Items where Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Number of items: 150.

A

Ahmed Aimun Abdelgaffar Elhassan
Pharmacological investigations of natural β2-adrenoceptors agonists on rat uterus in vitro and in silico studies.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Ajtai Tibor
Légköri aeroszolok abszorpciós spektrumának vizsgálata saját fejlesztésű fotoakusztikus mérőműszerrel.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Allow Khomine
Tengervíz part menti vízadóba történő behatolásának csökkentésére szolgáló műszaki beavatkozások értékelése numerikus modellezés segítségével.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Ambrus István
A bűncselekményi egység a magyar büntetőjogban.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Annaházi Anita
Visceral antinociceptive and proinflammatory effects of proteinase activated receptor-4 and its role in the pathogenesis of ulcerative colitis.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Antal Judit
Fit indices for the Rasch model.
PhD, University of Szeged.
(2012)

B

Babarczi Dóra
Magyar jezsuiták Brazíliában a 18. század közepén.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Bakos Kitti
Átalakulás és hitelezővédelem az uniós normák és a közép- és kelet-európai tagállamok jogának keresztmetszetében.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Balogh Lehel
Légy önmagad! De melyik? Az autenticitás filozófiai ideá(l)ja az egzisztenciális filozófiában és pszichoterápiában.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Bebes Attila
Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Bencsik Gábor
Vezető polimereken alapuló fotokatalitikus hatású összetett elektródok előállítása, jellemzése és lehetséges alkalmazásai.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Benedek Klára
Territoriális Formica fajok fészekkomplexumainak szerveződése és közösségszervező hatása.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Borthaiser Nóra
Performing New Cosmos: Environment Matters and Disability Issues in Diesney's Animations between 1990-2010.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Báldi Rita
Két molekula sejtszintű kifejeződése patkány agyszövetben: a KCC2, mely közvetett módon, a posztszinaptikus GABA A receptor mediált sejtválaszban játszik szerepet, valamint a δ alegységgel rendelkező GABA A receptor, mely a tónusos áramok kialakításában vesz részt.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Békés Enikő
Galeotto Marzio De doctrina promiscua című művének eszmetörténeti vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Bóka János
Tradíció és modernitás a kínai jogrendszerben - különös tekintettel a szerződési jogra.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Bölcskei Éva
Optimization of process parameters of coated pellet production.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Börzsönyi Ádám
Spektrálisan és térben bontott interferometria vizsgálata és alkalmazásai.
PhD, University of Szeged.
(2012)

C

Csernenszky András
The Chooser-Picker games.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Csernetics Árpád
Karotintermelő járomspórás gombák genetikai módosításának lehetőségei.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Csupor-Löffler Boglárka
Activity-guided investigation of antiproliferative secondary metabolites of Asteraceae species.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Császár Mátyás
Az Európai Unió intézményi jogi aktusai.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Csörgő Bálint
Redukált genomú Escherichia coli törzs genetikai stabilitásának növelése az indukálható DNS-polimerázok kiiktatásával.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Csütörtöki Renáta
Syntheses and transformations of carbamatoalkylnaphthols prepared via modified Mannich reactions.
PhD, University of Szeged.
(2012)

D

Dinç Emine
Antisense Oligodeoxynucleotide Technology: A Novel Tool for Gene Silencing in Higher Plants.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Divall Csatari Marta
High power laser development in the UV for accelerators and light sources.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Dávid Kinga
Még nem, majdnem és már nem humorizmus. Adalékok Luigi Pirandello művészetértelmezéséhez.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Dévavári Zoltán
Új partok felé - Kisebbségi kiútkeresés, szellemi és politikai irányzatok a Délvidéken és a Magyar Párt megalakulása (1918-1923).
PhD, University of Szeged.
(2012)

