Works by discipline "Humanities > History"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ő
Number of items at this level: 328.

A

Abdel-Salam Mohamed Abdallah
Az egyiptomi-magyar kapcsolatok a két világháború közötti időszakban.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Abonyi Lajos
Fejezetek Elek község történetéből 1724-1845.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1976)

Anderle Ádám
A spanyol abszolutizmus képe a XIX. és a XX. században Magyarországon /A "fekete legenda" magyarországi történetéhez/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1967)

Arienza Arienza D. Javier
La crónica hispana de la guerra de los quince años (1593 - 1606), según guillén de san clemente y de centelles, embajador de Felipe II y Felipe III en la corte de praga entre los años 1581 y 1608.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Aszalós Károly
A szegedi egyetemi ifjúsági mozgalmak és a szegedi egyetemi Bethlen Gábor Kör története 1932-ig.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1986)

B

Babarczi Dóra
Magyar jezsuiták Brazíliában a 18. század közepén.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Balogh Ádám
A nacionalizmus szerepe a görög külpolitikai gondolkodásban 1897-1912.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Balázs György
A Nemzeti Bizottság és a forradalmi népi szervek megalakulása és működése Szentesen 1944 október 8-tól 1949 február 1-ig.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1972)

Bara Péter Tamás
Leo of Chalcedon. The Network, Paideia, and Miracles of an Early Komnenian Metropolitan.
PhD, University of Szeged.

Baracs Gabriella
Hódmezővásárhely felszabadulása és az új élet megindulása 1944 október 8-tól 1945 novemberéig.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1977)

Batóné Kaczúr Ágnes
Brazíliai magyarság a két világháború között 1920-1941.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1989)

Bazan István
A Hévízgyörki Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1950-1972.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1972)

Bella István
Kondoros száz esztendeje (1875-1975).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1975)

Belényi Gyula
Szeged város és Szeged járás mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalmának története (1948-1953).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1974)

Benkő Judit
Az Egyesült Államok ideológiai behatolása Latin-Amerikában, hatása a kubai forradalom ideológiai fejlődésére.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1974)

Berkes Miklós
A szocialista hazafiságra és proletár internacionalizmusra nevelés az alap- és középfokú oktatásban.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Berta Tibor
A köztársasági mozgalom története a délalföldi régióban.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Beszteri Béla
A nemzeti bizottságok tevékenysége Veszprém megyében /1945. április - 1949. január/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1979)

Beszteri Béláné
A tanácsrendszer létrehozása és a tanácsok kezdeti tevékenysége Veszprém megyében /1950-1954/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.

Bezdán Sándor
Hódmezővásárhelyi paraszti olvasókörök és agrárszocialista földmunkás egyletek a dualizmus korában (1867-1918).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1971)

Bilibok Péterné
Adalékok Tessedik Sámuel társadalmi és pedagógiai harcainak történetéhez, valamint szarvasi hatásához.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1974)

Blazovich László
Ransanus és Magyarország.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1969)

Bodó Katalin
A mexikói cristero háború külföldi visszhangja: spanyol, amerikai, vatikáni és magyar diplomáciai reflexiók.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Borbély József
Agyagosszergény története.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1978)

Borzákné Nacsa Mária
A Descriptio Europae Orientalis eszmei háttere és politikai célzatossága.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1985)

Bozsity Lajos
Észak-Bácska délszláv lakosságának gazdasági-társadalmi helyzete, politikai-kulturális törekvései a szerb megszállástól az 1920-as évek végéig.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Bálint János
A mezőgazdasági kistermelés integrálása Makó városban [Egyetemi doktori értekezés].
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1980)

Bán Mónika
Világképek és életrajzok. A spanyolországi Habsburg uralkodók a XIX. századi spanyol történetírás múltképében biografikus művek alapján.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Bárdi Lajos
Gyarmati múlt és mai függőség Latin-Amerikában /A gyarmati kapitalista gazdálkodás eredményei és hatása a Karib-térségben, különös tekintettel Haiti, volt francia gyarmatra/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Béres Mária
Régészeti adatok Csongrád megye Árpád-kori településtörténetéhez.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1986)

Bódi György
A KISZ párttaggá nevelő tevékenységének hatása az MSZMP összetételére Csongrád megyében 1975-1978.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Böőr László
Nagykőrös gazdasági—társadalmi viszonyai a két világháború között.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1979)

C

Capraz Hüseyin Sevket Cagatay
Pétervárad 1694. évi török ostroma nyugati és oszmán források alapján.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Cora Zoltán
A szociálpolitika válaszútjai Magyarországon: a mintakövetés lehetőségei és kényszerei (1938-1950).
PhD, University of Szeged.
(2011)

Csakmag György
Csongrád megye munkaerő-helyzete a II. és a III. ötéves terv időszakában /1961-1970/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1969)

Cseh István
A nagycsaládrendszer emlékei és maradványai a Sárközben és Pécsvárad környékén.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1971)

Csernus Sándor
A zsigmondi magyar állam külpolitikája 1420-ig különös tekintettel Nyugat-Európára.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1978)

Csikós Mária
A békés egymás mellett élés a szovjet külpolitika elméletében és gyakorlatában.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1980)

Csipes Antal
Dobó István élete és szerepe Magyarország XVI. századi történetében.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1971)

