Művek tudományterület szerint "bölcsészettudományok > történelemtudományok"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ő
Találatok száma ezen a szinten: 306.

A

Abdel-Salam Mohamed Abdallah
Az egyiptomi-magyar kapcsolatok a két világháború közötti időszakban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Abonyi Lajos
Fejezetek Elek község történetéből 1724-1845.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

Anderle Ádám
A spanyol abszolutizmus képe a XIX. és a XX. században Magyarországon (A "fekete legenda" magyarországi történetéhez).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1967)

Arienza Arienza D. Javier
La crónica hispana de la guerra de los quince años (1593 - 1606), según guillén de san clemente y de centelles, embajador de Felipe II y Felipe III en la corte de praga entre los años 1581 y 1608.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Aszalós Károly
A szegedi egyetemi ifjúsági mozgalmak és a szegedi egyetemi Bethlen Gábor Kör története 1932-ig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1986)

B

Babarczi Dóra
Magyar jezsuiták Brazíliában a 18. század közepén.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Balázs György
A nemzeti bizottság és a forradalmi népi szervek megalakulása és működése Szentesen 1944 október 8-tól 1949 február 1-ig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1972)

Baracs Gabriella
Hódmezővásárhely felszabadulása és az új élet megindulása 1944 október 8-tól 1945 novemberéig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Bazan István
A Hévízgyörki Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1950-1972.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1972)

Bella István
Kondoros száz esztendeje (1875-1975).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1975)

Belényi Gyula
Szeged város és Szeged járás mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalmának története (1948-1953).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1974)

Benkő Judit
Az Egyesült Államok ideológiai behatolása Latin-Amerikában, hatása a Kubai forradalom ideológiai fejlődésére.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1974)

Berkes Miklós
A szocialista hazafiságra és proletár internacionalizmusra nevelés az alap- és középfokú oktatásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Berta Tibor
A köztársasági mozgalom története a délalföldi régióban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Beszteri Béla
A nemzeti bizottságok tevékenysége Veszprém megyében (1945. április - 1949. január).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1979)

Beszteri Béláné
A tanácsrendszer létrehozása és a tanácsok kezdeti tevékenysége Veszprém megyében (1950-1954).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.

Bezdán Sándor
Hódmezővásárhelyi paraszti olvasókörök és agrárszocialista földmunkás egyletek a dualizmus korában (1867-1918).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1971)

Bilibok Péterné
Adalékok Tessedik Sámuel társadalmi és pedagógiai harcainak történetéhez, valamint szarvasi hatásához.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1974)

Blazovich László
Ransanus és Magyarország.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1968)

Bodó Katalin
A mexikói cristero háború külföldi visszhangja: spanyol, amerikai, vatikáni és magyar diplomáciai reflexiók.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Borbély József
Agyagosszergény története.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

Borzákné Nacsa Mária
A Descriptio Europae Orientalis eszmei háttere és politikai célzatossága.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Bozsity Lajos
Észak-Bácska délszláv lakosságának gazdasági-társadalmi helyzete, politikai-kulturális törekvései a szerb megszállástól az 1920-as évek végéig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Bálint János
A mezőgazdasági kistermelés integrálása Makó városban [Egyetemi doktori értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Bárdi Lajos
Gyarmati múlt és mai függőség Latin-Amerikában (A gyarmati kapitalista gazdálkodás eredményei és hatása a Karib-térségben, különös tekintettel Haiti, volt francia gyarmatra).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Béres Mária
Régészeti adatok Csongrád megye Árpád-kori településtörténetéhez.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1986)

Bódi György
A KISZ párttaggá nevelő tevékenységének hatása az MSZMP összetételére Csongrád megyében 1975-1978.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Böőr László
Nagykőrös gazdasági—társadalmi viszonyai a két világháború között.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1979)

C

Capraz Hüseyin Sevket Cagatay
Pétervárad 1694. évi török ostroma nyugati és oszmán források alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Cora Zoltán
A szociálpolitika válaszútjai Magyarországon: a mintakövetés lehetőségei és kényszerei (1938-1950).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Csakmag György
Csongrád megye munkaerő-helyzete a II. és a III. ötéves terv időszakában (1961-1970).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Cseh István
A nagycsaládrendszer emlékei és maradványai a Sárközben és Pécsvárad környékén.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1971)

Csernus Sándor
A zsigmondi magyar állam külpolitikája 1420-ig különös tekintettel Nyugat-Európára.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

Csikós Mária
A békés egymás mellett élés a szovjet külpolitika elméletében és gyakorlatában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Csipes Antal
Dobó István élete és szerepe Magyarország XVI. századi történetében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1971)

