Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ö
Number of items: 167.

A

Auer, Ádám
A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések).
[Thesis] (Unpublished)

Ayadi, Viktor
Integrálható sokrészecske rendszerek vizsgálata hamiltoni szimmetria-redukciós módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

B

Bacsa, Sarolta
Investigations on molecular mechanisms of epithelial cell stress responses.
[Thesis] (Unpublished)

Bakos, Eszter
A kiskorúak védelme a médiában megjelenő káros tartalmakkal szemben az Európai Unió és hazánk szabályozása tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Bakota, Tibor
Evaluating the effect of code duplications on software maintainability.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh, Klára
CDKN2A gene mutations and genetic interactions in the pathogenesis of melanoma.
[Thesis] (Unpublished)

Barkóczi, Balázs Zoltán
Tianeptine induces GluA1 phosphorylation and subsequent alteration of the firing properties of CA1 neurons.
[Thesis] (Unpublished)

Barna, Dóra
Referenciaértékek származtatása a kísérleti és számításos kémiában.
[Thesis] (Unpublished)

Bata , Teodóra
A közepes méretarányú tájökológiai egységek határainak matematikai-statisztikai alapú vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Benkő, Mária
Tenzidek zárványkomplex képződésének vizsgálata folyadékfázisban és adszorpciójuk tanulmányozása szilárd/folyadék határfelületen.
[Thesis] (Unpublished)

Benyhe, Balázs
Agrogén hatásra kialakuló felszínformák és folyamatok vizsgálata eltérő geomorfológiai adottságú területeken.
[Thesis] (Unpublished)

Bereczki, Zsolt
Az avarok trepanációs szokásai a Dél-Alföld bioarcheológiai leletanyagának tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Bernáth, András
Hamlet, the Ghost and the Model Reader - The Problems of the Reception and a Concept of Shakespeare’s Hamlet.
[Thesis] (Unpublished)

Berényi, Ágnes
Anticancer effects of estrone derivatives and nonsteroidal 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 inhibitors.
[Thesis] (Unpublished)

Bezdán, Anikó Judit
A vadászati jog, annak gyakorlása és a vadásztársaságok.
[Thesis] (Unpublished)

Bálint, Erika
Khat (Catha edulis) a contoversial plant: blessing or curse?
[Thesis] (Unpublished)

Bíró, Csilla
Szemlélődés és misztika Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjában.
[Thesis] (Unpublished)

Bíró, Judit
A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban.
[Thesis] (Unpublished)

Bíró, Lóránt
A bakonyi mangánérc-bányászat fúrásainak komplex újraértékelése.
[Thesis] (Unpublished)

C

Cseri, András
Genomikai és fenomikai megközelítések kombinálása az árpa szárazságtűrésének jellemzésében.
[Thesis] (Unpublished)

Csík, Norbert
Vizsgálati módszerek fejlesztése és alkalmazása a neurokardiológiai fluktuációk automatizált feldolgozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Czene, Anikó
A colicin E7 nukleáz domén, mint egy lehetséges mesterséges metallonukleáz alapja.
[Thesis] (Unpublished)

Czepán, Mátyás
Characterization of basic functions of cultured human gastric myofibroblasts.
[Thesis] (Unpublished)

Czerjak, Milána
Az ember ábrázolása és a művészet és alkotás problémái Gogol "Pétervári elbeszélések" című elbeszélésciklusában = Изображение человека и проблемы искусства и творчества в «Петербургских повестях» Гоголя.
[Thesis] (Unpublished)

Czövek, Dorottya
Bronchial hyperresponsiveness: animal models and clinical aspects.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dabi, Gergely
Post-metamorphic palaeofluid evolution of the Mecsekalja Zone metamorphic complex.
[Thesis] (Unpublished)

Daróczi, Borbála
Evaluation of agents that can modify the radiation response.
[Thesis] (Unpublished)