F

Faragó Nóra
Szív, tumor és idegsejtek fókuszált miRNS és mRNS expressziós analízise.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Farkas Anikó
A szadati Egyiptom magyar szemmel. Magyar-egyiptomi kapcsolatok 1970-1980.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Farkas Pálma Adél
Fekete legenda, hispanoamericanismo és az Egyesült Államok Miguel Primo de Rivera diktatúrája idején (1923-1930).
PhD, University of Szeged.
(2012)

Farkas Csamangó Erika
A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Fejes József Balázs
A célorientációk és az osztálytermi környezet összefüggése matematika tantárgyhoz kötődően 5-8. évfolyamon.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Ferencz Csilla-Mária
ATP dependent ion transport in biomembranes.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Fülöp András
A polihidroxi-alkánsavak és a hidrogén metabolizmus kapcsolata egy fototróf bíbor kénbaktériumban.
PhD, University of Szeged.
(2012)

G

Gali Himabindu
Role of non-classical polymerases and SUMO PCNA dependent mechanisms in the maintenance of genome stability.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Gaál Magdolna
Photodynamic therapy and fluorescence diagnosis of non-melanoma skin cancer.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Gecse Krisztina
The Role of Gut Permeability and Serine-Proteases in the Pathomechanism of Irritable Bowel Syndrome and Inflammatory Bowel Diseases.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Gombkötő Péter
Processing of dynamic visual information in the caudate nucleus.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Gombos Rita
A Drosophila DAAM axon növekedésben betöltött szerepének vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Gyenes Andrea
Effect of gonadal hormones and neurosteroids on injury-induced microglia and astroglia activation.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Gábor Tamás
Kína monetáris politikája a globális pénzügyi egyensúlytalanságok fényében.
PhD, University of Szeged.
(2012)

H

Hupuczi Júlia
Egy egyedülálló dél-alföldi löszszelvény malakológiai vizsgálata és a terület felső-würm paleoklimatológiai rekonstrukciója.
PhD, University of Szeged.
(2012)

J

Janacsek Karolina
Age-related Differences in Implicit Sequence Learning and Consolidation across the Human Life Span: Implications for the Functioning of the Fronto-Striatal Circuitry.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Jójárt Julianna
Distribution of oxytocin in the spinal cord and its presence in the peripheral nervous system.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Jójártné Laczkovich Orsolya
Amorphization of a crystalline active agent with the aim of pharmaceutical technological formulation.
PhD, University of Szeged.
(2012)

K

Karcsúné Kis Gyöngyi
Orexin jelentősége a vízanyagcsere, valamint a vazopresszin kiválasztás szabályozásában.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Kecskés Gabriella
Current diagnostic, pharmaceutic and reconstructive surgical methods in the management of facial nerve palsy.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Kelemen András
Dynamic Force Measurements in Preformulation of Solid Dosage Forms.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Kelemen Gyöngyi
Individualized treatment of early breast cancer.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Kinyó László
Az állampolgári kompetencia egyes összetevőinek és a közösségi tevékenységformák jellemzőinek vizsgálata 7. és 11. évfolyamos tanulók körében.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Kiss Gábor Dávid
Tőkepiaci fertőzés és divergencia meghatározása extrém események segítségével – kelet-közép európai részvény, kötvény és devizapiaci hálózatok példáján.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Kiss Gábor Ferenc
Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatai 1938–1941.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Kiss Zoltán
A Pixel-based Discrete Tomographic Technique and Its Applications.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Kiss Éva
Az Acaryochloris marina cianobaktérium kettes fotokémiai rendszerének D1, D2 és citokróm b559 alegységeit, valamint a Hox hidrogenázt kódoló gének kifejeződésének vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Kovács Flóra
A közösség kérdésköre és alakulási módozatai a kortárs erdélyi drámában és színházban.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Kovács Tamás
Preventive and therapeutic possibilities for inhibition of the inflammatory consequences of experimental colitis.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Kádár Zoltán
Technológiakritika a 20. századi antiutópiákban és a kortárs filozófiában a századelőtől a 60-as évekig.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Kántor Noémi
Városi közterületek termikus komfortviszonyainak értékelése Szeged példáján különös tekintettel a látogatók szubjektív reakcióira.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Kérchy Vera
A de Man-i retorikaelmélet színházelméleti kihívásai a posztmodern önreflexiós színházelméletek és a performanszelméletek ideológiái, egy materiális színházolvasat esélyei.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Kórus Péter
Egyszeres és kétszeres szinuszsorok és -integrálok egyenletes konvergenciája.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Ködmön Csaba
Evaluation and Use of the Laboratory Methods in Diagnosis and Control of Tuberculosis.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Kürti Levente
Innovative pharmaceutical formulations and excipients for nasal delivery of drugs to target the systemic circulation.
PhD, University of Szeged.
(2012)

