Works by discipline "Environmental Sciences"

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ö
Number of items at this level: 131.

A

Aguilon, Dianne Joy
The effect of habitat heterogeneity and human disturbance on ant and plant assemblages of karst dolines.
[Thesis]

Al Adaileh, Haitham
Drought Vulnerability and Mitigation Measures in Jordan based on Spatio-temporal Assessment of Single and Composite Meteorological Drought Indices.
[Thesis]

Alapi, Tünde
Kisnyomású higanygőzlámpák alkalmazása szerves víz- és légszennyezők lebontásában.
[Thesis] (Unpublished)

Ali, Khaled Said
Stresszválasz halakban: hsp70 és metallothionein gének azonosítása és expressziójuk vizsgálata pontyban (Cyprinus carpio).
[Thesis] (Unpublished)

Arany, Eszter
The role of reactive oxygen species in the vacuum ultraviolet photolysis of four nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
[Thesis] (Unpublished)

B

Badari, Andrea Cecília
Szerves nitrogénvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése (HDN) hordozós nikkel-foszfid katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs, Margit
Mikrobiális ujjlenyomat vizsgálati módszer alkalmazása környezeti minták analízise során.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs, Nándor
Structure and photocatalytic activity of flame-synthesized titanium dioxide catalysts.
[Thesis] (Unpublished)

Barátné Jankovics, Hajnalka
Cukorfoszfátok, nukleotidok és aminosavszármazékok ón(IV) organikus vegyületeinek egyensúlyi- és szerkezetvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bellahsen, Naoufal
Pomegranate Peel as Bio-adsorbent for Nutrients Removal and Recovery from Aqueous Solutions.
[Thesis]

Benedek, Klára
Territoriális Formica fajok fészekkomplexumainak szerveződése és közösségszervező hatása.
[Thesis] (Unpublished)

Beszédes, Sándor
Szennyvíziszapok biológiai lebonthatóságának növelése mikrohullámú előkezeléssel.
[Thesis] (Unpublished)

Bihari, Zoltán
Mikroorganizmusok alkalmazása az olajiparban – az Acinetobacter haemolyticus AR-46 jelű, új n-alkánbontó törzs izolálása és karakterizálása.
[Thesis] (Unpublished)

Bozsó, Gábor
A szegedi Fehér-tó szikes üledékeinek környezetgeokémiai tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Bába, Péter
Kemo-hidrodinamikai instabilitások vizsgálata mikrogravitációban.
[Thesis] (Unpublished)

Bárdos, Enikő
Bizmut-oxohalogenidek előállítása, vizsgálata és alkalmazhatóságuk látható fényben aktív fotokatalizátorként.
[Thesis]

C

Cservenka, Judit
Aszimmetrikus primula hibrid zónák sajátosságai, a hibridek természetvédelmi és gyakorlati jelentősége.
[Thesis] (Unpublished)

Csontos, József
A normál alkánok és a melatonin konformációs analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Csősz, Sándor
Hangyák taxonómiai és faunisztikai vizsgálata a Kárpát-medencében (Hymenoptera: Formicidae).
[Thesis] (Unpublished)

Czibulya, Zsuzsanna
Talajszuszpenziók reológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dombos, Miklós
Biotikus és abiotikus hatások szerepe az ugróvillás (Collembola) közösség degradációjában.
[Thesis] (Unpublished)

E

Erdeiné Kis, Ágnes
Hidrofób szennyező anyagok biológiai lebontása, új oldószer toleráns baktériumok izolálása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

F

Farsang, Andrea
A talaj nehézfémtartalmának térbeli eloszlása mátrai mintaterületen, különös tekintettel az antropogén terhelésre.
[Thesis] (Unpublished)

Fekete, József
Aromás vegyületek vizsgálata hévizekben és keletkezésük kísérleti modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Ferencz, Ágnes
A Metal-responsive transcription factor-1 és a glutation peroxidáz család tagjait kódoló gének azonosítása és expressziójának jellemzése pontyban.
[Thesis] (Unpublished)

