Works by discipline "Humanities > Literary and Cultural Studies"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ú
Number of items at this level: 258.

A

Andróczki Anett
A Fioretti „mítosztalanítása” - Új szempontok a mű értelmezéséhez.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Annus Irén
The structuration of Mormon identity.
PhD, University of Szeged.
(2000)

Aradi Csenge Eszter
A fogalmi metafora diskurzusteremtő szerepe a janzenista hatású XVII. századi francia prózában. Blaise Pascal és François de La Rochefoucauld munkáinak vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Arany Mihály
Felfedezők, felmérők, világgyűjtők. A kortárs német nyelvű történelmi felfedező-utazási regény változatai Chrisoph Ransmayr Die Schrecken des Eises und der Finsternis, Daniel Kehlmann Die Vermessung der Welt és Ilija Trojanow Der Weltensammler című regényének példáján.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Auckenthaler Anita
Es möge mir vergeben werden, daB dies an mancher Stelle Literatur geworden ist. Franz Werfels frühe Prosa.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1996)

B

B. Kiss Attila
A radikális pacifizmustól a nagyszombati béketárgyalásig.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Bajner Mária
Text and gender in Charlotte Bronte's novels.
PhD, University of Szeged.
(2000)

Bakonyi Géza
A harmincas évek magyar és olasz "valóság" - irodalma.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1977)

Bakonyi Veronika
Kirabolni a képtelent, avagy a nyíló forma apológiái (A kadaverikus kép és a prospektív potencia Babits Mihály költészetében és prózájában).
PhD, University of Szeged.
(2010)

Balcsik-Tamás Kinga
A metafikció mintázatai: az irodalmi elbeszélés és a történetmesélő mozgókép intermediális egymásrahatásának példái.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Balázs Péter
La philosophie politique et morale du marquis d'Argenson 1694-1757.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Balázs Péter
Zsengék, töredékek, kétes hitelűek (A Madách-Rimay-kódexek Szerelmes énekek c. füzetének versanyaga).
PhD, University of Szeged.
(2016)

Bandura Gabriella
Littérature et cognition pour une approche autopoïétique des oeuvres de Michel Houellebecq, Éric Chevillard et Anne Garréta.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Baróti Tiborné Gaál Márta
E. T. A. Hoffmann emberábrázolása.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1975)

Bellus Ibolya
A fabula togata fragmentumai.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1975)

Below Jürgen
Das Schrifttum über Hermann Hesse dargestellt an dem Projekt und der Realisierung einer Bibliographie der Sekundärliteratur von 1899 – 2007.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Bencsik Orsolya
Identitáskonfliktusok a geokulturális térben (A sehol és a máshol köztes állomásai Juhász Erzsébet, Végel László és Tolnai Ottó írásművészetében).
PhD, University of Szeged.
(2018)

Berecz Ágnes
Janzenista olvasmányok Magyarországon.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Bernáth András
Hamlet, the Ghost and the Model Reader: The Problems of the Reception and a Concept of Shakespeare’s Hamlet.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Berta Ádám
Az Unheimliche - az intellektuális bizonytalanságtól az elfojtott visszatéréséig. Egy kísérteties fogalom kontextuálása a pszichoanalitikus irodalomtudomány diskurzusában.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Bessenyey Hedvig
Die Rolle und Stelle der Sozialkritik in den Novellen von Theodor Storm.
PhD, University of Szeged.
(1963)

Bistey András
Bányai Kornél.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1971)

Blénesi Éva
Kontextus nélküli textus - Textus teremtő kontextus : Identitás, kanonizációs viszonyulásmódok és referencialitás problematikája a kortárs erdélyi magyar irodalomban.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Bocsor Péter
Paradigms of Authority in the Carver Canon.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Bombitz Attila
Mindenkori utolsó világok.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Bordás Sándor
A trópusok mesekertje – metaforikus prózaváltozatok a modernitás poétikájában.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Boronkai Iván
Cerbanus fordításainak néhány filológiai tanulsága.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1970)

