Works by discipline "Literary and Cultural Studies"

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Á | É | Ó | Ú
Number of items at this level: 282.

A

Al-Ahmedi, Mustafa Wshyar Abdullah
The Representation of Violence in Khaled Hosseini’s Novels.
[Thesis]

Ambrus, Erzsébet
Edouard Estaunié az író és az ember.
[Thesis] (Unpublished)

Andróczki, Anett
A Fioretti „mítosztalanítása” - Új szempontok a mű értelmezéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Annus, Irén
The structuration of Mormon identity.
[Thesis] (Unpublished)

Aradi, Csenge Eszter
A fogalmi metafora diskurzusteremtő szerepe a janzenista hatású XVII. századi francia prózában. Blaise Pascal és François de La Rochefoucauld munkáinak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Arany, Mihály György
Felfedezők, felmérők, világgyűjtők. A kortárs német nyelvű történelmi felfedező-utazási regény változatai Chrisoph Ransmayr Die Schrecken des Eises und der Finsternis, Daniel Kehlmann Die Vermessung der Welt és Ilija Trojanow Der Weltensammler című regényének példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Auckenthaler, Anita
Es möge mir vergeben werden, daB dies an mancher Stelle Literatur geworden ist. Franz Werfels frühe Prosa.
[Thesis] (Unpublished)

B

B. Kiss, Attila
A radikális pacifizmustól a nagyszombati béketárgyalásig.
[Thesis] (Unpublished)

Bajner, Mária
Text and gender in Charlotte Bronte's novels.
[Thesis] (Unpublished)

Bakonyi, Géza
A harmincas évek magyar és olasz "valóság" - irodalma.
[Thesis] (Unpublished)

Bakonyi, Veronika
Kirabolni a képtelent, avagy a nyíló forma apológiái (A kadaverikus kép és a prospektív potencia Babits Mihály költészetében és prózájában).
[Thesis] (Unpublished)

Balcsik-Tamás, Kinga
A metafikció mintázatai: az irodalmi elbeszélés és a történetmesélő mozgókép intermediális egymásrahatásának példái.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs, Péter
La philosophie politique et morale du marquis d'Argenson 1694-1757.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs, Péter
Zsengék, töredékek, kétes hitelűek (A Madách-Rimay-kódexek Szerelmes énekek c. füzetének versanyaga).
[Thesis] (Unpublished)

Baló, Irma
Thuanus Jakab Ágoston "Historia mei temporis" c. művének a magyarokra vonatkozó részletei.
[Thesis] (Unpublished)

Bandura, Gabriella
Littérature et cognition pour une approche autopoïétique des oeuvres de Michel Houellebecq, Éric Chevillard et Anne Garréta.
[Thesis] (Unpublished)

Baróti Tiborné Gaál, Márta
E. T. A. Hoffmann emberábrázolása.
[Thesis] (Unpublished)

Bellus, Ibolya
A fabula togata fragmentumai.
[Thesis] (Unpublished)

Below, Jürgen
Das Schrifttum über Hermann Hesse dargestellt an dem Projekt und der Realisierung einer Bibliographie der Sekundärliteratur von 1899 – 2007.
[Thesis] (Unpublished)

Bencsik, Orsolya
Identitáskonfliktusok a geokulturális térben (A sehol és a máshol köztes állomásai Juhász Erzsébet, Végel László és Tolnai Ottó írásművészetében).
[Thesis] (Unpublished)

Berecz, Ágnes
Janzenista olvasmányok Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Bernáth, András
Hamlet, the Ghost and the Model Reader - The Problems of the Reception and a Concept of Shakespeare’s Hamlet.
[Thesis] (Unpublished)

Berta, Ádám
Az Unheimliche - az intellektuális bizonytalanságtól az elfojtott visszatéréséig. Egy kísérteties fogalom kontextuálása a pszichoanalitikus irodalomtudomány diskurzusában.
[Thesis] (Unpublished)

Bessenyey, Hedvig
Die Rolle und Stelle der Sozialkritik in den Novellen von Theodor Storm.
[Thesis] (Unpublished)

Bistey, András
Bányai Kornél.
[Thesis] (Unpublished)

Blénesi, Éva
Kontextus nélküli textus - Textus teremtő kontextus : Identitás, kanonizációs viszonyulásmódok és referencialitás problematikája a kortárs erdélyi magyar irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Bocsor, Péter
Paradigms of Authority in the Carver Canon.
[Thesis] (Unpublished)

Bombitz, Attila
Mindenkori utolsó világok.
[Thesis] (Unpublished)

Bordás, Sándor
A trópusok mesekertje – metaforikus prózaváltozatok a modernitás poétikájában.
[Thesis] (Unpublished)

Boronkai, Iván
Cerbanus fordításainak néhány filológiai tanulsága.
[Thesis] (Unpublished)

Borsodi, László
Metaforikus versbeszéd, szerepjáték és ciklusképzés Baka István költészetében - A Tájkép fohásszal mint újrarendezett költői testamentum.
[Thesis] (Unpublished)

Borthaiser, Nóra
Performing New Cosmos: Environment Matters and Disability Issues in Diesney's Animations between 1990-2010.
[Thesis] (Unpublished)

