Items where Year is 2009

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ő
Number of items: 152.

A

Andróczki Anett
A Fioretti „mítosztalanítása” - Új szempontok a mű értelmezéséhez.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

B

B. Németh Mária
Természettudományos tudás alkalmazása: hétköznapi jelenségek értelmezésének vizsgálata 1995 és 2006 között.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Bagi Zoltán
Biogáz fermentáló rendszerek hatékonyságának mikrobiológiai fokozása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Bagosi Andrea
Differential gene expression in acute and chronic seizure models in the rat brain.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Balcsik-Tamás Kinga
A metafikció mintázatai: az irodalmi elbeszélés és a történetmesélő mozgókép intermediális egymásrahatásának példái.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Balogh János
Globális optimalizálási alkalmazások és szemi-on-line ládapakolás.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Batki Anikó
A ditrói alkáli masszívum lamprofírjainak petrogenezise.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Below Jürgen
Das Schrifttum über Hermann Hesse dargestellt an dem Projekt und der Realisierung einer Bibliographie der Sekundärliteratur von 1899 – 2007.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Benkő Ria
Analysis of hungarian hospital antibacterial use from different aspects.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Berényi Antal
Spatial and temporal analysis of information processing in the ascending tectofugal visual system.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Bognár Ágnes
From Hippocratic oath to patient safety culture. Paradigm change about quality and safety.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Bálint Balázs
Utilization of protein-rich animal waste materials to produce biohydrogen.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Bódis Katalin
Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

C

Czigner Andrea
Brain cellular immunresponse, c-fos protein expression, motor and cognitive performance following closed head injury in rats.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

D

Dalloul Zaynab
Kovásznai Sándor, az elfeledett Janus-kommentátor.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Dancsó Tünde
A tanulók informatikai készségeinek fejlettsége az általános és középiskola végén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Domoki Mónika
A embriogén kompetencia kialakulása során aktiválódó gének azonosítása lucerna sejtekben és az “Oxprot” gén jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Dorjgotov Dulguun
Növényi RHO (ROP) GTP-áz aktivált kinázok azonosítása és jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Duray Balázs
Tájdinamikai vizsgálatok - A tájhasználat-változás és regenerációs potenciál összefüggéseinek modellezése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Dácz Enikő
Das Nibelungenlied als Projektionsfläche für die Gegenwart Das Beispiel von Moritz Rinkes Die Nibelungen und János Téreys A Nibelung-lakópark.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

E

Engin Bojnik
Biochemical and pharmacological characterizations of the novel endogenous opioid peptide motifs and synthetic nociceptin hexapeptide sequences.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

F

Fehér Péter
Internet és számítógéppel segített tanulás a kistelepülések iskoláiban - A pedagógusok módszertani kultúrája fejlesztésének és megújításának lehetőségei IKT-eszközök alkalmazásával.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Fitz Mónika
Enzymatic kinetic resolution of β-amino acid derivatives.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

G

Galina Vasileva Ivanova
Hydrogen production from biomaterials by the extreme thermophile Caldicellulosiruptor saccharolyticus.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Gera Zsolt
Fuzzy reasoning models and fuzzy truth value based inference.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Gergely István László
A mágneses rezonanciás vizsgálat szerepe az uterus rendellenességeinek diagnosztikájában, különös tekintettel a junkcionális zóna anatómiájára, élettanára és pathológiájára, valamint a mágneses rezonancia indukció prognosztikai szerepére császármetszés után.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Gulyás Ágnes
Humán bioklimatológiai értékelések különböző léptékű megközelítésben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Gurbity Pálfi Tímea
Clonality analysis of B- and T-cell extranodal Non-Hodgkin lymphoma.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Gyula Péter
Egy szokatlan szerkezetű kis GTPáz növényi cirkadián órában betöltött szerepének vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Gyónfalvi Szilvia
Syntheses and applications of novel beta-amino acids.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Görbe Mihály
Ultrarövid lézerimpulzusok fázisának mérése és szabályozása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

