Works by discipline "Humanities > History"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ő
Number of items at this level: 325.

A

Abdel-Salam Mohamed Abdallah
Az egyiptomi-magyar kapcsolatok a két világháború közötti időszakban.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Abonyi Lajos
Fejezetek Elek község történetéből 1724-1845.
PhD, University of Szeged.
(1976)

Anderle Ádám
A spanyol abszolutizmus képe a XIX. és a XX. században Magyarországon (A "fekete legenda" magyarországi történetéhez).
PhD, University of Szeged.
(1967)

Arienza Arienza D. Javier
La crónica hispana de la guerra de los quince años (1593 - 1606), según guillén de san clemente y de centelles, embajador de Felipe II y Felipe III en la corte de praga entre los años 1581 y 1608.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Aszalós Károly
A szegedi egyetemi ifjúsági mozgalmak és a szegedi egyetemi Bethlen Gábor Kör története 1932-ig.
PhD, University of Szeged.
(1986)

B

Babarczi Dóra
Magyar jezsuiták Brazíliában a 18. század közepén.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Balogh Ádám
A nacionalizmus szerepe a görög külpolitikai gondolkodásban 1897-1912.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Balázs György
A nemzeti bizottság és a forradalmi népi szervek megalakulása és működése Szentesen 1944 október 8-tól 1949 február 1-ig.
PhD, University of Szeged.
(1972)

Bara Péter Tamás
Leo of Chalcedon. The Network, Paideia, and Miracles of an Early Komnenian Metropolitan.
PhD, University of Szeged.

Baracs Gabriella
Hódmezővásárhely felszabadulása és az új élet megindulása 1944 október 8-tól 1945 novemberéig.
PhD, University of Szeged.
(1977)

Batóné Kaczúr Ágnes
Brazíliai magyarság a két világháború között 1920-1941.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1989)

Bazan István
A Hévízgyörki Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1950-1972.
PhD, University of Szeged.
(1972)

Bella István
Kondoros száz esztendeje (1875-1975).
PhD, University of Szeged.
(1975)

Belényi Gyula
Szeged város és Szeged járás mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalmának története (1948-1953).
PhD, University of Szeged.
(1974)

Benkő Judit
Az Egyesült Államok ideológiai behatolása Latin-Amerikában, hatása a Kubai forradalom ideológiai fejlődésére.
PhD, University of Szeged.
(1974)

Berkes Miklós
A szocialista hazafiságra és proletár internacionalizmusra nevelés az alap- és középfokú oktatásban.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Berta Tibor
A köztársasági mozgalom története a délalföldi régióban.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Beszteri Béla
A nemzeti bizottságok tevékenysége Veszprém megyében (1945. április - 1949. január).
PhD, University of Szeged.
(1979)

Beszteri Béláné
A tanácsrendszer létrehozása és a tanácsok kezdeti tevékenysége Veszprém megyében (1950-1954).
PhD, University of Szeged.

Bezdán Sándor
Hódmezővásárhelyi paraszti olvasókörök és agrárszocialista földmunkás egyletek a dualizmus korában (1867-1918).
PhD, University of Szeged.
(1971)

Bilibok Péterné
Adalékok Tessedik Sámuel társadalmi és pedagógiai harcainak történetéhez, valamint szarvasi hatásához.
PhD, University of Szeged.
(1974)

Blazovich László
Ransanus és Magyarország.
PhD, University of Szeged.
(1968)

Bodó Katalin
A mexikói cristero háború külföldi visszhangja: spanyol, amerikai, vatikáni és magyar diplomáciai reflexiók.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Borbély József
Agyagosszergény története.
PhD, University of Szeged.
(1978)

Borzákné Nacsa Mária
A Descriptio Europae Orientalis eszmei háttere és politikai célzatossága.
PhD, University of Szeged.
(1985)

Bozsity Lajos
Észak-Bácska délszláv lakosságának gazdasági-társadalmi helyzete, politikai-kulturális törekvései a szerb megszállástól az 1920-as évek végéig.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Bálint János
A mezőgazdasági kistermelés integrálása Makó városban [Egyetemi doktori értekezés].
PhD, University of Szeged.
(1980)

Bán Mónika
Világképek és életrajzok. A spanyolországi Habsburg uralkodók a XIX. századi spanyol történetírás múltképében biografikus művek alapján.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Bárdi Lajos
Gyarmati múlt és mai függőség Latin-Amerikában (A gyarmati kapitalista gazdálkodás eredményei és hatása a Karib-térségben, különös tekintettel Haiti, volt francia gyarmatra).
PhD, University of Szeged.
(1984)

Béres Mária
Régészeti adatok Csongrád megye Árpád-kori településtörténetéhez.
PhD, University of Szeged.
(1986)

Bódi György
A KISZ párttaggá nevelő tevékenységének hatása az MSZMP összetételére Csongrád megyében 1975-1978.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Böőr László
Nagykőrös gazdasági—társadalmi viszonyai a két világháború között.
PhD, József Attila Tudományegyetem.
(1979)

C

Capraz Hüseyin Sevket Cagatay
Pétervárad 1694. évi török ostroma nyugati és oszmán források alapján.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Cora Zoltán
A szociálpolitika válaszútjai Magyarországon: a mintakövetés lehetőségei és kényszerei (1938-1950).
PhD, University of Szeged.
(2011)

Csakmag György
Csongrád megye munkaerő-helyzete a II. és a III. ötéves terv időszakában (1961-1970).
PhD, University of Szeged.
(1969)

Cseh István
A nagycsaládrendszer emlékei és maradványai a Sárközben és Pécsvárad környékén.
PhD, University of Szeged.
(1971)

Csernus Sándor
A zsigmondi magyar állam külpolitikája 1420-ig különös tekintettel Nyugat-Európára.
PhD, University of Szeged.
(1978)

