Items where Year is 2010

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Á | É | Ó | Ö
Number of items: 162.

A

Ambrus Gergely
Tételek a konvex geometria és az analízis határán.
[Thesis] (Unpublished)

Arienza Arienza D. Javier
La crónica hispana de la guerra de los quince años (1593 - 1606), según guillén de san clemente y de centelles, embajador de Felipe II y Felipe III en la corte de praga entre los años 1581 y 1608.
[Thesis] (Unpublished)

Aroca Sofia
Surgical treatments of multiple gingival recessions: state of the art and wound healing modulation.
[Thesis] (Unpublished)

B

Bakonyi Veronika
Kirabolni a képtelent, avagy a nyíló forma apológiái (A kadaverikus kép és a prospektív potencia Babits Mihály költészetében és prózájában).
[Thesis] (Unpublished)

Balogh Tamás
A legkegyetlenebb műfaj. A Kosztolányi-életrajz kérdései.
[Thesis]

Balázs Árpád
Structural diversity-driven synthesis of cycloalkane-based heterocycles and 1,3-bifunctional compounds.
[Thesis] (Unpublished)

Bella Zsolt
Modern minimally invasive diagnostic and therapeutic options for the chronic inflammation mediated diseases of the airways.
[Thesis] (Unpublished)

Benedek Gabriella
Syntheses and stereochemistry of hydroxy-substituted alicyclic β-amino acid derivatives.
[Thesis] (Unpublished)

Biczó György
Pathogenesis of basic amino acidinduced experimental acute pancreatitis: the role of urea cycle metabolites and polyamines.
[Thesis] (Unpublished)

Bilicki Vilmos
Infrastructure Aware Applications.
[Thesis] (Unpublished)

Blanka Viktória
Kanyarulatfejlődés dinamikájának vizsgálata természeti és antropogén hatások tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Bocsor Péter
Paradigms of Authority in the Carver Canon.
[Thesis] (Unpublished)

Bogos Balázs
A foszfatidil-glicerin fiziológiai szerepe egy obligát fotoautotróf, a Synechococcus sp. PCC7942 cianobaktériumban.
[Thesis] (Unpublished)

Bozsó Gábor
A szegedi Fehér-tó szikes üledékeinek környezetgeokémiai tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Braunitzer Gábor
Visual development in school-age healthy and migraineous children.
[Thesis] (Unpublished)

Buzás-Bereczki Orsolya
A TATA-kötő fehérje asszociált faktor 3 (TAF3) p53-mal való kölcsönhatásának funkcionális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bóka Ferenc
The effect of regular physical activity on health and health behaviour.
[Thesis] (Unpublished)

C

Cannizzaro Vincenzo
Respiratory mechanics in infant and adult mice modelling ventilator-induced lung injury.
[Thesis] (Unpublished)

Csanádi Ágnes
RNA metabolism in mycobacteria: The role of RNase E.
[Thesis] (Unpublished)

Cservák Csaba
Kormányzati és választási rendszer (avagy demokratikus hatalomgyakorlás komplex rendszere nemzetközi kitekintésben).
[Thesis] (Unpublished)

Csonka Dénes
Investigation of pregnancy induced adrenergic denervation in the rat.
[Thesis] (Unpublished)

Csősz László
Tettesek, szemtanúk, áldozatok. A vészkorszak Jász-Nagykun-Szolnok megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Czibula Ágnes
Az idiopathiás scoliosis molekuláris genetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Czibulya Zsuzsanna
Talajszuszpenziók reológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

D

Deák József Áron
Csongrád megye kistájainak élőhelymintázata és tájökológiai szempontú értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Dobszay Márton
Developmental Determinants of Synapse-specific Retrograde Signalling in Cortical Neuronal Networks.
[Thesis] (Unpublished)

Dormán Miklós
Monoidal intervals.
[Thesis] (Unpublished)

Dorner Helga
Online instructor roles and effects of online mentoring in CSCL encironments in communities of pre- and in-service teacher.
[Thesis] (Unpublished)

Dávid Péter
„Itt van a’ legvégső óltára Pallásnak” Erdélyi tudományos intézmények a XVIII. század végén.
[Thesis] (Unpublished)

E

Ember Alex
Az üzemi baleset hazai jogi szabályozása és átalakításának szükségessége.
[Thesis] (Unpublished)

