Művek tudományterület szerint "természettudományok > környezettudományok"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Találatok száma ezen a szinten: 61.

Arany Eszter
The role of reactive oxygen species in the vacuum ultraviolet photolysis of four nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Badari Andrea Cecília
Szerves nitrogénvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése (HDN) hordozós nikkel-foszfid katalizátorokon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Balázs Margit
Mikrobiális ujjlenyomat vizsgálati módszer alkalmazása környezeti minták analízise során.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Benedek Klára
Territoriális Formica fajok fészekkomplexumainak szerveződése és közösségszervező hatása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Beszédes Sándor
Szennyvíziszapok biológiai lebonthatóságának növelése mikrohullámú előkezeléssel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Bozsó Gábor
A szegedi Fehér-tó szikes üledékeinek környezetgeokémiai tulajdonságai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Csősz Sándor
Hangyák taxonómiai és faunisztikai vizsgálata a Kárpát-medencében (Hymenoptera: Formicidae).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Czibulya Zsuzsanna
Talajszuszpenziók reológiai vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Erdeiné Kis Ágnes
Hidrofób szennyező anyagok biológiai lebontása, új oldószer toleráns baktériumok izolálása és jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Fekete József
Aromás vegyületek vizsgálata hévizekben és keletkezésük kísérleti modellezése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Ferencz Ágnes
A Metal-responsive transcription factor-1 és a glutation peroxidáz család tagjait kódoló gének azonosítása és expressziójának jellemzése pontyban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Filep Ágnes
Aeroszolok abszorpciós ångströmexponensének és méreteloszlásának mérése – A forrásazonosítás lehetőségének vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Fintor Krisztián
Postmetamorphic palaeofluid evolution of the Baksa Gneiss Complex.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Furkó Mónika
Biokompatibilis és antibakteriális biokerámia bevonatok előállítása és jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2019)

Hanyecz Veronika
Földgázipari káros emisszió mérésére, optimalizálására alkalmas műszerek fejlesztése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Henczová Mária
Nehézfémek hatása édesvízi halfajok máj citokróm p450-függő enzimrendszerére.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Herbel Zsófia
Biohidrogén termelés cellulóz biomasszából.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Huszár Helga
Fotoakusztikus elven működő mérőműszerek fejlesztése és gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Illés Erzsébet
Radiolízis és egyéb nagyhatékonyságú oxidációs eljárások alkalmazása nem-szteroid gyulladáscsökkentők bontására vizes oldatokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Kanyó Tímea
Szén/szilikát nanokompozitok szintézise és jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2004)

Karácsonyi Éva
TiO2/WO3 kompozit fotokatalizátorok előállítása – a WO3 komponens töltéscsapdázó szerepének vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Kertész Szabolcs
Szennyvizek és folyékony halmazállapotú melléktermékek környezetterhelésének csökkentése membránszeparációs eljárásokkal.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Kiss Orsolya
A szalakóta (Coracias garrulus) élőhelyválasztása, annak következményei és természetvédelmi vonatkozásai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Kiss Zsolt László
Előkezelések szűrési paraméterekre gyakorolt hatásának vizsgálata olajtartalmú szennyvizek illetve termálvizek membránszűrése során.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Kmetykó Ákos
Hidrogénfejlesztés nemesfémekkel módosított felületű TiO2 fotokatalizátorok alkalmazásával.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Kovács Gábor
A gyódi szerpentinit test fejlődéstörténete és környezetföldtani vonatkozásai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Kovács Krisztina
Fenilkarbamid vegyületek lebontása vizes közegben ionizáló sugárzással.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Kovács Krisztina Éva
Dél-kelet alföldi termálvizekből kinyert humuszanyagok jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Kozmér Zsuzsanna
Reaktív részecskék, gyökátalakító és gyökfogó anyagok hatása a fenol VUV-fotolízisére és γ-radiolízisére.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Kántor Noémi
Városi közterületek termikus komfortviszonyainak értékelése Szeged példáján különös tekintettel a látogatók szubjektív reakcióira.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Ladányi Zsuzsanna
Tájváltozások értékelése a Duna-Tisza közi homokhátság egy környezet- és klímaérzékeny kistáján, az Illancson.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Madarász Dániel
Egydimenziós titanát nanoszerkezetek módosításának lehetőségei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Magyar Melinda
Redox fehérjék bionanokompozitokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Majzik Andrea
Határfelületi és kolloid kölcsönhatások montmorillonit, vas-oxid, huminsav és kalciumion tartalmú összetett vizes diszperz rendszerekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Maák István Elek
Táplálékforrás, szignál, fertőzésgóc – tetemek szerepe egyes hangyafajoknál (Hymenoptera: Formicidae).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Merza Gabriella
Dimetil-karbonát szintézis vizsgálata különböző szén hordozós katalizátorokon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Molnár Éva
Platina nanorészecskék SBA 15 szilikáton: szintézis, jellemzés és katalitikus aktivitás.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Molnár Zsolt
Környezeti feltételváltozások és biológiai rendszerválaszok.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Mészáros Szilvia
Mikro- és mezopórusos katalizátorok alkalmazása glicerin reaktív desztillációjában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Nyilas Tünde
Talajok szerves anyagának jellemzése Rock-Eval pirolízis vizsgálatok eredményei alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Oláh Nikolett
Titán-karbid/amorf szén nanokompozit bevonat előállítása és jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2019)

