Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ö
Találatok száma: 167.

A

Auer Ádám
A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Ayadi Viktor
Integrálható sokrészecskerendszerek vizsgálata hamiltoni szimmetria-redukciós módszerrel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

B

Bacsa Sarolta
Investigations on molecular mechanisms of epithelial cell stress responses.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Bakos Eszter
A kiskorúak védelme a médiában megjelenő káros tartalmakkal szemben az Európai Unió és hazánk szabályozása tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Bakota Tibor
Evaluating the effect of code duplications on software maintainability.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr. Balogh Klára
CDKN2A gene mutations and genetic interactions in the pathogenesis of melanoma.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Barkóczi Balázs Zoltán
Tianeptine induces GluA1 phosphorylation and subsequent alteration of the firing properties of CA1 neurons.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Barna Dóra
Referenciaértékek származtatása a kísérleti és számításos kémiában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Bata Teodóra
A közepes méretarányú tájökológiai egységek határainak matematikai-statisztikai alapú vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Benkő Mária
Tenzidek zárványkomplex képződésének vizsgálata folyadékfázisban és adszorpciójuk tanulmányozása szilárd/folyadék határfelületen.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Benyhe Balázs
Agrogén hatásra kialakuló felszínformák és folyamatok vizsgálata eltérő geomorfológiai adottságú területeken.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Bereczki Zsolt
Az avarok trepanációs szokásai a Dél-Alföld bioarcheológiai leletanyagának tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Bernáth András
Hamlet, the Ghost and the Model Reader: The Problems of the Reception and a Concept of Shakespeare’s Hamlet.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Berényi Ágnes
Anticancer effects of estrone derivatives and nonsteroidal 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 inhibitors.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Bezdán Anikó Judit
A vadászati jog, annak gyakorlása és a vadásztársaságok.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr. Bálint Erika
Khat (Catha edulis) a contoversial plant: blessing or curse?
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Bíró Csilla
Szemlélődés és misztika Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Bíró Judit
A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Bíró Lóránt
A bakonyi mangánérc-bányászat fúrásainak komplex újraértékelése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

C

Cseri András
Genomikai és fenomikai megközelítések kombinálása az árpa szárazságtűrésének jellemzésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Csík Norbert
Vizsgálati módszerek fejlesztése és alkalmazása a neurokardiológiai fluktuációk automatizált feldolgozásában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Czene Anikó
A colicin E7 nukleáz domén, mint egy lehetséges mesterséges metallonukleáz alapja.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr. Czepán Mátyás
Characterization of basic functions of cultured human gastric myofibroblasts.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Czerjak Milána
Az ember ábrázolása és a művészet és alkotás problémái Gogol "Pétervári elbeszélések" című elbeszélésciklusában = Изображение человека и проблемы искусства и творчества в «Петербургских повестях» Гоголя.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr. Czövek Dorottya
Bronchial hyperresponsiveness: animal models and clinical aspects.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

D

Dabi Gergely
Post-metamorphic palaeofluid evolution of the Mecsekalja Zone metamorphic complex.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr. Daróczi Borbála
Evaluation of agents that can modify the radiation response.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Deli Petra Eszter
A munkavállaló általános felelőssége a német és az osztrák modellek jog-összehasonlító keresztmetszetében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr. Deák Beáta
Investigation of the effects of nociceptin and nocistatin on pregnant uterine contractions in vitro.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dohány Gabriella
A zenei műveltség és az ének-zene tanulásával kapcsolatos háttérváltozók összefüggéseinek empirikus vizsgálata a középiskolás tanuló körében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dombi József Dániel
A special class of fuzzy operators and its application in modelling effects and decision problems.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dudás Gábor
A világvárosok térkapcsolatainak vizsgálata légi közlekedési adatok felhasználásával.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