Burján, Monika
A fordításról való gondolkodás története Magyarországon 1787 és 1883 között.
[Thesis] (Unpublished)

Bán, Katalin
A filozófiai és orvosi jellegű insania jelensége Seneca őrület-koncepciójában.
[Thesis]

Bánhegyi, Péter
A korabeli Anglia történeti problémái Shakespeare drámáiban.
[Thesis] (Unpublished)

Bánki-Horváth Sándorné Borbély, Mária
Adalékok Szalkay Antal Aeneis-paródiájának történetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Bányai, Éva
Térképzetek, névtérképek, határidentitások - A Bodor-próza tér- és névpoétikája, valamint hatása néhány kortárs magyar elbeszélı mőben.
[Thesis] (Unpublished)

Bárdos, József
Az igazi Madách.
[Thesis] (Unpublished)

Bárdos, József
Madách Imre: Az ember tragédiája /elemzés/.
[Thesis] (Unpublished)

Bárdos, Pál
Gábor Andor pályaképe 1918-19-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Békés, Enikő
Galeotto Marzio De doctrina promiscua című művének eszmetörténeti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bíró, Csilla
Szemlélődés és misztika Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjában.
[Thesis] (Unpublished)

C

Cristian, Réka Mónika
Interface semiotics in the dramaturgy of Tennessee Williams and Edward Albee.
[Thesis] (Unpublished)

Cserjés, Katalin
Applikációk a Hajnóczy-korpusz szövetén - A hagyományos szövegformálás elhagyásának módozatai Hajnóczy Péter életművében (Egy Hajnóczy-kalauz első fejezetei).
[Thesis] (Unpublished)

Csetri, Lajos
Az irodalom fejlődésének stílustörténeti koncepciója.
[Thesis] (Unpublished)

Csetényi, Korinna
The Metafictional Narrativization of the Traumatized Body and Monstrous Femininity in Stephen King's Horror Fiction.
[Thesis] (Unpublished)

Császtvay, Tünde
Reviczky Gyula összes versei.
[Thesis] (Unpublished)

Cséby, Géza
Gróf Festetics György helye a magyar művelődéstörténetben, különös tekintettel a Magyar Minerva könyvsorozatra és a Helikoni Ünnepségekre.
[Thesis] (Unpublished)

Csíky, Gábor
La fascination de la mort dans les mémoires d outre-tombe de Chateaubriand.
[Thesis] (Unpublished)

Czerjak, Milána
Az ember ábrázolása és a művészet és alkotás problémái Gogol "Pétervári elbeszélések" című elbeszélésciklusában = Изображение человека и проблемы искусства и творчества в «Петербургских повестях» Гоголя.
[Thesis] (Unpublished)

Czerovszki, Mariann
„…sumque argumenti conditor ipse mei…” Ovidius pontusi elégiái narratív pszichológiai megközelítésben.
[Thesis] (Unpublished)

Czár Jánosné Sághy, Ilona
Művészet és történelmi valóság Kemény Zsigmond: Zord idő című regényében.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dalloul, Zaynab
Kovásznai Sándor, az elfeledett Janus-kommentátor.
[Thesis] (Unpublished)

Darabos, Enikő
Női trópusok és "maternális inskripciók". A nőiség jelölői a pszichoanalízis és a dekonstruktív retorikaelmélet mátrixában.
[Thesis] (Unpublished)

Demény, Tamás
Hungarian Roma and African American Autobiographies in Comparative Perspective: Lakatos, Peline Nyari, Wright, and Hurston.
[Thesis] (Unpublished)

Devescovi, Balázs
Korsók és díszedények - Eötvös József 1848 előtti regényei.
[Thesis] (Unpublished)

Devich, Mária
Pyramus és Thisbe a magyar irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Dragon, Zoltán
Tennessee Williams Hollywoodba megy, avagy a dráma és film dialógusa.
[Thesis] (Unpublished)

Draskóczy, Eszter
Metamorfózis, ovidiusi allúziók és az antitetikus struktúrák szerepe a Divina Commediában.
[Thesis] (Unpublished)

Dácz, Enikő
Das Nibelungenlied als Projektionsfläche für die Gegenwart Das Beispiel von Moritz Rinkes Die Nibelungen und János Téreys A Nibelung-lakópark.
[Thesis] (Unpublished)

Dávid, Katalin
Kaffka Margit nárcisztikus hősnői.
[Thesis] (Unpublished)

Dávid, Kinga
Még nem, majdnem és már nem humorizmus. Adalékok Luigi Pirandello művészetértelmezéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Dávid, Péter
„Itt van a’ legvégső óltára Pallásnak” Erdélyi tudományos intézmények a XVIII. század végén.
[Thesis] (Unpublished)

Dér, Terézia
A kettős kötésű dativus Horatiusnál.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fajt , Anita
"Embernek maga Istenre való hagyása" Huszti Szabó István Paradicsomkertecskéje és Szenci Fekete István Lelki nyugosztaló órákja.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas, Gábor Farkas
Régi könyvek, új csillagok - A csillagászat új eredményeinek receipciója koraújkori olvasmánytörténeti forrásainkban és az égi jelenségek interpretációja a régi magyar irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas, Zoltán
A mindenegység vándora – Vlagyimir Szolovjov.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas, Zsolt
Pszichoretorikai vizsgálódások egy ambivalencia-elmélethez.
[Thesis] (Unpublished)

