Művek tudományterület szerint "bölcsészettudományok > pszichológiai tudományok"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Találatok száma ezen a szinten: 49.

A

Adonyiné Gábori Mária Erzsébet
A 10-14 éves tanulók énképének vizsgálata és fejlesztése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

B

Bencsik Endre
A manipulációs cselekvés és az intellektus fejlődése és fejlesztése óvodás korban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Bokkon László
A szövegtípusok szerepe az olvasási képesség fejlesztésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

C

Csapó Sándor
Az értékek szerepe a 7. osztályos tanulók pályairányulásában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Csábi Eszter
The effect of Sleep-Disordered Breathing (SDB)on declarative and non-declarative memory processes in children and adults.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

D

Dr. Deák Sándorné Póhly Enikő
A pszichikus fejlődés szociális tényezői kisgyermekkorban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

E

Erdei Ildikó
Többnyelvű környezetben élő gyerekek nyelvi szocializációja.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

F

Fejér Dénes
Kiscsoportok pszichés atmoszférájának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Finta Mihályné Kiskovács Melinda
A pszichológiai szaktanácsadás szerepe a pályára való felkészülésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1981)

Fodorné Pogány Judit
A depresszió értelmező stílusának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1988)

G

Gergelyné Cseres Judit
Pedagógiai pszichológiai eljárás a tanítás-tanulás hatékonysága fokozására kollektív problémamegoldás útján vita-módszerrel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Gulácsy Éva
Pestalozzi a modern gyermekvédelem megalapítója. Melléklete.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1972)

Gyifkó Mária
Igényszint és önismeret a pályaválasztásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

H

Hanitz Tiborné
Az alsó tagozatos tanulók siker és kudarc élményeinek pszichológiai megismerése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1986)

Hegedűs T. András
Adatok a 0-2 éves kori pszichomotoros retardáció biodemográfiai és szociális hátteréhez.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

Házy Judit
Az orientációs reflex fejlődéslélektani sajátosságai óvodáskorban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1971)

J

Jávor Zoltánné Kolozsváry Judit
A "nehezen nevelhető" tanulók személyiségének megismerése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1973)

K

Kanyó Terézia
Az ön- és társértékelés pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Kemecsey Imre
A mozgás-cselekvés tanulásának folyamata (Kajakozó versenyzők pszichológiai vizsgálata alapján).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Dr. Keményné Vincze Márta
Serdülőkorúak tanulási motivációja.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1990)

Kiss Ferenc
Filozófiai és pszichológiai kérdések Pikler Gyula munkásságában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1975)

Kiss Katalin
A serdülőkorú tanulók irodalmi érdeklődésének pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1974)

Kovács Attila
Kisiskolás korú agresszív gyermekek csoport-pszichoterápiája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Kovács Lajos
Adatok a serdülő tanulók erkölcsi tudatának pedagógiai pszichológiai vizsgálatához.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1975)

Kónya Anikó
Élénk emlékek az önéletrajzi visszaemlékezésben [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1994)

L

Liebhardt László
A kórházban hosszabb ideig ápolt gyermekek és hozzátartozóik pszichológiai gondozása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

M

Majzik Mátyás
A pszichoterápiás nagycsoport fejlesztő hatása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Micheller Magdolna
Kollégista egyetemi hallgatók közösségi kapcsolatai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1973)

Dr. Málovics Jánosné
Az én-kép és az értékválasztások vizsgálata tanárszakos főiskolai hallgatóknál.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1990)

O

Ottlakán Mária
Az óvónők nevelési stílusának pszichológiai jellemzői.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

P

Palkovics Tibor
A repülő műszaki főiskolai hallgatók tanulási tevékenysége során fellépő fáradtságának pedagógiai és pszichológiai szempontú vizsgálatáról.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Pigler László
A középiskolai tanulók interperszonális értékeinek pszichológiai vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1996)

Populás Antal
Kedvezőtlen szocio-kulturális környezetben nevelkedő 15-18 éves fiúk devianciája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

R

Rozsondai Anikó
Óvónőképzős hallgatók személyiségvizsgálata - különös tekintettel a mondásválasztás módszerére.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

S

Schüttler Tamás
A pályaválasztás indítékainak vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Szabó Borbála
Adatok a kisiskolás korú tanulók erkölcsi fejlődésének pedagógiai pszichológiai vizsgálatához.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1975)

Szendi Mária
A nevelőotthonos gyerekek személyiségfejlődésének néhány sajátos vonása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1981)

Szentgyörgyi Margit
A gyermekkori szocializáció alapkérdései Henri Wallon fejlődéslélektani rendszerében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1987)

Szenti Ferencné
A modell - módszeres történelemtanítás - tanulás folyamatának és eredményeinek pedagógiai - pszichológiai elemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

Sólya Bálint
Az idegen nyelvtudás és az idegen nyelvű közvetlen emlékezet korrelációja 7-10 éves gyermekeknél.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1971)

T

Tiba István
A mezőgazdasági szakmunkástanulók választott pályával való azonosulása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Tóth Imre
Szakmunkástanulók én-képe és pályaképe.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Török István Bonifác
Középiskolás tanulók személyiségfejlődésének vizsgálata az íráselemzés segítségével.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1945)

U

Udvarhelyi Gyuláné
Pályakezdő tanítók munkahelyi beilleszkedése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1996)

V

Veczkó József
A környezeti ártalmak és személyiségzavarok néhány pszichológiai problémája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1965)

Vetési Vince
Szemléletes gondolkodás a műszaki tárgyak tanulásában - tanításában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1979)

Várhelyi Ferenc
A gimnáziumi tanulók érdeklődésének pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

W

Wagner Ádám
Időleges személyiségtorzulások és mentális teljesítménycsökkenés, valamint azok gyógyszeres befolyásolásának regisztrálása psychológiai vizsgálatokkal (Lymphogen encephalopathiás betegek esetében).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Z

Zakar András
Adalékok a serdülő tanulók pályaorientációjának pedagógiai-pszichológiai elemzéséhez.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1973)

A lista elkészítésének dátuma 2019. február 16. 06:53:55 CET.