Művek tudományterület szerint "bölcsészettudományok > irodalom- és kultúra tudományok"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | É | Ó
Találatok száma ezen a szinten: 184.

A

Andróczki Anett
A Fioretti „mítosztalanítása” Új szempontok a mű értelmezéséhez.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Aradi Csenge Eszter
A fogalmi metafora diskurzusteremtő szerepe a janzenista hatású XVII. századi francia prózában. Blaise Pascal és François de La Rochefoucauld munkáinak vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Arany Mihály
Felfedezők, felmérők, világgyűjtők. A kortárs német nyelvű történelmi felfedező-utazási regény változatai Chrisoph Ransmayr Die Schrecken des Eises und der Finsternis, Daniel Kehlmann Die Vermessung der Welt és Ilija Trojanow Der Weltensammler című regényének példáján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Auckenthaler Anita
Es möge mir vergeben werden, dass dies an mancher Stelle Literatur geworden ist. Franz Werfels frühe Prosa.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1996)

B

Bakonyi Géza
A harmincas évek magyar és olasz "valóság" - irodalma.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Bakonyi Veronika
Kirabolni a képtelent, avagy a nyíló forma apológiái (A kadaverikus kép és a prospektív potencia Babits Mihály költészetében és prózájában).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Balcsik-Tamás Kinga
A metafikció mintázatai: az irodalmi elbeszélés és a történetmesélő mozgókép intermediális egymásrahatásának példái.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Balázs Péter
Zsengék, töredékek, kétes hitelűek (A Madách-Rimay-kódexek Szerelmes énekek c. füzetének versanyaga).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Bandura Gabriella
Littérature et cognition pour une approche autopoïétique des oeuvres de Michel Houellebecq, Éric Chevillard et Anne Garréta.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Baróti Tiborné Gaál Márta
E. T. A. Hoffmann emberábrázolás.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1975)

Bellus Ibolya
A fabula togata fragmentumai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1975)

Below Jürgen
Das Schrifttum über Hermann Hesse dargestellt an dem Projekt und der Realisierung einer Bibliographie der Sekundärliteratur von 1899 – 2007.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Bencsik Orsolya
Identitáskonfliktusok a geokulturális térben (A sehol és a máshol köztes állomásai Juhász Erzsébet, Végel László és Tolnai Ottó írásművészetében).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Bernáth András
Hamlet, the Ghost and the Model Reader: The Problems of the Reception and a Concept of Shakespeare’s Hamlet.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Bessenyey Hedvig
Die Rolle und Stelle der Sozialkritik in den Novellen von Theodor Storm.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1963)

Bistey András
Bányai Kornél.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1971)

Bocsor Péter
Paradigms of Authority in the Carver Canon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Bordás Sándor
A trópusok mesekertje – metaforikus prózaváltozatok a modernitás poétikájában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Boronkai Iván
Cerbanus fordításainak néhány filológiai tanulsága.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1970)

Borsodi László
Metaforikus versbeszéd, szerepjáték és ciklusképzés Baka István költészetében. A Tájkép fohásszal mint újrarendezett költői testamentum.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Borthaiser Nóra
Performing New Cosmos: Environment Matters and Disability Issues in Diesney's Animations between 1990-2010.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Burján Monika
A fordításról való gondolkodás története Magyarországon 1787 és 1883 között.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2004)

Bánhegyi Péter
A korabeli Anglia történeti problémái Shakespeare drámáiban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Bánki-Horváth Sándorné Borbély Mária
Adalékok Szalkay Antal Aeneis-paródiájának történetéhez.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

Bányai Éva
Térképzetek, névtérképek, határidentitások A Bodor-próza tér- és névpoétikája, valamint hatása néhány kortárs magyar elbeszélı mőben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Bárdos József
Madách Imre: Az ember tragédiája - elemzés.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Bárdos Pál
Gábor Andor pályaképe 1918-19-ig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1966)

Békés Enikő
Galeotto Marzio De doctrina promiscua című művének eszmetörténeti vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Bíró Csilla
Szemlélődés és misztika Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

C

Csetri Lajos
Az irodalom fejlődésének stílustörténeti koncepciója.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1966)