Filep, Ágnes
Aeroszolok abszorpciós ångströmexponensének és méreteloszlásának mérése – A forrásazonosítás lehetőségének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Fintor, Krisztián
Postmetamorphic palaeofluid evolution of the Baksa Gneiss Complex.
[Thesis] (Unpublished)

Furkó, Mónika
Biokompatibilis és antibakteriális biokerámia bevonatok előállítása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Földvári, Mihály
Taxonomic and faunistic studies of big-headed flies (Diptera: Pipunculidae).
[Thesis] (Unpublished)

Főglein, Katalin Anikó
Halogéntartalmú metánszármazékok bontása csendes elektromos kisülésben.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gómez Pérez, Juan Fernando
Experimental studies on the exfoliation and oxidation behavior of few-layers black phosphorus.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hanyecz, Veronika
Földgázipari káros emisszió mérésére, optimalizálására alkalmas műszerek fejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Hatvani, Nóra
A Lentinus edodes (Shiitake) micélium növekedésének és extracelluláris enzimrendszerének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedűs, Márta
Klórozott etilének heterogén fotokatalitikus lebontása.
[Thesis] (Unpublished)

Henczová, Mária
Nehézfémek hatása édesvízi halfajok máj citokróm p450-függő enzimrendszerére.
[Thesis] (Unpublished)

Herbel, Zsófia
Biohidrogén termelés cellulóz biomasszából.
[Thesis] (Unpublished)

Hermesz, Edit
Stresszválasz halakban: metallothionein és hsp90 gének azonosítása és expressziójuk vizsgálata pontyban (Cyprinus carpio).
[Thesis] (Unpublished)

Huszár, Helga
Fotoakusztikus elven működő mérőműszerek fejlesztése és gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatása.
[Thesis] (Unpublished)

I

Illés, Erzsébet
Radiolízis és egyéb nagyhatékonyságú oxidációs eljárások alkalmazása nem-szteroid gyulladáscsökkentők bontására vizes oldatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Imre, Béla
Klórozott szénhidrogének hidrodeklórozása Pt- és Pd-tartalmú zeolitokon.
[Thesis] (Unpublished)

Ingle, Kapilkumar Nivrutti
Impacts of biological invasion and overwintering on spider fauna in plantation forest.
[Thesis]

J

Jankovics, Ferenc
A potroh és az ivarsejtek kialakításában szerepet játszó gének azonosítása Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kanyó, Tímea
Szén/szilikát nanokompozitok szintézise és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Karácsonyi , Éva
TiO2/WO3 kompozit fotokatalizátorok előállítása – a WO3 komponens töltéscsapdázó szerepének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kertész, Szabolcs
Szennyvizek és folyékony halmazállapotú melléktermékek környezetterhelésének csökkentése membránszeparációs eljárásokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Kesserű, Péter
A Pseudomonas Butanovora biotechnológiai alkalmazásainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss, István
Elektro-bioreaktorok az ivóvíztisztítás területén.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss, Orsolya
A szalakóta (Coracias garrulus) élőhelyválasztása, annak következményei és természetvédelmi vonatkozásai.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss, Péter János
A másodlagos élőhelyek szerepe a biodiverzitás megőrzésében.
[Thesis]

Kiss, Zsolt László
Előkezelések szűrési paraméterekre gyakorolt hatásának vizsgálata olajtartalmú szennyvizek illetve termálvizek membránszűrése során.
[Thesis] (Unpublished)

Kmetykó, Ákos
Hidrogénfejlesztés nemesfémekkel módosított felületű TiO2 fotokatalizátorok alkalmazásával.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Gábor
A gyódi szerpentinit test fejlődéstörténete és környezetföldtani vonatkozásai.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Ildikó
TiO2-dal módosított polimer membránok tulajdonságainak és alkalmazhatóságának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Krisztina
Fenilkarbamid vegyületek lebontása vizes közegben ionizáló sugárzással.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Krisztina Éva
Dél-kelet alföldi termálvizekből kinyert humuszanyagok jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Tamás
A Bacillus subtilis általános stresszválasza.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács M., Gábor
Mikorrhiza vizsgálatok alföldi területeken.
[Thesis] (Unpublished)

