Works by discipline "Natural Sciences > Environmental Sciences"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ö
Number of items at this level: 93.

A

Alapi Tünde
Kisnyomású higanygőzlámpák alkalmazása szerves víz- és légszennyezők lebontásában.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Ali Khaled Said
Stresszválasz halakban: hsp70 és metallothionein gének azonosítása és expressziójuk vizsgálata pontyban (Cyprinus carpio).
PhD, University of Szeged.
(2003)

Arany Eszter
The role of reactive oxygen species in the vacuum ultraviolet photolysis of four nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
PhD, University of Szeged.
(2015)

B

Badari Andrea Cecília
Szerves nitrogénvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése (HDN) hordozós nikkel-foszfid katalizátorokon.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Balázs Margit
Mikrobiális ujjlenyomat vizsgálati módszer alkalmazása környezeti minták analízise során.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Benedek Klára
Territoriális Formica fajok fészekkomplexumainak szerveződése és közösségszervező hatása.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Beszédes Sándor
Szennyvíziszapok biológiai lebonthatóságának növelése mikrohullámú előkezeléssel.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Bihari Zoltán
Mikroorganizmusok alkalmazása az olajiparban – az Acinetobacter haemolyticus AR-46 jelű, új n-alkánbontó törzs izolálása és karakterizálása.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Bozsó Gábor
A szegedi Fehér-tó szikes üledékeinek környezetgeokémiai tulajdonságai.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Bába Péter
Kemo-hidrodinamikai instabilitások vizsgálata mikrogravitációban.
PhD, University of Szeged.
(2019)

C

Cservenka Judit
Aszimmetrikus primula hibrid zónák sajátosságai, a hibridek természetvédelmi és gyakorlati jelentősége.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Csontos József
A normál alkánok és a melatonin konformációs analízise.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Csősz Sándor
Hangyák taxonómiai és faunisztikai vizsgálata a Kárpát-medencében (Hymenoptera: Formicidae).
PhD, University of Szeged.
(2007)

Czibulya Zsuzsanna
Talajszuszpenziók reológiai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2010)

E

Erdeiné Kis Ágnes
Hidrofób szennyező anyagok biológiai lebontása, új oldószer toleráns baktériumok izolálása és jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2017)

F

Fekete József
Aromás vegyületek vizsgálata hévizekben és keletkezésük kísérleti modellezése.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Ferencz Ágnes
A Metal-responsive transcription factor-1 és a glutation peroxidáz család tagjait kódoló gének azonosítása és expressziójának jellemzése pontyban.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Filep Ágnes
Aeroszolok abszorpciós ångströmexponensének és méreteloszlásának mérése – A forrásazonosítás lehetőségének vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Fintor Krisztián
Postmetamorphic palaeofluid evolution of the Baksa Gneiss Complex.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Furkó Mónika
Biokompatibilis és antibakteriális biokerámia bevonatok előállítása és jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Földvári Mihály
Taxonomic and faunistic studies of big-headed flies (Diptera: Pipunculidae).
PhD, University of Szeged.
(2004)

G

Gómez Pérez Juan Fernando
Experimental studies on the exfoliation and oxidation behavior of few-layers black phosphorus.
PhD, University of Szeged.
(2019)

H

Hanyecz Veronika
Földgázipari káros emisszió mérésére, optimalizálására alkalmas műszerek fejlesztése.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Hegedűs Márta
Klórozott etilének heterogén fotokatalitikus lebontása.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Henczová Mária
Nehézfémek hatása édesvízi halfajok máj citokróm p450-függő enzimrendszerére.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Herbel Zsófia
Biohidrogén termelés cellulóz biomasszából.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Huszár Helga
Fotoakusztikus elven működő mérőműszerek fejlesztése és gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatása.
PhD, University of Szeged.
(2009)

I

Illés Erzsébet
Radiolízis és egyéb nagyhatékonyságú oxidációs eljárások alkalmazása nem-szteroid gyulladáscsökkentők bontására vizes oldatokban.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Imre Béla
Klórozott szénhidrogének hidrodeklórozása Pt- és Pd-tartalmú zeolitokon.
PhD, University of Szeged.
(2006)