F

Faludi Ildikó
Generation and evaluation of vaccine candidates against Chlamydophila pneumoniae.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Csaba
Ajánlattétel, ajánlatok értékelése a nyílt közbeszerzési eljárásban.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Jenő Zsolt
Agrár- és vidékföldrajzi kutatások Bács-Kiskun megyei példákkal.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Klaudia
Experimental and clinical investigations in ulcerative colitis.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Richárd
Machine learning techniques for applied information extraction.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Zoltán István
Tipizálási módszerek kidolgozása Candida fajok elkülönítésére.
[Thesis] (Unpublished)

Fehér Ágnes
Genetic risk factors in Alzheimer’s disease.
[Thesis] (Unpublished)

Fejes Zsuzsanna
A határon átnyúló együttműködések jogi és közigazgatási feltételei. Különös tekintettel a magyar határrégiókra.
[Thesis] (Unpublished)

Felföldi lászló
Classifier combination systems and their application in human language technology.
[Thesis] (Unpublished)

Ferencz Ágnes
A Metal-responsive transcription factor-1 és a glutation peroxidáz család tagjait kódoló gének azonosítása és expressziójának jellemzése pontyban.
[Thesis] (Unpublished)

Filinger Margit
Mese, novella, mesenovella. Ludwig Tieck elbeszélései egy műfaj változásainak tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Fintor Krisztián
Postmetamorphic palaeofluid evolution of the Baksa Gneiss Complex.
[Thesis] (Unpublished)

Forgóné Guóth Adrienn
Búzafajták szárazságtűrésének élettani indikátorai.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gallé Ágnes
Búzafajták ozmotikus- és szárazságstressz alatti akklimatizációja, a glutation transzferázok szerepe a stresszválaszban.
[Thesis] (Unpublished)

Gergely Tamás
Programok Statikus és Dinamikus Analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Gosztolya Gábor
Improving Speed and Accuracy in Automatic Speech Recognition.
[Thesis] (Unpublished)

Gyengéné Nagy Márta
A mediáció az igazságszolgáltatásban. Családjogi specialitások.
[Thesis] (Unpublished)

Gál Adrienn
Different roles of the alpha2-adrenoceptor subtypes in the uterine function in vitro in the rat.
[Thesis] (Unpublished)

Gál Tamás Mátyás
Az összetett városi felszín geometriáját leíró paraméterek számítása és városklimatológiai alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Gévayné Janurik Márta
A zenei hallási képességek fejlődése és összefüggése néhány alapkészséggel 4-8 éves kor között.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hajdú Angéla
Mágneses folyadékok előállítása és stabilizálása fiziológiás körülmények között orvos-biológiai felhasználás céljából.
[Thesis] (Unpublished)

Hajdú Ildikó
The mechanisms of sleep suppression and drinking elicited by intracerebral somatostatinergic stimulation.
[Thesis] (Unpublished)

Hakkel Orsolya
Összegfrekvencia-keltési spektroszkópia alkalmazása határfelületi rendszerek vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedűs Veres Anikó
A fotoakusztikus spektroszkópia széleskörű alkalmazhatóságának alátámasztása az iparban, a biológiában és a környezetvédelemben.
[Thesis] (Unpublished)

Henczová Mária
Nehézfémek hatása édesvízi halfajok máj citokróm p450-függő enzimrendszerére.
[Thesis] (Unpublished)

Horesnyi Julianna
Bérgarancia. A magyar szabályozás és annak gyakorlata.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Endre
Multifunkciós nanoszerkezetű polimererősítő anyag előállítása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Huba Márk
Test-referencialitás Komparatisztikai vizsgálatok a szöveg(ek) test-referenciális olvashatóságához.
[Thesis] (Unpublished)

Hum Rozália
Untersuchung von reziproken Strukturen valenter Substantive in der deutschen Sprache.
[Thesis] (Unpublished)

J

Janáky Csaba
Elektromosan vezető polimerek mágneses nanorészecskékkel alkotott kompozitjai.
[Thesis] (Unpublished)

Juhos István
Quotient and Power methods for the Graph Colouring Problem.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kapás Levente
Metabolic signals in sleep regulation: the role of cholecystokinin.
[Thesis] (Unpublished)

Karácsonyi Zsolt
A tér játékai. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban.
[Thesis] (Unpublished)

Kasik László
A szociálisérdek-érvényesítő, az érzelmi és a szociálisprobléma-megoldó képességek vizsgálata 4-18 évesek körében.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen Rita
A matematikai szövegesfeladat-megoldó képesség vizsgálata többségi és tanulásban akadályozott 9-13 éves tanulók körében.
[Thesis] (Unpublished)

