Works by discipline "Natural Sciences > Chemistry"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ó | Ö
Number of items at this level: 227.

A

Abd Elhameed Heba Alaa Eldeen Hosiny
Artificial metallonucleases - molecular tools for gene therapy of cancer.
[Thesis]

Apróné Török Ibolya
Imidazoltartalmú ligandumok és inozitolszármazékok kölcsönhatása réz(II)- cink(II)- és nikkel(II)ionokkal: egyensúly, szerkezet, hidrolitikus aktivitás.
[Thesis] (Unpublished)

Aranyi Anita
Poliszacharid és ciklofruktán típusú királis állófázisok alkalmazása enantiomerek elválasztására.
[Thesis] (Unpublished)

B

Bacsa Ildikó
Ösztrán vázas vegyületek A- és D-gyűrűben történő módosítása.
[Thesis] (Unpublished)

Baji Ádám
Szteránvázhoz kondenzált nitrogéntartalmú heterociklusok szintézise bifunkciós nemi hormon származékokból.
[Thesis] (Unpublished)

Bajnóczi Éva Gabriella
Chemistry of Some Amphoteric Cations (Sn2+; Pb2+; Cr3+) in Hyper-Alkaline Aqueous Solutions.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh Ria Katalin
Transcriptional Activator CueR Protein: Purification, Characterization and Potential Bioanalytical Application.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs Nándor
Structure and photocatalytic activity of flame-synthesized titanium dioxide catalysts.
[Thesis] (Unpublished)

Balázsik Katalin
Prokirális ketonok heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezése.
[Thesis] (Unpublished)

Bara Tamásné Herczegh Ottilia
Műszeres és érzékszervi vizsgálatok egyes sajtok minőségkövetésében.
[Thesis] (Unpublished)

Barna Dóra
Referenciaértékek származtatása a kísérleti és számításos kémiában.
[Thesis] (Unpublished)

Barthos Róbert
A Zr02 -Si02 és a Zr02 -Ti02 vegyes oxidok és szulfátozott származékaik savas és katalitikus tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Bata Péter
Heterogenizált fém-ftalocianin komplexek katalitikus alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

Bencsik Gábor
Vezető polimereken alapuló fotokatalitikus hatású összetett elektródok előállítása, jellemzése és lehetséges alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

Benkő Mária
Tenzidek zárványkomplex képződésének vizsgálata folyadékfázisban és adszorpciójuk tanulmányozása szilárd/folyadék határfelületen.
[Thesis] (Unpublished)

Bereczkné Urbán Mónika
Szén nanocsövek szintézise mezoporózusos szilikátokban.
[Thesis] (Unpublished)

Beregszászi Tímea
Heteropolisavak alkalmazása szerves kémiai átalakulásokban.
[Thesis] (Unpublished)

Berkecz Róbert
Enantiomerek királis elválasztása és megkülönböztetése.
[Thesis] (Unpublished)

Berki Péter
Szervetlen fém-oxid alapú szén nanocső nanokompozitok előállítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bite Pál
A Neber féle átalakulások vizsgálata a 2-aceto-furan-oximon.
[Thesis] (Unpublished)

Bohner Bíborka
Kalciumiontartalmú csapadékok mintázatképződése.
[Thesis] (Unpublished)

Buchholcz Balázs
Módosított titanát nanocsövek szerkezete és stabilitása: ioncsere, adalékolás és heterostruktúrák.
[Thesis] (Unpublished)

Budai Balázs
Semleges sók befolyása híg savak hydrogén-ion concentrátiójára. Ionhydrátvíz quantitatív meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

Budavári Viktória
Módosított felületű elektródok.
[Thesis] (Unpublished)

Bugris Valéria
Dehydration-rehydration induced structural changes in pristine and composite layered double hydroxides.
[Thesis] (Unpublished)

Bánsági Tamás
Konvektív instabilitás a klorit-tetrationát rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