Csikós Mária
A békés egymás mellett élés a szovjet külpolitika elméletében és gyakorlatában.
PhD, University of Szeged.
(1980)

Csipes Antal
Dobó István élete és szerepe Magyarország XVI. századi történetében.
PhD, University of Szeged.
(1971)

Csurgai Horváth József
Székesfehérvár urbanizációja. A városfejlődés a kiegyezés korában.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Csősz László
Tettesek, szemtanúk, áldozatok. A vészkorszak Jász-Nagykun-Szolnok megyében.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Czeglédi Imre
Az Első Gyulai Kötött és Szövött Iparárugyár története (1900-1931).
PhD, University of Szeged.
(1972)

Cziráki Zsuzsanna
"Senkinek pénzen vött rabjai nem voltunk sem nem vagyunk" Brassó és a fejedelmi hatalom viszonya a város fejedelmi szolgáltatásai tükrében, Bethlen Gábor uralkodása idején.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Czúth Béla
A bagauda mozgalom.
PhD, University of Szeged.
(1966)

D

D. Matuz Edit
Felsőtárkány-Várhegy neolitikus és késő bronzkori-koravaskori telepe.
PhD, University of Szeged.
(1986)

Daka István
Gyoma gazdasági és társadalmi helyzete újratelepülésétől a reformkor kezdetéig.
PhD, University of Szeged.
(1970)

Debreczeny Ivánné Ökrös Piroska
Az értelmiség Szegeden a Gömbös-kormányzat idején (1932-1936).
PhD, University of Szeged.
(1983)

Diczházi Dezső
Miskolc város története 1943-tól 1945 végéig.
PhD, University of Szeged.

Dobos Gyula István
Ellenforradalom és restauráció Tolna megyében 1919-1922 [Kandidátusi értekezés].
PhD, University of Szeged.
(1984)

Dobrovits Mihály
Égi kagánok eltűnt birodalma.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Dányi László
Forradalmak egy országban (Lenin államkapitalizmus-felfogásának alakulása 1917-1918-ban).
PhD, University of Szeged.
(1988)

Dégi István
Az 1947. évi országgyűlési képviselő választások Szegeden.
PhD, University of Szeged.
(1969)

Dékányné Szénási Éva
A kommunisztikus közösség koncepciója Étienne Cabet elméleti munkásságában.
PhD, University of Szeged.
(1980)

Dér Terézia
Szent István és Szent László alakja magyarországi latin nyelvű liturghikus énekekben.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Dévavári Zoltán
Új partok felé - Kisebbségi kiútkeresés, szellemi és politikai irányzatok a Délvidéken és a Magyar Párt megalakulása (1918-1923).
PhD, University of Szeged.
(2012)

Döbör András
Sajtópolitika és politikai sajtó Magyarországon a 18. század végén és a 19. század első felében. Felvilágosodás- és reformkori magyar nyelvű hírlapok a nemzeti identitás, a modernizáció és a polgári átalakulás szolgálatában.
PhD, University of Szeged.
(2015)

E

Ecsedy István
Az első sztyeppei nép a Kárpát medencében (A gödörsíros kurgánok kultúrája a Tiszántúlon).
PhD, University of Szeged.
(1975)

Eitler Aladárné Szilágyi Julia
Az 1947. évi országgyűlési képviselő választások Csongrád megyében.
PhD, University of Szeged.
(1971)

Erdélyi Iván
Török hadjáratok Magyarország és Ausztria ellen 1526-1541.
PhD, University of Szeged.
(1977)

Erdős Ferenc
A polgári forradalom és szabadságharc története Fejér megyében (1848-1849).
PhD, University of Szeged.
(1978)

Eszik Sándor
Kecskemét a felszabadulás első évében.
PhD, University of Szeged.
(1967)

Eszik Sándor
A Kecskeméti Nemzeti Bizottság megalakulása és intézkedései 1945 júniusáig.
PhD, University of Szeged.

F

Faludi Gábor
A bajai járás termelőszövetkezeteinek története.
PhD, University of Szeged.
(1969)

Falusi Norbert
Uralkodó magyar eszmék a változásban. Erdély 1910-1922.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Farkas Anikó
A szadati Egyiptom magyar szemmel. Magyar-egyiptomi kapcsolatok 1970-1980.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Farkas Pálma Adél
Fekete legenda, hispanoamericanismo és az Egyesült Államok Miguel Primo de Rivera diktatúrája idején (1923-1930).
PhD, University of Szeged.
(2012)

Fedeles Tamás
A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő-középkorban (1354-1526).
PhD, University of Szeged.
(2005)

Fehér István
Szeged gazdasági, társadalmi helyzete és a munkásosztály vezette antifasiszta erők harca a háború ellen, a demokratikus átalakulásért (1939-1944).
PhD, University of Szeged.
(1962)

Fejős Sándor
Művelődés és kultúra a dualizmus kori Magyarkanizsán (1867-1918).
PhD, University of Szeged.
(2018)

Felföldi Szabolcs
Élet a késő ókori, kora középkori Selyemúton. A 3–4. századi Nija a régészeti leletek és az írott források tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Ferwagner Péter Ákos
Francia politikai pártok a gyarmati Algériában 1945-1954.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Forczek Zoltán
Szank község története és bibliográfiája.
PhD, University of Szeged.
(1976)

Forman István
Orosháza a második világháború idején (1939. január 1-től 1944. október 6-ig).
PhD, University of Szeged.
(1975)

Fábián György
A két munkáspárt együttműködésének fejlődése Szegeden, a népi demokratikus forradalom időszakában (1944-1948).
PhD, University of Szeged.
(1975)

Fábiánné Gyöngyössy Orsolya
Plébánia és társadalom : A római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Földváriné Kocsis Luca
Az 1929-1933-as világgazdasági válság hatása Szeged gazdasági életére.
PhD, University of Szeged.
(1980)

