Works by discipline "History"

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ő
Number of items at this level: 349.

A

Abdel-Salam Mohamed, Abdallah
Az egyiptomi-magyar kapcsolatok a két világháború közötti időszakban.
[Thesis] (Unpublished)

Abonyi, Lajos
Fejezetek Elek község történetéből 1724-1845.
[Thesis] (Unpublished)

Altin, Kutse
Tayyib Gökbilgin historian and mediator between the Turkish and Hungarian academies.
[Thesis]

Anderle, Ádám
A spanyol abszolutizmus képe a XIX. és a XX. században Magyarországon /A "fekete legenda" magyarországi történetéhez/.
[Thesis] (Unpublished)

Arienza Arienza, D. Javier
La crónica hispana de la guerra de los quince años (1593 - 1606), según guillén de san clemente y de centelles, embajador de Felipe II y Felipe III en la corte de praga entre los años 1581 y 1608.
[Thesis] (Unpublished)

Aszalós, Károly
A szegedi egyetemi ifjúsági mozgalmak és a szegedi egyetemi Bethlen Gábor Kör története 1932-ig.
[Thesis] (Unpublished)

B

Babarczi, Dóra
Magyar jezsuiták Brazíliában a 18. század közepén.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh, Ádám
A nacionalizmus szerepe a görög külpolitikai gondolkodásban 1897-1912.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs, György
A Nemzeti Bizottság és a forradalmi népi szervek megalakulása és működése Szentesen 1944 október 8-tól 1949 február 1-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Bara, Péter Tamás
Leo of Chalcedon. The Network, Paideia, and Miracles of an Early Komnenian Metropolitan.
[Thesis] (Unpublished)

Baracs, Gabriella
Hódmezővásárhely felszabadulása és az új élet megindulása 1944 október 8-tól 1945 novemberéig.
[Thesis] (Unpublished)

Batóné Kaczúr, Ágnes
Brazíliai magyarság a két világháború között 1920-1941.
[Thesis] (Unpublished)

Bazan, István
A Hévízgyörki Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1950-1972.
[Thesis] (Unpublished)

Bella, István
Kondoros száz esztendeje (1875-1975).
[Thesis] (Unpublished)

Belényi, Gyula
Szeged város és Szeged járás mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalmának története (1948-1953).
[Thesis] (Unpublished)

Benkő, Judit
Az Egyesült Államok ideológiai behatolása Latin-Amerikában, hatása a kubai forradalom ideológiai fejlődésére.
[Thesis] (Unpublished)

Berkes, Miklós
A szocialista hazafiságra és proletár internacionalizmusra nevelés az alap- és középfokú oktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Berta, Tibor
A köztársasági mozgalom története a délalföldi régióban.
[Thesis] (Unpublished)

Beszteri, Béla
A nemzeti bizottságok tevékenysége Veszprém megyében /1945. április - 1949. január/.
[Thesis] (Unpublished)

Beszteri, Béláné
A tanácsrendszer létrehozása és a tanácsok kezdeti tevékenysége Veszprém megyében /1950-1954/.
[Thesis] (Unpublished)

Bezdán, Sándor
Hódmezővásárhelyi paraszti olvasókörök és agrárszocialista földmunkás egyletek a dualizmus korában (1867-1918).
[Thesis] (Unpublished)

Bilibok, Péterné
Adalékok Tessedik Sámuel társadalmi és pedagógiai harcainak történetéhez, valamint szarvasi hatásához.
[Thesis] (Unpublished)

Blazovich, László
Ransanus és Magyarország.
[Thesis] (Unpublished)

Bodó, Katalin
A mexikói cristero háború külföldi visszhangja: spanyol, amerikai, vatikáni és magyar diplomáciai reflexiók.
[Thesis] (Unpublished)

Borbély, József
Agyagosszergény története.
[Thesis] (Unpublished)

Borzákné Nacsa, Mária
A Descriptio Europae Orientalis eszmei háttere és politikai célzatossága.
[Thesis] (Unpublished)

Bozsity, Lajos
Észak-Bácska délszláv lakosságának gazdasági-társadalmi helyzete, politikai-kulturális törekvései a szerb megszállástól az 1920-as évek végéig.
[Thesis] (Unpublished)

Bálint, János
A mezőgazdasági kistermelés integrálása Makó városban [Egyetemi doktori értekezés].
[Thesis] (Unpublished)

Bán, Mónika
Világképek és életrajzok. A spanyolországi Habsburg uralkodók a XIX. századi spanyol történetírás múltképében biografikus művek alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Bárdi, Lajos
Gyarmati múlt és mai függőség Latin-Amerikában /A gyarmati kapitalista gazdálkodás eredményei és hatása a Karib-térségben, különös tekintettel Haiti, volt francia gyarmatra/.
[Thesis] (Unpublished)

Béres, Mária
Régészeti adatok Csongrád megye Árpád-kori településtörténetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Bódi, György
A KISZ párttaggá nevelő tevékenységének hatása az MSZMP összetételére Csongrád megyében 1975-1978.
[Thesis] (Unpublished)

Böőr, László
Nagykőrös gazdasági—társadalmi viszonyai a két világháború között.
[Thesis] (Unpublished)

C

Capraz Hüseyin Sevket, Cagatay
Pétervárad 1694. évi török ostroma nyugati és oszmán források alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Cora, Zoltán
A szociálpolitika válaszútjai Magyarországon: a mintakövetés lehetőségei és kényszerei (1938-1950).
[Thesis] (Unpublished)

Csakmag, György
Csongrád megye munkaerő-helyzete a II. és a III. ötéves terv időszakában /1961-1970/.
[Thesis] (Unpublished)

Cseh, István
A nagycsaládrendszer emlékei és maradványai a Sárközben és Pécsvárad környékén.
[Thesis] (Unpublished)

Csernus, Sándor
A zsigmondi magyar állam külpolitikája 1420-ig különös tekintettel Nyugat-Európára.
[Thesis] (Unpublished)

Csikós, Mária
A békés egymás mellett élés a szovjet külpolitika elméletében és gyakorlatában.
[Thesis] (Unpublished)