H

Habók Anita
A fogalmi térképek alkalmazása az értelemgazdag tanulás elősegítésére.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Hajdú Ildikó
A HLTF (Helicase like transcription factor) és az SHPRH (SNF2 histone linker PHD RING helicase) fehérjék szerepe a károsodott DNS replikációjában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Hamvas Endre Ádám
A lélek megváltásának hermészi útja - Hermész Triszmegisztosz és a platóni hagyomány.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Honti Viktor
Epigenetikus szabályozó faktorok azonosítása és jellemzése Drosophila melanogaster-ben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Horvát Sándor
Targeting pharmacons to the brain via the nasal pathway.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Horváth Győző
Kisemlős populációk paramétereinek becslése és modellezése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Horváth Viktor J.
Mechanisms of diabetes mellitus associated depletion of interstitial cells of Cajal in the murine stomach.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Hracskó Zsuzsanna
Szabad gyökök szerepe neonatológiai kórképekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Huszár Helga
Fotoakusztikus elven működő mérőműszerek fejlesztése és gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Hócza András
A magyar nyelv automatikus szintaktikai elemzése szabályalapú gépi tanulási technikák alkalmazásával.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

J

Janovák László
Intelligens hidrogél/ rétegszilikát és hidrogél/ arany nanohibrid rendszerek szintézise és tulajdonságai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Jenei Árpád
Kétváltozós periodikus függvények Fourier- és konjugált sorainak konvergenciája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Juhász Gábor
Effect of distinct amyloid β-42 assemblies on synaptic plasticity.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Járdánházy Anett
Usefulness of the linear and non-linear quantitative EEG methods in functional analysis of the human brain.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Jász Judit
Függőség alapú statikus programszeletelés és közelítései.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

K

Kalmár László
Investigation of the role of human papilloma virus in cervical carcinoma in south-eastern Hungary. Epidemiological and cost-effectiveness studies.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kapornai Krisztina
Early neurodevelopmental and temperamental characteristics in childhood onset depression.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Karsai Márton
Cooperative behaviour in complex systems.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kecskeméti Gabriella
Szerves vékonyrétegek impulzuslézeres leválasztása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kempf Béla
Verb formation in the Secret History of the Mongols.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kertész-Farkas Attila
Protein classification in a machine learning framework.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kevei Péter
Szemistabilis eloszlások geometriai parciális vonzástartományából vett véletlen változók lineáris kombinációi.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kincses Nagy Éva
A csagatáj irodalmi nyelv mongol elemei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Király Andrea
A parlament és a kormány együttműködése európai uniós ügyekben: a scrutiny megvalósulása a 2004-ben csatlakozott államokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kiss Enikő
Examination of mother-child agreement and its influencing factors in symptom reports and quality of life of depressed and non depressed children.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kiss Ákos
Program code analysis and manipulation.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kolbert Zsuzsanna
A nitrogén-monoxid (NO) szerepe, keletkezése és forrása auxin kezelés, valamint ozmotikus stressz alatt gyökerekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kolozsi András
Természet ihlette hisztidingazdag ligandumok kölcsönhatása cink(II)-, réz(II)- és nikkel(II)ionokkal.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kotek Gyula
Diffúzió és relaxáció heterogén közegben - Mágneses rezonancia vizsgálatok biológiai modelleken.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kovács Ida Jusztina
Factors affecting the transplacental transmission of human cytomegalovirus.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kovács Kornél
Various kernel methods with applications.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kovács Adriána
Isolation and structure elucidation of compounds with antitumor activity from Tamus communis and Xanthium italicum.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kovácsné Csányi Bernadett
Honfoglalás kori, valamint magyar és székely populációk apai ági genetikai kapcsolatrendszerének vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kunné Pál Edit
Cink-oxid nanorészecskék és hibrid vékonyrétegek optikai, szerkezeti és fényelektromos tulajdonság.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kurunczi Anita
Neuroplasztikus változások a központi idegrendszerben: a gonadális hormonok szerepe.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kálmán Orsolya
Quantum Interference in Semiconductor Rings.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kátai-Urbán Kamilla
Kombinatorikus teljesen 0-egyszerű félcsoportok és szabad spektrum.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Környei László
Fraktál geometriák és nem egyensúlyi viselkedésük kétdimenziós Ising rendszerekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

L

Laczkó-Dobos Hajnalka
A foszfatidil-glicerin szerepe a fotoszintetikus szervezetek sejtfunkcióiban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Laurinyecz Barbara
A Drosophila Melanogaster lamellocitáira jellemző molekulák funkcionális vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Lenti Laura
Cerebrovascular effects of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide and vasoactive intestinal peptide in newborn pigs.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Lipinszki Zoltán
A poliubiquitin receptorok fejlődésstádium-specifikus szabályozása Drosophila melanogasterben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Liptovszíné Wolf Mária
A borsodi földvár. Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Lukács Miklós
Neurophysiologic signs of lower motor neuron impairment following lesions of the upper ones.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Léka Zoltán
On Stability Conditions of Operator Semigroups.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