Borsodi László
Metaforikus versbeszéd, szerepjáték és ciklusképzés Baka István költészetében. A Tájkép fohásszal mint újrarendezett költői testamentum.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Borthaiser Nóra
Performing New Cosmos: Environment Matters and Disability Issues in Diesney's Animations between 1990-2010.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Burján Monika
A fordításról való gondolkodás története Magyarországon 1787 és 1883 között.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Bánhegyi Péter
A korabeli Anglia történeti problémái Shakespeare drámáiban.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Bánki-Horváth Sándorné Borbély Mária
Adalékok Szalkay Antal Aeneis-paródiájának történetéhez.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1976)

Bányai Éva
Térképzetek, névtérképek, határidentitások - A Bodor-próza tér- és névpoétikája, valamint hatása néhány kortárs magyar elbeszélı mőben.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Bárdos József
Az igazi Madách.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Bárdos József
Madách Imre: Az ember tragédiája /elemzés/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1982)

Bárdos Pál
Gábor Andor pályaképe 1918-19-ig.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1966)

Békés Enikő
Galeotto Marzio De doctrina promiscua című művének eszmetörténeti vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Bíró Csilla
Szemlélődés és misztika Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjában.
PhD, University of Szeged.
(2013)

C

Cristian Réka Mónika
Interface semiotics in the dramaturgy of Tennessee Williams and Edward Albee.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Cserjés Katalin
Applikációk a Hajnóczy-korpusz szövetén - A hagyományos szövegformálás elhagyásának módozatai Hajnóczy Péter életművében (Egy Hajnóczy-kalauz első fejezetei).
PhD, University of Szeged.
(2008)

Csetri Lajos
Az irodalom fejlődésének stílustörténeti koncepciója.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1966)

Csetri Lajos
Berzsenyi ódaköltészete 1808-ig /Eszmei és poétikai megközelítés/ [Kandidátusi értekezés].
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1977)

Csetényi Korinna
The Metafictional Narrativization of the Traumatized Body and Monstrous Femininity in Stephen King's Horror Fiction.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Császtvay Tünde
Reviczky Gyula összes versei.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Cséby Géza
Gróf Festetics György helye a magyar művelődéstörténetben, különös tekintettel a Magyar Minerva könyvsorozatra és a Helikoni Ünnepségekre.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Csíky Gábor
La fascination de la mort dans les mémoires d outre-tombe de Chateaubriand.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Czerjak Milána
Az ember ábrázolása és a művészet és alkotás problémái Gogol "Pétervári elbeszélések" című elbeszélésciklusában = Изображение человека и проблемы искусства и творчества в «Петербургских повестях» Гоголя.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Czerovszki Mariann
„…sumque argumenti conditor ipse mei…” Ovidius pontusi elégiái narratív pszichológiai megközelítésben.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Czár Jánosné Sághy Ilona
Művészet és történelmi valóság Kemény Zsigmond: Zord idő című regényében.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1980)

D

Dalloul Zaynab
Kovásznai Sándor, az elfeledett Janus-kommentátor.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Darabos Enikő
Női trópusok és "maternális inskripciók". A nőiség jelölői a pszichoanalízis és a dekonstruktív retorikaelmélet mátrixában.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Demény Tamás
Hungarian Roma and African American Autobiographies in Comparative Perspective: Lakatos, Peline Nyari, Wright, and Hurston.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Devescovi Balázs
Korsók és díszedények - Eötvös József 1848 előtti regényei.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Dragon Zoltán
Tennessee Williams Hollywoodba megy, avagy a dráma és film dialógusa.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Draskóczy Eszter
Metamorfózis, ovidiusi allúziók és az antitetikus struktúrák szerepe a Divina Commediában.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Dácz Enikő
Das Nibelungenlied als Projektionsfläche für die Gegenwart Das Beispiel von Moritz Rinkes Die Nibelungen und János Téreys A Nibelung-lakópark.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Dávid Katalin
Kaffka Margit nárcisztikus hősnői.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1993)

Dávid Kinga
Még nem, majdnem és már nem humorizmus. Adalékok Luigi Pirandello művészetértelmezéséhez.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Dávid Péter
„Itt van a’ legvégső óltára Pallásnak” Erdélyi tudományos intézmények a XVIII. század végén.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Dér Terézia
A kettős kötésű dativus Horatiusnál.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1979)