Csurgai Horváth József
Székesfehérvár urbanizációja. A városfejlődés a kiegyezés korában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Csősz László
Tettesek, szemtanúk, áldozatok. A vészkorszak Jász-Nagykun-Szolnok megyében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Czeglédi Imre
Az Első Gyulai Kötött és Szövött Iparárugyár története (1900-1931).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1972)

Cziráki Zsuzsanna
"Senkinek pénzen vött rabjai nem voltunk sem nem vagyunk" Brassó és a fejedelmi hatalom viszonya a város fejedelmi szolgáltatásai tükrében, Bethlen Gábor uralkodása idején.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Czúth Béla
A bagauda mozgalom.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1966)

D

D. Matuz Edit
Felsőtárkány-Várhegy neolitikus és késő bronzkori-koravaskori telepe.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1986)

Daka István
Gyoma gazdasági és társadalmi helyzete újratelepülésétől a reformkor kezdetéig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1970)

Debreczeny Ivánné Ökrös Piroska
Az értelmiség Szegeden a Gömbös-kormányzat idején (1932-1936).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Diczházi Dezső
Miskolc város története 1943-tól 1945 végéig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos Gyula István
Ellenforradalom és restauráció Tolna megyében 1919-1922 [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Dányi László
Forradalmak egy országban (Lenin államkapitalizmus-felfogásának alakulása 1917-1918-ban).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1988)

Dégi István
Az 1947. évi országgyűlési képviselő választások Szegeden.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Dr. Dékányné Szénási Éva
A kommunisztikus közösség koncepciója Étienne Cabet elméleti munkásságában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Dér Terézia
Szent István és Szent László alakja magyarországi latin nyelvű liturghikus énekekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Dévavári Zoltán
Új partok felé Kisebbségi kiútkeresés, szellemi és politikai irányzatok a Délvidéken és a Magyar Párt megalakulása (1918-1923).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Döbör András
Sajtópolitika és politikai sajtó Magyarországon a 18. század végén és a 19. század első felében. Felvilágosodás- és reformkori magyar nyelvű hírlapok a nemzeti identitás, a modernizáció és a polgári átalakulás szolgálatában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

E

Ecsedy István
Az első sztyeppei nép a Kárpát medencében (A gödörsíros kurgánok kultúrája a Tiszántúlon).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1975)

Eitler Aladárné Szilágyi Julia
Az 1947. évi országgyűlési képviselő választások Csongrád megyében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1971)

Erdélyi Iván
Török hadjáratok Magyarország és Ausztria ellen 1526-1541.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Erdős Ferenc
A polgári forradalom és szabadságharc története Fejér megyében (1848-1849).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

Eszik Sándor
Kecskemét a felszabadulás első évében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1967)

Eszik Sándor
A Kecskeméti Nemzeti Bizottság megalakulása és intézkedései 1945 júniusáig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faludi Gábor
A bajai járás termelőszövetkezeteinek története.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Falusi Norbert
Uralkodó magyar eszmék a változásban Erdély 1910-1922.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Farkas Anikó
A szadati Egyiptom magyar szemmel. Magyar-egyiptomi kapcsolatok 1970-1980.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Farkas Pálma Adél
Fekete legenda, hispanoamericanismo és az Egyesült Államok Miguel Primo de Rivera diktatúrája idején (1923-1930).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Fedeles Tamás
A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő-középkorban (1354--1526).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Fehér István
Szeged gazdasági, társadalmi helyzete és a munkásosztály vezette antifasiszta erők harca a háború ellen, a demokratikus átalakulásért (1939-1944).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1962)

Fejős Sándor
Művelődés és kultúra a dualizmus kori Magyarkanizsán (1867-1918).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Felföldi Szabolcs
Élet a késő ókori, kora középkori Selyemúton: A 3–4. századi Nija a régészeti leletek és az írott források tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Forczek Zoltán
Szank község története és bibliográfiája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

Forman István
Orosháza a második világháború idején (1939. január 1-től 1944. október 6-ig).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1975)

Fábián György
A két munkáspárt együttműködésének fejlődése Szegeden, a népi demokratikus forradalom időszakában (1944-1948).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1975)

Fábiánné Gyöngyössy Orsolya
Plébánia és társadalom : A római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Földváriné Kocsis Luca
Az 1929-1933-as világgazdasági válság hatása Szeged gazdasági életére.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Fülöp Zoltán
A gazdasági élet monopolizálódása a császári Németországban az imperializmus korában 1871-1914.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1986)