Fülöp Zoltán
A gazdasági élet monopolizálódása a császári Németországban az imperializmus korában 1871-1914.
PhD, University of Szeged.
(1986)

Fülöp Éva Mária
Szántódpuszta kapitalizmus kori agrártörténete 1848-1945.
PhD, University of Szeged.
(1984)

G

G. Tóth Péter
A csanádi székeskáptalan személyi összetétele a késő-középkorban (1354-1526).
PhD, University of Szeged.
(2015)

Gausz Ildikó
Magyarország vonzásában. Francia ajkú utazók a kora újkori Magyarországon (1554-1608).
PhD, University of Szeged.
(2018)

Gaál Attila
Hódoltságkori török kiserődök a Buda-eszéki hadiút Tolna megyei szakaszán (Különös tekintettel Újpalánk várára).
PhD, University of Szeged.
(1980)

Glósz József
Az alsó- és középfokú oktatás története Tolna megyében az önkényuralom időszakában.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Glózik Klára
A turizmus és szabadidő eltöltésének lehetőségei Magyarországon a dualizmus korában különös tekintettel Békés megyére (1867-1914).
PhD, University of Szeged.
(2011)

Goldman György
Battonya-Gödrösök és a tiszai kultúra kialakulása.
PhD, University of Szeged.
(1981)

Gróh Dániel
Őskori településnyomok Visegrád-Lepencén.
PhD, University of Szeged.
(1986)

Gszelmann Ádám
A kiskunhalasi Református Polgári Leányiskola története.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Gulyás László
Szaúd-Arábia és az Atlanti hatalmak I. és II. Szaúd uralkodása alatt 1950-1958.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Gálffy László
Angers au XIIIe siecle developpement urbain, structures economiques et sociales.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Géczi Lajos
Anjou-kori Oklevéltár IX. 1325.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Göcző Géza
Gyöngyös város története a XVIII. században, különös tekintettel a városi tanács jegyzőkönyveire.
PhD, University of Szeged.
(1978)

H

Hadnagy Szabolcs
Az oszmán hadsereg élelmiszer-utánpótlásának rendszere az 1658. évi erdélyi hadjárat tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Haladi József
Hódmezővásárhely mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek története (1948-1960).
PhD, University of Szeged.
(1973)

Halmágyi Miklós
Az önazonosság és idegenfelfogás kérdései az első ezredforduló korának válogatott szerzői alapján.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Horváth Gábor
Gergely Gyöngyösi OSPPE (1472-1531) Ed i Paolini nel XVI Secolo: Storia e culto.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Horváth István
Nagykőrös a Tanácshatalom időszakában 1918-1919.
PhD, University of Szeged.
(1965)

Horváth Lajos
A népfrontmozgalom Csongrád megyében a szocialista konszolidáció és a szocializmus alapjai lerakásának időszakában 1957-1962.
PhD, University of Szeged.
(1986)

Hrabovszki Mihály
Ellenforradalom Hódmezővásárhelyen 1956-ban.
PhD, University of Szeged.
(1959)

Hunyadi Zsolt
Hospitallers in the Medieval Kingdom of Hungary, c.1150-1387.
PhD, University of Szeged.
(2004)

I

Igaz Levente
Háborúzó államok a IX-XIII. századi Ibér-félszigeten és a Kárpát-medencében. Az európai középkori hadtörténet két útjának összevethető elemei.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Illés Imre Áron
A lex Flavia municipalis keltezése és keletkezése.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Iványi Anna
Az 1945-ös földosztás Mezőhegyesen és Mezőkovácsházán.
PhD, University of Szeged.
(1963)

Iványosi-Szabó Tibor
Pénzforgalom és a pénz forgalmi értékének alakulása Kecskeméten 1662-1711-ig.
PhD, University of Szeged.
(1977)

J

Jancsó Katalin
A korai politikai indigenizmus Peruban és az Asociación Pro-Indígena - Indigenismo político temprano en el Perú y la Asociación Pro-Indígena.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Juhász Edit
Ansiedlung der Deutschen im Komitat Tolna nach der Türkenherrschaft (1695-1725).
PhD, University of Szeged.
(1978)

Juhász Márta
A kalocsai érseki uradalom gazdálkodása a XIX.-XX. század fordulóján.
PhD, University of Szeged.
(1987)

Jókai Rita
A Napóleon-kép avagy Korzika francia integrációja?
PhD, University of Szeged.
(2006)

K

Kanyó Ferenc
Népfrontpolitika és koalíciós ellentétek Szegeden és Csongrád megyében 1944-1945-ben (1944. október-1945. nyara).
PhD, University of Szeged.
(1971)

Katona Eszter
Spanyol-olasz kapcsolatok a második világháború alatt.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Kemenes József
Az általános iskola története Győr-Sopron megyében 1945-1963.
PhD, University of Szeged.
(1963)

Kis Péter
A királyi szolgálónépi szervezetek.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Kiss Gergely
A királyi alapítású bencés apátságok egyházjogi helyzete a 11-13. században. Exemptio, protectio és nemzetközi háttér.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Kiss Erzsébet
Kiskunhalas gazdasága a világválságtól a világháborúig (1929-1939).
PhD, University of Szeged.
(1984)

Kiss Gábor Ferenc
Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatai 1938–1941.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Kiss Margit
Kecskemét város munkássága és üzemi bizottságai a népi demokratikus átalakulásban 1944-1948.
PhD, University of Szeged.
(1972)

Kiss Árpád
Mezőkovácsháza története (1956-1980).
PhD, University of Szeged.
(1986)

Kiss P. Attila
"...ut strenui viri..." A gepidák Kárpát-medencei története.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Komár Krisztián
Az Osztrák-Magyar Monarchia és Egyiptom kapcsolatai 1882-1914.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Kovács Anett
Közjótékonyság Békés megyében a dualizmus korában.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Kovács Kálmán Árpád
Az erdélyi valláspolitika rendszere az 1760-70-es években.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Kovács Szilvia
A kunok története a mongol hódításig.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Kovács Tamás
Restitutio imperii – Az Anicius család szerepe másfél évszázad legitimációs törekvéseiben –.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Kovács Tibor
Magyar huszárfegyverek a Rákóczi-szabadságharc bukásáig a tárgyi emlékanyag tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Kovács Viktória
Vámok és vámszedés a középkori Magyar Királyságban Nagy Lajos korában (1342–1382).
PhD, University of Szeged.