Csurgai Horváth József
Székesfehérvár urbanizációja. A városfejlődés a kiegyezés korában.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Csősz László
Tettesek, szemtanúk, áldozatok. A vészkorszak Jász-Nagykun-Szolnok megyében.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Czeglédi Imre
Az Első Gyulai Kötött és Szövött Iparárugyár története (1900-1931).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1972)

Cziráki Zsuzsanna
"Senkinek pénzen vött rabjai nem voltunk sem nem vagyunk" Brassó és a fejedelmi hatalom viszonya a város fejedelmi szolgáltatásai tükrében, Bethlen Gábor uralkodása idején.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Czúth Béla
A bagauda mozgalom.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1966)

D

D. Matuz Edit
Felsőtárkány-Várhegy neolitikus és késő bronzkori-koravaskori telepe.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1986)

Daka István
Gyoma gazdasági és társadalmi helyzete újratelepülésétől a reformkor kezdetéig.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1970)

Debreczeny Ivánné
Az értelmiség Szegeden a Gömbös-kormányzat idején /1932-1936/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Diczházi Dezső
Miskolc város története 1943-tól 1945 végéig.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1969)

Dobos Gyula István
Ellenforradalom és restauráció Tolna megyében 1919-1922 [Kandidátusi értekezés].
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Dobrovits Mihály
Égi kagánok eltűnt birodalma.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Dányi László
Forradalmak egy országban (Lenin államkapitalizmus-felfogásának alakulása 1917-1918-ban).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1988)

Dégi István
Az 1947. évi országgyűlési képviselő választások Szegeden.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1969)

Dékányné Szénási Éva
A kommunisztikus közösség koncepciója Étienne Cabet elméleti munkásságában.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1980)

Dér Terézia
Szent István és Szent László alakja magyarországi latin nyelvű liturgikus énekekben.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Dévavári Zoltán
Új partok felé - Kisebbségi kiútkeresés, szellemi és politikai irányzatok a Délvidéken és a Magyar Párt megalakulása (1918-1923).
PhD, University of Szeged.
(2012)

Döbör András
Sajtópolitika és politikai sajtó Magyarországon a 18. század végén és a 19. század első felében. Felvilágosodás- és reformkori magyar nyelvű hírlapok a nemzeti identitás, a modernizáció és a polgári átalakulás szolgálatában.
PhD, University of Szeged.
(2015)

E

Ecsedy István
Az első sztyeppei nép a Kárpát-medencében (A gödörsíros kurgánok kultúrája a Tiszántúlon).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1975)

Eitler Aladárné Szilágyi Julia
Az 1947. évi országgyűlési képviselő választások Csongrád megyében.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1971)

Erdélyi Iván
Török hadjáratok Magyarország és Ausztria ellen 1526-1541.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1977)

Erdős Ferenc
A polgári forradalom és szabadságharc története Fejér megyében /1848-1849/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1978)

Eszik Sándor
Kecskemét a felszabadulás első évében.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1967)

Eszik Sándor
A Kecskeméti Nemzeti Bizottság megalakulása és intézkedései 1945 júniusáig.
PhD, University of Szeged.

F

Faludi Gábor
A bajai járás termelőszövetkezeteinek története.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1969)

Falusi Norbert
Uralkodó magyar eszmék a változásban. Erdély 1910-1922.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Farkas Anikó
A szadati Egyiptom magyar szemmel. Magyar-egyiptomi kapcsolatok 1970-1980.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Farkas Pálma Adél
Fekete legenda, hispanoamericanismo és az Egyesült Államok Miguel Primo de Rivera diktatúrája idején (1923-1930).
PhD, University of Szeged.
(2012)

Fedeles Tamás
A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő-középkorban (1354-1526).
PhD, University of Szeged.
(2005)

Fehér István
Szeged gazdasági, társadalmi helyzete és a munkásosztály vezette antifasiszta erők harca a háború ellen, a demokratikus átalakulásért (1939-1944).
Régi típusú doktori értekezés, University of Szeged.
(1962)

Fejős Sándor
Művelődés és kultúra a dualizmus kori Magyarkanizsán (1867-1918).
PhD, University of Szeged.
(2018)

Felföldi Szabolcs
Élet a késő ókori, kora középkori Selyemúton. A 3–4. századi Nija a régészeti leletek és az írott források tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Ferwagner Péter Ákos
Francia politikai pártok a gyarmati Algériában 1945-1954.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Forczek Zoltán
Szank község története és bibliográfiája.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1976)

Forman István
Orosháza a második világháború idején /1939. január 1-től 1944. október 6-ig/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1975)

Fábián György
A két munkáspárt együttműködésének fejlődése Szegeden, a népi demokratikus forradalom időszakában /1944-1948/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1975)

Fábiánné Gyöngyössy Orsolya
Plébánia és társadalom : A római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Földváriné Kocsis Luca
Az 1929-1933-as világgazdasági válság hatása Szeged gazdasági életére.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1980)

Fülöp Zoltán
A gazdasági élet monopolizálódása a császári Németországban az imperializmus korában 1871-1914.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1986)

Fülöp Éva Mária
Szántódpuszta kapitalizmus kori agrártörténete 1848-1945.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

G

G. Tóth Péter
A csanádi székeskáptalan személyi összetétele a késő-középkorban (1354-1526).
PhD, University of Szeged.
(2015)