Fülöp Éva Mária
Szántódpuszta kapitalizmus kori agrártörténete 1848-1945.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

G

G. Tóth Péter
A csanádi székeskáptalan személyi összetétele a késő-középkorban (1354-1526).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Gausz Ildikó
Magyarország vonzásában. Francia ajkú utazók a kora újkori Magyarországon (1554-1608).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Gaál Attila
Hódoltságkori török kiserődök a Buda-eszéki hadiút Tolna megyei szakaszán (Különös tekintettel Újpalánk várára).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Glósz József
Az alsó- és középfokú oktatás története Tolna megyében az önkényuralom időszakában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Glózik Klára
A turizmus és szabadidő eltöltésének lehetőségei Magyarországon a dualizmus korában különös tekintettel Békés megyére (1867-1914).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Goldman György
Battonya-Gödrösök és a tiszai kultúra kialakulása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1981)

Gróh Dániel
Őskori településnyomok Visegrád-Lepencén.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1986)

Gszelmann Ádám
A kiskunhalasi Református Polgári Leányiskola története.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Gulyás László
Szaúd-Arábia és az Atlanti hatalmak I. és II. Szaúd uralkodása alatt 1950-1958.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Gálffy László
Angers au XIIIe siecle developpement urbain, structures economiques et sociales.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Göcző Géza
Gyöngyös város története a XVIII. században, különös tekintettel a városi tanács jegyzőkönyveire.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

H

Hadnagy Szabolcs
Az oszmán hadsereg élelmiszer-utánpótlásának rendszere az 1658. évi erdélyi hadjárat tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Haladi József
Hódmezővásárhely mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek története (1948-1960).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1973)

Halmágyi Miklós
Az önazonosság és idegenfelfogás kérdései az első ezredforduló korának válogatott szerzői alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Horváth Gábor
Gergely Gyöngyösi OSPPE (1472-1531) Ed i Paolini nel XVI Secolo: Storia e culto.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Horváth István
Nagykőrös a Tanácshatalom időszakában 1918-1919.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1965)

Horváth Lajos
A népfrontmozgalom Csongrád megyében a szocialista konszolidáció és a szocializmus alapjai lerakásának időszakában 1957-1962.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1986)

Hrabovszki Mihály
Ellenforradalom Hódmezővásárhelyen 1956-ban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1959)

Hunyadi Zsolt
Hospitallers in the Medieval Kingdom of Hungary, c.1150-1387.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2004)

I

Igaz Levente
Háborúzó államok a IX-XIII. századi Ibér-félszigeten és a Kárpát-medencében. Az európai középkori hadtörténet két útjának összevethető elemei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Illés Imre Áron
A lex Flavia municipalis keltezése és keletkezése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Iványi Anna
Az 1945-ös földosztás Mezőhegyesen és Mezőkovácsházán.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1963)

Iványosi-Szabó Tibor
Pénzforgalom és a pénz forgalmi értékének alakulása Kecskeméten 1662-1711-ig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

J

Jancsó Katalin
A korai politikai indigenizmus Peruban és az Asociación Pro-Indígena = Indigenismo político temprano en el Perú y la Asociación Pro-Indígena.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Juhász Edit
Ansiedlung der Deutschen im Komitat Tolna nach der Türkenherrschaft (1695-1725).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

Juhász Márta
A kalocsai érseki uradalom gazdálkodása a XIX.-XX. század fordulóján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1987)

Jókai Rita
A Napóleon-kép avagy Korzika francia integrációja?
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

K

Kanyó Ferenc
Népfrontpolitika és koalíciós ellentétek Szegeden és Csongrád megyében 1944-1945-ben (1944. október-1945. nyara).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1971)

Katona Eszter
Spanyol-olasz kapcsolatok a második világháború alatt.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Kemenes József
Az általános iskola története Győr-Sopron megyében 1945-1963.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1963)

Kis Péter
A királyi szolgálónépi szervezetek.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2004)

Kiss Gergely
A királyi alapítású bencés apátságok egyházjogi helyzete a 11-13. században. Exemptio, protectio és nemzetközi háttér.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2003)

Kiss Erzsébet
Kiskunhalas gazdasága a világválságtól a világháborúig (1929-1939).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Kiss Gábor Ferenc
Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatai 1938-1941.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Kiss Margit
Kecskemét város munkássága és üzemi bizottságai a népi demokratikus átalakulásban 1944-1948.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1972)

Kiss Árpád
Mezőkovácsháza története (1956-1980).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1986)

