Művek tudományterület szerint "társadalomtudományok > állam- és jogtudományok"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Z
Találatok száma ezen a szinten: 101.

A

Alrawashdedh Waddah
Dispute Resolution Mechanisms and Trademark Cybersquatting. In ccTLD, Old Style gTLD and New Style gTLD Systems. Comparative analysis of the US, EU and international approaches.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

dr. Ambrus István
A bűncselekményi egység a magyar büntetőjogban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

dr. Arató Balázs
A közbeszerzési jog jogorvoslati rendszere; speciális közbeszerzési jogviszonyok.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Auer Ádám
A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

B

Bakos Eszter
A kiskorúak védelme a médiában megjelenő káros tartalmakkal szemben az Európai Unió és hazánk szabályozása tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

dr. Bakos Kitti
Átalakulás és hitelezővédelem az uniós normák és a közép- és kelet-európai tagállamok jogának keresztmetszetében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Berki Gabriella
Cross-border patient mobility: The legal framework of obtaining healthcare abroad within the European Union – a patient's perspective.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Beszteri Béláné
A tanácsrendszer létrehozása, a tanácsok tevékenységének alakulása a szocializmus alapjai lerakásának időszakában. Vizsgálat Veszprém megyei modell alapján (1945-1962) [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1979)

Bezdán Anikó Judit
A vadászati jog, annak gyakorlása és a vadásztársaságok.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

dr. Bodzási Balázs
A zálogjog és a biztosított követelés közötti viszony, különös tekintettel a zálogjog nem-járulékos formáira.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Bóka János
Tradíció és modernitás a kínai jogrendszerben - különös tekintettel a szerződési jogra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

C

Mrs Cheesman Samantha Joy
A Comparative Analysis of Plea Bargaining and the Subsequent Tensions with an Effective and Fair Legal Defence.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

dr. Csatlós Erzsébet
Az Arktisz nemzetközi jogi helyzete.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Dr. Cservák Csaba
Kormányzati és választási rendszer (avagy demokratikus hatalomgyakorlás komplex rendszere nemzetközi kitekintésben).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

dr Császár Mátyás
Az Európai Unió intézményi jogi aktusai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Dr. Csúri András
A fiatal felnőttkor, mint büntetőjogilag releváns életszakasz.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

D

Da Lu
Development of the Constitution Between China and the Visegrad States During the Communist Period: A Comparative Perspective.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Deli Petra Eszter
A munkavállaló általános felelőssége a német és az osztrák modellek jog-összehasonlító keresztmetszetében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

dr Deák Zoltán
A kényszer, az erőszak és a fenyegetés fogalma és jelentősége a magyar büntetőjogban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Dinók Henriett Éva
A gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni fellépés jelentősége és lehetőségei. Nemzetközi és hazai jogalkotási, jogalkalmazási és adatgyűjtési kérdések.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

dr. Dudás Gábor János
A közbeszerzések nyilvánossága.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Dux László
A migráns munkavállalók jogvédelmének multilaterális eszközei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

dr. Dúl János
A társasági jog és az öröklési jog kapcsolódási pontjai osztrák jogi fragmentumokkal.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

E

Dr. Ember Alex
Az üzemi baleset hazai jogi szabályozása és átalakításának szükségessége.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

F

Dr. Farkas Csaba
Ajánlattétel, ajánlatok értékelése a nyílt közbeszerzési eljárásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dr. Farkas Zsuzsanna
Magánnyugdíj intézményének vizsgálata a közép-kelet európai országok tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

dr. Farkas Csamangó Erika
A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Dr. Fejes Zsuzsanna
A határon átnyúló együttműködések jogi és közigazgatási feltételei. Különös tekintettel a magyar határrégiókra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Fejős Andrea
European, Hungarian and Serbian models of fairness in consumer contracts and their application to consumer credit.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Fekete Orsolya
A felügyeleti szervek tevékenysége Magyarországon a fogyasztóvédelem egyes területein - kitekintéssel a rendszerszintű problémák megoldási lehetőségeire.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Fürjes Annamária
Szociális biztonsági koordináció az Unióban - különös tekintettel a nyugdíjakra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