Kovács Áron
Conceptul de transformare în gândirea politică românească şi maghiară din Transilvania (1830-1848).
PhD, University of Szeged.
(2016)

Kovácsné Rózsa Klára
Az Újszegedi Kender-Lenszövő Vállalat fejlődése a felszabadulástól 1960-ig.
PhD, University of Szeged.

Krajcsir Lukács
A csehszlovák-egyiptomi fegyvervásárlási szerződés és hatása a nemzetközi kapcsolatokra 1955-1961.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Krajcsovics János
A világgazdasági válság szarvasi hatása (1929-1933).
PhD, University of Szeged.
(1977)

Kristó Gyula
Anjou-kori krónikáink.
PhD, University of Szeged.
(1962)

Kun József
Cato és a De Agri Cultura.
PhD, University of Szeged.
(1963)

Kunhegyi József
Az ellenforradalmi rendszer hatalomra jutásának közigazgatási és katonai eszközei Vas megyében 1919-1920.
PhD, University of Szeged.
(1979)

Kurucz Katalin
A nyíri Mezőség neolitikuma.
PhD, University of Szeged.
(1989)

Kurunczi Jenő
I. Péter diplomáciája (1697-1706).
PhD, University of Szeged.
(1973)

Kácsor Ferenc
A népoktatási törvény bevezetésének körülményei, helyzete Fejér megyében 1868 után.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Káli Zsuzsanna
Munkásművelődés Magyarországon a dualizmus időszakában (1867-1918).
PhD, University of Szeged.
(1983)

Kökény Andrea
Angol-amerikaiak Texasban, 1821-1845.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Körmendi János
Nagymajláth története megtelepedésétől az örökváltsági szerződés megkötéséig.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Köteles Lajos
A paraszti gazdaság fejlődése, a paraszti népesség rétegződésének alakulása Körösnagyharsányban 1848-1914.
PhD, University of Szeged.
(1972)

Kövér Lajos
Batsányi János politikai eszméi [Egyetemi doktori értekezés].
PhD, University of Szeged.
(1981)

Kövér Lajos
A XVIII. század magyarságképe elfeledett francia források tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Kühn János
A 70-es évek magyar ifjúságpolitikája.
PhD, University of Szeged.
(1985)

Kürti Béla
A szegedi táj története az avar korban.
PhD, University of Szeged.
(1983)

L

Lakatos Pál
A pannóniai lelőhelyű egyiptomi emlékek rövid áttekintése.
PhD, University of Szeged.
(1964)

Lakos Katalin
A korai buddhizmus szerepe az ókori India gazdaság- és társadalomtörténetében.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Lengyel András
Fejezetek a Szegedi Fiatalok Közép- és Kelet-Európa-érdeklődése történetéből.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Liptovszíné Wolf Mária
A borsodi földvár. Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Lipták Dorottya
A Gömbös kormány külpolitikája.
PhD, University of Szeged.
(1978)

Lovász György
Szarvas kulturális élete 1848-1945 között.
PhD, University of Szeged.
(1966)

Lucza Franciska
A Hegyháti járás (Baranya vármegye) gazdaság-, népesség- és munkaerőszerkezetének sajátosságai a dualizmus korában (1869-1910).
PhD, University of Szeged.
(1984)

Lugosi József
A függetlenségi és 48-as párt tevékenysége és szerepe Szeged életében az 1901-4 közötti időszakban.
PhD, University of Szeged.
(1972)

Lukács Albin
A németországi szociáldemokrata párt szocialista országokkal folytatott politikájának vizsgálata 1969-től a helsinki konferenciáig.
PhD, University of Szeged.
(1978)

Lázár György
Szlovákok Magyarországon 1945-48.
PhD, University of Szeged.
(1980)

M

Majoros István
Nemzetközi kapcsolatok az imperializmus korában; a francia-orosz szövetség 1887-1914.
PhD, University of Szeged.
(1980)

Maléth Ágnes
I. Károly és a pápaság kapcsolata (1301-1342).
PhD, University of Szeged.
(2017)

Marek János
A szegényparasztság szociális problémái a század elején Somogyban 1900-1930.
PhD, University of Szeged.
(1964)

Margittai Linda
"Zsidókérdés" a Délvidéken 1941-1944.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Marjanucz László
Hódmezővásárhely hitélete és kereskedelme a dualizmus korában.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Marton Szabolcs
A magyar középkori szeszesitalok története (kumisz, sör, pálinka).
PhD, University of Szeged.
(2007)

Mayer Gyuláné
A földosztás és a mezőgazdaság szocialista átszervezése Nagyszénás községben.
PhD, University of Szeged.
(1969)

Medgyesi Konstantin
Demokrácia-diskurzus(ok) Magyarországon az 1945 és 1949 közötti időszakban és időszakról.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Menyhárt Lajos
Magyarcsanád a szocialista fejlődés útján (1944-1970.).
PhD, University of Szeged.
(1988)

Menyhárt Lajos
Magyarcsanád története (1944-1962).
PhD, University of Szeged.
(1987)

