Items where Year is 2008

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | É | Ó | Ú
Number of items: 144.

A

Amir Bashiri-Shahroodi
Dropping method as a new possibility in preparation of solid dispersions.
[Thesis] (Unpublished)

B

Balázs Bernadett
Az átlagos városi hősziget területi szerkezetének modellezése és a modell kiterjesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Baráth Zoltán
Modulation of efflux pumps in tumour cells as a possible way of reversal multidrug resistance.
[Thesis] (Unpublished)

Bede Olga
Importance of magnesium supplementation in children with atopic bronchial asthma.
[Thesis] (Unpublished)

Belső Nóra
The role of D-type cyclins in human keratinocyte cell cycle regulation and in the pathogenesis of psoriasis.
[Thesis] (Unpublished)

Bencsik Péter
Myocardial stress adaptation: role of peroxynitrite and capsaicin-sensitive sensory nerves.
[Thesis] (Unpublished)

Blastyák András
A Rad5 fehérje szerepe a blokkolt replikációs villa menekítésében.
[Thesis] (Unpublished)

Blázsik Zoltán
Domináló csúcsok szerepe hálózati folyamatok tervezésében.
[Thesis] (Unpublished)

Boros Lajos
A városi depriváció térbelisége – konfliktuselméleti megközelítés szegedi esettanulmányokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Bottyán Zsolt
Az átlagos maximális hősziget-intenzitás statisztikus modellje Szegeden és Debrecenben.
[Thesis] (Unpublished)

Branca Rui Miguel Mamede
Structure and function of a novel cytochrome c4 from the purple photosynthetic bacterium Thiocapsa roseopersicina.
[Thesis] (Unpublished)

Budai Judit
Hidrogénezett amorf szénrétegek előállítása impulzuslézeres rétegépítéssel és ellipszometriai vizsgálatuk.
[Thesis] (Unpublished)

Budai-Szűcs Mária
Formulation and Investigation of Gel-Emulsions Containing Polymeric Emulsifiers.
[Thesis] (Unpublished)

Busa-Fekete Róbert
Evolutionary Tree Reconstruction and its Applications in Protein Classification.
[Thesis] (Unpublished)

Bánhelyi Balázs
Dinamikai rendszerek kaotikusságának és stabilitásának vizsgálata megbízható számítógépes módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Bányai Éva
Térképzetek, névtérképek, határidentitások - A Bodor-próza tér- és névpoétikája, valamint hatása néhány kortárs magyar elbeszélı mőben.
[Thesis] (Unpublished)

Bárdos József
Az igazi Madách.
[Thesis] (Unpublished)

C

Cheregi Otilia-Silvia
Involvement of proteases, cyclic nucleotides and small heat shock proteins in psii repair in synechocystis sp. PCC6803.
[Thesis] (Unpublished)

Cserjés Katalin
Applikációk a Hajnóczy-korpusz szövetén - A hagyományos szövegformálás elhagyásának módozatai Hajnóczy Péter életművében (Egy Hajnóczy-kalauz első fejezetei).
[Thesis] (Unpublished)

Csurgai Horváth József
Székesfehérvár urbanizációja. A városfejlődés a kiegyezés korában.
[Thesis] (Unpublished)

Csákvári Eszter
The role of estrogen and dehydroepiandrosterone in synaptic remodeling.
[Thesis] (Unpublished)

Csányi Gábor
Role of vasodilator mediators in endothelial dysfunction.
[Thesis] (Unpublished)

Csúri András
A fiatal felnőttkor, mint büntetőjogilag releváns életszakasz.
[Thesis] (Unpublished)

Czerovszki Mariann
„…sumque argumenti conditor ipse mei…” Ovidius pontusi elégiái narratív pszichológiai megközelítésben.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dorogi Márta
Nanoszkopikus környezet hatása a fotoszintetikus reakciócentrum működésére.
[Thesis] (Unpublished)

Doró Katalin
The written assessment of the vocabulary knowledge and use of English majors in Hungary.
[Thesis] (Unpublished)

Dux László
A migráns munkavállalók jogvédelmének multilaterális eszközei.
[Thesis] (Unpublished)

Dósa György
Optimális és közel-optimális online és félig online algoritmusok ütemezési feladatokra.
[Thesis] (Unpublished)