Csipes, Antal
Dobó István élete és szerepe Magyarország XVI. századi történetében.
[Thesis] (Unpublished)

Csurgai Horváth, József
Székesfehérvár urbanizációja. A városfejlődés a kiegyezés korában.
[Thesis] (Unpublished)

Csősz, László
Tettesek, szemtanúk, áldozatok. A vészkorszak Jász-Nagykun-Szolnok megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Czeglédi, Imre
Az Első Gyulai Kötött és Szövött Iparárugyár története (1900-1931).
[Thesis] (Unpublished)

Cziráki , Zsuzsanna
"Senkinek pénzen vött rabjai nem voltunk sem nem vagyunk" Brassó és a fejedelmi hatalom viszonya a város fejedelmi szolgáltatásai tükrében, Bethlen Gábor uralkodása idején.
[Thesis] (Unpublished)

Czúth, Béla
A bagauda mozgalom.
[Thesis] (Unpublished)

D

D. Matuz, Edit
Felsőtárkány-Várhegy neolitikus és késő bronzkori-koravaskori telepe.
[Thesis] (Unpublished)

Daka, István
Gyoma gazdasági és társadalmi helyzete újratelepülésétől a reformkor kezdetéig.
[Thesis] (Unpublished)

Debreczeny, Ivánné
Az értelmiség Szegeden a Gömbös-kormányzat idején /1932-1936/.
[Thesis] (Unpublished)

Diczházi, Dezső
Miskolc város története 1943-tól 1945 végéig.
[Thesis] (Unpublished)

Dobos, Gyula István
Ellenforradalom és restauráció Tolna megyében 1919-1922.
[Thesis] (Unpublished)

Dobrovits, Mihály
Égi kagánok eltűnt birodalma.
[Thesis] (Unpublished)

Dányi, László
Forradalmak egy országban (Lenin államkapitalizmus-felfogásának alakulása 1917-1918-ban).
[Thesis] (Unpublished)

Dávid, György
A magyar protestantizmus helyzete III. Károly alatt.
[Thesis] (Unpublished)

Dégi, István
Az 1947. évi országgyűlési képviselő választások Szegeden.
[Thesis] (Unpublished)

Dékányné Szénási, Éva
A kommunisztikus közösség koncepciója Étienne Cabet elméleti munkásságában.
[Thesis] (Unpublished)

Dér, Terézia
Szent István és Szent László alakja magyarországi latin nyelvű liturgikus énekekben.
[Thesis] (Unpublished)

Dévavári, Zoltán
Új partok felé - Kisebbségi kiútkeresés, szellemi és politikai irányzatok a Délvidéken és a Magyar Párt megalakulása (1918-1923).
[Thesis] (Unpublished)

Döbör, András
Sajtópolitika és politikai sajtó Magyarországon a 18. század végén és a 19. század első felében - Felvilágosodás- és reformkori magyar nyelvű hírlapok a nemzeti identitás, a modernizáció és a polgári átalakulás szolgálatában.
[Thesis] (Unpublished)

E

Ecsedy, István
Az első sztyeppei nép a Kárpát-medencében (A gödörsíros kurgánok kultúrája a Tiszántúlon).
[Thesis] (Unpublished)

Eitler Aladárné Szilágyi , Julia
Az 1947. évi országgyűlési képviselő választások Csongrád megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Erdélyi, Iván
Török hadjáratok Magyarország és Ausztria ellen 1526-1541.
[Thesis] (Unpublished)

Erdős, Ferenc
A polgári forradalom és szabadságharc története Fejér megyében /1848-1849/.
[Thesis] (Unpublished)

Eszik, Sándor
Kecskemét a felszabadulás első évében.
[Thesis] (Unpublished)

Eszik, Sándor
A Kecskeméti Nemzeti Bizottság megalakulása és intézkedései 1945 júniusáig.
[Thesis] (Unpublished)

F

Faludi, Gábor
A bajai járás termelőszövetkezeteinek története.
[Thesis] (Unpublished)

Falusi, Norbert
Uralkodó magyar eszmék a változásban - Erdély 1910-1922.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas, Anikó
A szadati Egyiptom magyar szemmel. Magyar-egyiptomi kapcsolatok 1970-1980.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas, Pálma Adél
Fekete legenda, hispanoamericanismo és az Egyesült Államok Miguel Primo de Rivera diktatúrája idején (1923-1930).
[Thesis] (Unpublished)

Fedeles, Tamás
A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő-középkorban (1354-1526).
[Thesis] (Unpublished)

Fehér, István
Szeged gazdasági, társadalmi helyzete és a munkásosztály vezette antifasiszta erők harca a háború ellen, a demokratikus átalakulásért (1939-1944).
[Thesis] (Unpublished)

Fejős, Sándor
Művelődés és kultúra a dualizmus kori Magyarkanizsán (1867-1918).
[Thesis] (Unpublished)

Felföldi, Szabolcs
Élet a késő ókori, kora középkori Selyemúton. A 3–4. századi Nija a régészeti leletek és az írott források tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Ferwagner, Péter Ákos
Francia politikai pártok a gyarmati Algériában 1945-1954.
[Thesis] (Unpublished)

Forczek, Zoltán
Szank község története és bibliográfiája.
[Thesis] (Unpublished)

Forman, István
Orosháza a második világháború idején /1939. január 1-től 1944. október 6-ig/.
[Thesis] (Unpublished)

Fábián, György
A két munkáspárt együttműködésének fejlődése Szegeden, a népi demokratikus forradalom időszakában /1944-1948/.
[Thesis] (Unpublished)

Fábiánné Gyöngyössy, Orsolya
Plébánia és társadalom : A római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében.
[Thesis] (Unpublished)

Földváriné Kocsis, Luca
Az 1929-1933-as világgazdasági válság hatása Szeged gazdasági életére.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp, Zoltán
A gazdasági élet monopolizálódása a császári Németországban az imperializmus korában 1871-1914.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp, Éva Mária
Szántódpuszta kapitalizmus kori agrártörténete 1848-1945.
[Thesis] (Unpublished)