Meriggi Simone
Studio storico-politico della destra italiana dal dopoguerra ad oggi.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Miklós Péter
Balogh István politikai pályája.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Mislovics Erzsébet
A magyarországi zsidóság demográfia- és gazdaságtörténete.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Molnár György
A Dunai hajózás fő kérdései 1935-1945.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Moncada Jaime
El Partido Democrata Cristiano en el sistema socio-politico chileno.
PhD, University of Szeged.
(1985)

Monostori Adél
Egy vitatott életút : La Valette atya tevékenysége Martinique szigetén ; 1746-1762.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Mándics Mihály
A magyarországi bunyevácok története.
PhD, University of Szeged.
(1986)

Máriaföldy Márton
Az "Alföldi iparlap" és a szegedi kisipari mozgalmak (A kiegyezéstől a századfordulóig).
PhD, University of Szeged.
(1973)

Mérei Pál
A Magyar Tanácsköztársaság munkára nevelési törekvései.
PhD, University of Szeged.
(1972)

Móricz Béla
A mezőgazdaság szocialista átszervezése 1947-től 1953-ig Szeged járás területén.
PhD, University of Szeged.
(1967)

N

Nagy Georgina
A független Algéria első évtizede és a magyar kapcsolat, 1962–1971.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Nagy István
Demokratikus ifjúsági mozgalom Csongrád megyében 1944-1948.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Nagy István
A kecskeméti zsidóság 1919–1944 között különös tekintettel a Horthy-korszakra.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Nagy Marcel
Cambios y continuidades en el pensamiento conservador mexicano decimonónico.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Nagy Miklós
A francia republikanizmus főbb kérdései. A republikánus hagyomány a francia köztársasági rendszerekben.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Nagy Sándor
Ellenforradalom Bács-Kiskun megyében 1956-ban.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Nagy Ádám
Csongrád megye numizmatikai lelőhelyei (Numizmatikai adatok Csongrád megye történetéhez a kezdettől 1686-ig).
PhD, University of Szeged.
(1982)

Nemes Krisztina
Történelem és emlékezet a Mequinensa mítoszban. Jesús Moncada A folyók városa című regényének történelemképe (1870-1970).
PhD, University of Szeged.
(2018)

Niklai Ferenc
Bethlen Farkas élete és történeti műve.
PhD, University of Szeged.
(1948)

Négyessy László
A vitézi rendről.
PhD, University of Szeged.
(1974)

Németh István
Az olasz kommunista párt harca a munkásegységért, az antifasiszta népfrontért (1921. január 21-1944. április 24.).
PhD, University of Szeged.
(1977)

Nótári Tamás
Fejezetek Bajorország kora középkori történetéből a salzburgi történeti források tükrében (VIII.-IX. század).
PhD, University of Szeged.
(2006)

O

Ocsák Miklós
Algyő gazdasági, társadalmi-politikai viszonyai (1956-1973.).
PhD, University of Szeged.
(1986)

Olasz Lajos
A kormányzóhelyettesi intézmény története (1941–1944).
PhD, University of Szeged.
(2009)

Oláh János
Gádoros község negyedszázados fejlődése: 1944-1970-ig (Különös tekintettel a mezőgazdaság szocialista átalakítására).
PhD, University of Szeged.
(1973)

Orbán Imre
"Ecce, iam vici mundum!" Antiochiai Szent Margit tisztelete Magyarországon.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Orozco Librado Zapata
Los procesos de transformación socieconómica en Europa del Este y América Latina en perspectiva histórica comparada.
PhD, University of Szeged.
(2004)

P

Palkovics Andrea
Út a kiegyezésig - spanyol szemmel : 1850-1868.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Pallagi Mária
A spanyol semlegesség kérdése a bécsi diplomáciában (1914-1918).
PhD, University of Szeged.
(2005)

Palotai Jenő
A magyar munkásmozgalom forradalmi és katonai hagyományainak szerepe a szocialista hazafiságra - proletárinternacionalizmusra nevelés területén egy egy katonai egységnél.
PhD, University of Szeged.
(1980)

Palotás Zsolt
Bejek, korzárók és diplomaták. A Tuniszi Kormányzóság kapcsolatai a nyugat-európai országokkal és az Egyesült Államokkal, 1605-1830.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Papo Adriano
György Martinuzzi Utyeszenics e la dedizione della Transilvania alla Casa d'Austria.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Papp Zoltán
Fejezetek a közegészségügy délalföldi történetéből különös tekintettel a szívgyógyászatra.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Pataky Márta
Az orosz kereskedelmi kapcsolatok fejlődése, Afanaszij Nyikityin utazása a három tengeren.
PhD, University of Szeged.
(1979)

Pedani Maria Pia
Dalla frontiera al confine.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Perneki Mihály
Antifasiszta ellenállási mozgalom Délmagyarországon 1941-1944.
PhD, University of Szeged.
(1974)

Pethő Szilvia
El exilio de comunistas españoles en los países socialistas de Europa Centro-Oriental (1946-1955).
PhD, University of Szeged.
(2008)

Petrovics István
Várostörténeti tanulmányok. Fejezetek Szeged, Temesvár és Pécs középkori történetéből.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Pető Bálint
A szentesi nyomtatott tömegtájékoztatás kezdetei (1871-1883). A helyi sajtó szerepe a kiegyezés utáni polgári fejlődés előmozdításában egy dél-alföldi városban.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Pihurik Judit
Naplók és memoárok a keleti hadszíntérről 1942.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Pintácsi Katalin
Olaszország külpolitikájának mediterrán vonatkozásai az 1948-1953 közötti időszakban.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Pintér-Nagy Katalin
A hunok és az avarok fegyverzete, harcmodora az írott források alapján.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Pintérné Kurunczi Magdolna
Az uráli nehézipari manufaktúrák története a XVIII. században (kincstári és magánvállalkozások).
PhD, University of Szeged.
(1985)

Polenyák Ivett
Bécs szerepe Munkácsy Mihály életében.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Polgár Szabolcs
Kelet-Európa és a nemzetközi kereskedelem a 8-10. században (Az írott források tükrében).
PhD, University of Szeged.
(2006)

