Items where Year is 2007

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö
Number of items: 102.

A

Acsai Károly
Pharmacological modulation of the cardiac Na+/Ca2+ exchanger: role in the study of Ca2+ handling and possible therapeutic applications.
[Thesis] (Unpublished)

Alapi Tünde
Kisnyomású higanygőzlámpák alkalmazása szerves víz- és légszennyezők lebontásában.
[Thesis] (Unpublished)

Ambrus Rita
Improvement of the solubility and dissolution rate of nifluminic acid to achieve rapid drug release.
[Thesis] (Unpublished)

B

Babos Magor
A bélrendszer MR vizsgálatában alkalmazható impulzusszekvenciák optimalizálása és endoluminális kontrasztanyagok tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Bajmócy Zoltán
A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben.
[Thesis] (Unpublished)

Balaton Gergely
Dental aspects of systemic genetic diseases - Williams-Beuren syndrome and cleidocranial dysplasia.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh András
Az aprófalvas településállomány differenciálódási folyamatai Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs Péter Attila
Binary Tomography Using Geometrical Priors: Uniqueness and Reconstruction Results.
[Thesis] (Unpublished)

Bató Szilvia
A "büntetési rendszer" átalakításának megjelenése Kossuth Lajos Pesti Hírlapjában (1841-1844).
[Thesis] (Unpublished)

Beke Szabolcs
Studies on preparation technics and properties of nanomaterials for medical applications.
[Thesis] (Unpublished)

Bihari Zoltán
Mikroorganizmusok alkalmazása az olajiparban – az Acinetobacter haemolyticus AR-46 jelű, új n-alkánbontó törzs izolálása és karakterizálása.
[Thesis] (Unpublished)

Bjelik Annamária
Interaction of amyloid precursor protein and lipid metabolism with relevance to Alzheimer's disease.
[Thesis] (Unpublished)

Bodogai Monica
Functional and regulatory characterization of the ntrPR operon of Sinorhizobium meliloti.
[Thesis] (Unpublished)

Bohus János
Speciális excimer lézerek.
[Thesis] (Unpublished)

Budai Mária
Összehasonlító fogmorfológiai vizsgálat a történeti és a mai népesség körében.
[Thesis] (Unpublished)

Bálint Zoltán
Investigating biological samples with atomic force microscope: from living cells to molecular level.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csupor Dezső
Investigation of the diterpene alkaloids of Aconitum species native to the Carpathian Basin.
[Thesis] (Unpublished)

Csősz Sándor
Hangyák taxonómiai és faunisztikai vizsgálata a Kárpát-medencében (Hymenoptera: Formicidae).
[Thesis] (Unpublished)

D

Deák István
A megbízható és valós összkép érvényesülési környezete a hazai és nemzetközi számviteli szabályozásban.
[Thesis] (Unpublished)

Doró Péter
Utilization of oral antidiabetic drugs in Csongrád county between 1998 and 2004: : adherence and persistence with therapy.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fantoly Zsanett
A jogi személyek büntetőjogi felelőssége európai kitekintéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Arnold Péter
A Mo2CMo(100) rendszer oxidációjának és adszorpciós tulajdonságainak vizsgálata foton-, elektron- és ion-spektroszkópiai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Fazekas Sándor
„A soknyelvű tolmács” – A Sebes agynak késő sisak forrásai, műfaj- és eszmetörténeti jellemzői –.
[Thesis] (Unpublished)

Fresli Mihály
Andrej Rubljov alakja a középkori orosz kultúrában és Andrej Tarkovszkij filmjében.
[Thesis] (Unpublished)

Fórizs Gergely
"Az emberképzet' philosophiája" : Berzsenyi mint elméletíró.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gellén Klára
A színlelés jogi természete, különösen a szerződések körében.
[Thesis] (Unpublished)

Gera László
Reperfusion injury of the periosteal microcirculation.
[Thesis] (Unpublished)

Glavinas Hristos
Utilization of membrane vesicles to study the interaction of the ABCB1 and ABCG2 transporters and small molecules to predict the ADME properties of pharmaceuticals.
[Thesis] (Unpublished)

Gábris Aurél
Multi-partite quantum optical systems for quantum information processing.
[Thesis] (Unpublished)

Görbe Anikó
Direct cell-cell communication through gap junctions during early skeletal muscle development and regeneration in the rat.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hajdú Edit
Légúti infekciót okozó baktériumok terápiás hatékonyságot befolyásoló rezisztenciáinak és rezisztencia mechanizmusainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Halmosi Péter
Önkormányzatok vagyoni és pénzügyi kockázatai Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Hercz Mária
A pedagógusok gondolkodása a gyermekek kognitív fejlődéséről és fejlesztéséről.
[Thesis] (Unpublished)