Farmasi, Lilla
Storytelling and the Perceptions of the Embodied Mind: Space and Movement in Narratives.
[Thesis] (Unpublished)

Fazekas, István
Móra Ferenc parasztábrázolása.
[Thesis] (Unpublished)

Fazekas, Sándor
„A soknyelvű tolmács” – A Sebes agynak késő sisak forrásai, műfaj- és eszmetörténeti jellemzői –.
[Thesis] (Unpublished)

Fedor, László
Balassi Bálint istenes énekei.
[Thesis] (Unpublished)

Fehér, Géza
A drámaíró Vörösmarty /Művek, tervek, töredékek/.
[Thesis] (Unpublished)

Fenyves, Miklós
Kontingencia és elbeszélés. Thomas Bernhard prózája a hetvenes-nyolcvanas években.
[Thesis] (Unpublished)

Fodor, András
Fantastic Place and Space in China Miéville’s Fiction: Rhetorics of Emancipatory Spatial Changes in the Miévillean New Weird.
[Thesis]

Fogarasi, György
Angol nekromantika (Ideológia, kísértetjárás, retorika Wordsworthnél és a kritikai elméletben).
[Thesis] (Unpublished)

Fresli, Mihály
Andrej Rubljov alakja a középkori orosz kultúrában és Andrej Tarkovszkij filmjében.
[Thesis] (Unpublished)

Fried, István
A szerb irodalom útja Magyarországon 1780-1841.
[Thesis] (Unpublished)

Fórizs, Gergely
"Az emberképzet' philosophiája" : Berzsenyi mint elméletíró.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp, Gábor
A klasszika és a korai romantika viszonya az antikvitáshoz Goethe és Hölderlin műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp, Klára
Horatius hatása újabb irodalmunkra.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp, Zsuzsanna
Adalékok a Nibelungenének eszthétikai méltatásához.
[Thesis] (Unpublished)

Füzi, Izabella
Meggyőzés és tropológia Platón - Nietzsche - de Man.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gellérfi, Gergő
Allúziós technika és műfaji hatások Iuvenalis szatíráiban.
[Thesis] (Unpublished)

Gere, Zsolt
Vörösmarty Mihály epikus korszakának irodalom- és recepciótörténeti kontextusai.
[Thesis] (Unpublished)

Gerencsér, Péter
A web 2.0 mint a net art neoavantgárdja - Folytonosságok és törésvonalak az internetes művészet diskurzusában.
[Thesis] (Unpublished)

Gombkötőné Lombár, Izabella
Az arctalanítás poétikája. A tropizmus szereplőfelfogása Nathalie Sarraute életművében.
[Thesis] (Unpublished)

Granasztói, Olga
Francia könyvek magyar olvasói - A tiltott irodalom fogadtatása Magyarországon 1770-1810.
[Thesis] (Unpublished)

Gules, Christiana
Die Rekonstruktion des bürgerlichen Sommeralltags des Budapester Bürgertums um 1900 anhand publizistisch-literarischer (Selbst)-Darstellungen im Feuilleton des Neues Pester Journals und des Pester Lloyd.
[Thesis]

Gyertyános, Éva Rita
Árpád-házi Szent Erzsébet tisztelete a mai Umbria ferences közösségeiben.
[Thesis]

Győrei, Zsolt
Heltai Jenő drámai életműve.
[Thesis] (Unpublished)

Gönczöl, Andrea
A védekezés retorikája. Szövegszervező eljárások unitárius vitairatokban a 18. század derekán.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hafner, Zoltán
"Egy kötetre való..." Babits Mihály 1900-1903 között írt verseinek keletkezéstörténete.
[Thesis] (Unpublished)

Hamvas, Endre Ádám
A lélek megváltásának hermészi útja - Hermész Triszmegisztosz és a platóni hagyomány.
[Thesis] (Unpublished)

Harmath , Erzsébet
Andrei Makine Géopoétique d'un écrivain mineur.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyi, Pál
Fehér terek: Paul Auster recepciója a korai művek tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Hernádi, Mária
Párbeszédformák Nemes Nagy Ágnes költészetében.
[Thesis] (Unpublished)

Hevesi, Imréné
Shakespeare tragikus nőalakjai.
[Thesis] (Unpublished)

Hoffmann, Zsuzsanna
A római erények és eszmények paródiája Plautusnál.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, Erzsébet
Sinka István mitologizáló költői világa.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, Géza
Wege der deutschen Innerlichkeit am Beispiel von Johann Wolfgang von Goethes Die Leiden des jungen Werther, Hermann Hesses Siddhartha und Thomas Manns Doktor Faustus.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, Márta
Kritika és relativitás Robert Musil A tulajdonságok nélküli ember című regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Hoványi-Nagy, Fruzsina
„És ha parergon lenne a cím?” (Parergonalitás az angol romantika irodalmában és festészetében).
[Thesis] (Unpublished)