Dömök Márta
Az etanol gőzreformálása Al2O3 hordozós nemesfém katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Dörnyei Ágnes
Potenciális inzulinutánzó oxovanádium(IV)- komplexek (bio)speciációja.
[Thesis] (Unpublished)

E

Engi Helga
Perspectives in cancer chemotherapy, in vitro and in vivo experiments.
[Thesis] (Unpublished)

Eördegh Gabriella
Neuronal coding of spatial visual information.
[Thesis] (Unpublished)

F

Farkas Attila
Investigation of the endogenous contributing factors of proarrhythmia and myocardial contractility.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Gyula Jr.
The essence of cytokines from experimental acute pancreatitis through organ preserving pancreatic head resection.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Gábor Farkas
Régi könyvek, új csillagok - A csillagászat új eredményeinek receipciója koraújkori olvasmánytörténeti forrásainkban és az égi jelenségek interpretációja a régi magyar irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Elek Attila
Oxidative and osmotic stress induced changes in brain endothelial cells.
[Thesis] (Unpublished)

Fűrész Gábor
Design and Application of High Resolution and Multiobject Spectrographs: Dynamical Studies of Open Clusters.
[Thesis] (Unpublished)

G

Galgóczi László
Kis molekulatömegű antimikrobiális fehérjék és kódoló génjeik vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

George Zapantis
In vitro and in vivo evaluation of semisolid dosage forms for transdermal application of Ketamine.
[Thesis] (Unpublished)

Gombás Ágota
The study of physico-chemical properties of crystalline and amorphous materials.
[Thesis] (Unpublished)

Gyémánt Richárd
A határon túli magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai.
[Thesis] (Unpublished)

Gálik Márta
An investigation of the effects of beta(2)-mimetics, gestagens and an alpha(2)-antagonist in premature labour model in the rat.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hartmann Miklós
Ortodox félcsoportok és szemidirekt szorzatok.
[Thesis] (Unpublished)

Hatvani Lóránt
Mushroom pathogenic Trichoderma species: occurrence, biodiversity, diagnosis and extracellular enzyme production.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedűs Andrea
Az élettársi kapcsolat szabályozásának áttekintése, különös tekintettel a polgári jogi kodifikációs folyamatra.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedűs Iván
Изменения нормы церковнославянского языка великорусского извода в XVII веке. На материале корректурных экземпляров богослужебных книг.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedűs Ágota
Comparison of the effect of granulation and drying techniques on the quality of a pharmaceutical product with a high active ingredient content.
[Thesis] (Unpublished)

Hofner Péter
The role of cytokines and pattern-recognition receptors in inflammatory gastrointestinal diseases: clinical and in vitro investigations.
[Thesis] (Unpublished)

Homicskó Árpád
A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozásai.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Krisztina
Kísérletes gyulladásos bélbetegség modell hatásmechanizmusának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hőhn József
Modulation of vascular tone by activators and inhibitors of membrane potassium channels in isolated conductance and capacitance blood vessels with especial regard to levosimendan, an inodilator drug.
[Thesis] (Unpublished)

I

Institóris Ádám
New approaches to neuroprotection in chronic cerebral hypoperfusion in the rat.
[Thesis] (Unpublished)

Ioja Enikő
Structure-activity studies of novel, conformationally restricted delta opioid-receptor selective tetrapeptides.
[Thesis] (Unpublished)

Iván Szabolcs
Logic and tree automata.
[Thesis] (Unpublished)

J

Jancsó Katalin
A korai politikai indigenizmus Peruban és az Asociación Pro-Indígena - Indigenismo político temprano en el Perú y la Asociación Pro-Indígena.
[Thesis] (Unpublished)

Janurik Szabolcs
Az angol szókészleti elemek kölcsönzésének kérdései a mai orosz nyelvben. Az 1980-as évektől napjainkig.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Márta
Mass Spectrometric Behaviour of Phosphorus-containing Heterocycles and Ring-chain Tautomerism of some 1,3-O,N-heterocycles.
[Thesis] (Unpublished)