Deli, Petra Eszter
A munkavállaló általános felelőssége a német és az osztrák modellek jog-összehasonlító keresztmetszetében.
[Thesis] (Unpublished)

Deák, Beáta
Investigation of the effects of nociceptin and nocistatin on pregnant uterine contractions in vitro.
[Thesis] (Unpublished)

Dohány, Gabriella
A zenei műveltség és az ének-zene tanulásával kapcsolatos háttérváltozók összefüggéseinek empirikus vizsgálata a középiskolás tanuló körében.
[Thesis] (Unpublished)

Dombi, József Dániel
A special class of fuzzy operators and its application in modelling effects and decision problems.
[Thesis] (Unpublished)

Dudás, Gábor
A világvárosok térkapcsolatainak vizsgálata légi közlekedési adatok felhasználásával.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fages , Michel
Study of biomechanical behavior of the all ceramic dental crown.
[Thesis] (Unpublished)

Fekete, József
Aromás vegyületek vizsgálata hévizekben és keletkezésük kísérleti modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Felföldi, Szabolcs
Élet a késő ókori, kora középkori Selyemúton. A 3–4. századi Nija a régészeti leletek és az írott források tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Filep, Ágnes
Aeroszolok abszorpciós ångströmexponensének és méreteloszlásának mérése – A forrásazonosítás lehetőségének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Filkor, Kata
Genome-wide transcriptome analysis of dendritic cells in a model of acute and persistent infection.
[Thesis] (Unpublished)

Fiser-Nagy, Ágnes
Complex evaluation of the Kiskunhalas-NE fractured metamorphic hydrocarbon reservoir.
[Thesis] (Unpublished)

Fodor, Gábor
Enantiomerelválasztás ciklodextrin alapú királis szelektorokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Fuzik , János
Globális agyi ischaemia hatása két különböző patkánytörzs kérgi aktivitására és egy új lehetséges neuroprotektív stratégia tesztelése.
[Thesis] (Unpublished)

Fábián, László
Integrated optical application of bacteriorhodopsin.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp, Dávid
Taxonómiai és filogenetikai vizsgálatok Palearktikus Charipinae (Hymenoptera, Figitidae) fajokon.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gavallér, Henriette
Aortic elasticity alterations in special disorders.
[Thesis] (Unpublished)

Geisz, Andrea
Mutations of the trypsinogen activation peptide in hereditary pancreatitis.
[Thesis] (Unpublished)

Gellért, Levente
Neuroprotekciós lehetőségek kinureninekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Gere, Zsolt
Vörösmarty Mihály epikus korszakának irodalom- és recepciótörténeti kontextusai.
[Thesis] (Unpublished)

Greksa, Ferenc
Microvascular reactions of normal and osteoporotic bones in response to surgical interventions.
[Thesis] (Unpublished)

Gugán, Katalin
Aspektus és akcióminőség a Hantiban (Szurguti nyelvjárás).
[Thesis] (Unpublished)

Gyurkovits, Zita
Short-term neonatal outcomes following various modes of delivery.
[Thesis] (Unpublished)

Gönczi, Márton
Functional role of gap junctions in early and delayed cardioprotection induced by nitric oxide donors and rapid cardiac pacing.
[Thesis] (Unpublished)

H

Halmágyi, Miklós
Az önazonosság és idegenfelfogás kérdései az első ezredforduló korának válogatott szerzői alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Heiner, Zsuzsanna
Bakteriorodopszin és koenzimek femtoszekundumos időfelbontású spektroszkópiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Henits, László
Szubpixel-alapú osztályozás alkalmazása a városi felszínborítás és területhasználat elemzésében.
[Thesis] (Unpublished)

Herzog, Csilla
A médiaműveltség és a médiahasználat vizsgálata 14-18. éves tanulók körében.
[Thesis] (Unpublished)