Hu, Ji
Degrowth in American Ecofictions: An Ecocritical Study of Joyce Carol Oates’s The Falls, Don DeLillo’s White Noise, and Edward Abbey’s The Monkey Wrench Gang — With A Comparison of A Chinese Ecofiction: Jiang Rong’s Wolf Totem.
[Thesis]

Huba, Márk
Test-referencialitás Komparatisztikai vizsgálatok a szöveg(ek) test-referenciális olvashatóságához.
[Thesis] (Unpublished)

Hubert, Gabriella
A XVI-XVII. századi protestáns gyülekezeti éneklés.
[Thesis] (Unpublished)

Huszár, Linda
Film noir: Az átmenet alakzata.
[Thesis] (Unpublished)

I

Iby, András
Romantikus és realista vonások Heinrich von Kleist novelláiban.
[Thesis] (Unpublished)

Ilia, Mihály
A Holnap története.
[Thesis] (Unpublished)

J

Janó, István
Távol-keleti hatások az imagizmus költészetében.
[Thesis] (Unpublished)

Joudar, Ahmed Saeed Otaiwi
Mobility Writers in–between Multiculturalism and Transculturality: Case Studies in Canadian Literature.
[Thesis]

Jászay, Tamás
Körülírások (Fejezetek a Krétakör Színház történetéből: 1995-2011).
[Thesis] (Unpublished)

K

Kardos, József
Bíró Lajos magyarországi írói és újságírói tevékenységéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Karácsonyi, Judit
Kortárs francia novelizáció. Tanguy Viel, Catherine Soullard és Nathalie Léger filmregényesítéseiről.
[Thesis] (Unpublished)

Karácsonyi, Zsolt
A tér játékai. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban.
[Thesis] (Unpublished)

Kasza, Péter
"Mert látom, hogy néhányan az eseményeket másképp mesélik, mint megörténtek..." Brodarics István tevékenysége irodalomtörténeti megközelítésben.
[Thesis] (Unpublished)

Katona, Tünde
"Eijnem armen Schuler der Nacket VND bloss Wahr" Über die Thurzónische Stiftung und das Bildungswesen in der Zips mit dem Text des Leutschauer Testamentbuches.
[Thesis] (Unpublished)

Kaylor, Michael Matthew
Sanctus Paederasta: A Consideration of the Major Uranians: Hopkins, Pater, Wilde, Johnson and Dolben.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen, János
Cesare Pavese.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen, Zoltán
Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Kemény, István
Tolnai Lajos.
[Thesis] (Unpublished)

Kenesiné Tekulics, Judit
A "dialógus művészete" és a "társalgás temploma". A dialógus XVI. századi olasz elméletei és gyakorlata Stefani Guazzo műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Keresztes, Andor
Illyés elbeszélő költeményei.
[Thesis] (Unpublished)

Kis, Zsuzsa
L’Orient dans les contes philosophiques de Montesquieu et de Voltaire.
[Thesis] (Unpublished)

Kispálné Lucza, Ilona
Madách Imre: Mózes (A dráma értelmezése).
[Thesis] (Unpublished)

Kiss, Gabriella
(Ön)kritikus állapot. Az előadáselemzés Erika Fischer-Lichte-i módszerének rekonstrukciója és produktivitásának vizsgálata Zsótér Sándor rendezéseinek tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsis, Lilla
„Én csak jel és szimbólum vagyok” Utópikus vonások Babits Mihály Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom című művében.
[Thesis] (Unpublished)

Kokas, Károly György
Könyv és könyvtár a XVII. századi Kőszegen.
[Thesis] (Unpublished)

Kopár, Lilla
The iconography of Viking-age stone sculptures: visual evidence of religious accommodation in the Anglo-Scandinavian communities of Northern England.
[Thesis] (Unpublished)

Kothencz-Török, Katalin
A nő helye: Női szerepmodellek a kortárs amerikai televíziós sorozatokban.
[Thesis]

Kovács, Ágnes Zsófia
The Power of the Imagination: A Contextual Model of Understandig in Henry James.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Eszter
Le Voyage dans la pensée de Diderot: sa fonction et sa critique dans la fiction, dans le récit de voyage et dans le discours philosophique et politique.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Flóra
A közösség kérdésköre és alakulási módozatai a kortárs erdélyi drámában és színházban.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Sándor
Az angolszász-magyar unitárius érintkezések a 19. században.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Zsuzsa
Szent Vilma magyar királyné legendája.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma, Huba István
Egy progresszív irodalmi folyóirat /Magyar Csillag/.
[Thesis] (Unpublished)

Kristó , Sándor Zsolt
Terek, térképzetek Leonyid Andrejev prózájában.
[Thesis] (Unpublished)

Krupa, András
Szilágyi és Hagymási története a magyar és a szlovák irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Kulcsár, Péter
Bonfini magyar őstörténetének forrásai.
[Thesis] (Unpublished)

Kérchy, Anna
Self-freakings. Body-texts in Angela Carter's trilogy - Feminist grotesque bodies, fictionalized identities, and somatized narratives in The Passion of New Eve, Nights at the Circus, and Wise children.
[Thesis] (Unpublished)