Kiss P. Attila
"...ut strenui viri..." A gepidák Kárpát-medencei története.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Komár Krisztián
Az Osztrák-Magyar Monarchia és Egyiptom kapcsolatai 1882-1914.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Kovács Anett
Közjótékonyság története Békés megyében 1828-1918.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Kovács Kálmán Árpád
Az erdélyi valláspolitika rendszere az 1760-70-es években.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Kovács Szilvia
A kunok története a mongol hódításig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Kovács Tibor
Magyar huszárfegyverek a Rákóczi-szabadságharc bukásáig a tárgyi emlékanyag tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Kovács Áron
Conceptul de transformare în gândirea politică românească şi maghiară din Transilvania (1830-1848).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Kovácsné Rózsa Klára
Az Újszegedi Kender-Lenszövő Vállalat fejlődése a felszabadulástól 1960-ig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.

Krajcsir Lukács
A csehszlovák-egyiptomi fegyvervásárlási szerződés és hatása a nemzetközi kapcsolatokra 1955-1961.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2019)

Krajcsovics János
A világgazdasági válság szarvasi hatása (1929-1933).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Kristó Gyula
Anjou-kori krónikáink.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1962)

Kun József
Cato és a De Agri Cultura.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1963)

Kunhegyi József
Az ellenforradalmi rendszer hatalomra jutásának közigazgatási és katonai eszközei Vas megyében 1919-1920.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1979)

Kurucz Katalin
A nyíri Mezőség neolitikuma.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1989)

Kurunczi Jenő
I. Péter diplomáciája (1697-1706).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1973)

Kácsor Ferenc
A népoktatási törvény bevezetésének körülményei, helyzete Fejér megyében 1868 után.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Káli Zsuzsanna
Munkásművelődés Magyarországon a dualizmus időszakában (1867-1918).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Kökény Andrea
Angol-amerikaiak Texasban, 1821-1845.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Körmendi János
Nagymajláth története megtelepedésétől az örökváltsági szerződés megkötéséig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Köteles Lajos
A paraszti gazdaság fejlődése, a paraszti népesség rétegződésének alakulása Körösnagyharsányban 1848-1914.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1972)

Kövér Lajos
Batsányi János politikai eszméi [Egyetemi doktori értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1981)

Kövér Lajos
A XVIII. század magyarságképe elfeledett francia források tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2003)

Kühn János
A 70-es évek magyar ifjúságpolitikája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Kürti Béla
A szegedi táj története az avar korban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

L

Lakatos Pál
A pannóniai lelőhelyű egyiptomi emlékek rövid áttekintése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1964)

Lakos Katalin
A korai buddhizmus szerepe az ókori India gazdaság- és társadalomtörténetében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Lengyel András
Fejezetek a Szegedi Fiatalok Közép- és Kelet-Európa-érdeklődése történetéből.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Liptovszíné Wolf Mária
A borsodi földvár. Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Lipták Dorottya
A Gömbös kormány külpolitikája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

Lovász György
Szarvas kulturális élete 1848-1945 között.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1966)

Lucza Franciska
A Hegyháti járás (Baranya vármegye) gazdaság-, népesség- és munkaerőszerkezetének sajátosságai a dualizmus korában (1869-1910).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Lugosi József
A függetlenségi és 48-as párt tevékenysége és szerepe Szeged életében az 1901-4 közötti időszakban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1972)

Lukács Albin
A németországi szociáldemokrata párt szocialista országokkal folytatott politikájának vizsgálata 1969-től a helsinki konferenciáig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

Lázár György
Szlovákok Magyarországon 1945-48.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

M

Majoros István
Nemzetközi kapcsolatok az imperializmus korában; a francia-orosz szövetség 1887-1914.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Maléth Ágnes
I. Károly és a pápaság kapcsolata (1301-1342).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Marek János
A szegényparasztság szociális problémái a század elején Somogyban 1900-1930.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1964)

Marjanucz László
Hódmezővásárhely hitélete és kereskedelme a dualizmus korában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Mayer Gyuláné
A földosztás és a mezőgazdaság szocialista átszervezése Nagyszénás községben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Medgyesi Konstantin
Demokrácia-diskurzus(ok) Magyarországon az 1945 és 1949 közötti időszakban és időszakról.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Menyhárt Lajos
Magyarcsanád a szocialista fejlődés útján (1944-1970.).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1988)

Menyhárt Lajos
Magyarcsanád története (1944-1962).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1987)

Meriggi Simone
Studio storico-politico della destra italiana dal dopoguerra ad oggi.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Miklós Péter
Balogh István politikai pályája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Mislovics Erzsébet
A magyarországi zsidóság demográfia- és gazdaságtörténete.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Molnár György
A Dunai hajózás fő kérdései 1935-1945.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Moncada Jaime
El Partido Democrata Cristiano en el sistema socio-politico chileno.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Mándics Mihály
A magyarországi bunyevácok története.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1986)