Hlédik, Erika
Termékjellemzők és preferenciák - Fogyasztók termékjellemzőkkel kapcsolatos preferenciáinak és a preferenciák stabilitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hunya, Ákos Gábor
Physiological factors could enhance amyloid-beta toxicity.
[Thesis] (Unpublished)

I

Igaz, Levente
Háborúzó államok a IX-XIII. századi Ibér-félszigeten és a Kárpát-medencében. Az európai középkori hadtörténet két útjának összevethető elemei.
[Thesis] (Unpublished)

Illés, Imre Áron
A lex Flavia municipalis keltezése és keletkezése.
[Thesis] (Unpublished)

Iványi, Zoltán
17β-Pirazolil és -pirazolinil szteroidok szintézise és szerkezetvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

J

Juhász, Kata
Reverse signaling of tumor necrosis factor. Novel functions of the signaling molecule CKIP-1.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász, Szilvia
A C1orf124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban.
[Thesis] (Unpublished)

Jászay, Tamás
Körülírások (Fejezetek a Krétakör Színház történetéből: 1995-2011).
[Thesis] (Unpublished)

K

Kardos, Péter
Topológia-megőrző képműveletek és a vékonyítás új módszerei.
[Thesis] (Unpublished)

Keserű, Imre
Post-suburban transformation in the functional urban region of Budapest in the context of changing commuting patterns.
[Thesis] (Unpublished)

Khoroshyy, Petro
Dynamics of physical processes in proteins studied by kinetic absorption spectroscopy.
[Thesis] (Unpublished)

Kincsesné Vajda, Beáta
Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss, Zsuzsanna Éva
Language policies and language ideologies related to miltilingualism: A case study of the Hungarian minority population in Szeklerland.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsubé, Sándor
Humán patogén Candida fajok molekuláris kimutatása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Komlósi, Gergely
Humán agykérgi neuronhálózatok működése és szerotonerg szabályozása.
[Thesis] (Unpublished)

Korbely, Anita
Preparation and investigation of polymethacrylate-based matrix systems.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Krisztina
Tanítókép a dualizmus kori magyar és német neveléstan könyvekben (1867-1914).
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Krisztina
Táj- és térképzetek Hunyady Sándor prózájában.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Károly
Az anyagcsere szerkezetének hatása a genetikai interakciókra és a genomszerveződésre.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Mária
Changes in gene expression following cardiac pacing-induced delayed cardioprotection in the canine heart.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Szilvia
A kunok története a mongol hódításig.
[Thesis] (Unpublished)

Krizsán, Krisztina
Opportunista patogén Cochliobolus izolátumok jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kádár, Zalán
Szteránvázas azidok előállítása és réz(I)-katalizált dipoláris cikloaddíciói.
[Thesis] (Unpublished)

Kárpáti, József
Közigazgatási kontrolling: új típusú tervezési és értékelési megoldások a közigazgatási szervek és az állam működésében.
[Thesis] (Unpublished)

Kóbor, Jenő
Changing face of migraine during childhood development.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lehoczki-Krsjak, Szabolcs
Tebukonazol és protiokonazol hatóanyagok mennyiségének, transzlokációjának, bomlásának és kalászfuzáriózis elleni hatékonyságának vizsgálata búzában különböző kijuttatási módszereknél.
[Thesis] (Unpublished)

Lele, Enikő
Modulation of airway and lung tissue mechanics by different intrapulmonary resident gases.
[Thesis] (Unpublished)

Lintner, Balázs
Fertility preserving treatments in different prognostic groups of cervical cancer patients.
[Thesis] (Unpublished)

Lénárt, András
Ideológia és propaganda a Franco-diktatúra filmpolitikájában.
[Thesis] (Unpublished)

Lückl, János
The predictive value of peri-infarct flow transients in focal brain ischemia.
[Thesis] (Unpublished)

M

Majer, Petra
Antioxidánsok szerepe a levelek akklimációjában – rövidtávú alkalmazkodás változó megvilágításhoz.
[Thesis] (Unpublished)