G

G. Tóth, Péter
A csanádi székeskáptalan személyi összetétele a késő-középkorban (1354-1526).
[Thesis] (Unpublished)

Gausz, Ildikó
Magyarország vonzásában - Francia ajkú utazók a kora újkori Magyarországon (1554-1608).
[Thesis] (Unpublished)

Gaál, Attila
Hódoltságkori török kiserődök a Buda-eszéki hadiút Tolna megyei szakaszán /Különös tekintettel Újpalánk várára/.
[Thesis] (Unpublished)

Glósz, József
Az alsó- és középfokú oktatás története Tolna megyében az önkényuralom időszakában.
[Thesis] (Unpublished)

Glózik , Klára
A turizmus és szabadidő eltöltésének lehetőségei Magyarországon a dualizmus korában különös tekintettel Békés megyére (1867-1914).
[Thesis] (Unpublished)

Goldman, György
Battonya-Gödrösök és a tiszai kultúra kialakulása.
[Thesis] (Unpublished)

Gróh, Dániel
Őskori településnyomok Visegrád-Lepencén.
[Thesis] (Unpublished)

Gszelmann, Ádám
A Kiskunhalasi Református Polgári Leányiskola története.
[Thesis] (Unpublished)

Gulyás, László
Szaúd-Arábia és az Atlanti hatalmak I. és II. Szaúd uralkodása alatt 1950-1958.
[Thesis] (Unpublished)

Gálffy, László
Angers au XIIIe siecle developpement urbain, structures economiques et sociales.
[Thesis] (Unpublished)

Géczi, Lajos
Anjou-kori Oklevéltár IX. 1325.
[Thesis] (Unpublished)

Göcző, Géza
Gyöngyös város története a XVIII. században, különös tekintettel a városi tanács jegyzőkönyveire.
[Thesis] (Unpublished)

Gőcze, Rezső
Szombathely francia megszállása 1809-ben.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hada, Ferenc
Görgey hadműveletei Schwechattól Kápolnáig.
[Thesis] (Unpublished)

Hadnagy, Szabolcs
Az oszmán hadsereg élelmiszer-utánpótlásának rendszere az 1658. évi erdélyi hadjárat tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Haladi, József
Hódmezővásárhely mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek története (1948-1960).
[Thesis] (Unpublished)

Halmágyi, Miklós
Az önazonosság és idegenfelfogás kérdései az első ezredforduló korának válogatott szerzői alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, Gábor
Gergely Gyöngyösi OSPPE (1472-1531) Ed i Paolini nel XVI Secolo: Storia e culto.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, István
Nagykőrös a Tanácshatalom időszakában 1918-1919.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, Lajos
A népfrontmozgalom Csongrád megyében a szocialista konszolidáció és a szocializmus alapjai lerakásának időszakában 1957-1962.
[Thesis] (Unpublished)

Hrabovszki, Mihály
Ellenforradalom Hódmezővásárhelyen 1956-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Hunyadi, Zsolt
Hospitallers in the Medieval Kingdom of Hungary, c.1150-1387.
[Thesis] (Unpublished)

I

Igaz, Levente
Háborúzó államok a IX-XIII. századi Ibér-félszigeten és a Kárpát-medencében. Az európai középkori hadtörténet két útjának összevethető elemei.
[Thesis] (Unpublished)

Illés, Imre Áron
A lex Flavia municipalis keltezése és keletkezése.
[Thesis] (Unpublished)

Iványi, Anna
Az 1945-ös földosztás Mezőhegyesen és Mezőkovácsházán.
[Thesis] (Unpublished)

Iványosi-Szabó, Tibor
Pénzforgalom és a pénz forgalmi értékének alakulása Kecskeméten 1662-1711-ig.
[Thesis] (Unpublished)

J

Jancsó, Katalin
A korai politikai indigenizmus Peruban és az Asociación Pro-Indígena - Indigenismo político temprano en el Perú y la Asociación Pro-Indígena.
[Thesis] (Unpublished)

Janzsó, Miklós
A Tabula Cebetis az 1-2. századi filozófiai gondolkodásban.
[Thesis] (Unpublished)

Jobbágy, Anna
Kecskemét város a török alatt, különös tekintettel a hódoltság viszonyaira.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász, Edit
Ansiedlung der Deutschen im Komitat Tolna nach der Türkenherrschaft (1695-1725).
[Thesis] (Unpublished)

Juhász, Márta
A kalocsai érseki uradalom gazdálkodása a XIX.-XX. század fordulóján.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász, Péter
A steppe tengeréről a Kárpátok szigetére. Lehetett-e szerepe a steppei török törzsszövetségeknek a magyar népalakulásban?
[Thesis]

Jókai, Rita
A Napóleon-kép avagy Korzika francia integrációja?
[Thesis] (Unpublished)

K

Kahraman, Mutlu
State formation and the social structure of the Türk Qaganate.
[Thesis]

Kalocsay, Ferenc
A török háborúk Zsigmond korában.
[Thesis] (Unpublished)

Kanyó, Ferenc
Népfrontpolitika és koalíciós ellentétek Szegeden és Csongrád megyében 1944-1945-ben (1944. október-1945. nyara).
[Thesis] (Unpublished)

Kati, Erzsébet
Társadalom és művelődés Werbőczy Hármas könyvében.
[Thesis] (Unpublished)

Katona, Eszter
Spanyol-olasz kapcsolatok a második világháború alatt.
[Thesis] (Unpublished)

Kelényi, B. Ottó
A sopronbánfalvai kolostor története.
[Thesis] (Unpublished)

Kemenes, József
Az általános iskola története Győr-Sopron megyében 1945-1963.
[Thesis] (Unpublished)

Keppel, Csilla
Szombathely egészségügyének története, különös tekintettel kórházainak működésére 1823–1923.
[Thesis]

Kis, Péter
A királyi szolgálónépi szervezetek.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss, Erzsébet
Kiskunhalas gazdasága a világválságtól a világháborúig /1929-1939/.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss, Gergely
A királyi alapítású bencés apátságok egyházjogi helyzete a 11-13. században. Exemptio, protectio és nemzetközi háttér.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss, Gábor Ferenc
Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatai 1938–1941.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss, Margit
Kecskemét város munkássága és üzemi bizottságai a népi demokratikus átalakulásban 1944-1948.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss, Árpád
Mezőkovácsháza története (1956-1980).
[Thesis] (Unpublished)