Pollmann-né Fodor Judit
A perui alkirályság gazdasága a XVI. században.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Polácska Edina
Karlista emigráció Franciaországban (1872-1876).
PhD, University of Szeged.
(2009)

Pongrácz Attila
A Sao-Pauló-i magyarság 1945-1990.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Pordán Ildikó
László Károly, egy Kossuth-emigráns sorsa, írásai tükrében.
PhD, University of Szeged.
(1996)

Povedák Kinga
Rockapostolok. A keresztény könnyűzene vallástudományi vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Prantner Zoltán
Jemen és a szocialista országok 1955–1970.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Pusztai Gabriella
A magyar orvosok tevékenysége Fekete-Afrikában a 20. század elejétől az 1960-as évek végéig.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Pál József
Nagykanizsa és vidékének története az 1918-as magyar polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság idején.
PhD, University of Szeged.
(1963)

Pándi Lajos
A narodnyikságtól a marxizmusig (A XIX. századi orosz forradalmi gondolkodás fordulópontja 1879-1883) [Egyetemi doktori értekezés].
PhD, University of Szeged.
(1975)

R

Ressné Ivanics Mária
A magyarországi krimi-tatár oklevelek.
PhD, University of Szeged.
(1976)

Rigóné Péter Irén
Szeged gazdasági, társadalmi élete és a munkásmozgalom az ideiglenes stabilizáció időszakában 1924-1929.
PhD, University of Szeged.
(1971)

Rittling László
Eszterházy Antal élete és szerepe a Rákóczi-szabadságharcban II. Rákóczi Ferenchez írt levelei tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Rosselli Alessandro
La politica di Mussolini in Mediterraneo e il movimento operaio italiano (1933-1939).
PhD, University of Szeged.
(2002)

Rozsnyai Jenő
Latin-Amerika társadalmának és fejlődésének néhány kérdése a XX. században Magyarországon.
PhD, University of Szeged.
(1973)

Rábai Krisztina
Anjou-kori oklevéltár XL. kötet 1356.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Rákos István
IV. Béla birtokrestaurációs politikája.
PhD, University of Szeged.
(1972)

Rátkai János
A szegedi ipari munkásság életkörülményeinek alakulása 1955-től 1963-ig.
PhD, University of Szeged.
(1964)

Rátkai Árpád
A délmagyarországi munkáseszperantista mozgalom kialakulása és története 1929-ig.
PhD, University of Szeged.
(1973)

Révész Éva
Régészeti és történeti adatok a kora Árpád-kori bizánci-bolgár-magyar egyházi kapcsolatokhoz.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Révész Istvánné Papp Klára
A szegedi középiskolák KISZ-szervezeteinek tevékenysége 1970-1980 között.
PhD, University of Szeged.
(1986)

Rónai Tamás
Az intranzigens jobboldal történetéhez (1939-1944).
PhD, University of Szeged.
(1972)

S

Schäffer István
Sukoró története 1869-ig.
PhD, University of Szeged.
(1981)

Sebők Ferenc
Anjou-kori oklevéltár. XXV. 1341.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Sebők Balázs
Az Alföld iparosítása – Szolnok megye példáján (1950-1970) Esettanulmány.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Serfőző Zoltán
A Romániai Kommunista Párt elméleti tevékenysége 1921-31 között, különös tekintettel a Párt IV. és V. kongresszusaira.
PhD, University of Szeged.
(1985)

Siklós János
Ideológiai, politikai életünk mai kérdése Csongrád megyében 1961-1968.
PhD, University of Szeged.
(1969)

Sipos József
A kisgazdapárt és a Bethleni konszolidáció kezdetei (1921. március 26 - 1921. június 21.).
PhD, University of Szeged.
(1979)

Sipos László
Haladó és forradalmi múlt feltárása és értékelése Csongrád megyében.
PhD, University of Szeged.
(1979)

Szabados György
A magyar történelem kezdeteiről. Az előidő-szemlélet hangsúlyváltásai a XV-XVIII. században.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Szabados János
"Ih awer befleise mih, dass ih sie beidte zue nahbarn mahen khann." - Die Karriere des deutschen Renegaten (Hans Caspar) in Ofen (1627-1660) im politischen und kulturellen Kontext. Teil I. Die Berichte Hans Caspars (1640-1659) - Eine Quellenedition. Teil II.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Szabó Annamária
A délkelet-európai államok vámuniós, konföderációs és föderációs tervei (1944-1948).
PhD, József Attila Tudományegyetem.
(1988)

Szabó Henriette Éva
El Diccionario de la antropologia Bolíviana.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Szabó István
Szeged mezőgazdaságának és dolgozó parasztságának helyzete az 1941-1944 közötti időszakban.
PhD, University of Szeged.
(1964)

Szabó Károlyné
A halasi gimnázium története (1664-1980).
PhD, University of Szeged.
(1985)

Szabó Miklós
A földmunkások mozgalmai és a Tanácsköztársaság Kiskunhalason (1895-1920).
PhD, University of Szeged.
(1971)

Szabó Mária Gyöngyvér
A tőkés gazdálkodás elemeinek kialakulása a reformkori Fejér megyében.
PhD, University of Szeged.
(1977)

Szabó Pál
1440 - Nándorfehérvár első oszmán-török ostroma és előzményei.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Szabó J. József
Kora- középső bronzkori temető a battonyai Vörös Október TSz. homokbányájában.
PhD, University of Szeged.
(1986)

Szakter Gyula
Szeged az első világháborúban 1914-1918.
PhD, University of Szeged.
(1976)

Szalai Elek
Albrecht Dürer és Willibald Pirckheimer a reformáció mozgalmában.
PhD, University of Szeged.
(1980)

