Works by discipline "Natural Sciences > Chemistry"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ó | Ö
Number of items at this level: 213.

A

Apróné Török Ibolya
Imidazoltartalmú ligandumok és inozitolszármazékok kölcsönhatása réz(II)- cink(II)- és nikkel(II)ionokkal: egyensúly, szerkezet, hidrolitikus aktivitás.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Aranyi Anita
Poliszacharid és ciklofruktán típusú királis állófázisok alkalmazása enantiomerek elválasztására.
PhD, University of Szeged.
(2014)

B

Bacsa Ildikó
Ösztrán vázas vegyületek A- és D-gyűrűben történő módosítása.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Baji Ádám
Szteránvázhoz kondenzált nitrogéntartalmú heterociklusok szintézise bifunkciós nemi hormon származékokból.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Bajnóczi Éva Gabriella
Chemistry of Some Amphoteric Cations (Sn2+; Pb2+; Cr3+) in Hyper-Alkaline Aqueous Solutions.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Balogh Ria Katalin
Transcriptional Activator CueR Protein: Purification, Characterization and Potential Bioanalytical Application.
PhD, University of Szeged.

Balázs Nándor
Structure and photocatalytic activity of flame-synthesized titanium dioxide catalysts.
PhD, University of Szeged.

Balázsik Katalin
Prokirális ketonok heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezése.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Bara Tamásné Herczegh Ottilia
Műszeres és érzékszervi vizsgálatok egyes sajtok minőségkövetésében.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Barna Dóra
Referenciaértékek származtatása a kísérleti és számításos kémiában.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Barthos Róbert
A Zr02 -Si02 és a Zr02 -Ti02 vegyes oxidok és szulfátozott származékaik savas és katalitikus tulajdonságai.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Bata Péter
Heterogenizált fém-ftalocianin komplexek katalitikus alkalmazásai.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Bencsik Gábor
Vezető polimereken alapuló fotokatalitikus hatású összetett elektródok előállítása, jellemzése és lehetséges alkalmazásai.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Benkő Mária
Tenzidek zárványkomplex képződésének vizsgálata folyadékfázisban és adszorpciójuk tanulmányozása szilárd/folyadék határfelületen.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Bereczkné Urbán Mónika
Szén nanocsövek szintézise mezoporózusos szilikátokban.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Beregszászi Tímea
Heteropolisavak alkalmazása szerves kémiai átalakulásokban.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Berkecz Róbert
Enantiomerek királis elválasztása és megkülönböztetése.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Berki Péter
Szervetlen fém-oxid alapú szén nanocső nanokompozitok előállítása és vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Bohner Bíborka
Kalciumiontartalmú csapadékok mintázatképződése.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Buchholcz Balázs
Módosított titanát nanocsövek szerkezete és stabilitása: ioncsere, adalékolás és heterostruktúrák.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Budavári Viktória
Módosított felületű elektródok.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Bugris Valéria
Dehydration-rehydration induced structural changes in pristine and composite layered double hydroxides.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Bánsági Tamás
Konvektív instabilitás a klorit-tetrationát rendszerben.
PhD, University of Szeged.
(2005)

C

Chass Gregory A.
Configurational isomers and conformational structures of lycopene.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Csankó Krisztián
Stereoselective synthesis and self-assembling capabilities of heterocyclic cinnamic acids.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Csendes Zita
Redox-active bioinspired catalysts – syntheses, characterisation and an application.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Cserényi Szabolcs
Aktivált ketonok cinkona alkaloidokkal módosított heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezése, folyamatos áramú rendszerben.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Csiszár Marika
Szilárd fázisú fullerének elektrokémiája és bioelektrokémiai alkalmazása.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Csütörtöki Renáta
Syntheses and transformations of carbamatoalkylnaphthols prepared via modified Mannich reactions.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Czene Anikó
A colicin E7 nukleáz domén, mint egy lehetséges mesterséges metallonukleáz alapja.
PhD, University of Szeged.
(2013)