Csetri Lajos
Berzsenyi ódaköltészete 1808-ig (Eszmei és poétikai megközelítés) [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Csetényi Korinna
The Metafictional Narrativization of the Traumatized Body and Monstrous Femininity in Stephen King's Horror Fiction.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Cséby Géza
Gróf Festetics György helye a magyar művelődéstörténetben, különös tekintettel a Magyar Minerva könyvsorozatra és a Helikoni Ünnepségekre.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Czerjak Milána
Az ember ábrázolása és a művészet és alkotás problémái Gogol "Pétervári elbeszélések" című elbeszélésciklusában = Изображение человека и проблемы искусства и творчества в «Петербургских повестях» Гоголя.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Czerovszki Mariann
„…sumque argumenti conditor ipse mei…” Ovidius pontusi elégiái narratív pszichológiai megközelítésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Dr. Czár Jánosné Sághy Ilona
Művészet és történelmi valóság Kemény Zsigmond: Zord idő című regényében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

D

Dalloul Zaynab
Kovásznai Sándor, az elfeledett Janus-kommentátor.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Demény Tamás
Hungarian Roma and African American Autobiographies in Comparative Perspective.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Dragon Zoltán
Tennessee Williams Hollywoodba megy, avagy a dráma és film dialógusa.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Draskóczy Eszter
Metamorfózis, ovidiusi allúziók és az antitetikus struktúrák szerepe a Divina Commediában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dácz Enikő
Das Nibelungenlied als Projektionsfläche für die Gegenwart Das Beispiel von Moritz Rinkes Die Nibelungen und János Téreys A Nibelung-lakópark.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Dávid Katalin
Kaffka Margit nárcisztikus hősnői.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1993)

Dávid Kinga
Még nem, majdnem és már nem humorizmus. Adalékok Luigi Pirandello művészetértelmezéséhez.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Dávid Péter
„Itt van a’ legvégső óltára Pallásnak” Erdélyi tudományos intézmények a XVIII. század végén.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dér Terézia
A kettős kötésű dativus Horatiusnál.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1979)

F

Fajt Anita
"Embernek maga Istenre való hagyása" Huszti Szabó István Paradicsomkertecskéje és Szenci Fekete István Lelki nyugosztaló órákja.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Farkas Gábor
Régi könyvek, új csillagok - A csillagászat új eredményeinek receipciója koraújkori olvasmánytörténeti forrásainkban és az égi jelenségek interpretációja a régi magyar irodalomban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Fazekas István
Móra Ferenc parasztábrázolása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1970)

Fazekas Sándor
„A soknyelvű tolmács” – A Sebes agynak késő sisak forrásai, műfaj- és eszmetörténeti jellemzői –.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Fedor László
Balassi Bálint istenes énekei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1966)

Fehér Géza
A drámaíró Vörösmarty : művek, tervek, töredékek.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Fogarasi György
Angol nekromantika (Ideológia, kísértetjárás, retorika Wordsworthnél és a kritikai elméletben).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2004)

Fried István
A szerb irodalom útja Magyarországon 1780-1841.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1967)

Fülöp Gábor
A klasszika és a korai romantika viszonya az antikvitáshoz Goethe és Hölderlin műveiben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1979)

G

Gellérfi Gergő
Allúziós technika és műfaji hatások Iuvenalis szatíráiban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Gere Zsolt
Vörösmarty Mihály epikus korszakának irodalom- és recepciótörténeti kontextusai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Gerencsér Péter
A web 2.0 mint a net art neoavantgárdja. Folytonosságok és törésvonalak az internetes művészet diskurzusában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Gönczöl Andrea
A védekezés retorikája. Szövegszervező eljárások unitárius vitairatokban a 18. század derekán.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

H

Hafner Zoltán
"Egy kötetre való..." Babits Mihály 1900-1903 között írt verseinek keletkezéstörténete.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Hamvas Endre Ádám
A lélek megváltásának hermészi útja Hermész Triszmegisztosz és a platóni hagyomány.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Harmath Erzsébet
Andrei Makine Géopoétique d'un écrivain mineur.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Hegyi Pál
Fehér terek: Paul Auster recepciója a korai művek tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Hernádi Mária
Párbeszédformák Nemes Nagy Ágnes költészetében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Dr. Hevesi Imréné
Shakespeare tragikus nőalakjai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1964)

Hoffmann Zsuzsanna
A római erények és eszmények paródiája Plautusnál.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Horváth Márta
Kritika és relativitás Robert Musil A tulajdonságok nélküli ember című regényében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2004)

Huba Márk
Test-referencialitás Komparatisztikai vizsgálatok a szöveg(ek) test-referenciális olvashatóságához.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

I

Iby András
Romantikus és realista vonások Heinrich von Kleist novelláiban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

Ilia Mihály
"A Holnap" története.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1958)

J

Janó István
Távol-keleti hatások az imagizmus költészetében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Jászay Tamás
Körülírások (Fejezetek a Krétakör Színház történetéből: 1995-2011).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