C

Chass Gregory A.
Configurational isomers and conformational structures of lycopene.
[Thesis] (Unpublished)

Csankó Krisztián
Stereoselective synthesis and self-assembling capabilities of heterocyclic cinnamic acids.
[Thesis] (Unpublished)

Csendes Zita
Redox-active bioinspired catalysts – syntheses, characterisation and an application.
[Thesis] (Unpublished)

Cserényi Szabolcs
Aktivált ketonok cinkona alkaloidokkal módosított heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezése, folyamatos áramú rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Csiszár Marika
Szilárd fázisú fullerének elektrokémiája és bioelektrokémiai alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Csütörtöki Renáta
Syntheses and transformations of carbamatoalkylnaphthols prepared via modified Mannich reactions.
[Thesis] (Unpublished)

Czene Anikó
A colicin E7 nukleáz domén, mint egy lehetséges mesterséges metallonukleáz alapja.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dancs Ágnes
New peptide-type tripodal ligands and their metal complexes: Synthesis, thermodynamic and structural study, application in catalytic function.
[Thesis] (Unpublished)

Darányi Mária
Nanostrukturált vékonyrétegek előállítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Demjén András
Izocianid alapú egyedényes módszerek kidolgozása.
[Thesis] (Unpublished)

Dobó Dorina Gabriella
Soft- és hard templáttal szintetizált mezopórusos oxidok előállítása, jellemzése és felhasználása.
[Thesis] (Unpublished)

Dudás Csilla
Complex formation between calcium and hydroxy/oxocarboxylates in neutral and highly alkaline aqueous solutions.
[Thesis] (Unpublished)

Dömök Márta
Az etanol gőzreformálása Al2O3 hordozós nemesfém katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Dömötör Orsolya
Rákellenes gallium- és platinafém komplexek oldatkémiája, kölcsönhatásuk vérszérum-fehérjékkel és DNS-sel.
[Thesis] (Unpublished)

Dörnyei Ágnes
Potenciális inzulinutánzó oxovanádium(IV)- komplexek (bio)speciációja.
[Thesis] (Unpublished)

E

El-Reyani Nasruddin Emhemed
Effect of different Potassium channel inhibitors on the outcome of experimental coronary artery occlusion.
[Thesis] (Unpublished)

Endrődi Balázs
Szerkezeti tényezők hatása a vezető polimerek termoelektromos tulajdonságaira.
[Thesis] (Unpublished)

F

Farkas András Attila
Környezetszennyező szerves anyagok adszorpciója hidrofil/hidrofób rétegszilikátokon és fotokatalitikus lebontásuk TiO2 szuszpenzióban.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Arnold Péter
A Mo2CMo(100) rendszer oxidációjának és adszorpciós tulajdonságainak vizsgálata foton-, elektron- és ion-spektroszkópiai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Ferencz Zsolt
Mechanochemical Preparation and Structural Characterization of Layered Double Hydroxides and their Amino Acid-Intercalated Derivatives.
[Thesis] (Unpublished)

Feuer György
A chromi komplexek szerkezete és fényelnyelése közötti összefüggés.
[Thesis] (Unpublished)

Fodor Gábor
Enantiomerelválasztás ciklodextrin alapú királis szelektorokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Fodor Krisztina
A metán katalitikus átalakítása hordozós nemesfém és alkálifém-molibdát katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Frank Éva
Ösztránvázas D-szekoszteroidok gyűrűzárási reakciói.
[Thesis] (Unpublished)

Frey Krisztina
Arany/átmenetifém-oxid határfelület módosítása: a szerkezet és a katalitikus tulajdonságok közötti összefüggés vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gajda Tamás
Néhány 2-polihidroxialkil-tiazolidin-4-karbonsav származék koordinációs sajátsága.
[Thesis] (Unpublished)

Gajdáné Schrantz Krisztina
Oxigén, nitrogén és kén donoratomokat tartalmazó bioligandumok ón(IV)organikus komplexeinek egyensúlyi viszonyai és szerkezete.
[Thesis] (Unpublished)