Máriaföldy Márton
Az "Alföldi iparlap" és a szegedi kisipari mozgalmak (A kiegyezéstől a századfordulóig).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1973)

Mérei Pál
A Magyar Tanácsköztársaság munkára nevelési törekvései.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1972)

Móricz Béla
A mezőgazdaság szocialista átszervezése 1947-től 1953-ig Szeged járás területén.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1967)

N

Nagy Georgina
A független Algéria első évtizede és a magyar kapcsolat, 1962–1971.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Nagy István
Demokratikus ifjúsági mozgalom Csongrád megyében 1944-1948.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Nagy István
A kecskeméti zsidóság 1919–1944 között különös tekintettel a Horthy-korszakra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Nagy Marcel
Cambios y continuidades en el pensamiento conservador mexicano decimonónico.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2004)

Nagy Miklós
A francia republikanizmus főbb kérdései. A republikánus hagyomány a francia köztársasági rendszerekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2001)

Nagy Sándor
Ellenforradalom Bács-Kiskun megyében 1956-ban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Nagy Ádám
Csongrád megye numizmatikai lelőhelyei (Numizmatikai adatok Csongrád megye történetéhez a kezdettől 1686-ig).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Nemes Krisztina
Történelem és emlékezet a Mequinensa mítoszban. Jesús Moncada A folyók városa című regényének történelemképe (1870-1970).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Niklai Ferenc
Bethlen Farkas élete és történeti műve.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1948)

Dr. Négyessy László
A vitézi rendről.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1974)

Németh István
Az olasz kommunista párt harca a munkásegységért, az antifasiszta népfrontért (1921. január 21-1944. április 24.).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Nótári Tamás
Fejezetek Bajorország kora középkori történetéből a salzburgi történeti források tükrében (VIII.-IX. század).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

O

Ocsák Miklós
Algyő gazdasági, társadalmi-politikai viszonyai (1956-1973.).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1986)

dr. Olasz Lajos
A kormányzóhelyettesi intézmény története (1941–1944).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Oláh János
Gádoros község negyedszázados fejlődése: 1944-1970-ig (Különös tekintettel a mezőgazdaság szocialista átalakítására).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1973)

Orbán Imre
"Ecce, iam vici mundum!" Antiochiai Szent Margit tisztelete Magyarországon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2002)

Orozco Librado Zapata
Los procesos de transformación socieconómica en Europa del Este y América Latina en perspectiva histórica comparada.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2004)

P

Pallagi Mária
A spanyol semlegesség kérdése a bécsi diplomáciában (1914-1918).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Palotai Jenő
A magyar munkásmozgalom forradalmi és katonai hagyományainak szerepe a szocialista hazafiságra - proletárinternacionalizmusra nevelés területén egy egy katonai egységnél.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Palotás Zsolt
Bejek, korzárók és diplomaták. A Tuniszi Kormányzóság kapcsolatai a nyugat-európai országokkal és az Egyesült Államokkal, 1605-1830.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Papo Adriano
György Martinuzzi Utyeszenics e la dedizione della Transilvania alla Casa d'Austria.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

dr. Papp Zoltán
Fejezetek a közegészségügy délalföldi történetéből különös tekintettel a szívgyógyászatra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Pataky Márta
Az orosz kereskedelmi kapcsolatok fejlődése, Afanaszij Nyikityin utazása a három tengeren.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1979)

Pedani Maria Pia
Dalla frontiera al confine.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Perneki Mihály
Antifasiszta ellenállási mozgalom Délmagyarországon 1941-1944.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1974)

Pethő Szilvia
El exilio de comunistas españoles en los países socialistas de Europa Centro-Oriental (1946-1955).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Petrovics István
Várostörténeti tanulmányok. Fejezetek Szeged, Temesvár és Pécs középkori történetéből.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Pető Bálint
A szentesi nyomtatott tömegtájékoztatás kezdetei (1871-1883). A helyi sajtó szerepe a kiegyezés utáni polgári fejlődés előmozdításában egy dél-alföldi városban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Pihurik Judit
Naplók és memoárok a keleti hadszíntérről 1942.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Pintácsi Katalin
Olaszország külpolitikájának mediterrán vonatkozásai az 1948-1953 közötti időszakban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Pintér-Nagy Katalin
A hunok és az avarok fegyverzete, harcmodora az írott források alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Pintérné Kurunczi Magdolna
Az uráli nehézipari manufaktúrák története a XVIII. században (kincstári és magánvállalkozások).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Polenyák Ivett
Bécs szerepe Munkácsy Mihály életében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Polgár Szabolcs
Kelet-Európa és a nemzetközi kereskedelem a 8-10. században az írott források tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Pollmann-né Fodor Judit
A perui alkirályság gazdasága a XVI. században.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Polácska Edina
Karlista emigráció Franciaországban (1872-1876).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Pongrácz Attila
A Sao-Pauló-i magyarság 1945-1990.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Pordán Ildikó
László Károly, egy Kossuth-emigráns sorsa, írásai tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1996)

