Browse by Discipline

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Á
Number of items at this level: 101.

A

Antal Lászlóné
Családi devianciák és annak káros hatása a gyermekekre (A veszélyeztetett gyermek. A családi légkör típusos ártalmai. Az alkoholizmus) Felmérés Nagybánhegyes veszélyeztetett gyermekeiről 1970-1984 között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

B

Bakonyi Tiborné
A középiskolai világnézeti oktatásról Csongrád megyei tapasztalatok tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Bakos László
A fejlődésről...
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Balogh Lehel
Légy önmagad! De melyik? Az autenticitás filozófiai ideá(l)ja az egzisztenciális filozófiában és pszichoterápiában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Baraczka István
Fiatal diplomások Békés megyében az 1980-as években.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Bene Zoltánné Pusztai Virág
Táguló vizuális portfóliók. A képfogyasztó meghatározottsága a képi fordulat tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Bereczkei Tamás
A teológia filozófiai és szaktudományos értelmezésének néhány problémája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Bereczki Elemér
A parasztság tudat és életmód változása a felszabadulás óta Békés megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Bitó István
Determináltság, jogi és erkölcsi felelősség.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Brown Eric
Reasons Contextualism.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Bárány László
A szükségleti struktúra szerepe a személyiség formálásában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Bérczesné Takács Julianna
Viták és megoldások a biológia és a filozófia fejlődéselméletében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Börcsök Mária
A testnevelés és sport formális nevelő hatása az akaratra és értelemre.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1945) (Unpublished)

C

Csapó Balázs
A bizonyítási képesség vizsgálatának néhány elméleti kérdése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Csefkó Mátyás
A világnézeti és erkölcsi tulajdonságok kialakításának főbb elméleti és gyakorlati problémái.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Csejtei Dezső
Az "ázsiai termelési mód" hegeli forrásai, különös tekintettel Hegel történetfilozófiájára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Csordás Istvánné
A serdülőkorúak erkölcsi és világnézeti arculatának fejlesztése az úttörőmozgalom keretében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

D

Dékány András
A tudat fogalmának szerepe Jean-Paul Sartre fiatalkori filozófiai műveiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

F

Farkas Miklós
A munkahelyi demokrácia néhány kérdése a termelőszövetkezetekben (A békéscsabai Május 1. Mg. Termelőszövetkezet tapasztalatai).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Fekete Kristóf
Anarchia és rend. A hagyományos esztétika személyiséggyakorlatairól.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Ferenczy József
A tudat aktív szerepének vizsgálata a társadalmi törvényértelmezés mechanisztikus és szubjektivisztikus torzulása néhány felfogásában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Ferwagner Péterné
A filozófia és a kémia kapcsolatának történeti alakulása (A kémiai természetkép fejlődéstörténete).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

G

Gedifew Belayneh Taye
Pragmatist Bioethics, the Relevance of Context, and Some Problematic Situations in Healthcare.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Gonda József
A társadalom osztálystrukturájának alakulása Orosházán a szocializmus építésének időszakában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Gurzó László
A politikai műveltségről és középiskolai megalapozásának néhány kérdéséről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

H

Harsányi Ernő
Valószínűségi törvények.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Herczeg Ferenc
Szociológiai vizsgálatok a társadalom csoportstruktúrájának megváltozásáról Szarvas város és járás területén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Herczegh Máté
A kiterjedt elme hipotézis és lehetséges elágazásai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Hevesi Andrea
A 17. századi unitárius énekeskönyvek gyülekezeti énekanyaga és a 16. századi, 17. század eleji protestáns gyülekezeti énekhagyomány.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Holovicz Attila
Posch Jenő filozófiája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Horuczi László
Szükségszerűség és véletlen különös tekintettel a társadalomra (Az ember viszonya a társadalom törvényeihez).
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Horváth Henrietta
A szürrealista festészet alkotófolyamatában zajlódó észlelés és kifejezés pszichoanalitikus, fenomenológiai és hermeneutikai vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Hérány Ferenc
A keresztény antropocentrizmus a környezetetikában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