D

Dancs Ágnes
New peptide-type tripodal ligands and their metal complexes: Synthesis, thermodynamic and structural study, application in catalytic function.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Darányi Mária
Nanostrukturált vékonyrétegek előállítása és vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Demjén András
Izocianid alapú egyedényes módszerek kidolgozása.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Dobó Dorina Gabriella
Soft- és hard templáttal szintetizált mezopórusos oxidok előállítása, jellemzése és felhasználása.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Dudás Csilla
Complex formation between calcium and hydroxy/oxocarboxylates in neutral and highly alkaline aqueous solutions.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Dömök Márta
Az etanol gőzreformálása Al2O3 hordozós nemesfém katalizátorokon.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Dömötör Orsolya
Rákellenes gallium- és platinafém komplexek oldatkémiája, kölcsönhatásuk vérszérum-fehérjékkel és DNS-sel.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Dörnyei Ágnes
Potenciális inzulinutánzó oxovanádium(IV)- komplexek (bio)speciációja.
PhD, University of Szeged.
(2008)

E

Endrődi Balázs
Szerkezeti tényezők hatása a vezető polimerek termoelektromos tulajdonságaira.
PhD, University of Szeged.
(2015)

F

Farkas András Attila
Környezetszennyező szerves anyagok adszorpciója hidrofil/hidrofób rétegszilikátokon és fotokatalitikus lebontásuk TiO2 szuszpenzióban.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Farkas Arnold Péter
A Mo2CMo(100) rendszer oxidációjának és adszorpciós tulajdonságainak vizsgálata foton-, elektron- és ion-spektroszkópiai módszerekkel.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Ferencz Zsolt
Mechanochemical Preparation and Structural Characterization of Layered Double Hydroxides and their Amino Acid-Intercalated Derivatives.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Fodor Gábor
Enantiomerelválasztás ciklodextrin alapú királis szelektorokkal.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Fodor Krisztina
A metán katalitikus átalakítása hordozós nemesfém és alkálifém-molibdát katalizátorokon.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Frank Éva
Ösztránvázas D-szekoszteroidok gyűrűzárási reakciói.
PhD, University of Szeged.
(2000)

Frey Krisztina
Arany/átmenetifém-oxid határfelület módosítása: a szerkezet és a katalitikus tulajdonságok közötti összefüggés vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2006)

G

Gajda Tamás
Néhány 2-polihidroxialkil-tiazolidin-4-karbonsav származék koordinációs sajátsága.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1990)

Gajdáné Schrantz Krisztina
Oxigén, nitrogén és kén donoratomokat tartalmazó bioligandumok ón(IV)organikus komplexeinek egyensúlyi viszonyai és szerkezete.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Gazsi Andrea
Termikus reakciók vizsgálata arany nanorészecskéket tartalmazó katalizátorokon.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Grecsó Nóra
Investigation of Novel Cinchona Alkaloid-based Zwitterionic Chiral Stationary Phases in Cation- and Zwitterion-Exchange Modes.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Gurka András Attila
L-aminosav-származékokkal és immobilizált oligopeptidekkel katalizált aszimmetrikus aldolreakciók sztereoszelektivitásának szabályozása.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Gyevi-Nagy László
Molekulaszimmetria vektoralgebrai meghatározása és alkalmazása a modellezésben.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Gyuris Márió
Új típusú vegyületek előállítása multikomponensű és dominó szintetikus stratégiák alkalmazásával.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Gácsi Attila
Néhány, hiperalkalikus körülmények között képződő Ca(II)-komplex oldategyensúlyainak és szerkezetének jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2017)

