Items where Subject is "01.06.03. Biochemistry and molecular biology"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Thesis
Number of items at this level: 47.

Thesis

Apjok Gábor
A bakteriofágok gazdaspecifitásának és az emberi bélrendszerrel való kapcsolatának vizsgálata antibiotikum-rezisztens kórokozók elleni terápiás stratégiák kifejlesztéséhez.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Becsky Dániel
Multiple roles of syndecan-4 during myoblast migration.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Borkúti Péter
The biological significance of nuclear actin.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Buzás Zsuzsanna
A videodenzitometria alkalmazhatóságának kiterjesztése különböző biokémiai problémák megoldására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Daruka Lejla
Az antimikrobiális peptidekkel szemben kialakuló rezisztencia rendszer szintű vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Deák Ferenc
Patkány máj tirozin: tRNS ligáz tisztítása és néhány tulajdonsága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Domoki Ferencné Szőnyi Gabriella
Szteroidok néhány csoportjának rétegkromatográfiás tanulmányozásából levonható következtetések.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Dorgai László
Candida boidiniiből izolált alkohol oxidáz vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Dunai Anett
Multidrog-rezisztens baktériumok kompenzáló evolúciójának rendszerszintű vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Erdei Sára
A nukleinsavanyagcsere néhány sajátsága dohánymozaik vírus fertőzött dohány levélben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Faragó Anikó
Epigenetikai módosítások hatásának és a cirkadián ritmus zavarának vizsgálata a Huntington-kór Drosophila modelljében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Fodor István
A foetoplacentális egység szteroidjainak és enzimeinek vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Gajdos László
Immobilizálás hatása a különböző típusú vázizmok szakoplazmatikus retikulumának fehérje és lipid összetételére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Gráf Alexandra
BRCA1/2 patogén és ismeretlen klinikai szignifikanciájú variánsok azonosítása és vizsgálati lehetőségei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Györkei Ádám
Az in vivo fehérjeaggregáció útvonalait befolyásoló tényezők vizsgálata Escherichia coliban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Hanusz Béla
Szuperoxid dizmutázok (SOD) vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Horváth Péter
Az N6- 2-(izopentenil) adenozin specifikus kémiai modifikálása a tisztított élesztő tRNSSer-ben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Huliák Ildikó
Tumor-asszociált miofibroblasztok genetikai, epigenetikai, transzkripciós és funkcionális jellemzői.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Izrael Richard
Metabolic pathways of Plasmodium falciparum as potent antimalarial drug targets.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

K. Stur Judit
Redoxpotenciál mint indikátor mikroszervezetek növekedésénél.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1958) (Unpublished)

Kiss Zoltán
A Pentobarbital gátló hatása egyes aminosavak anyagcseréjére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Kiss Zsuzsanna
Szívizom sejtmembrán (Na+-K+) aktiválható ATP-áz és foszfodiészteráz enzimek vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1976) (Unpublished)

Kiss Jánosné Deér Aranka
Aminoaciláz hatásmechanizmusának és ipari alkalmazhatóságának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Kulinyi Gábor
A patkánylép citoplazmából részlegesen tisztított timidinkináz enzim tulajdonságairól.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Kálmán Miklós
Fehérje-fehérje kölcsönhatások tanulmányozása affinitás szorbensek segítségével.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Kármán Zoltán
A PP4 foszfatáz kölcsönható partnereinek azonosítása és szubsztrátum-felismerő mechanizmusának feltárása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Kígyóssy Zsoltné Torday Csilla
Összehasonlító vizsgálatok patkány agy és máj monoamin oxidáz enzimjéval.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1977) (Unpublished)

L-né Simon Mária
Növényi antranilsav-hidroxiláló rendszer vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Li Qiuzhen
RAD18-dependent Activation of FAN1 by Ub-PCNA to Rescue DNA Interstrand crosslinks along with TLS Pol η.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Marián Miklós
Hidroxiláló rendszerek hatásának vizsgálata különböző model vegyületeken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Miklovics Nikolett
A VI. típusú szulfid kinon oxidoreduktáz működési analízise.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Nagy János
Békahólyagból nyert cellulinhatású anyag tisztítása és szerkezetvizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Nemecz György
Foszfolipid környezet szerepe az adenil-cikláz aktivitásában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Pap Ádám
Humán vizeletből dúsított O-glikopeptidek tandem tömegspektrometriás analízise EThcD aktiváció alkalmazásával.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Patyi Gábor
Nehézfém és szinglet oxigén érzékelés Synechocystis PCC 6803 cianobaktériumban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Pósfai György
A bacillus sphaericus modifikációs metiláz génjének szerkezete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Réthi-Nagy Zsuzsánna
A PP4 foszfatáz és a Centrobin kapcsolata a DNS hibajavítás késői szakaszaiban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

S. Rajki Erzsébet
A nem specifikus enzim hatás in vitro vizsgálata aromás-szteroidokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Sangeetham Sudheer Babu
Dimerization of the prion protein studied by site specific mutagenesis to p-benzoyl-L-phenylalanine.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Simoncsits András
A guanozin 3',5'-di-pirofoszfát (ppGpp) kémiai szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Szabó Márton Richárd
Adaptation mechanisms of the myocardium: adverse effects of hypercholesterolemia and cardioprotection with skeletal muscle electrical stimulation.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Szabó Kitti
The complex role of syndecan-4 in skeletal muscle: myogenesis and oncogenesis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Szemesné Németh Ágnes
A tavi ponty (Cyprinus carpio L.) kolineszteráz enzimének jellmezése és néhány növényvédő szer hatása az enzim aktivitására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Tóth Ágnes
Az élesztő Mgs1 és a humán WRNIP1 fehérjék szerepe a G-kvadruplexet formáló DNS szakaszok replikációjában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Weinhardt Nóra
CRISPR/Cas rendszerek és kis RNS-eik expressziójára alkalmazott promóterek vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Zsibrita Nikolett
Szekvenciaspecifikus DNS-fehérje kölcsönhatások vizsgálatára alkalmas módszerek kidolgozása Escherichia coliban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Zsigmond Eszter
A humán Spartan szerepe a DNS−fehérje keresztkötések eltávolításában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

This list was generated on 2024. június 25. 21:26:02 CEST.