Browse by Discipline

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö
Number of items at this level: 160.

A

Alrawashdedh Waddah
Dispute Resolution Mechanisms and Trademark Cybersquatting. In ccTLD, Old Style gTLD and New Style gTLD Systems. Comparative analysis of the US, EU and international approaches.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Ambrus István
A bűncselekményi egység a magyar büntetőjogban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Amouri Baya
The Interaction between the Asylum Policies of the Visegrád Group and International and EU Obligations.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Antal Tamás
Ítélőtáblák, bírói jogviszony, esküdtszék - Törvénykezési reformok Magyarországon (1890-1900).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Arató Balázs
A közbeszerzési jog jogorvoslati rendszere; speciális közbeszerzési jogviszonyok.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Auer Ádám
A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

B

Badó Attila
A társadalom lelkiismerete vagy a lelkiismeretlenek társasága? Kritikai tanulmány az angolszász típusú esküdtszékről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Bakos Eszter
A kiskorúak védelme a médiában megjelenő káros tartalmakkal szemben az Európai Unió és hazánk szabályozása tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Bakos Kitti
Átalakulás és hitelezővédelem az uniós normák és a közép- és kelet-európai tagállamok jogának keresztmetszetében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Bató Szilvia
A "büntetési rendszer" átalakításának megjelenése Kossuth Lajos Pesti Hírlapjában (1841-1844).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Bencze Mátyás
Vizsgálódások a jogérvényesség jogelméleti problémáinak köréből.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Berki Gabriella
Cross-border patient mobility: The legal framework of obtaining healthcare abroad within the European Union – a patient's perspective.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Bezdán Anikó Judit
A vadászati jog, annak gyakorlása és a vadásztársaságok.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Bodor Péter
Gyámról, Gondnokról és ezek vagyonkezeléséről.
Earlier doctoral dissertations, Horthy Miklós Tudományegyetem (1940–1944).
(1947) (Unpublished)

Bodzási Balázs
A zálogjog és a biztosított követelés közötti viszony, különös tekintettel a zálogjog nem-járulékos formáira.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Budai Lajos
Az adásvétel általános szabályai és különös nemei.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1948) (Unpublished)

Bóka János
Tradíció és modernitás a kínai jogrendszerben - különös tekintettel a szerződési jogra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

C

Cheesman Samantha Joy
A Comparative Analysis of Plea Bargaining and the Subsequent Tensions with an Effective and Fair Legal Defence.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Csatlós Erzsébet
Az Arktisz nemzetközi jogi helyzete.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Cservák Csaba
Kormányzati és választási rendszer (avagy demokratikus hatalomgyakorlás komplex rendszere nemzetközi kitekintésben).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Császár Mátyás
Az Európai Unió intézményi jogi aktusai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Csúri András
A fiatal felnőttkor, mint büntetőjogilag releváns életszakasz.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

D

Da Lu
Development of the Constitution Between China and the Visegrad States During the Communist Period: A Comparative Perspective.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Deffner Karl
Die Arbeit der Treuhandanstalt in Deutschland : Der rechtliche Rahmen der Privatisierung, Reprivatisierung, Sanierung und Liquidation ehemals sozialistischen Volkseigentums in den neuen Bundesländern und deren Auswirkungen auf Industrie-, Gewerbe- und Eigentümerstrukturen.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Deli Petra Eszter
A munkavállaló általános felelőssége a német és az osztrák modellek jog-összehasonlító keresztmetszetében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Deák Zoltán
A kényszer, az erőszak és a fenyegetés fogalma és jelentősége a magyar büntetőjogban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Dinók Henriett Éva
A gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni fellépés jelentősége és lehetőségei. Nemzetközi és hazai jogalkotási, jogalkalmazási és adatgyűjtési kérdések.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Dudás Gábor János
A közbeszerzések nyilvánossága.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Dux László
A migráns munkavállalók jogvédelmének multilaterális eszközei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Dúl János
A társasági jog és az öröklési jog kapcsolódási pontjai osztrák jogi fragmentumokkal.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

E

Ember Alex
Az üzemi baleset hazai jogi szabályozása és átalakításának szükségessége.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