Gazsi Andrea
Termikus reakciók vizsgálata arany nanorészecskéket tartalmazó katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Grecsó Nóra
Investigation of Novel Cinchona Alkaloid-based Zwitterionic Chiral Stationary Phases in Cation- and Zwitterion-Exchange Modes.
[Thesis] (Unpublished)

Gubó Richard
Oxid-fém kölcsönhatás és ötvöződési folyamatok vizsgálata Rh(111) és TiO2(110) felületeken pásztázó alagútmikroszkópiával.
[Thesis] (Unpublished)

Gurka András Attila
L-aminosav-származékokkal és immobilizált oligopeptidekkel katalizált aszimmetrikus aldolreakciók sztereoszelektivitásának szabályozása.
[Thesis] (Unpublished)

Gyevi-Nagy László
Molekulaszimmetria vektoralgebrai meghatározása és alkalmazása a modellezésben.
[Thesis] (Unpublished)

Gyulavári Tamás Zsolt
Enhancement of photocatalytic activity of titanium dioxide-based photocatalysts.
[Thesis]

Gyuris Márió
Új típusú vegyületek előállítása multikomponensű és dominó szintetikus stratégiák alkalmazásával.
[Thesis] (Unpublished)

Gácsi Attila
Néhány, hiperalkalikus körülmények között képződő Ca(II)-komplex oldategyensúlyainak és szerkezetének jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hajdú Angéla
Mágneses folyadékok előállítása és stabilizálása fiziológiás körülmények között orvos-biológiai felhasználás céljából.
[Thesis] (Unpublished)

Hajnal Andrea
Az ösztránváz D-gyűrűjéhez kondenzált heterociklusok előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Hakkel Orsolya
Összegfrekvencia-keltési spektroszkópia alkalmazása határfelületi rendszerek vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Halasi Gyula
Fotokémiai folyamatok vizsgálata TiO2 hordozós katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Harnos Szabolcs
Ecetsav hidrokonverziója hordozós fém-, illetve indiummal módosított fémkatalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Haspel Henrik
Vízadszorpció hatása szilárdtestek dielektromos tulajdonságaira.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedüs Zsófia
Molecular mimicry of conformationally diverse β-sheets by using α/β-peptide foldamers.
[Thesis] (Unpublished)

Hermán Beáta
Enantioselective hydrogenations of α,β-unsaturated carboxylic acids over a cinchonidine-modified palladium catalyst.
[Thesis] (Unpublished)

Hodos Mária
Titanát nanocsövek szintézise, jellemzése és egy lehetséges képződési modellje.
[Thesis] (Unpublished)

Hoffmann Eufrozina Andrea
Összetett egyensúlyi és kinetikai rendszerek vizsgálatának újabb eredményei.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Anita
Hordozós palládium nanorészecskék kolloidkémiai előállítása, szerkezetvizsgálata és katalitikus tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Dénes
Összefüggés arany nanorészecskék elektronszerkezete, morfológiája és katalitikus aktivitása között.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Endre
Multifunkciós nanoszerkezetű polimererősítő anyag előállítása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth István
Célpont-ligandum komplexek számítása fragmens alapú molekulatervezési eljárásokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Huber Judit
Nitrogéntartalmú ösztron származékok előállítása és tumorellenes hatásának in vitro vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hursán Dorottya
Szén-dioxid elektrokémiai redukciója nitrogénnel adalékolt szén elektródokon.
[Thesis] (Unpublished)

I

Imre-Deák Ágota
Funkcionális kompozit rendszerek előállítása, jellemzése és alkalmazási lehetőségeik.
[Thesis] (Unpublished)

Ismail Ahmed Mohsen
Electrochemical reduction of carbon dioxide on gold-based bimetallic electrodes.
[Thesis]

István Krisztina
A Raman és IR spektroszkópia válogatott alkalmazásai a kromatográfiában.
[Thesis] (Unpublished)