G

Dr. Gyengéné dr. Nagy Márta
A mediáció az igazságszolgáltatásban. Családjogi specialitások.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dr. Gyémánt Richárd
A határon túli magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Gácsi Anett Erzsébet
A jogellenesen megszerzett bizonyítékok értékelése a büntetőeljárásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Gál Andor
A jogos védelem teleologikus megközelítésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

H

Hajdú Dóra
A törvény által előírt közös jogkezelés a magyar és francia szerzői jogban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Hegedűs Andrea
Az élettársi kapcsolat szabályozásának áttekintése, különös tekintettel a polgári jogi kodifikációs folyamatra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

dr. Hegyes Péter István
A vadászatra jogosult felelőssége a vadászható vad károkozásáért, különös tekintettel a vadkárért való felelősségre.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Homicskó Árpád
A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozásai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Dr. Horesnyi Julianna
Bérgarancia. A magyar szabályozás és annak gyakorlata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dr. Horváth Szilvia
A kibocsátási jogok kereskedelmének nemzetközi háttere, közösségi szabályozásának kialakulása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

J

dr. Juhász Andrea Erika
A kínzás, az embertelen, a megalázó bánásmód tilalma a fogvatartottakkal szemben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

K

Kampler Béla
Az önkormányzati adóztatás elméleti és gyakorlati kérdései.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Kaprinay Gizella Zsófia
Az ezerarcú egyesület. Az egyesület hazai szabályozása, annak dilemmái.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.

Király Andrea
A parlament és a kormány együttműködése európai uniós ügyekben: a scrutiny megvalósulása a 2004-ben csatlakozott államokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Dr. Kiszely Katalin
A társasági jogi közösségi jogalkotás útja, a szupranacionális társasági modellek megjelenése a közösségi jogalkotásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Kupecki Nóra
A személyi szabadság elvonásának büntetőeljárásjogi aspektusai alapjogi megközelítésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Köblös Adél
A joghatósági megállapodás.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

L

dr. Legeza Dénes István
„Egyszer mindenkorra és örökáron” A szerzői jog és forgalomképessége Magyarországon a reformkortól 1952-ig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Lorbach Christian
Die tatsächliche Verständigung im Besteuerungsverfahren und ihre Auswirkungen auf das Steuerstrafverfahren.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Lázár Nóra Kata
A nukleáris fegyvermentes övezetek a nemzetközi jogban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Lőrincsikné dr. Lajkó Dóra
Az idősgondozás multidiszciplináris összefüggései - különös tekintettel a magyar szociális jogi kérdésekre.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

M

Marencsák Zsolt
A kis- és középvállalkozások munkajogi szabályozásának kérdései, különös tekintettel a differenciált szabályozásra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Dr. Mezei Péter
A digitális technológia kihívásai a szerzői művek szabad felhasználására.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dr. Mohi Csaba
A nemzetállami jogrendszerek és a nemzetállami érdekérvényesítés átalakulása az európai integrációs folyamatban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Molnár András
Alapjogi aktivizmus a Supreme Court gazdaságszabályozási tárgyú ügyeiben (1890-1937).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Molnár Erzsébet
A gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének speciális büntetőjogi felelőssége.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Molnár István
Szabadalmi anyagi jogi problémák és megoldási elképzelések közfinanszírozású kutatóhelyeken.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

dr. Méhes Tamás
Monista és dualista felfogás a magánjogban, gazdasági társaságok a Ptk-ban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Mészáros János
Adatvédelem a XXI. században és az internet világában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

N

Nagy Zsolt
A jogi oktatás fejlődése és aktuális kérdései.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Nagy Zsolt
A jogi oktatás fejlődése és aktuális kérdései.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Nagy Éva
A vevő-fogyasztó tradicionális jogai ingó adásvétel hibás teljesítése esetén.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Nagy Tamás
Jog és irodalom - valami jog van ami irodalom.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Dr. Nánási László
A magyar királyi ügyészség története 1871-1945.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

