Items where Subject is "01.05.08. Environmental sciences"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Thesis
Number of items at this level: 132.

Thesis

Alapi Tünde
Kisnyomású higanygőzlámpák alkalmazása szerves víz- és légszennyezők lebontásában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Ali Khaled Said
Stresszválasz halakban: hsp70 és metallothionein gének azonosítása és expressziójuk vizsgálata pontyban (Cyprinus carpio).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Arany Eszter
The role of reactive oxygen species in the vacuum ultraviolet photolysis of four nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Badari Andrea Cecília
Szerves nitrogénvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése (HDN) hordozós nikkel-foszfid katalizátorokon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Balázs Margit
Mikrobiális ujjlenyomat vizsgálati módszer alkalmazása környezeti minták analízise során.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Balázs Nándor
Structure and photocatalytic activity of flame-synthesized titanium dioxide catalysts.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Barátné Jankovics Hajnalka
Cukorfoszfátok, nukleotidok és aminosavszármazékok ón(IV) organikus vegyületeinek egyensúlyi- és szerkezetvizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Bellahsen Naoufal
Pomegranate Peel as Bio-adsorbent for Nutrients Removal and Recovery from Aqueous Solutions.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Benedek Klára
Territoriális Formica fajok fészekkomplexumainak szerveződése és közösségszervező hatása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Beszédes Sándor
Szennyvíziszapok biológiai lebonthatóságának növelése mikrohullámú előkezeléssel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Bihari Zoltán
Mikroorganizmusok alkalmazása az olajiparban – az Acinetobacter haemolyticus AR-46 jelű, új n-alkánbontó törzs izolálása és karakterizálása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Bozsó Gábor
A szegedi Fehér-tó szikes üledékeinek környezetgeokémiai tulajdonságai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Bába Péter
Kemo-hidrodinamikai instabilitások vizsgálata mikrogravitációban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Cservenka Judit
Aszimmetrikus primula hibrid zónák sajátosságai, a hibridek természetvédelmi és gyakorlati jelentősége.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Csontos József
A normál alkánok és a melatonin konformációs analízise.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Csősz Sándor
Hangyák taxonómiai és faunisztikai vizsgálata a Kárpát-medencében (Hymenoptera: Formicidae).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Czibulya Zsuzsanna
Talajszuszpenziók reológiai vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Dombos Miklós
Biotikus és abiotikus hatások szerepe az ugróvillás (Collembola) közösség degradációjában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Erdeiné Kis Ágnes
Hidrofób szennyező anyagok biológiai lebontása, új oldószer toleráns baktériumok izolálása és jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Fekete József
Aromás vegyületek vizsgálata hévizekben és keletkezésük kísérleti modellezése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Fenta Mulugeta Chanie
Hydrogeophysical and hydrogeochemical characterization of volcanic aquifers in Northwest Ethiopia.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Ferencz Ágnes
A Metal-responsive transcription factor-1 és a glutation peroxidáz család tagjait kódoló gének azonosítása és expressziójának jellemzése pontyban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Filep Ágnes
Aeroszolok abszorpciós ångströmexponensének és méreteloszlásának mérése – A forrásazonosítás lehetőségének vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Fintor Krisztián
Postmetamorphic palaeofluid evolution of the Baksa Gneiss Complex.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Furkó Mónika
Biokompatibilis és antibakteriális biokerámia bevonatok előállítása és jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Földvári Mihály
Taxonomic and faunistic studies of big-headed flies (Diptera: Pipunculidae).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Főglein Katalin Anikó
Halogéntartalmú metánszármazékok bontása csendes elektromos kisülésben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Gómez Pérez Juan Fernando
Experimental studies on the exfoliation and oxidation behavior of few-layers black phosphorus.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Hanyecz Veronika
Földgázipari káros emisszió mérésére, optimalizálására alkalmas műszerek fejlesztése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Hatvani Nóra
A Lentinus edodes (Shiitake) micélium növekedésének és extracelluláris enzimrendszerének vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Hegedűs Márta
Klórozott etilének heterogén fotokatalitikus lebontása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Henczová Mária