F

Fantoly Zsanett
A jogi személyek büntetőjogi felelőssége európai kitekintéssel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Farkas Csaba
Ajánlattétel, ajánlatok értékelése a nyílt közbeszerzési eljárásban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Farkas Zsuzsanna
Magánnyugdíj intézményének vizsgálata a közép-kelet európai országok tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Farkas Csamangó Erika
A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Fejes Zsuzsanna
A határon átnyúló együttműködések jogi és közigazgatási feltételei. Különös tekintettel a magyar határrégiókra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Fejős Andrea
European, Hungarian and Serbian models of fairness in consumer contracts and their application to consumer credit.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Fekete Orsolya
A felügyeleti szervek tevékenysége Magyarországon a fogyasztóvédelem egyes területein - kitekintéssel a rendszerszintű problémák megoldási lehetőségeire.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Fábián Ferenc
Alkotmány és gazdaság. A magyar Alkotmánybíróság gyakorlata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Fürjes Annamária
Szociális biztonsági koordináció az Unióban - különös tekintettel a nyugdíjakra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

G

Gellén Klára
A színlelés jogi természete, különösen a szerződések körében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Gyengéné Nagy Márta
A mediáció az igazságszolgáltatásban. Családjogi specialitások.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Gyémánt Richárd
A határon túli magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Gácsi Anett Erzsébet
A jogellenesen megszerzett bizonyítékok értékelése a büntetőeljárásban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Gál Andor
A jogos védelem teleologikus megközelítésben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Görög Márta
A személyiségi értékek posthumus védelme - Gondolatok a nem vagyoni kártérítés iránti igény jogutódlása körében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Günther Hans-Georg
Die Mitwirkung im Versicherungsrecht. Autoreferat.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Günther Mihály
Az ipari és gyári alkalmazottak betegség esetén való segélyezése a magyar korona országaiban.
Earlier doctoral dissertations, Kolozsvári Tudományegyetem (1872–1881).
(1901) (Unpublished)

H

Hajdu Gábor
A beruházó és az állam közötti vitarendezési (ISDS) eljárás és annak aktuális kritikái.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Hajdú Dóra
A törvény által előírt közös jogkezelés a magyar és francia szerzői jogban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Harkai István
Az internet hatása a többszörözési és a nyilvánossághoz közvetítési jogra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Havas Béla
A munkáskérdésről s különösen a magyar szocializmusról.
Earlier doctoral dissertations, Kolozsvári Tudományegyetem (1872–1881).
(1899) (Unpublished)

Hegedűs Andrea
Az élettársi kapcsolat szabályozásának áttekintése, különös tekintettel a polgári jogi kodifikációs folyamatra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Hegyes Péter István
A vadászatra jogosult felelőssége a vadászható vad károkozásáért, különös tekintettel a vadkárért való felelősségre.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Heka László
A horvát-magyar közjogi viszony, különös tekintettel a horvátországi 1868:I. törvénycikkre és a magyarországi 1868:XXX. törvénycikkre.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Hollán Miklós
A büntetőjog-ellenes cselekményből eredő vagyon elkobzása - Szankció a büntetőjog és a jogállamiság határán.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Homicskó Árpád
A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozásai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Horesnyi Julianna
Bérgarancia. A magyar szabályozás és annak gyakorlata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Horváth Szilvia
A kibocsátási jogok kereskedelmének nemzetközi háttere, közösségi szabályozásának kialakulása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Hárs András
Sexual Exploitation and Abuse in United Nations Peace Operations - With Special Regard to Implications of Responsibility in International Law.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

J

Juhász Andrea Erika
A kínzás, az embertelen, a megalázó bánásmód tilalma a fogvatartottakkal szemben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Juhász Zsuzsanna
A börtön-egészségügy "gócpontjai" és ártalomcsökkentő kezdeményezések külföldön.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