L

Lengyel Réka
Petrarca, a lélekvezető. A De Remediis Utriusque Fortunae újraértékelése.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Linka Beáta
Kataláz aktivitás vizsgálata a Rhizopus oryzae opportunista patogén járomspórás gombában.
PhD, University of Szeged.
(2012)

M

Mallareddy Jayapal Reddy
Design, Synthesis and Pharmacological Evaluation of Novel Endomorphin Analogues with Multiple Structural Modifications.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Megyeri Eszter
A kapcsolati minőség méltányossági dimenziója vállalatközi kontaktusokban. A méltányosság kiskereskedői megítélésének összehasonlító elemzése három közép-európai országban.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Miklós Péter
Balogh István politikai pályája.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Molnár István
Szabadalmi anyagi jogi problémák és megoldási elképzelések közfinanszírozású kutatóhelyeken.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Molnár Petra Magdolna
Development of Reference Measurement Procedures with LC-MS in Clinical Chemistry.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Máder Attila
Számítógéppel segített felfedeztetés-központú matematikaoktatás.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Mátrai Zoltán Tamás
Diagnosis and multidisciplinary treatment of sporadical desmoid tumors.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Máté Zsuzsanna
General and nervous system effects of the neurotoxic and metal manganese under various circumstances of application.
PhD, University of Szeged.
(2012)

N

Nagy Dóra
Genetic testing of adult-type hypolactasia in present-day and ancient samples.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Nagy Ferenc Tamás
New aspects in the pathophysiology of severe aortic valve stenosis.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Nagy Gergely
'Ye olde authour': Tolkien's anatomy of tradition in the Silmarillion.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Nagy László
An Investigation of the Phylogeny and Evolutionary Processes of Deliquescent Fruiting Bodies in the Mushroom Family Psathyrellaceae (Agaricales).
PhD, University of Szeged.
(2012)

Nagy Norbert
Calcium-dependent modulation of the cardiac repolarization.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Nagy Judit
Quality of life of head and neck cancer patients after tumor treatment and subsequent maxillofacial rehabilitation.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Nagy Olga
Az anafázis promoting komplex (APC/C) katalitikus modulja Drosophila melanogasterben.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Nagyéri György
Study of neurogenic involvement in arginine-vasopressin and oxytocin release under basal and environmentally stimulated conditions.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Náfrádi Katalin
Régészeti lelőhelyek szenült faanyagának határozása és értékelése a geoarcheológiai kutatásokban.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Náfrádiné Töreki Annamária
Psychosocial risk factors and screening options for perinatal psychopathologies.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Nédó Erika
The complexities of health status and its influencing factors among people living along the Hungarian-Romanian border.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Németh Gábor
Topológia-megőrző vékonyító algoritmusok tervezése és vázközelítések kvantitatív összehasonlítása.
PhD, University of Szeged.
(2012)

O

Owen Michael C
Free Radical-Initiated Unfolding of Peptide Secondary Structure Elements.
PhD, University of Szeged.
(2012)

