Browse by Tudományterületek

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | G | H | I | J | K | L | N | P | R | T
Number of items at this level: 27.

B

Balogh Lehel
Légy önmagad! De melyik? Az autenticitás filozófiai ideá(l)ja az egzisztenciális filozófiában és pszichoterápiában.
[Thesis] (Unpublished)

Bene Zoltánné Pusztai Virág
Táguló vizuális portfóliók. A képfogyasztó meghatározottsága a képi fordulat tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Börcsök Mária
A testnevelés és sport formális nevelő hatása az akaratra és értelemre.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gedifew Belayneh Taye
Pragmatist Bioethics, the Relevance of Context, and Some Problematic Situations in Healthcare.
[Thesis]

H

Herczegh Máté
A kiterjedt elme hipotézis és lehetséges elágazásai.
[Thesis] (Unpublished)

Hevesi Andrea
A 17. századi unitárius énekeskönyvek gyülekezeti énekanyaga és a 16. századi, 17. század eleji protestáns gyülekezeti énekhagyomány.
[Thesis] (Unpublished)

Holovicz Attila
Posch Jenő filozófiája.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Henrietta
A szürrealista festészet alkotófolyamatában zajlódó észlelés és kifejezés pszichoanalitikus, fenomenológiai és hermeneutikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hérány Ferenc
A keresztény antropocentrizmus a környezetetikában.
[Thesis] (Unpublished)

I

Illyés Endre
A természeti és erkölcsi világrend összefüggése.
[Thesis] (Unpublished)

J

Juhász Júlianna
A szeretet tartalma, funkciója a világ harmóniájában : Motívum-értelmezési kísérlet néhány Platonov elbeszélés alapján.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kalmár Zoltán
Hérakleitosz portréja a hosszú 19. század freskóján - A szubsztancia folyamatszerűségének problémája -.
[Thesis] (Unpublished)

Kluka Lászlóné Pilishegyi Ibolya
A szocialista életmód kialakításának kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Konkoly Ágnes
A fenséges tériszonya: A fenséges és az intuíció Pszeudo-Longinosz, Bouhours és Bergson filozófiájában.
[Thesis]

Kun Béla
Kant tér és idő elmélete.
[Thesis] (Unpublished)

Kádár Zoltán
Technológiakritika a 20. századi antiutópiákban és a kortárs filozófiában a századelőtől a 60-as évekig.
[Thesis] (Unpublished)

Kőhalmi Péter
Erdély Miklós montázs-teóriája a bölcseleti hagyomány tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

L

Laczkó Sándor
Bölcselet Magyarországon : Fejezetek a magyarországi filozófiai törekvések múltjából.
[Thesis] (Unpublished)

Lamár Erzsébet
A különbség ereje és a reprezentáció paradoxona - Nietzsche metafizika-kritikája.
[Thesis] (Unpublished)

Lőrinczné Thiel Katalin
Hamvas Béla személyes filozófiája a Kierkegaard-i filozófiai fordulat tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Edit
Gondolatok az idő mibenlétéről (Néhány filozófiai és fizikai időértelmezés elemzése, különös tekintettel a XX. századra).
[Thesis] (Unpublished)

P

Pap István
A szükségletek történeti fejlődésének néhány filozófiai problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Pilishegyi József
A tudományos-technikai forradalom kibontakozásának feltételei és hatása az életmód megváltozására különös tekintettel Békés megye viszonyaira.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rembeczki Eszter
Szubjektivitás és interszubjektivitás Descartes-nál. Az én- és a személyiségfelfogás problémái.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tari Gergely Róbert
A férfi és női testek medikalizációja a XIX. századtól napjainkig.
[Thesis]

Tóth Gábor
Heidegger Kant-interpretációjának alapkérdései az emberi egzisztencia fundamentálontológiai analízise tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Marianna
Jézus - ahogyan Nietzsche látja.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. május 27. 04:13:43 CEST.