Kozmér, Zsuzsanna
Reaktív részecskék, gyökátalakító és gyökfogó anyagok hatása a fenol VUV-fotolízisére és γ-radiolízisére.
[Thesis] (Unpublished)

Krausz, Krisztina
Orthoptera közösségek szerveződése izolált élőhelyeken.
[Thesis] (Unpublished)

Kántor, Noémi
Városi közterületek termikus komfortviszonyainak értékelése Szeged példáján különös tekintettel a látogatók szubjektív reakcióira.
[Thesis] (Unpublished)

L

Ladányi, Zsuzsanna
Tájváltozások értékelése a Duna-Tisza közi homokhátság egy környezet- és klímaérzékeny kistáján, az Illancson.
[Thesis] (Unpublished)

Lamper, Csilla
Hatékony módszerek Fusarium fajok trichotecén-vázás toxinjainak (DON, NIV), szteroid- és zsírsavprofiljainak vizsgálatára és a gombafertőzöttség objektív meghatározására.
[Thesis] (Unpublished)

Lemmer, Balázs
Hatékonyságnövelő eljárások alkalmazása mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok kezelésében és hasznosításában.
[Thesis]

László, Zsuzsanna
Vákuum-ultraibolya fotolízis alkalmazhatóságának vizsgálata környezeti szennyezők lebontására.
[Thesis] (Unpublished)

M

Madarász, Dániel
Egydimenziós titanát nanoszerkezetek módosításának lehetőségei.
[Thesis] (Unpublished)

Magyar, Melinda
Redox fehérjék bionanokompozitokban.
[Thesis] (Unpublished)

Majzik, Andrea
Határfelületi és kolloid kölcsönhatások montmorillonit, vas-oxid, huminsav és kalciumion tartalmú összetett vizes diszperz rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Markó, Bálint
Nem territoriális hangyafajok (Hymenoptera: Formicidae) táplálkozási stratégiájának plasztikus jellege.
[Thesis] (Unpublished)

Maák, István Elek
Táplálékforrás, szignál, fertőzésgóc – tetemek szerepe egyes hangyafajoknál (Hymenoptera: Formicidae).
[Thesis] (Unpublished)

Mende, Balázs Gusztáv
Történeti népességek a Zala-vidéken. 9-12. századi temetők paleoantropológiai elemzése a csontozat metrikus jellegei alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Merza, Gabriella
Dimetil-karbonát szintézis vizsgálata különböző szén hordozós katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Mihálydeákpál, Szilvia
Látható fényben aktív réz-alapú félvezetők előállítása és jellemzése.
[Thesis]

Mikó, István
Sceletomusculature and systematics of scelionidae (Hymenoptera: Platygastroidea).
[Thesis] (Unpublished)

Molnár, Nóra
Aphidina koalíciók szerveződése diszkrét habitat foltokban.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár, Éva
Platina nanorészecskék SBA 15 szilikáton: szintézis, jellemzés és katalitikus aktivitás.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár , Zsolt
Környezeti feltételváltozások és biológiai rendszerválaszok.
[Thesis] (Unpublished)

Musza, Katalin
Mechanokémiai úton előállított egyfémes (Cu, Ni), kétfémes (Cu/Sn, Ni/Sn) és háromfémes (Cu/Ni/Sn) nanorészecskék szerkezetét befolyásoló tényezők és néhány katalitikus alkalmazásuk.
[Thesis]

Márk, László
A csontkémiai vizsgálatok jelentősége és alkalmazása a történeti és igazságügyi antropológiában.
[Thesis] (Unpublished)

Méhn, Dóra
Új módszerek a rugalmas MCM-41 szerkezet módosításában.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros, Attila
A búza genetikai transzformációja.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros, Szilvia
Mikro- és mezopórusos katalizátorok alkalmazása glicerin reaktív desztillációjában.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy, Krisztina Anita
Pórusos, szén alapú struktúrák mechanikai, elektromos és nedvesítési tulajdonságai.
[Thesis]

