Bizonyíték-transzfer az európai bűnügyi együttműködésben:különös tekintettel az európai nyomozási határozatra.

dr. Törő Andrea
Bizonyíték-transzfer az európai bűnügyi együttműködésben:különös tekintettel az európai nyomozási határozatra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

[img]
Előnézet
PDF (disszertáció)
Download (2MB) | Előnézet
[img]
Előnézet
PDF (tézis)
Download (503kB) | Előnézet
[img]
Előnézet
PDF (tézis)
Download (503kB) | Előnézet

Absztrakt (kivonat) idegen nyelven

A büntetőeljárás során felhasználható bizonyítékok Európai Unión belüli továbbítására, átadására vonatkozó bűnügyi együttműködési rendszer bemutatásával vezetem be a kutatásom tárgyát képező témát. Ez a rész a dolgozatom elméleti megalapozó fejezete, így a kutatásom kiindulópontja, az elméleti alapvetések és azon elvi problémák felvázolása, melyeket a dolgozatommal kívánok megoldani és feloldani, ugyancsak ebben a fejezetben kerülnek bemutatásra (lásd 3. 1. fejezet). Majd a legfrissebb tendenciák felvázolásával is körülhatárolom a megoldandó problémát és a további felmerülő kérdéseket, amelyek modern büntetőjogi válaszokat követelnek (lásd 3. 2. fejezet). Tekintettel arra, hogy a dolgozatom témája a bizonyítékokkal foglalkozik, egy fejezetet szenteltem a büntetőeljárásbeli bizonyítás alapvető kérdéseinek, elméleteinek és fogalmainak bemutatására. Mindezt a külföldi bizonyíték oldaláról is megvilágítottam (lásd 4. fejezet). A dolgozat első tematikus egységében (lásd 6. 1. és 6. 2. fejezetek) a probléma vizsgálatára és megoldására felállítottam egy szempontrendszert. Majd ezt követően sorra veszem a határokon átnyúló bizonyításfelvétel jogi eszközeit az európai régióra jellemző sajátosságokkal együtt (lásd 6. 3- 6. 14. fejezetek). Figyelemmel arra, hogy az ENYH a kölcsönös elismerés elvére épülne, valamint a Stockholmi Program is prioritásnak tartja a kölcsönös elismerés elvén alapuló bizonyításfelvételi rendszer továbbfejlesztését, a kölcsönös elismerés elvéről, annak a bűnügyi tudományokon belüli evolúciójáról, jelenlegi helyzetéről és a jövőbeli kilátásokról kritikai szempontok figyelembevételével külön szólok (lásd 5. 3. fejezet). Álláspontom szerint a magyar büntetőjogász számára is fontos a bűnügyi, büntetőjogi tárgyú európai, illetve uniós jogfejlődés és az ezekhez kapcsolódó mechanizmusok ismerete, mivel a hatályos uniós jog érvényesítésére, illetőleg az európai büntetőjogi integráció útját kikövező vívmányok átvételére nem csupán lehetőség adódik, hanem ez kötelezettség is. Ezért konkrét jogesetek, jogsegély-forgalom bemutatásával egy rövid körképet adok a bizonyíték-transzfer gyakorlatáról, illetve arról, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézniük a jogalkalmazóknak. (lásd 7. fejezet).

Mű típusa: Disszertáció (Doktori értekezés)
Doktori iskola: Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Tudományterület / tudományág: társadalomtudományok > állam- és jogtudományok
Magyar cím: Bizonyíték-transzfer az európai bűnügyi együttműködésben:különös tekintettel az európai nyomozási határozatra.
Idegen nyelvű cím: Evidence-transfer within the European criminal cooperation: with special regard to the European investigation order
Témavezető(k):
Témavezető neveBeosztás, tudományos fokozat, intézményEmail
Dr. Karsai Krisztinatanszékvezető, habilitált egyetemi docens, SZTE ÁJTKKarsai.Krisztina@juris.u-szeged.hu
EPrint azonosító (ID): 2147
Publikációban használt név : dr. Törő Andrea
A mû MTMT azonosítója: 2559212
doi: 10.14232/phd.2147
A feltöltés ideje: 2014. márc. 24. 22:12
Utolsó módosítás: 2014. júl. 24. 10:48
Egyebek (raktári szám): B 5680
URI: http://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/2147
Védés állapota: védett

Actions (login required)

Tétel nézet Tétel nézet

Letöltések

Letöltések havi bontásban az elmúlt egy évben