Kiss P., Attila
"...ut strenui viri..." A gepidák Kárpát-medencei története.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss-Bíró, Gyöngyvér
Az Északnyugat-Jászság 11–15. századi településtörténetének vázlata.
[Thesis]

Klacsmann, Borbála
A holokauszt túlélőinek kárpótlása és jóvátétele Pest megyében, 1945–1989.
[Thesis]

Komár, Krisztián
Az Osztrák-Magyar Monarchia és Egyiptom kapcsolatai 1882-1914.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Anett
Közjótékonyság Békés megyében a dualizmus korában.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Kálmán Árpád
Az erdélyi valláspolitika rendszere az 1760-70-es években.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Szilvia
A kunok története a mongol hódításig.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Tamás
Restitutio imperii – Az Anicius család szerepe másfél évszázad legitimációs törekvéseiben –.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Tibor
Magyar huszárfegyverek a Rákóczi-szabadságharc bukásáig a tárgyi emlékanyag tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Viktória
Vámok és vámszedés a középkori Magyar Királyságban Nagy Lajos korában (1342–1382).
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Áron
Conceptul de transformare în gândirea politică românească şi maghiară din Transilvania (1830-1848).
[Thesis] (Unpublished)

Kovácsné Rózsa, Klára
Az Újszegedi Kender-Lenszövő Vállalat fejlődése a felszabadulástól 1960-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Krajcsovics, János
A világgazdasági válság szarvasi hatása (1929-1933).
[Thesis] (Unpublished)

Krajcsír, Lukács
A csehszlovák-egyiptomi fegyvervásárlási szerződés és hatása a nemzetközi kapcsolatokra 1955-1961.
[Thesis] (Unpublished)

Kristó, Gyula
Anjou-kori krónikáink.
[Thesis] (Unpublished)

Kun, József
Cato és a De Agri Cultura.
[Thesis] (Unpublished)

Kunhegyi, József
Az ellenforradalmi rendszer hatalomra jutásának közigazgatási és katonai eszközei Vas megyében 1919-1920.
[Thesis] (Unpublished)

Kurucz, Katalin
A nyíri Mezőség neolitikuma.
[Thesis] (Unpublished)

Kurunczi, Jenő
I. Péter diplomáciája /1697-1706/.
[Thesis] (Unpublished)

Kácsor, Ferenc
A népoktatási törvény bevezetésének körülményei, helyzete Fejér megyében 1868 után.
[Thesis] (Unpublished)

Káli, Zsuzsanna
Munkásművelődés Magyarországon a dualizmus időszakában /1867-1918/.
[Thesis] (Unpublished)

Kökény, Andrea
Angol-amerikaiak Texasban, 1821-1845.
[Thesis] (Unpublished)

Körmendi, János
Nagymajláth története megtelepedésétől az örökváltsági szerződés megkötéséig.
[Thesis] (Unpublished)

Köteles, Lajos
A paraszti gazdaság fejlődése, a paraszti népesség rétegződésének alakulása Körösnagyharsányban 1848-1914.
[Thesis] (Unpublished)

Kövér, Lajos
Batsányi János politikai eszméi.
[Thesis] (Unpublished)

Kövér, Lajos
A XVIII. század magyarság képe elfeledett francia források tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kühn, János
A 70-es évek magyar ifjúságpolitikája.
[Thesis] (Unpublished)

Kürti, Béla
A szegedi táj története az avar korban.
[Thesis] (Unpublished)

Kőfalusi Győzőné Kövendi Veress, Ilonka
Mánuel görög császár uralkodása, különös tekintettel magyarországi politikájára.
[Thesis] (Unpublished)

Kőfalvi, Tamás
A pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevéltára 1254-1526.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lakatos, Pál
A pannóniai lelőhelyű egyiptomi emlékek rövid áttekintése.
[Thesis] (Unpublished)

Lakos, Katalin
A korai buddhizmus szerepe az ókori India gazdaság- és társadalomtörténetében.
[Thesis] (Unpublished)

Lengyel, András
Fejezetek a Szegedi Fiatalok Közép- és Kelet-Európa-érdeklődése történetéből.
[Thesis] (Unpublished)

Liptovszíné Wolf, Mária
A borsodi földvár. Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk.
[Thesis] (Unpublished)

Lipták, Dorottya
A Gömbös kormány külpolitikája.
[Thesis] (Unpublished)

Lovász, György
Szarvas kulturális élete 1848-1945 között.
[Thesis] (Unpublished)

Lucza, Franciska
A Hegyháti járás (Baranya vármegye) gazdaság-, népesség- és munkaerőszerkezetének sajátosságai a dualizmus korában (1869-1910).
[Thesis] (Unpublished)

Lugosi, József
A függetlenségi és 48-as párt tevékenysége és szerepe Szeged életében az 1901-4 közötti időszakban.
[Thesis] (Unpublished)

Lukács, Albin
A németországi szociáldemokrata párt szocialista országokkal folytatott politikájának vizsgálata 1969-től a helsinki konferenciáig.
[Thesis] (Unpublished)

Lázár, György
Szlovákok Magyarországon 1945-48.
[Thesis] (Unpublished)

Lévai, Lajos
Petrozsény települése.
[Thesis] (Unpublished)

M

Majoros, István
Nemzetközi kapcsolatok az imperializmus korában; a francia-orosz szövetség 1887-1914.
[Thesis] (Unpublished)

Maléth, Ágnes
I. Károly és a pápaság kapcsolata (1301-1342).
[Thesis] (Unpublished)

Marek, János
A szegényparasztság szociális problémái a század elején Somogyban 1900-1930.
[Thesis] (Unpublished)

Margittai, Linda
"Zsidókérdés" a Délvidéken 1941-1944.
[Thesis] (Unpublished)

