Hadifogság az Osztrák–Magyar Monarchiában. Szerb hadifoglyok Magyarországon 1914–1918

Gorcsa Oszkár
Hadifogság az Osztrák–Magyar Monarchiában. Szerb hadifoglyok Magyarországon 1914–1918.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

[thumbnail of Hadifogsag_az_Osztrak-Magyar_Monarchiaban_Szerb_hadifoglyok_Magyarorszagon_1914-1918.pdf] PDF (thesis)
Download (5MB)
[thumbnail of Tezisfuzet_GO.pdf] PDF (booklet)
Download (809kB)
[thumbnail of Summary_GO.pdf] PDF (cover page)
Download (250kB)

Abstract in Hungarian

Az első világháborúról napjainkig számos munka született, és erről a kérdésről már sokan sokféleképpen írtak. Ugyanakkor, tekintettel arra, hogy a hadifogolykérdés még a korábban elhanyagolt első világháborús kutatások között is mostohagyereknek számított, a témát viszonylag kevesen kutatták. Különösen igaz ez a viszonylag kis létszámú szerb hadifogolycsoportokra, akiknek történetét a hazai történészközösség érdemben mindmáig nem vizsgálta. Ezért, annak ellenére, hogy Magyarországon a hadifoglyokkal kapcsolatos komolyabb kutatások a centenárium környékén megkezdődtek, napjainkig mégis meglehetősen keveset tudunk a mindennapjaikról és megpróbáltatásaikról. Ehhez az is hozzájárult, hogy a szakmunkák nagyobbik része a Monarchia egykori katonái közül az idegen földön fogvatartottakkal foglalkozott. Ezért, a meglévő fehér foltok kitöltésének elősegítése érekében a doktori értekezésemben a Magyarország területén 1914–1918-ig fogva tartott szerb hadifoglyok mindennapjait és életkörülményeit igyekeztem bemutatni. Azért is tartottam ezt kiemelkedő fontosságúnak, mert a téma elhanyagolásának köszönhetően a Monarchia kapcsán egyes nyugati, valamint szerbiai szakirodalomban az olykor propaganda céllal papírra vetett írások is tovább élnek. Ezek megállapításait a szerb történészek komolyabb forráskritika nélkül elfogadják, és munkáikban még napjainkban is az Osztrák–Magyar Monarchia „hunjainak” népmegsemmisítő törekvéseiről olvashatunk. Így dolgozatomban erről a kérdésről is igyekeztem árnyaltabb képet festeni. Az értekezésem felépítésekor a hadifogoly-mindennapok mellett fontosnak tartottam a téma elméleti hátterének a bemutatását, aminek a keretein belül a hadifogság intézményének fejlődéstörténetére helyeztem a hangsúlyt. Ez lehetőséget teremtett az egyes történelmi korok hadifogsággal kapcsolatos álláspontjának, illetve a foglyok háborúban betöltött szerepének az ismertetésére. Emellett, a dolgozat megírásakor egyes, a hadifogsághoz kapcsolódó történeti kérdéseknek nem csupán a leírására, hanem annak genezisének a feltárására is törekedtem. A diszszertációban meghatározott fő téma mellé így került be a Szerb Királyság elleni offenzíváknak az ismertetése, valamint a hadifogolyok munkáltatásához vezető okok szemléltetése, ami véleményem szerint hozzájárulhat a hadifogoly kérdéskör jobb megismeréséhez.

Abstract in foreign language

The First World War has, to date, been the subject of much work and has been already extensively written about in various ways. However, given that the POW issue has been a neglected area of WWI research, it has received relatively limited attention. This is particularly true for the relatively small number of Serbian POWs, whose history has not been studied in depth by the Hungarian historians. Thus, despite the fact that research on POWs in Hungary began in the period surrounding the centenary, to date the daily lives and ordeals of these people are under-explored. This was also due to the general focus of the literature on the former soldiers of the Monarchy on prisons held on foreign soil. Therefore, in order to provide a foundation for filling in the gaps, my doctoral thesis focused on the daily life and living conditions of Serbian POWs held in Hungary between 1914 and 1918. In constructing my thesis, I considered it important to present the theoretical background of the topic, focusing on the history of the development of the institution of captivity. This provided an opportunity to examine the views of different historical periods on captivity and the role of POWs in the conduct of war. Moreover, I have sought not only to describe certain historical issues related to prisoner of war but also to explore their genesis. Thus, in addition to the main topic defined in the dissertation, I included a description of the campaigns against the Kingdom of Serbia as well as an illustration of the factors leading to the employment of POWs, which, in my opinion, can contribute to a better understanding of the issue of POWs.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis (PhD))
Creators: Gorcsa Oszkár
Title of the thesis in foreign language: Captivity in The Austro-Hungarian Monarchy. Serbian POWs in Hungary 1914–1918
Supervisor(s):
Supervisor
Position, academic title, institution
MTMT author ID
Zakar Péter
tanszékvezető egyetemi tanár, MTA doktora, SZTE-BTK Modernkori Magyar Történeti Tanszék
10022832
Subjects: 06. Humanities > 06.01. History and archaeology > 06.01.01. History > 06.01.01.14. Military history
06. Humanities > 06.01. History and archaeology > 06.01.01. History > 06.01.01.07. Modern and contemporary history
Divisions: Doctoral School of History
Discipline: Humanities > History
Language: Hungarian
Date: 2023. November 28.
Uncontrolled Keywords: első világháború, hadifogság, szerb hadifoglyok, hadifogolytáborok, hadifogoly-bánásmód, vitás kérdések, Szerb Királyság, Osztrák-Magyar Monarchia, nemzetközi hadijog, munkaerőhelyzet, hadifogolymunkások, hadifogoly-hétköznapok, járványok
Item ID: 11847
Date Deposited: 2023. Aug. 10. 09:36
Last Modified: 2024. Jan. 22. 13:07
Depository no.: B 7293
URI: https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/11847
Defence/Citable status: Not Defended. (Do not cite until it has not assigned DOI number!)

Actions (login required)

View Item View Item