K

Kardos József
Bíró Lajos magyarországi írói és újságírói tevékenységéhez.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1962)

Karácsonyi Judit
Kortárs francia novelizáció. Tanguy Viel, Catherine Soullard és Nathalie Léger filmregényesítéseiről.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Kasza Péter
"Mert látom, hogy néhányan az eseményeket másképp mesélik, mint megörténtek..." Brodarics István tevékenysége irodalomtörténeti megközelítésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Kelemen János
Cesare Pavese.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1966)

Kemény István
Tolnai Lajos.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1925)

Keresztes Andor
Illyés elbeszélő költeményei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1970)

Kis Zsuzsa
L’Orient dans les contes philosophiques de Montesquieu et de Voltaire.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Kispálné Lucza Ilona
Madách Imre: Mózes - (A dráma értelmezése).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1990)

Kokas Károly György
Könyv és könyvtár a XVII. századi Kőszegen.
Régi típusú doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Kovács Eszter
Le Voyage dans la pensée de Diderot: sa fonction et sa critique dans la fiction, dans le récit de voyage et dans le discours philosophique et politique.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Kovács Flóra
A közösség kérdésköre és alakulási módozatai a kortárs erdélyi drámában és színházban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Kovács Kálmán
Das Menschenbild Heinrich Bölls [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1994)

Kovács Zsuzsa
Szent Vilma magyar királyné legendája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Kozma Huba István
Egy progresszív irodalmi folyóirat (Magyar Csillag).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1981)

Kristó Sándor Zsolt
Terek, térképzetek Leonyid Andrejev prózájában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Krupa András
Szilágyi és Hagymási története a magyar és a szlovák irodalomban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1961)

Kulcsár Péter
Bonfini Magyar Történetének forrásai [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Kulcsár Péter
Bonfini magyar őstörténetének forrásai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1963)

Kérchy Vera
A de Man-i retorikaelmélet színházelméleti kihívásai a posztmodern önreflexiós színházelméletek és a performanszelméletek ideológiái, egy materiális színházolvasat esélyei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Kötél Emőke
"Nyeh sze pácsi" Örkény István egypercesei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2004)

Kőhalmi Péter
Testet öltött gondolatok Erdélyi Miklós, konceptuális művészet, pop art.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

L

Lanczkor Gábor
Templom és szentély. Huszadik századi magyar ekphrasztikus versek és versciklusok az egyes világirodalmi minták tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Lengyel Réka
Petrarca, a lélekvezető: a De Remediis Utriusque Fortunae újraértékelése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Lengyel Zoltán
A sors kritikájáról. Vizsgálódások Walter Benjamin sorsfogalma mentén.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Lipták-Pikó Judit
Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Lázár István
Tudatlanság=jámborság : tudatlanság=istentelenség ; paradoxon és megoldása Petrarca: De sui ipsius et multorum ignorantia c. művében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2004)

M

Maczelka Csaba
The Uses of Paratextuality and Dialogicity in Early Modern English Utopias.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Makai Péter Kristóf
Bridging the Empathy Gap: Representing Neurological Difference in Contemporary Autism Novels.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Mary György
Georg Tectander - (Zalánkeményi Kakas István): Iter Persicum.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

Merényi László
A nőalakok jelleme Seneca tragédiáiban (Seneca mint drámaíró).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1970)

Mihály Csilla
Figuren und Figurenkonstellationen im 'Theater des Selbst'. Exemplarische Texterklärungen aus Franz Kafkas mittlerem Erzählwerk.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Mikola Gyöngyike
A "misztikus változó" (Boldogság-konstrukciók Nabokov orosz korszakának műveiben).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Milián-Bogyai Réka Orsolya
Az ekphraszisz fikciói. (Elméleti, történeti és diszciplináris átrendeződések az ekphraszisz teoretikus diszkurzusaiban).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Mitnyán Lajos
Eine philosophisch-ästhetische Untersuchung zu den Kunstauffassungen von Rainer Maria Rilke. Ein Interpretationsansatz zu den „Duineser Elegien”.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Molnár Andrea
Jean Giono hatása és recepciója a 30-40-es évek magyar irodalmában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1986)

Molnár Dávid
Előtörténet és következmény. A dési per és az unitárius írásbeliség a 17. század első felében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Monostori Imre
Németh László hősei - ideáinak tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1971)

Mátyás Dénes
Reduktív prózaváltozatok a kortárs olasz irodalomban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Máté Ágnes
"Most kiváltképpen két ifjú személynek szerencséjét éneklem" - Bevezetés az Eurialus és Lucretia latin filológiájába.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Mészáros Márton
Protestantizmus és medialitás.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