Nehézfémek hatása édesvízi halfajok máj citokróm p450-függő enzimrendszerére.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Herbel Zsófia
Biohidrogén termelés cellulóz biomasszából.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Hermesz Edit
Stresszválasz halakban: metallothionein és hsp90 gének azonosítása és expressziójuk vizsgálata pontyban (Cyprinus carpio).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Hrabovszki Ervin
Szerkezetfejlődési és fluidummigráció-történeti rekonstrukció a Bodai Agyagkő Formáció ásványos erei alapján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Huszár Helga
Fotoakusztikus elven működő mérőműszerek fejlesztése és gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Illés Erzsébet
Radiolízis és egyéb nagyhatékonyságú oxidációs eljárások alkalmazása nem-szteroid gyulladáscsökkentők bontására vizes oldatokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Imre Béla
Klórozott szénhidrogének hidrodeklórozása Pt- és Pd-tartalmú zeolitokon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Ingle Kapilkumar Nivrutti
Impacts of biological invasion and overwintering on spider fauna in plantation forest.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Iqbal Nadeem
Ethylene-dependent effects of fusaric acid and fumonisin B1 on photosynthetic activity and reactive oxygen species metabolism in tomato (Solanum lycopersicum L.) leaves.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Jankovics Ferenc
A potroh és az ivarsejtek kialakításában szerepet játszó gének azonosítása Drosophila melanogasterben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Kanyó Tímea
Szén/szilikát nanokompozitok szintézise és jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Karácsonyi Éva
TiO2/WO3 kompozit fotokatalizátorok előállítása – a WO3 komponens töltéscsapdázó szerepének vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Kertész Szabolcs
Szennyvizek és folyékony halmazállapotú melléktermékek környezetterhelésének csökkentése membránszeparációs eljárásokkal.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Kesserű Péter
A Pseudomonas Butanovora biotechnológiai alkalmazásainak vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Kiss István
Elektro-bioreaktorok az ivóvíztisztítás területén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Kiss Orsolya
A szalakóta (Coracias garrulus) élőhelyválasztása, annak következményei és természetvédelmi vonatkozásai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Kiss Zsolt László
Előkezelések szűrési paraméterekre gyakorolt hatásának vizsgálata olajtartalmú szennyvizek illetve termálvizek membránszűrése során.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Kmetykó Ákos
Hidrogénfejlesztés nemesfémekkel módosított felületű TiO2 fotokatalizátorok alkalmazásával.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Kolcsár Ronald András
Városi lakosság zöldfelület ellátottságának értékelése geoinformatikai módszerekkel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Kovács Gábor
A gyódi szerpentinit test fejlődéstörténete és környezetföldtani vonatkozásai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Kovács Ildikó
TiO2-dal módosított polimer membránok tulajdonságainak és alkalmazhatóságának vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Kovács Krisztina
Fenilkarbamid vegyületek lebontása vizes közegben ionizáló sugárzással.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Kovács Krisztina Éva
Dél-kelet alföldi termálvizekből kinyert humuszanyagok jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Kovács Tamás
A Bacillus subtilis általános stresszválasza.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Kovács M. Gábor
Mikorrhiza vizsgálatok alföldi területeken.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Kozmér Zsuzsanna
Reaktív részecskék, gyökátalakító és gyökfogó anyagok hatása a fenol VUV-fotolízisére és γ-radiolízisére.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Krausz Krisztina
Orthoptera közösségek szerveződése izolált élőhelyeken.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Kántor Noémi
Városi közterületek termikus komfortviszonyainak értékelése Szeged példáján különös tekintettel a látogatók szubjektív reakcióira.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Ladányi Zsuzsanna
Tájváltozások értékelése a Duna-Tisza közi homokhátság egy környezet- és klímaérzékeny kistáján, az Illancson.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Lamper Csilla
Hatékony módszerek Fusarium fajok trichotecén-vázás toxinjainak (DON, NIV), szteroid- és zsírsavprofiljainak vizsgálatára és a gombafertőzöttség objektív meghatározására.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Lemmer Balázs
Hatékonyságnövelő eljárások alkalmazása mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok kezelésében és hasznosításában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

László Zsuzsanna
