Művek tudományterület szerint "természettudományok > kémiai tudományok"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö
Találatok száma ezen a szinten: 134.

A

Aranyi Anita
Poliszacharid és ciklofruktán típusú királis állófázisok alkalmazása enantiomerek elválasztására.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

B

Bacsa Ildikó
Ösztrán vázas vegyületek A- és D-gyűrűben történő módosítása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Baji Ádám
Szteránvázhoz kondenzált nitrogéntartalmú heterociklusok szintézise bifunkciós nemi hormon származékokból.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Bajnóczi Éva Gabriella
Chemistry of Some Amphoteric Cations (Sn2+; Pb2+; Cr3+) in Hyper-Alkaline Aqueous Solutions.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Barna Dóra
Referenciaértékek származtatása a kísérleti és számításos kémiában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Bata Péter
Heterogenizált fém-ftalocianin komplexek katalitikus alkalmazásai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Bencsik Gábor
Vezető polimereken alapuló fotokatalitikus hatású összetett elektródok előállítása, jellemzése és lehetséges alkalmazásai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Benkő Mária
Tenzidek zárványkomplex képződésének vizsgálata folyadékfázisban és adszorpciójuk tanulmányozása szilárd/folyadék határfelületen.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Berkecz Róbert
Enantiomerek királis elválasztása és megkülönböztetése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Berki Péter
Szervetlen fém-oxid alapú szén nanocső nanokompozitok előállítása és vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Bohner Bíborka
Kalciumiontartalmú csapadékok mintázatképződése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Bugris Valéria
Dehydration-rehydration induced structural changes in pristine and composite layered double hydroxides.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

C

Csankó Krisztián
Stereoselective synthesis and self-assembling capabilities of heterocyclic cinnamic acids.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Csendes Zita
Redox-active bioinspired catalysts – syntheses, characterisation and an application.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Cserényi Szabolcs
Aktivált ketonok cinkona alkaloidokkal módosított heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezése, folyamatos áramú rendszerben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Csütörtöki Renáta
Syntheses and transformations of carbamatoalkylnaphthols prepared via modified Mannich reactions.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Czene Anikó
A colicin E7 nukleáz domén, mint egy lehetséges mesterséges metallonukleáz alapja.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

D

Dancs Ágnes
New peptide-type tripodal ligands and their metal complexes: Synthesis, thermodynamic and structural study, application in catalytic function.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Darányi Mária
Nanostrukturált vékonyrétegek előállítása és vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Demjén András
Izocianid alapú egyedényes módszerek kidolgozása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Dobó Dorina Gabriella
Soft- és hard templáttal szintetizált mezopórusos oxidok előállítása, jellemzése és felhasználása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Dudás Csilla
Complex formation between calcium and hydroxy/oxocarboxylates in neutral and highly alkaline aqueous solutions.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Dömök Márta
Az etanol gőzreformálása Al2O3 hordozós nemesfém katalizátorokon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Dömötör Orsolya
Rákellenes gallium- és platinafém komplexek oldatkémiája, kölcsönhatásuk vérszérum-fehérjékkel és DNS-sel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Dörnyei Ágnes
Potenciális inzulinutánzó oxovanádium(IV)- komplexek (bio)speciációja.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

E

Endrődi Balázs
Szerkezeti tényezők hatása a vezető polimerek termoelektromos tulajdonságaira.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

F

Ferencz Zsolt
Mechanochemical Preparation and Structural Characterization of Layered Double Hydroxides and their Amino Acid-Intercalated Derivatives.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Fodor Gábor
Enantiomerelválasztás ciklodextrin alapú királis szelektorokkal.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

G

Gazsi Andrea
Termikus reakciók vizsgálata arany nanorészecskéket tartalmazó katalizátorokon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Grecsó Nóra
Investigation of Novel Cinchona Alkaloid-based Zwitterionic Chiral Stationary Phases in Cation- and Zwitterion-Exchange Modes.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Gurka András Attila
L-aminosav-származékokkal és immobilizált oligopeptidekkel katalizált aszimmetrikus aldolreakciók sztereoszelektivitásának szabályozása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Gyevi-Nagy László
Molekulaszimmetria vektoralgebrai meghatározása és alkalmazása a modellezésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Gyuris Márió
Új típusú vegyületek előállítása multikomponensű és dominó szintetikus stratégiák alkalmazásával.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Gácsi Attila
Néhány, hiperalkalikus körülmények között képződő Ca(II)-komplex oldategyensúlyainak és szerkezetének jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