Keresztes Csilla
Investigation of English language contact-induced features in Hungarian cardiology discharge reports and language attitudes of physicians and patients.
[Thesis] (Unpublished)

Keresztes Zoltán
Randall-Sundrum 2-es típusú bránelméletek és tachion sötét energia modell.
[Thesis] (Unpublished)

Kis Emese
Gyógyszermolekulák és ABC transzporterek kölcsönhatásának vizsgálatára alkalmas in vitro rendszerek fejlesztése és validálása.
[Thesis] (Unpublished)

Kis Zsuzsa
L’Orient dans les contes philosophiques de Montesquieu et de Voltaire.
[Thesis] (Unpublished)

Kispál Tamás
Die metaphorische Konzeptualisierung des menschlichen Lebens in deutschen Idiomen.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Endre
Salivary Electrolytes, Focused on Salivary Calcium Level and the Periodontal State in Healthy Smoking and Non-Smoking Women.
[Thesis] (Unpublished)

Kiszely Katalin
A társasági jogi közösségi jogalkotás útja, a szupranacionális társasági modellek megjelenése a közösségi jogalkotásban.
[Thesis] (Unpublished)

Kitka Gergely
Az Erosion 3D modell magyarországi adaptálása és alkalmazhatóságának vizsgálata kisvízgyűjtők tájhasználati tervezésében.
[Thesis] (Unpublished)

Klement Éva
Mass spectrometry analysis of protein post-translational modifications: phosphorylation and O-GlcNAc glycosylation.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsis Lilla
„Én csak jel és szimbólum vagyok” Utópikus vonások Babits Mihály Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom című művében.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsis Ágnes Katalin
The role of alarmins-human defensins, HMGB1 - in gastrointestinal diseases.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsis-Fodor Gabriella
Myocardial stress adaptation: role of hyperlipidemia.
[Thesis] (Unpublished)

Kormányos Balázs
Kinetikai mérések egyedi és együttes értékelésének összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács György
Protestantizmus és kapitalizmus: magyar gazdaság- és eszmetörténeti tanulságok.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács-Sólyom Ferenc
A tumorsejtek által kiválasztott galektin-1 T-sejtekre kifejtett apoptotikus hatásának mechanizmusa.
[Thesis] (Unpublished)

Kristó Katalin
Investigation of proteins during processing into solid dosage forms.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lippai László Lajos
Az önkontroll szerepe és jelentősége az intertemporális fogyasztói döntésekben.
[Thesis] (Unpublished)

Lőrincsikné Lajkó Dóra
Az idősgondozás multidiszciplináris összefüggései - különös tekintettel a magyar szociális jogi kérdésekre.
[Thesis] (Unpublished)

M

Major Csaba
Szélesszögű spektroszkópiai ellipszométer fejlesztése és alkalmazása napelem-technológiai ZnO rétegek vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Maróti Judit
Metabolic versatility of [NiFe]-hydrogenases in Thiocapsa roseopersicina.
[Thesis] (Unpublished)

Matuz Mária
Quantitative and qualitative analysis of the hungarian ambulatory antibiotic consumption on national and regional level based on different data sources 1996-2007.
[Thesis] (Unpublished)

Miclea Sebastian Paul
Atypical transcriptional regulation and function of a new toxin-antitoxin-like module in Bradyrhizobium japonicum.
[Thesis] (Unpublished)

Modok Szabolcs
Three-dimensional models of chemotherapeutic agent transport in tumours.
[Thesis] (Unpublished)

Mohi Csaba
A nemzetállami jogrendszerek és a nemzetállami érdekérvényesítés átalakulása az európai integrációs folyamatban.
[Thesis] (Unpublished)

Márkovity Plesztovits Anna
A filozófiai és a geotudományi térszemlétet összehasonlítása és módszereinek területfejlesztési alkalmazása Szabadka példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Mécs László
Peripheral antinociceptive effects of endogenous ligands (endomorphin-1, 2-arachidonoyl glycerol and kynurenic acid) in a joint pain model.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros Márton
Protestantizmus és medialitás.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Attila
Nonsyndromic hearing loss of genetic origin in Hungary: from molecular biology to clinical data.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Helga
Cognitive models of neurological disorders: the role of perceptual integration, decision-making and multiple memory systems.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyőszi Péter
A Toll-szerű receptorok, valamint a dohányfüst összetevői által kiváltott funkciózavarok molekuláris mechanizmusai agyi endotélsejtekben.
[Thesis] (Unpublished)