F

Dr. Fages Michel
Study of biomechanical behavior of the all ceramic dental crown.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Fekete József
Aromás vegyületek vizsgálata hévizekben és keletkezésük kísérleti modellezése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Felföldi Szabolcs
Élet a késő ókori, kora középkori Selyemúton: A 3–4. századi Nija a régészeti leletek és az írott források tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Filep Ágnes
Aeroszolok abszorpciós ångströmexponensének és méreteloszlásának mérése – A forrásazonosítás lehetőségének vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Filkor Kata
Genome-wide transcriptome analysis of dendritic cells in a model of acute and persistent infection.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Fiser-Nagy Ágnes
Complex evaluation of the Kiskunhalas-NE fractured metamorphic hydrocarbon reservoir.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Fodor Gábor
Enantiomerelválasztás ciklodextrin alapú királis szelektorokkal.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Fuzik János
Globális agyi ischaemia hatása két különböző patkánytörzs kérgi aktivitására és egy új lehetséges neuroprotektív stratégia tesztelése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Fábián László
Integrated optical application of bacteriorhodopsin.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Fülöp Dávid
Taxonómiai és filogenetikai vizsgálatok Palearktikus Charipinae (Hymenoptera, Figitidae) fajokon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

G

Dr. Gavallér Henriette
Aortic elasticity alterations in special disorders.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Geisz Andrea
Mutations of the trypsinogen activation peptide in hereditary pancreatitis.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Gellért Levente
Neuroprotekcios lehetőségek kinureninekkel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Gere Zsolt
Vörösmarty Mihály epikus korszakának irodalom- és recepciótörténeti kontextusai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr. Greksa Ferenc
Microvascular reactions of normal and osteoporotic bones in response to surgical interventions.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Gugán Katalin
Aspektus és akcióminőség a Hantiban (Szurguti nyelvjárás).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr. Gyurkovits Zita
Short-term neonatal outcomes following various modes of delivery.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Gönczi Márton
Functional role of gap junctions in early and delayed cardioprotection induced by nitric oxide donors and rapid cardiac pacing.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

H

Halmágyi Miklós
Az önazonosság és idegenfelfogás kérdései az első ezredforduló korának válogatott szerzői alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Heiner Zsuzsanna
Bakteriorodopszin és koenzimek femtoszekundumos időfelbontású spektroszkópiai vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Henits László
Szubpixel-alapú osztályozás alkalmazása a városi felszínborítás és területhasználat elemzésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Herzog Csilla
A médiaműveltség és a médiahasználat vizsgálata 14-18. éves tanulók körében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Hlédik Erika
Termékjellemzők és preferenciák Fogyasztók termékjellemzőkkel kapcsolatos preferenciáinak és a preferenciák stabilitásának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Hunya Ákos Gábor
Physiological factors could enhance amyloid-beta toxicity.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

I

Igaz Levente
Háborúzó államok a IX-XIII. századi Ibér-félszigeten és a Kárpát-medencében. Az európai középkori hadtörténet két útjának összevethető elemei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Illés Imre Áron
A lex Flavia municipalis keltezése és keletkezése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Iványi Zoltán
17β-Pirazolil és -pirazolinil szteroidok szintézise és szerkezetvizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

J

Juhász Kata
Reverse signaling of tumor necrosis factor. Novel functions of the signaling molecule CKIP-1.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Juhász Szilvia
A C1orf124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Jászay Tamás
Körülírások (Fejezetek a Krétakör Színház történetéből: 1995-2011).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