Marjanucz, László
Hódmezővásárhely hitélete és kereskedelme a dualizmus korában.
[Thesis] (Unpublished)

Marton, Szabolcs
A magyar középkori szeszesitalok története (kumisz, sör, pálinka).
[Thesis] (Unpublished)

Mayer, Gyuláné
A földosztás és a mezőgazdaság szocialista átszervezése Nagyszénás községben.
[Thesis] (Unpublished)

Medgyesi, Konstantin
Demokrácia-diskurzus(ok) Magyarországon az 1945 és 1949 közötti időszakban és időszakról.
[Thesis] (Unpublished)

Menyhárt, Lajos
Magyarcsanád a szocialista fejlődés útján (1944-1970.).
[Thesis] (Unpublished)

Menyhárt, Lajos
Magyarcsanád története /1944-1962/.
[Thesis] (Unpublished)

Meriggi, Simone
Studio storico-politico della destra italiana dal dopoguerra ad oggi.
[Thesis] (Unpublished)

Miklós, Péter
Balogh István politikai pályája.
[Thesis] (Unpublished)

Mislovics, Erzsébet
A magyarországi zsidóság demográfia- és gazdaságtörténete, 1700-1830.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár, György
A Dunai hajózás fő kérdései 1935-1945.
[Thesis] (Unpublished)

Moncada, Jaime
El Partido Democrata Cristiano en el sistema socio-politico chileno.
[Thesis] (Unpublished)

Monostori, Adél
Egy vitatott életút : La Valette atya tevékenysége Martinique szigetén ; 1746-1762.
[Thesis] (Unpublished)

Mándics, Mihály
A magyarországi bunyevácok története.
[Thesis] (Unpublished)

Máriaföldy, Márton
Az "Alföldi Iparlap" és a szegedi kisipari mozgalmak /A kiegyezéstől a századfordulóig/.
[Thesis] (Unpublished)

Mérei, Pál
A Magyar Tanácsköztársaság munkára nevelési törekvései.
[Thesis] (Unpublished)

Móricz, Béla
A mezőgazdaság szocialista átszervezése 1947-től 1953-ig Szeged járás területén.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy, Georgina
A független Algéria első évtizede és a magyar kapcsolat, 1962–1971.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Gyula
Az erdélyi románság törekvéseinek története a világháborúig.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, István
Demokratikus ifjúsági mozgalom Csongrád megyében 1944-1948.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, István
A kecskeméti zsidóság 1919–1944 között különös tekintettel a Horthy-korszakra.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Marcel
Cambios y continuidades en el pensamiento conservador mexicano decimonónico.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Miklós
A francia republikanizmus főbb kérdései. A republikánus hagyomány a francia köztársasági rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Sándor
Ellenforradalom Bács-Kiskun megyében 1956-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Ádám
Csongrád megye numizmatikai lelőhelyei /Numizmatikai adatok Csongrád megye történetéhez a kezdettől 1686-ig/.
[Thesis] (Unpublished)

Nemes, Krisztina
Történelem és emlékezet a Mequinensa mítoszban. Jesús Moncada A folyók városa című regényének történelemképe (1870-1970).
[Thesis] (Unpublished)

Niklai, Ferenc
Bethlen Farkas élete és történeti műve.
[Thesis] (Unpublished)

Négyessy, László
A vitézi rendről.
[Thesis] (Unpublished)

Németh, István
Az olasz kommunista párt harca a munkásegységért, az antifasiszta népfrontért (1921. január 21-1944. április 24.).
[Thesis] (Unpublished)

Nótári, Tamás
Fejezetek Bajorország kora középkori történetéből a salzburgi történeti források tükrében (VIII.-IX. század).
[Thesis] (Unpublished)

O

Ocsák, Miklós
Algyő gazdasági, társadalmi-politikai viszonyai /1956-1973./.
[Thesis] (Unpublished)

Olasz, Lajos
A kormányzóhelyettesi intézmény története (1941–1944).
[Thesis] (Unpublished)

Oláh, János
Gádoros község negyedszázados fejlődése: 1944-1970-ig /Különös tekintettel a mezőgazdaság szocialista átalakítására/.
[Thesis] (Unpublished)

Orbán, Imre
"Ecce, iam vici mundum!" Antiochiai Szent Margit tisztelete Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Orozco, Librado Zapata
Los procesos de transformacion socieconomica en Europa del Este y América Latina en perspectiva historica comparada.
[Thesis] (Unpublished)

P

Palkovics, Andrea
Út a kiegyezésig - spanyol szemmel : 1850-1868.
[Thesis] (Unpublished)

Pallagi, Mária
A spanyol semlegesség kérdése a bécsi diplomáciában (1914-1918).
[Thesis] (Unpublished)

Palotai, Jenő
A magyar munkásmozgalom forradalmi és katonai hagyományainak szerepe a szocialista hazafiságra - proletárinternacionalizmusra nevelés területén egy egy katonai egységnél.
[Thesis] (Unpublished)

Palotás, Zsolt
Bejek, korzárók és diplomaták - A Tuniszi Kormányzóság kapcsolatai a nyugat-európai országokkal és az Egyesült Államokkal, 1605-1830.
[Thesis] (Unpublished)

Papo, Adriano
György Martinuzzi Utyeszenics e la dedizione della Transilvania alla Casa d'Austria.
[Thesis] (Unpublished)

Papp, Béla
Társadalom és művelődés II. Ulászló korában.
[Thesis] (Unpublished)

Papp, Zoltán
Fejezetek a közegészségügy délalföldi történetéből különös tekintettel a szívgyógyászatra.
[Thesis] (Unpublished)

Pataky, Márta
Az orosz kereskedelmi kapcsolatok fejlődése, Afanaszij Nyikityin utazása a három tengeren.
[Thesis] (Unpublished)

Pedani, Maria Pia
Dalla frontiera al confine.
[Thesis] (Unpublished)

Perneki, Mihály
Antifasiszta ellenállási mozgalom Délmagyarországon 1941-1944.
[Thesis] (Unpublished)

Pethő, Szilvia
El exilio de comunistas españoles en los países socialistas de Europa Centro-Oriental (1946-1955).
[Thesis] (Unpublished)