Gausz Ildikó
Magyarország vonzásában. Francia ajkú utazók a kora újkori Magyarországon (1554-1608).
PhD, University of Szeged.
(2018)

Gaál Attila
Hódoltságkori török kiserődök a Buda-eszéki hadiút Tolna megyei szakaszán /Különös tekintettel Újpalánk várára/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1980)

Glósz József
Az alsó- és középfokú oktatás története Tolna megyében az önkényuralom időszakában.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1982)

Glózik Klára
A turizmus és szabadidő eltöltésének lehetőségei Magyarországon a dualizmus korában különös tekintettel Békés megyére (1867-1914).
PhD, University of Szeged.
(2011)

Goldman György
Battonya-Gödrösök és a tiszai kultúra kialakulása.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1981)

Gróh Dániel
Őskori településnyomok Visegrád-Lepencén.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1986)

Gszelmann Ádám
A Kiskunhalasi Református Polgári Leányiskola története.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1982)

Gulyás László
Szaúd-Arábia és az Atlanti hatalmak I. és II. Szaúd uralkodása alatt 1950-1958.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Gálffy László
Angers au XIIIe siecle developpement urbain, structures economiques et sociales.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Géczi Lajos
Anjou-kori Oklevéltár IX. 1325.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Göcző Géza
Gyöngyös város története a XVIII. században, különös tekintettel a városi tanács jegyzőkönyveire.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1978)

H

Hadnagy Szabolcs
Az oszmán hadsereg élelmiszer-utánpótlásának rendszere az 1658. évi erdélyi hadjárat tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Haladi József
Hódmezővásárhely mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek története (1948-1960).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1973)

Halmágyi Miklós
Az önazonosság és idegenfelfogás kérdései az első ezredforduló korának válogatott szerzői alapján.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Horváth Gábor
Gergely Gyöngyösi OSPPE (1472-1531) Ed i Paolini nel XVI Secolo: Storia e culto.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Horváth István
Nagykőrös a Tanácshatalom időszakában 1918-1919.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1965)

Horváth Lajos
A népfrontmozgalom Csongrád megyében a szocialista konszolidáció és a szocializmus alapjai lerakásának időszakában 1957-1962.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1986)

Hrabovszki Mihály
Ellenforradalom Hódmezővásárhelyen 1956-ban.
Régi típusú doktori értekezés, University of Szeged.
(1959)

Hunyadi Zsolt
Hospitallers in the Medieval Kingdom of Hungary, c.1150-1387.
PhD, University of Szeged.
(2004)

I

Igaz Levente
Háborúzó államok a IX-XIII. századi Ibér-félszigeten és a Kárpát-medencében. Az európai középkori hadtörténet két útjának összevethető elemei.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Illés Imre Áron
A lex Flavia municipalis keltezése és keletkezése.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Iványi Anna
Az 1945-ös földosztás Mezőhegyesen és Mezőkovácsházán.
PhD, University of Szeged.
(1963)

Iványosi-Szabó Tibor
Pénzforgalom és a pénz forgalmi értékének alakulása Kecskeméten 1662-1711-ig.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1977)

J

Jancsó Katalin
A korai politikai indigenizmus Peruban és az Asociación Pro-Indígena - Indigenismo político temprano en el Perú y la Asociación Pro-Indígena.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Juhász Edit
Ansiedlung der Deutschen im Komitat Tolna nach der Türkenherrschaft (1695-1725).
PhD, University of Szeged.
(1978)

Juhász Márta
A kalocsai érseki uradalom gazdálkodása a XIX.-XX. század fordulóján.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1987)

Jókai Rita
A Napóleon-kép avagy Korzika francia integrációja?
PhD, University of Szeged.
(2006)

K

Kanyó Ferenc
Népfrontpolitika és koalíciós ellentétek Szegeden és Csongrád megyében 1944-1945-ben (1944. október-1945. nyara).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1971)

Katona Eszter
Spanyol-olasz kapcsolatok a második világháború alatt.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Kemenes József
Az általános iskola története Győr-Sopron megyében 1945-1963.
PhD, University of Szeged.
(1963)

Kis Péter
A királyi szolgálónépi szervezetek.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Kiss Erzsébet
Kiskunhalas gazdasága a világválságtól a világháborúig /1929-1939/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Kiss Gergely
A királyi alapítású bencés apátságok egyházjogi helyzete a 11-13. században. Exemptio, protectio és nemzetközi háttér.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Kiss Gábor Ferenc
Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatai 1938–1941.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Kiss Margit
Kecskemét város munkássága és üzemi bizottságai a népi demokratikus átalakulásban 1944-1948.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1972)

Kiss Árpád
Mezőkovácsháza története (1956-1980).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1986)

Kiss P. Attila
"...ut strenui viri..." A gepidák Kárpát-medencei története.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Komár Krisztián
Az Osztrák-Magyar Monarchia és Egyiptom kapcsolatai 1882-1914.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Kovács Anett
Közjótékonyság Békés megyében a dualizmus korában.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Kovács Kálmán Árpád
Az erdélyi valláspolitika rendszere az 1760-70-es években.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Kovács Szilvia
A kunok története a mongol hódításig.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Kovács Tamás
Restitutio imperii – Az Anicius család szerepe másfél évszázad legitimációs törekvéseiben –.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Kovács Tibor
Magyar huszárfegyverek a Rákóczi-szabadságharc bukásáig a tárgyi emlékanyag tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Kovács Viktória
Vámok és vámszedés a középkori Magyar Királyságban Nagy Lajos korában (1342–1382).
PhD, University of Szeged.
(2020)

Kovács Áron
Conceptul de transformare în gândirea politică românească şi maghiară din Transilvania (1830-1848).
PhD, University of Szeged.
(2016)

Kovácsné Rózsa Klára
Az Újszegedi Kender-Lenszövő Vállalat fejlődése a felszabadulástól 1960-ig.
Régi típusú doktori értekezés, University of Szeged.

