Items where Year is 2009

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 152.

Andróczki Anett
A Fioretti „mítosztalanítása” - Új szempontok a mű értelmezéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

B. Németh Mária
Természettudományos tudás alkalmazása: hétköznapi jelenségek értelmezésének vizsgálata 1995 és 2006 között.
[Thesis] (Unpublished)

Bagi Zoltán
Biogáz fermentáló rendszerek hatékonyságának mikrobiológiai fokozása.
[Thesis] (Unpublished)

Bagosi Andrea
Differential gene expression in acute and chronic seizure models in the rat brain.
[Thesis] (Unpublished)

Balcsik-Tamás Kinga
A metafikció mintázatai: az irodalmi elbeszélés és a történetmesélő mozgókép intermediális egymásrahatásának példái.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh János
Globális optimalizálási alkalmazások és szemi-on-line ládapakolás.
[Thesis] (Unpublished)

Batki Anikó
A ditrói alkáli masszívum lamprofírjainak petrogenezise.
[Thesis] (Unpublished)

Below Jürgen
Das Schrifttum über Hermann Hesse dargestellt an dem Projekt und der Realisierung einer Bibliographie der Sekundärliteratur von 1899 – 2007.
[Thesis] (Unpublished)

Benkő Ria
Analysis of hungarian hospital antibacterial use from different aspects.
[Thesis] (Unpublished)

Berényi Antal
Spatial and temporal analysis of information processing in the ascending tectofugal visual system.
[Thesis] (Unpublished)

Bognár Ágnes
From Hippocratic oath to patient safety culture. Paradigm change about quality and safety.
[Thesis] (Unpublished)

Bálint Balázs
Utilization of protein-rich animal waste materials to produce biohydrogen.
[Thesis] (Unpublished)

Bódis Katalin
Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben.
[Thesis] (Unpublished)

Czigner Andrea
Brain cellular immunresponse, c-fos protein expression, motor and cognitive performance following closed head injury in rats.
[Thesis] (Unpublished)

Dalloul Zaynab
Kovásznai Sándor, az elfeledett Janus-kommentátor.
[Thesis] (Unpublished)

Dancsó Tünde
A tanulók informatikai készségeinek fejlettsége az általános és középiskola végén.
[Thesis] (Unpublished)

Domoki Mónika
A embriogén kompetencia kialakulása során aktiválódó gének azonosítása lucerna sejtekben és az “Oxprot” gén jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Dorjgotov Dulguun
Növényi RHO (ROP) GTP-áz aktivált kinázok azonosítása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Duray Balázs
Tájdinamikai vizsgálatok - A tájhasználat-változás és regenerációs potenciál összefüggéseinek modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Dácz Enikő
Das Nibelungenlied als Projektionsfläche für die Gegenwart Das Beispiel von Moritz Rinkes Die Nibelungen und János Téreys A Nibelung-lakópark.
[Thesis] (Unpublished)

Engin Bojnik
Biochemical and pharmacological characterizations of the novel endogenous opioid peptide motifs and synthetic nociceptin hexapeptide sequences.
[Thesis] (Unpublished)

Fehér Péter
Internet és számítógéppel segített tanulás a kistelepülések iskoláiban - A pedagógusok módszertani kultúrája fejlesztésének és megújításának lehetőségei IKT-eszközök alkalmazásával.
[Thesis] (Unpublished)

Fitz Mónika
Enzymatic kinetic resolution of β-amino acid derivatives.
[Thesis] (Unpublished)

Galina Vasileva Ivanova
Hydrogen production from biomaterials by the extreme thermophile Caldicellulosiruptor saccharolyticus.
[Thesis] (Unpublished)

Gera Zsolt
Fuzzy reasoning models and fuzzy truth value based inference.
[Thesis] (Unpublished)

Gergely István László
A mágneses rezonanciás vizsgálat szerepe az uterus rendellenességeinek diagnosztikájában, különös tekintettel a junkcionális zóna anatómiájára, élettanára és pathológiájára, valamint a mágneses rezonancia indukció prognosztikai szerepére császármetszés után.
[Thesis] (Unpublished)

Gulyás Ágnes
Humán bioklimatológiai értékelések különböző léptékű megközelítésben.
[Thesis] (Unpublished)