Majzik, Zsolt
Investigation of surface reactions by means of scanning probe techniques and electron spectroscopies.
[Thesis] (Unpublished)

Maroda, Mónika
Preparation and investigation of cross-linked hyaluronic acid nanoparticle systems.
[Thesis] (Unpublished)

Maráz, Anikó
New approaches in the treatment of locally advanced non-small cell lung cancer.
[Thesis] (Unpublished)

Mihály, Csilla
Figuren und Figurenkonstellationen im 'Theater des Selbst'. Exemplarische Texterklärungen aus Franz Kafkas mittlerem Erzählwerk.
[Thesis] (Unpublished)

Molitorisz, Anikó
Az olvasási stratégiákról alkotott tanulói meggyőződések vizsgálata 12-18 éves korban.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár, Eszter
Új kismolekula-alapú módszerek kidolgozása és alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Méhes, Tamás
Monista és dualista felfogás a magánjogban, gazdasági társaságok a Ptk-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros, Minucsér
Spatial analysis of geohazard on the Fruška Gora mountain.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy, Benedek
Az optimális szabadalmak elméletének magatartásgazdaságtani és nemzetközi közgazdasági kiterjesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Krisztina
Self-assembling macromulecules on surfaces.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Ágoston
Terminológiakivonatolás francia nyelvű szabadalmi leírásokból szabály alapú és statisztikai módszerek segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy C., Katalin
A katalán "anar + főnévi igenév" szerkezet grammatikalizációs jelentésváltozásának kezdeti szakaszáról történeti pragmatikai megközelítésben.
[Thesis] (Unpublished)

Nonn, Melinda
Selective functionalization of alicyclic β-amino acids by 1,3-dipolar cycloaddition of nitrile oxides.
[Thesis] (Unpublished)

Nádasdi, Péter
A prenominális finit vonatkozó szerkezetek vizsgálata a magyarban.
[Thesis] (Unpublished)

O

Ohnmacht, Magdolna
A progresszív aspektus mint temporális determináns-függvény.
[Thesis] (Unpublished)

Orcsik, Roland
Dominókockák. Domonkos István művészetének ex-Jugoszláv irodalmi kapcsolatformái.
[Thesis] (Unpublished)

P

Paja, László
Joint fusions in palaeopathology: diagnosis and epidemiology.
[Thesis] (Unpublished)

Pallagi, Petra
The effects of Na+/H+ exchanger regulatory factor 1 and trypsin on pancreatic ductal bicarbonate secretion.
[Thesis] (Unpublished)

Petneházi, Gábor
Humanista irodalom és politikai publicisztika határán. Kovacsóczy Farkas (1540-1594) politikai beszédei és Erdély kormányzásáról írott dialógusa.
[Thesis] (Unpublished)

Pintér, Zoltán
Antropometriai paraméterek diagnosztikus hatékonysága az elhízás, különös tekintettel a zsigeri zsírfelhalmozódás és bizonyos kardiovaszkuláris rizikótényezők tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Pintér , Henriett
A tudás szerveződésének vizsgálata fogalmazásban és grafikus ábrázolásban.
[Thesis] (Unpublished)

Poór, Péter
Sóstressz és szalicilsav indukálta élettani folyamatok összehasonlító vizsgálata paradicsomban: akklimatizáció vagy programozott sejthalál.
[Thesis] (Unpublished)

Páldy, Ferencz Sándor
A Drosophila melanogaster kalpainok és a sejtvándorlás.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rábai, Krisztina
Anjou-kori oklevéltár XL. kötet 1356.
[Thesis] (Unpublished)

S

Schnúr, Andrea
The role of cationic trypsinogen and its mutations in pancreatitis.
[Thesis] (Unpublished)

Schöll-Barna, Gabriella
Kagyló- és csigahéjak stabilizotóp-vizsgálata: Környezet- és klímarekonstrukció a Balaton vízgyűjtőjében.
[Thesis] (Unpublished)