Nyergesné Illés, Erzsébet
Huminsavak és magnetit nanorészecskék kölcsönhatása: a talajoktól a mágneses folyadékokig.
[Thesis] (Unpublished)

Nyilas, Tünde
Talajok szerves anyagának jellemzése Rock-Eval pirolízis vizsgálatok eredményei alapján.
[Thesis] (Unpublished)

O

Ochirkhuyag, Altantuya
Synthesis and Environmental Applications of Manganese Oxides.
[Thesis]

Oláh, Nikolett
Titán-karbid/amorf szén nanokompozit bevonat előállítása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Osvald, Máté
Geotermikus rezervoárokból történő fémkioldás laboratóriumi vizsgálata, különös tekintettel a volfrámra.
[Thesis]

P

Patakfalvi, Rita
Ezüst nanokolloidok képződése és stabilizálása homogén fázisban és lamellás diszperz rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Peksel, Begüm Sahin
Sensing mechanisms and individuality of heat stress in mammalian cells.
[Thesis] (Unpublished)

Pernyeszi, Tímea Judit
Szénhidrogén-származékok megkötődése különböző szerkezetű szorbenseken és fotooxidációs lebontásuk TiO2-fotokatalizátor szuszpenziókban.
[Thesis] (Unpublished)

Pestenácz, Anikó
Környezeti tényezők hatása a növényi jelátviteli rendszer egy elemére, a kalcium-függő, kalmodulin-független protein kináz működésére.
[Thesis] (Unpublished)

Pintér, Máté Dániel
Investigation of Artificially Generated and Ambient Carbonaceous Particulate Matter.
[Thesis] (Unpublished)

Puskás, Irén
Városaink talajai: a szegedi talajok komplex értékelése és osztályozása.
[Thesis] (Unpublished)

Pálföldi, Regina
A környezeti terhelések és patomechanizmusok kapcsolata.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rónavári, Andrea
Vas és ezüst nanorészecskék környezetbarát előállítása és alkalmazásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

S

Schöll-Barna, Gabriella
Kagyló- és csigahéjak stabilizotóp-vizsgálata: Környezet- és klímarekonstrukció a Balaton vízgyűjtőjében.
[Thesis] (Unpublished)

Sebestyén, Petra
Biotechnological potential of an isolated and a known green microalgal strain and their cultivation in biofilm based reactors.
[Thesis] (Unpublished)

Sharma, Nikita
Synthesis, characterization and photocatalytic activity of BiOX (X = Cl, I, Br) and their composites with carbon nanotubes (CNT).
[Thesis]

Shigapova, Natalia
Alteration of membrane physical state regulates the E.coli heat shock response.
[Thesis] (Unpublished)

Sicora, Cosmin Ionel
Molecular Mechanism of UV-B Damage and Repair of Photosynthetic Apparatus in Cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803.
[Thesis] (Unpublished)

Smajda, Rita
Többfalú szén nanocső filmek előállítása és tulajdonságainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Solymár, Edit
MCM-41 és SBA-15 mezopórusos szilikátok előállítása és szerkezetének tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Anna
Függőlegesen rendezett szén nanocsövek CCVD előállítása során alkalmazott paraméterek hatása a szerkezetre.
[Thesis]

Szabó, Emese
Vizek szerves szennyezőinek eltávolítására alkalmas adszorpciós és kombinált módszerek kidolgozása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Szanyi, János
Felszín alatti víztermelés környezeti hatásai a Dél-Nyírség példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Szatmári, Gábor
Geostatisztikai megközelítésen alapuló digitális talajtérképezési és mintavétel optimalizációs módszertan kialakítása valamint alkalmazása különböző léptékekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szepesszentgyörgyi, Ádám
A Szeged környéki csípőszúnyog-együttes mennyiségi és minőségi változásai az 1999. évben, és szúnyoglárva-gyérítésre alkalmas Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (Bti) alapú biológiai készítmény előállítása, koncentrálása és toxicitás-vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szigetvári, Csaba
Inváziós növények szerepének összehasonlító vizsgálata nyílt homokgyepekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szolnoki, Zsuzsanna
Nehézfémek környezeti viselkedése antropogén hatásokra módosult kerti talajokban, Szeged példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Szorcsik, Attila
{0,0} vagy {0,N} donoratomokat tartalmazó ligandumok ón(IV)organikus komplexeinek előállítása és szerkezetvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szép, Angéla
Membránszűrés hatékonyságának javítása kombinált módszerek alkalmazásával ipari szennyvizek tisztítása során.
[Thesis] (Unpublished)