Vákuum-ultraibolya fotolízis alkalmazhatóságának vizsgálata környezeti szennyezők lebontására.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Madarász Dániel
Egydimenziós titanát nanoszerkezetek módosításának lehetőségei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Magyar Melinda
Redox fehérjék bionanokompozitokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Majzik Andrea
Határfelületi és kolloid kölcsönhatások montmorillonit, vas-oxid, huminsav és kalciumion tartalmú összetett vizes diszperz rendszerekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Markó Bálint
Nem territoriális hangyafajok (Hymenoptera: Formicidae) táplálkozási stratégiájának plasztikus jellege.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Maák István Elek
Táplálékforrás, szignál, fertőzésgóc – tetemek szerepe egyes hangyafajoknál (Hymenoptera: Formicidae).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Mende Balázs Gusztáv
Történeti népességek a Zala-vidéken. 9-12. századi temetők paleoantropológiai elemzése a csontozat metrikus jellegei alapján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Merza Gabriella
Dimetil-karbonát szintézis vizsgálata különböző szén hordozós katalizátorokon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Mikó István
Sceletomusculature and systematics of scelionidae (Hymenoptera: Platygastroidea).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Molnár Nóra
Aphidina koalíciók szerveződése diszkrét habitat foltokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Molnár Éva
Platina nanorészecskék SBA 15 szilikáton: szintézis, jellemzés és katalitikus aktivitás.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Molnár Zsolt
Környezeti feltételváltozások és biológiai rendszerválaszok.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Márk László
A csontkémiai vizsgálatok jelentősége és alkalmazása a történeti és igazságügyi antropológiában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Méhn Dóra
Új módszerek a rugalmas MCM-41 szerkezet módosításában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Mészáros Attila
A búza genetikai transzformációja.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Mészáros Szilvia
Mikro- és mezopórusos katalizátorok alkalmazása glicerin reaktív desztillációjában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Nyergesné Illés Erzsébet
Huminsavak és magnetit nanorészecskék kölcsönhatása: a talajoktól a mágneses folyadékokig.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Nyilas Tünde
Talajok szerves anyagának jellemzése Rock-Eval pirolízis vizsgálatok eredményei alapján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Ochirkhuyag Altantuya
Synthesis and Environmental Applications of Manganese Oxides.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Oláh Nikolett
Titán-karbid/amorf szén nanokompozit bevonat előállítása és jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Ouma Emily Awuor
Development of a photoacoustic system for the selective detection and analysis of ammonia gas isotopes.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Patakfalvi Rita
Ezüst nanokolloidok képződése és stabilizálása homogén fázisban és lamellás diszperz rendszerekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Peksel Begüm Sahin
Sensing mechanisms and individuality of heat stress in mammalian cells.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Pernyeszi Tímea Judit
Szénhidrogén-származékok megkötődése különböző szerkezetű szorbenseken és fotooxidációs lebontásuk TiO2-fotokatalizátor szuszpenziókban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Pestenácz Anikó
Környezeti tényezők hatása a növényi jelátviteli rendszer egy elemére, a kalcium-függő, kalmodulin-független protein kináz működésére.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Pham Thi Ha Nhung
Geochemical distribution and risk assessment of potentially toxic elements in the soil and eroded sediment in two sloping vineyards (Tokaj-Hegyalja, Hungary).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Pintér Máté Dániel
Investigation of Artificially Generated and Ambient Carbonaceous Particulate Matter.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Polgár Iván
Az ipari technológiákat terhelő levegőtisztasági követelmények megállapítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Puskás Irén
Városaink talajai: a szegedi talajok komplex értékelése és osztályozása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Pálföldi Regina
A környezeti terhelések és patomechanizmusok kapcsolata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Rau Éva
A listeriosis járványtanával kapcsolatos vizsgálatok, különös tekintettel a fágtipizálásra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Rónavári Andrea
Vas és ezüst nanorészecskék környezetbarát előállítása és alkalmazásának vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Sa'adu Ibrahim
Quantification of Macro-and Microplastic Pollution of Fallow Greenhouse Farmlands: Case Study in Southeastern Hungary.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.

