Works by discipline "Humanities > Psychology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Number of items at this level: 49.

A

Adonyiné Gábori Mária Erzsébet
A 10-14 éves tanulók énképének vizsgálata és fejlesztése.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1982)

B

Bencsik Endre
A manipulációs cselekvés és az intellektus fejlődése és fejlesztése óvodás korban.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Bokkon László
A szövegtípusok szerepe az olvasási képesség fejlesztésében.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1982)

C

Csapó Sándor
Az értékek szerepe a 7. osztályos tanulók pályairányulásában.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Csábi Eszter
The effect of Sleep-Disordered Breathing (SDB)on declarative and non-declarative memory processes in children and adults.
PhD, University of Szeged.
(2016)

D

Deák Sándorné Póhly Enikő
A pszichikus fejlődés szociális tényezői kisgyermekkorban.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

E

Erdei Ildikó
Többnyelvű környezetben élő gyerekek nyelvi szocializációja.
PhD, University of Szeged.
(2011)

F

Fejér Dénes
Kiscsoportok pszichés atmoszférájának vizsgálata.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1982)

Finta Mihályné Kiskovács Melinda
A pszichológiai szaktanácsadás szerepe a pályára való felkészülésben.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1981)

Fodorné Pogány Judit
A depresszió értelmező stílusának vizsgálata.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1988)

G

Gergelyné Cseres Judit
Pedagógiai pszichológiai eljárás a tanítás-tanulás hatékonysága fokozására kollektív problémamegoldás útján vita-módszerrel.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1977)

Gulácsy Éva
Pestalozzi a modern gyermekvédelem megalapítója.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1972)

Gyifkó Mária
Igényszint és önismeret a pályaválasztásban.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1978)

H

Hanitz Tiborné
Az alsó tagozatos tanulók siker és kudarc élményeinek pszichológiai megismerése.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1986)

Hegedűs T. András
Adatok a 0-2 éves kori pszichomotoros retardáció biodemográfiai és szociális hátteréhez.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1976)

Házy Judit
Az orientációs reflex fejlődéslélektani sajátosságai óvodáskorban.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1971)

J

Jávor Zoltánné Kolozsváry Judit
A "nehezen nevelhető" tanulók személyiségének megismerése.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1973)

K

Kanyó Terézia
Az ön- és társértékelés pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Kemecsey Imre
A mozgás-cselekvés tanulásának folyamata /Kajakozó versenyzők pszichológiai vizsgálata alapján/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1980)

Keményné Vincze Márta
Serdülőkorúak tanulási motivációja.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1990)

Kiss Ferenc
Filozófiai és pszichológiai kérdések Pikler Gyula munkásságában.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1975)

Kiss Katalin
A serdülőkorú tanulók irodalmi érdeklődésének pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1974)

Kovács Attila
Kisiskolás korú agresszív gyermekek csoport-pszichoterápiája.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Kovács Lajos
Adatok a serdülő tanulók erkölcsi tudatának pedagógiai pszichológiai vizsgálatához.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1975)

Kónya Anikó
Élénk emlékek az önéletrajzi visszaemlékezésben [Kandidátusi értekezés].
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1994)

L

Liebhardt László
A kórházban hosszabb ideig ápolt gyermekek és hozzátartozóik pszichológiai gondozása.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1982)

M

Majzik Mátyás
A pszichoterápiás nagycsoport fejlesztő hatása.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Micheller Magdolna
Kollégista egyetemi hallgatók közösségi kapcsolatai.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1973)

Málovics Jánosné
Az én-kép és az értékválasztások vizsgálata tanárszakos főiskolai hallgatóknál.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1990)

O

Ottlakán Mária
Az óvónők nevelési stílusának pszichológiai jellemzői.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1985)

P

Palkovics Tibor
Értekezés a repülő műszaki főiskolai hallgatók tanulási tevékenysége során fellépő fáradtságának pedagógiai és pszichológiai szempontú vizsgálatáról.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1982)

Pigler László
A középiskolai tanulók interperszonális értékeinek pszichológiai vizsgálata.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1996)

Populás Antal
Kedvezőtlen szocio-kulturális környezetben nevelkedő 15-18 éves fiúk devianciája.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1982)

R

Rozsondai Anikó
Óvónőképzős hallgatók személyiségvizsgálata - különös tekintettel a mondásválasztás módszerére.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1982)

S

Schüttler Tamás
A pályaválasztás indítékainak vizsgálata.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Szabó Borbála
Adatok a kisiskolás korú tanulók erkölcsi fejlődésének pedagógiai pszichológiai vizsgálatához.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1975)

Szendi Mária
A nevelőotthonos gyerekek személyiségfejlődésének néhány sajátos vonása.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1981)

Szentgyörgyi Margit
A gyermekkori szocializáció alapkérdései Henri Wallon fejlődéslélektani rendszerében.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1987)

Szenti Ferencné
A modell - módszeres történelemtanítás - tanulás folyamatának és eredményeinek pedagógiai - pszichológiai elemzése.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1978)

Sólya Bálint
Az idegen nyelvtudás és az idegen nyelvű közvetlen emlékezet korrelációja 7-10 éves gyermekeknél.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1971)

T

Tiba István
A mezőgazdasági szakmunkástanulók választott pályával való azonosulása.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Tóth Imre
Szakmunkástanulók én-képe és pályaképe.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1985)

Török István Bonifác
Középiskolás tanulók személyiségfejlődésének vizsgálata az íráselemzés segítségével.
PhD, University of Szeged.
(1945)

U

Udvarhelyi Gyuláné
Pályakezdő tanítók munkahelyi beilleszkedése.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1996)

V

Veczkó József
A környezeti ártalmak és személyiségzavarok néhány pszichológiai problémája.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1965)

Vetési Vince
Szemléletes gondolkodás a műszaki tárgyak tanulásában - tanításában.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1979)

Várhelyi Ferenc
A gimnáziumi tanulók érdeklődésének pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

W

Wagner Ádám
Időleges személyiségtorzulások és mentális teljesítménycsökkenés, valamint azok gyógyszeres befolyásolásának regisztrálása psychológiai vizsgálatokkal /Lymphogen encephalopathiás betegek esetében/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1969)

Z

Zakar András
Adalékok a serdülő tanulók pályaorientációjának pedagógiai-pszichológiai elemzéséhez.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1973)

This list was generated on 2020. április 9. 13:40:59 CEST.