Hodos Mária
Titanát nanocsövek szintézise, jellemzése és egy lehetséges képződési modellje.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Péter
The ‘gas of circles’ model and its application to tree crown extraction.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Szilvia
A kibocsátási jogok kereskedelmének nemzetközi háttere, közösségi szabályozásának kialakulása.
[Thesis] (Unpublished)

Háznagy-Radnai Erzsébet
Examination of the volatile and non-volatile components of Hungarian Stachys species.
[Thesis] (Unpublished)

J

Jacqueline M. S. Law
Molecular Structures and Thermodynamic Functions of Phospholipid Components.
[Thesis] (Unpublished)

Jenei Mária
Tavi karbonátképződés a Duna-Tisza közén.
[Thesis] (Unpublished)

Jobbágy Zsolt
Studies on the regulation of the Pit2 sodium dependent phosphate transporter/amphotropic murine leukemia virus receptor.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Zsuzsanna
A börtön-egészségügy "gócpontjai" és ártalomcsökkentő kezdeményezések külföldön.
[Thesis] (Unpublished)

János-Zsigmond Kelemen
Bioinformatic analysis and digital signal processing on global gene expression screening data.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kempf Baiarma
Mongol'szkie zaimsztvovanija v tuvinszkom jazüke (A tuva nyelv mongol jövevényszavai).
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Petra Veronika
A Drosophila 26S proteaszóma p54 alegységének lehetséges extraproteaszómális szerepe.
[Thesis] (Unpublished)

Kolarovszki-Sipiczki Zoltán
Role of the adrenergic system in regulation of the resistance of the cervix of pregnant rat.
[Thesis] (Unpublished)

Komarek Levente
Strukturális változások a Dél-Alföld mezőgazdaságában a rendszerváltozás után (folyamatok és lehetőségek).
[Thesis] (Unpublished)

Kormányos Zsolt
Minimally invasive surgery of the uterine cavity: : resectoscope in use without hormonal preoperative treatment.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Eszter
Le Voyage dans la pensée de Diderot: sa fonction et sa critique dans la fiction, dans le récit de voyage et dans le discours philosophique et politique.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Gábor
A gyódi szerpentinit test fejlődéstörténete és környezetföldtani vonatkozásai.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács József
Modern geomatematikai módszerek alkalmazása hidrogeológiai feladatok megoldására.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Sándor
Az angolszász-magyar unitárius érintkezések a 19. században.
[Thesis] (Unpublished)

Kovácsné Lendvai Ágnes
Sejtciklus specifikus gének szabályozása a növényi növekedés és fejlődés során.
[Thesis] (Unpublished)

Kurucz Zoltán
Entanglement Assisted Quantum Communication Schemes.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lukovics Miklós
A lokális térségek versenyképességének elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Lukács Anita
Studies on the neurobehavioural toxic effects of the mitochondrial toxin, 3-nitropropionic acid.
[Thesis] (Unpublished)

M

Majó Zoltán
e-HRM: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága - the webolution of HR.
[Thesis] (Unpublished)

Makra Péter
Sztochasztikus rezonanciával elérhető jeljavítás és neurokardiológiai fluktuációk vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Marincs Ferenc
Regulation of nopaline uptake in Agrobacterium tumefaciens.
[Thesis] (Unpublished)

Marton Szabolcs
A magyar középkori szeszesitalok története (kumisz, sör, pálinka).
[Thesis] (Unpublished)

Mihály Nikolett
Hallgatói elégedettség kritériumai a tömegoktatás feltételei között.
[Thesis] (Unpublished)

Mikó István
Sceletomusculature and systematics of scelionidae (Hymenoptera: Platygastroidea).
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Andor
Galanin és monoaminerg rendszer jelentősége a vazopresszin kiválasztás.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Attila
Magyarország szőlő ültetvénystatisztikai műszaki térinformatikai rendszerének fejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Éva
Platina nanorészecskék SBA 15 szilikáton: szintézis, jellemzés és katalitikus aktivitás.
[Thesis] (Unpublished)

Monostori Adél
Egy vitatott életút : La Valette atya tevékenysége Martinique szigetén ; 1746-1762.
[Thesis] (Unpublished)

Mátyus Norbert
Dante Alighieri : Isteni színjáték - Pokol - Babits Mihály fordítása.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Nikoletta
Genetic background of venous leg ulcer development.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Tamás
Jog és irodalom - valami jog van ami irodalom -.
[Thesis] (Unpublished)

