig /1929-1939/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kiss Gergely
A királyi alapítású bencés apátságok egyházjogi helyzete a 11-13. században. Exemptio, protectio és nemzetközi háttér.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Kiss Gábor Ferenc
Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatai 1938–1941.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Kiss Margit
Kecskemét város munkássága és üzemi bizottságai a népi demokratikus átalakulásban 1944-1948.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Kiss Árpád
Mezőkovácsháza története (1956-1980).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Kiss P. Attila
"...ut strenui viri..." A gepidák Kárpát-medencei története.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Komár Krisztián
Az Osztrák-Magyar Monarchia és Egyiptom kapcsolatai 1882-1914.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Kovács Anett
Közjótékonyság Békés megyében a dualizmus korában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Kovács Kálmán Árpád
Az erdélyi valláspolitika rendszere az 1760-70-es években.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Kovács Szilvia
A kunok története a mongol hódításig.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Kovács Tamás
Restitutio imperii – Az Anicius család szerepe másfél évszázad legitimációs törekvéseiben –.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Kovács Tibor
Magyar huszárfegyverek a Rákóczi-szabadságharc bukásáig a tárgyi emlékanyag tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Kovács Viktória
Vámok és vámszedés a középkori Magyar Királyságban Nagy Lajos korában (1342–1382).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Kovács Áron
Conceptul de transformare în gândirea politică românească şi maghiară din Transilvania (1830-1848).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Kovácsné Rózsa Klára
Az Újszegedi Kender-Lenszövő Vállalat fejlődése a felszabadulástól 1960-ig.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(Unpublished)

Krajcsovics János
A világgazdasági válság szarvasi hatása (1929-1933).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Krajcsír Lukács
A csehszlovák-egyiptomi fegyvervásárlási szerződés és hatása a nemzetközi kapcsolatokra 1955-1961.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Kristó Gyula
Anjou-kori krónikáink.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

Kun József
Cato és a De Agri Cultura.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Kunhegyi József
Az ellenforradalmi rendszer hatalomra jutásának közigazgatási és katonai eszközei Vas megyében 1919-1920.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Kurucz Katalin
A nyíri Mezőség neolitikuma.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Kurunczi Jenő
I. Péter diplomáciája /1697-1706/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Kácsor Ferenc
A népoktatási törvény bevezetésének körülményei, helyzete Fejér megyében 1868 után.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Káli Zsuzsanna
Munkásművelődés Magyarországon a dualizmus időszakában /1867-1918/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kökény Andrea
Angol-amerikaiak Texasban, 1821-1845.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Körmendi János
Nagymajláth története megtelepedésétől az örökváltsági szerződés megkötéséig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Köteles Lajos
A paraszti gazdaság fejlődése, a paraszti népesség rétegződésének alakulása Körösnagyharsányban 1848-1914.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Kövér Lajos
Batsányi János politikai eszméi.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Kövér Lajos
A XVIII. század magyarság képe elfeledett francia források tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Kühn János
A 70-es évek magyar ifjúságpolitikája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Kürti Béla
A szegedi táj története az avar korban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kőfalusi Győzőné Kövendi Veress Ilonka
Mánuel görög császár uralkodása, különös tekintettel magyarországi politikájára.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1922) (Unpublished)

Kőfalvi Tamás
A pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevéltára 1254-1526.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

L

Lakatos Pál
A pannóniai lelőhelyű egyiptomi emlékek rövid áttekintése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Lakos Katalin
A korai buddhizmus szerepe az ókori India gazdaság- és társadalomtörténetében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Lengyel András
Fejezetek a Szegedi Fiatalok Közép- és Kelet-Európa-érdeklődése történetéből.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Liptovszíné Wolf Mária
A borsodi földvár. Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Lipták Dorottya
A Gömbös kormány külpolitikája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Lovász György
Szarvas kulturális élete 1848-1945 között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Lucza Franciska
A Hegyháti járás (Baranya vármegye) gazdaság-, népesség- és munkaerőszerkezetének sajátosságai a dualizmus korában (1869-1910).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Lugosi József
A függetlenségi és 48-as párt tevékenysége és szerepe Szeged életében az 1901-4 közötti időszakban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Lukács Albin
A németországi szociáldemokrata párt szocialista országokkal folytatott politikájának vizsgálata 1969-től a helsinki konferenciáig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Lázár György
Szlovákok Magyarországon 1945-48.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Lévai Lajos
Petrozsény települése.
Earlier doctoral dissertations, Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem (1881–1919).
(1926) (Unpublished)

