Works by discipline "Humanities > Psychology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Number of items at this level: 49.

A

Adonyiné Gábori Mária Erzsébet
A 10-14 éves tanulók énképének vizsgálata és fejlesztése.
PhD, University of Szeged.
(1982)

B

Bencsik Endre
A manipulációs cselekvés és az intellektus fejlődése és fejlesztése óvodás korban.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Bokkon László
A szövegtípusok szerepe az olvasási képesség fejlesztésében.
PhD, University of Szeged.
(1982)

C

Csapó Sándor
Az értékek szerepe a 7. osztályos tanulók pályairányulásában.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Csábi Eszter
The effect of Sleep-Disordered Breathing (SDB)on declarative and non-declarative memory processes in children and adults.
PhD, University of Szeged.
(2016)

D

Deák Sándorné Póhly Enikő
A pszichikus fejlődés szociális tényezői kisgyermekkorban.
PhD, University of Szeged.
(1984)

E

Erdei Ildikó
Többnyelvű környezetben élő gyerekek nyelvi szocializációja.
PhD, University of Szeged.
(2011)

F

Fejér Dénes
Kiscsoportok pszichés atmoszférájának vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Finta Mihályné Kiskovács Melinda
A pszichológiai szaktanácsadás szerepe a pályára való felkészülésben.
PhD, University of Szeged.
(1981)

Fodorné Pogány Judit
A depresszió értelmező stílusának vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(1988)

G

Gergelyné Cseres Judit
Pedagógiai pszichológiai eljárás a tanítás-tanulás hatékonysága fokozására kollektív problémamegoldás útján vita-módszerrel.
PhD, University of Szeged.
(1977)

Gulácsy Éva
Pestalozzi a modern gyermekvédelem megalapítója. Melléklete.
PhD, University of Szeged.
(1972)

Gyifkó Mária
Igényszint és önismeret a pályaválasztásban.
PhD, University of Szeged.
(1978)

H

Hanitz Tiborné
Az alsó tagozatos tanulók siker és kudarc élményeinek pszichológiai megismerése.
PhD, University of Szeged.
(1986)

Hegedűs T. András
Adatok a 0-2 éves kori pszichomotoros retardáció biodemográfiai és szociális hátteréhez.
PhD, University of Szeged.
(1976)

Házy Judit
Az orientációs reflex fejlődéslélektani sajátosságai óvodáskorban.
PhD, University of Szeged.
(1971)

J

Jávor Zoltánné Kolozsváry Judit
A "nehezen nevelhető" tanulók személyiségének megismerése.
PhD, University of Szeged.
(1973)

K

Kanyó Terézia
Az ön- és társértékelés pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Kemecsey Imre
A mozgás-cselekvés tanulásának folyamata (Kajakozó versenyzők pszichológiai vizsgálata alapján).
PhD, University of Szeged.
(1980)

Keményné Vincze Márta
Serdülőkorúak tanulási motivációja.
PhD, University of Szeged.
(1990)

Kiss Ferenc
Filozófiai és pszichológiai kérdések Pikler Gyula munkásságában.
PhD, University of Szeged.
(1975)

Kiss Katalin
A serdülőkorú tanulók irodalmi érdeklődésének pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(1974)

Kovács Attila
Kisiskolás korú agresszív gyermekek csoport-pszichoterápiája.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Kovács Lajos
Adatok a serdülő tanulók erkölcsi tudatának pedagógiai pszichológiai vizsgálatához.
PhD, University of Szeged.
(1975)

Kónya Anikó
Élénk emlékek az önéletrajzi visszaemlékezésben [Kandidátusi értekezés].
PhD, University of Szeged.
(1994)

L

Liebhardt László
A kórházban hosszabb ideig ápolt gyermekek és hozzátartozóik pszichológiai gondozása.
PhD, University of Szeged.
(1982)

M

Majzik Mátyás
A pszichoterápiás nagycsoport fejlesztő hatása.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Micheller Magdolna
Kollégista egyetemi hallgatók közösségi kapcsolatai.
PhD, University of Szeged.
(1973)

Málovics Jánosné
Az én-kép és az értékválasztások vizsgálata tanárszakos főiskolai hallgatóknál.
PhD, University of Szeged.
(1990)

O

Ottlakán Mária
Az óvónők nevelési stílusának pszichológiai jellemzői.
PhD, University of Szeged.
(1985)

P

Palkovics Tibor
A repülő műszaki főiskolai hallgatók tanulási tevékenysége során fellépő fáradtságának pedagógiai és pszichológiai szempontú vizsgálatáról.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Pigler László
A középiskolai tanulók interperszonális értékeinek pszichológiai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(1996)

Populás Antal
Kedvezőtlen szocio-kulturális környezetben nevelkedő 15-18 éves fiúk devianciája.
PhD, University of Szeged.
(1982)

R

Rozsondai Anikó
Óvónőképzős hallgatók személyiségvizsgálata - különös tekintettel a mondásválasztás módszerére.
PhD, University of Szeged.
(1982)

S

Schüttler Tamás
A pályaválasztás indítékainak vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Szabó Borbála
Adatok a kisiskolás korú tanulók erkölcsi fejlődésének pedagógiai pszichológiai vizsgálatához.
PhD, University of Szeged.
(1975)

Szendi Mária
A nevelőotthonos gyerekek személyiségfejlődésének néhány sajátos vonása.
PhD, University of Szeged.
(1981)

Szentgyörgyi Margit
A gyermekkori szocializáció alapkérdései Henri Wallon fejlődéslélektani rendszerében.
PhD, University of Szeged.
(1987)

Szenti Ferencné
A modell - módszeres történelemtanítás - tanulás folyamatának és eredményeinek pedagógiai - pszichológiai elemzése.
PhD, University of Szeged.
(1978)

Sólya Bálint
Az idegen nyelvtudás és az idegen nyelvű közvetlen emlékezet korrelációja 7-10 éves gyermekeknél.
PhD, University of Szeged.
(1971)

T

Tiba István
A mezőgazdasági szakmunkástanulók választott pályával való azonosulása.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Tóth Imre
Szakmunkástanulók én-képe és pályaképe.
PhD, University of Szeged.
(1985)

Török István Bonifác
Középiskolás tanulók személyiségfejlődésének vizsgálata az íráselemzés segítségével.
PhD, University of Szeged.
(1945)

U

Udvarhelyi Gyuláné
Pályakezdő tanítók munkahelyi beilleszkedése.
PhD, University of Szeged.
(1996)

V

Veczkó József
A környezeti ártalmak és személyiségzavarok néhány pszichológiai problémája.
PhD, University of Szeged.
(1965)

Vetési Vince
Szemléletes gondolkodás a műszaki tárgyak tanulásában - tanításában.
PhD, University of Szeged.
(1979)

Várhelyi Ferenc
A gimnáziumi tanulók érdeklődésének pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(1983)

W

Wagner Ádám
Időleges személyiségtorzulások és mentális teljesítménycsökkenés, valamint azok gyógyszeres befolyásolásának regisztrálása psychológiai vizsgálatokkal (Lymphogen encephalopathiás betegek esetében).
PhD, University of Szeged.
(1969)

Z

Zakar András
Adalékok a serdülő tanulók pályaorientációjának pedagógiai-pszichológiai elemzéséhez.
PhD, University of Szeged.
(1973)

This list was generated on 2020. január 25. 09:55:07 CET.