H

Hajdú Angéla
Mágneses folyadékok előállítása és stabilizálása fiziológiás körülmények között orvos-biológiai felhasználás céljából.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Hajnal Andrea
Az ösztránváz D-gyűrűjéhez kondenzált heterociklusok előállítása.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Hakkel Orsolya
Összegfrekvencia-keltési spektroszkópia alkalmazása határfelületi rendszerek vizsgálatára.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Halasi Gyula
Fotokémiai folyamatok vizsgálata TiO2 hordozós katalizátorokon.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Harnos Szabolcs
Ecetsav hidrokonverziója hordozós fém-, illetve indiummal módosított fémkatalizátorokon.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Haspel Henrik
Vízadszorpció hatása szilárdtestek dielektromos tulajdonságaira.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Hegedüs Zsófia
Molecular mimicry of conformationally diverse β-sheets by using α/β-peptide foldamers.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Hermán Beáta
Enantioselective hydrogenations of α,β-unsaturated carboxylic acids over a cinchonidine-modified palladium catalyst.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Hodos Mária
Titanát nanocsövek szintézise, jellemzése és egy lehetséges képződési modellje.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Hoffmann Eufrozina Andrea
Összetett egyensúlyi és kinetikai rendszerek vizsgálatának újabb eredményei.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Horváth Anita
Hordozós palládium nanorészecskék kolloidkémiai előállítása, szerkezetvizsgálata és katalitikus tulajdonságai.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Horváth Dénes
Összefüggés arany nanorészecskék elektronszerkezete, morfológiája és katalitikus aktivitása között.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Horváth Endre
Multifunkciós nanoszerkezetű polimererősítő anyag előállítása és jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Horváth István
Célpont-ligandum komplexek számítása fragmens alapú molekulatervezési eljárásokkal.
PhD, University of Szeged.

Huber Judit
Nitrogéntartalmú ösztron származékok előállítása és tumorellenes hatásának in vitro vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Hursán Dorottya
Szén-dioxid elektrokémiai redukciója nitrogénnel adalékolt szén elektródokon.
PhD, University of Szeged.
(2020)

I

Imre-Deák Ágota
Funkcionális kompozit rendszerek előállítása, jellemzése és alkalmazási lehetőségeik.
PhD, University of Szeged.

István Krisztina
A Raman és IR spektroszkópia válogatott alkalmazásai a kromatográfiában.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Iványi Zoltán
17β-Pirazolil és -pirazolinil szteroidok szintézise és szerkezetvizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2013)

J

Jacqueline M. S. Law
Molecular Structures and Thermodynamic Functions of Phospholipid Components.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Jakab Éva
Autokatalizátor elvonásának hatása frontreakciókra.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Jaksáné Kecskés Tamara
Felületi formák és gázfázisú termékek a hangyasav katalitikus bomlásában.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Jakusch Tamás
Az oxovanádium(IV) indukált amidnitrogén deprotonálódás.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Jancsó Attila
Proteinek fémkötőhelyeinek szerkezeti illetve funkcionális modellezése nitrogéndonor ligandumok fémkomplexeivel.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Janovák László
Intelligens hidrogél/ rétegszilikát és hidrogél/ arany nanohibrid rendszerek szintézise és tulajdonságai.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Janáky Csaba
Elektromosan vezető polimerek mágneses nanorészecskékkel alkotott kompozitjai.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Janóné Ungor Ditta Anita
Arany nanorészecskék és nanoklaszterek szintézise, szerkezetvizsgálata és szenzorikai alkalmazásaik.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Jedlinszki Nikoletta
Többimpulzusos lézer indukált plazmák jellemzése és atomspektroszkópiai alkalmazása.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Juhász Ádám
Receptor mimetikumok és ligandumaik kölcsönhatásának modellezése szilárd/folyadék határfelületen.
PhD, University of Szeged.
(2019)