K

Kampler Béla
Az önkormányzati adóztatás elméleti és gyakorlati kérdései.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Kaprinay Gizella Zsófia
Az ezerarcú egyesület - Az egyesület hazai szabályozása, annak dilemmái.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Karsai Krisztina
Az európai büntetőjogi integráció alapkérdései.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Király Andrea
A parlament és a kormány együttműködése európai uniós ügyekben: a scrutiny megvalósulása a 2004-ben csatlakozott államokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kiss Barnabás
A jog egyenlősége - az egyenlőség joga. Az egyenjogúság problémája a magyar közjog fejlődésében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Kiszely Katalin
A társasági jogi közösségi jogalkotás útja, a szupranacionális társasági modellek megjelenése a közösségi jogalkotásban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Kruzslicz Péter Pál
A nemzeti alkotmányosság tagállami alapjai: a nemzeti szuverenitás és a nemzeti alkotmányos önazonosság, különös tekintettel a francia jogelméletre és a magyar joggyakorlatra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Kupecki Nóra
A személyi szabadság elvonásának büntetőeljárásjogi aspektusai alapjogi megközelítésben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Kálmán Renáta
A jogklinikai módszertan, különös tekintettel az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország jogászképzésében betöltött szerepére.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Köblös Adél
A joghatósági megállapodás.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Kılıç Tuğçe
Onward Migration Aspirations of Syrian Refugees, Integration Processes and Legal Alternatives to Secondary Migration: A Comparative Study.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

L

Legeza Dénes István
„Egyszer mindenkorra és örökáron” A szerzői jog és forgalomképessége Magyarországon a reformkortól 1952-ig.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Leidl Emil
Ricardo Dávid élete és művei.
Earlier doctoral dissertations, Kolozsvári Tudományegyetem (1872–1881).
(1900) (Unpublished)

Lorbach Christian
Die tatsächliche Verständigung im Besteuerungsverfahren und ihre Auswirkungen auf das Steuerstrafverfahren.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Lovászy László Gábor
"Semmit rólunk, nélkülünk!" - A fogyatékos emberek jogi helyzete Európában, különös tekintettel a fogyatékos emberekre vonatkozó nemzetközi, amerikai egyesült államokbeli és Európai Uniós jog fejlődésére.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Lukács Adrienn
Protection of Employees’ Right to Privacy and Right to Data Protection on Social Network Sites – with Special Regard to France and Hungary.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020)

Lázár Nóra Kata
A nukleáris fegyvermentes övezetek a nemzetközi jogban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Lőrincsikné Lajkó Dóra
Az idősgondozás multidiszciplináris összefüggései - különös tekintettel a magyar szociális jogi kérdésekre.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

M

Marencsák Zsolt
A kis- és középvállalkozások munkajogi szabályozásának kérdései, különös tekintettel a differenciált szabályozásra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Marsovszki Ádám
Szolgáltató közigazgatás: tájékoztatáshoz való jog a magyar szociális ellátórendszerben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Matúz György
A telekkönyv intézménye Magyarországon 1855-1960.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Mezei Péter
A digitális sampling és a fájlcserélés kihívásai a szerzői művek szabad felhasználására.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Mogilka Raphaela
Verhinderung und Sanktionierung der Geldwäsche - Möglichkeiten und Grenzen -.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Mohi Csaba
A nemzetállami jogrendszerek és a nemzetállami érdekérvényesítés átalakulása az európai integrációs folyamatban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Molnár András
Alapjogi aktivizmus a Supreme Court gazdaságszabályozási tárgyú ügyeiben (1890-1937).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Molnár Erzsébet
A gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének speciális büntetőjogi felelőssége.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Molnár István
Szabadalmi anyagi jogi problémák és megoldási elképzelések közfinanszírozású kutatóhelyeken.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Márki Dávid
Az igazságszolgáltatás nyilvánosságának alkotmányjogi vizsgálata, különös tekintettel a büntetőeljárás nyilvánossága és a sajtó kapcsolatából adódó alapjogi kollíziókra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Máté Györgyi
Irányzatok a 16. századi francia államelméletben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Méhes Tamás
Monista és dualista felfogás a magánjogban, gazdasági társaságok a Ptk-ban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Mészáros János
Adatvédelem a XXI. században és az internet világában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

N

Nagy Tamás
Jog és irodalom - valami jog van ami irodalom -.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Nagy Zsolt
A jogi oktatás fejlődése és aktuális kérdései.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Nagy Éva
A vevő-fogyasztó tradicionális jogai ingó adásvétel hibás teljesítése esetén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Nánási László
A magyar királyi ügyészség története 1871-1945.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