Juray Tünde
A város mint turisztikai tér, Szeged példáján.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kasza Péter
"Mert látom, hogy néhányan az eseményeket másképp mesélik, mint megörténtek..." Brodarics István tevékenysége irodalomtörténeti megközelítésben.
[Thesis] (Unpublished)

Kellermann Péter
The effect of distal first metatarsal osteotomy on the forefoot conditions at hallux valgus surgery.
[Thesis] (Unpublished)

Keresztes Attila
Endomorphin analogs containing alicyclic ß-amino acids: influence on conformation and pharmacological profile.
[Thesis] (Unpublished)

Keszthelyi Andrea
Cryptococcus Neoformans ellen hatásos killer toxint termelő illetve nem termelő Filobasidium Capsuligenum törzsek összehasonlítása, toxinjuk jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kis Zoltán
Infections and atherosclerosis: Chlamydophila pneumoniae persistence in mice, interaction of chlamydophila pneumoniae and human cytomegalovirus with human dendritic cells.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss János Péter
A területi jövedelemegyenlőtlenségek strukturális tényezői Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Komlóssy Gyöngyi
HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT MATTHIAS BELIUS Bél Mátyás irodalom- és nyelvtörténeti munkái, különös tekintettel Héber-magyar etimológiai szótárára és annak az életműben elfoglalt helyére.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Anita
Structural evaluation of w/o/w multiple emulsions.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Kálmán Árpád
Az erdélyi valláspolitika rendszere az 1760-70-es években.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Péter
A multikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós modellekben, A Petres-féle Red-mutató vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Tibor
Magyar huszárfegyverek a Rákóczi-szabadságharc bukásáig a tárgyi emlékanyag tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma Gabriella
Egy Polycomb Response Element (PRE) in situ vizsgálata Drosophila melanogaster-ben génkonverzió segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Kresz Norbert Róbert
Lézeres eljárások Teflon vékonyréteg leválasztására, valamint Teflon adhéziójának módosítására.
[Thesis] (Unpublished)

Károly László
Yakut derivational morphology. An historical approach. Deverbal nominals.
[Thesis] (Unpublished)

Köblös Adél
A joghatósági megállapodás.
[Thesis] (Unpublished)

Kőrösi László Tamás
Funkcionalizált felületű nanokristályos titán/dioxid fotoaktivitása szilárd/gáz és szilárd/folyadék határfelületeken.
[Thesis] (Unpublished)

L

Liktor-Busa Erika
Analysis of the ecdysteroid profile of Serratula wolffii roots.
[Thesis] (Unpublished)

Linke Nikolett
A glutamáterg neuronális rendszer fejlődése a humán magzati bélidegrendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Lukács Gyöngyi
A Rhizomucor miehei járomspórás gomba HMG-koenzim A reduktáz génjének molekuláris és funkcionális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Lázár István László
Transjugularis intrahepaticus portosystemas shunt a portalis hipertonia gyógyításában.
[Thesis] (Unpublished)

Légrádi Ádám
Regulation of T cell signalling by galectin-1 and lyso-phosphatidylcholine.
[Thesis] (Unpublished)

M

Majzik Andrea
Határfelületi és kolloid kölcsönhatások montmorillonit, vas-oxid, huminsav és kalciumion tartalmú összetett vizes diszperz rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Maróti Attila
Orders, Conjugacy Classes, and Coverings of Permutation Groups.
[Thesis] (Unpublished)

Miskolczi Pál
A sejtek osztódásának aktiválásában és szabályozásában szerepet játszó fehérjék lucernában.
[Thesis] (Unpublished)

Mislovics Erzsébet
A magyarországi zsidóság demográfia- és gazdaságtörténete, 1700-1830.
[Thesis] (Unpublished)

Must Anita
Neurocognitive models of schizophrenia and mood disorders: the role of decision-making and visual information processing.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Katalin
Clinical and experimental tests carried out with medicinal water and medicinal caves containing radon.
[Thesis] (Unpublished)

Nyilasi Ildikó
A vasfelvételben szerepet játszó gének molekuláris jellemzése opportunista patogén járomspórás gombákban.
[Thesis] (Unpublished)

Németh János
Buchstabengebrauch in der Ödenburger Kanzleischriftlichkeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (1510–1800).
[Thesis] (Unpublished)