M

Marosi Máté Gábor
Ischaemia okozta funkcionális és morfológiai károsodások és néhány lehetséges neuroprotektív beavatkozás vizsgálata patkány modellen.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Matusek Tamás
Egy új Drosophila formin szövetspecifikus funkcióinak genetikai, sejtbiológiai, és biokémiai vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Matusovits Danica
Investigation of the Osseointegration of Dental Implants and Different Biomaterials Used in Guided Tissue Regeneration.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Mezei Péter
A digitális sampling és a fájlcserélés kihívásai a szerzői művek szabad felhasználására.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Milián-Bogyai Réka Orsolya
Az ekphraszisz fikciói. Elméleti, történeti és diszciplináris átrendeződések az ekphraszisz teoretikus diszkurzusaiban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Mingesz Róbert
Az 1/f-zaj időbeli szerkezete és a zajanalízis alkalmazásai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Molnár Regina
The influence of socialization to medical profession on the development of family and occupational roles.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Márkus Zita
Subcortical multisensory loop in the ascending tectofugal system.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Márton Zoltán
Relaxation of isolated arteries by C-type natriuretic peptide; a model for developing hyperpolarizing vasodilators.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Mátyás Szabolcs
Efficiency of intracytoplasmic sperm injection and related micromanipulation techniques in the treatment of male factor infertility.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Mészáros Krisztina
Possibilities of development in the rehabilitation of phonation and swallowing function.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Mészáros Szabolcs
Mass Loss from Red Giant Stars in Globular Clusters.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

N

Nagy Enikő
A stresszválasz és a membránok kapcsolata emlős sejtekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Nagy Hajnalka
Ein anderes Wort und ein anderes Land. Zum Verhältnis von Wort, Welt und Ich in Ingeborg Bachmanns Werk.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Nagy Zsolt Ákos
In vitro study of the electrophysiological properties of several cardioactive drugs in mammalian hearts.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Nagy-György Judit
Online algorithms for combinatorial problems.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Novák Tibor
Study of the relation between preterm delivery and periodontitis. The role of prophylactic dental therapy in the prevention of preterm delivery.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Nyilas Tünde
Talajok szerves anyagának jellemzése Rock-Eval pirolízis vizsgálatok eredményei alapján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Németh Attila
Dialekt, Sprachmischung und Spracheinstellungen Am Beispiel deutscher Dialekte in Ungarn.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

O

Olasz Lajos
A kormányzóhelyettesi intézmény története (1941–1944).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Oláh Szabolcs
Diverse role of neurogliaform cells in cortical microcircuits.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Ondré Dóra
Nitrogén- és oxigéntartalmú heterociklusos szteroidok előállítása és biológiai hatásvizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Oriana Ciurciu Anita
Functional analysis of Drosophila melanogaster histone H4 specific acetylase complex and its role in regulating chromatin structure.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Oroszi Viktor György
Hullámtér-fejlődés vizsgálata a Maros magyarországi szakaszán.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

P

Pankotai-Bodó Gabriella
A hidrogenáz enzim autokatalitikus működésének vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Pap Róbert
Novel approaches to mapping and ablation of supraventricular tachycardia.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Pap-Szigeti Róbert
Kritériumorientált képességfejlesztés tantárgyi tartalmakkal az 5. évfolyamon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Paszt Attila
The role of glucocorticoid-dependent mechanism in the pathogenesis of experimental acute pancreatitis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Pedani Maria Pia
Dalla frontiera al confine.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Perhald Ariana Titiana
Development and application of transgenic approaches to study the NORK gene implicated in symbiotic interactions.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Piczil Márta
Az ápolói hivatás magatartástudományi vizsgálata és egészségvédelme.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Polácska Edina
Karlista emigráció Franciaországban (1872-1876).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Prókai László
Makromolekulák tömegspektrometriája: a szintetikus oligomerektől a fehérjékig és a proteomikáig.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Pusztai Gabriella
A magyar orvosok tevékenysége Fekete-Afrikában a 20. század elejétől az 1960-as évek végéig.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

R

Radács Marianna
The role of monoaminergic and galaninergic systems on the regulation of oxytocin secretion in rat neurohypophyseal cell cultures.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Reşat Çınar
New Directions in Receptor Research; Receptor Selectivity and Promiscuity.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Robotka Hermina
Recent findings in kynurenine research in the field of experimental epilepsy and stroke models. Electrophysiological, behavioural and histological studies.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Rémiás Róbert
Új hordozókra alapuló hidrogénező modellkatalizátorok vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Róth Márton
La cittá felice di Francesco Patrizi da Cherso e le utopie del Cinquecento e del Seicento.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Rózsa Noémi Katinka
Prevalence and treatment possibilities of numerical, morphological dental anomalies and malposition during childhood.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