P

P. Kovács Ilona
Magyarország nemzetközi egyezményei a XX. században. Alkotmányjogi szemináriumi előadása alapján.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1948) (Unpublished)

Pallós Nikoletta
A kisértékű per szabályainak perrendi kompatibilitása - Dogmatikai elemzés jogtörténeti és európai kitekintéssel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Papp Tekla
A koncesszió.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Pathak Maitrayee
Analysis of the EU and US Legal Frameworks of Anti-Competitive Practices in Merger and Acquisitions Where Patents Remain Unutilized.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Pongó Tamás
A cyber-megfélemlítés és a diákok véleménynyilvánítási szabadsága, különös tekintettel az USA jogrendszerére.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Pozsonyi Norbert
Zálogjog a szerződési okiratok tükrében (Kauteláris praxis a preklasszikus és a klasszikus korszakban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Preis Albert
Erfolgsfaktoren für Unternehmen des Mittelstands (Entwicklung, Darstellung und Diskussion eines Mittelstands - Erfolgsfaktoren - Systems).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Princz Adrienn
Elvárt digitális kompetenciák a jogi munkaerőpiacon a történelem és a gyakorlat kontextusában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Pustina Lorik
Europeanization of the Rule of Law in Western Balkans - the peculiar case of the EU’s transformative power failure in Kosovo.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Pákozdi Zita
A jogerő tárgyi terjedelme a polgári perben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Pászka Imre Ágoston
A modernkori tengeri kalózkodás jelensége és az ellene való fellépés módozatai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Pétervári Máté
A járások kialakítása Magyarországon az 1870: XLII. tc. alapján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

R

Rahman Ferdous
Enforcement of Commercial Judgements against Foreign Sovereign Assets in International Law.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Ruzsicska Yvette
Gyermekvállalási szokások újabb kori változásának hatásai Magyarországon, különös tekintettel a női reproduktív életszakasz extrém végpontjaira.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Révész Béla
A titok mint politika. A titkosszolgálatok politológiai kutatásának lehetőségei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Rónay Zoltán
Egyéni és testületi felelősség a felsőoktatási intézmények vezetésében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Rúzs Molnár Krisztina
A mediáció az alternatív vitamegoldás rendszerében, különös tekintettel munkajogi szerepére.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

S

Sarkady Ildikó
Stratégiák és jogalkotás. A hazai média- és a kapcsolódó szerzői jogi szabályozás elmúlt tíz éve.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Schadl György
A társaságok és a társasági jog fontosabb dogmatikai kérdéseinek elemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Schiffner Imola
A diplomáciai védelem a nemzetközi jogban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Schnieders Kai-Bjorn
Die Rolle von Waehrungsfond und Weltbank in Ungarn.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Schulte Westenberg Michael
Aufgaben und Funktionen der (Zahn-)Ärztekammern in Deutschland und Ungarn – Rechtsvergleich im Spiegel der europarechtlichen Vorgaben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Schultz Márton
A személyiségi jog vagyoni értékminőségének elvi és dogmatikai alapjai, különös tekintettel a névjogra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Siket Judit
A helyi, területi önkormányzatok közigazgatási autonómiája Magyarországon. Történeti és nemzetközi kitekintéssel, figyelemmel a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájára.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Simonné Gombos Katalin
Bírói jogvédelem az Európai Unióban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Strihó Krisztina
A merchandising szerződés.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Sulyok Márton
Magánszféravédelem a tisztességes eljárásban – Az alapjogsértő bizonyítás összehasonlító alkotmányjogi vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Sulyok Tamás
Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Szabó Imre
A vitás apaság bírósági úton történő rendezése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Szabó Oreszt
A pénz és pénzhelyettesítőkről.
Earlier doctoral dissertations, Kolozsvári Tudományegyetem (1872–1881).
(1892) (Unpublished)