K

Kanyó Tímea
Szén/szilikát nanokompozitok szintézise és jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Karácsonyi Éva
TiO2/WO3 kompozit fotokatalizátorok előállítása – a WO3 komponens töltéscsapdázó szerepének vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Kertész Szabolcs
Szennyvizek és folyékony halmazállapotú melléktermékek környezetterhelésének csökkentése membránszeparációs eljárásokkal.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Kesserű Péter
A Pseudomonas Butanovora biotechnológiai alkalmazásainak vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Kiss Orsolya
A szalakóta (Coracias garrulus) élőhelyválasztása, annak következményei és természetvédelmi vonatkozásai.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Kiss Zsolt László
Előkezelések szűrési paraméterekre gyakorolt hatásának vizsgálata olajtartalmú szennyvizek illetve termálvizek membránszűrése során.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Kmetykó Ákos
Hidrogénfejlesztés nemesfémekkel módosított felületű TiO2 fotokatalizátorok alkalmazásával.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Kovács Gábor
A gyódi szerpentinit test fejlődéstörténete és környezetföldtani vonatkozásai.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Kovács Krisztina
Fenilkarbamid vegyületek lebontása vizes közegben ionizáló sugárzással.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Kovács Krisztina Éva
Dél-kelet alföldi termálvizekből kinyert humuszanyagok jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Kozmér Zsuzsanna
Reaktív részecskék, gyökátalakító és gyökfogó anyagok hatása a fenol VUV-fotolízisére és γ-radiolízisére.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Kántor Noémi
Városi közterületek termikus komfortviszonyainak értékelése Szeged példáján különös tekintettel a látogatók szubjektív reakcióira.
PhD, University of Szeged.
(2012)

L

Ladányi Zsuzsanna
Tájváltozások értékelése a Duna-Tisza közi homokhátság egy környezet- és klímaérzékeny kistáján, az Illancson.
PhD, University of Szeged.
(2011)

M

Madarász Dániel
Egydimenziós titanát nanoszerkezetek módosításának lehetőségei.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Magyar Melinda
Redox fehérjék bionanokompozitokban.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Majzik Andrea
Határfelületi és kolloid kölcsönhatások montmorillonit, vas-oxid, huminsav és kalciumion tartalmú összetett vizes diszperz rendszerekben.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Markó Bálint
Nem territoriális hangyafajok (Hymenoptera: Formicidae) táplálkozási stratégiájának plasztikus jellege.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Maák István Elek
Táplálékforrás, szignál, fertőzésgóc – tetemek szerepe egyes hangyafajoknál (Hymenoptera: Formicidae).
PhD, University of Szeged.
(2015)

Merza Gabriella
Dimetil-karbonát szintézis vizsgálata különböző szén hordozós katalizátorokon.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Mikó István
Sceletomusculature and systematics of scelionidae (Hymenoptera: Platygastroidea).
PhD, University of Szeged.
(2007)

Molnár Nóra
Aphidina koalíciók szerveződése diszkrét habitat foltokban.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Molnár Éva
Platina nanorészecskék SBA 15 szilikáton: szintézis, jellemzés és katalitikus aktivitás.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Molnár Zsolt
Környezeti feltételváltozások és biológiai rendszerválaszok.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Márk László
A csontkémiai vizsgálatok jelentősége és alkalmazása a történeti és igazságügyi antropológiában.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Mészáros Szilvia
Mikro- és mezopórusos katalizátorok alkalmazása glicerin reaktív desztillációjában.
PhD, University of Szeged.
(2014)

N

Nyergesné Illés Erzsébet
Huminsavak és magnetit nanorészecskék kölcsönhatása: a talajoktól a mágneses folyadékokig.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Nyilas Tünde
Talajok szerves anyagának jellemzése Rock-Eval pirolízis vizsgálatok eredményei alapján.
PhD, University of Szeged.
(2009)

O

Oláh Nikolett
Titán-karbid/amorf szén nanokompozit bevonat előállítása és jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2019)

P

Peksel Begüm Sahin
Sensing mechanisms and individuality of heat stress in mammalian cells.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Pernyeszi Tímea Judit
Szénhidrogén-származékok megkötődése különböző szerkezetű szorbenseken és fotooxidációs lebontásuk TiO2-fotokatalizátor szuszpenziókban.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Pintér Máté Dániel
Investigation of Artificially Generated and Ambient Carbonaceous Particulate Matter.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Puskás Irén
Városaink talajai: a szegedi talajok komplex értékelése és osztályozása.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Pálföldi Regina
A környezeti terhelések és patomechanizmusok kapcsolata.
PhD, University of Szeged.
(2015)

R

Rónavári Andrea
Vas és ezüst nanorészecskék környezetbarát előállítása és alkalmazásának vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2017)