M

Majoros István
Nemzetközi kapcsolatok az imperializmus korában; a francia-orosz szövetség 1887-1914.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Maléth Ágnes
I. Károly és a pápaság kapcsolata (1301-1342).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Marek János
A szegényparasztság szociális problémái a század elején Somogyban 1900-1930.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Margittai Linda
"Zsidókérdés" a Délvidéken 1941-1944.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Marjanucz László
Hódmezővásárhely hitélete és kereskedelme a dualizmus korában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Marton Szabolcs
A magyar középkori szeszesitalok története (kumisz, sör, pálinka).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Mayer Gyuláné
A földosztás és a mezőgazdaság szocialista átszervezése Nagyszénás községben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Medgyesi Konstantin
Demokrácia-diskurzus(ok) Magyarországon az 1945 és 1949 közötti időszakban és időszakról.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Menyhárt Lajos
Magyarcsanád a szocialista fejlődés útján (1944-1970.).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Menyhárt Lajos
Magyarcsanád története /1944-1962/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Meriggi Simone
Studio storico-politico della destra italiana dal dopoguerra ad oggi.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Miklós Péter
Balogh István politikai pályája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Mislovics Erzsébet
A magyarországi zsidóság demográfia- és gazdaságtörténete, 1700-1830.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Molnár György
A Dunai hajózás fő kérdései 1935-1945.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Monostori Adél
Egy vitatott életút : La Valette atya tevékenysége Martinique szigetén ; 1746-1762.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Mándics Mihály
A magyarországi bunyevácok története.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Mérei Pál
A Magyar Tanácsköztársaság munkára nevelési törekvései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Móricz Béla
A mezőgazdaság szocialista átszervezése 1947-től 1953-ig Szeged járás területén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

N

Nagy Georgina
A független Algéria első évtizede és a magyar kapcsolat, 1962–1971.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Nagy Gyula
Az erdélyi románság törekvéseinek története a világháborúig.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1923) (Unpublished)

Nagy István
Demokratikus ifjúsági mozgalom Csongrád megyében 1944-1948.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Nagy István
A kecskeméti zsidóság 1919–1944 között különös tekintettel a Horthy-korszakra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Nagy Marcel
Cambios y continuidades en el pensamiento conservador mexicano decimonónico.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Nagy Miklós
A francia republikanizmus főbb kérdései. A republikánus hagyomány a francia köztársasági rendszerekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Nagy Sándor
Ellenforradalom Bács-Kiskun megyében 1956-ban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Nagy Ádám
Csongrád megye numizmatikai lelőhelyei /Numizmatikai adatok Csongrád megye történetéhez a kezdettől 1686-ig/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Nemes Krisztina
Történelem és emlékezet a Mequinensa mítoszban. Jesús Moncada A folyók városa című regényének történelemképe (1870-1970).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Niklai Ferenc
Bethlen Farkas élete és történeti műve.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1948) (Unpublished)

Négyessy László
A vitézi rendről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Németh István
Az olasz kommunista párt harca a munkásegységért, az antifasiszta népfrontért (1921. január 21-1944. április 24.).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Nótári Tamás
Fejezetek Bajorország kora középkori történetéből a salzburgi történeti források tükrében (VIII.-IX. század).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

O

Ocsák Miklós
Algyő gazdasági, társadalmi-politikai viszonyai /1956-1973./.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Olasz Lajos
A kormányzóhelyettesi intézmény története (1941–1944).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Oláh János
Gádoros község negyedszázados fejlődése: 1944-1970-ig /Különös tekintettel a mezőgazdaság szocialista átalakítására/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Orbán Imre
"Ecce, iam vici mundum!" Antiochiai Szent Margit tisztelete Magyarországon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Orozco Librado Zapata
Los procesos de transformacion socieconomica en Europa del Este y América Latina en perspectiva historica comparada.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

