Browse by Discipline

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ó | Ö
Number of items at this level: 492.

A

Abd Elhameed Heba Alaa Eldeen Hosiny
Artificial metallonucleases - molecular tools for gene therapy of cancer.
[Thesis]

Abdelghafour Mohamed Mahmoud Ahmed
Development of Drug Customized Polymeric Carriers for Improved Therapeutic Efficiency.
[Thesis]

Abdul-Karim Laith A.
Optimization approach of dissolving pulp and its esterified derivative preparation from new resources.
[Thesis] (Unpublished)

Adamkovich István
A modell-módszer lehetőségei a természettudományos megismerésben, különös tekintettel a kémia tanításának világnézeti problémáira.
[Thesis] (Unpublished)

Alsharif Nizar B.
Systematic Design of Antioxidant Hybrid Biocatalysts Based on Inorganic Nanozymes and Polystyrene Latex Beads.
[Thesis]

András Gizella
A Kinetikus Izotóp Módszer alkalmazása a foszfátanyagcsere és transzport szimultán vizsgálatára vörösvértest esetében.
[Thesis] (Unpublished)

Angyal Anikó
2H-Azirinek új típusú reakciói.
[Thesis]

Apróné Török Ibolya
Imidazoltartalmú ligandumok és inozitolszármazékok kölcsönhatása réz(II)- cink(II)- és nikkel(II)ionokkal: egyensúly, szerkezet, hidrolitikus aktivitás.
[Thesis] (Unpublished)

Aranyi Anita
Poliszacharid és ciklofruktán típusú királis állófázisok alkalmazása enantiomerek elválasztására.
[Thesis] (Unpublished)

Azzidani Awad Mohamed
Presynaptic regulation of noradrenergic transmission: the role of sodium-pump and sodium/calcium exchange.
[Thesis] (Unpublished)

B

Bacsa Ildikó
Ösztrán vázas vegyületek A- és D-gyűrűben történő módosítása.
[Thesis] (Unpublished)

Baji Ádám
Szteránvázhoz kondenzált nitrogéntartalmú heterociklusok szintézise bifunkciós nemi hormon származékokból.
[Thesis] (Unpublished)

Bajnóczi Éva Gabriella
Chemistry of Some Amphoteric Cations (Sn2+; Pb2+; Cr3+) in Hyper-Alkaline Aqueous Solutions.
[Thesis] (Unpublished)

Bajtai Attila
Cinkóna és poliszacharid alapú királis állófázisok kölcsönhatásainak vizsgálata.
[Thesis]

Bakos Tamás
Koleszterinszint-csökkentő hatású vegyületek előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Baksay Iván
Spectrographic determination of major constituents in coal and fly ASH and slag by solution excitation.
[Thesis] (Unpublished)

Balog Ádám
Félvezető elektródok optoelektronikai tulajdonságainak tanulmányozása.
[Thesis]

Balogh Károly
Melanocit-stimuláló hormon fragmensek és analógok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh Ria Katalin
Transcriptional Activator CueR Protein: Purification, Characterization and Potential Bioanalytical Application.
[Thesis] (Unpublished)

Balázsik Katalin
Prokirális ketonok heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezése.
[Thesis] (Unpublished)

Bara Tamásné Herczegh Ottilia
Műszeres és érzékszervi vizsgálatok egyes sajtok minőségkövetésében.
[Thesis] (Unpublished)

Barna Dóra
Referenciaértékek származtatása a kísérleti és számításos kémiában.
[Thesis] (Unpublished)

Barthos Róbert
A Zr02 -Si02 és a Zr02 -Ti02 vegyes oxidok és szulfátozott származékaik savas és katalitikus tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Bartók Mihályné Bozóki Gizella
Vizsgálatok az 1,3-klórhidrinek bázisok hatására végbemenő átalakulásának mechanizmusa területén.
[Thesis] (Unpublished)

Basa Erzsébet
Vizes közegű kaolin szuszpenziók ülepedési sajátságai.
[Thesis] (Unpublished)

Bata Péter
Heterogenizált fém-ftalocianin komplexek katalitikus alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

Bencsik Gábor
Vezető polimereken alapuló fotokatalitikus hatású összetett elektródok előállítása, jellemzése és lehetséges alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

Benkő Mária
Tenzidek zárványkomplex képződésének vizsgálata folyadékfázisban és adszorpciójuk tanulmányozása szilárd/folyadék határfelületen.
[Thesis] (Unpublished)

Bereczkné Urbán Mónika
Szén nanocsövek szintézise mezoporózusos szilikátokban.
[Thesis] (Unpublished)

Beregszászi Tímea
Heteropolisavak alkalmazása szerves kémiai átalakulásokban.
[Thesis] (Unpublished)

Berger Ferenc
A fermentációs citromsav-előállítás vizsgálata szacharóz alapon Aspergillus nigerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Berger Ferenc
Multimolekulás adszorpciós rétegek szerkezete, termodinamikája és szerepe a kolloid stabilitásban.
[Thesis] (Unpublished)

Berkecz Róbert
Enantiomerek királis elválasztása és megkülönböztetése.
[Thesis] (Unpublished)

Berkes Mária
A hidrogén-peroxid és az uranil(VI)ion közti kölcsönhatás vizsgálata az urán által katalizált polarográfiás nitrátredukcióról.
[Thesis] (Unpublished)

Berkesi Ottó
Cink-(2-etil-hexanát)-ok szerkezete és spektroszkópiai tulajdonságai az infravörös tartományban.
[Thesis] (Unpublished)

Berki Péter
Szervetlen fém-oxid alapú szén nanocső nanokompozitok előállítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bessar Badiaa Abd El-Rahman
Effect of food technological processing on residue of some pesticides in some plant foods.
[Thesis] (Unpublished)

Biczók László
A 2-pentanon primer fotokémiai átalakulásainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Binshahna Saeed Omer
Preparation of certain aryl alkyl ketones.
[Thesis] (Unpublished)

Bite Pál
A Neber féle átalakulások vizsgálata a 2-aceto-furan-oximon.
[Thesis] (Unpublished)

Boa János
Acetil-fluorid elektrokémiai fluorozásának tanulmányozása vízmentes hidrogén-fluoridban.
[Thesis] (Unpublished)

Boga Györgyi
Különböző vesekövek ultramikro-kémiai, infravörös spektroszkópiai, röntgendiffrakciós, termikus analízisének összehasonlítása.
[Thesis] (Unpublished)

Boga Endréné Hornok Katalin
Klinikai kémiai referencia értékek meghatározásának módszertani vonatkozásai.
[Thesis] (Unpublished)

Bohner Bíborka
Kalciumiontartalmú csapadékok mintázatképződése.
[Thesis] (Unpublished)

Borsné Pető Judit
Prosztaciklin és thromboxán A2 metabolitok mérése vérplazmában, valamint a meghatározás jelentősége az érelmeszesedéssel járó folyamatok jellemzésében.
[Thesis] (Unpublished)

Bottka Sándor
Nukleozid-5'-foszfodiamidátok.
[Thesis] (Unpublished)

Bozsó Ferenc
Oxidációs reakciók vizsgálata ón-dioxid-króm-oxid katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Bozóki Ferenc
Nitrogéntartalmú szerves vegyületek hatása a vas korróziójára kén-hidrogént tartalmazó elektrolitokban.
[Thesis] (Unpublished)

Boór Lajosné
Ipari célú szintézisvizsgálatok kortikoidok előállítására.
[Thesis] (Unpublished)

Buchholcz Balázs
Módosított titanát nanocsövek szerkezete és stabilitása: ioncsere, adalékolás és heterostruktúrák.
[Thesis] (Unpublished)

Buckó Ákos
Complex equilibria in strongly alkaline aqueous solutions containing Ca(II), Al(III) and heptagluconate ions.
[Thesis]

Bucsi Imre
Diolok átalakulásai elektrofil katalizátorokon, szilíciumtartalmú szerves vegyületek katalitikus átalakulásai, fullerének kémiai átalakulásai : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Bucsi Imre
Diolok átalakulásai zeolitokon.
[Thesis] (Unpublished)

Budai Balázs
Semleges sók befolyása híg savak hydrogén-ion concentrátiójára. Ionhydrátvíz quantitatív meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

Budavári Viktória
Módosított felületű elektródok.
[Thesis] (Unpublished)