N

Nagy Gergely
'Ye olde authour': Tolkien's anatomy of tradition in the Silmarillion.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Nagy Hajnalka
Ein anderes Wort und ein anderes Land. Zum Verhältnis von Wort, Welt und Ich in Ingeborg Bachmanns Werk.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Nagyné Bali Éva
A magyar történelmi dráma 1945-től napjainkig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Nemes Gábor
A Psalterium Ungaricum forrásai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1965)

Nikolényi István
Virágénekeink a XVI. században.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1967)

Novák Anikó
A kollekció poétikája. Gyűjtés és muzealizálás Tolnai Ottó műveiben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

O

Olajos Terézia
Merobaudes és kora (Az író művei részletes bevezetéssel és történelmi kommentárral).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1970)

Olasz Sándor
Németh László és a régi magyar irodalom.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

Oláh Jánosné
A tolsztoji pedagógia mai érvénye.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1986)

Orcsik Roland
Dominókockák. Domonkos István művészetének ex-Jugoszláv irodalmi kapcsolatformái.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Oroszlán Anikó
"Floute me, Ile floute thee; it is my profession" Early Modern Improvisation as Resistance.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

P

Palotás György
- A testvér és a fiú árnyékában - Verancsics Mihály (1514-1571?) élete és irodalmi tevékenysége.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Pap Balázs
Históriák és énekek.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Pelsőczi Györgyi
Egy janicsár visszaemlékezései.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Petneházi Gábor
Humanista irodalom és politikai publicisztika határán. Kovacsóczy Farkas (1540-1594) politikai beszédei és Erdély kormányzásáról írott dialógusa.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Pogány Stella Csilla
Az andersoni performance elemei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Polner Zoltán
Zenei kompozíció Thomas Mann "A Buddenbrook ház" című regényében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1966)

Pál Gyöngyi
Le dispositif photo-litteraire en France dans la seconde moitie du XXe siecle. Analyse de l’oeuvre de François-Marie Banier, Jean-Loup Trassard, Lorand Gaspar et Denis Roche.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Pál Katalin
Szókratész, a csúf filozófus kortársi szemmel (A fiziognómia és az irodalom tükrében).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Pál-Kovács Ramóna
Cartographie de la mémoire: pour une lecture géocritique de l’autobiographie de Michel Tremblay.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Pápai Zsolt
Bolond Pierrot Csodaországban. A Hollywoodi Reneszánsz (1965-1967-1975) formatörténete és európai hatáskapcsolatai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Pécsi Ágnes
A negyvenes-ötvenes évek irodalmi vitáinak néhány kérdése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

R

Roth Viktor
Az európai klasszikus polgári társadalom kialakulásának tükröződése Honore de Balzac világában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Rudolf József
Móricz Zsigmond.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1947)

Rákai Orsolya
Az irodalomtudós tekintete. Az önállósuló irodalom társadalmi integrációja és az esztétikai tapasztalat néhány problémája a magyar irodalomban 1780 és 1830 között.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2004)

Róth Márton and Francesco Patrizi
La cittá felice di Francesco Patrizi da Cherso e le utopie del Cinquecento e del Seicento.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

S

Sarkadi Bence
Shakespeare on the puppet stage. The representational perspectives and limits of adaptation in the contemporary puppet theater.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Sarnyai Csaba
Az alapvető szláv mitologikus képzetek metamorfózisai a XX. századi orosz prózában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dr. Schauer Hilda Mária
Denkformen und Wertesysteme in Wolfgang Koeppens Nachkriegstrilogie.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2003)

Schütz Ödön
Kosztolányi, a műfordító.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1948)

Simon Melinda
19-20. századi kiadói és nyomdászjelvények. A jelvényhasználat elve és gyakorlata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Simon-Szabó Ágnes
Werther-fordítások kulturális átértelmezései 1800 körül fordításelméleti és filológiai megközelítésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Sinka Annamária
Az intertextualitás megjelenési formái és interpretációs lehetőségei Szabó Magda Régimódi történet és A pillanat című regényében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Stohl Róbert
Fragmenta Takatsiana források és kiegészítések péteri és téti Takáts József (1767 – 1821) életrajzához.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Szabolcsi Gábor
A korabeli társadalom rajza Fáy András regényeiben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1949)

Szabó Ernő
Kosztolányi Dezső pályakezdése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1962)

Szabó István Zoltán
Neuromancia. A technika kérdése William Gibson regényeiben, esszéiben és költészetében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Szabó Judit
A tragédia(elméletek) etikai koncepciói.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Szabó Klára
O'Neill tragédiafelfogása a kortársi elméletek tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1979)