Nemesi Attila László
Az alakzatok kérdése a pragmatikában.
[Thesis] (Unpublished)

P

Palkovics Andrea
Út a kiegyezésig - spanyol szemmel : 1850-1868.
[Thesis] (Unpublished)

Pankotai Tibor
Az ADA2b adaptor fehérjéket tartalmazó hiszton acetiltranszferáz komplexek szerepének vizsgálata Drosophila melanogaster-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Patik Réka
A klaszteresedés lehetőségei és vizsgálata a kevésbé fejlett régiókban: példák a Dél-Alföldről.
[Thesis] (Unpublished)

Pintér Sándor
Therapeutic possibilities of brachial plexus avulsion injuries: clinical and experimental approaches.
[Thesis] (Unpublished)

Pál Margit
Az APC komplex TPR alegységeinek genetikai analízise Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Pál Zoltán
Evaluation of role of anaerobic bacteria in gynaecological infections; : such as bacterial vaginosis and infections due to long term use of contraceptive intrauterine devices.
[Thesis] (Unpublished)

Péti Miklós
Homérosz-értelmezések a 16-17. századi angol irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

R

Reisi Nassab Parya
Enhancement of the dissolution of meloxicam in binary systems.
[Thesis] (Unpublished)

Rinyu László
A primer kinon energetikai változásai a fotoszintetizáló baktériumok reakciócentrumában: mutáció, késleltetett fluoreszcencia és modell-számítások.
[Thesis] (Unpublished)

Rácz Gábor Z.
The expression of muscle specific genes in mechanical ventilation and regeneration.
[Thesis] (Unpublished)

Révész Béla
A titok mint politika. A titkosszolgálatok politológiai kutatásának lehetőségei.
[Thesis] (Unpublished)

S

Sallai László
Crystal structure of the AAA+ and DNA-binding domain of the szigma54-activator ZraR.
[Thesis] (Unpublished)

Soós Judit
Parp activation and inflammatory reaction in selective neurodegeneration.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Áron
A drosophila melanogaster 26s proteaszóma RTP1 alegységeinek molekuláris genetikai és funkcionális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szatmári Anna-Mária
A brasszinoszteroid bioszintézis és érzékelés napszakos szabályozása.
[Thesis] (Unpublished)

Szepes Anikó
Application of non-conventional methods in the physicochemical processing of pharmaceutical biopolymers for the aim of drug formulation :.
[Thesis] (Unpublished)

Szepes Zoltán
Aggressive and protective mediators in the regulation of intestinal mucosal integrity.
[Thesis] (Unpublished)

Szeverényi Sándor
Prototipikus tulajdonságfogalmak lexikai kategorizációja a nganaszanban.
[Thesis] (Unpublished)

Széchenyi Aleksandar
C4 és C8 szénhidrogének átalakulása Mo2C és Re tartalmú katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Székely Gyöngyi
The regulatory roles of P5CS genes in Arabidopsis thaliana.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tanács Attila
Regisztrációs módszerek és orvosi alkalmazásaik.
[Thesis] (Unpublished)

U

Unger Zoltán
Vetőstatisztika és fraktálgeometria földtani alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

Urbanik Tímea
Keletkezéstörténetek. Intratextuális és genetikus kapcsolatok Mészöly Miklós prózájában.
[Thesis] (Unpublished)

V

Veres Katalin
Variability and biologically active components of some Lamiaceae species.
[Thesis] (Unpublished)

Veszelka Szilvia
Protection againts blood-brain barrier damages in pathological conditions: in vivo and in vitro studies.
[Thesis] (Unpublished)

Virányi Zsanett
Migráció- és diffúzióvezérelt instabilitás autokatalitikus ionreakciókban.
[Thesis] (Unpublished)

Virók Dezső
Genomics, phosphoproteome and molecular epidemiology analyses of Chlamydia infection.
[Thesis] (Unpublished)

W

Waldhauser Tamás
Minimal clones.
[Thesis] (Unpublished)

Wenner Éva
Italo Svevo regényei az Osztrák-Magyar Monarchia szellemi életének kontextusában.
[Thesis] (Unpublished)

Wéber Péter
Regime Changes, Public Memory and the Pursuit of Justice: The Case of German-Speaking Jews in Bukovina(1920-1960).
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zöllei Éva
Human cardiovascular baroreflex regulation : different methods of measurement.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ágoston Vilmos
Hálózati modellek alkalmazása a molekuláris biológia néhány problémájára.
[Thesis] (Unpublished)

Ö

Ötvös Zsolt
Szénnanocsövek adszorpciós tulajdonságainak sebesség-spektroszkópiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. január 29. 12:48:29 CET.