F

Fajt Anita
"Embernek maga Istenre való hagyása" Huszti Szabó István Paradicsomkertecskéje és Szenci Fekete István Lelki nyugosztaló órákja.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Farkas Gábor Farkas
Régi könyvek, új csillagok - A csillagászat új eredményeinek receipciója koraújkori olvasmánytörténeti forrásainkban és az égi jelenségek interpretációja a régi magyar irodalomban.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Farkas Zoltán
A mindenegység vándora – Vlagyimir Szolovjov.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Farkas Zsolt
Pszichoretorikai vizsgálódások egy ambivalencia-elmélethez.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Farmasi Lilla
Storytelling and the Perceptions of the Embodied Mind: Space and Movement in Narratives.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Fazekas István
Móra Ferenc parasztábrázolása.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1978)

Fazekas Sándor
„A soknyelvű tolmács” – A Sebes agynak késő sisak forrásai, műfaj- és eszmetörténeti jellemzői –.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Fedor László
Balassi Bálint istenes énekei.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1966)

Fehér Géza
A drámaíró Vörösmarty - /Művek, tervek, töredékek/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1969)

Fenyves Miklós
Kontingencia és elbeszélés. Thomas Bernhard prózája a hetvenes-nyolcvanas években.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Fogarasi György
Angol nekromantika (Ideológia, kísértetjárás, retorika Wordsworthnél és a kritikai elméletben).
PhD, University of Szeged.
(2004)

Fresli Mihály
Andrej Rubljov alakja a középkori orosz kultúrában és Andrej Tarkovszkij filmjében.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Fried István
A szerb irodalom útja Magyarországon 1780-1841.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1967)

Fórizs Gergely
"Az emberképzet' philosophiája" : Berzsenyi mint elméletíró.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Fülöp Gábor
A klasszika és a korai romantika viszonya az antikvitáshoz Goethe és Hölderlin műveiben.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1979)

Füzi Izabella
Meggyőzés és tropológia Platón - Nietzsche - de Man.
PhD, University of Szeged.
(2004)

G

Gellérfi Gergő
Allúziós technika és műfaji hatások Iuvenalis szatíráiban.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Gere Zsolt
Vörösmarty Mihály epikus korszakának irodalom- és recepciótörténeti kontextusai.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Gerencsér Péter
A web 2.0 mint a net art neoavantgárdja. Folytonosságok és törésvonalak az internetes művészet diskurzusában.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Gombkötőné Lombár Izabella
Az arctalanítás poétikája A tropizmus szereplőfelfogása Nathalie Sarraute életművében.
PhD, University of Szeged.
(2020)

Granasztói Olga
Francia könyvek magyar olvasói - A tiltott irodalom fogadtatása Magyarországon 1770-1810.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Győrei Zsolt
Heltai Jenő drámai életműve.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Gönczöl Andrea
A védekezés retorikája. Szövegszervező eljárások unitárius vitairatokban a 18. század derekán.
PhD, University of Szeged.
(2014)

H

Hafner Zoltán
"Egy kötetre való..." Babits Mihály 1900-1903 között írt verseinek keletkezéstörténete.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Hamvas Endre Ádám
A lélek megváltásának hermészi útja - Hermész Triszmegisztosz és a platóni hagyomány.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Harmath Erzsébet
Andrei Makine Géopoétique d'un écrivain mineur.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Hegyi Pál
Fehér terek: Paul Auster recepciója a korai művek tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Hernádi Mária
Párbeszédformák Nemes Nagy Ágnes költészetében.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Hevesi Imréné
Shakespeare tragikus nőalakjai.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1964)

Hoffmann Zsuzsanna
A római erények és eszmények paródiája Plautusnál.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1977)

Horváth Erzsébet
Sinka István mitologizáló költői világa.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Horváth Géza
Wege der deutschen Innerlichkeit am Beispiel von Johann Wolfgang von Goethes Die Leiden des jungen Werther, Hermann Hesses Siddhartha und Thomas Manns Doktor Faustus.
PhD, University of Szeged.
(2000)

Horváth Márta
Kritika és relativitás Robert Musil A tulajdonságok nélküli ember című regényében.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Huba Márk
Test-referencialitás Komparatisztikai vizsgálatok a szöveg(ek) test-referenciális olvashatóságához.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Hubert Gabriella
A XVI-XVII. századi protestáns gyülekezeti éneklés.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Huszár Linda
Film noir: Az átmenet alakzata.
PhD, University of Szeged.
(2020)