H

Hajdú Angéla
Mágneses folyadékok előállítása és stabilizálása fiziológiás körülmények között orvos-biológiai felhasználás céljából.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Hakkel Orsolya
Összegfrekvencia-keltési spektroszkópia alkalmazása határfelületi rendszerek vizsgálatára.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Halasi Gyula
Fotokémiai folyamatok vizsgálata TiO2 hordozós katalizátorokon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Harnos Szabolcs
Ecetsav hidrokonverziója hordozós fém-, illetve indiummal módosított fémkatalizátorokon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Haspel Henrik
Vízadszorpció hatása szilárdtestek dielektromos tulajdonságaira.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Hegedüs Zsófia
Molecular mimicry of conformationally diverse β-sheets by using α/β-peptide foldamers.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Hermán Beáta
Enantioselective hydrogenations of α,β-unsaturated carboxylic acids over a cinchonidine-modified palladium catalyst.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Horváth Endre
Multifunkciós nanoszerkezetű polimererősítő anyag előállítása és jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dr. Huber Judit
Nitrogéntartalmú ösztron származékok előállítása és tumorellenes hatásának in vitro vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

I

Iványi Zoltán
17β-Pirazolil és -pirazolinil szteroidok szintézise és szerkezetvizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

J

Janovák László
Intelligens hidrogél/ rétegszilikát és hidrogél/ arany nanohibrid rendszerek szintézise és tulajdonságai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Janáky Csaba
Elektromosan vezető polimerek mágneses nanorészecskékkel alkotott kompozitjai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Janóné Ungor Ditta Anita
Arany nanorészecskék és nanoklaszterek szintézise, szerkezetvizsgálata és szenzorikai alkalmazásaik.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Jedlinszki Nikoletta
Többimpulzusos lézer indukált plazmák jellemzése és atomspektroszkópiai alkalmazása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

K

Kiss Anita
Szteroid Hibridek sztereoszelektív szintézise.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Kollár Márton
Hierarchikus pórusrendszerű MCM-22 zeolit katalizátorok előállítása, fizikai-kémiai és katalitikus tulajdonságai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Kolozsi András
Természet ihlette hisztidingazdag ligandumok kölcsönhatása cink(II)-, réz(II)- és nikkel(II)ionokkal.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Kormányos Attila
Photoelectrochemistry of conducting polymer-based nanohybrid electrodes.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Kormányos Balázs
Kinetikai mérések egyedi és együttes értékelésének összehasonlító vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Kovács Dóra
Farmakológiailag aktív 17-exo-heterociklusos szteroidok szintézise.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Kovács Lenke
Asymmetric cascade reaction of 2-nitrophenylpyruvates over chirally modified platinum catalyst.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Kozma Gábor
Nanoszerkezetek mechanokémiai előállítása és módosítási lehetőségeinek vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Kunné Pál Edit
Cink-oxid nanorészecskék és hibrid vékonyrétegek optikai, szerkezeti és fényelektromos tulajdonság.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Kutus Bence
Complex formation and lactonization reactions in aqueous solutions containing Ca2+ or Nd3+ ions and sugar-type ligands.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Kádár Zalán
Szteránvázas azidok előállítása és réz(I)-katalizált dipoláris cikloaddíciói.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Kálomista Ildikó
Az egyrészecskés ICP-MS analitikai módszer jelképzése és paramétereinek optimálása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Kőrösi László Tamás
Funkcionalizált felületű nanokristályos titán/dioxid fotoaktivitása szilárd/gáz és szilárd/folyadék határfelületeken.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

L

Lőrincz Orsolya
Plazmid DNS-alapú nanomedicína formuláció fejlesztése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

M

Majzik Zsolt
Investigation of surface reactions by means of scanning probe techniques and electron spectroscopies.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Makra Zsolt
Alifás α,β-telítetlen karbonsavak enantioszelektív hidrogénezése módosított Pd katalizátoron.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Mallareddy Jayapal Reddy
Design, Synthesis and Pharmacological Evaluation of Novel Endomorphin Analogues with Multiple Structural Modifications.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Mastalir Ágnes
Rétegszerkezetű és mezopórusos katalizátorok alkalmazása szerves kémiai rekciókban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Mesterházy Edit
New peptidic Cu(I) chelators as potential candidates for the treatment of Wilson’s disease.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Metzinger Anikó
Analitikai módszerek fejlesztése folyadék és szilárd minták LIBS vizsgálatára.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Mohl Melinda
Egydimenziós fém nanoszerkezetek előállítása és vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Muráth Szabolcs
Réteges kettős hidroxidok előállítása, módosítása és delaminációja szerves molekulák jelenlétében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.