Bugris Valéria
Dehydration-rehydration induced structural changes in pristine and composite layered double hydroxides.
[Thesis] (Unpublished)

Bugyi László
A CO, NO és Mo közötti kölcsönhatás vizsgálata téremissziós mikroszkópban.
[Thesis] (Unpublished)

Bánsági Tamás
Konvektív instabilitás a klorit-tetrationát rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Bélteky Péter
Különböző méretű és felületi borítottságú ezüst nanorészecskék aggregációjának és toxicitásának kapcsolata bioreleváns körülmények között.
[Thesis]

Béres Attila
Bázikus mikropórusos katalizátorok előállítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Böszörményi Éva
Complex equilibria in strongly alkaline aqueous solutions containing Ca(II), Nd(III) and gluconate ions.
[Thesis]

C

Chass Gregory A.
Configurational isomers and conformational structures of lycopene.
[Thesis] (Unpublished)

Csankó Krisztián
Stereoselective synthesis and self-assembling capabilities of heterocyclic cinnamic acids.
[Thesis] (Unpublished)

Csanálosiné Németh Márta
A tojáshéj lipoidjainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Csapó Zsuzsanna
Nemfehérjealkotó aminósavakat tartalmazó egyszerűbb "releasing és inhibiting hormonok" szintézise és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Cseh Ferenc
Fehérje és zsír kinyerése húsipari melléktermékekből, különös tekintettel a csontok préselésére.
[Thesis] (Unpublished)

Csekő József
Újabb stabilis paramágneses vegyületek szintézise és felhasználása biológiai jelölésre.
[Thesis] (Unpublished)

Csendes Zita
Redox-active bioinspired catalysts – syntheses, characterisation and an application.
[Thesis] (Unpublished)

Cserényi József
A metán bomlása és a metán - szén-dioxid reakció vizsgálata hordozós nemesfém katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Cserényi Szabolcs
Aktivált ketonok cinkona alkaloidokkal módosított heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezése, folyamatos áramú rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Csikkel Csabáné Szolnoki Anna
Nitrát- és nitritionok redukciója nátrium-ditionittal.
[Thesis] (Unpublished)

Csiszár Marika
Szilárd fázisú fullerének elektrokémiája és bioelektrokémiai alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Csákiné Tombácz Etelka
Huminsavak és alkálifém-humátok kolloidkémiai sajátságainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Csáti Sándor
Normál propanol elektrokémiai oxidációjának néhány sajátsága.
[Thesis] (Unpublished)

Csütörtöki Renáta
Syntheses and transformations of carbamatoalkylnaphthols prepared via modified Mannich reactions.
[Thesis] (Unpublished)

Czene Anikó
A colicin E7 nukleáz domén, mint egy lehetséges mesterséges metallonukleáz alapja.
[Thesis] (Unpublished)

D

Daku Lajos
Félnedves fénymásolópapírok továbbfejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Dancs Ágnes
New peptide-type tripodal ligands and their metal complexes: Synthesis, thermodynamic and structural study, application in catalytic function.
[Thesis] (Unpublished)

Darula Zsuzsanna
Design, synthesis and tritium labeling of conformationally constrained delta opioid peptides.
[Thesis] (Unpublished)

Darwish Nabila Abd El Hakim
Factors affecting textile cord-rubber adhesion.
[Thesis] (Unpublished)

Darányi Mária
Nanostrukturált vékonyrétegek előállítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Deme István
Kis mennyiségű adalékanyagok hatása az epoxigyanták tulajdonságaira.
[Thesis] (Unpublished)

Demjén András
Izocianid alapú egyedényes módszerek kidolgozása.
[Thesis] (Unpublished)

Dobrovolszky Andrásné
A ciklohexanolnak és a ciklohexanonnak a VIII. csoport fémeivel és réniummal katalizált átalakulása.
[Thesis] (Unpublished)

Dobó Dorina Gabriella
Soft- és hard templáttal szintetizált mezopórusos oxidok előállítása, jellemzése és felhasználása.
[Thesis] (Unpublished)

Dombi György
NMR sift technika és alkalmazása a szerves vegyületek konformációjának meghatározásában.
[Thesis] (Unpublished)

Domokos Tamás
Organikus közegű kaolin szuszpenziók ülepedésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dormán József
A habok alapvető tulajdonságainak tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Dudás Csilla
Complex formation between calcium and hydroxy/oxocarboxylates in neutral and highly alkaline aqueous solutions.
[Thesis] (Unpublished)

Dékány Imre
Intermolekuláris kölcsönhatások vizsgálata különböző oldószer-polimer elegyekben.
[Thesis] (Unpublished)

Dömök Márta
Az etanol gőzreformálása Al2O3 hordozós nemesfém katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Dömötör Orsolya
Rákellenes gallium- és platinafém komplexek oldatkémiája, kölcsönhatásuk vérszérum-fehérjékkel és DNS-sel.
[Thesis] (Unpublished)

Dörnyei Ágnes
Potenciális inzulinutánzó oxovanádium(IV)- komplexek (bio)speciációja.
[Thesis] (Unpublished)

E

El-Fadaly Husain Abdallah Mohamad
Fermentation of thermostable alkaline proteinase.
[Thesis] (Unpublished)

El-Reyani Nasruddin Emhemed
Effect of different Potassium channel inhibitors on the outcome of experimental coronary artery occlusion.
[Thesis] (Unpublished)

Emmanuel Michael
Nucleation kinetics and flow-driven crystallization of lithium phosphate.
[Thesis]

Endrődi Balázs
Szerkezeti tényezők hatása a vezető polimerek termoelektromos tulajdonságaira.
[Thesis] (Unpublished)

Erdőhelyi András
A metán képződésének vizsgálata a szén-dioxid hidrogén reakciójában néhány hordozott fémkatalizátoron.
[Thesis] (Unpublished)

Erdőhelyi Ágota
2,4-diacetoxi-6-hidroxi-propiofenon KOSTANECKI--ROBINSON-reakciója.
[Thesis] (Unpublished)

F

Farkas Judit
Az azoetán unimolekulás bomlási sebességi állandójának meghatározása az azoetán - izobutén rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas András Attila
Környezetszennyező szerves anyagok adszorpciója hidrofil/hidrofób rétegszilikátokon és fotokatalitikus lebontásuk TiO2 szuszpenzióban.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Arnold Péter
A Mo2CMo(100) rendszer oxidációjának és adszorpciós tulajdonságainak vizsgálata foton-, elektron- és ion-spektroszkópiai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Felföldi Károly
Cikloolefinek Prins reakciója. Rh és Ru komplexek szerveskémiai átalakulásokban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Felián Borbála
Kőolaj-víz rendszer emulzióképződésének és a képződött makroemulziók kolloidkémiai tulajdonságainak meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

Ferencz Zsolt
Mechanochemical Preparation and Structural Characterization of Layered Double Hydroxides and their Amino Acid-Intercalated Derivatives.
[Thesis] (Unpublished)

Ferke András
Láncvégződés és öninhibíció a propán termikus bomlásának kezdeti szakaszában.
[Thesis] (Unpublished)

Feuer György
A chromi komplexek szerkezete és fényelnyelése közötti összefüggés.
[Thesis] (Unpublished)

Fodor István
A foetoplacentális egység szteroidjainak és enzimeinek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Fodor Gábor
Enantiomerelválasztás ciklodextrin alapú királis szelektorokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Fodor Krisztina
A metán katalitikus átalakítása hordozós nemesfém és alkálifém-molibdát katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Frank Éva
Ösztránvázas D-szekoszteroidok gyűrűzárási reakciói.
[Thesis] (Unpublished)

Frey Krisztina
Arany/átmenetifém-oxid határfelület módosítása: a szerkezet és a katalitikus tulajdonságok közötti összefüggés vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Fudala Ágnes
Új típusú mezopórusos anyagok szintézise és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Fási András
A ciklohexén és az oxiránok átalakulásai fémkatalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Ferenc
Nitrogénhídfős heterociklusok szintézise gyógyszerkémiai célkitűzésekkel.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gajda Tamás
Néhány 2-polihidroxialkil-tiazolidin-4-karbonsav származék koordinációs sajátsága.
[Thesis] (Unpublished)

Gajdáné Schrantz Krisztina
Oxigén, nitrogén és kén donoratomokat tartalmazó bioligandumok ón(IV)organikus komplexeinek egyensúlyi viszonyai és szerkezete.
[Thesis] (Unpublished)