P

Palkovics Andrea
Út a kiegyezésig - spanyol szemmel : 1850-1868.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Pallagi Mária
A spanyol semlegesség kérdése a bécsi diplomáciában (1914-1918).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Palotai Jenő
A magyar munkásmozgalom forradalmi és katonai hagyományainak szerepe a szocialista hazafiságra - proletárinternacionalizmusra nevelés területén egy egy katonai egységnél.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Palotás Zsolt
Bejek, korzárók és diplomaták - A Tuniszi Kormányzóság kapcsolatai a nyugat-európai országokkal és az Egyesült Államokkal, 1605-1830.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Papo Adriano
György Martinuzzi Utyeszenics e la dedizione della Transilvania alla Casa d'Austria.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Papp Béla
Társadalom és művelődés II. Ulászló korában.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1923) (Unpublished)

Papp Zoltán
Fejezetek a közegészségügy délalföldi történetéből különös tekintettel a szívgyógyászatra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Pataky Márta
Az orosz kereskedelmi kapcsolatok fejlődése, Afanaszij Nyikityin utazása a három tengeren.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Pedani Maria Pia
Dalla frontiera al confine.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Perneki Mihály
Antifasiszta ellenállási mozgalom Délmagyarországon 1941-1944.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Pethő Szilvia
El exilio de comunistas españoles en los países socialistas de Europa Centro-Oriental (1946-1955).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Petrovics István
Várostörténeti tanulmányok. Fejezetek Szeged, Temesvár és Pécs középkori történetéből.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Pető Bálint
A szentesi nyomtatott tömegtájékoztatás kezdetei (1871-1883). A helyi sajtó szerepe a kiegyezés utáni polgári fejlődés előmozdításában egy dél-alföldi városban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Pihurik Judit
Naplók és memoárok a keleti hadszíntérről 1942.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Pintácsi Katalin
Olaszország külpolitikájának mediterrán vonatkozásai az 1948-1953 közötti időszakban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Pintér-Nagy Katalin
A hunok és az avarok fegyverzete, harcmodora az írott források alapján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Pintérné Kurunczi Magdolna
Az uráli nehézipari manufaktúrák története a XVIII. században (kincstári és magánvállalkozások).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Piti Ferenc
Anjou-kori oklevéltár. XXIV. 1340.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Polenyák Ivett
Bécs szerepe Munkácsy Mihály életében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Polgár Szabolcs
Kelet-Európa és a nemzetközi kereskedelem a 8-10. században (Az írott források tükrében).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Pollmann-né Fodor Judit
A perui alkirályság gazdasága a XVI. században.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Polácska Edina
Karlista emigráció Franciaországban (1872-1876).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Pongrácz Attila
A Sao-Pauló-i magyarság 1945-1990.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Pordán Ildikó
László Károly, egy Kossuth-emigráns sorsa, írásai tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Povedák Kinga
Rockapostolok - A keresztény könnyűzene vallástudományi vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Prantner Zoltán
Jemen és a szocialista országok 1955–1970.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Pusztai Gabriella
A magyar orvosok tevékenysége Fekete-Afrikában a 20. század elejétől az 1960-as évek végéig.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Pál József
Nagykanizsa és vidékének története az 1918-as magyar polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság idején.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Pándi Lajos
A narodnyikságtól a marxizmusig (A XIX. századi orosz forradalmi gondolkodás fordulópontja 1879-1883).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

R

Ressné Ivanics Mária
A magyarországi krimi-tatár oklevelek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Rigóné Péter Irén
Szeged gazdasági, társadalmi élete és a munkásmozgalom az ideiglenes stabilizáció időszakában 1924-1929.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Rittling László
Eszterházy Antal élete és szerepe a Rákóczi-szabadságharcban II. Rákóczi Ferenchez írt levelei tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Rosselli Alessandro
La politica di Mussolini in Mediterraneo e il movimento operaio italiano (1933-1939).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Rozsnyai Jenő
Latin-Amerika társadalmának és fejlődésének néhány kérdése a XX. században Magyarországon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Rábai Krisztina
Anjou-kori oklevéltár XL. kötet 1356.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Rákos István
IV. Béla birtokrestaurációs politikája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Rátkai János
A szegedi ipari munkásság életkörülményeinek alakulása 1955-től 1963-ig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Rátkai Árpád
A délmagyarországi munkáseszperantista mozgalom kialakulása és története 1929-ig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Révész Éva
Régészeti és történeti adatok a kora Árpád-kori bizánci-bolgár-magyar egyházi kapcsolatokhoz.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Révész Istvánné Papp Klára
A szegedi középiskolák KISZ-szervezeteinek tevékenysége 1970-1980 között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Rónai Tamás
Az intranzigens jobboldal történetéhez (1939-1944).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Rózsa József
Német-magyar szövetség a csehek ellen. 1272-1278.
Earlier doctoral dissertations, Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem (1940–1945).
(1921) (Unpublished)