Seltmann, Katja C.
Advancement in Hymenoptera Research through Anatomy Ontology Development.
[Thesis] (Unpublished)

Simon-Szabó, Ágnes
Werther-fordítások kulturális átértelmezései 1800 körül fordításelméleti és filológiai megközelítésben.
[Thesis] (Unpublished)

Sipiczki, Mónika
Functional Materials - Syntheses, Characterisation and Catalytic Applications.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos, László
High-performance liquid chromatographic enantioseparation of unnatural β-amino acids on chiral stationary phases.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos, Áron
Plazmonikus struktúrák tervezése, előállítása és alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Sisák, Krisztián
Acute Transfusion in Major Trauma: Triggers and the Benefit of a Massive Transfusion Protocol.
[Thesis] (Unpublished)

Skribek, Ákos
Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation.
[Thesis] (Unpublished)

Skublics, Benedek
Modular and semimodular lattices.
[Thesis] (Unpublished)

Sliman, Omar
Integrated characterization of a lower-nubian hydrocarbon reservoirs, with special emphasize on geostatistical uncertenties.
[Thesis] (Unpublished)

Sulyok, Edvárd
Isolation and Structure Elucidation of Diterpenes from Euphorbia pannonica, E. esula and E. falcata.
[Thesis] (Unpublished)

Sulyok, Tamás
Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, M. Ágnes
Vaccination against chlamydial and mycobacterial infections.
[Thesis] (Unpublished)

Szalai, Tamás
Nagy tömegű csillagok végállapotai: szupernóva-robbanásokhoz kötődő porképződés és az LS 5039 gammakettős vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyi, Péter
A Líbiai monarchia a függetlenségtől a nacionalista forradalomig, 1951-1969.
[Thesis] (Unpublished)

Szolomájer-Csikós, Orsolya
Módosított peptidek szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Sztanó, Balázs
Morphometric studies and a complex airway evaluation panel for objective and reliable assesment of laryngo-tracheal stenosis surgery.
[Thesis] (Unpublished)

Szász, András
A veleszületett immunitás szabályozásának vizsgálata in vitro és in vivo rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szél, Tamás
Antiarrhythmic properties of novel antianginal drugs in dog and human cardiac preparations.
[Thesis] (Unpublished)

Szép, Angéla
Membránszűrés hatékonyságának javítása kombinált módszerek alkalmazásával ipari szennyvizek tisztítása során.
[Thesis] (Unpublished)

Szólics , Alex
The use of covered stents in the treatment of carotid artery stenosis.
[Thesis] (Unpublished)

Szőcs, Tibor
A nádori intézmény története az Árpád- és Anjou-kor első felében (1000-1342).
[Thesis] (Unpublished)

Szűcs, Gergő
Protection against ischemia/reperfusion: role of the farnesol and red palm oil.
[Thesis] (Unpublished)

Sárközy, Márta Julianna
Cardiovascular risk and stress adaptation in metabolic diseases.
[Thesis] (Unpublished)

T

Takáts, Katalin
II-es típusú szupernóvák távolságának meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

Terecskei, Kata
Egy kis GTP-kötő fehérje szerepe a növényi cirkadián óra, stressz-válaszok és a fényfüggő endoreduplikáció szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Terzin, Viktória
Immunological and diabetological features of chronic pancreatitis.
[Thesis] (Unpublished)

Tiricz, Hilda
Szimbiotikus eredetű, antimikrobiális típusú peptidek hatása Sinorhizobium meliloti baktériumra.
[Thesis] (Unpublished)