S

Schöll-Barna Gabriella
Kagyló- és csigahéjak stabilizotóp-vizsgálata: Környezet- és klímarekonstrukció a Balaton vízgyűjtőjében.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Sebestyén Petra
Biotechnological potential of an isolated and a known green microalgal strain and their cultivation in biofilm based reactors.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Shigapova Natalia
Alteration of membrane physical state regulates the E.coli heat shock response.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Sicora Cosmin Ionel
Molecular Mechanism of UV-B Damage and Repair of the Photosynthetic Apparatus in the Cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Smajda Rita
Többfalú szén nanocső filmek előállítása és tulajdonságainak vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Solymár Edit
MCM-41 és SBA-15 mezopórusos szilikátok előállítása és szerkezetének tanulmányozása.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Szabó Emese
Vizek szerves szennyezőinek eltávolítására alkalmas adszorpciós és kombinált módszerek kidolgozása és jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Szanyi János
Felszín alatti víztermelés környezeti hatásai a Dél-Nyírség példáján.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Szatmári Gábor
Geostatisztikai megközelítésen alapuló digitális talajtérképezési és mintavétel optimalizációs módszertan kialakítása valamint alkalmazása különböző léptékekben.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Szepesszentgyörgyi Ádám
A Szeged környéki csípőszúnyog-együttes mennyiségi és minőségi változásai az 1999. évben, és szúnyoglárva-gyérítésre alkalmas Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (Bti) alapú biológiai készítmény előállítása, koncentrálása és toxicitás-vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Szigetvári Csaba
Inváziós növények szerepének összehasonlító vizsgálata nyílt homokgyepekben.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Szolnoki Zsuzsanna
Nehézfémek környezeti viselkedése antropogén hatásokra módosult kerti talajokban, Szeged példáján.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Szorcsik Attila
{0,0} vagy {0,N} donoratomokat tartalmazó ligandumok ón(IV)organikus komplexeinek előállítása és szerkezetvizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Szép Angéla
Membránszűrés hatékonyságának javítása kombinált módszerek alkalmazásával ipari szennyvizek tisztítása során.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Szűts Tamás
Problematikus Nyugat-Afrikai ugrópók nemek (Araneae: Salticidae) taxonómiai revíziója.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Sándor Renáta
A talaj-növény-légkör rendszer modellezésének léptékfüggő problémái: a léptékfüggés a talaj vízgazdálkodási tulajdonságaiban, valamint a megfigyelt hőmérsékleti adatsorokban.
PhD, University of Szeged.
(2014)

T

Torma Attila
Poloskaegyüttesek términtázata kiskunsági gyepeken.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Tóth Tamara
A reakcióedény paramétereinek hatása a közegmozgásra autokatalitikus frontokban.
PhD, University of Szeged.
(2009)

U

Utry Noémi
A légköri aeroszol inherens és látszólagos abszorpciós jellemzőinek és az abszorpciós spektrum jelentéstartalmának fotoakusztikus vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2016)

V

Vajda Krisztina
TiO2 -C kompozitok szerkezetének és fotokatalitikus tulajdonságainak vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Valkusz Zsuzsanna
Környezetterhelő halogénezett szénhidrogének hatása neuroendokrin szabályozással irányított alkalmazkodásban.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Varvasovszki Viktória
Hsp70 chaperone homológ Synechocystis PCC6803-ban: a DnaK2 szerepe a stresszhelyzetek kivédésében és a tilakoid membránok fizikai állapotának szabályozásában.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Vass Ádám
Szén-monoxid-tűrő katalizátorok tüzelőanyag-elemekhez.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Veréb Gábor
Környezeti szennyezők ártalmatlanítása UV- és látható fényre aktív titán-dioxid alapú fotokatalizátorokkal.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Vesselényi István
Többfalú szén nanocsövek katalitikus előállítása és a képződési mechanizmus vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Vékes Erika
Aminosav sztereoizomerek közvetett és közvetlen folyadékkromatográfiás elválasztása.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Z

Zalatnai Márta
Alföldi gyeptársulások határainak szerkezete és kapcsolata edafikus háttértényezőkkel.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Á

Ábel Marietta
Mezőgazdasági hulladékok hasznosításának és az alkalmazott enzim visszanyerésének lehetőségei.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Ábrahám Levente
Recésszárnyúak (Neuroptera) szünzoológiai vizsgálata a Dunántúli-dombságon.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Ö

Ötvös Zsolt
Szénnanocsövek adszorpciós tulajdonságainak sebesség-spektroszkópiai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2007)

This list was generated on 2020. január 25. 09:55:02 CET.