Povedák Kinga
Rockapostolok. A keresztény könnyűzene vallástudományi vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Prantner Zoltán
Jemen és a szocialista országok 1955–1970.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Pusztai Gabriella
A magyar orvosok tevékenysége Fekete-Afrikában a 20. század elejétől az 1960-as évek végéig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Pál József
Nagykanizsa és vidékének története az 1918-as magyar polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság idején.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1963)

Pándi Lajos
A narodnyikságtól a marxizmusig (A XIX. századi orosz forradalmi gondolkodás fordulópontja 1879-1883) [Egyetemi doktori értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1975)

R

Ressné Ivanics Mária
A magyarországi krimi-tatár oklevelek.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

Rigóné Péter Irén
Szeged gazdasági, társadalmi élete és a munkásmozgalom az ideiglenes stabilizáció időszakában 1924-1929.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1971)

Rittling László
Eszterházy Antal élete és szerepe a Rákóczi-szabadságharcban II. Rákóczi Ferenchez írt levelei tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Rozsnyai Jenő
Latin-Amerika társadalmának és fejlődésének néhány kérdése a XX. században Magyarországon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1973)

Rábai Krisztina
Anjou-kori oklevéltár XL. kötet 1356.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Rákos István
IV. Béla birtokrestaurációs politikája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1972)

Rátkai János
A szegedi ipari munkásság életkörülményeinek alakulása 1955-től 1963-ig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1964)

Rátkai Árpád
A délmagyarországi munkáseszperantista mozgalom kialakulása és története 1929-ig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1973)

Révész Istvánné Papp Klára
A szegedi középiskolák KISZ-szervezeteinek tevékenysége 1970-1980 között.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1986)

Rónai Tamás
Az intranzigens jobboldal történetéhez (1939-1944).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1972)

S

Schäffer István
Sukoró története 1869-ig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1981)

Sebők Ferenc
Anjou-kori oklevéltár. XXV. 1341.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Sebők Balázs
Az Alföld iparosítása – Szolnok megye példáján (1950-1970) Esettanulmány.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Serfőző Zoltán
A Romániai Kommunista Párt elméleti tevékenysége 1921-31 között, különös tekintettel a Párt IV. és V. kongresszusaira.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Siklós János
Ideológiai, politikai életünk mai kérdése Csongrád megyében 1961-1968.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Sipos József
A kisgazdapárt és a Bethleni konszolidáció kezdetei (1921. március 26 - 1921. június 21.).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1979)

Sipos László
Haladó és forradalmi múlt feltárása és értékelése Csongrád megyében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1979)

Szabados György
A magyar történelem kezdeteiről. Az előidő-szemlélet hangsúlyváltásai a XV-XVIII. században.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2003)

Szabados János
"Ih awer befleise mih, dass ih sie beidte zue nahbarn mahen khann." -- Die Karriere des deutschen Renegaten (Hans Caspar) in Ofen (1627-1660) im politischen und kulturellen Kontext I-II.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2019)

Szabó Annamária
A délkelet-európai államok vámuniós, konföderációs és föderációs tervei (1944-1948).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1988)

Szabó Henriette Éva
El Diccionario de la antropologia Bolíviana.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Szabó István
Szeged mezőgazdaságának és dolgozó parasztságának helyzete az 1941-1944 közötti időszakban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1964)

Szabó Károlyné
A halasi gimnázium története (1664-1980).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Szabó Miklós
A földmunkások mozgalmai és a Tanácsköztársaság Kiskunhalason (1895-1920).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1971)

Szabó Mária Gyöngyvér
A tőkés gazdálkodás elemeinek kialakulása a reformkori Fejér megyében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Szabó Pál
1440 - Nándorfehérvár első oszmán-török ostroma és előzményei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Szabó J. József
Kora- középső bronzkori temető a battonyai Vörös Október TSz. homokbányájában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1986)

Szakter Gyula
Szeged az első világháborúban 1914-1918.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