Galbács Zoltán
Ozmium-tetroxiddal katalizált hidrogén-peroxid-bomlás vizsgálata lúgos közegben.
[Thesis] (Unpublished)

Gazsi Andrea
Termikus reakciók vizsgálata arany nanorészecskéket tartalmazó katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Gera Lajos
Farmakológiailag aktív cisz- és transz-2-amino-1-ciklohexánkarboxamidok és 4a,5,6,7,8,8a-hexahidrokinazolin-4/3H/-onok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Gilde Anna
P-nitro-etilbenzol oxidációjának vizsgálata, különös tekintettel a P-nitro-acetofenon képződésére.
[Thesis] (Unpublished)

Grecsó Nóra
Investigation of Novel Cinchona Alkaloid-based Zwitterionic Chiral Stationary Phases in Cation- and Zwitterion-Exchange Modes.
[Thesis] (Unpublished)

Gregussné Zsigmond Ágnes
Fémkatalizátorok fajlagos felületének meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

Gubó Richard
Oxid-fém kölcsönhatás és ötvöződési folyamatok vizsgálata Rh(111) és TiO2(110) felületeken pásztázó alagútmikroszkópiával.
[Thesis] (Unpublished)

Gurka András Attila
L-aminosav-származékokkal és immobilizált oligopeptidekkel katalizált aszimmetrikus aldolreakciók sztereoszelektivitásának szabályozása.
[Thesis] (Unpublished)

Gyevi-Nagy László
Molekulaszimmetria vektoralgebrai meghatározása és alkalmazása a modellezésben.
[Thesis] (Unpublished)

Gyulavári Tamás Zsolt
Enhancement of photocatalytic activity of titanium dioxide-based photocatalysts.
[Thesis]

Gyuris Márió
Új típusú vegyületek előállítása multikomponensű és dominó szintetikus stratégiák alkalmazásával.
[Thesis] (Unpublished)

Gácsi Attila
Néhány, hiperalkalikus körülmények között képződő Ca(II)-komplex oldategyensúlyainak és szerkezetének jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Gálik Ágnes
Szteroid-észterek szolvolizis vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gáspár Mária
A kőolajok genetikai vizsgálata szénizotóp arány és forgatóképesség mérés alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Görgényi Miklós
Nitrogén-monoxid hatása az izo-bután termikus bomlására.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hackler László
Heterociklusos szteroidok előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Hajdu Bálint
Cinkujj fehérjék fémion-, és DNS-kötésének vizsgálata, módosításuk Ni(II)-indukált peptidhidrolízis segítségével.
[Thesis]

Hajdu Éva
Homológ cikloalkil-jodidok kicserélődési reakciója káliumjodiddal.
[Thesis] (Unpublished)

Hajdú Angéla
Mágneses folyadékok előállítása és stabilizálása fiziológiás körülmények között orvos-biológiai felhasználás céljából.
[Thesis] (Unpublished)

Hajdú Éva
A CO adszorpció által indukált morfológiai változások hordozós katalizátorokon : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Hajnal Andrea
Az ösztránváz D-gyűrűjéhez kondenzált heterociklusok előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Hakkel Orsolya
Összegfrekvencia-keltési spektroszkópia alkalmazása határfelületi rendszerek vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Halasi Gyula
Fotokémiai folyamatok vizsgálata TiO2 hordozós katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Halász Dezső
A n-bután termikus bomlásának és propilén inhibiciójának vizsgálata gázfázisban.
[Thesis] (Unpublished)

Hannus István
A ciklopropán vázizomerizációjának vizsgálata módosított NaY zeolitokon.
[Thesis] (Unpublished)

Harnos Szabolcs
Ecetsav hidrokonverziója hordozós fém-, illetve indiummal módosított fémkatalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Haspel Henrik
Vízadszorpció hatása szilárdtestek dielektromos tulajdonságaira.
[Thesis] (Unpublished)

Hassoon Azza Ahmed Mousad Megahed
Copper(II) and (η5-Cp*)rhodium(III) complexes of some imidazole and pyridine containing ligands.
[Thesis]

Havasi Viktor
Foszforeszcens stroncium-aluminátok előállítása és fejlesztése.
[Thesis]

Hegedüs Zsófia
Molecular mimicry of conformationally diverse β-sheets by using α/β-peptide foldamers.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyes Péter
Cryptopleurin analógok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyes Péter
Cryptopleurin analógok szintézise és vizsgálata, biológiailag aktív szerves szilícium vegyületek és poliszilánok szintézise, savérzékeny handle-k előállítása és peptidkémiai felhasználása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyi Árpád
A vas kénsavoldatokban bekövetkező korróziójának vizsgálata haloidionok, valamint haloidionok és diciklohexilamin jelenlétében.
[Thesis] (Unpublished)

Herczegh Ottilia
Gasztrin és kolecisztokinin-oktapeptid analógok előállítása a biológiai hatás és a kémiai szerkezet összefüggésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hermán Beáta
Enantioselective hydrogenations of α,β-unsaturated carboxylic acids over a cinchonidine-modified palladium catalyst.
[Thesis] (Unpublished)

Herzfeld Rozália
Amincsere vizsgálata a Schiff-bázisok fémkomplexeinél.
[Thesis] (Unpublished)

Hodos Mária
Titanát nanocsövek szintézise, jellemzése és egy lehetséges képződési modellje.
[Thesis] (Unpublished)

Hoffmann Eufrozina Andrea
Összetett egyensúlyi és kinetikai rendszerek vizsgálatának újabb eredményei.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Attila
A tioszulfát-klorit reakció néhány alrendszerének kinetikája és mechanizmusa.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth István
Az azo-etán és a propionaldehid azo-etánnal iniciált termikus bomlása.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Anita
Hordozós palládium nanorészecskék kolloidkémiai előállítása, szerkezetvizsgálata és katalitikus tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Dénes
Összefüggés arany nanorészecskék elektronszerkezete, morfológiája és katalitikus aktivitása között.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Endre
Multifunkciós nanoszerkezetű polimererősítő anyag előállítása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth István
Célpont-ligandum komplexek számítása fragmens alapú molekulatervezési eljárásokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Horváthné Almássy Katalin
Szikes nyersvizek előkezelése mészreaktorban, különös tekintettel a SIO2 mentesítés hatásfokának javítására, a DÉMÁSZ Szegedi Erő- és Kecskeméti Fűtőművében.
[Thesis] (Unpublished)

Howan Dian Herlinda Octorina
Synthesis and antimicrobial activity investigation of peptides derived from NCR169 and NCR147.
[Thesis]

Huber Judit
Nitrogéntartalmú ösztron származékok előállítása és tumorellenes hatásának in vitro vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hulesch Ágnes
Egy tiokarbamát herbicid - EPTC (N,N-dipropil-S-etil-tiokarbamát) - és antidótumai hatásmódjának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hursán Dorottya
Szén-dioxid elektrokémiai redukciója nitrogénnel adalékolt szén elektródokon.
[Thesis] (Unpublished)

I

Ilisz Itván
Vizek szerves mikroszennyezőinek fotokatalitikus oxidációja.
[Thesis] (Unpublished)

Imre-Deák Ágota
Funkcionális kompozit rendszerek előállítása, jellemzése és alkalmazási lehetőségeik.
[Thesis] (Unpublished)

Ismail Ahmed Mohsen
Electrochemical reduction of carbon dioxide on gold-based bimetallic electrodes.
[Thesis]

István László
Kéntartalmú pregnánszármazékok készítése és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

István Krisztina
A Raman és IR spektroszkópia válogatott alkalmazásai a kromatográfiában.
[Thesis] (Unpublished)

Iványi Judit
A korrózió és inhibició elektrokémiai vizsgálata szénhidrogén - vizes elektrolit rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Iványi Zoltán
17β-Pirazolil és -pirazolinil szteroidok szintézise és szerkezetvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

J

Jacqueline M. S. Law
Molecular Structures and Thermodynamic Functions of Phospholipid Components.
[Thesis] (Unpublished)

Jakab Éva
Autokatalizátor elvonásának hatása frontreakciókra.
[Thesis] (Unpublished)

Jaksáné Kecskés Tamara
Felületi formák és gázfázisú termékek a hangyasav katalitikus bomlásában.
[Thesis] (Unpublished)