Kérchy, Vera
A de Man-i retorikaelmélet színházelméleti kihívásai a posztmodern önreflexiós színházelméletek és a performanszelméletek ideológiái, egy materiális színházolvasat esélyei.
[Thesis] (Unpublished)

Kötél, Emőke
"Nyeh sze pácsi" Örkény István egypercesei.
[Thesis] (Unpublished)

Kőhalmi, Péter
Testet öltött gondolatok - Erdélyi Miklós, konceptuális művészet, pop art.
[Thesis] (Unpublished)

L

Labádi, Gergely
"ez a' theoria helyes theoriája e" A felvilágosodás kori magyar episztola műfaja poétikai és médiatörténeti megközelítésben.
[Thesis] (Unpublished)

Lanczkor, Gábor
Templom és szentély - Huszadik századi magyar ekphrasztikus versek és versciklusok az egyes világirodalmi minták tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Lengyel, Réka
Petrarca, a lélekvezető. A De Remediis Utriusque Fortunae újraértékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Lengyel, Zoltán
A sors kritikájáról. Vizsgálódások Walter Benjamin sorsfogalma mentén.
[Thesis] (Unpublished)

Lipták-Pikó, Judit
Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Lovács, Andrea
Meseváltozatok a jelenkori magyar irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Lázár, István
Tudatlanság=jámborság : tudatlanság=istentelenség ; paradoxon és megoldása Petrarca: De sui ipsius et multorum ignorantia c. művében.
[Thesis] (Unpublished)

M

Maczelka , Csaba
The Uses of Paratextuality and Dialogicity in Early Modern English Utopias.
[Thesis] (Unpublished)

Makai, Péter Kristóf
Bridging the Empathy Gap: Representing Neurological Difference in Contemporary Autism Novels.
[Thesis] (Unpublished)

Margittai, Gábor
Arcadás és önarckép, hagyománytudat és irodalomtörténeti önreflexió Babits Mihály esszéportréiban.
[Thesis] (Unpublished)

Marmiroli, Lorenzo
Gli intellettuali e la transizione dalla neutralità all'intervento: un confronto tra riviste culturali italiane e austro-ungariche (1914-1915).
[Thesis] (Unpublished)

Mary, György
Georg Tectander - /Zalánkeményi Kakas István/: Iter Persicum.
[Thesis] (Unpublished)

Matuska, Ágnes
The vice-device: Iago and Lear's fool as agents of representational crisis.
[Thesis] (Unpublished)

Medgyes, Tamás
Felszínesség, ismétlés, intertextualitás: a kortárs amerikai próza olvasása.
[Thesis] (Unpublished)

Merényi, László
A nőalakok jelleme Seneca tragédiáiban (Seneca mint drámaíró).
[Thesis] (Unpublished)

Mihály, Csilla
Figuren und Figurenkonstellationen im 'Theater des Selbst'. Exemplarische Texterklärungen aus Franz Kafkas mittlerem Erzählwerk.
[Thesis] (Unpublished)

Mikola, Gyöngyike
A "misztikus változó" (Boldogság-konstrukciók Nabokov orosz korszakának műveiben).
[Thesis] (Unpublished)

Milián-Bogyai, Réka Orsolya
Az ekphraszisz fikciói. Elméleti, történeti és diszciplináris átrendeződések az ekphraszisz teoretikus diszkurzusaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Mitnyán, Lajos
Eine philosophisch-ästhetische Untersuchung zu den Kunstauffassungen von Rainer Maria Rilke - Ein Interpretationsansatz zu den „Duineser Elegien”.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár, Andrea
Jean Giono hatása és recepciója a 30-40-es évek magyar irodalmában.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár, Annamária
Mítosz és egzegézis. Istennőábrázolás Giovanni Boccaccio De mulieribus claris és Genealogia deorum gentilium című műveiben.
[Thesis]

Molnár, Dávid
Előtörténet és következmény. A dési per és az unitárius írásbeliség a 17. század első felében.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár, Lehel
Az unitárius püspöki vizitáció rendszere a kora újkorban.
[Thesis]

Monostori, Imre
Németh László hősei - ideáinak tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Mátyus, Norbert
Dante Alighieri : Isteni színjáték - Pokol - Babits Mihály fordítása.
[Thesis] (Unpublished)

Mátyás, Dénes
Reduktív prózaváltozatok a kortárs olasz irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Máté, Ágnes
"Most kiváltképpen két ifjú személynek szerencséjét éneklem" - Bevezetés az Eurialus és Lucretia latin filológiájába.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros, Márton
Protestantizmus és medialitás.
[Thesis] (Unpublished)

Müllner, András
Neoavantgárd szövegek posztstrukturalista olvasatai -Erdélyi Miklós-.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy, Gergely
'Ye olde authour': Tolkien's anatomy of tradition in the Silmarillion.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Hajnalka
Ein anderes Wort und ein anderes Land. Zum Verhältnis von Wort, Welt und Ich in Ingeborg Bachmanns Werk.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyné Bali, Éva
A magyar történelmi dráma 1945-től napjainkig.
[Thesis] (Unpublished)

Nemes, Gábor
A Psalterium Ungaricum forrásai.
[Thesis] (Unpublished)