I

Iby András
Romantikus és realista vonások Heinrich von Kleist novelláiban.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1976)

Ilia Mihály
A Holnap története.
Régi típusú doktori értekezés, University of Szeged.
(1958)

J

Janó István
Távol-keleti hatások az imagizmus költészetében.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1980)

Jászay Tamás
Körülírások (Fejezetek a Krétakör Színház történetéből: 1995-2011).
PhD, University of Szeged.
(2013)

K

Kardos József
Bíró Lajos magyarországi írói és újságírói tevékenységéhez.
Régi típusú doktori értekezés, University of Szeged.
(1962)

Karácsonyi Judit
Kortárs francia novelizáció. Tanguy Viel, Catherine Soullard és Nathalie Léger filmregényesítéseiről.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Karácsonyi Zsolt
A tér játékai. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Kasza Péter
"Mert látom, hogy néhányan az eseményeket másképp mesélik, mint megörténtek..." Brodarics István tevékenysége irodalomtörténeti megközelítésben.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Katona Tünde
"Eijnem armen Schuler der Nacket VND bloss Wahr" Über die Thurzónische Stiftung und das Bildungswesen in der Zips mit dem Text des Leutschauer Testamentbuches.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Kaylor Michael Matthew
Sanctus Paederasta: A Consideration of the Major Uranians: Hopkins, Pater, Wilde, Johnson and Dolben.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Kelemen János
Cesare Pavese.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1966)

Kelemen Zoltán
Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Kemény István
Tolnai Lajos.
Régi típusú doktori értekezés, Ferencz József Tudományegyetem.
(1925)

Kenesiné Tekulics Judit
A "dialógus művészete" és a "társalgás temploma". A dialógus XVI. századi olasz elméletei és gyakorlata Stefani Guazzo műveiben.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Keresztes Andor
Illyés elbeszélő költeményei.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1970)

Kis Zsuzsa
L’Orient dans les contes philosophiques de Montesquieu et de Voltaire.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Kispálné Lucza Ilona
Madách Imre: Mózes (A dráma értelmezése).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1990)

Kiss Gabriella
(Ön)kritikus állapot. Az előadáselemzés Erika Fischer-Lichte-i módszerének rekonstrukciója és produktivitásának vizsgálata Zsótér Sándor rendezéseinek tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2000)

Kocsis Lilla
„Én csak jel és szimbólum vagyok” Utópikus vonások Babits Mihály Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom című művében.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Kokas Károly György
Könyv és könyvtár a XVII. századi Kőszegen.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Kopár Lilla
The iconography of Viking-age stone sculptures: visual evidence of religious accommodation in the Anglo-Scandinavian communities of Northern England.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Kovács Ágnes Zsófia
The Power of the Imagination: A Contextual Model of Understandig in Henry James.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Kovács Eszter
Le Voyage dans la pensée de Diderot: sa fonction et sa critique dans la fiction, dans le récit de voyage et dans le discours philosophique et politique.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Kovács Flóra
A közösség kérdésköre és alakulási módozatai a kortárs erdélyi drámában és színházban.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Kovács Kálmán
Das Menschenbild Heinrich Bölls [Kandidátusi értekezés].
PhD, University of Szeged.
(1994)

Kovács Sándor
Az angolszász-magyar unitárius érintkezések a 19. században.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Kovács Zsuzsa
Szent Vilma magyar királyné legendája.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Kozma Huba István
Egy progresszív irodalmi folyóirat /Magyar Csillag/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1981)

Kristó Sándor Zsolt
Terek, térképzetek Leonyid Andrejev prózájában.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Krupa András
Szilágyi és Hagymási története a magyar és a szlovák irodalomban.
Régi típusú doktori értekezés, University of Szeged.
(1961)

Kulcsár Péter
Bonfini Magyar Történetének forrásai [Kandidátusi disszertáció].
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1969)

Kulcsár Péter
Bonfini magyar őstörténetének forrásai.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1963)

Kérchy Anna
Self-freakings. Body-texts in Angela Carter's trilogy - Feminist grotesque bodies, fictionalized identities, and somatized narratives in The Passion of New Eve, Nights at the Circus, and Wise children.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Kérchy Vera
A de Man-i retorikaelmélet színházelméleti kihívásai a posztmodern önreflexiós színházelméletek és a performanszelméletek ideológiái, egy materiális színházolvasat esélyei.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Kötél Emőke
"Nyeh sze pácsi" Örkény István egypercesei.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Kőhalmi Péter
Testet öltött gondolatok. Erdélyi Miklós, konceptuális művészet, pop art.
PhD, University of Szeged.
(2016)