K

Kilyén Melinda
Az alumínium(III)ion kölcsönhatása peptidekkel, aminosav- és peptidszármazékokkal.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Kis Attila
Fémegykristályok felületén adszorbeált szénhidrogén-származékok jellemzése felületanalitikai módszerekkel.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Kiss Anita
Szteroid Hibridek sztereoszelektív szintézise.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Kollár Márton
Hierarchikus pórusrendszerű MCM-22 zeolit katalizátorok előállítása, fizikai-kémiai és katalitikus tulajdonságai.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Kolozsi András
Természet ihlette hisztidingazdag ligandumok kölcsönhatása cink(II)-, réz(II)- és nikkel(II)ionokkal.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Kormányos Attila
Photoelectrochemistry of conducting polymer-based nanohybrid electrodes.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Kormányos Balázs
Kinetikai mérések egyedi és együttes értékelésének összehasonlító vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Kovács Anita Kármen
Optimized synthesis routes and biological application of N-peptide-6-amino-D-luciferin conjugates.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Kovács Dóra
Farmakológiailag aktív 17-exo-heterociklusos szteroidok szintézise.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Kovács Lenke
Asymmetric cascade reaction of 2-nitrophenylpyruvates over chirally modified platinum catalyst.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Kozma Dávid
Diasztereomer- és enantiomerkeverékek előállítása és elválasztása.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Kozma Gábor
Nanoszerkezetek mechanokémiai előállítása és módosítási lehetőségeinek vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Kukovecz Ákos
Applications of the sol-gel method for the synthesis of novel catalytic materials.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Kun Róbert
Reaktív nanorészecskéket tartalmazó réteges szerkezetek és ultravékony filmek fotokatalitikus tulajdonságai.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Kunné Pál Edit
Cink-oxid nanorészecskék és hibrid vékonyrétegek optikai, szerkezeti és fényelektromos tulajdonság.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Kutus Bence
Complex formation and lactonization reactions in aqueous solutions containing Ca2+ or Nd3+ ions and sugar-type ligands.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Kádár Zalán
Szteránvázas azidok előállítása és réz(I)-katalizált dipoláris cikloaddíciói.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Kálomista Ildikó
Az egyrészecskés ICP-MS analitikai módszer jelképzése és paramétereinek optimálása.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Kása Zsolt
Bizmut-volframát és bizmut-vanadát alakformált fotokatalizátorok előállítása és alkalmazhatóságának vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Kéri Albert
ICP-MS alapú mérési módszerek fejlesztése összetett nanorészecskék vizsgálatára.
PhD, University of Szeged.

Kőrösi László Tamás
Funkcionalizált felületű nanokristályos titán/dioxid fotoaktivitása szilárd/gáz és szilárd/folyadék határfelületeken.
PhD, University of Szeged.
(2008)

L

Lakatos Andrea
Az Al(III) kölcsönhatása kis biomolekulákkal. Az idő hatása a részecskeeloszlásra.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Lőrincz Orsolya
Plazmid DNS-alapú nanomedicína formuláció fejlesztése.
PhD, University of Szeged.
(2014)

M

Magyar Angéla Andrea
D-gyűrűben módosított nitrogéntartalmú szteroidok szintézise.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Majzik Zsolt
Investigation of surface reactions by means of scanning probe techniques and electron spectroscopies.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Makra Zsolt
Alifás α,β-telítetlen karbonsavak enantioszelektív hidrogénezése módosított Pd katalizátoron.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Mallareddy Jayapal Reddy
Design, Synthesis and Pharmacological Evaluation of Novel Endomorphin Analogues with Multiple Structural Modifications.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Matyuska Ferenc
A fémion környezetének finomhangolása többfogú tripodális ligandumok segítségével.
PhD, University of Szeged.

Mernyák Erzsébet
13alfa- és 13béta-ösztránvázas vegyületek D-gyűrűjének átalakításai.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Mesterházy Edit
New peptidic Cu(I) chelators as potential candidates for the treatment of Wilson’s disease.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Metzinger Anikó
Analitikai módszerek fejlesztése folyadék és szilárd minták LIBS vizsgálatára.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Mogyorósi Károly
Titán-dioxid nanorészecskék és titán-dioxid/ rétegszilikát adszorbens-fotokatalizátor rendszerek előállítása és minősítése.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Mohl Melinda
Egydimenziós fém nanoszerkezetek előállítása és vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Muráth Szabolcs
Réteges kettős hidroxidok előállítása, módosítása és delaminációja szerves molekulák jelenlétében.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Méhn Dóra
Új módszerek a rugalmas MCM-41 szerkezet módosításában.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Mótyán Gergő
Szteránvázhoz kondenzált öttagú heterociklusos vegyületek szintézise.
PhD, University of Szeged.
(2017)

