Works by discipline "Psychology"

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Number of items at this level: 48.

A

Adonyiné Gábori, Mária Erzsébet
A 10-14 éves tanulók énképének vizsgálata és fejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

B

Bencsik, Endre
A manipulációs cselekvés és az intellektus fejlődése és fejlesztése óvodás korban.
[Thesis] (Unpublished)

Bokkon, László
A szövegtípusok szerepe az olvasási képesség fejlesztésében.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csapó, Sándor
Az értékek szerepe a 7. osztályos tanulók pályairányulásában.
[Thesis] (Unpublished)

Csábi , Eszter
The effect of Sleep-Disordered Breathing (SDB)on declarative and non-declarative memory processes in children and adults.
[Thesis] (Unpublished)

D

Deák Sándorné Póhly, Enikő
A pszichikus fejlődés szociális tényezői kisgyermekkorban.
[Thesis] (Unpublished)

E

Erdei, Ildikó
Többnyelvű környezetben élő gyerekek nyelvi szocializációja.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fejér, Dénes
Kiscsoportok pszichés atmoszférájának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Finta Mihályné Kiskovács, Melinda
A pszichológiai szaktanácsadás szerepe a pályára való felkészülésben.
[Thesis] (Unpublished)

Fodorné Pogány, Judit
A depresszió értelmező stílusának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gergelyné Cseres, Judit
Pedagógiai pszichológiai eljárás a tanítás-tanulás hatékonysága fokozására kollektív problémamegoldás útján vita-módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Gulácsy, Éva
Pestalozzi a modern gyermekvédelem megalapítója.
[Thesis] (Unpublished)

Gyifkó, Mária
Igényszint és önismeret a pályaválasztásban.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hanitz, Tiborné
Az alsó tagozatos tanulók siker és kudarc élményeinek pszichológiai megismerése.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedűs T., András
Adatok a 0-2 éves kori pszichomotoros retardáció biodemográfiai és szociális hátteréhez.
[Thesis] (Unpublished)

Házy, Judit
Az orientációs reflex fejlődéslélektani sajátosságai óvodáskorban.
[Thesis] (Unpublished)

J

Jávor Zoltánné Kolozsváry, Judit
A "nehezen nevelhető" tanulók személyiségének megismerése.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kanyó, Terézia
Az ön- és társértékelés pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kemecsey, Imre
A mozgás-cselekvés tanulásának folyamata /Kajakozó versenyzők pszichológiai vizsgálata alapján/.
[Thesis] (Unpublished)

Keményné Vincze, Márta
Serdülőkorúak tanulási motivációja.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss, Ferenc
Filozófiai és pszichológiai kérdések Pikler Gyula munkásságában.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss, Katalin
A serdülőkorú tanulók irodalmi érdeklődésének pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Attila
Kisiskolás korú agresszív gyermekek csoport-pszichoterápiája.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Lajos
Adatok a serdülő tanulók erkölcsi tudatának pedagógiai pszichológiai vizsgálatához.
[Thesis] (Unpublished)

L

Liebhardt, László
A kórházban hosszabb ideig ápolt gyermekek és hozzátartozóik pszichológiai gondozása.
[Thesis] (Unpublished)

M

Majzik, Mátyás
A pszichoterápiás nagycsoport fejlesztő hatása.
[Thesis] (Unpublished)

Micheller, Magdolna
Kollégista egyetemi hallgatók közösségi kapcsolatai.
[Thesis] (Unpublished)

Málovics, Jánosné
Az én-kép és az értékválasztások vizsgálata tanárszakos főiskolai hallgatóknál.
[Thesis] (Unpublished)

O

Ottlakán, Mária
Az óvónők nevelési stílusának pszichológiai jellemzői.
[Thesis] (Unpublished)

P

Palkovics, Tibor
Értekezés a repülő műszaki főiskolai hallgatók tanulási tevékenysége során fellépő fáradtságának pedagógiai és pszichológiai szempontú vizsgálatáról.
[Thesis] (Unpublished)

Pigler, László
A középiskolai tanulók interperszonális értékeinek pszichológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Populás, Antal
Kedvezőtlen szocio-kulturális környezetben nevelkedő 15-18 éves fiúk devianciája.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rozsondai, Anikó
Óvónőképzős hallgatók személyiségvizsgálata - különös tekintettel a mondásválasztás módszerére.
[Thesis] (Unpublished)

S

Schüttler, Tamás
A pályaválasztás indítékainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Borbála
Adatok a kisiskolás korú tanulók erkölcsi fejlődésének pedagógiai pszichológiai vizsgálatához.
[Thesis] (Unpublished)

Szendi, Mária
A nevelőotthonos gyerekek személyiségfejlődésének néhány sajátos vonása.
[Thesis] (Unpublished)

Szentgyörgyi, Margit
A gyermekkori szocializáció alapkérdései Henri Wallon fejlődéslélektani rendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Szenti, Ferencné
A modell - módszeres történelemtanítás - tanulás folyamatának és eredményeinek pedagógiai - pszichológiai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Sólya, Bálint
Az idegen nyelvtudás és az idegen nyelvű közvetlen emlékezet korrelációja 7-10 éves gyermekeknél.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tiba, István
A mezőgazdasági szakmunkástanulók választott pályával való azonosulása.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Imre
Szakmunkástanulók én-képe és pályaképe.
[Thesis] (Unpublished)

Török, István Bonifác
Középiskolás tanulók személyiségfejlődésének vizsgálata az íráselemzés segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

U

Udvarhelyi, Gyuláné
Pályakezdő tanítók munkahelyi beilleszkedése.
[Thesis] (Unpublished)

V

Veczkó, József
A környezeti ártalmak és személyiségzavarok néhány pszichológiai problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Vetési, Vince
Szemléletes gondolkodás a műszaki tárgyak tanulásában - tanításában.
[Thesis] (Unpublished)

Várhelyi, Ferenc
A gimnáziumi tanulók érdeklődésének pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

W

Wagner, Ádám
Időleges személyiségtorzulások és mentális teljesítménycsökkenés, valamint azok gyógyszeres befolyásolásának regisztrálása psychológiai vizsgálatokkal /Lymphogen encephalopathiás betegek esetében/.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zakar, András
Adalékok a serdülő tanulók pályaorientációjának pedagógiai-pszichológiai elemzéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. január 17. 17:56:49 CET.