Jakusch Tamás
Az oxovanádium(IV) indukált amidnitrogén deprotonálódás.
[Thesis] (Unpublished)

Jancsó Attila
Proteinek fémkötőhelyeinek szerkezeti illetve funkcionális modellezése nitrogéndonor ligandumok fémkomplexeivel.
[Thesis] (Unpublished)

Janovszky Patrick Martin
Analitikai módszerfejlesztés geológiai és biológiai minták pásztázó elvű lézer ablációs spektroszkópiai vizsgálatához.
[Thesis]

Janovák László
Intelligens hidrogél/ rétegszilikát és hidrogél/ arany nanohibrid rendszerek szintézise és tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Janáky Tamás
Progeszteron, ösztradiol-17beta és vazopresszin antigének, antiszérumok készítése radioimmunoassay-hez.
[Thesis] (Unpublished)

Janáky Csaba
Elektromosan vezető polimerek mágneses nanorészecskékkel alkotott kompozitjai.
[Thesis] (Unpublished)

Janóné Ungor Ditta Anita
Arany nanorészecskék és nanoklaszterek szintézise, szerkezetvizsgálata és szenzorikai alkalmazásaik.
[Thesis] (Unpublished)

Jedlinszki Nikoletta
Többimpulzusos lézer indukált plazmák jellemzése és atomspektroszkópiai alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Jones Richard
Continuous Flow Methodologies For Safe High Pressure Catalytic Hydrogenation.
[Thesis]

Joó Béla
Antigének ill. antiszérumok előállítása neurotranszmitterek kimutatására.
[Thesis] (Unpublished)

Joó Imre
A benztriazol származékok fényvédőhatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Ádám
Receptor mimetikumok és ligandumaik kölcsönhatásának modellezése szilárd/folyadék határfelületen.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kahán Róbert
A vas csoport fémeinek korróziós viselkedése kén-hidrogén tartalmú elektrolitokban.
[Thesis] (Unpublished)

Kalmár András
Vizsgálatok a kalkonképződéssel kapcsolatban.
[Thesis] (Unpublished)

Kapocsi Irén
Alkilszubsztituált ciklohexanonok transzfer hidrogénezése és hidroszililezése.
[Thesis] (Unpublished)

Kardos Éva
Gyors fotometriás eljárás L-aszkorbinsav mérésére természetes anyagokban és ipari termékekben.
[Thesis] (Unpublished)

Karikó Katalin
Antivirális anyagtesztelés kidolgozása: A (2'-5')3'dA(p3'dA)2 vírusellenes hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Katana Bojana
Halloysite Nanotube Colloids: From Fundamentals to Applications as Antioxidant Agents.
[Thesis]

Katona Sarolta
Ca-Na-bentonit szuszpenzió folyamatos ülepítése.
[Thesis] (Unpublished)

Katonáné Balázs Judit
Nitrogéntartalmú szerves molekulák ezüstion koordinációjának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kecsenovity Egon
Photoelectrochemistry of nanocomposite electrodes for the generation of solar chemicals.
[Thesis]

Kerekes Lajos
A növényi diasztáz zymocénje. A phosphatidák hatása a növényi diasztázra.
[Thesis] (Unpublished)

Kilyén Melinda
Az alumínium(III)ion kölcsönhatása peptidekkel, aminosav- és peptidszármazékokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Kiricsi Imre
Néhány elvi és gyakorlati megjegyzés a radiogázkromatográfok használatához.
[Thesis] (Unpublished)

Király Zoltán
Korlátozottan elegyedő folyadékpárok adszorpciós csereegyensúlya apoláris szorbenseken.
[Thesis] (Unpublished)

Király Zoltán
Metilgyökkel iniciált termikus reakciók: gázkromatográfiás, reakciókinetikai és termokémiai adatok meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

Kis Attila
Fémegykristályok felületén adszorbeált szénhidrogén-származékok jellemzése felületanalitikai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss János
Röntgenamorf részt tartalmazó kőzetminták vizsgálata infravörös spektroszkópia segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Márton Attila
Potenciális antiandrogének előállítása a dihidrotesztoszteron A-gyűrűjének szerkezetmódosításaival.
[Thesis]

Kiss Anita
Szteroid Hibridek sztereoszelektív szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsis Marianna
Bismutite-based cooperative catalysts – Efficient heterogeneous systems for heterocyclizations.
[Thesis]

Kolcsár Vanessza Judit
Környezetkímélő katalitikus rendszerek fejlesztése prokirális ketonok aszimmetrikus transzfer hidrogénezésére.
[Thesis]

Kollár Márton
Hierarchikus pórusrendszerű MCM-22 zeolit katalizátorok előállítása, fizikai-kémiai és katalitikus tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Kolozsi András
Természet ihlette hisztidingazdag ligandumok kölcsönhatása cink(II)-, réz(II)- és nikkel(II)ionokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Koppány Enikő
Klór-hangyasav-metilészter és metilalkohol reakciójának mechanizmusa.
[Thesis] (Unpublished)

Kormányos Attila
Photoelectrochemistry of conducting polymer-based nanohybrid electrodes.
[Thesis] (Unpublished)

Kormányos Balázs
Kinetikai mérések egyedi és együttes értékelésének összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Barna
Ionos tenzidekre érzékeny elektród készítésének lehetősége különös tekintettel az indirekt potenciometriás meghatározásokra.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Imre
A hangyasav felületkémiája tiszta, oxigénnel és káliummal módosított Rh(111) és Pd(100) egykristálylapokon.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Kálmán
A dimetil-karbonát és dietil-karbonát előállításának kémiai optimalizálása.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Lívia Klára
Gasztrin származékok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Lórántné
Nedvesítőszerek adszorpciójának hatása titán-dioxid organoszuszpenziók sajátságaira.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Zoltán
Enhancement of photocatalytic activity of ZnO: a structural and morphological design.
[Thesis]

Kovács Anita Kármen
Optimized synthesis routes and biological application of N-peptide-6-amino-D-luciferin conjugates.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Barna
Ionpárok alkalmazása környezetanalitikai mérésekre alkalmas kémiai érzékelők és eljárások fejlesztésében.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Dóra
Farmakológiailag aktív 17-exo-heterociklusos szteroidok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Lenke
Asymmetric cascade reaction of 2-nitrophenylpyruvates over chirally modified platinum catalyst.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma Viktória
Új katalitikus rendszerek alkalmazása aszimmetrikus Michael-addíciókban maleimidekre.
[Thesis]

Kozma Dávid
Diasztereomer- és enantiomerkeverékek előállítása és elválasztása.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma Gábor
Nanoszerkezetek mechanokémiai előállítása és módosítási lehetőségeinek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Krajkó Erzsébet
A kémiai mozgásforma helye a mozgásformák rendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Kukovecz Ákos
Applications of the sol-gel method for the synthesis of novel catalytic materials.
[Thesis] (Unpublished)

Kun Róbert
Reaktív nanorészecskéket tartalmazó réteges szerkezetek és ultravékony filmek fotokatalitikus tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Kunfi Attila
Polidopamin alkalmazása a szerves kémiában: katalizátor hordozótól a fotoizomerizálható felületekig.
[Thesis] (Unpublished)

Kunné Pál Edit
Cink-oxid nanorészecskék és hibrid vékonyrétegek optikai, szerkezeti és fényelektromos tulajdonság.
[Thesis] (Unpublished)

Kutasi Istvánné Kolláth Rózsa
Organikus közegű titán-dioxid szuszpenziók állandóságának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kutsán György
Komplex, sztochasztikus, rakodási, szállítási és tárolási folyamat szimulációs matematikai modellje.
[Thesis] (Unpublished)

Kutus Bence
Complex formation and lactonization reactions in aqueous solutions containing Ca2+ or Nd3+ ions and sugar-type ligands.
[Thesis] (Unpublished)

Kádár Enikő
Különleges tulajdonságú és szerkezetű fémek és ötvözetek elektrokémiai előállítása : [Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis].
[Thesis] (Unpublished)

Kádár Zalán
Szteránvázas azidok előállítása és réz(I)-katalizált dipoláris cikloaddíciói.
[Thesis] (Unpublished)

Kálomista Ildikó
Az egyrészecskés ICP-MS analitikai módszer jelképzése és paramétereinek optimálása.
[Thesis] (Unpublished)