Szalai Elek
Albrecht Dürer és Willibald Pirckheimer a reformáció mozgalmában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Szalontai József
A szocialista ipar fejlődése Szegeden 1955-1960 között.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1964)

Szegfű László
Adalékok a Deliberatio eszmetörténeti hátteréhez.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Szekeres Béla
Békéscsaba ipari fejlődése s szocialista iparának kialakulása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1959)

Szeljak György
"Tisztelnünk kell egymást!" Nahua világkép és kulturális változások Pachiquitlában a 20. század végén.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Szente-Varga Mónika
Migración Húngara a México entre 1901 y 1950.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Szepesi Ildikó
A békéscsabai Rudolf Főgimnázium története (1897-1924).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1981)

Szetei József
A politikai oktatás mint a permanens művelődés szerves része.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Dr. Szilágyi István
A totális fasizmus és az ellene folytatott harc egyes kérdései Chilében (1973-1976.).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Szilágyi János
A KISZ tevékenysége Csongrád megyében az ifjúságpolitikai határozatot követő időszakban 1970-1975.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Szilágyi Károly
Földmunkás és szegényparaszt mozgalmak Csanád megyében (1918-1919).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1970)

Szilágyi Péter
A Líbiai monarchia a függetlenségtől a nacionalista forradalomig, 1951-1969.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Szálas Béla
Palladius Rutilius Taurus Aemillanus és mezőgazdasági munkája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

Szántó Ferenc
Bányamunkás mozgalmak a tatai szénmedencében (1939-1945).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Székely Melinda
A Római Birodalom keleti kereskedelme Plinius Naturalis Historia című műve alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Szélinger Balázs
Magyarország és Etiópia. Formális és informális kapcsolatok a 19. század második felétől a II. világháborúig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Szénászky Júlia
A szakálháti kultúra kialakulása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1981)

Szépkuti István
Az ipari szövetkezetek fejlődése és perspektívái Magyarországon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1981)

Szőcs Tibor
A nádori intézmény története az Árpád- és Anjou-kor első felében (1000-1342).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Szűcs Alajos
Békés megye kommunistái és dolgozó népe a demokratikus átalakulásért és a 3 éves újjáépítési terv sikeréért.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1975)

Sáringer János
Adattár a magyar külügyi szolgálat történetéhez 1920--1944. (Historiográfiai áttekintés, a külügyi tárca költségvetése, a magyar külpolitika fő irányai és a külföldi szolgálat).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Sárközi István
Adalékok a Horty-fasizmus szegedi kultúrpolitikájához 1919 augusztus - 1939.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1968)

Sárközi István
Művelődési és kulturális viszonyok Szegeden az ellenforradalmi Horthy-fasizmus 1919-1939 közti időszakában [Egyetemi doktori disszertáció].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1968)

Sárközi László
A Bács-Kiskun megyei nemzetiségek mai helyzete.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

T

Takács László
A Nemzeti Bizottságok megalakulása és tevékenységük első éve Békés megyében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1972)

Takács Melinda
Egy kora középkori település a Nyírségben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Tamasi Mihály
Makó baloldali erőinek küzdelme a fasizmus ellen a 30-as években és a II. Világháború alatt. A kommunisták vezette forradalmi erők harca a felszabadulás után a népi demokratikus átalakulásért.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1965)

Tamasi Mihály
A kisárutermelő parasztság a népi demokratikus átalakulásban 1945-1948. [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

Tamás Ágnes
Nemzetiségi sztereotípiák - összehasonlító perspektívában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Tandori Mária
A Korzikai Angol Királyság alkotmánya.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Tari Adrienn
A Primo de Rivera diktatúra közép-kelet-európai politikája(1923-1930).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Teiszler Éva
Anjou-kori oklevéltár XXXIV. 1350.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Terray Barnabás
Az iskolarendszer néhány jellemző vonása a reformkor I. felében (Petőfi iskolaévei).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1965)

Thoroczkay Gábor
Egyháztörténeti és forrástanulmányok a XI. századi magyar történelemről.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2004)

Torbágyi Péter
Magyar vándormozgalmak és szórványközösségek Latin-Amerikában a második világháború kitöréséig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Turcsikné Süli Mária
Az ifjúsági mozgalom nemzetközi kapcsolatai. Áttekintés és elemzés az 1957 és 1984 közötti Csongrád megyei tapasztalatok alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1986)