Krajcsir Lukács
A csehszlovák-egyiptomi fegyvervásárlási szerződés és hatása a nemzetközi kapcsolatokra 1955-1961.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Krajcsovics János
A világgazdasági válság szarvasi hatása (1929-1933).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1977)

Kristó Gyula
Anjou-kori krónikáink.
Régi típusú doktori értekezés, University of Szeged.
(1962)

Kun József
Cato és a De Agri Cultura.
PhD, University of Szeged.
(1963)

Kunhegyi József
Az ellenforradalmi rendszer hatalomra jutásának közigazgatási és katonai eszközei Vas megyében 1919-1920.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1979)

Kurucz Katalin
A nyíri Mezőség neolitikuma.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1989)

Kurunczi Jenő
I. Péter diplomáciája /1697-1706/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1973)

Kácsor Ferenc
A népoktatási törvény bevezetésének körülményei, helyzete Fejér megyében 1868 után.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1982)

Káli Zsuzsanna
Munkásművelődés Magyarországon a dualizmus időszakában /1867-1918/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Kökény Andrea
Angol-amerikaiak Texasban, 1821-1845.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Körmendi János
Nagymajláth története megtelepedésétől az örökváltsági szerződés megkötéséig.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Köteles Lajos
A paraszti gazdaság fejlődése, a paraszti népesség rétegződésének alakulása Körösnagyharsányban 1848-1914.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1972)

Kövér Lajos
Batsányi János politikai eszméi [Egyetemi doktori értekezés].
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1981)

Kövér Lajos
A XVIII. század magyarság képe elfeledett francia források tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Kühn János
A 70-es évek magyar ifjúságpolitikája.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1985)

Kürti Béla
A szegedi táj története az avar korban.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Kőfalvi Tamás
A pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevéltára 1254-1526.
PhD, University of Szeged.
(2001)

L

Lakatos Pál
A pannóniai lelőhelyű egyiptomi emlékek rövid áttekintése.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1964)

Lakos Katalin
A korai buddhizmus szerepe az ókori India gazdaság- és társadalomtörténetében.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Lengyel András
Fejezetek a Szegedi Fiatalok Közép- és Kelet-Európa-érdeklődése történetéből.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Liptovszíné Wolf Mária
A borsodi földvár. Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Lipták Dorottya
A Gömbös kormány külpolitikája.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1978)

Lovász György
Szarvas kulturális élete 1848-1945 között.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1966)

Lucza Franciska
A Hegyháti járás (Baranya vármegye) gazdaság-, népesség- és munkaerőszerkezetének sajátosságai a dualizmus korában (1869-1910).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Lugosi József
A függetlenségi és 48-as párt tevékenysége és szerepe Szeged életében az 1901-4 közötti időszakban.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1972)

Lukács Albin
A németországi szociáldemokrata párt szocialista országokkal folytatott politikájának vizsgálata 1969-től a helsinki konferenciáig.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1978)

Lázár György
Szlovákok Magyarországon 1945-48.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1980)

M

Majoros István
Nemzetközi kapcsolatok az imperializmus korában; a francia-orosz szövetség 1887-1914.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1980)

Maléth Ágnes
I. Károly és a pápaság kapcsolata (1301-1342).
PhD, University of Szeged.
(2017)

Marek János
A szegényparasztság szociális problémái a század elején Somogyban 1900-1930.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1964)

Margittai Linda
"Zsidókérdés" a Délvidéken 1941-1944.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Marjanucz László
Hódmezővásárhely hitélete és kereskedelme a dualizmus korában.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Marton Szabolcs
A magyar középkori szeszesitalok története (kumisz, sör, pálinka).
PhD, University of Szeged.
(2007)

Mayer Gyuláné
A földosztás és a mezőgazdaság szocialista átszervezése Nagyszénás községben.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1969)

Medgyesi Konstantin
Demokrácia-diskurzus(ok) Magyarországon az 1945 és 1949 közötti időszakban és időszakról.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Menyhárt Lajos
Magyarcsanád a szocialista fejlődés útján (1944-1970.).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1988)

Menyhárt Lajos
Magyarcsanád története /1944-1962/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1987)

Meriggi Simone
Studio storico-politico della destra italiana dal dopoguerra ad oggi.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Miklós Péter
Balogh István politikai pályája.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Mislovics Erzsébet
A magyarországi zsidóság demográfia- és gazdaságtörténete, 1700-1830.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Molnár György
A Dunai hajózás fő kérdései 1935-1945.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Moncada Jaime
El Partido Democrata Cristiano en el sistema socio-politico chileno.
PhD, University of Szeged.
(1985)