K

Kardos Péter
Topológia-megőrző képműveletek és a vékonyítás új módszerei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Keserű Imre
Post-suburban transformation in the functional urban region of Budapest in the context of changing commuting patterns.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Khoroshyy Petro
Dynamics of physical processes in proteins studied by kinetic absorption spectroscopy.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Kincsesné Vajda Beáta
Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Kiss Zsuzsanna Éva
Language policies and language ideologies related to miltilingualism: A case study of the Hungarian minority population in Szeklerland.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Kocsubé Sándor
Humán patogén Candida fajok molekuláris kimutatása és jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Komlósi Gergely
Humán agykérgi neuronhálózatok működése és szerotonerg szabályozása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Korbely Anita
Preparation and investigation of polymethacrylate-based matrix systems.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Kovács Krisztina
Tanítókép a dualizmus kori magyar és német neveléstan könyvekben (1867-1914).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Kovács Károly
Az anyagcsere szerkezetének hatása a genetikai interakciókra és a genomszerveződésre.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Kovács Mária
Changes in gene expression following cardiac pacing-induced delayed cardioprotection in the canine heart.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Kovács Szilvia
A kunok története a mongol hódításig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Kovács Krisztina
Táj- és térképzetek Hunyady Sándor prózájában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Krizsán Krisztina
Opportunista patogén Cochliobolus izolátumok jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Kádár Zalán
Szteránvázas azidok előállítása és réz(I)-katalizált dipoláris cikloaddíciói.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Kárpáti József
Közigazgatási kontrolling: új típusú tervezési és értékelési megoldások a közigazgatási szervek és az állam működésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr. Kóbor Jenő
Changing face of migraine during childhood development.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

L

Lehoczki-Krsjak Szabolcs
Tebukonazol és protiokonazol hatóanyagok mennyiségének, transzlokációjának, bomlásának és kalászfuzáriózis elleni hatékonyságának vizsgálata búzában különböző kijuttatási módszereknél.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr. Lele Enikő
Modulation of airway and lung tissue mechanics by different intrapulmonary resident gases.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr. Lintner Balázs
Fertility preserving treatments in different prognostic groups of cervical cancer patients.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Lénárt András
Ideológia és propaganda a Franco-diktatúra filmpolitikájában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr. Lückl János
The predictive value of peri-infarct flow transients in focal brain ischemia.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

M

Majer Petra
Antioxidánsok szerepe a levelek akklimációjában – rövidtávú alkalmazkodás változó megvilágításhoz.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Majzik Zsolt
Investigation of surface reactions by means of scanning probe techniques and electron spectroscopies.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Maroda Mónika
Preparation and investigation of cross-linked hyaluronic acid nanoparticle systems.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr. Maráz Anikó
New approaches in the treatment of locally advanced non-small cell lung cancer.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Mihály Csilla
Figuren und Figurenkonstellationen im 'Theater des Selbst'. Exemplarische Texterklärungen aus Franz Kafkas mittlerem Erzählwerk.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Molitorisz Anikó
Az olvasási stratégiákról alkotott tanulói meggyőződések vizsgálata 12-18 éves korban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Molnár Eszter
Új kismolekula-alapú módszerek kidolgozása és alkalmazása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

dr. Méhes Tamás
Monista és dualista felfogás a magánjogban, gazdasági társaságok a Ptk-ban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Mészáros Minucsér
Spatial analysis of geohazard on the Fruška Gora mountain.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

N

Nagy Benedek
Az optimális szabadalmak elméletének magatartásgazdaságtani és nemzetközi közgazdasági kiterjesztése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Nagy Krisztina
Self-assembling macromulecules on surfaces.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Nagy Ágoston
Terminológiakivonatolás francia nyelvű szabadalmi leírásokból szabály alapú és statisztikai módszerek segítségével.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Nagy C. Katalin
A katalán "anar + főnévi igenév" szerkezet grammatikalizációs jelentésváltozásának kezdeti szakaszáról történeti pragmatikai megközelítésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Nonn Melinda
Selective functionalization of alicyclic β-amino acids by 1,3-dipolar cycloaddition of nitrile oxides.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Nádasdi Péter
A prenominális finit vonatkozó szerkezetek vizsgálata a magyarban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

O

Ohnmacht Magdolna
A progresszív aspektus mint temporális determináns-függvény.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Orcsik Roland
Dominókockák. Domonkos István művészetének ex-Jugoszláv irodalmi kapcsolatformái.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