S

Schäffer István
Sukoró története 1869-ig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Sebők Balázs
Az Alföld iparosítása – Szolnok megye példáján (1950-1970) Esettanulmány.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Sebők Ferenc
Anjou-kori oklevéltár. XXV. 1341.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Serfőző Zoltán
A Romániai Kommunista Párt elméleti tevékenysége 1921-31 között, különös tekintettel a Párt IV. és V. kongresszusaira.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Siklós János
Ideológiai, politikai életünk néhány kérdése Csongrád megyében 1961-1968.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Sipos József
A kisgazdapárt és a Bethleni konszolidáció kezdetei /1921. március 26 - 1921. június 21./.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Sipos László
Haladó és forradalmi múlt feltárása és értékelése Csongrád megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Szabados György
A magyar történelem kezdeteiről -Az előidő-szemlélet hangsúlyváltásai a XV-XVIII. században-.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Szabados János
"Ih awer befleise mih, dass ih sie beidte zue nahbarn mahen khann." - Die Karriere des deutschen Renegaten (Hans Caspar) in Ofen (1627-1660) im politischen und kulturellen Kontext. Teil I. Die Berichte Hans Caspars (1640-1659) - Eine Quellenedition. Teil II.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Szabó Annamária
A délkelet-európai államok vámuniós, konföderációs és föderációs tervei (1944-1948).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Szabó Henriette Éva
El Diccionario de la antropologia Bolíviana.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Szabó István
Szeged mezőgazdaságának és dolgozó parasztságának helyzete az 1941-1944 közötti időszakban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Szabó Károlyné
A halasi gimnázium története /1664-1980/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Szabó Miklós
A földmunkások mozgalmai és a Tanácsköztársaság Kiskunhalason (1895-1920).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Szabó Mária Gyöngyvér
A tőkés gazdálkodás elemeinek kialakulása a reformkori Fejér megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szabó Pál
1440 - Nándorfehérvár első oszmán-török ostroma és előzményei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Szabó J. József
Kora- középső bronzkori temető a battonyai Vörös Október TSz. homokbányájában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Szakter Gyula
Szeged az első világháborúban 1914-1918.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Szalai Elek
Albrecht Dürer és Willibald Pirckheimer a reformáció mozgalmában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Szalontai József
A szocialista ipar fejlődése Szegeden 1955-1960 között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Szegfű László
Adalékok a Deliberatio eszmetörténeti hátteréhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Szegvári Zoltán
The Image of the Latins in Late Byzantine Epistolography.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020)

Szekeres Béla
Békéscsaba ipari fejlődése s szocialista iparának kialakulása.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Szeljak György
"Tisztelnünk kell egymást!" Nahua világkép és kulturális változások Pachiquitlában a 20. század végén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Szente-Varga Mónika
Migración Húngara a México entre 1901 y 1950.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Szentgyörgyi Károly
Békéscsaba betelepítése.
Earlier doctoral dissertations, Horthy Miklós Tudományegyetem (1940–1944).
(1945) (Unpublished)