I

Ibos Gyula
A család szocializációs funkciójának néhány kérdése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Illyés Endre
A természeti és erkölcsi világrend összefüggése.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1925) (Unpublished)

J

Joseph George
Nature and Reason as Sources of Law in Joseph Ratzinger's Evaluation of Relativism.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Juhász Anikó
Bergyajev Oroszország-képének és Dosztojevszkij-értelmezésének főbb kérdései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Juhász Júlianna
A szeretet tartalma, funkciója a világ harmóniájában : Motívum-értelmezési kísérlet néhány Platonov elbeszélés alapján.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

K

K. Tóth Ferenc
Adalékok a Hégeli filozófia marxista értékeléséhez.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1957) (Unpublished)

Kalmár Zoltán
Hérakleitosz portréja a hosszú 19. század freskóján - A szubsztancia folyamatszerűségének problémája -.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Kalocsai Dezső
A jobboldali revizionizmus és a baloldali doktrinerség néhány filozófiai problémájáról.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1958) (Unpublished)

Kapocsi Erzsébet
Walter Benjamin filozófia- és művészetértelmezéséről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Karaba György
Az értelmiség szerepének változása Békés megyében a felszabadulástól az 1980-as évek elejéig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Katona Péter
A logika korszerű értelmezésének kérdéséhez.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1958) (Unpublished)

Kelemen Árpádné Balla Gizella
Az újkori tudomány kialakulásának társadalmi és eszmei előfeltételei és hatásai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kis Zsuzsanna
A filozófia és a természettudományok kapcsolatának történeti változása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kisné Csányi Anikó
Az ifjúmunkások szocializmusképét befolyásoló tényezők Bács-Kiskun megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kiss Ilona
A marxizmus társadalomfilozófiája és néhány oktatásmódszertani problémája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Kiss-Dózsai András
Arnold Joseph Toynbee történelembölcselete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Kissné Novák Éva
A Hellenizmus filozófiájának embereszménye a sztoikus, az epikureus és a szkeptikus filozófia tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Kluka Lászlóné Pilishegyi Ibolya
A szocialista életmód kialakításának kérdései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kocsondi András
A tér és az idő kapcsolata a mozgó anyaggal.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Koncsos Ferenc
Humanizmus és magánélet.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Konkoly Ágnes
A fenséges tériszonya. A fenséges és az intuíció Pszeudo-Longinosz, Bouhours és Bergson filozófiájában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Korim Jánosné Papp Magdolna Éva
Néhány etikai probléma a mai magyar irodalomban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Kovács László
A népek testvérré válásának eszméje Bartók Béla társadalomtörténeti és történetfilozófiai írásaiban (1903-1940).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kovács Miklós
Strukturalizmus és marxizmus : A strukturalizmus főbb filozófiai problémái - az elsősorban hazai marxista kritika tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Kuczik István
A minőség filozófiai fogalmának történeti-logikai fejlődése.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Kun Béla
Kant tér és idő elmélete.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1922) (Unpublished)

Kádár Zoltán
Technológiakritika a 20. századi antiutópiákban és a kortárs filozófiában a századelőtől a 60-as évekig.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Kálmánchey Zoltán
A testnevelés szerepe a jellemnevelésben, különös tekintettel az akaraterő fejlesztésére.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1959) (Unpublished)

Kékes-Szabó Andrásné
Az egészségügyi szakiskolák hallgatóinak erkölcsi, világnézeti - politikai és közösségi arculatáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Kókai László
A filozófia kapcsolata a természettudományokkal, különös tekintettel a csillagászatra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Kőhalmi Péter
Erdély Miklós montázs-teóriája a bölcseleti hagyomány tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

L

Laczkó Sándor
Bölcselet Magyarországon : Fejezetek a magyarországi filozófiai törekvések múltjából.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Lamár Erzsébet
A különbség ereje és a reprezentáció paradoxona - Nietzsche metafizika-kritikája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Lőrinczné Thiel Katalin
Hamvas Béla személyes filozófiája a Kierkegaard-i filozófiai fordulat tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