Szabó Margit
A szegedi színházi kultúra és drámaírás fejlődéstörténete.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1946)

Szabó Ádám
Egy titkolózó eretnek. Ernst Soner professzor akadémiai beszédei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Szabó Ágnes
Kazinczy Ferenc Erdélyi Levelek című művének keletkezés-, alakulás- és kiadástörténete.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Szajbély Mihály
Irodalomszemlélet a magyar irodalmi felvilágosodás korában (A 18. sz. közepétől Csokonai haláláig) [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Szalisznyó Lilla
A színésznevelés spiritusz rektora. Egressy Gábor pályája és a magyar színjátszás professzionalizációja.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Szepessy Tibor
Héliodóros és a görög szerelmi regény hanyatlása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1971)

Szilágyi Annamária
A Trubadúr drámája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Székesi Dóra
Emberkép Diderot természetfilozófiájában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Sághy Miklós
A fény retorikája A technikai képek szerepe Mándy Iván és Mészöly Miklós munkáiban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

T

Tamás Dénes
A szépség beállítása – Krasznahorkai László regényuniverzumáról –.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Tekulics Judit
A „dialógus művészete” és a „társalgás temploma” A dialógus XVI. századi olasz elméletei és gyakorlata Stefano Guazzo műveiben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Thomas Éva
Grotesque in Use Shakespearean Grotesques in German Theatre Performances.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Tóth Andrea
Elmozduló jelentések. A feminista irodalomkritika fogalmainak újragondolása az Éjszakai állatkert és a Szomjas oázis recepciójának tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Tóth Zoltán János
A mozgóképes pornográfia műfajkritikai kérdései a hálózati kultúra korában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Tóth Zsófia Anna
"The merry murderers" : The varcical re(figuration) of the femme fatale in Maurine Dallas Watkins' Chicago (1927) and ist various adaptation.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Tóth Ákos
A meglevés szóismétlései (Tanulmányok Tandori Dezső költészetének "középső" korszakáról).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Török Zsuzsa
Petelei István írásgyakorlatai (Média- és társadalomtörténeti elemzés).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Túri Tamás
Prédikáció, egzegézis és protestáns hagyomány: Unitárius Apokalipszis-kommentárok Erdélyben (16–18. század).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

U

Urbanik Tímea
Keletkezéstörténetek. Intratextuális és genetikus kapcsolatok Mészöly Miklós prózájában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

V

Vajda György Mihály
Modernség, dráma, Brecht.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

Vasné Medgyesi Piroska
Nemzettudat és irodalomtanítás a gimnáziumban 1919-1949 között (Két Petőfi-centenárium hatásnyomai az irodalmi tankönyvekben).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1987)

Vass György
Solohov parasztábrázolása a Feltört ugar című regényben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1964)

Veres Magdolna
Profetikus beszédmód. Német jelenéssorozat és 1660 körüli magyar újraértelmezései.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Verók Attila
„Es blickt die halbe Welt auf deinen Lebens-Lauff, Und nimmt das, was Du schreibst, mit grosser Ehrfurcht auf.” Martin Schmeizel (1679-1747) élete és munkássága.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Virágné Horváth Erzsébet
Sinka István mitológizáló költői világa.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2003)

Vályi Zsuzsanna
Közösségteremtő elvek a gondolkodó és a szépíró Németh Lászlónál.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Vámos Hanna
Az aesopusi állatmesék romulusi szöveghagyományának szerkezete.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Várszegi Tibor
Az ittlét (Dasein) öröme. A színpadi mű hermeneutikája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2004)

Vázsonyi Gábor
Quellen und bearbeitungen des Bankbanusstoffes bis Katona und Grillparzer und die dichterische Stellungnahme der beiden.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

Z

Zelena András
Lelki sebek, hiány- és veszteségtapasztalat. A lírai alany konstruálásának mintázatai József Attila korai költészetében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Zámbóné Kocic Larisa
Protean Vicissitude and Milton’s Paradise Lost.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Zánthó Róbert
Az "angry young movement" mint a mai angol irodalom egyik vezető irányzata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1965)

É

Éles Árpád
Ketten a képen. Közelítések Paul Klee intermediális poétikájához Tandori Dezső költészetén keresztül.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Ó

Ócsai Éva
"Szavakból paloták épülnek" Weöres Sándor színjátékainak intertextuális kapcsolatai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

A lista elkészítésének dátuma 2019. március 23. 17:32:33 CET.