Szepesi Ildikó
A békéscsabai Rudolf Főgimnázium története /1897-1924/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szetei József
A politikai oktatás mint a permanens művelődés szerves része.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Szilágyi István
A totális fasizmus és az ellene folytatott harc egyes kérdései Chilében /1973-1976./.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szilágyi János
A KISZ tevékenysége Csongrád megyében az ifjúságpolitikai határozatot követő időszakban 1970-1975.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Szilágyi Károly
Földmunkás és szegényparaszt mozgalmak Csanád megyében (1918-1919).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Szilágyi Péter
A Líbiai monarchia a függetlenségtől a nacionalista forradalomig, 1951-1969.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Szálas Béla
Palladius Rutilius Taurus Aemilianus és mezőgazdasági munkája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Szántó Ferenc
Bányamunkás mozgalmak a tatai szénmedencében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Szántó Richárd
Derby grófság települései, birtokszerkezete, társadalma és politikai intézményei a XIV. század végén és a XV. század első felében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Székely Melinda
A Római Birodalom keleti kereskedelme Plinius Naturalis Historia című műve alapján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Szélinger Balázs
Magyarország és Etiópia. Formális és informális kapcsolatok a 19. század második felétől a II. világháborúig.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Széll Gábor
Küzdelem barbárok és eretnekek ellen Hydatius Chronicájában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Szénászky Júlia
A szakálháti kultúra kialakulása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szépkuti István
Az ipari szövetkezetek fejlődése és perspektívái Magyarországon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szőcs Tibor
A nádori intézmény története az Árpád- és Anjou-kor első felében (1000-1342).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Szűcs Alajos
Békés megye kommunistái és dolgozó népe a demokratikus átalakulásért és a 3 éves újjáépítési terv sikeréért.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Sáringer János
Adattár a magyar külügyi szolgálat történetéhez 1920--1944. (Historiográfiai áttekintés, a külügyi tárca költségvetése, a magyar külpolitika fő irányai és a külföldi szolgálat).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Sárközi István
Adalékok a Horty-fasizmus szegedi kulturpolitikájához 1919 augusztus - 1939.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Sárközi István
Művelődési és kulturális viszonyok Szegeden az ellenforradalmi Horthy-fasizmus 1919-1939 közti időszakában [Egyetemi doktori disszertáció].
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Sárközi László
A Bács-Kiskun megyei nemzetiségek mai helyzete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

T

Takács László
A Nemzeti Bizottságok megalakulása és tevékenységük első éve Békés megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Takács Melinda
Egy kora középkori település a Nyírségben. Adatok a Felső-Tisza-vidék kora középkori településtörténetéhez.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Takáts István
Il senso della storia e il ruolo della Provvidenza in Jacques-Bénigne Bossuet.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Tamasi Mihály
Makó baloldali erőinek küzdelme a fasizmus ellen a 30-as években és a II. világháború alatt. A kommunisták vezette forradalmi erők harca a felszabadulás után a népi demokratikus átalakulásért.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Tamás Ágnes
Nemzetiségi sztereotípiák - összehasonlító perspektívában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Tandori Mária
A korzikai angol királyság és alkotmánya 1794-1796.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Tari Adrienn
A Primo de Rivera diktatúra közép-kelet-európai politikája(1923-1930).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Teiszler Éva
Anjou-kori oklevéltár XXXIV. 1350.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Terray Barnabás
Az iskolarendszer néhány jellemző vonása a reformkor I. felében /Petőfi iskolaévei/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Thoroczkay Gábor
Egyháztörténeti és forrástanulmányok a XI. századi magyar történelemről.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Torbágyi Péter
Magyar vándormozgalmak és szórványközösségek Latin-Amerikában a második világháború kitöréséig.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Turcsikné Süli Mária
Az ifjúsági mozgalom nemzetközi kapcsolatai - Áttekintés és elemzés az 1957 és 1984 közötti Csongrád megyei tapasztalatok alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Táborosi Zsuzsanna
Székesfehérvár kisiparos társadalma a két világháború között.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Táborosi Zsuzsanna
A népi demokratikus átalakulás néhány kérdése Fejér megyében (1944-1945).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Tóth Ferenc
Az általános- és középiskolai felnőttoktatás története Csongrád megyében 1945-1960.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Tóth Ferenc
Népi építkezés Makón.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Tóth Ferencné
Az 1945-ös földreform végrehajtása Sándorfalván.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Tóth Gábor
Lebő és környékének településtörténete őskortól az Árpádkorig.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1946) (Unpublished)