Németh Róbert
Etán és propán átalakítási lehetőségei Mo2C tartalmú katalizátorokon valamint HNCO és NCO felületi kémiája Pd(100) egykristályon.
[Thesis] (Unpublished)

Németh L. Zoltán
Higher Dimensional Automata.
[Thesis] (Unpublished)

O

Olasz Judit
Significance of genetic instability in development and chemosensitivity of malignant tumors.
[Thesis] (Unpublished)

Oroján Iván
Regulation of Calmodulin gene expression in the rat brain stem-medulla region after induction of chronic orofacial skin inflammation and subsequent steroid treatment.
[Thesis] (Unpublished)

P

Paksi Zoltán
Metalloenzimek szerkezeti és funkcionális modellezése átmenetifém-komplexekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Palásthy Zsolt
Colon obstruction-induced motility changes - the roles of glutamate and nitric oxide.
[Thesis] (Unpublished)

Papp István Géza
Ady Endre romantikus tradíciójú motívumainak alakulásáról.
[Thesis]

Papp Rita
Role of gap junctions in acute ischaemia-induced arrhythmias and in the antiarrhythmic effect of ischaemic preconditioning.
[Thesis] (Unpublished)

Paróczy Zsuzsanna
Visual properties of neurons along the tecto-thalamo-caudate nucleus pathway.
[Thesis] (Unpublished)

Pethő Szilvia
El exilio de comunistas españoles en los países socialistas de Europa Centro-Oriental (1946-1955).
[Thesis] (Unpublished)

Pilbat Ana-Maria
Poly-(amino acid) polyelectrolyte films: Structure and interactions with proteins and lipids.
[Thesis] (Unpublished)

Polgár Noémi
Interaction of lysyl oxidase with the hormone placental lactogen and its effect on mammary epithelial cell proliferation and migration.
[Thesis] (Unpublished)

Pongrácz Attila
A Sao-Pauló-i magyarság 1945-1990.
[Thesis] (Unpublished)

Prandovszky Emese
The role of nectin-1 and oxidative damage in the development of herpes simplex encephalitis.
[Thesis] (Unpublished)

Prantner Zoltán
Jemen és a szocialista országok 1955–1970.
[Thesis] (Unpublished)

Puskás Irén
Városaink talajai: a szegedi talajok komplex értékelése és osztályozása.
[Thesis] (Unpublished)

Pál Ákos
Investigation of interactions between ABC transporters and their lipid environment - Effect of membrane cholesterol content on the function of human ABCG2(BCRP/MXR).
[Thesis] (Unpublished)

Páldy Eszter
One step closer to the role of the brain CB2 cannabinoid receptors: interaction with the μ-opioid system.
[Thesis] (Unpublished)

Pósa Anikó
Az ösztrogén és raloxifen közvetítette kardiovaszkuláris protektív mechanizmusok.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rosztóczy András
Clinical evaluation of primary and secondary oesophageal motility disorders: new data on the pathogenesis of cardiac and respiratory manifestations of gastro-oesophageal reflux disease, the characteristics of motility disorders in patients diabetes mellitus and in primary Sjögren’s syndrome.
[Thesis] (Unpublished)

Réthy Borbála
Antitumour effect of plant extracts and their constituents on cancer cell lines.
[Thesis] (Unpublished)

Róka Richárd
Role of proteases and protease-activated receptor 2 in the regulation of physiological colonic barrier function and in the pathogenesis of visceral hypersensitivity.
[Thesis] (Unpublished)

Rózsa Éva
Kinureninek elektrofiziológiai hatásvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

S

Sas Katalin
Potential role of glutamate neurotransmission in the pathogenesis of ischemic brain damage and of depression. Effects of L-kynurenine on the survival of the hippocampal neurons and on the corticocerebral blood flow in ischemic animal models.
[Thesis] (Unpublished)

Simon Ida Noémi
Fehérjék fémkötő tulajdonságainak modellezése többcélú felhasználásra alkalmas peptidek fémkomplexeivel.
[Thesis] (Unpublished)

Simonné Gombos Katalin
Bírói jogvédelem az Európai Unióban.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos Péter
Formulation optimization of ammonio methacrylate copolymer based sustained release microspheres.
[Thesis] (Unpublished)