Mótyán Gergő
Szteránvázhoz kondenzált öttagú heterociklusos vegyületek szintézise.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

N

Nagy Balázs
Légkörkémiai fontosságú kisebb gyökök és molekulák ab initio termokémiája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Nonn Melinda
Selective functionalization of alicyclic β-amino acids by 1,3-dipolar cycloaddition of nitrile oxides.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Németh Eszter
Redesign of the colicin E7 nuclease domain into a controlled and specific artificial enzyme.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Németh Róbert
Etán és propán átalakítási lehetőségei Mo2C tartalmú katalizátorokon valamint HNCO és NCO felületi kémiája Pd(100) egykristályon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Németh Zoltán
Fém-oxidokkal borított többfalú szén nanocső kompozitok előállítása és vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

O

Ondré Dóra
Nitrogén- és oxigéntartalmú heterociklusos szteroidok előállítása és biológiai hatásvizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Mr. Owen Michael C
Free Radical-Initiated Unfolding of Peptide Secondary Structure Elements.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

P

Pahi Barbara Annamaria
Funkcionális és gemini tenzidek önrendeződésének jellemzése tömbfázisban és szilárd/folyadék határfelületen.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Paksi Zoltán
Metalloenzimek szerkezeti és funkcionális modellezése átmenetifém-komplexekkel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Pallagi Attila
Interaction of calcium with sugar type ligands in solutions related to the Bayer process.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Pap Zsolt
Synthesis, morpho-structural characterization and environmental application of titania photocatalysts obtained by rapid crystallization.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Papp Attila
Új típusú heterogén palládium-katalizátorok (előállítás és alkalmazás).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Pataj Zoltán
Enantiomer elválasztás és felismerés nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás rendszerekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Pongráczné Faragó Eszter
Combined experimental and theoretical investisgation of the reactivity of CH3O2 and C2H5O2 radicals.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Puskás Róbert
Carbon nanostructures with different dimensionality – From synthesis to applications.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Pusztai Péter
Cérium-foszfát nanorészecskék előállítása és szerkezetfüggő tulajdonságainak vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Pópity-Tóth Éva
Diffúzív és konvektív instabilitás tanulmányozása autokatalitikus reakciófrontokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Pótári Gábor
Katalizátorok felületének jellemzése röntgen-fotoelektron spektroszkópiával.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

R

Rica Tamás
Polimeroldatok hatása a közegmozgásra autokatalitikus frontokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Rágyanszki Anita
Analytical functional representation of quantum chemical potential energy curves and surfaces.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Rákosi Kinga
Biológiailag aktív peptidek módosított származékainak előállítása és vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Rémiás Róbert
Új hordozókra alapuló hidrogénező modellkatalizátorok vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Réti Balázs
Titán-dioxid alapú, többfalú szén nanocső tartalmú kompozitok előállítása, jellemzése és fotokatalitikus aktivitásuk vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

S

Samu Gergely Ferenc
Characterization of optically active perovskite electrodes.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Schuszter Gábor
A konvektív instabilitás tanulmányozása homogén és pórusos közegben a klorit-tetrationát rendszerben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Schäfer Balázs
Development of fluorescent cholesterol derivatives for the exogenous introduction of proteins to the plasma membrane.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Sebők Dániel
Cink-peroxid és cink-oxid tartalmú hibrid rétegek optikai, szorpciós és szenzorikus tulajdonságai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Sija Éva Ilona
Rákellenes és Alzheimer-kórban alkalmazható ligandumok és fémkomplexeinek oldatkémiája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Simon Ida Noémi
Fehérjék fémköt tulajdonságainak modellezése többcélú felhasználásra alkalmas peptidek fémkomplexeivel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Simonné Sarkadi Lívia
Egyes gabonafélék biokémiai jellemzése az aminosavak és származékaik analízise alapján.
Régi típusú doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1990)