Szabó Zsolt
A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége és szabályozása Magyarországon és külföldön.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Szakály Zsuzsa
Az alkotmány stabilitását védő garanciák.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Szalai Anikó
A fegyveres összeütközések hatása a nemzetközi szerződésekre.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Szalai András
A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Szaniszló Réka Brigitta
A diaszpóra a nemzetközi kapcsolatokban. A tudásdiaszpórák jelenlétének mérhetősége.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Szentkirályi Gyula
A "Diploma Leopoldinum" mint Erdély egyik legfontosabb közjogi forrásának létrejöttét feltüntető doplomatiai alkudozások bírálatos ismertetése.
Earlier doctoral dissertations, Kolozsvári Tudományegyetem (1872–1881).
(1876) (Unpublished)

Sziebig Orsolya Johanna
A vadvilággal kapcsolatos büntetendő cselekmények nemzetközi jogi keretei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Szivós Kristóf
Az eventualitás fejlődéstörténete és hatása az írásbeli perfelvételre.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Szomora Zsolt
A nemi bűncselekmények egyes dogmatikai alapkérdéseiről.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Szondi Ildikó
Nemzetiségi demográfiai viszonyok a déli szláv országokban, különös tekintettel a magyarság adataira.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Sárközy Pál
Néhány szó az őstermelésről s a műiparról sok tekintetben Magyarország és Ausztria közötti különbségekről s azok okairól.
Earlier doctoral dissertations, Kolozsvári Tudományegyetem (1872–1881).
(1904) (Unpublished)

Sárközy Szabolcs
A kft. intézménye a társasági formák versenyében, különös tekintettel a volt szocialista országokra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

T

Tamási Anna Éva
A veszprémi és a székesfehérvári szentszékek törvénykezési gyakorlata házassági perekben 1850-1920 - A kánoni házasságjog eljárási intézményeinek fejlődése, figyelemmel a szekularizált állami házassági jog rendelkezéseire.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Tribl Norbert
Az alkotmányos identitás funkciója és alkalmazhatósága a szupranacionális térben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020)

Téglási András
A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Tóth Géza
Azonosság-fogalom a büntetőeljárásban – az identicus jelentéstartalma a tettazonosság és a ne bis in idem elv értelmezésében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Török Bernát
A szólásszabadság magyar doktrínája az amerikai jogirodalom tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Török Tamás Pál
A magyar és francia közpénzügyi szabályozás összevetése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Törő Andrea
Bizonyíték-transzfer az európai bűnügyi együttműködésben - különös tekintettel az európai nyomozási határozatra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

U

Ujhelyi Sándor
A magyarországi görög szertartású katholikusok nyelvi statisztikája és a magyar liturgikus kérdés.
Earlier doctoral dissertations, Kolozsvári Tudományegyetem (1872–1881).
(1904) (Unpublished)

Ujlaki Tamás
A tulajdon korlátozása elméleti, történeti, jogösszehasonlító, kodifikációs és alkotmányos nézőpontból.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

V

Világhy Miklós
Gazdaságpolitika és polgári jog.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Visontai-Szabó Katalin
A szülői felügyeleti jogok gyakorlása rendezésének jogi keretei, pszichológiai háttere és problémái.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Váradi Szilvia
Az Európai Unió bővítésének jogi aspektusai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Várkonyi Gültekin Gizem
Application of the General Data Protection Regulation on Household Social Robots.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020)

W

Were Boaz Oyoo
Understanding judicial independence and fair trial in an era of terrorist treats: A comparative perspective.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Wilson Vallejo Santiago
The international legal personhood of Nature and other ecosystems: A legal approach based on ecocentric ethics.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Z

Zebari Dildar Frzenda-Zuber
Investment Protection under the Energy Charter Treaty.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Zsedényi István
A kötelesrésszel kapcsolatos fontosabb kérdésekről.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1949) (Unpublished)

Zámbó Géza
A gyermekvédelmi gyámság (Történeti gyökerek, jelenkori problémák és lehetséges jövőképek).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Á

Ámán Ildikó
A felsőfokú oktatási igazgatás története Magyarországon, különös tekintettel a jogászképzésre. Fejezetek a kolozsvári és a szegedi jogi oktatás köréből.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Árkosy Lilla
Az árujelzőktől a védjegyig.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Ö

Örkényi László
A bírói munkateher komplex mérésének új lehetőségei eljárási, illetve anyagi jogi jogintézmények és tények figyelembe vételével.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

This list was generated on 2023. december 5. 23:39:42 CET.