Nyitrai Ágnes
Az összefüggés-kezelés fejlődésének kritériumorientált segítése mesékkel 4-8 éves gyermekek körében.
[Thesis] (Unpublished)

Nánási László
A magyar királyi ügyészség története 1871-1945.
[Thesis] (Unpublished)

Nóbik Attila
Klasszikusok és kánonképzés a magyar neveléstörténeti tankönyvekben (1867-1956).
[Thesis] (Unpublished)

O

Orosz László
The effects of Vesicular stomatitis virus AND Herpes simplex virus infections on the expression patterns of p63 and Bax in epithelial cell lines.
[Thesis] (Unpublished)

Osztényi József
Multikromatikus számokra vonatkozó topologikus alsókorlát tételek.
[Thesis] (Unpublished)

P

Paizs Melinda
Association of calcium buffering capacity and local inflammatory reactions in injury of motor neurons.
[Thesis] (Unpublished)

Palágyi-Mészáros Lívia Sarolta
A HYN hidrogenáz alegységeinek vizsgálata Thiocapsa Roseopersicina BBS-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Papdi Csaba
Új genetikai stratégia kidolgozása az Arabidopsis stressz válaszát szabályzó gének azonosítására.
[Thesis] (Unpublished)

Papo Adriano
György Martinuzzi Utyeszenics e la dedizione della Transilvania alla Casa d'Austria.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Attila
Új típusú heterogén palládium-katalizátorok (előállítás és alkalmazás).
[Thesis] (Unpublished)

Pataki Andreea Csilla
The isolation of new tissue polarity genes in Drosophila and the genetic analysis of Rab23 involved in the regulation of the number and planar organization of the adult cuticular hairs.
[Thesis] (Unpublished)

Peca Loredana
Metal-inducible promoters of Synechocystis sp. PCC 6803 and their use for whole-cell bioreporter development.
[Thesis] (Unpublished)

Pelle Anita
Az Európai Közösség kartellszabályozásának német gyökerei.
[Thesis] (Unpublished)

Persaits Gergő
A fitolitok szerepe a geoarchaeológiai minták értékelésében.
[Thesis] (Unpublished)

Priskin Katalin
A Kárpát-medence avar és honfoglalás kori lóállományának archaeogenetikai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Páhi Barbara Annamária
Funkcionális és gemini tenzidek önrendeződésének jellemzése tömbfázisban és szilárd/folyadék határfelületen.
[Thesis] (Unpublished)

Pál Gyöngyi
Le dispositif photo-litteraire en France dans la seconde moitie du XXe siecle. Analyse de l’oeuvre de François-Marie Banier, Jean-Loup Trassard, Lorand Gaspar et Denis Roche.
[Thesis] (Unpublished)

Pápai Zsolt
Bolond Pierrot Csodaországban. Az európai művészfilm és a Hollywoodi Reneszánsz (1965-1967-1975).
[Thesis] (Unpublished)

Péteri Adrienn Zsanett
Mikroszkópikus gombák mikotoxin-bontó képességének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pósfai Anna
Approximation Theorems Related to the Coupon Collector’s Problem.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rosta Judit
Neurogenic vascular responses mediated by capsaicin-sensitive nociceptive afferents in the rat dura mater encephali: Implications for the pathomechanism of headaches.
[Thesis] (Unpublished)

Rákos Gabriella
Neuroprotekció vizsgálata trauma és stroke modellen.
[Thesis] (Unpublished)

S

Sarnyai Csaba
Az alapvető szláv mitologikus képzetek metamorfózisai a XX. századi orosz prózában.
[Thesis] (Unpublished)

Schelz Zsuzsanna
Combat resistance in prokaryotic and eukaryotic cells.
[Thesis] (Unpublished)

Schiffner Imola
A diplomáciai védelem a nemzetközi jogban.
[Thesis] (Unpublished)

Schuster Ildikó
Syntheses and transformations of difunctional tetrahydroisoquinolines.
[Thesis] (Unpublished)

Sebők Balázs
Az Alföld iparosítása – Szolnok megye példáján (1950-1970) Esettanulmány.
[Thesis] (Unpublished)

Sergiu Netotea
Network evolution models and bacterial communication.
[Thesis] (Unpublished)

Siket István
Szoftver termék metrikák alkalmazása a szoftverkarbantartás területén.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos Botond
A Nimrod szupergéncsalád evolúciója.
[Thesis] (Unpublished)

Smehák György
Complex voice measurement panel for the assessment of the functional evaluation of the laryngeal surgical interventions.
[Thesis] (Unpublished)