Sipiczki Mónika
Functional Materials - Syntheses, Characterisation and Catalytic Applications.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Siska Andrea
Szén nanocsövek katalitikus szintézisének optimalizálása, tisztítás és módosítás.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2002)

Solt Hanna
Nitrogén-oxidok szelektív katalitikus redukciója metánnal indium tartalmú zeolitokon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Srankó Dávid Ferenc
Preparation and Structural Characterization of Alkaline Earth−Iron(III) Layered Double Hydroxides and their Acrylate-Intercalated Derivatives.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Szabados Márton
Réteges kettős hidroxidok előállítása ultrahang besugárzással segített mechanokémiai módszerrel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Szabó Emese
Atmospheric kinetics and photochemistry of oxygenated volatile organic compounds.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Szolomájer János
Magasabb rendű szerkezeteket alkotó purinszármazékok előállítása és vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Szolomájer-Csikós Orsolya
Módosított peptidek szintézise.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Szunyogh Dániel Mihály
A réz-efflux szabályzó CueR fehérje fémkötő sajátságainak tanulmányozása modellpeptideken keresztül.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Szájli Emília
A tömegspektrometria kvalitatív és kvantitatív proteomikai alkalmazása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Széchenyi Aleksandar
C4 és C8 szénhidrogének átalakulása Mo2C és Re tartalmú katalizátorokon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Szőri Kornél
Ketonok heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezése cinkona alkaloidok jelenlétében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Szőri Milán
Telítetlen szénhidrogének gyökös reakcióinak elméleti vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Sápi András
Nanorészecske-szén nanocső nanokompozitok előállítása, jellemzése és katalitikus tulajdonságainak vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

T

Tallósy Szabolcs Péter
Reaktív hibrid nanokompozit felületek antibakteriális hatása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Tolmacsov Péter
Etán és propán átalakítása hordozós platinafém- és réniumkatalizátorokon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Tóbiás Roland József
Konformációváltozások kinetikájának modellezése elsőrendű reakcióhálózatokkal.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Tóth Ildikó
Méretvariált magnetit nanorészecskék előállítása és felületmódosítása polianionos védőrétegekkel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Tóth Mariann
Az etanol katalitikus átalakítása hordozós Rh katalizátorokon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Tóth Péter Sándor
Egyidejű spektroelektrokémia és in situ vezetésmérési technika magvalósítása és alkalmazása a vezető polimerek redoxi átalakításainak vizsgálatára.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Tóth-Szeles Eszter
Diffúzió- és áramlásvezérelt csapadékmintázatok vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

U

Undrala Sushen
Selective hydrogenations on anchored metal complexes.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

V

Varga Erika
CeO2 hordozós Rh-Co katalizátorok felületi és morfológiai jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Varga Gábor
Átmenetifém-aminosav komplex–CaAl-réteges kettős hidroxid kompozitok készítése, szerkezetvizsgálatuk és katalitikus alkalmazásaik.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Varga Noémi
Gyógyszerhatóanyag hordozó rendszerek szerkezete és a hatóanyag leadás kinetikája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Varga Viktória
Önszerveződő hibrid nanofilmek felépülése és morfológiai tulajdonságai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Verczné Hodos Mária
Titanát nanocsövek szintézise, jellemzése és egy lehetséges képződési modellje.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Veres Ágnes
TiO2-based photocatalysts and photo-reactive coatings for water and air cleaning.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Virányi Zsanett
Migráció- és diffúzióvezérelt instabilitás autokatalitikus ionreakciókban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

W

Wéber Edit
Investigation of protein–ligand interactions of targets with solvent-exposed binding sites.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Z

Zóka Johanna
Biológiailag aktív konjugátumok szintézise módosított ösztrán vázon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Á

Ábrahám Nóra
Kétdimenziós rendezett cink-oxid nanostruktúrák optikai és fluoreszcenciás tulajdonságai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Ö

Ötvös Sándor Balázs
Exploiting the benefits of continuous-flow processing for the development of novel sustainable catalytic procedures.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

A lista elkészítésének dátuma 2019. február 16. 05:51:32 CET.