S

Simon Melinda Klára
19-20. századi kiadói és nyomdászjelvények. A jelvényhasználat elve és gyakorlata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Sipos Eszter
In vivo rat models of brain β-amyloid pathology.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Sohár Gellért
Characterization of normal and degenerated human hyaline cartilage with thermal analysis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Stohl Róbert
Fragmenta Takatsiana források és kiegészítések péteri és téti Takáts József (1767 – 1821) életrajzához.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Szabó András
A papain konformációstabilitása, stabilizálása és alkalmazása szerves oldószeres közegben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Szabó Hajnalka
Regulation of proteolytic activity in lung inflammation: cytokine-induced changes in pulmonary epithelial cells.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Szabó Henriette Éva
El Diccionario de la antropologia Bolíviana.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Szabó Judit
A tragédia(elméletek) etikai koncepciói.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Szalontai Tamás
HorkaD, a chromosome instability causing mutation in Drosophila, identifies the lodestar gene and indicates involvement of the LDS protein in metaphase chromatin surveillance.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Szederkényi Edit
Improvement of long-term outcomes in kidney transplantation. Clinical value of protocol biopsy.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Szendi István
Hemispherical differences in the two subgroups of schizophrenia identified by systematic cognitive neuropsychiatric mapping.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Szepesi Ágnes
Hosszútávú szalicilsav előkezelés hatása paradicsom növények sóstressz akklimatizációjára.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Sztojkov-Ivanov Anita
High-performance liquid chromatographic separation of the enantiomers of amino compounds on chiral stationary phases.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Szájli Emília
A tömegspektrometria kvalitatív és kvantitatív proteomikai alkalmazása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Szécsényi Tibor
Lokalitás és argumentumöröklés A magyar infinitívuszi szerkezetek leírása HPSG keretben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Szűts Angéla
Study of the applicability of sucrose esters in hot-melt technology.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Sárközi Leila
Neurotoxic effects of manganese oxide nanoparticles in rats.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

T

Torday Csilla
Hypoxia-induced methane generation in vivo and in vitro: mechanism and significance.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Torkos Attila
Dilemmas and pitfalls of indicating cochlear implantation in pediatric deafness caused by known and unknown inner ear lesions.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Tubak Vilmos
A TL1A/VEGI gén expressziójának vizsgálata differenciálódó csirke porcszövetben és humán autoimmun folyamatokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Tóth Adél
Ethical issues of prenatal screening for Down's syndrome.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Tóth Tamara
A reakcióedény paramétereinek hatása a közegmozgásra autokatalitikus frontokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Tóth Enikő
Comparative chemical analysis of Ballota species, with special respect to Ballota nigra, our new official plant in Ph. Hg. VIII.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Tömöry Gyöngyvér
A Kárpát-medence honfoglalás kori (10-11. századi) lakosságának valamint mai magyar nyelvű népcsoportoknak összehasonlító mitokondriális alapú filogeográfiai analízise.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Török László
Microcirculatory damage of the periosteum From clinical case history to animal experiments and back to the bedside.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

U

Undrala Sushen
Selective hydrogenations on anchored metal complexes.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Ungern-Sternberg Britta S
Effects of anaesthesia and perioperative management on respiratory function in children.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

V

Varga Edina Tímea
Transcranial direct current stimulation and human neuroplasticity.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Varga Hedvig
Modulation of the nitroglycerin-induced activation of second order trigeminal neurons in the rat.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Varga Renáta
Inflammatory activation after experimental limb ischemia-reperfusion. The possibilities of therapy.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Vámos Enikő
Protective compunds in animal models of trigeminal activation and neurodegeneration.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

W

Weiczner Roland
Ionotropic glutamate antagonism in the 4-aminopyridine rat convulsion model: the morphological and functional aspects of the acute seizure.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Wilhelm Imola
Signaling pathways activated by stress factors in brain endothelial cells.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Wodala Barnabás
A nitrogén-monoxid hatása borsólevelek fotoszintetikus elektrontranszportjára.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Z

Zádor Zsolt
Mechanisms of cytotoxic brain edema.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Ő

Őry Kovács Katalin
A jaraguá do suli magyar kolónia: identitás és történelem.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

This list was generated on 2024. június 23. 08:59:57 CEST.