Nemes, Margit
Thököly Imre a német irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Nikolényi, István
Virágénekeink a XVI. században.
[Thesis] (Unpublished)

Novák, Anikó
A kollekció poétikája - Gyűjtés és muzealizálás Tolnai Ottó műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Nyikos, Dániel Árpád
Colonizing Cynicism in the Works of Rudyard Kipling.
[Thesis] (Unpublished)

O

Obrodina, László
Le CTh 3,7,2 et les mariages mextes.
[Thesis] (Unpublished)

Olajos, Terézia
Merobaudes és kora (Az író művei részletes bevezetéssel és történelmi kommentárral).
[Thesis] (Unpublished)

Olasz, Sándor
Németh László és a régi magyar irodalom.
[Thesis] (Unpublished)

Oláh, Jánosné
A tolsztoji pedagógia mai érvénye.
[Thesis] (Unpublished)

Orcsik, Roland
Dominókockák. Domonkos István művészetének ex-Jugoszláv irodalmi kapcsolatformái.
[Thesis] (Unpublished)

Oroszlán, Anikó
"Floute me, Ile floute thee; it is my profession" - Early Modern Improvisation as Resistance.
[Thesis] (Unpublished)

P

Palotás, György
- A testvér és a fiú árnyékában - Verancsics Mihály (1514-1571?) élete és irodalmi tevékenysége.
[Thesis] (Unpublished)

Pap , Balázs
Históriák és énekek.
[Thesis] (Unpublished)

Pelsőczi, Györgyi
Egy janicsár visszaemlékezései.
[Thesis] (Unpublished)

Pethő, Ildikó
A zenei elv, zenei műfajok és kompozíciós technikák Weöres Sándor költészetében.
[Thesis] (Unpublished)

Petneházi, Gábor
Humanista irodalom és politikai publicisztika határán. Kovacsóczy Farkas (1540-1594) politikai beszédei és Erdély kormányzásáról írott dialógusa.
[Thesis] (Unpublished)

Pogány, Stella Csilla
Az andersoni performance elemei.
[Thesis] (Unpublished)

Polner, Zoltán
Zenei kompozíció Thomas Mann "A Buddenbrook ház" c. regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Propszt, Eszter
Untersuchungen zur Interdiskursiven Konstruktion ungarndeutscher Identität in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur.
[Thesis] (Unpublished)

Pál, Ágnes
Levelezés és levélregény határán.
[Thesis] (Unpublished)

Pál, Gyöngyi
Le dispositif photo-litteraire en France dans la seconde moitie du XXe siecle. Analyse de l’oeuvre de François-Marie Banier, Jean-Loup Trassard, Lorand Gaspar et Denis Roche.
[Thesis] (Unpublished)

Pál, Katalin
Szókratész, a csúf filozófus kortársi szemmel (A fiziognómia és az irodalom tükrében).
[Thesis] (Unpublished)

Pál-Kovács, Ramóna
Cartographie de la mémoire: pour une lecture géocritique de l’autobiographie de Michel Tremblay.
[Thesis] (Unpublished)

Pál-Kovács, Sándor Attila
"A költő, az igazi, ott kezdődik, ahol különbözik" Fiatal lírai antológiák a kádárizmusban.
[Thesis]

Pápai, Zsolt
Bolond Pierrot Csodaországban. Az európai művészfilm és a Hollywoodi Reneszánsz (1965-1967-1975).
[Thesis] (Unpublished)

Pécsi, Ágnes
A negyvenes-ötvenes évek irodalmi vitáinak néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Péter, Róbert
The Mysteries of English Freemasonry: Janus-Faced Masonic Ideology and Practice between 1696 and 1815.
[Thesis] (Unpublished)

Péti, Miklós
Homérosz-értelmezések a 16-17. századi angol irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

R

Roth, Viktor
Az európai klasszikus polgári társadalom kialakulásának tükröződése Honore de Balzac világában.
[Thesis] (Unpublished)

Rudolf, József
Móricz Zsigmond.
[Thesis] (Unpublished)

Rákai, Orsolya
Az irodalomtudós tekintete. Az önállósuló irodalom társadalmi integrációja és az esztétikai tapasztalat néhány problémája a magyar irodalomban 1780 és 1830 között.
[Thesis] (Unpublished)

Rákosi, Marianna
A másik - Füst Milán: A káprázatok hőse -Füst Milán álomalapítása-.
[Thesis] (Unpublished)

Róth, Márton
La cittá felice di Francesco Patrizi da Cherso e le utopie del Cinquecento e del Seicento.
[Thesis] (Unpublished)

S

Sarkadi, Bence
Shakespeare on the puppet stage - The representational perspectives and limits of adaptation in the contemporary puppet theater.
[Thesis] (Unpublished)

Sarnyai, Csaba
Az alapvető szláv mitologikus képzetek metamorfózisai a XX. századi orosz prózában.
[Thesis] (Unpublished)

Schauer, Hilda Mária
Denkformen und Wertesysteme in Wolfgang Koeppens Nachkriegstrilogie.
[Thesis] (Unpublished)

Schütz, Ödön
Kosztolányi, a műfordító.
[Thesis] (Unpublished)

