Works by discipline "természettudományok > környezettudományok"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á
Number of items at this level: 61.

A

Arany Eszter
The role of reactive oxygen species in the vacuum ultraviolet photolysis of four nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
PhD, University of Szeged.
(2015)

B

Badari Andrea Cecília
Szerves nitrogénvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése (HDN) hordozós nikkel-foszfid katalizátorokon.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Balázs Margit
Mikrobiális ujjlenyomat vizsgálati módszer alkalmazása környezeti minták analízise során.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Benedek Klára
Territoriális Formica fajok fészekkomplexumainak szerveződése és közösségszervező hatása.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Beszédes Sándor
Szennyvíziszapok biológiai lebonthatóságának növelése mikrohullámú előkezeléssel.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Bozsó Gábor
A szegedi Fehér-tó szikes üledékeinek környezetgeokémiai tulajdonságai.
PhD, University of Szeged.
(2010)

C

Csősz Sándor
Hangyák taxonómiai és faunisztikai vizsgálata a Kárpát-medencében (Hymenoptera: Formicidae).
PhD, University of Szeged.
(2007)

Czibulya Zsuzsanna
Talajszuszpenziók reológiai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2010)

E

Erdeiné Kis Ágnes
Hidrofób szennyező anyagok biológiai lebontása, új oldószer toleráns baktériumok izolálása és jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2017)

F

Fekete József
Aromás vegyületek vizsgálata hévizekben és keletkezésük kísérleti modellezése.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Ferencz Ágnes
A Metal-responsive transcription factor-1 és a glutation peroxidáz család tagjait kódoló gének azonosítása és expressziójának jellemzése pontyban.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Filep Ágnes
Aeroszolok abszorpciós ångströmexponensének és méreteloszlásának mérése – A forrásazonosítás lehetőségének vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Fintor Krisztián
Postmetamorphic palaeofluid evolution of the Baksa Gneiss Complex.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Furkó Mónika
Biokompatibilis és antibakteriális biokerámia bevonatok előállítása és jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2019)

H

Hanyecz Veronika
Földgázipari káros emisszió mérésére, optimalizálására alkalmas műszerek fejlesztése.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Henczová Mária
Nehézfémek hatása édesvízi halfajok máj citokróm p450-függő enzimrendszerére.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Herbel Zsófia
Biohidrogén termelés cellulóz biomasszából.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Huszár Helga
Fotoakusztikus elven működő mérőműszerek fejlesztése és gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatása.
PhD, University of Szeged.
(2009)

I

Illés Erzsébet
Radiolízis és egyéb nagyhatékonyságú oxidációs eljárások alkalmazása nem-szteroid gyulladáscsökkentők bontására vizes oldatokban.
PhD, University of Szeged.
(2014)

K

Kanyó Tímea
Szén/szilikát nanokompozitok szintézise és jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Karácsonyi Éva
TiO2/WO3 kompozit fotokatalizátorok előállítása – a WO3 komponens töltéscsapdázó szerepének vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Kertész Szabolcs
Szennyvizek és folyékony halmazállapotú melléktermékek környezetterhelésének csökkentése membránszeparációs eljárásokkal.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Kiss Orsolya
A szalakóta (Coracias garrulus) élőhelyválasztása, annak következményei és természetvédelmi vonatkozásai.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Kiss Zsolt László
Előkezelések szűrési paraméterekre gyakorolt hatásának vizsgálata olajtartalmú szennyvizek illetve termálvizek membránszűrése során.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Kmetykó Ákos
Hidrogénfejlesztés nemesfémekkel módosított felületű TiO2 fotokatalizátorok alkalmazásával.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Kovács Gábor
A gyódi szerpentinit test fejlődéstörténete és környezetföldtani vonatkozásai.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Kovács Krisztina
Fenilkarbamid vegyületek lebontása vizes közegben ionizáló sugárzással.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Kovács Krisztina Éva
Dél-kelet alföldi termálvizekből kinyert humuszanyagok jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Kozmér Zsuzsanna
Reaktív részecskék, gyökátalakító és gyökfogó anyagok hatása a fenol VUV-fotolízisére és γ-radiolízisére.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Kántor Noémi
Városi közterületek termikus komfortviszonyainak értékelése Szeged példáján különös tekintettel a látogatók szubjektív reakcióira.
PhD, University of Szeged.
(2012)

L

Ladányi Zsuzsanna
Tájváltozások értékelése a Duna-Tisza közi homokhátság egy környezet- és klímaérzékeny kistáján, az Illancson.
PhD, University of Szeged.
(2011)