N

Nagy Balázs
Légkörkémiai fontosságú kisebb gyökök és molekulák ab initio termokémiája.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Nagy Krisztina
Molekulaszerkezet és mikrokörnyezet hatása a gerjesztett molekulák energiavesztési folyamataira.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Nagy Nóra Veronika
Bioligandum - réz(II) egyensúlyi rendszerek ESR-spektroszkópiai vizsgálata vizes oldatban kétdimenziós értékelő módszerrel: mikroeloszlás és koordinációs módok.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Niesz Krisztián
Kémia a szén nanocsövekkel.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Nonn Melinda
Selective functionalization of alicyclic β-amino acids by 1,3-dipolar cycloaddition of nitrile oxides.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Németh Eszter
Redesign of the colicin E7 nuclease domain into a controlled and specific artificial enzyme.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Németh József
Rétegszilikátokkal stabilizált ZnO és SnO2 nanorészecskék szerkezeti és fotooxidációs tulajdonságai.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Németh Róbert
Etán és propán átalakítási lehetőségei Mo2C tartalmú katalizátorokon valamint HNCO és NCO felületi kémiája Pd(100) egykristályon.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Németh Zoltán
Fém-oxidokkal borított többfalú szén nanocső kompozitok előállítása és vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2014)

O

Olasz Balázs
Theoretical investigation of the dynamics and microhydration of the F‾ + CH3I Sn2 and proton-transfer reactions.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Ondré Dóra
Nitrogén- és oxigéntartalmú heterociklusos szteroidok előállítása és biológiai hatásvizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Oszkó Albert
A röntgen fotoelektron-spektroszkópia alkalmazása felületi reakciók vizsgálatában.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Owen Michael C
Free Radical-Initiated Unfolding of Peptide Secondary Structure Elements.
PhD, University of Szeged.
(2012)

P

Paksi Zoltán
Metalloenzimek szerkezeti és funkcionális modellezése átmenetifém-komplexekkel.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Pallagi Attila
Interaction of calcium with sugar type ligands in solutions related to the Bayer process.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Pap Zsolt
Synthesis, morpho-structural characterization and environmental application of titania photocatalysts obtained by rapid crystallization.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Papp Attila
Új típusú heterogén palládium-katalizátorok (előállítás és alkalmazás).
PhD, University of Szeged.
(2010)

Papp Szilvia
Palládium és ródium nanokristályok képződése, stabilizálása polimeroldatban és rétegszilikátokban.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Pataj Zoltán
Enantiomer elválasztás és felismerés nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás rendszerekben.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Peintler-Kriván Emese
A polipirrol/dodecil-szulfát rendszer tanulmányozása.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Pongráczné Faragó Eszter
Combined experimental and theoretical investisgation of the reactivity of CH3O2 and C2H5O2 radicals.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Prókai László
Makromolekulák tömegspektrometriája: a szintetikus oligomerektől a fehérjékig és a proteomikáig.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Puskás Róbert
Carbon nanostructures with different dimensionality – From synthesis to applications.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Pusztai Péter
Cérium-foszfát nanorészecskék előállítása és szerkezetfüggő tulajdonságainak vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Páhi Barbara Annamária
Funkcionális és gemini tenzidek önrendeződésének jellemzése tömbfázisban és szilárd/folyadék határfelületen.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Pópity-Tóth Éva
Diffúzív és konvektív instabilitás tanulmányozása autokatalitikus eakciófrontokban.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Pótári Gábor
Katalizátorok felületének jellemzése röntgen-fotoelektron spektroszkópiával.
PhD, University of Szeged.
(2014)

R

Rica Tamás
Polimeroldatok hatása a közegmozgásra autokatalitikus frontokban.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Rác Bulcsú
Szulfonsavcsoporttal funkcionalizált elektrofil katalizátorok szintézise és alkalmazása.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Rágyanszki Anita
Analytical functional representation of quantum chemical potential energy curves and surfaces.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Rákosi Kinga
Biológiailag aktív peptidek módosított származékainak előállítása és vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Rémiás Róbert
Új hordozókra alapuló hidrogénező modellkatalizátorok vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Réti Balázs
Titán-dioxid alapú, többfalú szén nanocső tartalmú kompozitok előállítása, jellemzése és fotokatalitikus aktivitásuk vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2016)