Petrovics, István
Várostörténeti tanulmányok. Fejezetek Szeged, Temesvár és Pécs középkori történetéből.
[Thesis] (Unpublished)

Pető, Bálint
A szentesi nyomtatott tömegtájékoztatás kezdetei (1871-1883). A helyi sajtó szerepe a kiegyezés utáni polgári fejlődés előmozdításában egy dél-alföldi városban.
[Thesis] (Unpublished)

Pihurik, Judit
Naplók és memoárok a keleti hadszíntérről 1942.
[Thesis] (Unpublished)

Pintácsi, Katalin
Olaszország külpolitikájának mediterrán vonatkozásai az 1948-1953 közötti időszakban.
[Thesis] (Unpublished)

Pintér-Nagy, Katalin
A hunok és az avarok fegyverzete, harcmodora az írott források alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Pintérné Kurunczi, Magdolna
Az uráli nehézipari manufaktúrák története a XVIII. században (kincstári és magánvállalkozások).
[Thesis] (Unpublished)

Piti, Ferenc
Anjou-kori oklevéltár. XXIV. 1340.
[Thesis] (Unpublished)

Polenyák, Ivett
Bécs szerepe Munkácsy Mihály életében.
[Thesis] (Unpublished)

Polgár, Szabolcs
Kelet-Európa és a nemzetközi kereskedelem a 8-10. században (Az írott források tükrében).
[Thesis] (Unpublished)

Pollmann-né Fodor, Judit
A perui alkirályság gazdasága a XVI. században.
[Thesis] (Unpublished)

Polácska, Edina
Karlista emigráció Franciaországban (1872-1876).
[Thesis] (Unpublished)

Pongrácz, Attila
A Sao-Pauló-i magyarság 1945-1990.
[Thesis] (Unpublished)

Pordán, Ildikó
László Károly, egy Kossuth-emigráns sorsa, írásai tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Povedák , Kinga
Rockapostolok - A keresztény könnyűzene vallástudományi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Prantner, Zoltán
Jemen és a szocialista országok 1955–1970.
[Thesis] (Unpublished)

Pusztai, Gabriella
A magyar orvosok tevékenysége Fekete-Afrikában a 20. század elejétől az 1960-as évek végéig.
[Thesis] (Unpublished)

Pál, József
Nagykanizsa és vidékének története az 1918-as magyar polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság idején.
[Thesis] (Unpublished)

Pándi, Lajos
A narodnyikságtól a marxizmusig (A XIX. századi orosz forradalmi gondolkodás fordulópontja 1879-1883).
[Thesis] (Unpublished)

R

Ressné Ivanics, Mária
A magyarországi krimi-tatár oklevelek.
[Thesis] (Unpublished)

Rigóné Péter, Irén
Szeged gazdasági, társadalmi élete és a munkásmozgalom az ideiglenes stabilizáció időszakában 1924-1929.
[Thesis] (Unpublished)

Rittling, László
Eszterházy Antal élete és szerepe a Rákóczi-szabadságharcban II. Rákóczi Ferenchez írt levelei tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Rosselli, Alessandro
La politica di Mussolini in Mediterraneo e il movimento operaio italiano (1933-1939).
[Thesis] (Unpublished)

Rozsnyai, Jenő
Latin-Amerika társadalmának és fejlődésének néhány kérdése a XX. században Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Rábai, Krisztina
Anjou-kori oklevéltár XL. kötet 1356.
[Thesis] (Unpublished)

Rákos, István
IV. Béla birtokrestaurációs politikája.
[Thesis] (Unpublished)

Rátkai, János
A szegedi ipari munkásság életkörülményeinek alakulása 1955-től 1963-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Rátkai, Árpád
A délmagyarországi munkáseszperantista mozgalom kialakulása és története 1929-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Révész, Éva
Régészeti és történeti adatok a kora Árpád-kori bizánci-bolgár-magyar egyházi kapcsolatokhoz.
[Thesis] (Unpublished)

Révész Istvánné Papp, Klára
A szegedi középiskolák KISZ-szervezeteinek tevékenysége 1970-1980 között.
[Thesis] (Unpublished)

Rónai, Tamás
Az intranzigens jobboldal történetéhez (1939-1944).
[Thesis] (Unpublished)

Rózsa, József
Német-magyar szövetség a csehek ellen. 1272-1278.
[Thesis] (Unpublished)

S

Schäffer, István
Sukoró története 1869-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Sebők, Balázs
Az Alföld iparosítása – Szolnok megye példáján (1950-1970) Esettanulmány.
[Thesis] (Unpublished)

Sebők, Ferenc
Anjou-kori oklevéltár. XXV. 1341.
[Thesis] (Unpublished)

Serfőző, Zoltán
A Romániai Kommunista Párt elméleti tevékenysége 1921-31 között, különös tekintettel a Párt IV. és V. kongresszusaira.
[Thesis] (Unpublished)

Siklós, János
Ideológiai, politikai életünk néhány kérdése Csongrád megyében 1961-1968.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos, József
A kisgazdapárt és a Bethleni konszolidáció kezdetei /1921. március 26 - 1921. június 21./.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos, László
Haladó és forradalmi múlt feltárása és értékelése Csongrád megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Szabados, György
A magyar történelem kezdeteiről -Az előidő-szemlélet hangsúlyváltásai a XV-XVIII. században-.
[Thesis] (Unpublished)

Szabados, János
"Ih awer befleise mih, dass ih sie beidte zue nahbarn mahen khann." - Die Karriere des deutschen Renegaten (Hans Caspar) in Ofen (1627-1660) im politischen und kulturellen Kontext. Teil I. Die Berichte Hans Caspars (1640-1659) - Eine Quellenedition. Teil II.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Annamária
A délkelet-európai államok vámuniós, konföderációs és föderációs tervei (1944-1948).
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Henriette Éva
El Diccionario de la antropologia Bolíviana.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, István
Szeged mezőgazdaságának és dolgozó parasztságának helyzete az 1941-1944 közötti időszakban.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Károlyné
A halasi gimnázium története /1664-1980/.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Miklós
A földmunkások mozgalmai és a Tanácsköztársaság Kiskunhalason (1895-1920).
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Mária Gyöngyvér
A tőkés gazdálkodás elemeinek kialakulása a reformkori Fejér megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Pál
1440 - Nándorfehérvár első oszmán-török ostroma és előzményei.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó J., József
Kora- középső bronzkori temető a battonyai Vörös Október TSz. homokbányájában.
[Thesis] (Unpublished)