Schöll-Barna Gabriella
Kagyló- és csigahéjak stabilizotóp-vizsgálata: Környezet- és klímarekonstrukció a Balaton vízgyűjtőjében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Sebestyén Petra
Biotechnological potential of an isolated and a known green microalgal strain and their cultivation in biofilm based reactors.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Sharma Nikita
Synthesis, characterization and photocatalytic activity of BiOX (X = Cl, I, Br) and their composites with carbon nanotubes (CNT).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Shigapova Natalia
Alteration of membrane physical state regulates the E.coli heat shock response.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Sicora Cosmin Ionel
Molecular Mechanism of UV-B Damage and Repair of Photosynthetic Apparatus in Cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Smajda Rita
Többfalú szén nanocső filmek előállítása és tulajdonságainak vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Solymár Edit
MCM-41 és SBA-15 mezopórusos szilikátok előállítása és szerkezetének tanulmányozása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Szabó Emese
Vizek szerves szennyezőinek eltávolítására alkalmas adszorpciós és kombinált módszerek kidolgozása és jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Szanyi János
Felszín alatti víztermelés környezeti hatásai a Dél-Nyírség példáján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Szatmári Gábor
Geostatisztikai megközelítésen alapuló digitális talajtérképezési és mintavétel optimalizációs módszertan kialakítása valamint alkalmazása különböző léptékekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Szepesszentgyörgyi Ádám
A Szeged környéki csípőszúnyog-együttes mennyiségi és minőségi változásai az 1999. évben, és szúnyoglárva-gyérítésre alkalmas Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (Bti) alapú biológiai készítmény előállítása, koncentrálása és toxicitás-vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Szigetvári Csaba
Inváziós növények szerepének összehasonlító vizsgálata nyílt homokgyepekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Szolnoki Zsuzsanna
Nehézfémek környezeti viselkedése antropogén hatásokra módosult kerti talajokban, Szeged példáján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Szorcsik Attila
{0,0} vagy {0,N} donoratomokat tartalmazó ligandumok ón(IV)organikus komplexeinek előállítása és szerkezetvizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Szép Angéla
Membránszűrés hatékonyságának javítása kombinált módszerek alkalmazásával ipari szennyvizek tisztítása során.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Szűts Tamás
Problematikus Nyugat-Afrikai ugrópók nemek (Araneae: Salticidae) taxonómiai revíziója.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Sándor Renáta
A talaj-növény-légkör rendszer modellezésének léptékfüggő problémái - A léptékfüggés a talaj vízgazdálkodási tulajdonságaiban, valamint a megfigyelt hőmérsékleti adatsorokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Tamási Anikó
Preparation, characterization and catalytic testing of mono- or bimetallic zeolite catalysts in C-CI bond cleveage reaction.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Torma Attila
Poloskaegyüttesek términtázata kiskunsági gyepeken.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Tran Quang Hop
Kisvízgyűjtők vízmérlegének változása a várható klímaváltozás következtében az Alföldön.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.

Tóth Flórián
Az akvakultúra hatása a zooplankton közösségek szerveződésére.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Tóth Tamara
A reakcióedény paramétereinek hatása a közegmozgásra autokatalitikus frontokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Utry Noémi
A légköri aeroszol inherens és látszólagos abszorpciós jellemzőinek és az abszorpciós spektrum jelentéstartalmának fotoakusztikus vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Vajda Krisztina
TiO2 -C kompozitok szerkezetének és fotokatalitikus tulajdonságainak vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Valkusz Zsuzsanna
Környezetterhelő halogénezett szénhidrogének hatása neuroendokrin szabályozással irányított alkalmazkodásban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Varanka Zsolt
Humuszvegyületek önálló és mezőgazdasági vegyszerekkel kombinált hatása pontyon (Cyprinus carpio L.).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Varvasovszki Viktória
Hsp70 chaperone homológ Synechocystis PCC6803-ban: a DnaK2 szerepe a stresszhelyzetek kivédésében és a tilakoid membránok fizikai állapotának szabályozásában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Vass Ádám
Szén-monoxid-tűrő katalizátorok tüzelőanyag-elemekhez.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Veréb Gábor
Környezeti szennyezők ártalmatlanítása UV- és látható fényre aktív titán-dioxid alapú fotokatalizátorokkal.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Vesselényi István
Többfalú szén nanocsövek katalitikus előállítása és a képződési mechanizmus vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Vékes Erika
Aminosav sztereoizomerek közvetett és közvetlen folyadékkromatográfiás elválasztása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Zalatnai Márta
Alföldi gyeptársulások határainak szerkezete és kapcsolata edafikus háttértényezőkkel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Ziegenheim Szilveszter
The kinetics of gypsum precipitation, the inhibiting effect of citric acid and its use in the differential precipitation of Mg(OH)2 from CaSO4·2H2O.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Zsilinszky Ingrid
Üzemanyag-oxigenátként alkalmazott éterek mikrobiális bontása: a Mycolicibacterium sp. CH28 jelű, új baktériumtörzs izolálása és jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Ábel Marietta
Mezőgazdasági hulladékok hasznosításának és az alkalmazott enzim visszanyerésének lehetőségei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Ábrahám Levente
Recésszárnyúak (Neuroptera) szünzoológiai vizsgálata a Dunántúli-dombságon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Ötvös Zsolt
Szénnanocsövek adszorpciós tulajdonságainak sebesség-spektroszkópiai vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

This list was generated on 2024. február 29. 06:26:43 CET.