M

Madaras Lászlóné
A pozitivista tudományfelfogás.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Makkos József
A munka filozófiai kérdéseinek vizsgálata a szocialista mezőgazdasági nagyüzemi környezetben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Marsi Gyula
A szocialista társadalom politikai rendszerének kialakulása és fejlődése Gyula városban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Mészáros Jánosné Schneider Klára
A családi, házassági viszonyok fejlődéstendenciái a mai magyar társadalomban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

N

Nagy Edit
Gondolatok az idő mibenlétéről (Néhány filozófiai és fizikai időértelmezés elemzése, különös tekintettel a XX. századra).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

O

Olasz Etelka
A nőkérdés filozófiai problémáinak marxista és polgári értelmezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

P

Pap István
A szükségletek történeti fejlődésének néhány filozófiai problémája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Papesch Béla
Az érdek néhány filozófiai problémája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Pelle Pál
Platon Protagorasa.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1948) (Unpublished)

Pilishegyi József
A tudományos-technikai forradalom kibontakozásának feltételei és hatása az életmód megváltozására különös tekintettel Békés megye viszonyaira.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

R

Rembeczki Eszter
Szubjektivitás és interszubjektivitás Descartes-nál. Az én- és a személyiségfelfogás problémái.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Rigó Jázon
Az információelmélet néhány filozófiai problémája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

S

Schmidt Josef
Die deutsche mundart von Székelyszabar.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Suki Béla
Kierkegaard és a paradox kereszténység.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Susanti Anastasia Jessica Adinda
Mixed Media to Build a New Interpretation of the 1965–1966 Massacre in Indonesia from the Victim’s Point of View in W.J.T. Mitchell’s Perspective.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Szabó Erzsébet
Platon teológiája. Isten és ember viszonya.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1948) (Unpublished)

Szarvas Lászlóné Lovászi Etelka
Az okság fogalmának kialakulása és történeti fejlődése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Szatmári Gábor
A történetiség elve és a világnézeti nevelés.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Szigeti Zoltán
A termelőszövetkezeti parasztság társadalmi-politikai aktivitásának néhány jellegzetessége Békés megyében (Szociológiai felmérések tanulságai).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Székely László
Világegyetem-modellek és a filozófia természetképe (A fizikai kozmológia és a filozófiai természetkép kapcsolata történetiségében és ma, különös tekintettel a "táguló Világegyetem" elméletének és a dialektikus materialista természetképnek viszonyára).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Szöllősi Erzsébet
Adalékok az egyén és közösség dialektikájához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Szőnyi Ernő
A szocialista demokrácia fejlődésének lehetőségei a fejlett szocializmusban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Sávoli Józsefné Nagy Katalin
A mozgás fogalmának kialakulása és fejlődése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

T

Takács Jánosné
A modell, mint képmás vagy fikció.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Tari Gergely Róbert
A férfi és női testek medikalizációja a XIX. századtól napjainkig.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020)

Totorán János
A pártirányítás szerepe társadalmunk életében (Különös tekintettel a Békés megyei termelőszövetkezetek pártirányítására).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Tráser László
H. Bergson ismeretelméletének bírálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Tóth Miklós
Az ifjú Marx elidegenedési elmélete kérdéséhez.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Tóth Gábor
Heidegger Kant-interpretációjának alapkérdései az emberi egzisztencia fundamentálontológiai analízise tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Tóth Marianna
Jézus - ahogyan Nietzsche látja.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

V

Varga István
Kierkegaard és Bergman Kierkegaard filozófiai hatása Bergman filmművészetére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Varga Károly
"Dialogo alla provo"-"A párbeszéd próbatétele" "Prohászka Ottokár és Ravasz László" katolikus és protestáns válaszok a XX. század első felének nagy kérdéseire.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Végh György
"Értékek és értékváltozás a mai fiataloknál".
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Á

Ábrahám Béla
A párt és az állam kapcsolata a szocializmus politikai rendszerében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

This list was generated on 2024. június 14. 04:52:38 CEST.