Kása Zsolt
Bizmut-volframát és bizmut-vanadát alakformált fotokatalizátorok előállítása és alkalmazhatóságának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kászony Attila
Fém-kén-víz terner rendszerek potenciál-pH egyensúlyi diagramjai 298, 373 és 473 K-en.
[Thesis] (Unpublished)

Kéri Albert
ICP-MS alapú mérési módszerek fejlesztése összetett nanorészecskék vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Kónya Zoltán
Halogéntartalmú vegyületek adszorpciója és reakciója zeolitokon.
[Thesis] (Unpublished)

Kószó Ferenc
A n-pentán termikus bomlása.
[Thesis] (Unpublished)

Körmöczi Tímea
Egy- és kétdimenziós LC-MS kapcsolt technikák bioanalitikai, lipidomikai és metabolomikai alkalmazása.
[Thesis]

Körtvélyesi Tamás
A propilén termikus bomlásának vizsgálata 1,3-butadién jelenlétében.
[Thesis] (Unpublished)

Kúti Zsolt
HOx-gyökök generálása és vizsgálata nemvizes közegben.
[Thesis] (Unpublished)

Kőrösi László Tamás
Funkcionalizált felületű nanokristályos titán/dioxid fotoaktivitása szilárd/gáz és szilárd/folyadék határfelületeken.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lakatos Andrea
Az Al(III) kölcsönhatása kis biomolekulákkal. Az idő hatása a részecskeeloszlásra.
[Thesis] (Unpublished)

Lantos Emese
Autokatalitikus reakcióhálók bioinspirált rendszerekben.
[Thesis]

Laszlavik Márta
2-o-klorfenil-2-metilamino-ciklohexanon előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Lathwesenné Szántó Katalin
Organikus közegű szuszpenziók reológiai tulajdonságainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Lendvay György
Az aceton gőzfázisú fotolízisének vizsgálata adalékok jelenlétében.
[Thesis] (Unpublished)

Lendvayné Győrik Gabriella
Foszfátozott acélfelületek borítottságának vizsgálata impedancia módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Lukács Ferenc
Folyékony ammóniában fémnátriummal megvalósított reakciók mennyiségi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Lukács Zoltán
A hőmérséklet és a kén-hidrogén hatása a titán korróziós sajátságaira savas közegekben.
[Thesis] (Unpublished)

Lukács Ferenc
[Folyékony ammóniában fémnátriummal megvalósított reakciók mennyiségi vizsgálata] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Lőkös Magdolna
Bioaktív organikus szilícium vegyületek előállítása és kémiai tulajdonságainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Lőrincz Orsolya
Plazmid DNS-alapú nanomedicína formuláció fejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

M

Madácsi Ramóna
Lineáris és multikomponensű szintézisutak alkalmazása farmakofór vegyületkönyvtárak felépítéséhez: a lombiktól a cél felé.
[Thesis]

Magyar Angéla Andrea
D-gyűrűben módosított nitrogéntartalmú szteroidok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Major Tibor
Adatok a primer alkoholok és egyes származékaik elektrokémiai oxidációjának megismeréséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Majzik Zsolt
Investigation of surface reactions by means of scanning probe techniques and electron spectroscopies.
[Thesis] (Unpublished)

Makra Zsófia
N-tartalmú heterociklusok szintézise 1,3-dikarbonil részegységet tartalmazó Mannich szubsztrátok diverzitás-orientált transzformációival.
[Thesis]

Makra Zsolt
Alifás α,β-telítetlen karbonsavak enantioszelektív hidrogénezése módosított Pd katalizátoron.
[Thesis] (Unpublished)

Makáry Anna
A szalicilaldehid és a monoszubsztituált anilin-származékokból képződött Schiff-bázisok szerkezetének tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Mallareddy Jayapal Reddy
Design, Synthesis and Pharmacological Evaluation of Novel Endomorphin Analogues with Multiple Structural Modifications.
[Thesis] (Unpublished)

Malz Russel E. Jr.
Two approaches to selectivity issues in heterogeneous catalytic hydrogenation.
[Thesis] (Unpublished)

Marosi Tibor
A folyadékszorpciós kiszorítás termodinamikája hidrofóbizált szilárd felületeken.
[Thesis] (Unpublished)

Marosi Tibor
[A folyadékszorpciós kiszorítás termodinamikája hidrofóbizált szilárd felületeken] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Marsi István
Homogén és heterogén reakciókban keletkező köztitermékek tulajdonságainak számítógépes vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Marsi István
A metanol oxidatív dehidrogénezésének modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Mastalir Ágnes
Szerves modellvegyületek átalakulásainak vizsgálata graphimet katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Matyuska Ferenc
A fémion környezetének finomhangolása többfogú tripodális ligandumok segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Mernyák Erzsébet
13alfa- és 13béta-ösztránvázas vegyületek D-gyűrűjének átalakításai.
[Thesis] (Unpublished)

Meskó Eszter
Metil-szteroidok konfigurációbizonyítása.
[Thesis] (Unpublished)

Mesterházy Edit
New peptidic Cu(I) chelators as potential candidates for the treatment of Wilson’s disease.
[Thesis] (Unpublished)

Metzinger Anikó
Analitikai módszerek fejlesztése folyadék és szilárd minták LIBS vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Mindszenty László
Néhány foszfátészter peszticid szintézise és szöveti oxidatív anyagcserére gyakorolt hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Mogyorósi Károly
Titán-dioxid nanorészecskék és titán-dioxid/ rétegszilikát adszorbens-fotokatalizátor rendszerek előállítása és minősítése.
[Thesis] (Unpublished)

Mohammed C. Aesa
New synthetic procedures for the preparation of natural products (pheromones) and their intermediates.
[Thesis] (Unpublished)

Mohl Melinda
Egydimenziós fém nanoszerkezetek előállítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Barnabás
Ösztránvázas aza- és oxaciklusos vegyületek régiószelektív szintézise.
[Thesis]

Molnár Jenő
Emulziók és szuszpoemulziók vizsgálata olajipari felhasználás szempontjából.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Péter
5,6- és 5,8-karotinoid-epoxidok oxidációja alkalikus kálium-permanganáttal.
[Thesis] (Unpublished)

Motika Gábor
Folyadékkristályok szintézise és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Mureramanzi Silas
Contribution to the characterization of natural and artificial photosynthetic systems.
[Thesis] (Unpublished)

Muráth Szabolcs
Réteges kettős hidroxidok előállítása, módosítása és delaminációja szerves molekulák jelenlétében.
[Thesis] (Unpublished)

Mérai László
Development and application of functional composite surfaces with tunable wettability and photoreactivity.
[Thesis]

Méreg Klára
A hidrogén-peroxid és a peroxikénsav közötti reakció vizsgálata platina-fém jelenlétében.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros János Péter
Félszendvics ródium- és ruténiumkomplexek összehasonlító oldatkémiai- és szerkezetvizsgálata, kölcsönhatásuk biomolekulákkal.
[Thesis]

Mótyán Gergő
Szteránvázhoz kondenzált öttagú heterociklusos vegyületek szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nacsa Ágnes
A gerjesztett állapotok szerepe a n-butiraldehid fotolízisénél izooktán oldatban 313 nm hullámhossznál.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Andrea
1Benzil-6,7,3'4'-alkoxi-3,4-dihidroizokinolin sók pszeudocianid származékának reakciókinetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Attila
Aminosav-számazékok és peptidek tervezése és szintézise a XIII-as véralvadási faktor gátlására.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy József
A hazai pektinbontó enzim (polizim) összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy László
A hidrogén-peroxid ozmium-tetraoxiddal katalizált bomlásáról.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Balázs
Légkörkémiai fontosságú kisebb gyökök és molekulák ab initio termokémiája.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Krisztina
Molekulaszerkezet és mikrokörnyezet hatása a gerjesztett molekulák energiavesztési folyamataira.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Nóra Veronika
Bioligandum - réz(II) egyensúlyi rendszerek ESR-spektroszkópiai vizsgálata vizes oldatban kétdimenziós értékelő módszerrel: mikroeloszlás és koordinációs módok.
[Thesis] (Unpublished)

Nemes Péter
Epimer tropan-3-IL-fenil-ketonok szintézise és sztereokémiája.
[Thesis] (Unpublished)