Szalontai József
A szocialista ipar fejlődése Szegeden 1955-1960 között.
PhD, University of Szeged.
(1964)

Szegfű László
Adalékok a Deliberatio eszmetörténeti hátteréhez.
PhD, University of Szeged.
(1969)

Szekeres Béla
Békéscsaba ipari fejlődése s szocialista iparának kialakulása.
PhD, University of Szeged.
(1959)

Szeljak György
"Tisztelnünk kell egymást!" Nahua világkép és kulturális változások Pachiquitlában a 20. század végén.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Szente-Varga Mónika
Migración Húngara a México entre 1901 y 1950.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Szepesi Ildikó
A békéscsabai Rudolf Főgimnázium története (1897-1924).
PhD, University of Szeged.
(1981)

Szetei József
A politikai oktatás mint a permanens művelődés szerves része.
PhD, University of Szeged.
(1980)

Szilágyi István
A totális fasizmus és az ellene folytatott harc egyes kérdései Chilében (1973-1976.).
PhD, University of Szeged.
(1977)

Szilágyi János
A KISZ tevékenysége Csongrád megyében az ifjúságpolitikai határozatot követő időszakban 1970-1975.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Szilágyi Károly
Földmunkás és szegényparaszt mozgalmak Csanád megyében (1918-1919).
PhD, University of Szeged.
(1970)

Szilágyi Péter
A Líbiai monarchia a függetlenségtől a nacionalista forradalomig, 1951-1969.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Szálas Béla
Palladius Rutilius Taurus Aemillanus és mezőgazdasági munkája.
PhD, University of Szeged.
(1976)

Szántó Ferenc
Bányamunkás mozgalmak a tatai szénmedencében (1939-1945).
PhD, University of Szeged.
(1969)

Székely Melinda
A Római Birodalom keleti kereskedelme Plinius Naturalis Historia című műve alapján.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Szélinger Balázs
Magyarország és Etiópia. Formális és informális kapcsolatok a 19. század második felétől a II. világháborúig.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Széll Gábor
Küzdelem barbárok és eretnekek ellen Hydatius Chronicájában.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Szénászky Júlia
A szakálháti kultúra kialakulása.
PhD, University of Szeged.
(1981)

Szépkuti István
Az ipari szövetkezetek fejlődése és perspektívái Magyarországon.
PhD, József Attila Tudományegyetem.
(1981)

Szőcs Tibor
A nádori intézmény története az Árpád- és Anjou-kor első felében (1000-1342).
PhD, University of Szeged.
(2013)

Szűcs Alajos
Békés megye kommunistái és dolgozó népe a demokratikus átalakulásért és a 3 éves újjáépítési terv sikeréért.
PhD, University of Szeged.
(1975)

Sáringer János
Adattár a magyar külügyi szolgálat történetéhez 1920--1944. (Historiográfiai áttekintés, a külügyi tárca költségvetése, a magyar külpolitika fő irányai és a külföldi szolgálat).
PhD, University of Szeged.
(2005)

Sárközi István
Adalékok a Horty-fasizmus szegedi kultúrpolitikájához 1919 augusztus - 1939.
PhD, University of Szeged.
(1968)

Sárközi István
Művelődési és kulturális viszonyok Szegeden az ellenforradalmi Horthy-fasizmus 1919-1939 közti időszakában [Egyetemi doktori disszertáció].
PhD, University of Szeged.
(1968)

Sárközi László
A Bács-Kiskun megyei nemzetiségek mai helyzete.
PhD, University of Szeged.
(1977)

T

Takács László
A Nemzeti Bizottságok megalakulása és tevékenységük első éve Békés megyében.
PhD, University of Szeged.
(1972)

Takács Melinda
Egy kora középkori település a Nyírségben. Adatok a Felső-Tisza-vidék kora középkori településtörténetéhez.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Takáts István
Il senso della storia e il ruolo della Provvidenza in Jacques-Bénigne Bossuet.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Tamasi Mihály
Makó baloldali erőinek küzdelme a fasizmus ellen a 30-as években és a II. Világháború alatt. A kommunisták vezette forradalmi erők harca a felszabadulás után a népi demokratikus átalakulásért.
PhD, University of Szeged.
(1965)

Tamasi Mihály
A kisárutermelő parasztság a népi demokratikus átalakulásban 1945-1948. [Kandidátusi értekezés].
PhD, University of Szeged.
(1978)

Tamás Ágnes
Nemzetiségi sztereotípiák - összehasonlító perspektívában.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Tandori Mária
A Korzikai Angol Királyság alkotmánya.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Tari Adrienn
A Primo de Rivera diktatúra közép-kelet-európai politikája(1923-1930).
PhD, University of Szeged.
(2011)

Teiszler Éva
Anjou-kori oklevéltár XXXIV. 1350.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Terray Barnabás
Az iskolarendszer néhány jellemző vonása a reformkor I. felében (Petőfi iskolaévei).
PhD, University of Szeged.
(1965)

Thoroczkay Gábor
Egyháztörténeti és forrástanulmányok a XI. századi magyar történelemről.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Torbágyi Péter
Magyar vándormozgalmak és szórványközösségek Latin-Amerikában a második világháború kitöréséig.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Turcsikné Süli Mária
Az ifjúsági mozgalom nemzetközi kapcsolatai. Áttekintés és elemzés az 1957 és 1984 közötti Csongrád megyei tapasztalatok alapján.
PhD, University of Szeged.
(1986)

Táborosi Zsuzsanna
Székesfehérvár kisiparos társadalma a két világháború között.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Táborosi Zsuzsanna
A népi demokratikus átalakulás néhány kérdése Fejér megyében (1944-1945).
PhD, University of Szeged.
(1984)

Tóth Ferenc
Az általános- és középiskolai felnőttoktatás története Csongrád megyében 1945-1960.
PhD, University of Szeged.
(1967)