P

Paja László
Joint fusions in palaeopathology: diagnosis and epidemiology.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Pallagi Petra
The effects of Na+/H+ exchanger regulatory factor 1 and trypsin on pancreatic ductal bicarbonate secretion.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Petneházi Gábor
Humanista irodalom és politikai publicisztika határán. Kovacsóczy Farkas (1540-1594) politikai beszédei és Erdély kormányzásáról írott dialógusa.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Pintér Zoltán
Antropometriai paraméterek diagnosztikus hatékonysága az elhízás, különös tekintettel a zsigeri zsírfelhalmozódás és bizonyos kardiovaszkuláris rizikótényezők tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Pintér Henriett
A tudás szerveződésének vizsgálata fogalmazásban és grafikus ábrázolásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Poór Péter
Sóstressz és szalicilsav indukálta élettani folyamatok összehasonlító vizsgálata paradicsomban: akklimatizáció vagy programozott sejthalál.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Páldy Ferencz Sándor
A Drosophila melanogaster kalpainok és a sejtvándorlás.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

R

Rábai Krisztina
Anjou-kori oklevéltár XL. kötet 1356.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

S

Schnúr Andrea
The role of cationic trypsinogen and its mutations in pancreatitis.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Schöll-Barna Gabriella
Kagyló- és csigahéjak stabilizotóp-vizsgálata: Környezet- és klímarekonstrukció a Balaton vízgyűjtőjében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Seltmann Katja C.
Advancement in Hymenoptera Research through Anatomy Ontology Development.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Simon-Szabó Ágnes
Werther-fordítások kulturális átértelmezései 1800 körül fordításelméleti és filológiai megközelítésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Sipiczki Mónika
Functional Materials - Syntheses, Characterisation and Catalytic Applications.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Sipos László
High-performance liquid chromatographic enantioseparation of unnatural β-amino acids on chiral stationary phases.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Sipos Áron
Plazmonikus struktúrák tervezése, előállítása és alkalmazása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr. Sisák Krisztián
Acute Transfusion in Major Trauma: Triggers and the Benefit of a Massive Transfusion Protocol.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr. Skribek Ákos
Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Skublics Benedek
Modular and semimodular lattices.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Sliman Omar
Integrated characterization of a lower-nubian hydrocarbon reservoirs, with special emphasize on geostatistical uncertenties.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

dr. Sulyok Edvárd
Isolation and Structure Elucidation of Diterpenes from Euphorbia pannonica, E. esula and E. falcata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

dr Sulyok Tamás
Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Szabó M. Ágnes
Vaccination against chlamydial and mycobacterial infections.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Szalai Tamás
Nagy tömegű csillagok végállapotai: szupernóva-robbanásokhoz kötődő porképződés és az LS 5039 gammakettős vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Szilágyi Péter
A Líbiai monarchia a függetlenségtől a nacionalista forradalomig, 1951-1969.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Szolomájer-Csikós Orsolya
Módosított peptidek szintézise.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr. Sztanó Balázs
Morphometric studies and a complex airway evaluation panel for objective and reliable assesment of laryngo-tracheal stenosis surgery.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Szász András
A veleszületett immunitás szabályozásának vizsgálata in vitro és in vivo rendszerekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr Szél Tamás
Antiarrhythmic properties of novel antianginal drugs in dog and human cardiac preparations.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Szép Angéla
Membránszűrés hatékonyságának javítása kombinált módszerek alkalmazásával ipari szennyvizek tisztítása során.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr. Szólics Alex
The use of covered stents in the treatment of carotid artery stenosis.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Szőcs Tibor
A nádori intézmény története az Árpád- és Anjou-kor első felében (1000-1342).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr. Szűcs Gergő
Protection against ischaemia/reperfusion: role of the farnesol and red palm oil.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr. Sárközy Márta Julianna
Cardiovascular risk and stress adaptation in metabolic diseases.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