Iványi Zoltán
17β-Pirazolil és -pirazolinil szteroidok szintézise és szerkezetvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

J

Jacqueline M. S. Law
Molecular Structures and Thermodynamic Functions of Phospholipid Components.
[Thesis] (Unpublished)

Jakab Éva
Autokatalizátor elvonásának hatása frontreakciókra.
[Thesis] (Unpublished)

Jaksáné Kecskés Tamara
Felületi formák és gázfázisú termékek a hangyasav katalitikus bomlásában.
[Thesis] (Unpublished)

Jakusch Tamás
Az oxovanádium(IV) indukált amidnitrogén deprotonálódás.
[Thesis] (Unpublished)

Jancsó Attila
Proteinek fémkötőhelyeinek szerkezeti illetve funkcionális modellezése nitrogéndonor ligandumok fémkomplexeivel.
[Thesis] (Unpublished)

Janovák László
Intelligens hidrogél/ rétegszilikát és hidrogél/ arany nanohibrid rendszerek szintézise és tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Janáky Csaba
Elektromosan vezető polimerek mágneses nanorészecskékkel alkotott kompozitjai.
[Thesis] (Unpublished)

Janóné Ungor Ditta Anita
Arany nanorészecskék és nanoklaszterek szintézise, szerkezetvizsgálata és szenzorikai alkalmazásaik.
[Thesis] (Unpublished)

Jedlinszki Nikoletta
Többimpulzusos lézer indukált plazmák jellemzése és atomspektroszkópiai alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Ádám
Receptor mimetikumok és ligandumaik kölcsönhatásának modellezése szilárd/folyadék határfelületen.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kerekes Lajos
A növényi diasztáz zymocénje. A phosphatidák hatása a növényi diasztázra.
[Thesis] (Unpublished)

Kilyén Melinda
Az alumínium(III)ion kölcsönhatása peptidekkel, aminosav- és peptidszármazékokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Kis Attila
Fémegykristályok felületén adszorbeált szénhidrogén-származékok jellemzése felületanalitikai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Anita
Szteroid Hibridek sztereoszelektív szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Kollár Márton
Hierarchikus pórusrendszerű MCM-22 zeolit katalizátorok előállítása, fizikai-kémiai és katalitikus tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Kolozsi András
Természet ihlette hisztidingazdag ligandumok kölcsönhatása cink(II)-, réz(II)- és nikkel(II)ionokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Kormányos Attila
Photoelectrochemistry of conducting polymer-based nanohybrid electrodes.
[Thesis] (Unpublished)

Kormányos Balázs
Kinetikai mérések egyedi és együttes értékelésének összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Anita Kármen
Optimized synthesis routes and biological application of N-peptide-6-amino-D-luciferin conjugates.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Dóra
Farmakológiailag aktív 17-exo-heterociklusos szteroidok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Lenke
Asymmetric cascade reaction of 2-nitrophenylpyruvates over chirally modified platinum catalyst.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma Dávid
Diasztereomer- és enantiomerkeverékek előállítása és elválasztása.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma Gábor
Nanoszerkezetek mechanokémiai előállítása és módosítási lehetőségeinek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kukovecz Ákos
Applications of the sol-gel method for the synthesis of novel catalytic materials.
[Thesis] (Unpublished)

Kun Róbert
Reaktív nanorészecskéket tartalmazó réteges szerkezetek és ultravékony filmek fotokatalitikus tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Kunfi Attila
Polidopamin alkalmazása a szerves kémiában: katalizátor hordozótól a fotoizomerizálható felületekig.
[Thesis] (Unpublished)

Kunné Pál Edit
Cink-oxid nanorészecskék és hibrid vékonyrétegek optikai, szerkezeti és fényelektromos tulajdonság.
[Thesis] (Unpublished)

Kutus Bence
Complex formation and lactonization reactions in aqueous solutions containing Ca2+ or Nd3+ ions and sugar-type ligands.
[Thesis] (Unpublished)