M

Madarász Dániel
Egydimenziós titanát nanoszerkezetek módosításának lehetőségei.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Magyar Melinda
Redox fehérjék bionanokompozitokban.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Majzik Andrea
Határfelületi és kolloid kölcsönhatások montmorillonit, vas-oxid, huminsav és kalciumion tartalmú összetett vizes diszperz rendszerekben.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Maák István Elek
Táplálékforrás, szignál, fertőzésgóc – tetemek szerepe egyes hangyafajoknál (Hymenoptera: Formicidae).
PhD, University of Szeged.
(2015)

Merza Gabriella
Dimetil-karbonát szintézis vizsgálata különböző szén hordozós katalizátorokon.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Molnár Éva
Platina nanorészecskék SBA 15 szilikáton: szintézis, jellemzés és katalitikus aktivitás.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Molnár Zsolt
Környezeti feltételváltozások és biológiai rendszerválaszok.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Mészáros Szilvia
Mikro- és mezopórusos katalizátorok alkalmazása glicerin reaktív desztillációjában.
PhD, University of Szeged.
(2014)

N

Nyilas Tünde
Talajok szerves anyagának jellemzése Rock-Eval pirolízis vizsgálatok eredményei alapján.
PhD, University of Szeged.
(2009)

O

Oláh Nikolett
Titán-karbid/amorf szén nanokompozit bevonat előállítása és jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2019)

P

Peksel Begüm Sahin
Sensing mechanisms and individuality of heat stress in mammalian cells.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Pintér Máté Dániel
Investigation of Artificially Generated and Ambient Carbonaceous Particulate Matter.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Puskás Irén
Városaink talajai: a szegedi talajok komplex értékelése és osztályozása.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Dr Pálföldi Regina
A környezeti terhelések és patomechanizmusok kapcsolata.
PhD, University of Szeged.
(2015)

R

Rónavári Andrea
Vas és ezüst nanorészecskék környezetbarát előállítása és alkalmazásának vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2017)

S

Schöll-Barna Gabriella
Kagyló- és csigahéjak stabilizotóp-vizsgálata: Környezet- és klímarekonstrukció a Balaton vízgyűjtőjében.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Sebestyén Petra
Biotechnological potential of an isolated and a known green microalgal strain and their cultivation in biofilm based reactors.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Smajda Rita
Többfalú szén nanocső filmek előállítása és tulajdonságainak vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Szabó Emese
Vizek szerves szennyezőinek eltávolítására alkalmas adszorpciós és kombinált módszerek kidolgozása és jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Szatmári Gábor
Geostatisztikai megközelítésen alapuló digitális talajtérképezési és mintavétel optimalizációs módszertan kialakítása valamint alkalmazása különböző léptékekben.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Szolnoki Zsuzsanna
Nehézfémek környezeti viselkedése antropogén hatásokra módosult kerti talajokban, Szeged példáján.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Szép Angéla
Membránszűrés hatékonyságának javítása kombinált módszerek alkalmazásával ipari szennyvizek tisztítása során.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Sándor Renáta
A talaj-növény-légkör rendszer modellezésének léptékfüggő problémái: a léptékfüggés a talaj vízgazdálkodási tulajdonságaiban, valamint a megfigyelt hőmérsékleti adatsorokban.
PhD, University of Szeged.
(2014)

T

Tóth Tamara
A reakcióedény paramétereinek hatása a közegmozgásra autokatalitikus frontokban.
PhD, University of Szeged.
(2009)

U

Utry Noémi
A légköri aeroszol inherens és látszólagos abszorpciós jellemzőinek és az abszorpciós spektrum jelentéstartalmának fotoakusztikus vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2016)

V

Vajda Krisztina
TiO2 -C kompozitok szerkezetének és fotokatalitikus tulajdonságainak vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Dr Valkusz Zsuzsanna
Környezetterhelő halogénezett szénhidrogének hatása neuroendokrin szabályozással irányított alkalmazkodásban.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Veréb Gábor
Környezeti szennyezők ártalmatlanítása UV- és látható fényre aktív titán-dioxid alapú fotokatalizátorokkal.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Z

Zalatnai Márta
Alföldi gyeptársulások határainak szerkezete és kapcsolata edafikus háttértényezőkkel.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Á

Ábel Marietta
Mezőgazdasági hulladékok hasznosításának és az alkalmazott enzim visszanyerésének lehetőségei.
PhD, University of Szeged.
(2017)

This list was generated on 2019. április 20. 22:57:47 CEST.