Tóth Ildikó
Anjou-kori Oklevéltár XV. (1331.).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Tóth István
Szlovákok a megmaradás és a beolvadás válaszútján (Az alföldi szlovákság története a két világháború között).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Tóth István Mihály
Az 1594. évi bánáti szerb felkelés.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Tóth Iván
Alexandros Homérosa - Arrhianos-tanulmányok.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Tóth János
Katona István és történetírása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Tóth Sarolta
Magyar és lengyel Imre-legendák.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1962) (Unpublished)

Tóth Hajnalka
A Kanizsával szembeni végvidék Gyöngyösi Nagy Ferenc levelezése tükrében 1683 és 1690 között.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Töttős Gábor
A szőlőtermesztés és a borgazdaság fejlődése a szekszárdi borvidéken a XVIII-XIX. században.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Túróczi Tamás
Katana és Ige. Ibériai-japán kapcsolatok (1543-1650) a keresztény rendi konfliktusok és a japán kereszténypolitika változásai tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Türk Attila Antal
A magyar őstörténet és a szaltovói régészeti kultúrkör.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

U

Ujfaludi László
Isaszeg és Dány községek urbéri perei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

V

Valastyán Balázs
Magyar földbirtok- és telepítéspolitika a visszacsatolt Bácskában (1941-1944).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Varga Lajos
Harc a revizionizmus ellen a német szociáldemokrata párt 1903-as drezdai kongresszusán.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1960) (Unpublished)

Varsányi Attila
A hódmezővásárhelyi főispánság története (1873-1950).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Vass István
Szovjet állásfoglalások 1942-1943-ban a fasiszta Németország elleni európai második front kérdésében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Velenczei Katalin
Alánok a Római Birodalom utolsó évszázadában /375-476/ - Kommentárral ellátott bilingvis forrásgyűjtemény.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Vida Beáta
A karthauzi rend története a középkori Magyar Királyság területén - A néma barátok megtelepedése és berendezkedése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Vincze Sándor
A Kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola szerkezetének, vonzáskörének, továbbtanulási funkciója teljesítésének változása az iskolareform időszakában /1958/59-1972/73/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Virág Lászlóné
A gépállomások szerepe a Kommunista Párt parasztpolitikájának alakulásában - különös tekintettel a Békés megyei gépállomásokra /1945-1956/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Vukman Péter
Moszkvától Londonig. Nagy-Britannia és Jugoszlávia a szovjet-jugoszláv konfliktus idején (1948-1953).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Váczi Rozália
Nemzetiségek és nemzetségpolitika Békés megyében (1957-1980).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Vér Márton
The Postal System of the Mongol Empire in Northeastern Turkestan.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

W

Waldmann József
Tápé táncalkalmai és hagyományai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Weisz Boglárka
Vámok és vámszedés az Árpád-kori Magyarországon (Történeti áttekintés, adattár).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Wéber Péter
Regime Changes, Public Memory and the Pursuit of Justice: The Case of German-Speaking Jews in Bukovina(1920-1960).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Z

Zallár Andor
A Szegedi Orvostudományi Egyetem Könyvtárának története 1926-1976.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Zeman Ferenc
Politikai küzdelmek és közéleti mozgalmak Hódmezővásárhelyen a Horthy-korszakban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Zombik Miklós
A Magyar Királyi Kancellária Mátyás király korában.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1948) (Unpublished)

Zombori István
Adalékok V. Károly politikájának magyar vonatkozásaihoz /1519-1538/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Zorn Antal
A katolikus népoktatás helyzete a kalocsai érsekség területén a Canonica Visitátiok tükrében 1711-1848.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Á

Ádám Anna
A kézműipar helye és szerepe Szeged újjáépítéséért folytatott harcában /1944-1948./.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Ágoston József
Szegvári "Gorkij" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története /1948-1965/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Árpás Károly
Az észt nemzeti megújulási mozgalom történetéhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Árva Edit
A szovjet-kínai kapcsolatok néhány vonatkozása (1949-1957).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Ő

Őry Kovács Katalin
A jaraguá do suli magyar kolónia: identitás és történelem.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Ősz Károly
A hazafias népfront politikai tevékenysége a szocialista patriotizmus és proletár internacionalizmus erősítéséért Csongrád megyében az ellenforradalom leverését követő évtizedekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

This list was generated on 2024. június 17. 20:07:26 CEST.