Peksel Begüm Sahin
Sensing mechanisms and individuality of heat stress in mammalian cells.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Pintér Máté Dániel
Investigation of Artificially Generated and Ambient Carbonaceous Particulate Matter.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Puskás Irén
Városaink talajai: a szegedi talajok komplex értékelése és osztályozása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Dr Pálföldi Regina
A környezeti terhelések és patomechanizmusok kapcsolata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Rónavári Andrea
Vas és ezüst nanorészecskék környezetbarát előállítása és alkalmazásának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Schöll-Barna Gabriella
Kagyló- és csigahéjak stabilizotóp-vizsgálata: Környezet- és klímarekonstrukció a Balaton vízgyűjtőjében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Sebestyén Petra
Biotechnological potential of an isolated and a known green microalgal strain and their cultivation in biofilm based reactors.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Smajda Rita
Többfalú szén nanocső filmek előállítása és tulajdonságainak vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Szabó Emese
Vizek szerves szennyezőinek eltávolítására alkalmas adszorpciós és kombinált módszerek kidolgozása és jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Szatmári Gábor
Geostatisztikai megközelítésen alapuló digitális talajtérképezési és mintavétel optimalizációs módszertan kialakítása valamint alkalmazása különböző léptékekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Szolnoki Zsuzsanna
Nehézfémek környezeti viselkedése antropogén hatásokra módosult kerti talajokban, Szeged példáján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Szép Angéla
Membránszűrés hatékonyságának javítása kombinált módszerek alkalmazásával ipari szennyvizek tisztítása során.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Sándor Renáta
A talaj-növény-légkör rendszer modellezésének léptékfüggő problémái: a léptékfüggés a talaj vízgazdálkodási tulajdonságaiban, valamint a megfigyelt hőmérsékleti adatsorokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Tóth Tamara
A reakcióedény paramétereinek hatása a közegmozgásra autokatalitikus frontokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Utry Noémi
A légköri aeroszol inherens és látszólagos abszorpciós jellemzőinek és az abszorpciós spektrum jelentéstartalmának fotoakusztikus vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Vajda Krisztina
TiO2 -C kompozitok szerkezetének és fotokatalitikus tulajdonságainak vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Dr Valkusz Zsuzsanna
Környezetterhelő halogénezett szénhidrogének hatása neuroendokrin szabályozással irányított alkalmazkodásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Veréb Gábor
Környezeti szennyezők ártalmatlanítása UV- és látható fényre aktív titán-dioxid alapú fotokatalizátorokkal.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Zalatnai Márta
Alföldi gyeptársulások határainak szerkezete és kapcsolata edafikus háttértényezőkkel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Ábel Marietta
Mezőgazdasági hulladékok hasznosításának és az alkalmazott enzim visszanyerésének lehetőségei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

A lista elkészítésének dátuma 2019. február 23. 19:38:05 CET.