Gurbity Pálfi Tímea
Clonality analysis of B- and T-cell extranodal Non-Hodgkin lymphoma.
[Thesis] (Unpublished)

Gyula Péter
Egy szokatlan szerkezetű kis GTPáz növényi cirkadián órában betöltött szerepének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gyónfalvi Szilvia
Syntheses and applications of novel beta-amino acids.
[Thesis] (Unpublished)

Görbe Mihály
Ultrarövid lézerimpulzusok fázisának mérése és szabályozása.
[Thesis] (Unpublished)

Habók Anita
A fogalmi térképek alkalmazása az értelemgazdag tanulás elősegítésére.
[Thesis] (Unpublished)

Hajdú Ildikó
A HLTF (Helicase like transcription factor) és az SHPRH (SNF2 histone linker PHD RING helicase) fehérjék szerepe a károsodott DNS replikációjában.
[Thesis] (Unpublished)

Hamvas Endre Ádám
A lélek megváltásának hermészi útja - Hermész Triszmegisztosz és a platóni hagyomány.
[Thesis] (Unpublished)

Honti Viktor
Epigenetikus szabályozó faktorok azonosítása és jellemzése Drosophila melanogaster-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Horvát Sándor
Targeting pharmacons to the brain via the nasal pathway.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Győző
Kisemlős populációk paramétereinek becslése és modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Viktor J.
Mechanisms of diabetes mellitus associated depletion of interstitial cells of Cajal in the murine stomach.
[Thesis] (Unpublished)

Hracskó Zsuzsanna
Szabad gyökök szerepe neonatológiai kórképekben.
[Thesis] (Unpublished)

Huszár Helga
Fotoakusztikus elven működő mérőműszerek fejlesztése és gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatása.
[Thesis] (Unpublished)

Hócza András
A magyar nyelv automatikus szintaktikai elemzése szabályalapú gépi tanulási technikák alkalmazásával.
[Thesis] (Unpublished)

Janovák László
Intelligens hidrogél/ rétegszilikát és hidrogél/ arany nanohibrid rendszerek szintézise és tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Jenei Árpád
Kétváltozós periodikus függvények Fourier- és konjugált sorainak konvergenciája.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Gábor
Effect of distinct amyloid β-42 assemblies on synaptic plasticity.
[Thesis] (Unpublished)

Járdánházy Anett
Usefulness of the linear and non-linear quantitative EEG methods in functional analysis of the human brain.
[Thesis] (Unpublished)

Jász Judit
Függőség alapú statikus programszeletelés és közelítései.
[Thesis] (Unpublished)

Kalmár László
Investigation of the role of human papilloma virus in cervical carcinoma in south-eastern Hungary. Epidemiological and cost-effectiveness studies.
[Thesis] (Unpublished)

Kapornai Krisztina
Early neurodevelopmental and temperamental characteristics in childhood onset depression.
[Thesis] (Unpublished)

Karsai Márton
Cooperative behaviour in complex systems.
[Thesis] (Unpublished)

Kecskeméti Gabriella
Szerves vékonyrétegek impulzuslézeres leválasztása.
[Thesis] (Unpublished)

Kempf Béla
Verb formation in the Secret History of the Mongols.
[Thesis] (Unpublished)

Kertész-Farkas Attila
Protein classification in a machine learning framework.
[Thesis] (Unpublished)

Kevei Péter
Szemistabilis eloszlások geometriai parciális vonzástartományából vett véletlen változók lineáris kombinációi.
[Thesis] (Unpublished)

Kincses Nagy Éva
A csagatáj irodalmi nyelv mongol elemei.
[Thesis] (Unpublished)

Király Andrea
A parlament és a kormány együttműködése európai uniós ügyekben: a scrutiny megvalósulása a 2004-ben csatlakozott államokban.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Enikő
Examination of mother-child agreement and its influencing factors in symptom reports and quality of life of depressed and non depressed children.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Ákos
Program code analysis and manipulation.
[Thesis] (Unpublished)