L

Labádi Gergely
"ez a' theoria helyes theoriája e" A felvilágosodás kori magyar episztola műfaja poétikai és médiatörténeti megközelítésben.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Lanczkor Gábor
Templom és szentély. Huszadik századi magyar ekphrasztikus versek és versciklusok az egyes világirodalmi minták tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Lengyel Réka
Petrarca, a lélekvezető. A De Remediis Utriusque Fortunae újraértékelése.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Lengyel Zoltán
A sors kritikájáról. Vizsgálódások Walter Benjamin sorsfogalma mentén.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Lipták-Pikó Judit
Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Lovács Andrea
Meseváltozatok a jelenkori magyar irodalomban.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Lázár István
Tudatlanság=jámborság : tudatlanság=istentelenség ; paradoxon és megoldása Petrarca: De sui ipsius et multorum ignorantia c. művében.
PhD, University of Szeged.
(2004)

M

Maczelka Csaba
The Uses of Paratextuality and Dialogicity in Early Modern English Utopias.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Makai Péter Kristóf
Bridging the Empathy Gap: Representing Neurological Difference in Contemporary Autism Novels.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Margittai Gábor
Arcadás és önarckép, hagyománytudat és irodalomtörténeti önreflexió Babits Mihály esszéportréiban.
PhD, University of Szeged.
(2000)

Mary György
Georg Tectander - /Zalánkeményi Kakas István/: Iter Persicum.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1978)

Matuska Ágnes
The vice-device: Iago and Lear's fool as agents of representational crisis.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Medgyes Tamás
Felszínesség, ismétlés, intertextualitás: a kortárs amerikai próza olvasása.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Merényi László
A nőalakok jelleme Seneca tragédiáiban (Seneca mint drámaíró).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1970)

Mihály Csilla
Figuren und Figurenkonstellationen im 'Theater des Selbst'. Exemplarische Texterklärungen aus Franz Kafkas mittlerem Erzählwerk.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Mikola Gyöngyike
A "misztikus változó" (Boldogság-konstrukciók Nabokov orosz korszakának műveiben).
PhD, University of Szeged.
(2018)

Milián-Bogyai Réka Orsolya
Az ekphraszisz fikciói. Elméleti, történeti és diszciplináris átrendeződések az ekphraszisz teoretikus diszkurzusaiban.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Mitnyán Lajos
Eine philosophisch-ästhetische Untersuchung zu den Kunstauffassungen von Rainer Maria Rilke - Ein Interpretationsansatz zu den „Duineser Elegien”.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Molnár Andrea
Jean Giono hatása és recepciója a 30-40-es évek magyar irodalmában.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1986)

Molnár Dávid
Előtörténet és következmény. A dési per és az unitárius írásbeliség a 17. század első felében.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Monostori Imre
Németh László hősei - ideáinak tükrében.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1971)

Mátyus Norbert
Dante Alighieri : Isteni színjáték - Pokol - Babits Mihály fordítása.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Mátyás Dénes
Reduktív prózaváltozatok a kortárs olasz irodalomban.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Máté Ágnes
"Most kiváltképpen két ifjú személynek szerencséjét éneklem" - Bevezetés az Eurialus és Lucretia latin filológiájába.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Mészáros Márton
Protestantizmus és medialitás.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Müllner András
Neoavantgárd szövegek posztstrukturalista olvasatai -Erdélyi Miklós-.
PhD, University of Szeged.
(2001)

N

Nagy Fruzsina
„És ha parergon lenne a cím?”(Parergonalitás az angol romantika irodalmában és festészetében).
PhD, University of Szeged.