T

Takáts Katalin
II-es típusú szupernóvák távolságának meghatározása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Terecskei Kata
Egy kis GTP-kötő fehérje szerepe a növényi cirkadián óra, stressz-válaszok és a fényfüggő endoreduplikáció szabályozásában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr. Terzin Viktória
Immunological and diabetological features of chronic pancreatitis.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Tiricz Hilda
Szimbiotikus eredetű, antimikrobiális típusú peptidek hatása Sinorhizobium meliloti baktériumra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Tobak Zalán
A városi felszín vizsgálata nagy térbeli és spektrális felbontású légifelvételek felhasználásával.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Tóth Erzsébet Melinda
A Hsp27 neuroprotektív szerepének tanulmányozása transzgenikus egerekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Tóth Ildikó
Méretvariált magnetit nanorészecskék előállítása és felületmódosítása polianionos védőrétegekkel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr. Tóth László
Acute management of high-energy pelvic ring injuries.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Tóth Marianna
Jézus - ahogyan Nietzsche látja.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Tóth Mónika
Az MDR1 gén kromatin szerkezetének tanulmányozása gyógyszerérzékeny és gyógyszerrezisztens humán sejtekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Tóth Zoltán János
A mozgóképes pornográfia műfajkritikai kérdései a hálózati kultúra korában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Tóth Ákos
A meglevés szóismétlései (Tanulmányok Tandori Dezső költészetének "középső" korszakáról).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Tőkés Tünde
Neuroprotective effects of phosphatidylcholine and L-alpha-glycerylphosphorylcholine in experimental inflammation.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

U

Dr. Ungvári Krisztina
Effects of Chemical and Prophylactic Agents Used in Dentistry on Titanium Implant Surfaces.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

V

Vamos Edith
Analysis of the mechanism by which dADA2 factors contribute to the specificity of dSAGA and dATAC histone acetyltransferase complexes.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Varga Gabriella
Assessment of the anti-inflammatory activity of potentially bioactive compunds by intravital microcircuilatory analysis.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Varga László
Information Content of Projections and Reconstruction of Objects in Discrete Tomography.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Varga Tamás
Ortogonális polinomok zérushelyei és Christoffel-függvények.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr. Varga Zoltán
Functional and molecular effects of hypercholesterolemia on the myocardium: the role of connexin-43 and microRNA-25.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr. Vass Andrea
Inflammatory activation after experimental cardiac tamponade and the effects of complement C5a inhibition.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Verli Judit
Investigation of the coordinated interplay among β2-adrenergic receptors, phosphodiesterase 4 and the AKAP-PKA in the cAMP dependent relaxation of the late pregnant uterus.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Viragh Erika
Az importin-α2 paralóg-specifikus szerepe és összehangolt együttműködése az importin-β/Ketel génnel az ecetmuslica korai embrionális fejlődésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Ványi Róbert
Derivation Tree Based Genetic Programming.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr. Váradi Szilvia
Az Európai Unió bővítésének jogi aspektusai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Végh Attila Gergely
Nano-biomechanical investigation of living endothelial cells.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

W

Waro Biru Girma
Roles of voltage-gated Shal/Kv4 ion channels in D.melanogaster life span, motor activity, learning and memory.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Winter Zoltán
Investigation of the transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) ion channel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Z

Zsindely Nóra
A dSAGA specifikus hiszton acetiláció génműködés szabályozásban betöltött funkciójának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Zsámboki János
A Nimród fehérje- és géncsalád szerepe a mikroorganizmusok felismerésében és bekebelezésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Zölei-Szénási Dániel
Lézeres szórási interferencia kontrasztelemzésen alapuló véráramlásmérő rendszer építése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Á

Ábrahám Nóra
Kétdimenziós rendezett cink-oxid nanostruktúrák optikai és fluoreszcenciás tulajdonságai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

É

Dr. Érces Dániel
The role of N-methyl-D-aspartate receptors in colon motility disorders.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Ö

Ötvös Sándor Balázs
Exploiting the benefits of continuous-flow processing for the development of novel sustainable catalytic procedures.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

A lista elkészítésének dátuma 2019. február 21. 03:40:37 CET.