Kolbert Zsuzsanna
A nitrogén-monoxid (NO) szerepe, keletkezése és forrása auxin kezelés, valamint ozmotikus stressz alatt gyökerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Kolozsi András
Természet ihlette hisztidingazdag ligandumok kölcsönhatása cink(II)-, réz(II)- és nikkel(II)ionokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Kotek Gyula
Diffúzió és relaxáció heterogén közegben - Mágneses rezonancia vizsgálatok biológiai modelleken.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Ida Jusztina
Factors affecting the transplacental transmission of human cytomegalovirus.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Kornél
Various kernel methods with applications.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Adriána
Isolation and structure elucidation of compounds with antitumor activity from Tamus communis and Xanthium italicum.
[Thesis] (Unpublished)

Kovácsné Csányi Bernadett
Honfoglalás kori, valamint magyar és székely populációk apai ági genetikai kapcsolatrendszerének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kunné Pál Edit
Cink-oxid nanorészecskék és hibrid vékonyrétegek optikai, szerkezeti és fényelektromos tulajdonság.
[Thesis] (Unpublished)

Kurunczi Anita
Neuroplasztikus változások a központi idegrendszerben: a gonadális hormonok szerepe.
[Thesis] (Unpublished)

Kálmán Orsolya
Quantum Interference in Semiconductor Rings.
[Thesis] (Unpublished)

Kátai-Urbán Kamilla
Kombinatorikus teljesen 0-egyszerű félcsoportok és szabad spektrum.
[Thesis] (Unpublished)

Környei László
Fraktál geometriák és nem egyensúlyi viselkedésük kétdimenziós Ising rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Laczkó-Dobos Hajnalka
A foszfatidil-glicerin szerepe a fotoszintetikus szervezetek sejtfunkcióiban.
[Thesis] (Unpublished)

Laurinyecz Barbara
A Drosophila Melanogaster lamellocitáira jellemző molekulák funkcionális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Lenti Laura
Cerebrovascular effects of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide and vasoactive intestinal peptide in newborn pigs.
[Thesis] (Unpublished)

Lipinszki Zoltán
A poliubiquitin receptorok fejlődésstádium-specifikus szabályozása Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Liptovszíné Wolf Mária
A borsodi földvár. Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk.
[Thesis] (Unpublished)

Lukács Miklós
Neurophysiologic signs of lower motor neuron impairment following lesions of the upper ones.
[Thesis] (Unpublished)

Léka Zoltán
On Stability Conditions of Operator Semigroups.
[Thesis] (Unpublished)

Marosi Máté Gábor
Ischaemia okozta funkcionális és morfológiai károsodások és néhány lehetséges neuroprotektív beavatkozás vizsgálata patkány modellen.
[Thesis] (Unpublished)

Matusek Tamás
Egy új Drosophila formin szövetspecifikus funkcióinak genetikai, sejtbiológiai, és biokémiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Matusovits Danica
Investigation of the Osseointegration of Dental Implants and Different Biomaterials Used in Guided Tissue Regeneration.
[Thesis] (Unpublished)

Mezei Péter
A digitális sampling és a fájlcserélés kihívásai a szerzői művek szabad felhasználására.
[Thesis] (Unpublished)

Milián-Bogyai Réka Orsolya
Az ekphraszisz fikciói. Elméleti, történeti és diszciplináris átrendeződések az ekphraszisz teoretikus diszkurzusaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Mingesz Róbert
Az 1/f-zaj időbeli szerkezete és a zajanalízis alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Regina
The influence of socialization to medical profession on the development of family and occupational roles.
[Thesis] (Unpublished)

Márkus Zita
Subcortical multisensory loop in the ascending tectofugal system.
[Thesis] (Unpublished)

Márton Zoltán
Relaxation of isolated arteries by C-type natriuretic peptide; a model for developing hyperpolarizing vasodilators.
[Thesis] (Unpublished)

Mátyás Szabolcs
Efficiency of intracytoplasmic sperm injection and related micromanipulation techniques in the treatment of male factor infertility.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros Krisztina
Possibilities of development in the rehabilitation of phonation and swallowing function.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros Szabolcs
Mass Loss from Red Giant Stars in Globular Clusters.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Enikő
A stresszválasz és a membránok kapcsolata emlős sejtekben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Hajnalka
Ein anderes Wort und ein anderes Land. Zum Verhältnis von Wort, Welt und Ich in Ingeborg Bachmanns Werk.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Zsolt Ákos
In vitro study of the electrophysiological properties of several cardioactive drugs in mammalian hearts.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy-György Judit
Online algorithms for combinatorial problems.
[Thesis] (Unpublished)