P

Pallagi Attila
Interaction of calcium with sugar type ligands in solutions related to the Bayer process.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Pallos Judit
Inhibition of specific histone deacetylases suppresses pathogenesis in a Drosophila model of Huntington’s disease.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Pap Zsolt
Synthesis, morpho-structural characterization and environmental application of titania photocatalysts obtained by rapid crystallization.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Pap Balázs
Históriák és énekek.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Pintér Klára
A matematikai problémamegoldás és problémaalkotás tanításáról.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Pogány Stella Csilla
Az andersoni performance elemei.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Pozsonyi Norbert
Zálogjog a szerződési okiratok tükrében (Kauteláris praxis a preklasszikus és a klasszikus korszakban.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Páll Dávid Gergely
Löszös alapkőzetű, eltérő genetikájú fosszilis talajok mikromorfológiai meghatározása és értékelése a Kárpát-medencében.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Pópity-Tóth Éva
Diffúzív és konvektív instabilitás tanulmányozása autokatalitikus eakciófrontokban.
PhD, University of Szeged.
(2012)

R

Ripco Sipos Elvira
Teaching geometry using computer visualization.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Rokszin Alice
Functional cooperation between the caudate nucleus and the posterior thalamus in visual information processing.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Ruzsa Zoltán
New diagnostic and interventional methods in invasive cardiology.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Révész Éva
Régészeti és történeti adatok a kora Árpád-kori bizánci-bolgár-magyar egyházi kapcsolatokhoz.
PhD, University of Szeged.
(2012)

S

Samu Andrea
A Gömör-Tornai-karszt állóvizeinek vízminőség-értékelése különös tekintettel a tápanyagterhelésre.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Sebők Dániel
Cink-peroxid és cink-oxid tartalmú hibrid rétegek optikai, szorpciós és szenzorikus tulajdonságai.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Serly Julianna
Inhibition of drug resistance in two cancer cell lines(MDR and A2780CIS) in vitro; and the role of selected single nucleotide polymorphisms in cancer.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Simon Attila
Exoholdak fedési exobolygók körül.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Singh Margit
Matrix metalloproteinases and angiogenetic factors in gestational trophoblastic diseases and normal placenta.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Sinka Annamária
Az intertextualitás megjelenési formái és interpretációs lehetőségei Szabó Magda Régimódi történet és A pillanat című regényében.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Sinka Róbert
Az infokommunikációs technológia hatása a földrajzi gondolkodásra.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Somosi Sarolta
Az európai gázpiaci liberalizáció kihívásai és eredményei.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Srankó Dávid Ferenc
Preparation and Structural Characterization of Alkaline Earth−Iron(III) Layered Double Hydroxides and their Acrylate-Intercalated Derivatives.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Steinbach Gábor
Differenciál-polarizációs lézerpásztázó mikroszkóp fejlesztése és felhasználása anizotróp biológiai szerkezetek feltárásában.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Stájer Anette
Influence of prophylactic agents on the growth of oral bacterial biofilms on titanium surfaces.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Szabados-Nacsa Ágnes
Improvement of the solubility and bioavailability of loratadine by pharmaceutical technological mtehods.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Szabó Andrea Zsófia
Uncoordinated expression of the main contractile and relaxation proteins in pathological skeletal muscles.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Szabó László
A jóléti állam és a globalizáció.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Szabó Nóra
Epidemiology of central nervous system malformations in South-Eastern Hungary.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Szakálné Kanó Izabella
Gazdasági tevékenységek térbeli eloszlásának vizsgálata a magyar kistérségek példáján.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Szalai Anikó
A fegyveres összeütközések hatása a nemzetközi szerződésekre.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Szalay Brigitta
Iron oxide nanoparticles and their toxicological effects: in vivo and in vitro studies.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Szebeni Gábor János
A galektin-1 alapvető faktor a csontvelő eredetű mesenchymalis őssejtek tumor fejlődést serkentő hatásában.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Szenczi Beáta
Az olvasási motiváció vizsgálata 8–14 éves tanulók körében.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Szigeti Csaba
Morphological and phenotypic changes of nociceptive primary afferent neurons following neurotmesis and perineural capsaicin treatment.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Szikora Szilárd
Poking microtubules bring about nuclear wriggling to position nuclei.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Szilágyiné Sebők Szilvia
A Szőreg-1 telep gázsapkát tartalmazó teleprészének szedimentológiai modellezése.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Szolnoky Jenő
Use of arterial grafts in beating heart surgery; vasorelaxing effects of the colloidal Biseko solution and the inodilator drug, levosimendan in isolated radial artery.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Székesi Dóra
Emberkép Diderot természetfilozófiájában.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Szőllősi Réka
Nehézfémkezelés által kiváltott oxidatív stressz vizsgálata csírázó indiai mustár (Brassica juncea L.) magvakban.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Szőri-Dorogházi Emma
A membránkötött Hyn [NiFe] hidrogenáz enzim struktúra-funkció analízise Thiocapsa roseopersicina-ban.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Szűcs Gábor
Approximations of empirical processes.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Sághy László
Electrical and Mechanical Insights of Human Atrial Fibrillation.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Sándor Andrea
A hullámtér-feltöltődés folyamatának vizsgálata a Tisza középső és alsó szakaszán.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Sánta Gábor
Domaszék-Börcsök tanya (Halomsíros település) komplex, régészeti, környezetrégészeti és archaeometriai elemzése.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Sápi András
Nanorészecske-szén nanocső nanokompozitok előállítása, jellemzése és katalitikus tulajdonságainak vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Séra-Ferencz Anna
A fokalizáció kísérteties materialitása.
PhD, University of Szeged.
(2012)

