Items where Year is 1968

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 13.

Bató Sándor
A munkaerő /munka/-áru és a munka szerinti elosztás problémája az új gazdasági mechanizmusban.
[Thesis] (Unpublished)

Fekete Bertalan
Szerbhorvát nemzetiségi iskoláink pedagógiai problémái.
[Thesis] (Unpublished)

Fésűs András
A ciklusos nyelvoktatás /Általános módszertani tanulmány/.
[Thesis] (Unpublished)

Kerekes Imréné Nagy Mária
A tanulói személyiség társadalmi aktivitásának pszichológiai vizsgálata - A középiskolai korosztály tanulmányozása alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Géza
A tanulók munkavégző képességének és testi nevelésüknek összefüggései /Konkrét vizsgálatok tükrében; különösen a szellemi munkavégző képesség vonatkozásában).
[Thesis] (Unpublished)

Márkus Jenő
Adalékok a Michelson-féle interferométer működéséhez és felhasználásához.
[Thesis] (Unpublished)

Pataki József
Pedagógiai-pszichológiai problémák az általános iskolai tanulók munkaerkölcsre nevelésében.
[Thesis] (Unpublished)

Szentirmai László
Egyetemi hallgatók szabadidő struktúrájának vizsgálata különös tekintettel az olvasásra /Két kérdőíves felmérés eredményei/.
[Thesis] (Unpublished)

Sárközi István
Adalékok a Horty-fasizmus szegedi kulturpolitikájához 1919 augusztus - 1939.
[Thesis] (Unpublished)

Sárközi István
Művelődési és kulturális viszonyok Szegeden az ellenforradalmi Horthy-fasizmus 1919-1939 közti időszakában [Egyetemi doktori disszertáció].
[Thesis] (Unpublished)

Valkusz Pál
Betekintés az általános iskolai fizikatanítás eredményeibe és korszerűsítési folyamatába.
[Thesis] (Unpublished)

Világhy Miklós
Gazdaságpolitika és polgári jog.
[Thesis] (Unpublished)

Vize Lászlóné Szelei Éva
A tanulók kutató-jellegű foglalkoztatása a gimnáziumi fizika szakkörben.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. október 1. 22:20:12 CEST.