Szakter, Gyula
Szeged az első világháborúban 1914-1918.
[Thesis] (Unpublished)

Szalai, Elek
Albrecht Dürer és Willibald Pirckheimer a reformáció mozgalmában.
[Thesis] (Unpublished)

Szalontai, József
A szocialista ipar fejlődése Szegeden 1955-1960 között.
[Thesis] (Unpublished)

Szegfű, László
Adalékok a Deliberatio eszmetörténeti hátteréhez.
[Thesis] (Unpublished)

Szegvári, Zoltán
The Image of the Latins in Late Byzantine Epistolography.
[Thesis]

Szekeres, Béla
Békéscsaba ipari fejlődése s szocialista iparának kialakulása.
[Thesis] (Unpublished)

Szeljak , György
"Tisztelnünk kell egymást!" Nahua világkép és kulturális változások Pachiquitlában a 20. század végén.
[Thesis] (Unpublished)

Szente-Varga, Mónika
Migración Húngara a México entre 1901 y 1950.
[Thesis] (Unpublished)

Szentgyörgyi, Károly
Békéscsaba betelepítése.
[Thesis] (Unpublished)

Szepesi, Ildikó
A békéscsabai Rudolf Főgimnázium története /1897-1924/.
[Thesis] (Unpublished)

Szetei, József
A politikai oktatás mint a permanens művelődés szerves része.
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyi, István
A totális fasizmus és az ellene folytatott harc egyes kérdései Chilében /1973-1976./.
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyi, János
A KISZ tevékenysége Csongrád megyében az ifjúságpolitikai határozatot követő időszakban 1970-1975.
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyi, Károly
Földmunkás és szegényparaszt mozgalmak Csanád megyében (1918-1919).
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyi, Péter
A Líbiai monarchia a függetlenségtől a nacionalista forradalomig, 1951-1969.
[Thesis] (Unpublished)

Szolnoki, Zoltán
A vendetta szerepe az elbeszélő forrásokban Politikai/társadalmi ideológia és családi stratégia Toszkánában, 1289 és 1424 között.
[Thesis]

Szálas, Béla
Palladius Rutilius Taurus Aemilianus és mezőgazdasági munkája.
[Thesis] (Unpublished)

Szántó, Ferenc
Bányamunkás mozgalmak a tatai szénmedencében.
[Thesis] (Unpublished)

Szántó, Richárd
Derby grófság települései, birtokszerkezete, társadalma és politikai intézményei a XIV. század végén és a XV. század első felében.
[Thesis] (Unpublished)

Székely, Melinda
A Római Birodalom keleti kereskedelme Plinius Naturalis Historia című műve alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Szélinger, Balázs
Magyarország és Etiópia. Formális és informális kapcsolatok a 19. század második felétől a II. világháborúig.
[Thesis] (Unpublished)

Széll, Gábor
Küzdelem barbárok és eretnekek ellen Hydatius Chronicájában.
[Thesis] (Unpublished)

Szénászky, Júlia
A szakálháti kultúra kialakulása.
[Thesis] (Unpublished)

Szépkuti, István
Az ipari szövetkezetek fejlődése és perspektívái Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Szőcs, Tibor
A nádori intézmény története az Árpád- és Anjou-kor első felében (1000-1342).
[Thesis] (Unpublished)

Szűcs, Alajos
Békés megye kommunistái és dolgozó népe a demokratikus átalakulásért és a 3 éves újjáépítési terv sikeréért.
[Thesis] (Unpublished)

Sáringer, János
Adattár a magyar külügyi szolgálat történetéhez 1920--1944. (Historiográfiai áttekintés, a külügyi tárca költségvetése, a magyar külpolitika fő irányai és a külföldi szolgálat).
[Thesis] (Unpublished)

Sárközi, István
Adalékok a Horty-fasizmus szegedi kulturpolitikájához 1919 augusztus - 1939.
[Thesis] (Unpublished)

Sárközi, István
Művelődési és kulturális viszonyok Szegeden az ellenforradalmi Horthy-fasizmus 1919-1939 közti időszakában [Egyetemi doktori disszertáció].
[Thesis] (Unpublished)

Sárközi, László
A Bács-Kiskun megyei nemzetiségek mai helyzete.
[Thesis] (Unpublished)

T

Takács, László
A Nemzeti Bizottságok megalakulása és tevékenységük első éve Békés megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Takács, Melinda
Egy kora középkori település a Nyírségben. Adatok a Felső-Tisza-vidék kora középkori településtörténetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Takáts, István
Il senso della storia e il ruolo della Provvidenza in Jacques-Bénigne Bossuet.
[Thesis] (Unpublished)

Tamasi, Mihály
Makó baloldali erőinek küzdelme a fasizmus ellen a 30-as években és a II. világháború alatt. A kommunisták vezette forradalmi erők harca a felszabadulás után a népi demokratikus átalakulásért.
[Thesis] (Unpublished)

Tamás , Ágnes
Nemzetiségi sztereotípiák - összehasonlító perspektívában.
[Thesis] (Unpublished)

Tandori, Mária
A Korzikai Angol Királyság alkotmánya.
[Thesis] (Unpublished)

Tari , Adrienn
A Primo de Rivera diktatúra közép-kelet-európai politikája(1923-1930).
[Thesis] (Unpublished)

Teiszler , Éva
Anjou-kori oklevéltár XXXIV. 1350.
[Thesis] (Unpublished)

Terray, Barnabás
Az iskolarendszer néhány jellemző vonása a reformkor I. felében /Petőfi iskolaévei/.
[Thesis] (Unpublished)

Thoroczkay, Gábor
Egyháztörténeti és forrástanulmányok a XI. századi magyar történelemről.
[Thesis] (Unpublished)