Simon, Melinda Klára
19-20. századi kiadói és nyomdászjelvények. A jelvényhasználat elve és gyakorlata.
[Thesis] (Unpublished)

Simon-Szabó, Ágnes
Werther-fordítások kulturális átértelmezései 1800 körül fordításelméleti és filológiai megközelítésben.
[Thesis] (Unpublished)

Simó, Emilia
Goethe "Wilhelm Meisteré"-nek első alakja.
[Thesis] (Unpublished)

Sinka, Annamária
Az intertextualitás megjelenési formái és interpretációs lehetőségei Szabó Magda Régimódi történet és A pillanat című regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Sirató, Ildikó
Összehasonlító színháztörténeti modell a XVIII-XX. századi Európa nemzeti színházi központú színházstruktúráinak vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Steinbachné Bobok, Anna
Szalamandratánc gúzsba kötve Karel Čapek Harc a szalamandrákkal című regényének magyar fordításáról és animalitás-szempontú értelmezéséről.
[Thesis]

Stohl, Róbert
Fragmenta Takatsiana források és kiegészítések péteri és téti Takáts József (1767 – 1821) életrajzához.
[Thesis] (Unpublished)

Szabolcs, Enikő
A romok poétikájától a romok esztétikájáig. A romszemlélet változásai a 18. század második felétől az 1820-as évekig a francia irodalomban.
[Thesis]

Szabolcsi, Gábor
A korabeli társadalom rajza Fáy András regényeiben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Erzsébet
Ikerföldek, episztemikus világok, szövegvilágok. Szövegértés és szövegmagyarázat.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Ernő
Kosztolányi Dezső pályakezdése.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Eszter
Száz év előtt – száz év után. Az erdélyi hivatásos színjátszás 1892-es centenáriuma.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, István Zoltán
Neuromancia - A technika kérdése William Gibson regényeiben, esszéiben és költészetében.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Judit
A tragédia(elméletek) etikai koncepciói.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Klára
O'Neill tragédiafelfogása a kortársi elméletek tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Margit
A szegedi színházi kultúra és drámaírás fejlődéstörténete.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Ádám
Egy titkolózó eretnek. Ernst Soner professzor akadémiai beszédei.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Ágnes
Kazinczy Ferenc Erdélyi Levelek című művének keletkezés-, alakulás- és kiadástörténete.
[Thesis] (Unpublished)

Szalay, János Albert
Libanios görög irodalmi műveltsége levelei alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Szalisznyó, Lilla
A színésznevelés spiritusz rektora - Egressy Gábor pályája és a magyar színjátszás professzionalizációja.
[Thesis] (Unpublished)

Szepessy, Tibor
Héliodóros és a görög szerelmi regény hanyatlása.
[Thesis] (Unpublished)

Szilvássy, Orsolya
"Ellenszegülés a labirintusnak" A tér és az értelmezés kérdése Italo Calvino, Umberto Eco és Luigi Malerba prózájában.
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyi, Annamária
A Trubadúr drámája.
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyi, Judit
Füst Milán: Napló. Magántörténet-Magánytörténet.
[Thesis] (Unpublished)

Szász, Géza
L'image de la Hongrie dans les récits de voyage et dans la presse en France, 1837-1847.
[Thesis] (Unpublished)

Székesi, Dóra
Emberkép Diderot természetfilozófiájában.
[Thesis] (Unpublished)

Szőke, Dávid Sándor
The German Exile Literature and the Early Novels of Iris Murdoch.
[Thesis]

Szűcs, Kata Ágnes
Árpád-házi Szent Erzsébet és Portugáliai Szent Erzsébet hagiográfiája. A kora újkori szentkultusz kutatásához.
[Thesis] (Unpublished)

Sághy, Miklós
A fény retorikája - A technikai képek szerepe Mándy Iván és Mészöly Miklós munkáiban.
[Thesis] (Unpublished)

Sánta, Gábor
"Minden nemzetnek van egy szent városa" Fejezetek a dualizmus korának Budapest-irodalmából.
[Thesis] (Unpublished)

Séra-Ferencz, Anna
A fokalizáció kísérteties materialitása.
[Thesis] (Unpublished)

Süli, Tünde
A keveréklények szimbolikája az Isteni színjátékban. Dante inventiói, írásos és vizuális forrásai.
[Thesis]

T

Tamás, Dénes
A szépség beállítása – Krasznahorkai László regényuniverzumáról –.
[Thesis] (Unpublished)

Ternovácz, Dániel
A peremvidék poétikája és politikája: Böndör Pál és Sziveri János munkásságáról.
[Thesis]

Theodorovits, Julianna
A nemzeti újjáébredés hazafias lyrájának német fordításai.
[Thesis] (Unpublished)