Monostori Adél
Egy vitatott életút : La Valette atya tevékenysége Martinique szigetén ; 1746-1762.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Mándics Mihály
A magyarországi bunyevácok története.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1986)

Máriaföldy Márton
Az "Alföldi Iparlap" és a szegedi kisipari mozgalmak /A kiegyezéstől a századfordulóig/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1973)

Mérei Pál
A Magyar Tanácsköztársaság munkára nevelési törekvései.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1972)

Móricz Béla
A mezőgazdaság szocialista átszervezése 1947-től 1953-ig Szeged járás területén.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1967)

N

Nagy Georgina
A független Algéria első évtizede és a magyar kapcsolat, 1962–1971.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Nagy István
Demokratikus ifjúsági mozgalom Csongrád megyében 1944-1948.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Nagy István
A kecskeméti zsidóság 1919–1944 között különös tekintettel a Horthy-korszakra.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Nagy Marcel
Cambios y continuidades en el pensamiento conservador mexicano decimonónico.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Nagy Miklós
A francia republikanizmus főbb kérdései. A republikánus hagyomány a francia köztársasági rendszerekben.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Nagy Sándor
Ellenforradalom Bács-Kiskun megyében 1956-ban.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1982)

Nagy Ádám
Csongrád megye numizmatikai lelőhelyei /Numizmatikai adatok Csongrád megye történetéhez a kezdettől 1686-ig/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1982)

Nemes Krisztina
Történelem és emlékezet a Mequinensa mítoszban. Jesús Moncada A folyók városa című regényének történelemképe (1870-1970).
PhD, University of Szeged.
(2018)

Niklai Ferenc
Bethlen Farkas élete és történeti műve.
PhD, University of Szeged.
(1948)

Négyessy László
A vitézi rendről.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1974)

Németh István
Az olasz kommunista párt harca a munkásegységért, az antifasiszta népfrontért (1921. január 21-1944. április 24.).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1977)

Nótári Tamás
Fejezetek Bajorország kora középkori történetéből a salzburgi történeti források tükrében (VIII.-IX. század).
PhD, University of Szeged.
(2006)

O

Ocsák Miklós
Algyő gazdasági, társadalmi-politikai viszonyai /1956-1973./.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1986)

Olasz Lajos
A kormányzóhelyettesi intézmény története (1941–1944).
PhD, University of Szeged.
(2009)

Oláh János
Gádoros község negyedszázados fejlődése: 1944-1970-ig /Különös tekintettel a mezőgazdaság szocialista átalakítására/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1973)

Orbán Imre
"Ecce, iam vici mundum!" Antiochiai Szent Margit tisztelete Magyarországon.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Orozco Librado Zapata
Los procesos de transformacion socieconomica en Europa del Este y América Latina en perspectiva historica comparada.
PhD, University of Szeged.
(2004)

P

Palkovics Andrea
Út a kiegyezésig - spanyol szemmel : 1850-1868.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Pallagi Mária
A spanyol semlegesség kérdése a bécsi diplomáciában (1914-1918).
PhD, University of Szeged.
(2005)

Palotai Jenő
A magyar munkásmozgalom forradalmi és katonai hagyományainak szerepe a szocialista hazafiságra - proletárinternacionalizmusra nevelés területén egy egy katonai egységnél.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1980)

Palotás Zsolt
Bejek, korzárók és diplomaták. A Tuniszi Kormányzóság kapcsolatai a nyugat-európai országokkal és az Egyesült Államokkal, 1605-1830.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Papo Adriano
György Martinuzzi Utyeszenics e la dedizione della Transilvania alla Casa d'Austria.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Papp Zoltán
Fejezetek a közegészségügy délalföldi történetéből különös tekintettel a szívgyógyászatra.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Pataky Márta
Az orosz kereskedelmi kapcsolatok fejlődése, Afanaszij Nyikityin utazása a három tengeren.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1979)

Pedani Maria Pia
Dalla frontiera al confine.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Perneki Mihály
Antifasiszta ellenállási mozgalom Délmagyarországon 1941-1944.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1974)

Pethő Szilvia
El exilio de comunistas españoles en los países socialistas de Europa Centro-Oriental (1946-1955).
PhD, University of Szeged.
(2008)

Petrovics István
Várostörténeti tanulmányok. Fejezetek Szeged, Temesvár és Pécs középkori történetéből.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Pető Bálint
A szentesi nyomtatott tömegtájékoztatás kezdetei (1871-1883). A helyi sajtó szerepe a kiegyezés utáni polgári fejlődés előmozdításában egy dél-alföldi városban.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Pihurik Judit
Naplók és memoárok a keleti hadszíntérről 1942.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Pintácsi Katalin
Olaszország külpolitikájának mediterrán vonatkozásai az 1948-1953 közötti időszakban.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Pintér-Nagy Katalin
A hunok és az avarok fegyverzete, harcmodora az írott források alapján.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Pintérné Kurunczi Magdolna
Az uráli nehézipari manufaktúrák története a XVIII. században (kincstári és magánvállalkozások).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1985)

Piti Ferenc
Anjou-kori oklevéltár. XXIV. 1340.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Polenyák Ivett
Bécs szerepe Munkácsy Mihály életében.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Polgár Szabolcs
Kelet-Európa és a nemzetközi kereskedelem a 8-10. században (Az írott források tükrében).
PhD, University of Szeged.
(2006)