Torbágyi, Péter
Magyar vándormozgalmak és szórványközösségek Latin-Amerikában a második világháború kitöréséig.
[Thesis] (Unpublished)

Turcsikné Süli, Mária
Az ifjúsági mozgalom nemzetközi kapcsolatai - Áttekintés és elemzés az 1957 és 1984 közötti Csongrád megyei tapasztalatok alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Táborosi, Zsuzsanna
Székesfehérvár kisiparos társadalma a két világháború között.
[Thesis] (Unpublished)

Táborosi, Zsuzsanna
A népi demokratikus átalakulás néhány kérdése Fejér megyében (1944-1945).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Ferenc
Az általános- és középiskolai felnőttoktatás története Csongrád megyében 1945-1960.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Ferenc
Népi építkezés Makón.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Ferencné
Az 1945-ös földreform végrehajtása Sándorfalván.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Gábor
Lebő és környékének településtörténete őskortól az Árpádkorig.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Ildikó
Anjou-kori Oklevéltár XV. (1331.).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, István
Szlovákok a megmaradás és a beolvadás válaszútján (Az alföldi szlovákság története a két világháború között).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, István Mihály
Az 1594. évi bánáti szerb felkelés.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Iván
Alexandros Homérosa - Arrhianos-tanulmányok.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, János
Katona István és történetírása.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Sarolta
Magyar és lengyel Imre-legendák.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Hajnalka
A Kanizsával szembeni végvidék Gyöngyösi Nagy Ferenc levelezése tükrében 1683 és 1690 között.
[Thesis] (Unpublished)

Töttős, Gábor
A szőlőtermesztés és a borgazdaság fejlődése a szekszárdi borvidéken a XVIII-XIX. században.
[Thesis] (Unpublished)

Túróczi, Tamás
Katana és Ige. Ibériai-japán kapcsolatok (1543-1650) a keresztény rendi konfliktusok és a japán kereszténypolitika változásai tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Türk, Attila Antal
A magyar őstörténet és a szaltovói régészeti kultúrkör.
[Thesis] (Unpublished)

U

Ujfaludi, László
Isaszeg és Dány községek urbéri perei.
[Thesis] (Unpublished)

V

Valastyán, Balázs
Magyar földbirtok- és telepítéspolitika a visszacsatolt Bácskában (1941-1944).
[Thesis] (Unpublished)

Varga, Lajos
Harc a revizionizmus ellen a német szociáldemokrata párt 1903-as drezdai kongresszusán.
[Thesis] (Unpublished)

Varsányi, Attila
A hódmezővásárhelyi főispánság története (1873-1950).
[Thesis] (Unpublished)

Vass, István
Szovjet állásfoglalások 1942-1943-ban a fasiszta Németország elleni európai második front kérdésében.
[Thesis] (Unpublished)

Velenczei, Katalin
Alánok a Római Birodalom utolsó évszázadában /375-476/ - Kommentárral ellátott bilingvis forrásgyűjtemény.
[Thesis] (Unpublished)

Vida, Beáta
A karthauzi rend története a középkori Magyar Királyság területén - A néma barátok megtelepedése és berendezkedése.
[Thesis] (Unpublished)

Vincze, Sándor
A Kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola szerkezetének, vonzáskörének, továbbtanulási funkciója teljesítésének változása az iskolareform időszakában /1958/59-1972/73/.
[Thesis] (Unpublished)

Virág, Lászlóné
A gépállomások szerepe a Kommunista Párt parasztpolitikájának alakulásában - különös tekintettel a Békés megyei gépállomásokra /1945-1956/.
[Thesis] (Unpublished)

Vukman, Péter
Moszkvától Londonig. Nagy-Britannia és Jugoszlávia a szovjet-jugoszláv konfliktus idején (1948-1953).
[Thesis] (Unpublished)

Váczi, Rozália
Nemzetiségek és nemzetségpolitika Békés megyében (1957-1980).
[Thesis] (Unpublished)

Vér, Márton
The Postal System of the Mongol Empire in Northeastern Turkestan.
[Thesis] (Unpublished)

W

Waldmann, József
Tápé táncalkalmai és hagyományai.
[Thesis] (Unpublished)

Weisz, Boglárka
Vámok és vámszedés az Árpád-kori Magyarországon (Történeti áttekintés, adattár).
[Thesis] (Unpublished)

Wéber, Péter
Regime Changes, Public Memory and the Pursuit of Justice: The Case of German-Speaking Jews in Bukovina(1920-1960).
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zallár, Andor
A Szegedi Orvostudományi Egyetem Könyvtárának története 1926-1976.
[Thesis] (Unpublished)

Zeman, Ferenc
Politikai küzdelmek és közéleti mozgalmak Hódmezővásárhelyen a Horthy-korszakban.
[Thesis] (Unpublished)

Zombik, Miklós
A Magyar Királyi Kancellária Mátyás király korában.
[Thesis] (Unpublished)

Zombori, István
Adalékok V. Károly politikájának magyar vonatkozásaihoz /1519-1538/.
[Thesis] (Unpublished)

Zorn, Antal
A katolikus népoktatás helyzete a kalocsai érsekség területén a Canonica Visitátiok tükrében 1711-1848.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ádám, Anna
A kézműipar helye és szerepe Szeged újjáépítéséért folytatott harcában /1944-1948./.
[Thesis] (Unpublished)

Ágoston, József
Szegvári "Gorkij" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története /1948-1965/.
[Thesis] (Unpublished)

Árpás, Károly
Az észt nemzeti megújulási mozgalom történetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Árva, Edit
A szovjet-kínai kapcsolatok néhány vonatkozása (1949-1957).
[Thesis] (Unpublished)

Ő

Őry Kovács, Katalin
A jaraguá do suli magyar kolónia: identitás és történelem.
[Thesis] (Unpublished)

Ősz, Károly
A hazafias népfront politikai tevékenysége a szocialista patriotizmus és proletár internacionalizmus erősítéséért Csongrád megyében az ellenforradalom leverését követő évtizedekben.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. január 17. 16:46:16 CET.