Kádár Zalán
Szteránvázas azidok előállítása és réz(I)-katalizált dipoláris cikloaddíciói.
[Thesis] (Unpublished)

Kálomista Ildikó
Az egyrészecskés ICP-MS analitikai módszer jelképzése és paramétereinek optimálása.
[Thesis] (Unpublished)

Kása Zsolt
Bizmut-volframát és bizmut-vanadát alakformált fotokatalizátorok előállítása és alkalmazhatóságának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kéri Albert
ICP-MS alapú mérési módszerek fejlesztése összetett nanorészecskék vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Kőrösi László Tamás
Funkcionalizált felületű nanokristályos titán/dioxid fotoaktivitása szilárd/gáz és szilárd/folyadék határfelületeken.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lakatos Andrea
Az Al(III) kölcsönhatása kis biomolekulákkal. Az idő hatása a részecskeeloszlásra.
[Thesis] (Unpublished)

Lőrincz Orsolya
Plazmid DNS-alapú nanomedicína formuláció fejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

M

Magyar Angéla Andrea
D-gyűrűben módosított nitrogéntartalmú szteroidok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Majzik Zsolt
Investigation of surface reactions by means of scanning probe techniques and electron spectroscopies.
[Thesis] (Unpublished)

Makra Zsolt
Alifás α,β-telítetlen karbonsavak enantioszelektív hidrogénezése módosított Pd katalizátoron.
[Thesis] (Unpublished)

Mallareddy Jayapal Reddy
Design, Synthesis and Pharmacological Evaluation of Novel Endomorphin Analogues with Multiple Structural Modifications.
[Thesis] (Unpublished)

Matyuska Ferenc
A fémion környezetének finomhangolása többfogú tripodális ligandumok segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Mernyák Erzsébet
13alfa- és 13béta-ösztránvázas vegyületek D-gyűrűjének átalakításai.
[Thesis] (Unpublished)

Mesterházy Edit
New peptidic Cu(I) chelators as potential candidates for the treatment of Wilson’s disease.
[Thesis] (Unpublished)

Metzinger Anikó
Analitikai módszerek fejlesztése folyadék és szilárd minták LIBS vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Mogyorósi Károly
Titán-dioxid nanorészecskék és titán-dioxid/ rétegszilikát adszorbens-fotokatalizátor rendszerek előállítása és minősítése.
[Thesis] (Unpublished)

Mohl Melinda
Egydimenziós fém nanoszerkezetek előállítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Muráth Szabolcs
Réteges kettős hidroxidok előállítása, módosítása és delaminációja szerves molekulák jelenlétében.
[Thesis] (Unpublished)

Mótyán Gergő
Szteránvázhoz kondenzált öttagú heterociklusos vegyületek szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Balázs
Légkörkémiai fontosságú kisebb gyökök és molekulák ab initio termokémiája.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Krisztina
Molekulaszerkezet és mikrokörnyezet hatása a gerjesztett molekulák energiavesztési folyamataira.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Nóra Veronika
Bioligandum - réz(II) egyensúlyi rendszerek ESR-spektroszkópiai vizsgálata vizes oldatban kétdimenziós értékelő módszerrel: mikroeloszlás és koordinációs módok.
[Thesis] (Unpublished)

Niesz Krisztián
Kémia a szén nanocsövekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Nonn Melinda
Selective functionalization of alicyclic β-amino acids by 1,3-dipolar cycloaddition of nitrile oxides.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Eszter
Redesign of the colicin E7 nuclease domain into a controlled and specific artificial enzyme.
[Thesis] (Unpublished)

Németh József
Rétegszilikátokkal stabilizált ZnO és SnO2 nanorészecskék szerkezeti és fotooxidációs tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Róbert
Etán és propán átalakítási lehetőségei Mo2C tartalmú katalizátorokon valamint HNCO és NCO felületi kémiája Pd(100) egykristályon.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Zoltán
Fém-oxidokkal borított többfalú szén nanocső kompozitok előállítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