Pollmann-né Fodor Judit
A perui alkirályság gazdasága a XVI. században.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1982)

Polácska Edina
Karlista emigráció Franciaországban (1872-1876).
PhD, University of Szeged.
(2009)

Pongrácz Attila
A Sao-Pauló-i magyarság 1945-1990.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Pordán Ildikó
László Károly, egy Kossuth-emigráns sorsa, írásai tükrében.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1996)

Povedák Kinga
Rockapostolok. A keresztény könnyűzene vallástudományi vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Prantner Zoltán
Jemen és a szocialista országok 1955–1970.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Pusztai Gabriella
A magyar orvosok tevékenysége Fekete-Afrikában a 20. század elejétől az 1960-as évek végéig.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Pál József
Nagykanizsa és vidékének története az 1918-as magyar polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság idején.
PhD, University of Szeged.
(1963)

Pándi Lajos
A narodnyikságtól a marxizmusig (A XIX. századi orosz forradalmi gondolkodás fordulópontja 1879-1883) [Egyetemi doktori értekezés].
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1975)

R

Ressné Ivanics Mária
A magyarországi krimi-tatár oklevelek.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1976)

Rigóné Péter Irén
Szeged gazdasági, társadalmi élete és a munkásmozgalom az ideiglenes stabilizáció időszakában 1924-1929.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1971)

Rittling László
Eszterházy Antal élete és szerepe a Rákóczi-szabadságharcban II. Rákóczi Ferenchez írt levelei tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Rosselli Alessandro
La politica di Mussolini in Mediterraneo e il movimento operaio italiano (1933-1939).
PhD, University of Szeged.
(2002)

Rozsnyai Jenő
Latin-Amerika társadalmának és fejlődésének néhány kérdése a XX. században Magyarországon.
PhD, University of Szeged.
(1973)

Rábai Krisztina
Anjou-kori oklevéltár XL. kötet 1356.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Rákos István
IV. Béla birtokrestaurációs politikája.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1972)

Rátkai János
A szegedi ipari munkásság életkörülményeinek alakulása 1955-től 1963-ig.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1964)

Rátkai Árpád
A délmagyarországi munkáseszperantista mozgalom kialakulása és története 1929-ig.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1973)

Révész Éva
Régészeti és történeti adatok a kora Árpád-kori bizánci-bolgár-magyar egyházi kapcsolatokhoz.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Révész Istvánné Papp Klára
A szegedi középiskolák KISZ-szervezeteinek tevékenysége 1970-1980 között.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1986)

Rónai Tamás
Az intranzigens jobboldal történetéhez (1939-1944).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1972)

S

Schäffer István
Sukoró története 1869-ig.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1981)

Sebők Balázs
Az Alföld iparosítása – Szolnok megye példáján (1950-1970) Esettanulmány.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Sebők Ferenc
Anjou-kori oklevéltár. XXV. 1341.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Serfőző Zoltán
A Romániai Kommunista Párt elméleti tevékenysége 1921-31 között, különös tekintettel a Párt IV. és V. kongresszusaira.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1985)

Siklós János
Ideológiai, politikai életünk néhány kérdése Csongrád megyében 1961-1968.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1969)

Sipos József
A kisgazdapárt és a Bethleni konszolidáció kezdetei /1921. március 26 - 1921. június 21./.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1979)

Sipos László
Haladó és forradalmi múlt feltárása és értékelése Csongrád megyében.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1979)

Szabados György
A magyar történelem kezdeteiről -Az előidő-szemlélet hangsúlyváltásai a XV-XVIII. században-.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Szabados János
"Ih awer befleise mih, dass ih sie beidte zue nahbarn mahen khann." - Die Karriere des deutschen Renegaten (Hans Caspar) in Ofen (1627-1660) im politischen und kulturellen Kontext. Teil I. Die Berichte Hans Caspars (1640-1659) - Eine Quellenedition. Teil II.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Szabó Annamária
A délkelet-európai államok vámuniós, konföderációs és föderációs tervei (1944-1948).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1988)

Szabó Henriette Éva
El Diccionario de la antropologia Bolíviana.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Szabó István
Szeged mezőgazdaságának és dolgozó parasztságának helyzete az 1941-1944 közötti időszakban.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1964)

Szabó Károlyné
A halasi gimnázium története /1664-1980/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1985)

Szabó Miklós
A földmunkások mozgalmai és a Tanácsköztársaság Kiskunhalason (1895-1920).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1971)

Szabó Mária Gyöngyvér
A tőkés gazdálkodás elemeinek kialakulása a reformkori Fejér megyében.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1977)

Szabó Pál
1440 - Nándorfehérvár első oszmán-török ostroma és előzményei.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Szabó J. József
Kora- középső bronzkori temető a battonyai Vörös Október TSz. homokbányájában.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1986)

Szakter Gyula
Szeged az első világháborúban 1914-1918.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1976)

Szalai Elek
Albrecht Dürer és Willibald Pirckheimer a reformáció mozgalmában.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1980)

Szalontai József
A szocialista ipar fejlődése Szegeden 1955-1960 között.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1964)