S

Samu Gergely Ferenc
Characterization of optically active perovskite electrodes.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Schuszter Gábor
A konvektív instabilitás tanulmányozása homogén és pórusos közegben a klorit-tetrationát rendszerben.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Schäfer Balázs
Development of fluorescent cholesterol derivatives for the exogenous introduction of proteins to the plasma membrane.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Sebők Dániel
Cink-peroxid és cink-oxid tartalmú hibrid rétegek optikai, szorpciós és szenzorikus tulajdonságai.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Setiadi David Hadrian
Molecular Structures and Bio-redox Reaction Mechanisms of Vitamin E Models.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Sija Éva Ilona
Rákellenes és Alzheimer-kórban alkalmazható ligandumok és fémkomplexeinek oldatkémiája.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Simon Ida Noémi
Fehérjék fémkötő tulajdonságainak modellezése többcélú felhasználásra alkalmas peptidek fémkomplexeivel.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Simonné Sarkadi Lívia
Egyes gabonafélék biokémiai jellemzése az aminosavak és származékaik analízise alapján.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1990)

Sipiczki Mónika
Functional Materials - Syntheses, Characterisation and Catalytic Applications.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Siska Andrea
Szén nanocsövek katalitikus szintézisének optimalizálása, tisztítás és módosítás.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Solt Hanna
Nitrogén-oxidok szelektív katalitikus redukciója metánnal indium tartalmú zeolitokon.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Srankó Dávid Ferenc
Preparation and Structural Characterization of Alkaline Earth−Iron(III) Layered Double Hydroxides and their Acrylate-Intercalated Derivatives.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Sutyinszki Mária
Izocinkona alkaloidok a heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezésben.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Szabados Márton
Réteges kettős hidroxidok előállítása ultrahang besugárzással segített mechanokémiai módszerrel.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Szabó Emese
Atmospheric kinetics and photochemistry of oxygenated volatile organic compounds.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Szabó Tamás
A grafit-oxid kémiai és nanoszerkezete.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Szailer Tamás
A H2S hatása a CO2 és a CH4 katalitikus átalakításában.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Szegedi Ágnes
Átmenetifémeket tartalmazó mezopórusos szilikátok fizikai-kémiai és katalitikus tulajdonságai.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Szekeres Márta
Szilícium-oxid alapú szorbensek gázadszorpciós és oldatadszorpciós tulajdonságai.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Szilágyi István
Metalloenzimek szerkezeti és funkcionális modellezése.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Szolomájer János
Magasabb rendű szerkezeteket alkotó purinszármazékok előállítása és vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Szolomájer-Csikós Orsolya
Módosított peptidek szintézise.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Szunyogh Dániel Mihály
A réz-efflux szabályzó CueR fehérje fémkötő sajátságainak tanulmányozása modellpeptideken keresztül.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Szájli Emília
A tömegspektrometria kvalitatív és kvantitatív proteomikai alkalmazása.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Szájli Ágota
D-gyűrűben módosított heteroatomot tartalmazó szteroidok szintézise.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Széchenyi Aleksandar
C4 és C8 szénhidrogének átalakulása Mo2C és Re tartalmú katalizátorokon.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Szökő János
Ti02(110) felületen hordozott fém-nanorészecskék tanulmányozása STM, STS és AES módszerekkel.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Szöllősi György
Ketonok heterogén katalitikus transzfer hidrogénezése oxidokon.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Szúnyog József
Synthesis and structure of (bi)cycloalkane-fused heterocycles. Pharmacokinetic study of a new anxiolytic.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Szőri Kornél
Ketonok heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezése cinkona alkaloidok jelenlétében.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Szőri Milán
Telítetlen szénhidrogének gyökös reakcióinak elméleti vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Szűcs Anna
Szilárd/folyadék határfelületen előállított palládium nanorészecskék tulajdonságai.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Sápi András
Nanorészecske-szén nanocső nanokompozitok előállítása, jellemzése és katalitikus tulajdonságainak vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Süli Zakar Tímea
Kismolekulák reakciójában képződő felületi formák és köztitermékek vizsgálata infravörös spektroszkópiai módszerrel.
PhD, University of Szeged.
(2006)