Nemes Péter
Szintetikus és sztereokémiai vizsgálatok nitrogéntartalmú heterociklusok körében : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Niesz Krisztián
Kémia a szén nanocsövekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Nonn Melinda
Selective functionalization of alicyclic β-amino acids by 1,3-dipolar cycloaddition of nitrile oxides.
[Thesis] (Unpublished)

Notheisz Ferenc
A kationcserélő gyantákkal katalizált olefin hidratálás tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Eszter
Redesign of the colicin E7 nuclease domain into a controlled and specific artificial enzyme.
[Thesis] (Unpublished)

Németh József
Rétegszilikátokkal stabilizált ZnO és SnO2 nanorészecskék szerkezeti és fotooxidációs tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Róbert
Etán és propán átalakítási lehetőségei Mo2C tartalmú katalizátorokon valamint HNCO és NCO felületi kémiája Pd(100) egykristályon.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Zoltán
Fém-oxidokkal borított többfalú szén nanocső kompozitok előállítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

O

Olasz Balázs
Theoretical investigation of the dynamics and microhydration of the F‾ + CH3I Sn2 and proton-transfer reactions.
[Thesis] (Unpublished)

Olár Péter
A vas felületén kén-hidrogén jelenlétében lejátszódó korróziós folyamatok mechanizmusáról.
[Thesis] (Unpublished)

Ondré Dóra
Nitrogén- és oxigéntartalmú heterociklusos szteroidok előállítása és biológiai hatásvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Orosz Tímea
Potenciális farmakonok enantioszelektív kromatográfiás vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Orovicza Márk
A mecseki feketekőszenek derivatográfiás és scanning elektronmikroszkópos vizsgálatai.
[Thesis] (Unpublished)

Ostgard Daniel
The structure sensitivity of allyl alcohol and methyloxirane transformations on Pt/SiO2 catalysts.
[Thesis] (Unpublished)

Oszkó Albert
A röntgen fotoelektron-spektroszkópia alkalmazása felületi reakciók vizsgálatában.
[Thesis] (Unpublished)

Owen Michael C
Free Radical-Initiated Unfolding of Peptide Secondary Structure Elements.
[Thesis] (Unpublished)

P

Paksi Zoltán
Metalloenzimek szerkezeti és funkcionális modellezése átmenetifém-komplexekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Pallagi Attila
Interaction of calcium with sugar type ligands in solutions related to the Bayer process.
[Thesis] (Unpublished)

Pallai Vilmos Péter
Oxitocin szintézisek szilárd fázison.
[Thesis] (Unpublished)

Palásti Dávid Jenő
Teljesítménynövelő technikák és analitikai módszerek fejlesztése a lézer indukált plazma spektroszkópiában.
[Thesis]

Pap Zsolt
Synthesis, morpho-structural characterization and environmental application of titania photocatalysts obtained by rapid crystallization.
[Thesis] (Unpublished)

Papp György
Néhány pipekolinsav és béta-L-prolin helyettesített bradikinin analóg szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Attila
Új típusú heterogén palládium-katalizátorok (előállítás és alkalmazás).
[Thesis] (Unpublished)

Papp Szilvia
Palládium és ródium nanokristályok képződése, stabilizálása polimeroldatban és rétegszilikátokban.
[Thesis] (Unpublished)

Pataj Zoltán
Enantiomer elválasztás és felismerés nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Peintler Gábor
Új adatértékelési módszerek és alkalmazásaik a reakciókinetikában.
[Thesis] (Unpublished)

Peintler-Kriván Emese
A polipirrol/dodecil-szulfát rendszer tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Pelczer István
Kétdimenziós (2D) NMR spektroszkópia, alkalmazások természetes anyagok szerkezetvizsgálatában.
[Thesis] (Unpublished)

Petrasheuskaya Tatsiana
Comparative solution and structural studies on anticancer copper complexes of thiosemicarbazones and 2-substituted sterane-based compounds.
[Thesis]

Petres Jolán
Hipofízis-eredetű peptidhormonok szintézise, különös tekintettel a humán növekedési hormon 62-67 hexapeptidjére.
[Thesis] (Unpublished)

Polák Aranka
16-metilén-17-ketoszteroidok előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Pongráczné Faragó Eszter
Combined experimental and theoretical investisgation of the reactivity of CH3O2 and C2H5O2 radicals.
[Thesis] (Unpublished)

Prókai László
Makromolekulák tömegspektrometriája: a szintetikus oligomerektől a fehérjékig és a proteomikáig.
[Thesis] (Unpublished)

Puskás Róbert
Carbon nanostructures with different dimensionality – From synthesis to applications.
[Thesis] (Unpublished)

Puskás Sándor
Paraffinos kiválások határfelületi és kolloidkémiai tulajdonságainak szerepe a kőolajemulziók szerkezetképzésében.
[Thesis] (Unpublished)

Pusztai Péter
Cérium-foszfát nanorészecskék előállítása és szerkezetfüggő tulajdonságainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Páhi Barbara Annamária
Funkcionális és gemini tenzidek önrendeződésének jellemzése tömbfázisban és szilárd/folyadék határfelületen.
[Thesis] (Unpublished)

Pásztor-Turák Mónika
A CO kemiszorpciójának hatása a hordozott Rh felületi szerkezetére.
[Thesis] (Unpublished)

Pénzes Ilona
A peroxi-kénsav és cérium IV ionok közötti reakcióról.
[Thesis] (Unpublished)

Péter Antal
Adatok a fotokémiai oxidációs reakciók analitikai alkalmazásához.
[Thesis] (Unpublished)

Pópity-Tóth Éva
Diffúzív és konvektív instabilitás tanulmányozása autokatalitikus eakciófrontokban.
[Thesis] (Unpublished)

Pósza István
A másodlagos olajtermelésre felhasznált CO2 és H2S tartalmú földgáz által okozott korróziós jelenségek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pótári Gábor
Katalizátorok felületének jellemzése röntgen-fotoelektron spektroszkópiával.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rajkó Róbert
Új paraméterbecslő eljárások alkalmazása az analitikai kémiai méréskiértékelés gyakorlatában.
[Thesis] (Unpublished)

Raskó János
Az ammónium-perklorát és néhány fém-perklorát termikus stabilitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Reinbold Alice
Erős elektrolitek nagy hígítású vizes oldatainak belső súrlódásáról.
[Thesis] (Unpublished)

Rica Tamás
Polimeroldatok hatása a közegmozgásra autokatalitikus frontokban.
[Thesis] (Unpublished)

Rác Bulcsú
Szulfonsavcsoporttal funkcionalizált elektrofil katalizátorok szintézise és alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Rágyanszki Anita
Analytical functional representation of quantum chemical potential energy curves and surfaces.
[Thesis] (Unpublished)

Rákosi Kinga
Biológiailag aktív peptidek módosított származékainak előállítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Rémiás Róbert
Új hordozókra alapuló hidrogénező modellkatalizátorok vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Réti Balázs
Titán-dioxid alapú, többfalú szén nanocső tartalmú kompozitok előállítása, jellemzése és fotokatalitikus aktivitásuk vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Révész Károly
Gázok kölcsönhatása adalékolt platinafém-felületekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Révész Márta
Torzult tetraéderes Co-(II)-komplexek tanulmányozása a szögfüggő ligandumtér modell alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Révész Károly
Felületi kémiai reakciók adalékolt platinafémeken, felületi fotokémiai reakciók : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Rózsa Tarjáni Mária
N-monoszubsztituált karbonsavamidok asszociációs folyamatainak spektroszkópiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

S

Sallay Éva
Az 1,3-klóralkoholok átalakulásának mechanizmusa alkalikus közegben.
[Thesis] (Unpublished)

Samu Gergely Ferenc
Characterization of optically active perovskite electrodes.
[Thesis] (Unpublished)

Sarló Károly
A higany térfogatos meghatározása szerves vegyületekben és anyagokban.
[Thesis] (Unpublished)

Schuszter Gábor
A konvektív instabilitás tanulmányozása homogén és pórusos közegben a klorit-tetrationát rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Schäfer Balázs
Development of fluorescent cholesterol derivatives for the exogenous introduction of proteins to the plasma membrane.
[Thesis] (Unpublished)

Schőbel György
A helyettesítők hatásának vizsgálata a fenacil-halogenidek és benzaldehidek Darzens-kondenzációjában.
[Thesis] (Unpublished)