Szegfű László
Adalékok a Deliberatio eszmetörténeti hátteréhez.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1969)

Szekeres Béla
Békéscsaba ipari fejlődése s szocialista iparának kialakulása.
PhD, University of Szeged.
(1959)

Szeljak György
"Tisztelnünk kell egymást!" Nahua világkép és kulturális változások Pachiquitlában a 20. század végén.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Szente-Varga Mónika
Migración Húngara a México entre 1901 y 1950.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Szepesi Ildikó
A békéscsabai Rudolf Főgimnázium története /1897-1924/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1981)

Szetei József
A politikai oktatás mint a permanens művelődés szerves része.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1980)

Szilágyi István
A totális fasizmus és az ellene folytatott harc egyes kérdései Chilében /1973-1976./.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1977)

Szilágyi János
A KISZ tevékenysége Csongrád megyében az ifjúságpolitikai határozatot követő időszakban 1970-1975.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Szilágyi Károly
Földmunkás és szegényparaszt mozgalmak Csanád megyében (1918-1919).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1970)

Szilágyi Péter
A Líbiai monarchia a függetlenségtől a nacionalista forradalomig, 1951-1969.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Szálas Béla
Palladius Rutilius Taurus Aemilianus és mezőgazdasági munkája.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1976)

Szántó Ferenc
Bányamunkás mozgalmak a tatai szénmedencében.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1969)

Szántó Richárd
Derby grófság települései, birtokszerkezete, társadalma és politikai intézményei a XIV. század végén és a XV. század első felében.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Székely Melinda
A Római Birodalom keleti kereskedelme Plinius Naturalis Historia című műve alapján.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Szélinger Balázs
Magyarország és Etiópia. Formális és informális kapcsolatok a 19. század második felétől a II. világháborúig.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Széll Gábor
Küzdelem barbárok és eretnekek ellen Hydatius Chronicájában.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Szénászky Júlia
A szakálháti kultúra kialakulása.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1981)

Szépkuti István
Az ipari szövetkezetek fejlődése és perspektívái Magyarországon.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1981)

Szőcs Tibor
A nádori intézmény története az Árpád- és Anjou-kor első felében (1000-1342).
PhD, University of Szeged.
(2013)

Szűcs Alajos
Békés megye kommunistái és dolgozó népe a demokratikus átalakulásért és a 3 éves újjáépítési terv sikeréért.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1975)

Sáringer János
Adattár a magyar külügyi szolgálat történetéhez 1920--1944. (Historiográfiai áttekintés, a külügyi tárca költségvetése, a magyar külpolitika fő irányai és a külföldi szolgálat).
PhD, University of Szeged.
(2005)

Sárközi István
Adalékok a Horty-fasizmus szegedi kulturpolitikájához 1919 augusztus - 1939.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1968)

Sárközi István
Művelődési és kulturális viszonyok Szegeden az ellenforradalmi Horthy-fasizmus 1919-1939 közti időszakában [Egyetemi doktori disszertáció].
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1968)

Sárközi László
A Bács-Kiskun megyei nemzetiségek mai helyzete.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1977)

T

Takács László
A Nemzeti Bizottságok megalakulása és tevékenységük első éve Békés megyében.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1972)

Takács Melinda
Egy kora középkori település a Nyírségben. Adatok a Felső-Tisza-vidék kora középkori településtörténetéhez.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Takáts István
Il senso della storia e il ruolo della Provvidenza in Jacques-Bénigne Bossuet.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Tamasi Mihály
Makó baloldali erőinek küzdelme a fasizmus ellen a 30-as években és a II. világháború alatt. A kommunisták vezette forradalmi erők harca a felszabadulás után a népi demokratikus átalakulásért.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1965)

Tamasi Mihály
A kisárutermelő parasztság a népi demokratikus átalakulásban 1945-1948. [Kandidátusi értekezés].
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1978)

Tamás Ágnes
Nemzetiségi sztereotípiák - összehasonlító perspektívában.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Tandori Mária
A Korzikai Angol Királyság alkotmánya.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Tari Adrienn
A Primo de Rivera diktatúra közép-kelet-európai politikája(1923-1930).
PhD, University of Szeged.
(2011)

Teiszler Éva
Anjou-kori oklevéltár XXXIV. 1350.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Terray Barnabás
Az iskolarendszer néhány jellemző vonása a reformkor I. felében (Petőfi iskolaévei).
PhD, University of Szeged.
(1965)

Thoroczkay Gábor
Egyháztörténeti és forrástanulmányok a XI. századi magyar történelemről.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Torbágyi Péter
Magyar vándormozgalmak és szórványközösségek Latin-Amerikában a második világháború kitöréséig.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Turcsikné Süli Mária
Az ifjúsági mozgalom nemzetközi kapcsolatai - Áttekintés és elemzés az 1957 és 1984 közötti Csongrád megyei tapasztalatok alapján.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1986)

Táborosi Zsuzsanna
Székesfehérvár kisiparos társadalma a két világháború között.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Táborosi Zsuzsanna
A népi demokratikus átalakulás néhány kérdése Fejér megyében (1944-1945).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Tóth Ferenc
Az általános- és középiskolai felnőttoktatás története Csongrád megyében 1945-1960.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1967)

Tóth Ferenc
Népi építkezés Makón.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1975)

