Items where Division is "Doctoral School of Biology" and Year is 2011

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 24.

Abasova Leyla
The role of the orange carotenoid protein and PsbU protein in photoprotection in cyanobacteria.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Achar Yathish Jagadheesh
Coordinated protein and DNA remodeling by human HLTF and comparison of its activity with Bloom Syndrome helicase protein.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Bajkán Szilvia
A D1 protein mutáció hatása a kettes fotokémiai rendszer energiahasznosítására eltérő vízellátású növényekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Bihari Péter
Társbérlő gubacsdarazsak filogenetikája és filogeográfiája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Blaskó Andrea
Szolubilis és sejteredetű galektin-1 által kiváltott T sejt apoptózis mechanizmusa; egy összehasonlító tanulmány a galektin-1 fiziológiás hatásának meghatározására.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Blazsó Péter Gábor
A ciklin C promóter működésének jellegzetességei emlősökben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Bódi Nikolett
A myentericus plexust ellátó kapillárisok diabétesszel összefüggő strukturális, molekuláris és funkcionális változásai streptozotocin-indukált diabéteszes patkányban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Cserháti Mátyás
An enumeration-based putative dyad predicting algorithm for promoter analysis in plants.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Fehér Balázs
Az UV-B fény és a növényi cirkadián óra kapcsolatának vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Gémes Katalin
Paradicsom sóstressz akklimatizációjának javítása szalicilsav előkezeléssel: a reaktív oxigénformák és a nitrogén-monoxid szerepe.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Jurca Elena Manuela
Characterization of ROP GTPase-activated Arabidopsis receptor-like cytoplasmic kinases (RLCK class VI_A).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Korcsmáros Tamás
Jelátviteli útvonalak rendszerszintű adatbázisa és elemzése: új fehérjefunkciók, jelátviteli keresztbeszélgetések és gyógyszercélpont-jelöltek meghatározása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Nagy Andrea
A matrilin-1 gén transzkripciós szabályozásának vizsgálata transzgenikus egerekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Nagy Dávid
Különböző neuroprotekciós lehetőségek tanulmányozása ischaemiás patkány modelleken.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Palágyi Andrea
A fitokróm B fotoreceptor szerepe a növényi cirkadián óra és ritmusok szabályozásában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Pardi Norbert
A Drosophila melanogaster p53 sumoilációjának molekuláris biológiai és genetikai vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Pirity Melinda Katalin
A polycomb protein RYBP/DEDAF in vivo funkcióinak vizsgálata transzgenikus módszerekkel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Sajben-Nagy Enikő Ilona
Laskagomba-patogén Pseudomonas törzsek vizsgálata, és az ellenük történő biológiai védekezés lehetőségeinek felmérése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Szabó Milán
Macro-organization and structural flexibility of the photosynthetic pigment system in diatoms.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Szécsényi Mária
Fajtafüggő élettani és transzkriptszintű változások szárazságstressz hatására búzában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Tenger Katalin
A mitokondriális citokróm c poszttranszlációs érése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Tserennadmid Rentsenkhand
Illóolajok és kombinációik hatása élelmiszerromlást okozó mikroorganizmusokra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Turóczy Zoltán
The role of rice aldo/keto reductases in the detoxification of reactive carbonyls and their use to create stress resistant transgenic plants.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Özge Sözer
Carotenoids assist in assembly and functions of photosynthetic complexes in cyanobacteria.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

This list was generated on 2024. február 22. 08:55:50 CET.