Szűts, Tamás
Problematikus Nyugat-Afrikai ugrópók nemek (Araneae: Salticidae) taxonómiai revíziója.
[Thesis] (Unpublished)

Sándor, Renáta
A talaj-növény-légkör rendszer modellezésének léptékfüggő problémái - A léptékfüggés a talaj vízgazdálkodási tulajdonságaiban, valamint a megfigyelt hőmérsékleti adatsorokban.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tamási, Anikó
Preparation, characterization and catalytic testing of mono- or bimetallic zeolite catalysts in C-CI bond cleveage reaction.
[Thesis] (Unpublished)

Torma, Attila
Poloskaegyüttesek términtázata kiskunsági gyepeken.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Tamara
A reakcióedény paramétereinek hatása a közegmozgásra autokatalitikus frontokban.
[Thesis] (Unpublished)

U

Utry, Noémi
A légköri aeroszol inherens és látszólagos abszorpciós jellemzőinek és az abszorpciós spektrum jelentéstartalmának fotoakusztikus vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vajda, Krisztina
TiO2 -C kompozitok szerkezetének és fotokatalitikus tulajdonságainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Valkusz, Zsuzsanna
Környezetterhelő halogénezett szénhidrogének hatása neuroendokrin szabályozással irányított alkalmazkodásban.
[Thesis] (Unpublished)

Varanka, Zsolt
Humuszvegyületek önálló és mezőgazdasági vegyszerekkel kombinált hatása pontyon (Cyprinus carpio L.).
[Thesis] (Unpublished)

Varvasovszki, Viktória
Hsp70 chaperone homológ Synechocystis PCC6803-ban: a DnaK2 szerepe a stresszhelyzetek kivédésében és a tilakoid membránok fizikai állapotának szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Vass, Ádám
Szén-monoxid-tűrő katalizátorok tüzelőanyag-elemekhez.
[Thesis] (Unpublished)

Veréb, Gábor
Környezeti szennyezők ártalmatlanítása UV- és látható fényre aktív titán-dioxid alapú fotokatalizátorokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Vesselényi, István
Többfalú szén nanocsövek katalitikus előállítása és a képződési mechanizmus vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Vékes, Erika
Aminosav sztereoizomerek közvetett és közvetlen folyadékkromatográfiás elválasztása.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zalatnai, Márta
Alföldi gyeptársulások határainak szerkezete és kapcsolata edafikus háttértényezőkkel.
[Thesis] (Unpublished)

Ziegenheim, Szilveszter
The kinetics of gypsum precipitation, the inhibiting effect of citric acid and its use in the differential precipitation of Mg(OH)2 from CaSO4·2H2O.
[Thesis]

Zsilinszky, Ingrid
Üzemanyag-oxigenátként alkalmazott éterek mikrobiális bontása: a Mycolicibacterium sp. CH28 jelű, új baktériumtörzs izolálása és jellemzése.
[Thesis]

Á

Ábel, Marietta
Mezőgazdasági hulladékok hasznosításának és az alkalmazott enzim visszanyerésének lehetőségei.
[Thesis] (Unpublished)

Ábrahám, Levente
Recésszárnyúak (Neuroptera) szünzoológiai vizsgálata a Dunántúli-dombságon.
[Thesis] (Unpublished)

Ö

Ötvös, Zsolt
Szénnanocsövek adszorpciós tulajdonságainak sebesség-spektroszkópiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. január 25. 15:06:15 CET.