Nagy Gergely
'Ye olde authour': Tolkien's anatomy of tradition in the Silmarillion.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Nagy Hajnalka
Ein anderes Wort und ein anderes Land. Zum Verhältnis von Wort, Welt und Ich in Ingeborg Bachmanns Werk.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Nagyné Bali Éva
A magyar történelmi dráma 1945-től napjainkig.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1985)

Nemes Gábor
A Psalterium Ungaricum forrásai.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1965)

Nikolényi István
Virágénekeink a XVI. században.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1967)

Novák Anikó
A kollekció poétikája - Gyűjtés és muzealizálás Tolnai Ottó műveiben.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Nyikos Dániel Árpád
Colonizing Cynicism in the Works of Rudyard Kipling.
PhD, University of Szeged.
(2019)

O

Obrodina László
Le CTh 3,7,2 et les mariages mextes.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Olajos Terézia
Merobaudes és kora (Az író művei részletes bevezetéssel és történelmi kommentárral).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1970)

Olasz Sándor
Németh László és a régi magyar irodalom.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1978)

Oláh Jánosné
A tolsztoji pedagógia mai érvénye.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1986)

Orcsik Roland
Dominókockák. Domonkos István művészetének ex-Jugoszláv irodalmi kapcsolatformái.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Oroszlán Anikó
"Floute me, Ile floute thee; it is my profession" - Early Modern Improvisation as Resistance.
PhD, University of Szeged.
(2014)

P

Palotás György
- A testvér és a fiú árnyékában - Verancsics Mihály (1514-1571?) élete és irodalmi tevékenysége.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Pap Balázs
Históriák és énekek.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Pelsőczi Györgyi
Egy janicsár visszaemlékezései.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Pethő Ildikó
A zenei elv, zenei műfajok és kompozíciós technikák Weöres Sándor költészetében.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Petneházi Gábor
Humanista irodalom és politikai publicisztika határán. Kovacsóczy Farkas (1540-1594) politikai beszédei és Erdély kormányzásáról írott dialógusa.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Pogány Stella Csilla
Az andersoni performance elemei.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Polner Zoltán
Zenei kompozíció Thomas Mann "A Buddenbrook ház" c. regényében.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1966)

Propszt Eszter
Untersuchungen zur Interdiskursiven Konstruktion ungarndeutscher Identität in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Pál Ágnes
Levelezés és levélregény határán.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Pál Gyöngyi
Le dispositif photo-litteraire en France dans la seconde moitie du XXe siecle. Analyse de l’oeuvre de François-Marie Banier, Jean-Loup Trassard, Lorand Gaspar et Denis Roche.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Pál Katalin
Szókratész, a csúf filozófus kortársi szemmel (A fiziognómia és az irodalom tükrében).
PhD, University of Szeged.
(2016)

Pál-Kovács Ramóna
Cartographie de la mémoire: pour une lecture géocritique de l’autobiographie de Michel Tremblay.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Pápai Zsolt
Bolond Pierrot Csodaországban. Az európai művészfilm és a Hollywoodi Reneszánsz (1965-1967-1975).
PhD, University of Szeged.
(2010)

Pécsi Ágnes
A negyvenes-ötvenes évek irodalmi vitáinak néhány kérdése.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Péter Róbert
The Mysteries of English Freemasonry: Janus-Faced Masonic Ideology and Practice between 1696 and 1815.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Péti Miklós
Homérosz-értelmezések a 16-17. századi angol irodalomban.
PhD, University of Szeged.
(2007)

R

Roth Viktor
Az európai klasszikus polgári társadalom kialakulásának tükröződése Honore de Balzac világában.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Rudolf József
Móricz Zsigmond.
Régi típusú doktori értekezés, University of Szeged.
(1947)

Rákai Orsolya
Az irodalomtudós tekintete. Az önállósuló irodalom társadalmi integrációja és az esztétikai tapasztalat néhány problémája a magyar irodalomban 1780 és 1830 között.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Rákosi Marianna
A másik - Füst Milán: A káprázatok hőse -Füst Milán álomalapítása-.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Róth Márton
La cittá felice di Francesco Patrizi da Cherso e le utopie del Cinquecento e del Seicento.
PhD, University of Szeged.
(2009)

S

Sarkadi Bence
Shakespeare on the puppet stage. The representational perspectives and limits of adaptation in the contemporary puppet theater.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Sarnyai Csaba
Az alapvető szláv mitologikus képzetek metamorfózisai a XX. századi orosz prózában.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Schauer Hilda Mária
Denkformen und Wertesysteme in Wolfgang Koeppens Nachkriegstrilogie.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Schütz Ödön
Kosztolányi, a műfordító.
Régi típusú doktori értekezés, University of Szeged.
(1948)