T

Takács Szabolcs
Central nervous effect of manganase in rats investigated by repeated simultaneous electrophysiological and behavioral recording.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Takó Miklós
Járomspórás gombák béta-glükozidáz enzimeinek vizsgálata: az enzim tisztítása és jellemzése, a kódoló gének molekuláris és funkcionális elemzése.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Tamás Ágnes
Nemzetiségi sztereotípiák - összehasonlító perspektívában.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Tolnai József
Crackle sounds and lung recruitment.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Tápainé Balla Ágnes
The role of second language English in the process of learning third language German.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Tóth Péter Sándor
Egyidejű spektroelektrokémia és in situ vezetésmérési technika magvalósítása és alkalmazása a vezető polimerek redoxi átalakításainak vizsgálatára.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Tóth Hajnalka
A Kanizsával szembeni végvidék Gyöngyösi Nagy Ferenc levelezése tükrében 1683 és 1690 között.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Tózsa-Rigóné Nagy Judit
A mindennapos testnevelés komplex programja Hódmezővásárhelyen 2005-től 2009-ig: Megvalósulás, hatékonyságvizsgálat, szoftverfejlesztés.
PhD, University of Szeged.
(2012)

U

Udvari Beáta
Az Európai Unió nemzetközi fejlesztési politikájának értékelése: a kereskedelempolitikai eszközök adta lehetőségek.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Urbán István
Vertical and horizontal augmentation using guided bone regeneration.
PhD, University of Szeged.
(2012)

V

Venczel Márta
Pharmaceutical development of co-crystals.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Vincze Veronika
Semi-Compositional Noun + Verb Constructions: Theoretical Questions and Computational Linguistic Analyses.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Vojnits Kinga
Development of alternative methods to animal testing: Human pluripotent stem cell lines as a tool for the detection of prenatal toxicity.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Ván Hajnalka
Környezeti hasznok és kimutatásuk a környezeti vezetői számvitelben.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Ványolós Attila
Investigation of plants containing unusual ecdysteroids with ring in their side-chain.
PhD, University of Szeged.
(2012)

van Leeuwen Boudewijn
Artificial neural networks and geographic information systems for inland excess water classification.
PhD, University of Szeged.
(2012)

W

Wéber Edit
Investigation of protein–ligand interactions of targets with solvent-exposed binding sites.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Z

Zámbóné Kocic Larisa
Protean Vicissitude and Milton’s Paradise Lost.
PhD, University of Szeged.
(2012)

This list was generated on 2020. január 25. 09:44:35 CET.