Items where Year is 1968

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | S | T | U | V | W
Number of items: 57.

A

Abonyi Gyuláné Palotás Jolán
Gyula élelmiszeripara.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

B

Bagdi Sándor
Tiszazug hidrogeográfiai viszonyainak vizsgálata különös tekintettel a felszín és felszínalatti vizek hasznosíthatóságára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Bató Sándor
A munkaerő /munka/-áru és a munka szerinti elosztás problémája az új gazdasági mechanizmusban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Bodrogközy György
Termőhelyökológiai vizsgálatok Dél-Kiskunság növénytakaróján.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1968) (Unpublished)

Buzás István
Szubsztituensek hatása a borazinok elektronszerkezetére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

D

Dózsai László
Újabb adatok a Kostanecki-reakció mechanizmusához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

F

Farkas Éva
Vizsgálatok fluoreszkáló oldatok abszorpciós és emissziós színképeinek a hatásfok-függvénnyel való kapcsolatáról, különös tekintettel a hatásfok felső korlátjának kérdésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Fekete Bertalan
Szerbhorvát nemzetiségi iskoláink pedagógiai problémái.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Ferincz István
Elöljárós szószerkezetek a XVII. századi és a XVIII. század eleji magánlevelekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Fésűs András
A ciklusos nyelvoktatás /Általános módszertani tanulmány/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

G

Gálffy Sándor
Jean de La Fontaine Magyarországon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

H

Haintz Endre
Tatabánya településföldrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Hetényi Magdolna
Mangánoxidok adszorpciós sajátságainak szerepe az elemvándorlásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Huszka Tibor
A technológiai folyamat szabályozottságának és optimalizálásának vizsgálata a fűszerpaprika őrlemények előállítása során.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

J

Jónás László
A pilisi karszt természetföldrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

K

Kaskötő Zoltán
Biológiailag hatásos új ópiumalkaloida-származékok előállítása diénszintézissel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Kerekes Imréné Nagy Mária
A tanulói személyiség társadalmi aktivitásának pszichológiai vizsgálata - A középiskolai korosztály tanulmányozása alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Kiefer Ferenc
A hajósi nyelvjárás.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Kiss Ákos
Az izo-bután termikus bomlása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Kiss Istvánné Kuthy Enikő
Konjugációs kísérletek E1 col faktort hordozó Escherichia coli törzsekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Klingerné Végh Irén
A Bács-Kiskunmegyei az ipari körzetkutatás néhány elvi és módszertani vonatkozásában. A megye gép- és vasipari vállalatainak feldolgozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Korom József
Adatok a legfontosabb szántóföldi növények rovarkártevőinek ismeretéhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Kovács Géza
A tanulók munkavégző képességének és testi nevelésüknek összefüggései /Konkrét vizsgálatok tükrében; különösen a szellemi munkavégző képesség vonatkozásában).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Kozma Tamás
A neopozitivizmus jelentkezése az angol--amerikai pedagógiában : Az "analitikus nevelésfilozófia" kritikai ismertetése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Kálmán György
A nem-specifikus alkalikus foszfatáz fény- és elektronmikroszkópos lokalizációja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

L

Labádi Gizella
Számjelölés a szamojéd nyelvekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

M

Michailovits Lehel
A felületi rekombinációs sebesség mérése különböző módon előkezelt germánium kristályokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Márkus Jenő
Adalékok a Michelson-féle interferométer működéséhez és felhasználásához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Mészáros Irén
Kísérletek fonalreaktoron és fonalkromatográfon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

N

Németh Jenő
Módszerek és eredmények a francia barokk - kutatásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

P

Palotás Gábor
A mezei pocok (Microtud arvalis pall) hazai populációinak microsystematical, oecologiai (populáció dinamikai) vizsgálata és az ellene való védekezés - különös tekintettel a biológiai védekezésre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Pataki József
Pedagógiai-pszichológiai problémák az általános iskolai tanulók munkaerkölcsre nevelésében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Patzkó Ágnes
A kvarc adhéziója szerves folyadékokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Penke Botond
Bázisos jellegű glutaminsav-származékok szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Pintye János
Allicin-szerű szintetikus vegyület néhány reakciójának tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1968) (Unpublished)

Pálréti Ágoston
A varázs valósága avagy a valóság varázsa (Thomas Mann "A varázshegy" és K. Fegyin "Az Arkturusz szanatórium" c. regénye nyomán).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Pávó Imre
Egy gráf K-fáinak előállításáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

S

Schneider Jolán
Adatok a peroxisavak potenciáljának kérdéséhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Sohajda Imre
Akridin-vegyületek abszorpciós és lumineszcencia spektrumának vizsgálata LCAO módszerrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Sprung János
Extendált butadien-stirol elasztomer részleges katalitikus depolimerizációja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Szalma István
Szerves festékoldatok fotolumineszcenciájának csillapodási idejéről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Szentirmai László
Egyetemi hallgatók szabadidő struktúrájának vizsgálata különös tekintettel az olvasásra /Két kérdőíves felmérés eredményei/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Szitó András
Árvaszunyoglárvákon végzett megfigyelések és kísérletek.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Sárközi István
Adalékok a Horty-fasizmus szegedi kulturpolitikájához 1919 augusztus - 1939.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Sárközi István
Művelődési és kulturális viszonyok Szegeden az ellenforradalmi Horthy-fasizmus 1919-1939 közti időszakában [Egyetemi doktori disszertáció].
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Sárosi Herbert
Infravörös sugárzás alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata élelmiszeripari termékek szárításánál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Sódar Károly
A szántóföldi növénytermesztés helyzete a mezőkovácsházi járás termelőszövetkezeti gazdaságaiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Süli Árpád
A germánium felületi vezetőképessége lassú relaxációjának vizsgálata etilalkohol atmoszférában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

T

Tánczos József
Összehasonlító bonctani és szövettani vizsgálatok az epehólyagon, különös tekintettel az idegellátásra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

U

Uherkovich Ákos
Lepidopterológiai vizsgálatok a Tisza - völgyben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Ujhelyi Livia
Budapest gastropoda-faunája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Unyi Éva
Felületi rétegek kialakulásának vizsgálata Ge-H2O biner rendszerben megszaggatott galvanosztatikus polarizációs és potenciosztatikus módszerekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

V

Valkusz Pál
Betekintés az általános iskolai fizikatanítás eredményeibe és korszerűsítési folyamatába.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Világhy Miklós
Gazdaságpolitika és polgári jog.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Vize Lászlóné Szelei Éva
A tanulók kutató-jellegű foglalkoztatása a gimnáziumi fizika szakkörben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Várkonyi Zoltán
Az elektron gerjesztési energia vándorlásának vizsgálata viszkozus keverékoldatokban a fluoreszcencia-kioltás és polarizáció alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

W

Wagenhoffer Vilmos
A Gerecse természeti földrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

This list was generated on 2024. június 18. 02:31:34 CEST.