Simon Melinda Klára
19-20. századi kiadói és nyomdászjelvények. A jelvényhasználat elve és gyakorlata.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Simon-Szabó Ágnes
Werther-fordítások kulturális átértelmezései 1800 körül fordításelméleti és filológiai megközelítésben.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Sinka Annamária
Az intertextualitás megjelenési formái és interpretációs lehetőségei Szabó Magda Régimódi történet és A pillanat című regényében.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Sirató Ildikó
Összehasonlító színháztörténeti modell a XVIII-XX. századi Európa nemzeti színházi központú színházstruktúráinak vizsgálatára.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Stohl Róbert
Fragmenta Takatsiana források és kiegészítések péteri és téti Takáts József (1767 – 1821) életrajzához.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Szabolcsi Gábor
A korabeli társadalom rajza Fáy András regényeiben.
PhD, University of Szeged.
(1949)

Szabó Erzsébet
Ikerföldek, episztemikus világok, szövegvilágok. Szövegértés és szövegmagyarázat.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Szabó Ernő
Kosztolányi Dezső pályakezdése.
Régi típusú doktori értekezés, University of Szeged.
(1962)

Szabó Eszter
Száz év előtt – száz év után. Az erdélyi hivatásos színjátszás 1892-es centenáriuma.
PhD, University of Szeged.
(2020)

Szabó István Zoltán
Neuromancia - A technika kérdése William Gibson regényeiben, esszéiben és költészetében.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Szabó Judit
A tragédia(elméletek) etikai koncepciói.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Szabó Klára
O'Neill tragédiafelfogása a kortársi elméletek tükrében.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1979)

Szabó Margit
A szegedi színházi kultúra és drámaírás fejlődéstörténete.
Régi típusú doktori értekezés, University of Szeged.
(1946)

Szabó Ádám
Egy titkolózó eretnek. Ernst Soner professzor akadémiai beszédei.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Szabó Ágnes
Kazinczy Ferenc Erdélyi Levelek című művének keletkezés-, alakulás- és kiadástörténete.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Szajbély Mihály
Irodalomszemlélet a magyar irodalmi felvilágosodás korában (A 18. sz. közepétől Csokonai haláláig) [Kandidátusi értekezés].
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1985)

Szalisznyó Lilla
A színésznevelés spiritusz rektora - Egressy Gábor pályája és a magyar színjátszás professzionalizációja.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Szepessy Tibor
Héliodóros és a görög szerelmi regény hanyatlása.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1971)

Szilvássy Orsolya
"Ellenszegülés a labirintusnak" A tér és az értelmezés kérdése Italo Calvino, Umberto Eco és Luigi Malerba prózájában.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Szilágyi Annamária
A Trubadúr drámája.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Szilágyi Judit
Füst Milán: Napló. Magántörténet-Magánytörténet.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Szász Géza
L'image de la Hongrie dans les récits de voyage et dans la presse en France, 1837-1847.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Székesi Dóra
Emberkép Diderot természetfilozófiájában.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Szűcs Kata Ágnes
Árpád-házi Szent Erzsébet és Portugáliai Szent Erzsébet hagiográfiája. A kora újkori szentkultusz kutatásához.
PhD, University of Szeged.
(2020)

Sághy Miklós
A fény retorikája - A technikai képek szerepe Mándy Iván és Mészöly Miklós munkáiban.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Sánta Gábor
"Minden nemzetnek van egy szent városa" Fejezetek a dualizmus korának Budapest-irodalmából.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Séra-Ferencz Anna
A fokalizáció kísérteties materialitása.
PhD, University of Szeged.
(2012)

T

Tamás Dénes
A szépség beállítása – Krasznahorkai László regényuniverzumáról –.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Thomas Éva
Grotesque in Use Shakespearean Grotesques in German Theatre Performances.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Tóth Andrea
Elmozduló jelentések. A feminista irodalomkritika fogalmainak újragondolása az Éjszakai állatkert és a Szomjas oázis recepciójának tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Tóth Sándor Máté
"Belgrád! sok vitéz lelkeknek / Felejthetetlen ára / A Császári címereknek / Hellyt engedsz utoljára!" Belgrád 1789-es visszafoglalásának emlékezete a neolatin irodalmi hagyományok tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Tóth Zoltán János
A mozgóképes pornográfia műfajkritikai kérdései a hálózati kultúra korában.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Tóth Zsuzsanna
Holistic Principle and Motives of Re-Union: (Re-)Enchantment in Philip Pullman’s Religious Fantasy, His Dark Materials.
PhD, University of Szeged.
(2020)