Sovány Tamás
Modelling of the postcompressional properties of direct-compressed scored tablets with the use of artificial neural networks.
[Thesis] (Unpublished)

Suszczynska Malgorzata
Remedial work in Hungarian – a case study.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Zsolt
A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége és szabályozása Magyarországon és külföldön.
[Thesis] (Unpublished)

Szentirmai Éva
The role of ghrelin and neuropeptide Y in the shared regulation of feeding and arousal.
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyi Annamária
A Trubadúr drámája.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsényi Krisztina
An LF-driven Theory of Scrambling in Hungarian Infinitival Constructions.
[Thesis] (Unpublished)

Székely Péter
Csillagok, csillaghalmazok és kisbolygók fizikai paramétereinek meghatározása spektrofotometriai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Süle Zoltán
Ultrastructural malformations of the cerebral microvessels in pathological conditions - an electron microscopic study.
[Thesis] (Unpublished)

Sümegi Viktória
New developments in the therapy of childhood nephrortic syndrome.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tamás Dénes
A szépség beállítása – Krasznahorkai László regényuniverzumáról –.
[Thesis] (Unpublished)

Tasnádi Gábor
Direct enzymatic routes to β-substituted β-amino acid enantiomers.
[Thesis] (Unpublished)

Terney Daniella
New non-invasive transcranial stimulation techniques in neuroplasticity research.
[Thesis] (Unpublished)

Tombácz Dóra
Functional analysis of pseudorabies virus genes.
[Thesis] (Unpublished)

Tombácz István
A Drosophila melanogaster Fcp1 foszfatáz szerkezetének és funkciójának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Tuboly Gábor
Modulation of pain sensitivity by endogenous and exogenous ligands and by social isolation.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Diána
Synthesis and stereochemistry of new naphthoxazine derivatives.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Ferenc
Application of auditory evoked responses in special cases.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth László
Az irigység gazdaságpszichológiai elemzése - Irigység a posztszocialista társadalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Noémi
Ecdysteroid profile of Silene viridiflora and the effect of 20-hydroxyecdysone on rat muscle fibres in vivo.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Zsófia Anna
"The merry murderers" : The varcical re(figuration) of the femme fatale in Maurine Dallas Watkins' Chicago (1927) and ist various adaptation.
[Thesis] (Unpublished)

Török Zsuzsa
Petelei István írásgyakorlatai (Média- és társadalomtörténeti elemzés).
[Thesis] (Unpublished)

U

Umenhoffer Kinga
Az Escherichia coli K-12 inszerciós elemeinek hatása a genom stabilitására.
[Thesis] (Unpublished)

Ungi Imre
Clinical value of procedures in invasive cardiology for the assessment and relief of myocardial ischemia.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vajda Gizella Renáta
A városfejlesztés és forráslehívás problematikája az Európai Uniós csatlakozást követően Csongrád megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Varga János
Different training modalities to improve exercise tolerance in COPD and a new technique for detection of airflow limitation related to exercise intolerance.
[Thesis] (Unpublished)

Varga János
Osmotically active hydrogels of acrylics: characterization and application as tissue expander.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Zoltán
New approaches for the prevention of radiation lung damage in breast cancer.
[Thesis] (Unpublished)

Vass Csaba
Ömlesztett kvarc szubmikrométeres megmunkálása lézeres hátoldali folyadékos maratással.
[Thesis] (Unpublished)

Vidács László
Software maintenance methods for preprocessed languages.
[Thesis] (Unpublished)

Vukman Péter
Moszkvától Londonig. Nagy-Britannia és Jugoszlávia a szovjet-jugoszláv konfliktus idején (1948-1953).
[Thesis] (Unpublished)

Vígh Viktor
Konvex testek közelítése politópokkal.
[Thesis] (Unpublished)

W

Wittmann Tibor
Complete characterization of plasma mirrors and development of a single-shot carrier-envelope phase meter.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ábrahám Szabolcs
The role of Kupffer cells in mediating the microcirculatory and biochemical consequences of endotoxemia and obstructive jaundice in rats.
[Thesis] (Unpublished)

É

Égerházi László
Inverz geometriájú impulzuslézeres vékonyréteg-építés.
[Thesis] (Unpublished)

Ó

Ócsai Éva
"Szavakból paloták épülnek" Weöres Sándor színjátékainak intertextuális kapcsolatai.
[Thesis] (Unpublished)

Ö

Ördög Balázs
Expression and function of the potassium channels of the human heart.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. október 1. 12:41:01 CEST.