Items where Division is "Doctoral School of Biology" and Year is 2011

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | F | G | J | K | N | P | S | T | Ö
Number of items: 24.

A

Abasova Leyla
The role of the orange carotenoid protein and PsbU protein in photoprotection in cyanobacteria.
[Thesis] (Unpublished)

Achar Yathish Jagadheesh
Coordinated protein and DNA remodeling by human HLTF and comparison of its activity with Bloom Syndrome helicase protein.
[Thesis] (Unpublished)

B

Bajkán Szilvia
A D1 protein mutáció hatása a kettes fotokémiai rendszer energiahasznosítására eltérő vízellátású növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Bihari Péter
Társbérlő gubacsdarazsak filogenetikája és filogeográfiája.
[Thesis] (Unpublished)

Blaskó Andrea
Szolubilis és sejteredetű galektin-1 által kiváltott T sejt apoptózis mechanizmusa; egy összehasonlító tanulmány a galektin-1 fiziológiás hatásának meghatározására.
[Thesis] (Unpublished)

Blazsó Péter Gábor
A ciklin C promóter működésének jellegzetességei emlősökben.
[Thesis] (Unpublished)

Bódi Nikolett
A myentericus plexust ellátó kapillárisok diabétesszel összefüggő strukturális, molekuláris és funkcionális változásai streptozotocin-indukált diabéteszes patkányban.
[Thesis] (Unpublished)

C

Cserháti Mátyás
An enumeration-based putative dyad predicting algorithm for promoter analysis in plants.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fehér Balázs
Az UV-B fény és a növényi cirkadián óra kapcsolatának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gémes Katalin
Paradicsom sóstressz akklimatizációjának javítása szalicilsav előkezeléssel: a reaktív oxigénformák és a nitrogén-monoxid szerepe.
[Thesis] (Unpublished)

J

Jurca Elena Manuela
Characterization of ROP GTPase-activated Arabidopsis receptor-like cytoplasmic kinases (RLCK class VI_A).
[Thesis] (Unpublished)

K

Korcsmáros Tamás
Jelátviteli útvonalak rendszerszintű adatbázisa és elemzése: új fehérjefunkciók, jelátviteli keresztbeszélgetések és gyógyszercélpont-jelöltek meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Andrea
A matrilin-1 gén transzkripciós szabályozásának vizsgálata transzgenikus egerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Dávid
Különböző neuroprotekciós lehetőségek tanulmányozása ischaemiás patkány modelleken.
[Thesis] (Unpublished)

P

Palágyi Andrea
A fitokróm B fotoreceptor szerepe a növényi cirkadián óra és ritmusok szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Pardi Norbert
A Drosophila melanogaster p53 sumoilációjának molekuláris biológiai és genetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pirity Melinda Katalin
A polycomb protein RYBP/DEDAF in vivo funkcióinak vizsgálata transzgenikus módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

S

Sajben-Nagy Enikő Ilona
Laskagomba-patogén Pseudomonas törzsek vizsgálata, és az ellenük történő biológiai védekezés lehetőségeinek felmérése.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Milán
Macro-organization and structural flexibility of the photosynthetic pigment system in diatoms.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsényi Mária
Fajtafüggő élettani és transzkriptszintű változások szárazságstressz hatására búzában.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tenger Katalin
A mitokondriális citokróm c poszttranszlációs érése.
[Thesis] (Unpublished)

Tserennadmid Rentsenkhand
Illóolajok és kombinációik hatása élelmiszerromlást okozó mikroorganizmusokra.
[Thesis] (Unpublished)

Turóczy Zoltán
The role of rice aldo/keto reductases in the detoxification of reactive carbonyls and their use to create stress resistant transgenic plants.
[Thesis] (Unpublished)

Ö

Özge Sözer
Carotenoids assist in assembly and functions of photosynthetic complexes in cyanobacteria.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. június 30. 06:10:12 CEST.