Smajda Rita
Többfalú szén nanocső filmek előállítása és tulajdonságainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szabolcs Annamária
Effect of natural products on the pathogenesis of acute experimental pancreatitis.
[Thesis] (Unpublished)

Szalóki Tibor
The value of indigo carmine staining in endoscopy and endoscopic mucosal resection in the human stomach.
[Thesis] (Unpublished)

Szarvas György
Feature Engineering for Domain Independent Named Entity Recognition and Biomedical Text Mining Applications.
[Thesis] (Unpublished)

Szeljak György
"Tisztelnünk kell egymást!" Nahua világkép és kulturális változások Pachiquitlában a 20. század végén.
[Thesis] (Unpublished)

Szemenyei Erzsébet
Synthesis and radioactive labeling of biologically active peptides, peptide and protein fragments.
[Thesis] (Unpublished)

Szepesi Gábor Miklós
A rendszerváltozás utáni várossá avatások Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Szomora Zsolt
A nemi bűncselekmények egyes dogmatikai alapkérdéseiről.
[Thesis] (Unpublished)

Sztriha László
Stroke prevention: the role of carotid artery stenting and the management of antithrombotic therapy.
[Thesis] (Unpublished)

Szvetnik Attila
Escherichia coli aminosav-transzporterek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szélinger Balázs
Magyarország és Etiópia. Formális és informális kapcsolatok a 19. század második felétől a II. világháborúig.
[Thesis] (Unpublished)

Szörényi Balázs
Learnability and Characterization Results for Classes of Boolean Functions.
[Thesis] (Unpublished)

Szőri Milán
Telítetlen szénhidrogének gyökös reakcióinak elméleti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szűcs Attila
A búzaszem fejlődésében szerepet játszó gének azonosítása bioinformatikai és molekuláris módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tolmacsov Péter
Etán és propán átalakítása hordozós platinafém- és réniumkatalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Torbágyi Péter
Magyar vándormozgalmak és szórványközösségek Latin-Amerikában a második világháború kitöréséig.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth András
Hidrogén és kén anyagcserében szerepet játszó NAD+/NADP+ függő enzimek Thermococcus litoralis hipertermofil archaebaktériumban.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Sára
Lumineszcencia és π elektronállapotok széntartalmú amorf vékonyrétegekben.
[Thesis] (Unpublished)

U

Ujlaki Tamás
A tulajdon korlátozása elméleti, történeti, jogösszehasonlító, kodifikációs és alkotmányos nézőpontból.
[Thesis] (Unpublished)

V

Venglovecz Viktória
Examination of primary epithelial cells under normal and pathophysiological conditions.
[Thesis] (Unpublished)

Verók Attila
„Es blickt die halbe Welt auf deinen Lebens-Lauff, Und nimmt das, was Du schreibst, mit grosser Ehrfurcht auf.” Martin Schmeizel (1679-1747) élete és munkássága.
[Thesis] (Unpublished)

Villányi Zoltán
How is expression of the importin-β encoding Ketel gene of Drosophila regulated?
[Thesis] (Unpublished)

Viola Réka
Antidepressant consumption in hungary and health-related quality of life assessment in patients with depression.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zachar Judit
A Jánoshalma ortogneisz blokk kőzettani felépítése, fejlődéstörténete és korrelációs lehetőségei.
[Thesis] (Unpublished)

Zalatnai Márta
Alföldi gyeptársulások határainak szerkezete és kapcsolata edafikus háttértényezőkkel.
[Thesis] (Unpublished)

Zimmermann Aliz
Cerebral blood flow regulation following hypoxic attacks and seizures in the newborn piglet.
[Thesis] (Unpublished)

Zsigmond Laura
A mitokondriális elektrontranszportot befolyásoló Arabidopsis PPR40 fehérje szerepe az abiotikus stresszválaszokban.
[Thesis] (Unpublished)

É

Éder Katalin
The biological role of Tribbles proteins in the inflammatory responses of monocytes. The link between inflammation and atherosclerotic signals.
[Thesis] (Unpublished)

Ó

Ózsvári Béla
The role of trypsin and bile acids in acute and chronic pancreatitis.
[Thesis] (Unpublished)

Ú

Újfaludi Zsuzsanna
A Drosophila p53 működésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. január 29. 13:53:16 CET.