Tóth Zsófia Anna
"The merry murderers" : The varcical re(figuration) of the femme fatale in Maurine Dallas Watkins' Chicago (1927) and ist various adaptation.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Tóth Ákos
A meglevés szóismétlései (Tanulmányok Tandori Dezső költészetének "középső" korszakáról).
PhD, University of Szeged.
(2013)

Török Ervin
A megjelenés obszcenitása. Heinrich von Kleist.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Török Zsuzsa
Petelei István írásgyakorlatai (Média- és társadalomtörténeti elemzés).
PhD, University of Szeged.
(2010)

Túri Tamás
Prédikáció, egzegézis és protestáns hagyomány: Unitárius Apokalipszis-kommentárok Erdélyben (16–18. század).
PhD, University of Szeged.
(2017)

U

Urbanik Tímea
Keletkezéstörténetek. Intratextuális és genetikus kapcsolatok Mészöly Miklós prózájában.
PhD, University of Szeged.
(2007)

V

Vajda György Mihály
Modernség, dráma, Brecht.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1978)

Vasné Medgyesi Piroska
Nemzettudat és irodalomtanítás a gimnáziumban 1919-1949 között /Két Petőfi-centenárium hatásnyomai az irodalmi tankönyvekben/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1987)

Vass György
Solohov parasztábrázolása a Feltört ugar című regényben.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1964)

Veres Magdolna
Profetikus beszédmód. Német jelenéssorozat és 1660 körüli magyar újraértelmezései.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Verók Attila
„Es blickt die halbe Welt auf deinen Lebens-Lauff, Und nimmt das, was Du schreibst, mit grosser Ehrfurcht auf.” Martin Schmeizel (1679-1747) élete és munkássága.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Virágné Horváth Erzsébet
Sinka István mitologizáló költői világa.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Viskolcz Noémi
Válság és publicisztika - Egy heterodox csoport olvasmányai a harmincéves háború idején.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Vályi Zsuzsanna
Közösségteremtő elvek a gondolkodó és a szépíró Németh Lászlónál.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1977)

Vámos Hanna
Az aesopusi állatmesék romulusi szöveghagyományának szerkezete.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Várszegi Tibor
Az ittlét (Dasein) öröme. A színpadi mű hermeneutikája.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Vázsonyi Gábor
Quellen und bearbeitungen des Bankbanusstoffes bis Katona und Grillparzer und die dichterische Stellungnahme der beiden.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1976)

W

Wenner Éva
Italo Svevo regényei az Osztrák-Magyar Monarchia szellemi életének kontextusában.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Z

Z. Kovács Zoltán
">Vanitatum vanitas< maga is a húmor" Az irónia (korlátozásának) változatai a magyar romantika irodalmában.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Zelena András
Lelki sebek, hiány- és veszteségtapasztalat. A lírai alany konstruálásának mintázatai József Attila korai költészetében.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Zvara Edina
Libros habere A szakolcai ferencesek könyvkultúrája a 16-17. századi Magyarországon.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Zámbóné Kocic Larisa
Protean Vicissitude and Milton’s Paradise Lost.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Zánthó Róbert
Az "angry young movement" mint a mai angol irodalom egyik vezető irányzata.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1965)

Á

Ádám Anikó
La poétique du vague dans les oeuvres de Chateaubriand.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Ármeán Otília
Paragrammatika - Olvasatok az intertextualitás és a retorika hálójában.
PhD, University of Szeged.
(2004)

É

Éles Árpád
Ketten a képen. Közelítések Paul Klee intermediális poétikájához Tandori Dezső költészetén keresztül.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Ó

Ócsai Éva
"Szavakból paloták épülnek" Weöres Sándor színjátékainak intertextuális kapcsolatai.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Ú

Újvári Edit
"A mindenség hullámzó nászruhád" Istennői mítoszmotívumok Weöres Sándor költészetében.
PhD, University of Szeged.
(2002)

This list was generated on 2020. április 6. 00:12:41 CEST.