Táborosi Zsuzsanna
Székesfehérvár kisiparos társadalma a két világháború között.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Táborosi Zsuzsanna
A népi demokratikus átalakulás néhány kérdése Fejér megyében (1944-1945).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Tóth Ildikó
Anjou-kori Oklevéltár XV. (1331.).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Tóth Ferenc
Az általános- és középiskolai felnőttoktatás története Csongrád megyében 1945-1960.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1967)

Tóth Ferenc
Népi építkezés Makón.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1975)

Tóth Ferencné
Az 1945-ös földreform végrehajtása Sándorfalván.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1963)

Tóth Gábor
Lebő és környékének településtörténete őskortól az Árpádkorig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1946)

Tóth István
Szlovákok a megmaradás és a beolvadás válaszútján (Az alföldi szlovákság története a két világháború között).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Tóth István Mihály
Az 1594. évi bánáti szerb felkelés.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1967)

Tóth Iván
Alexandros Homérosa - Arrhianos-tanulmányok.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Tóth János
Katona István és történetírása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

Tóth Sarolta
Magyar és lengyel Imre-legendák.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1962)

Tóth Hajnalka
A Kanizsával szembeni végvidék Gyöngyösi Nagy Ferenc levelezése tükrében 1683 és 1690 között.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Töttős Gábor
A szőlőtermesztés és a borgazdaság fejlődése a szekszárdi borvidéken a XVIII-XIX. században.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Túróczi Tamás
Katana és Ige. Ibériai-japán kapcsolatok (1543-1650) a keresztény rendi konfliktusok és a japán kereszténypolitika változásai tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Türk Attila Antal
A magyar őstörténet és a szaltovói régészeti kultúrkör.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

U

Ujfaludi László
Isaszeg és Dány községek urbéri perei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

V

Varga Lajos
Harc a revizionizmus ellen a német szociáldemokrata párt 1903-as drezdai kongresszusán.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1960)

Varsányi Attila
A hódmezővásárhelyi főispánság története (1873-1950).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Vass István
Szovjet állásfoglalások 1942-1943-ban a fasiszta Németország elleni európai második front kérdésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1964)

Velenczei Katalin
Alánok a római birodalom utolsó évszázadában (375-476) Kommentárral ellátott bilingvis forrásgyűjtemény.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

Vida Beáta
A karthauzi rend története a középkori Magyar Királyság területén. A néma barátok megtelepedése és berendezkedése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Vincze Sándor
A Kisujszállási Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola szerkezetének, vonzáskörének, továbbtanulási funkciója teljesítésének változása az iskolareform időszakában (1958/59-1972/73).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1975)

Virág Lászlóné Horváth Erzsébet
A gépállomások szerepe a Kommunista Párt parasztpolitikájának alakulásában - különös tekintettel a Békés megyei gépállomásokra (1945-1956).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Vukman Péter
Moszkvától Londonig. Nagy-Britannia és Jugoszlávia a szovjet-jugoszláv konfliktus idején (1948-1953).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Váczi Rozália
Nemzetiségek és nemzetségpolitika Békés megyében (1957-1980).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Vér Márton
The Postal System of the Mongol Empire in Northeastern Turkestan.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

W

Waldmann József
Tápé táncalkalmai és hagyományai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1964)

Weisz Boglárka
Vámok és vámszedés az Árpád-kori Magyarországon (Történeti áttekintés, adattár).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Z

Zallár Andor
A Szegedi Orvostudományi Egyetem Könyvtárának története 1926-1976.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Zeman Ferenc
Politikai küzdelmek és közéleti mozgalmak Hódmezővásárhelyen a Horthy-korszakban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Zombik Miklós
A Magyar Királyi Kancellária Mátyás Király korában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1948)

Zombori István
Adalékok V. Károly politikájának magyar vonatkozásaihoz (1519-1538).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1979)

Zorn Antal
A katolikus népoktatás helyzete a kalocsai érsekség területén a Canonica Visitátiok tükrében 1711-1848.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1974)

Á

Ádám Anna
A kézműipar helye és szerepe Szeged újjáépítésért folytatott harcában (1944-1948).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1981)

Ágoston József
Szegvári "Gorkij" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története (1948-1965).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1967)

Árpás Károly
Az észt nemzeti megújulási mozgalom történetéhez.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Árva Edit
A szovjet-kínai kapcsolatok néhány vonatkozása (1949-1957).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

Ő

Őry Kovács Katalin
A jaraguá do suli magyar kolónia: identitás és történelem.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Ősz Károly
A hazafias népfront politikai tevékenysége a szocialista patriotizmus és proletár internacionalizmus erősítéséért Csongrád megyében az ellenforradalom leverését követő évtizedekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1986)

A lista elkészítésének dátuma 2019. március 23. 16:39:17 CET.