Tobak, Zalán
A városi felszín vizsgálata nagy térbeli és spektrális felbontású légifelvételek felhasználásával.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Erzsébet Melinda
A Hsp27 neuroprotektív szerepének tanulmányozása transzgenikus egerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Ildikó
Méretvariált magnetit nanorészecskék előállítása és felületmódosítása polianionos védőrétegekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, László
Acute management of high-energy pelvic ring injuries.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Marianna
Jézus - ahogyan Nietzsche látja.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Mónika
Az MDR1 gén kromatin szerkezetének tanulmányozása gyógyszerérzékeny és gyógyszerrezisztens humán sejtekben.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Zoltán János
A mozgóképes pornográfia műfajkritikai kérdései a hálózati kultúra korában.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth , Ákos
A meglevés szóismétlései (Tanulmányok Tandori Dezső költészetének "középső" korszakáról).
[Thesis] (Unpublished)

Tőkés , Tünde
Neuroprotective effects of phosphatidylcholine and L-alpha-glycerylphosphorylcholine in experimental inflammation.
[Thesis] (Unpublished)

U

Ungvári, Krisztina
Effects of Chemical and Prophylactic Agents Used in Dentistry on Titanium Implant Surfaces.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vamoş, Ecaterina Edith
Analysis of the mechanism by which dADA2 factors contribute to the specificity of dSAGA and dATAC histone acetyltransferase complexes.
[Thesis] (Unpublished)

Varga, Gabriella
Assessment of the anti-inflammatory activity of potentially bioactive compunds by intravital microcirculatory analysis.
[Thesis] (Unpublished)

Varga, László
Information Content of Projections and Reconstruction of Objects in Discrete Tomography.
[Thesis] (Unpublished)

Varga, Tamás
Ortogonális polinomok zérushelyei és Christoffel-függvények.
[Thesis] (Unpublished)

Varga, Zoltán
Functional and molecular effects of hypercholesterolemia on the myocardium: the role of connexin-43 and microRNA-25.
[Thesis] (Unpublished)

Vass, Andrea
Inflammatory activation after experimental cardiac tamponade and the effects of complement C5a inhibition.
[Thesis] (Unpublished)

Verli, Judit
Investigation of the coordinated interplay among β2-adrenergic receptors, phosphodiesterase 4 and the AKAP-PKA in the cAMP dependent relaxation of the late pregnant uterus.
[Thesis] (Unpublished)

Virágh, Eszter Erika
Az importin-α2 paralóg-specifikus szerepe és összehangolt együttműködése az importin-β/Ketel génnel az ecetmuslica korai embrionális fejlődésében.
[Thesis] (Unpublished)

Ványi, Róbert
Derivation Tree Based Genetic Programming.
[Thesis] (Unpublished)

Váradi, Szilvia
Az Európai Unió bővítésének jogi aspektusai.
[Thesis] (Unpublished)

Végh, Attila Gergely
Nano-biomechanical investigation of living endothelial cells.
[Thesis] (Unpublished)

W

Waro Biru, Girma
Roles of voltage-gated Shal/Kv4 ion channels in D.melanogaster life span, motor activity, learning and memory.
[Thesis] (Unpublished)

Winter, Zoltán
Investigation of the transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) ion channel.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zsindely, Nóra
A dSAGA specifikus hiszton acetiláció génműködés szabályozásban betöltött funkciójának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Zsámboki, János
A Nimród fehérje- és géncsalád szerepe a mikroorganizmusok felismerésében és bekebelezésében.
[Thesis] (Unpublished)

Zölei-Szénási, Dániel
Lézeres szórási interferencia kontrasztelemzésen alapuló véráramlásmérő rendszer építése.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ábrahám, Nóra
Kétdimenziós rendezett cink-oxid nanostruktúrák optikai és fluoreszcenciás tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

É

Érces, Dániel
The role of N-methyl-D-aspartate receptors in colon motility disorders.
[Thesis] (Unpublished)

Ö

Ötvös, Sándor Balázs
Exploiting the benefits of continuous-flow processing for the development of novel sustainable catalytic procedures.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2021. október 25. 16:14:01 CEST.