Thomas, Éva
Grotesque in Use Shakespearean Grotesques in German Theatre Performances.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Andrea
Elmozduló jelentések - A feminista irodalomkritika fogalmainak újragondolása az Éjszakai állatkert és a Szomjas oázis recepciójának tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Sándor Máté
"Belgrád! Sok vitéz lelkeknek / Felejthetetlen ára / A Császári címereknek / Hellyt engedsz utoljára!" Belgrád 1789-es visszafoglalásának emlékezete a neolatin irodalmi hagyományok tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Zoltán János
A mozgóképes pornográfia műfajkritikai kérdései a hálózati kultúra korában.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Zsuzsanna
Holistic Principle and Motives of Re-Union: (Re-)Enchantment in Philip Pullman’s Religious Fantasy, His Dark Materials.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Zsófia Anna
"The merry murderers" : The varcical re(figuration) of the femme fatale in Maurine Dallas Watkins' Chicago (1927) and ist various adaptation.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth , Ákos
A meglevés szóismétlései (Tanulmányok Tandori Dezső költészetének "középső" korszakáról).
[Thesis] (Unpublished)

Török, Ervin
A megjelenés obszcenitása. Heinrich von Kleist.
[Thesis] (Unpublished)

Török, Zsuzsa
Petelei István írásgyakorlatai (Média- és társadalomtörténeti elemzés).
[Thesis] (Unpublished)

Túri, Tamás
Prédikáció, egzegézis és protestáns hagyomány: Unitárius Apokalipszis-kommentárok Erdélyben (16–18. század).
[Thesis] (Unpublished)

U

Urbanik, Tímea
Keletkezéstörténetek. Intratextuális és genetikus kapcsolatok Mészöly Miklós prózájában.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vajda, György Mihály
Modernség, dráma, Brecht.
[Thesis] (Unpublished)

Vasné Medgyesi, Piroska
Nemzettudat és irodalomtanítás a gimnáziumban 1919-1949 között /Két Petőfi-centenárium hatásnyomai az irodalmi tankönyvekben/.
[Thesis] (Unpublished)

Vass, György
Solohov parasztábrázolása a Feltört ugar című regényben.
[Thesis] (Unpublished)

Veres, Magdolna
Profetikus beszédmód. Német jelenéssorozat és 1660 körüli magyar újraértelmezései.
[Thesis] (Unpublished)

Verók, Attila
„Es blickt die halbe Welt auf deinen Lebens-Lauff, Und nimmt das, was Du schreibst, mit grosser Ehrfurcht auf.” Martin Schmeizel (1679-1747) élete és munkássága.
[Thesis] (Unpublished)

Virágné Horváth, Erzsébet
Sinka István mitologizáló költői világa.
[Thesis] (Unpublished)

Viskolcz, Noémi
Válság és publicisztika - Egy heterodox csoport olvasmányai a harmincéves háború idején.
[Thesis] (Unpublished)

Vályi, Zsuzsanna
Közösségteremtő elvek a gondolkodó és a szépíró Németh Lászlónál.
[Thesis] (Unpublished)

Vámos, Hanna
Az aesopusi állatmesék romulusi szöveghagyományának szerkezete.
[Thesis] (Unpublished)

Várszegi, Tibor
Az ittlét (Dasein) öröme. A színpadi mű hermeneutikája.
[Thesis] (Unpublished)

Vázsonyi, Gábor
Quellen und bearbeitungen des Bankbanusstoffes bis Katona und Grillparzer und die dichterische Stellungnahme der beiden.
[Thesis] (Unpublished)

W

Wenner, Éva
Italo Svevo regényei az Osztrák-Magyar Monarchia szellemi életének kontextusában.
[Thesis] (Unpublished)

Y

Yılmaz, Barış
The Bosphorus Incarnate: Postmodern Fiction and Identity Representation in the Novels of Orhan Pamuk and a Comparison with Hungarian Literature.
[Thesis]

Z

Z. Kovács, Zoltán
">Vanitatum vanitas< maga is a húmor" Az irónia (korlátozásának) változatai a magyar romantika irodalmában.
[Thesis] (Unpublished)

Zelena, András
Lelki sebek, hiány- és veszteségtapasztalat. A lírai alany konstruálásának mintázatai József Attila korai költészetében.
[Thesis] (Unpublished)

Zvara, Edina
Libros habere A szakolcai ferencesek könyvkultúrája a 16-17. századi Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Zámbóné Kocic , Larisa
Protean Vicissitude and Milton’s Paradise Lost.
[Thesis] (Unpublished)

Zánthó, Róbert
Az "angry young movement" mint a mai angol irodalom egyik vezető irányzata.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ádám, Anikó
La poétique du vague dans les oeuvres de Chateaubriand.
[Thesis] (Unpublished)

Ármeán, Otília
Paragrammatika - Olvasatok az intertextualitás és a retorika hálójában.
[Thesis] (Unpublished)

É

Éles, Árpád
Ketten a képen. Közelítések Paul Klee intermediális poétikájához Tandori Dezső költészetén keresztül.
[Thesis] (Unpublished)

Ó

Ócsai, Éva
"Szavakból paloták épülnek" Weöres Sándor színjátékainak intertextuális kapcsolatai.
[Thesis] (Unpublished)

Ótott, Noémi
Brunetto Latini arcai. Brunetto Latini és az Il Tesoretto.
[Thesis]

Ú

Újvári, Edit
"A mindenség hullámzó nászruhád" Istennői mítoszmotívumok Weöres Sándor költészetében.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2021. október 25. 14:48:18 CEST.