Tóth Ferencné
Az 1945-ös földreform végrehajtása Sándorfalván.
PhD, University of Szeged.
(1963)

Tóth Gábor
Lebő és környékének településtörténete őskortól az Árpádkorig.
PhD, University of Szeged.
(1946)

Tóth Ildikó
Anjou-kori Oklevéltár XV. (1331.).
PhD, University of Szeged.
(2006)

Tóth István
Szlovákok a megmaradás és a beolvadás válaszútján (Az alföldi szlovákság története a két világháború között).
PhD, University of Szeged.
(2014)

Tóth István Mihály
Az 1594. évi bánáti szerb felkelés.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1967)

Tóth Iván
Alexandros Homérosa - Arrhianos-tanulmányok.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Tóth János
Katona István és történetírása.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1976)

Tóth Sarolta
Magyar és lengyel Imre-legendák.
Régi típusú doktori értekezés, University of Szeged.
(1962)

Tóth Hajnalka
A Kanizsával szembeni végvidék Gyöngyösi Nagy Ferenc levelezése tükrében 1683 és 1690 között.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Töttős Gábor
A szőlőtermesztés és a borgazdaság fejlődése a szekszárdi borvidéken a XVIII-XIX. században.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Túróczi Tamás
Katana és Ige. Ibériai-japán kapcsolatok (1543-1650) a keresztény rendi konfliktusok és a japán kereszténypolitika változásai tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Türk Attila Antal
A magyar őstörténet és a szaltovói régészeti kultúrkör.
PhD, University of Szeged.
(2011)

U

Ujfaludi László
Isaszeg és Dány községek urbéri perei.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1980)

V

Valastyán Balázs
Magyar földbirtok- és telepítéspolitika a visszacsatolt Bácskában (1941-1944).
PhD, University of Szeged.
(2019)

Varga Lajos
Harc a revizionizmus ellen a német szociáldemokrata párt 1903-as drezdai kongresszusán.
PhD, University of Szeged.
(1960)

Varsányi Attila
A hódmezővásárhelyi főispánság története (1873-1950).
PhD, University of Szeged.
(2011)

Vass István
Szovjet állásfoglalások 1942-1943-ban a fasiszta Németország elleni európai második front kérdésében.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1964)

Velenczei Katalin
Alánok a Római Birodalom utolsó évszázadában /375-476/ - Kommentárral ellátott bilingvis forrásgyűjtemény.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1978)

Vida Beáta
A karthauzi rend története a középkori Magyar Királyság területén. A néma barátok megtelepedése és berendezkedése.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Vincze Sándor
A Kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola szerkezetének, vonzáskörének, továbbtanulási funkciója teljesítésének változása az iskolareform időszakában /1958/59-1972/73/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1975)

Virág Lászlóné
A gépállomások szerepe a Kommunista Párt parasztpolitikájának alakulásában - különös tekintettel a Békés megyei gépállomásokra /1945-1956/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Vukman Péter
Moszkvától Londonig. Nagy-Britannia és Jugoszlávia a szovjet-jugoszláv konfliktus idején (1948-1953).
PhD, University of Szeged.
(2010)

Váczi Rozália
Nemzetiségek és nemzetségpolitika Békés megyében (1957-1980).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1985)

Vér Márton
The Postal System of the Mongol Empire in Northeastern Turkestan.
PhD, University of Szeged.
(2016)

W

Waldmann József
Tápé táncalkalmai és hagyományai.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1964)

Weisz Boglárka
Vámok és vámszedés az Árpád-kori Magyarországon (Történeti áttekintés, adattár).
PhD, University of Szeged.
(2006)

Wéber Péter
Regime Changes, Public Memory and the Pursuit of Justice: The Case of German-Speaking Jews in Bukovina(1920-1960).
PhD, University of Szeged.
(2007)

Z

Zallár Andor
A Szegedi Orvostudományi Egyetem Könyvtárának története 1926-1976.
PhD, József Attila Tudományegyetem.
(1977)

Zeman Ferenc
Politikai küzdelmek és közéleti mozgalmak Hódmezővásárhelyen a Horthy-korszakban.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Zombik Miklós
A Magyar Királyi Kancellária Mátyás király korában.
Régi típusú doktori értekezés, University of Szeged.
(1948)

Zombori István
Adalékok V. Károly politikájának magyar vonatkozásaihoz /1519-1538/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1979)

Zorn Antal
A katolikus népoktatás helyzete a kalocsai érsekség területén a Canonica Visitátiok tükrében 1711-1848.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1974)

Á

Ádám Anna
A kézműipar helye és szerepe Szeged újjáépítéséért folytatott harcában /1944-1948./.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1981)

Ágoston József
Szegvári "Gorkij" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története /1948-1965/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1967)

Árpás Károly
Az észt nemzeti megújulási mozgalom történetéhez.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Árva Edit
A szovjet-kínai kapcsolatok néhány vonatkozása (1949-1957).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1976)

Ő

Őry Kovács Katalin
A jaraguá do suli magyar kolónia: identitás és történelem.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Ősz Károly
A hazafias népfront politikai tevékenysége a szocialista patriotizmus és proletár internacionalizmus erősítéséért Csongrád megyében az ellenforradalom leverését követő évtizedekben.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1986)

This list was generated on 2020. április 6. 01:43:12 CEST.