O

Olasz Balázs
Theoretical investigation of the dynamics and microhydration of the F‾ + CH3I Sn2 and proton-transfer reactions.
[Thesis] (Unpublished)

Ondré Dóra
Nitrogén- és oxigéntartalmú heterociklusos szteroidok előállítása és biológiai hatásvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Orosz Tímea
Potenciális farmakonok enantioszelektív kromatográfiás vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Oszkó Albert
A röntgen fotoelektron-spektroszkópia alkalmazása felületi reakciók vizsgálatában.
[Thesis] (Unpublished)

Owen Michael C
Free Radical-Initiated Unfolding of Peptide Secondary Structure Elements.
[Thesis] (Unpublished)

P

Paksi Zoltán
Metalloenzimek szerkezeti és funkcionális modellezése átmenetifém-komplexekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Pallagi Attila
Interaction of calcium with sugar type ligands in solutions related to the Bayer process.
[Thesis] (Unpublished)

Pap Zsolt
Synthesis, morpho-structural characterization and environmental application of titania photocatalysts obtained by rapid crystallization.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Attila
Új típusú heterogén palládium-katalizátorok (előállítás és alkalmazás).
[Thesis] (Unpublished)

Papp Szilvia
Palládium és ródium nanokristályok képződése, stabilizálása polimeroldatban és rétegszilikátokban.
[Thesis] (Unpublished)

Pataj Zoltán
Enantiomer elválasztás és felismerés nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Peintler-Kriván Emese
A polipirrol/dodecil-szulfát rendszer tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Pongráczné Faragó Eszter
Combined experimental and theoretical investisgation of the reactivity of CH3O2 and C2H5O2 radicals.
[Thesis] (Unpublished)

Prókai László
Makromolekulák tömegspektrometriája: a szintetikus oligomerektől a fehérjékig és a proteomikáig.
[Thesis] (Unpublished)

Puskás Róbert
Carbon nanostructures with different dimensionality – From synthesis to applications.
[Thesis] (Unpublished)

Pusztai Péter
Cérium-foszfát nanorészecskék előállítása és szerkezetfüggő tulajdonságainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Páhi Barbara Annamária
Funkcionális és gemini tenzidek önrendeződésének jellemzése tömbfázisban és szilárd/folyadék határfelületen.
[Thesis] (Unpublished)

Pópity-Tóth Éva
Diffúzív és konvektív instabilitás tanulmányozása autokatalitikus eakciófrontokban.
[Thesis] (Unpublished)

Pótári Gábor
Katalizátorok felületének jellemzése röntgen-fotoelektron spektroszkópiával.
[Thesis] (Unpublished)

R

Reinbold Alice
Erős elektrolitek nagy hígítású vizes oldatainak belső súrlódásáról.
[Thesis] (Unpublished)

Rica Tamás
Polimeroldatok hatása a közegmozgásra autokatalitikus frontokban.
[Thesis] (Unpublished)

Rác Bulcsú
Szulfonsavcsoporttal funkcionalizált elektrofil katalizátorok szintézise és alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Rágyanszki Anita
Analytical functional representation of quantum chemical potential energy curves and surfaces.
[Thesis] (Unpublished)

Rákosi Kinga
Biológiailag aktív peptidek módosított származékainak előállítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Rémiás Róbert
Új hordozókra alapuló hidrogénező modellkatalizátorok vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Réti Balázs
Titán-dioxid alapú, többfalú szén nanocső tartalmú kompozitok előállítása, jellemzése és fotokatalitikus aktivitásuk vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

S

Samu Gergely Ferenc
Characterization of optically active perovskite electrodes.
[Thesis] (Unpublished)

Sarló Károly
A higany térfogatos meghatározása szerves vegyületekben és anyagokban.
[Thesis] (Unpublished)