P

dr. Pallós Nikoletta
A kisértékű per szabályainak perrendi kompatibilitása - Dogmatikai elemzés jogtörténeti és európai kitekintéssel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

dr Pongó Tamás
A cyber-megfélemlítés és a diákok véleménynyilvánítási szabadsága, különös tekintettel az USA jogrendszerére.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

dr. Pozsonyi Norbert
Zálogjog a szerződési okiratok tükrében (Kauteláris praxis a preklasszikus és a klasszikus korszakban).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Pákozdi Zita
A jogerő tárgyi terjedelme a polgári perben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

dr. Pétervári Máté
A járások kialakítása Magyarországon az 1870: XLII. tc. alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

R

dr Ruzsicska Yvette
Gyermekvállalási szokások újabb kori változásának hatásai Magyarországon, különös tekintettel a női reproduktív életszakasz extrém végpontjaira.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Révész Béla
A titok mint politika. A titkosszolgálatok politológiai kutatásának lehetőségei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Dr. Rónay Zoltán
Egyéni és testületi felelősség a felsőoktatási intézmények vezetésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.

Rúzs-Molnár Krisztina
A mediáció az alternatív vitamegoldás rendszerében, különös tekintettel munkajogi szerepére.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

S

Dr. Sarkady Ildikó
Stratégiák és jogalkotás. A hazai média- és a kapcsolódó szerzői jogi szabályozás elmúlt tíz éve.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Schadl György
A társaságok és a társasági jog fontosabb dogmatikai kérdéseinek elemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Schiffner Imola
Diplomáciai védelem a nemzetközi jogban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Schulte Westenberg Michael
Aufgaben und Funktionen der (Zahn-)Ärztekammern in Deutschland und Ungarn – Rechtsvergleich im Spiegel der europarechtlichen Vorgaben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Siket Judit
A helyi, területi önkormányzatok közigazgatási autonómiája Magyarországon. Történeti és nemzetközi kitekintéssel, figyelemmel a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájára.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Simonné Gombos Katalin
Bírói jogvédelem az Európai Unióban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Strihó Krisztina
A merchandising szerződés.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Sulyok Márton
Magánszféravédelem a tisztességes eljárásban – Az alapjogsértő bizonyítás összehasonlító alkotmányjogi vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.

dr Sulyok Tamás
Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Szabó Zsolt
A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége és szabályozása Magyarországon és külföldön.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dr Szakály Zsuzsa
Az alkotmány stabilitását védő garanciák.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Dr. Szalai Anikó
A fegyveres összeütközések hatása a nemzetközi szerződésekre.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

dr. Szalai András
A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Szomora Zsolt
A nemi bűncselekmények egyes dogmatikai alapkérdéseiről.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Szondi Ildikó
Nemzetiségi demográfiai viszonyok a déli szláv országokban, különös tekintettel a magyarság adataira.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Dr. Sárközy Szabolcs
A kft. intézménye a társasági formák versenyében, különös tekintettel a volt szocialista országokra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

T

Tamási Anna Éva
A veszprémi és a székesfehérvári szentszékek törvénykezési gyakorlata házassági perekben 1850-1920. A kánoni házasságjog eljárási intézményeinek fejlődése, figyelemmel a szekularizált állami házassági jog rendelkezéseire.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Dr. Téglási András
A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Török Bernát
A szólásszabadság magyar doktrínája az amerikai jogirodalom tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

dr. Török Tamás Pál
A magyar és francia közpénzügyi szabályozás összevetése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

dr. Törő Andrea
Bizonyíték-transzfer az európai bűnügyi együttműködésben:különös tekintettel az európai nyomozási határozatra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

U

Dr. Ujlaki Tamás
A tulajdon korlátozása elméleti, történeti, jogösszehasonlító, kodifikációs és alkotmányos nézőpontból.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

V

Világhy Miklós
Gazdaságpolitika és polgári jog.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1968)

Dr. Visontai-Szabó Katalin
A szülői felügyeleti jogok gyakorlása rendezésének jogi keretei, pszichológiai háttere és problémái.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Váradi Szilvia
Az Európai Unió bővítésének jogi aspektusai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Z

Zebari Dildar Frzenda-Zuber
Investment Protection under the Energy Charter Treaty.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.

Zámbó Géza
A gyermekvédelmi gyámság (Történeti gyökerek, jelenkori problémák és lehetséges jövőképek).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

A lista elkészítésének dátuma 2019. február 16. 06:06:02 CET.