Sebők Dániel
Cink-peroxid és cink-oxid tartalmú hibrid rétegek optikai, szorpciós és szenzorikus tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Setiadi David Hadrian
Molecular Structures and Bio-redox Reaction Mechanisms of Vitamin E Models.
[Thesis] (Unpublished)

Sija Éva Ilona
Rákellenes és Alzheimer-kórban alkalmazható ligandumok és fémkomplexeinek oldatkémiája.
[Thesis] (Unpublished)

Simkó Ferenc
Fém- és fémoxidporok előállítása elektromos eróziós úton, elektrokémiai célú elektródok alapanyagának készítése, ill. fémet felhasználó szerves kémiai reakciók kivitelezése érdekében.
[Thesis] (Unpublished)

Simon Ida Noémi
Fehérjék fémkötő tulajdonságainak modellezése többcélú felhasználásra alkalmas peptidek fémkomplexeivel.
[Thesis] (Unpublished)

Sinkó Katalin
N,N'-dialkil-bispidonok szintézisének és redukciójának tanulmányozása, bispidin származékok előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Sinkó Katalin
Szilikátok különböző előállítási lehetőségei : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Sipiczki Mónika
Functional Materials - Syntheses, Characterisation and Catalytic Applications.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos Emese
Organikus közegű szuszpenziók ülepedési sajátságai.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos Pál
Nitrogén- és oxigéndonor bioligandumok protonálódási, valamint kalcium- és magnéziumion koordinációs egyensúlyai.
[Thesis] (Unpublished)

Siposné Nagy Gabriella
Gázreakciók csendes elektromos kisülésben.
[Thesis] (Unpublished)

Sirokmán Géza
Az 1,3-butándiol és néhány 1,3-aminoalkohol heterogén katalitikus átalakulása, a reakciók szelektivitása.
[Thesis] (Unpublished)

Sirokmán Géza
A katalizátor mint sztereokémiai tényező heterogén katalitikus folyamatokban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Siska Andrea
Szén nanocsövek katalitikus szintézisének optimalizálása, tisztítás és módosítás.
[Thesis] (Unpublished)

Solt Hanna
Nitrogén-oxidok szelektív katalitikus redukciója metánnal indium tartalmú zeolitokon.
[Thesis] (Unpublished)

Somlai Csaba
2-hidroximetil-szteroidok előállítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Somosi Zoltán
Design, characterization and application of layered double hydroxide-based colloidal systems.
[Thesis]

Soós István
Adatok a tiszta és az ón-dioxid rácsába beépített króm-dioxid reakcióképességéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Soós Katalin
Alumínium és egyéb fémporok előállítása elektromos erósióval és kémiai célú felhasználásuk.
[Thesis] (Unpublished)

Srankó Dávid Ferenc
Preparation and Structural Characterization of Alkaline Earth−Iron(III) Layered Double Hydroxides and their Acrylate-Intercalated Derivatives.
[Thesis] (Unpublished)

Sutyinszki Mária
Izocinkona alkaloidok a heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezésben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabados Márton
Réteges kettős hidroxidok előállítása ultrahang besugárzással segített mechanokémiai módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Antal
A klinikai kémia speciális analitikai feladatai.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Mária
Újtípusú filmreaktorok felhasználása heterogén fázisú fizikai és kémiai műveletekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Terézia
Szubsztituensek hatása Ni(II)-Schiff-bázis komplexek fizikai kémiai sajátságaira és reakciókészségére.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Emese
Atmospheric kinetics and photochemistry of oxygenated volatile organic compounds.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Tamás
A grafit-oxid kémiai és nanoszerkezete.
[Thesis] (Unpublished)

Szailer Tamás
A H2S hatása a CO2 és a CH4 katalitikus átalakításában.
[Thesis] (Unpublished)

Szakácsné Földényi Rita
Növényvédőszerek előállításában és vizsgálatában elért eredményekről : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Szakácsné Földényi Rita
Új ciánimido-ditioszénsav-származékok, mint peszticidek kutatása.
[Thesis]

Szakál Pál
Elektroeróziós fémporlasztás alkalmazása Grignard-vegyületek előállítására.
[Thesis] (Unpublished)

Szanyi János
Toluol alkilezése metanollal faujazit típusú zeolit katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Szegedi Ágnes
Átmenetifémeket tartalmazó mezopórusos szilikátok fizikai-kémiai és katalitikus tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Szeghy Andrea
Trimetilén-, tetrametilén- és pentametilénazetidin-származékok képződésének kinetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szekeres Márta
Tenzidoldatok adszorpciója szilárd - folyadék határfelületen.
[Thesis] (Unpublished)

Szekeres Márta
Szilícium-oxid alapú szorbensek gázadszorpciós és oldatadszorpciós tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Szendi Zsuzsanna
Antiekdizonhatású anyagok előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Szendi Zsuzsanna
Oldalláncban módosított koleszterinanalógok és más potenciálisan biológiailag aktív szteroidok szintézise : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Szentesi Gyöngyi
Adatok a Darzens-kondenzáció mechanizmusához; a helyettesítők hatása a kondenzációra.
[Thesis] (Unpublished)

Szenti Imre
Elemi reakciók vizsgálata oxidokon hordozott ródiumon és inverz katalitikus rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szilvay Géza
Természetes és szintetikus ülepítőszerek hatása a vörösiszap ülepedésére.
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyi István
Metalloenzimek szerkezeti és funkcionális modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Szitás Ádám
A h-BN nanoháló alkalmazása molekulaadszorpciós és fémkatalizált folyamatokban.
[Thesis]

Szolomájer János
Magasabb rendű szerkezeteket alkotó purinszármazékok előállítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szolomájer-Csikós Orsolya
Módosított peptidek szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Szunyogh Dániel Mihály
A réz-efflux szabályzó CueR fehérje fémkötő sajátságainak tanulmányozása modellpeptideken keresztül.
[Thesis] (Unpublished)

Szájli Emília
A tömegspektrometria kvalitatív és kvantitatív proteomikai alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Szájli Ágota
D-gyűrűben módosított heteroatomot tartalmazó szteroidok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Széchenyi Aleksandar
C4 és C8 szénhidrogének átalakulása Mo2C és Re tartalmú katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsi Mihály
Androgén szteroidhormonok meghatározása prosztataszövetben.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsi Mihály
Szteroidok izolálása, mennyiségi meghatározása szövetekből, és alkalmazása a szteroidhormon-anyagcsere vizsgálatára : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsényi István
Néhány N-tartalmú gyűrűs vegyület szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Szökő János
Ti02(110) felületen hordozott fém-nanorészecskék tanulmányozása STM, STS és AES módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Szöllősi György
Ketonok heterogén katalitikus transzfer hidrogénezése oxidokon.
[Thesis] (Unpublished)

Szőke Attila
A metán és az etán átalakulása molibdéntartalmú katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Szőri Kornél
Ketonok heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezése cinkona alkaloidok jelenlétében.
[Thesis] (Unpublished)

Szőri Milán
Telítetlen szénhidrogének gyökös reakcióinak elméleti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szűcs Imre
N-2-tiazolil-N'-szubsztituált szukcinamidok előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Szűcs Anna
Szilárd/folyadék határfelületen előállított palládium nanorészecskék tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Sági János
DNS-diamin komplexek stabilitásának és alkilezett DNS-ek templát aktivitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Ságiné Kiss Ildikó
Biotin antagonista perhidrotiazin típusú vegyületek hatásmódjának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Sápi András
Nanorészecske-szén nanocső nanokompozitok előállítása, jellemzése és katalitikus tulajdonságainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Sáringer Szilárd
Development of multifunctional biocatalyst colloids by co-immobilization of enzymes.
[Thesis]

Sárkány János Lőrinc
Felületi izocianát komplexek képződésének és reakcióinak vizsgálata Al2O3 hordozóra felvitt Pt-, Pd- és Rh katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Sárközi László
I. Automation in clinical chemistry. II. An automated fluorometric method for determination of (alfa)-hydroxybutyric dehydrogenase.
[Thesis] (Unpublished)

Süli Zakar Tímea
Kismolekulák reakciójában képződő felületi formák és köztitermékek vizsgálata infravörös spektroszkópiai módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tajti Viktor
Ion-molekula reakciók mechanizmusainak azonosítása és tanulmányozása elméleti módszerekkel.
[Thesis]

Tallósy Szabolcs Péter
Reaktív hibrid nanokompozit felületek antibakteriális hatása.
[Thesis] (Unpublished)