Schuszter Gábor
A konvektív instabilitás tanulmányozása homogén és pórusos közegben a klorit-tetrationát rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Schäfer Balázs
Development of fluorescent cholesterol derivatives for the exogenous introduction of proteins to the plasma membrane.
[Thesis] (Unpublished)

Sebők Dániel
Cink-peroxid és cink-oxid tartalmú hibrid rétegek optikai, szorpciós és szenzorikus tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Setiadi David Hadrian
Molecular Structures and Bio-redox Reaction Mechanisms of Vitamin E Models.
[Thesis] (Unpublished)

Sija Éva Ilona
Rákellenes és Alzheimer-kórban alkalmazható ligandumok és fémkomplexeinek oldatkémiája.
[Thesis] (Unpublished)

Simon Ida Noémi
Fehérjék fémkötő tulajdonságainak modellezése többcélú felhasználásra alkalmas peptidek fémkomplexeivel.
[Thesis] (Unpublished)

Sipiczki Mónika
Functional Materials - Syntheses, Characterisation and Catalytic Applications.
[Thesis] (Unpublished)

Siska Andrea
Szén nanocsövek katalitikus szintézisének optimalizálása, tisztítás és módosítás.
[Thesis] (Unpublished)

Solt Hanna
Nitrogén-oxidok szelektív katalitikus redukciója metánnal indium tartalmú zeolitokon.
[Thesis] (Unpublished)

Srankó Dávid Ferenc
Preparation and Structural Characterization of Alkaline Earth−Iron(III) Layered Double Hydroxides and their Acrylate-Intercalated Derivatives.
[Thesis] (Unpublished)

Sutyinszki Mária
Izocinkona alkaloidok a heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezésben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabados Márton
Réteges kettős hidroxidok előállítása ultrahang besugárzással segített mechanokémiai módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Emese
Atmospheric kinetics and photochemistry of oxygenated volatile organic compounds.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Tamás
A grafit-oxid kémiai és nanoszerkezete.
[Thesis] (Unpublished)

Szailer Tamás
A H2S hatása a CO2 és a CH4 katalitikus átalakításában.
[Thesis] (Unpublished)

Szegedi Ágnes
Átmenetifémeket tartalmazó mezopórusos szilikátok fizikai-kémiai és katalitikus tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Szekeres Márta
Szilícium-oxid alapú szorbensek gázadszorpciós és oldatadszorpciós tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Szenti Imre
Elemi reakciók vizsgálata oxidokon hordozott ródiumon és inverz katalitikus rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyi István
Metalloenzimek szerkezeti és funkcionális modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Szolomájer János
Magasabb rendű szerkezeteket alkotó purinszármazékok előállítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szolomájer-Csikós Orsolya
Módosított peptidek szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Szunyogh Dániel Mihály
A réz-efflux szabályzó CueR fehérje fémkötő sajátságainak tanulmányozása modellpeptideken keresztül.
[Thesis] (Unpublished)

Szájli Emília
A tömegspektrometria kvalitatív és kvantitatív proteomikai alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Szájli Ágota
D-gyűrűben módosított heteroatomot tartalmazó szteroidok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Széchenyi Aleksandar
C4 és C8 szénhidrogének átalakulása Mo2C és Re tartalmú katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Szökő János
Ti02(110) felületen hordozott fém-nanorészecskék tanulmányozása STM, STS és AES módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Szöllősi György
Ketonok heterogén katalitikus transzfer hidrogénezése oxidokon.
[Thesis] (Unpublished)

Szőri Kornél
Ketonok heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezése cinkona alkaloidok jelenlétében.
[Thesis] (Unpublished)

Szőri Milán
Telítetlen szénhidrogének gyökös reakcióinak elméleti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szűcs Anna
Szilárd/folyadék határfelületen előállított palládium nanorészecskék tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Sápi András
Nanorészecske-szén nanocső nanokompozitok előállítása, jellemzése és katalitikus tulajdonságainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Süli Zakar Tímea
Kismolekulák reakciójában képződő felületi formák és köztitermékek vizsgálata infravörös spektroszkópiai módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tallósy Szabolcs Péter
Reaktív hibrid nanokompozit felületek antibakteriális hatása.
[Thesis] (Unpublished)