T

Tallósy Szabolcs Péter
Reaktív hibrid nanokompozit felületek antibakteriális hatása.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Tamási Anikó
Preparation, characterization and catalytic testing of mono- or bimetallic zeolite catalysts in C-CI bond cleveage reaction.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Tapolcsányi Pál
D-gyűrűben szubsztituált szteroidok szintézise és szerkezetvizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Tolmacsov Péter
Etán és propán átalakítása hordozós platinafém- és réniumkatalizátorokon.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Tóbiás Roland József
Konformációváltozások kinetikájának modellezése elsőrendű reakcióhálózatokkal.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Tóth Ildikó
Méretvariált magnetit nanorészecskék előállítása és felületmódosítása polianionos védőrétegekkel.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Tóth Mariann
Az etanol katalitikus átalakítása hordozós Rh katalizátorokon.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Tóth Péter Sándor
Egyidejű spektroelektrokémia és in situ vezetésmérési technika magvalósítása és alkalmazása a vezető polimerek redoxi átalakításainak vizsgálatára.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Tóth-Szeles Eszter
Diffúzió- és áramlásvezérelt csapadékmintázatok vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Török Roland Sándor
Gyógyszerhatóanyagok és sztérikusan gátolt aminosavak királis folyadékkromatográfiás elválasztása.
PhD, University of Szeged.
(2006)

U

Undrala Sushen
Selective hydrogenations on anchored metal complexes.
PhD, University of Szeged.
(2009)

V

Varga András Márk
Oxid alapú összetett fotoelektródok előállítása és vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Varga Erika
CeO2 hordozós Rh-Co katalizátorok felületi és morfológiai jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Varga Gábor
Átmenetifém-aminosav komplex–CaAl-réteges kettős hidroxid kompozitok készítése, szerkezetvizsgálatuk és katalitikus alkalmazásaik.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Varga Mónika
Nem hagyományos módszerekkel előállított fémkatalizátorok jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Varga Noémi
Gyógyszerhatóanyag hordozó rendszerek szerkezete és a hatóanyag leadás kinetikája.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Varga Tamás
Nitrogénnel adalékolt grafén hordozós oxigénredukciós katalizátorok.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Varga Viktória
Önszerveződő hibrid nanofilmek felépülése és morfológiai tulajdonságai.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Veisz Bernadett
Szabályozott méretű és morfológiájú palládium részecskék előállítása, jellemzése és vizsgálata hidrogénezési tesztreakciókban.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Veres Ágnes
TiO2-based photocatalysts and photo-reactive coatings for water and air cleaning.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Virányi Zsanett
Migráció- és diffúzióvezérelt instabilitás autokatalitikus ionreakciókban.
PhD, University of Szeged.
(2007)

W

Wéber Csaba
Aminopirimidin és aminokinazolin vegyülettárak előállítása szilárd hordozón.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Wéber Edit
Investigation of protein–ligand interactions of targets with solvent-exposed binding sites.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Z

Zóka Johanna
Biológiailag aktív konjugátumok szintézise módosított ösztrán vázon.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Á

Ábrahám Nóra
Kétdimenziós rendezett cink-oxid nanostruktúrák optikai és fluoreszcenciás tulajdonságai.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Ó

Óvári László
Kisszénatomszámú szénvegyületek adszorpciójának infravörös spektroszkópiai vizsgálata hordozós katalizátorokon.
PhD, University of Szeged.
(2000)

Ö

Ötvös Sándor Balázs
Exploiting the benefits of continuous-flow processing for the development of novel sustainable catalytic procedures.
PhD, University of Szeged.
(2013)

This list was generated on 2020. április 5. 23:50:12 CEST.