Tóth Ferenc
Népi építkezés Makón.
PhD, University of Szeged.
(1975)

Tóth Ferencné
Az 1945-ös földreform végrehajtása Sándorfalván.
PhD, University of Szeged.
(1963)

Tóth Gábor
Lebő és környékének településtörténete őskortól az Árpádkorig.
PhD, University of Szeged.
(1946)

Tóth Ildikó
Anjou-kori Oklevéltár XV. (1331.).
PhD, University of Szeged.
(2006)

Tóth István
Szlovákok a megmaradás és a beolvadás válaszútján (Az alföldi szlovákság története a két világháború között).
PhD, University of Szeged.
(2014)

Tóth István Mihály
Az 1594. évi bánáti szerb felkelés.
PhD, University of Szeged.
(1967)

Tóth Iván
Alexandros Homérosa - Arrhianos-tanulmányok.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Tóth János
Katona István és történetírása.
PhD, University of Szeged.
(1976)

Tóth Sarolta
Magyar és lengyel Imre-legendák.
PhD, University of Szeged.
(1962)

Tóth Hajnalka
A Kanizsával szembeni végvidék Gyöngyösi Nagy Ferenc levelezése tükrében 1683 és 1690 között.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Töttős Gábor
A szőlőtermesztés és a borgazdaság fejlődése a szekszárdi borvidéken a XVIII-XIX. században.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Túróczi Tamás
Katana és Ige. Ibériai-japán kapcsolatok (1543-1650) a keresztény rendi konfliktusok és a japán kereszténypolitika változásai tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Türk Attila Antal
A magyar őstörténet és a szaltovói régészeti kultúrkör.
PhD, University of Szeged.
(2011)

U

Ujfaludi László
Isaszeg és Dány községek urbéri perei.
PhD, University of Szeged.
(1980)

V

Valastyán Balázs
Magyar földbirtok- és telepítéspolitika a visszacsatolt Bácskában (1941-1944).
PhD, University of Szeged.
(2019)

Varga Lajos
Harc a revizionizmus ellen a német szociáldemokrata párt 1903-as drezdai kongresszusán.
PhD, University of Szeged.
(1960)

Varsányi Attila
A hódmezővásárhelyi főispánság története (1873-1950).
PhD, University of Szeged.
(2011)

Vass István
Szovjet állásfoglalások 1942-1943-ban a fasiszta Németország elleni európai második front kérdésében.
PhD, University of Szeged.
(1964)

Velenczei Katalin
Alánok a római birodalom utolsó évszázadában (375-476) Kommentárral ellátott bilingvis forrásgyűjtemény.
PhD, University of Szeged.
(1978)

Vida Beáta
A karthauzi rend története a középkori Magyar Királyság területén. A néma barátok megtelepedése és berendezkedése.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Vincze Sándor
A Kisujszállási Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola szerkezetének, vonzáskörének, továbbtanulási funkciója teljesítésének változása az iskolareform időszakában (1958/59-1972/73).
PhD, University of Szeged.
(1975)

Virág Lászlóné Horváth Erzsébet
A gépállomások szerepe a Kommunista Párt parasztpolitikájának alakulásában - különös tekintettel a Békés megyei gépállomásokra (1945-1956).
PhD, University of Szeged.
(1984)

Vukman Péter
Moszkvától Londonig. Nagy-Britannia és Jugoszlávia a szovjet-jugoszláv konfliktus idején (1948-1953).
PhD, University of Szeged.
(2010)

Váczi Rozália
Nemzetiségek és nemzetségpolitika Békés megyében (1957-1980).
PhD, University of Szeged.
(1985)

Vér Márton
The Postal System of the Mongol Empire in Northeastern Turkestan.
PhD, University of Szeged.
(2016)

W

Waldmann József
Tápé táncalkalmai és hagyományai.
PhD, University of Szeged.
(1964)

Weisz Boglárka
Vámok és vámszedés az Árpád-kori Magyarországon (Történeti áttekintés, adattár).
PhD, University of Szeged.
(2006)

Wéber Péter
Regime Changes, Public Memory and the Pursuit of Justice: The Case of German-Speaking Jews in Bukovina, 1920-1960.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Z

Zallár Andor
A Szegedi Orvostudományi Egyetem Könyvtárának története 1926-1976.
PhD, József Attila Tudományegyetem.
(1977)

Zeman Ferenc
Politikai küzdelmek és közéleti mozgalmak Hódmezővásárhelyen a Horthy-korszakban.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Zombik Miklós
A Magyar Királyi Kancellária Mátyás Király korában.
PhD, University of Szeged.
(1948)

Zombori István
Adalékok V. Károly politikájának magyar vonatkozásaihoz (1519-1538).
PhD, University of Szeged.
(1979)

Zorn Antal
A katolikus népoktatás helyzete a kalocsai érsekség területén a Canonica Visitátiok tükrében 1711-1848.
PhD, University of Szeged.
(1974)

Á

Ádám Anna
A kézműipar helye és szerepe Szeged újjáépítésért folytatott harcában (1944-1948).
PhD, University of Szeged.
(1981)

Ágoston József
Szegvári "Gorkij" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története (1948-1965).
PhD, University of Szeged.
(1967)

Árpás Károly
Az észt nemzeti megújulási mozgalom történetéhez.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Árva Edit
A szovjet-kínai kapcsolatok néhány vonatkozása (1949-1957).
PhD, University of Szeged.
(1976)

Ő

Őry Kovács Katalin
A jaraguá do suli magyar kolónia: identitás és történelem.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Ősz Károly
A hazafias népfront politikai tevékenysége a szocialista patriotizmus és proletár internacionalizmus erősítéséért Csongrád megyében az ellenforradalom leverését követő évtizedekben.
PhD, University of Szeged.
(1986)

This list was generated on 2020. január 25. 08:32:08 CET.