Tapolcsányi Pál
D-gyűrűben szubsztituált szteroidok szintézise és szerkezetvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Timár Zita
Fotokatalizátor és nanoreaktor - réteges kettős hidroxidok kétféle hasznosítása.
[Thesis]

Tolmacsov Péter
Etán és propán átalakítása hordozós platinafém- és réniumkatalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Tóbiás Roland József
Konformációváltozások kinetikájának modellezése elsőrendű reakcióhálózatokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Ildikó
Méretvariált magnetit nanorészecskék előállítása és felületmódosítása polianionos védőrétegekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Mariann
Az etanol katalitikus átalakítása hordozós Rh katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Péter Sándor
Egyidejű spektroelektrokémia és in situ vezetésmérési technika magvalósítása és alkalmazása a vezető polimerek redoxi átalakításainak vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth-Szeles Eszter
Diffúzió- és áramlásvezérelt csapadékmintázatok vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Török Roland Sándor
Gyógyszerhatóanyagok és sztérikusan gátolt aminosavak királis folyadékkromatográfiás elválasztása.
[Thesis] (Unpublished)

U

Undrala Sushen
Selective hydrogenations on anchored metal complexes.
[Thesis] (Unpublished)

V

Varga András Márk
Oxid alapú összetett fotoelektródok előállítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Erika
CeO2 hordozós Rh-Co katalizátorok felületi és morfológiai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Gábor
Átmenetifém-aminosav komplex–CaAl-réteges kettős hidroxid kompozitok készítése, szerkezetvizsgálatuk és katalitikus alkalmazásaik.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Mónika
Nem hagyományos módszerekkel előállított fémkatalizátorok jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Norbert
Makromolekulás kolloidokból felépülő hatóanyaghordozó rendszerek tervezése.
[Thesis]

Varga Noémi
Gyógyszerhatóanyag hordozó rendszerek szerkezete és a hatóanyag leadás kinetikája.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Tamás
Nitrogénnel adalékolt grafén hordozós oxigénredukciós katalizátorok.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Viktória
Önszerveződő hibrid nanofilmek felépülése és morfológiai tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Varsányi Lilly
Újabb triphenylmethan vegyületekről.
[Thesis] (Unpublished)

Veisz Bernadett
Szabályozott méretű és morfológiájú palládium részecskék előállítása, jellemzése és vizsgálata hidrogénezési tesztreakciókban.
[Thesis] (Unpublished)

Veres Ágnes
TiO2-based photocatalysts and photo-reactive coatings for water and air cleaning.
[Thesis] (Unpublished)

Virányi Zsanett
Migráció- és diffúzióvezérelt instabilitás autokatalitikus ionreakciókban.
[Thesis] (Unpublished)

W

Wéber Csaba
Aminopirimidin és aminokinazolin vegyülettárak előállítása szilárd hordozón.
[Thesis] (Unpublished)

Wéber Edit
Investigation of protein–ligand interactions of targets with solvent-exposed binding sites.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zóka Johanna
Biológiailag aktív konjugátumok szintézise módosított ösztrán vázon.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ábrahám Nóra
Kétdimenziós rendezett cink-oxid nanostruktúrák optikai és fluoreszcenciás tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Ádám Anna Adél
Nikkeltartalmú nanokatalizátorok előállítása, szerkezetük jellemzése és katalitikus felhasználása.
[Thesis] (Unpublished)

Ó

Óvári László
Kisszénatomszámú szénvegyületek adszorpciójának infravörös spektroszkópiai vizsgálata hordozós katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Ö

Ötvös Sándor Balázs
Exploiting the benefits of continuous-flow processing for the development of novel sustainable catalytic procedures.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2020. november 30. 23:37:52 CET.