Novák Tibor
Study of the relation between preterm delivery and periodontitis. The role of prophylactic dental therapy in the prevention of preterm delivery.
[Thesis] (Unpublished)

Nyilas Tünde
Talajok szerves anyagának jellemzése Rock-Eval pirolízis vizsgálatok eredményei alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Attila
Dialekt, Sprachmischung und Spracheinstellungen Am Beispiel deutscher Dialekte in Ungarn.
[Thesis] (Unpublished)

Olasz Lajos
A kormányzóhelyettesi intézmény története (1941–1944).
[Thesis] (Unpublished)

Oláh Szabolcs
Diverse role of neurogliaform cells in cortical microcircuits.
[Thesis] (Unpublished)

Ondré Dóra
Nitrogén- és oxigéntartalmú heterociklusos szteroidok előállítása és biológiai hatásvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Oriana Ciurciu Anita
Functional analysis of Drosophila melanogaster histone H4 specific acetylase complex and its role in regulating chromatin structure.
[Thesis] (Unpublished)

Oroszi Viktor György
Hullámtér-fejlődés vizsgálata a Maros magyarországi szakaszán.
[Thesis] (Unpublished)

Pankotai-Bodó Gabriella
A hidrogenáz enzim autokatalitikus működésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pap Róbert
Novel approaches to mapping and ablation of supraventricular tachycardia.
[Thesis] (Unpublished)

Pap-Szigeti Róbert
Kritériumorientált képességfejlesztés tantárgyi tartalmakkal az 5. évfolyamon.
[Thesis] (Unpublished)

Paszt Attila
The role of glucocorticoid-dependent mechanism in the pathogenesis of experimental acute pancreatitis.
[Thesis] (Unpublished)

Pedani Maria Pia
Dalla frontiera al confine.
[Thesis] (Unpublished)

Perhald Ariana Titiana
Development and application of transgenic approaches to study the NORK gene implicated in symbiotic interactions.
[Thesis] (Unpublished)

Piczil Márta
Az ápolói hivatás magatartástudományi vizsgálata és egészségvédelme.
[Thesis] (Unpublished)

Polácska Edina
Karlista emigráció Franciaországban (1872-1876).
[Thesis] (Unpublished)

Prókai László
Makromolekulák tömegspektrometriája: a szintetikus oligomerektől a fehérjékig és a proteomikáig.
[Thesis] (Unpublished)

Pusztai Gabriella
A magyar orvosok tevékenysége Fekete-Afrikában a 20. század elejétől az 1960-as évek végéig.
[Thesis] (Unpublished)

Radács Marianna
The role of monoaminergic and galaninergic systems on the regulation of oxytocin secretion in rat neurohypophyseal cell cultures.
[Thesis] (Unpublished)

Reşat Çınar
New Directions in Receptor Research; Receptor Selectivity and Promiscuity.
[Thesis] (Unpublished)

Robotka Hermina
Recent findings in kynurenine research in the field of experimental epilepsy and stroke models. Electrophysiological, behavioural and histological studies.
[Thesis] (Unpublished)

Rémiás Róbert
Új hordozókra alapuló hidrogénező modellkatalizátorok vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Róth Márton
La cittá felice di Francesco Patrizi da Cherso e le utopie del Cinquecento e del Seicento.
[Thesis] (Unpublished)

Rózsa Noémi Katinka
Prevalence and treatment possibilities of numerical, morphological dental anomalies and malposition during childhood.
[Thesis] (Unpublished)

Simon Melinda Klára
19-20. századi kiadói és nyomdászjelvények. A jelvényhasználat elve és gyakorlata.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos Eszter
In vivo rat models of brain β-amyloid pathology.
[Thesis] (Unpublished)

Sohár Gellért
Characterization of normal and degenerated human hyaline cartilage with thermal analysis.
[Thesis] (Unpublished)