Tapolcsányi Pál
D-gyűrűben szubsztituált szteroidok szintézise és szerkezetvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Tasi Domonkos Attila
Ab initio characterization and dynamics of SN2 reactions involving polyatomic nucleophiles.
[Thesis]

Tihanyi Tamás
A propilén hidrogénezésének vizsgálata nátriummal mérgezett NiOHNaY zeolit katalizátoron.
[Thesis] (Unpublished)

Timár Zita
Fotokatalizátor és nanoreaktor - réteges kettős hidroxidok kétféle hasznosítása.
[Thesis]

Tolmacsov Péter
Etán és propán átalakítása hordozós platinafém- és réniumkatalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Tombácz Imre
A propilén oxidatív dehidrocikloaromatizációjának vizsgálata néhány fémoxid-katalizátoron.
[Thesis] (Unpublished)

Tombácz Imre
A propilén oxidatív dehidrocikloaromatizációjának vizsgálata néhány fémoxid-katalizátoron : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Trogmayerné Málik Katalin
Cukortípusú vegyületek és amino-alkoholok fémionokkal képzett komplexeinek képződési egyensúlyai.
[Thesis] (Unpublished)

Truong Ngoc Hung
Synthesis, properties and selected applications of some sulfur containing organic compounds.
[Thesis]

Tálas Emília
Irányított felületi kölcsönhatások alkalmazása egy- és többfémes Pt/Al2O3 katalizátorok előállítására.
[Thesis] (Unpublished)

Tálas Emília
Irányított felületi reakciók alkalmazása egy- és többfémes hordozós katalizátorok előállítására, valamint vázkatalizátorok szelektív módosítására : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Tóbiás Roland József
Konformációváltozások kinetikájának modellezése elsőrendű reakcióhálózatokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Gábor
Nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek 1H, 13C és 15N NMR spektroszkópiája.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Gábor
Vazopresszin analógok szintézise biológiai vizsgálatok és triciumos jelzés céljára.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Géza
A propionaldehid termikus bomlása 14C-etilén jelenlétében.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Irén
Szérumfehérje frakciók összehasonlító vizsgálata Hodgkin kóros betegeken.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth István
Eróziós úton nyert különböző aktív fémporok felhasználásának lehetőségei, különös tekintettel a Reformatszkij szintézisre.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Ildikó
Méretvariált magnetit nanorészecskék előállítása és felületmódosítása polianionos védőrétegekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Mariann
Az etanol katalitikus átalakítása hordozós Rh katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Péter Sándor
Egyidejű spektroelektrokémia és in situ vezetésmérési technika magvalósítása és alkalmazása a vezető polimerek redoxi átalakításainak vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Zsejke-Réka
Ezüst-tartalmú anyagok előállítása, jellemzése, azok stabilitásának és fotokatalitikus aktivitásának vizsgálata.
[Thesis]

Tóth-Szeles Eszter
Diffúzió- és áramlásvezérelt csapadékmintázatok vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Török Roland Sándor
Gyógyszerhatóanyagok és sztérikusan gátolt aminosavak királis folyadékkromatográfiás elválasztása.
[Thesis] (Unpublished)

Török Attiláné Pusztay Éva
A koleszterin szubsztituált aminoalkil étereinek előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

U

Undrala Sushen
Selective hydrogenations on anchored metal complexes.
[Thesis] (Unpublished)

Uresch Ferenc
A növényi és állati eredetű élelmiszerek nitráttartalmának spektroszkópiás meghatározása, a nitrát ion akkumulációjának okai, növényi eredetű táplálékok nitráttartalma Győr-Sopron és Fejér megyében.
[Thesis] (Unpublished)

V

V. Tóth Mihály
Nemfehérje-alkotó aminósavat tartalmazó vazopresszin analógok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Varga János
Hormonok és neurotranszmitterek immunológiai vizsgálatához szükséges vegyületek szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Zoltán
A 2-n-alkilamino-tiazolok szintézisének módszerei.
[Thesis] (Unpublished)

Varga András Márk
Oxid alapú összetett fotoelektródok előállítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Erika
CeO2 hordozós Rh-Co katalizátorok felületi és morfológiai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Gábor
Átmenetifém-aminosav komplex–CaAl-réteges kettős hidroxid kompozitok készítése, szerkezetvizsgálatuk és katalitikus alkalmazásaik.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Judit
Módosított ZSM-5 típusú zeolitok vizsgálata és alkalmazása nitrogén-oxidok átalakításában.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Mónika
Nem hagyományos módszerekkel előállított fémkatalizátorok jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Norbert
Makromolekulás kolloidokból felépülő hatóanyag hordozó rendszerek tervezése.
[Thesis]

Varga Noémi
Gyógyszerhatóanyag hordozó rendszerek szerkezete és a hatóanyag leadás kinetikája.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Tamás
Nitrogénnel adalékolt grafén hordozós oxigénredukciós katalizátorok.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Viktória
Önszerveződő hibrid nanofilmek felépülése és morfológiai tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Varsányi Lilly
Újabb triphenylmethan vegyületekről.
[Thesis] (Unpublished)

Vass András
Szomszédcsoport részvétel vizsgálata a 16-hidroximetil-17-hidroxi szteroidok sorában.
[Thesis] (Unpublished)

Vass András
Új növényvédőszer hatóanyagok tervezése és szintézise témakörben elért eredményekről : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Veisz Bernadett
Szabályozott méretű és morfológiájú palládium részecskék előállítása, jellemzése és vizsgálata hidrogénezési tesztreakciókban.
[Thesis] (Unpublished)

Veres Ágnes
TiO2-based photocatalysts and photo-reactive coatings for water and air cleaning.
[Thesis] (Unpublished)

Vinkler Péter
Tiokarbamid és tioszemikarbazid származékok szerkezetvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Virányi Zsanett
Migráció- és diffúzióvezérelt instabilitás autokatalitikus ionreakciókban.
[Thesis] (Unpublished)

Visy Csaba
További adatok a primer alkoholok elektrokémiai oxidációjáról.
[Thesis] (Unpublished)

Váradi Györgyi
Peptidek szerepe az immunológiai felismerésben : szintézis, konformációs és immunológiai vizsgálatok.
[Thesis] (Unpublished)

Völgyesi László
A nitrogén-monoxid és a szén-monoxid kölcsönhatásának vizsgálata hordozott nemesfém katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

W

Wittmann Gyula
Módosított Raney-nikkel katalizálta enantioszelektív hidrogénezések.
[Thesis] (Unpublished)

Wittmann Gyula
Módosított Raney-nikkel katalizálta enantioszelektív hidrogénezések. Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Wéber Csaba
Aminopirimidin és aminokinazolin vegyülettárak előállítása szilárd hordozón.
[Thesis] (Unpublished)

Wéber Edit
Investigation of protein–ligand interactions of targets with solvent-exposed binding sites.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zalotai Lajos
A propán termikus bomlására és inhibiciójára végzett vizsgálatok.
[Thesis] (Unpublished)

Zoltai Attila
Új szerkezetű szteroid folyadékkristályok szintézise és mezogén tulajdonságainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Zsednai Ágnes
Elegyadszorpciós csereegyensúlyok különböző felületi tulajdonságú szorbenseken.
[Thesis] (Unpublished)

Zsigó István
Vibrációs szárítás az élelmiszeriparban.
[Thesis] (Unpublished)

Zsulán Ágnes
Vizsgálatok saválló acélok lyukkorróziós sajátságainak megállapítására.
[Thesis] (Unpublished)

Zóka Johanna
Biológiailag aktív konjugátumok szintézise módosított ösztrán vázon.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ábrahám Nóra
Kétdimenziós rendezett cink-oxid nanostruktúrák optikai és fluoreszcenciás tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Ádám Anna Adél
Nikkeltartalmú nanokatalizátorok előállítása, szerkezetük jellemzése és katalitikus felhasználása.
[Thesis] (Unpublished)

Ó

Óvári László
Kisszénatomszámú szénvegyületek adszorpciójának infravörös spektroszkópiai vizsgálata hordozós katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Ö

Ötvös Ferenc
Biológiailag aktív heterociklusos vegyületek szintézise és tríciumjelölése : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Ötvös Sándor Balázs
Exploiting the benefits of continuous-flow processing for the development of novel sustainable catalytic procedures.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. december 1. 16:25:14 CET.