Stohl Róbert
Fragmenta Takatsiana források és kiegészítések péteri és téti Takáts József (1767 – 1821) életrajzához.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó András
A papain konformációstabilitása, stabilizálása és alkalmazása szerves oldószeres közegben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Hajnalka
Regulation of proteolytic activity in lung inflammation: cytokine-induced changes in pulmonary epithelial cells.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Henriette Éva
El Diccionario de la antropologia Bolíviana.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Judit
A tragédia(elméletek) etikai koncepciói.
[Thesis] (Unpublished)

Szalontai Tamás
HorkaD, a chromosome instability causing mutation in Drosophila, identifies the lodestar gene and indicates involvement of the LDS protein in metaphase chromatin surveillance.
[Thesis] (Unpublished)

Szederkényi Edit
Improvement of long-term outcomes in kidney transplantation. Clinical value of protocol biopsy.
[Thesis] (Unpublished)

Szendi István
Hemispherical differences in the two subgroups of schizophrenia identified by systematic cognitive neuropsychiatric mapping.
[Thesis] (Unpublished)

Szepesi Ágnes
Hosszútávú szalicilsav előkezelés hatása paradicsom növények sóstressz akklimatizációjára.
[Thesis] (Unpublished)

Sztojkov-Ivanov Anita
High-performance liquid chromatographic separation of the enantiomers of amino compounds on chiral stationary phases.
[Thesis] (Unpublished)

Szájli Emília
A tömegspektrometria kvalitatív és kvantitatív proteomikai alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsényi Tibor
Lokalitás és argumentumöröklés A magyar infinitívuszi szerkezetek leírása HPSG keretben.
[Thesis] (Unpublished)

Szűts Angéla
Study of the applicability of sucrose esters in hot-melt technology.
[Thesis] (Unpublished)

Sárközi Leila
Neurotoxic effects of manganese oxide nanoparticles in rats.
[Thesis] (Unpublished)

Torday Csilla
Hypoxia-induced methane generation in vivo and in vitro: mechanism and significance.
[Thesis] (Unpublished)

Torkos Attila
Dilemmas and pitfalls of indicating cochlear implantation in pediatric deafness caused by known and unknown inner ear lesions.
[Thesis] (Unpublished)

Tubak Vilmos
A TL1A/VEGI gén expressziójának vizsgálata differenciálódó csirke porcszövetben és humán autoimmun folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Adél
Ethical issues of prenatal screening for Down's syndrome.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Tamara
A reakcióedény paramétereinek hatása a közegmozgásra autokatalitikus frontokban.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Enikő
Comparative chemical analysis of Ballota species, with special respect to Ballota nigra, our new official plant in Ph. Hg. VIII.
[Thesis] (Unpublished)

Tömöry Gyöngyvér
A Kárpát-medence honfoglalás kori (10-11. századi) lakosságának valamint mai magyar nyelvű népcsoportoknak összehasonlító mitokondriális alapú filogeográfiai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Török László
Microcirculatory damage of the periosteum From clinical case history to animal experiments and back to the bedside.
[Thesis] (Unpublished)

Undrala Sushen
Selective hydrogenations on anchored metal complexes.
[Thesis] (Unpublished)

Ungern-Sternberg Britta S
Effects of anaesthesia and perioperative management on respiratory function in children.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Edina Tímea
Transcranial direct current stimulation and human neuroplasticity.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Hedvig
Modulation of the nitroglycerin-induced activation of second order trigeminal neurons in the rat.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Renáta
Inflammatory activation after experimental limb ischemia-reperfusion. The possibilities of therapy.
[Thesis] (Unpublished)

Vámos Enikő
Protective compunds in animal models of trigeminal activation and neurodegeneration.
[Thesis] (Unpublished)

Weiczner Roland
Ionotropic glutamate antagonism in the 4-aminopyridine rat convulsion model: the morphological and functional aspects of the acute seizure.
[Thesis] (Unpublished)

Wilhelm Imola
Signaling pathways activated by stress factors in brain endothelial cells.
[Thesis] (Unpublished)

Wodala Barnabás
A nitrogén-monoxid hatása borsólevelek fotoszintetikus elektrontranszportjára.
[Thesis] (Unpublished)

Zádor Zsolt
Mechanisms of cytotoxic brain edema.
[Thesis] (Unpublished)

Őry Kovács Katalin
A jaraguá do suli magyar kolónia: identitás és történelem.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. március 30. 07:13:11 CEST.