Items where Year is 2006

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö
Number of items: 161.

B

Bagaméry Farkas
Kétdimenziós modellek kritikus viselkedése Inhomogén perturbációk esetén.
[Thesis] (Unpublished)

Bagi Krisztina
Rögzített sertés hasnyálmirigy lipáz előállítása, jellemzése és alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Bakota Lídia
A kalmodulin génexpresszió változása a patkányagyban fejlődéstani és kísérletes körülmények között.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh Ádám
A nacionalizmus szerepe a görög külpolitikai gondolkodásban 1897-1912.
[Thesis] (Unpublished)

Balogi Zsolt
Kismolsúlyú hősokkfehérjék membrán kölcsönjatásai.
[Thesis] (Unpublished)

Baltás Eszter
Treatment of skin diseases with 308 nm xenon chloride ultraviolet B laser.
[Thesis] (Unpublished)

Bartyik Katalin
Diagnostic, therapeutic and biochemical aspects of childhood management.
[Thesis] (Unpublished)

Benkő Dávid
The equilibrium measure and the Saff's conjecture.
[Thesis] (Unpublished)

Berecz Ágnes
Janzenista olvasmányok Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Bogácsi-Szabó Erika
Populációgenetikai és diagnosztikai célú mitokondriális DNS és autoszómális marker vizsgálatok Magyarországon feltárt régészeti csontleletekből és modern mintákból.
[Thesis] (Unpublished)

Bogáts Gábor
Innovative potentials in cardiac surgery.
[Thesis] (Unpublished)

Burkovics Péter
A humán Ape2 fehérje szerepe a DNS reparációban.
[Thesis] (Unpublished)

Bálint András Ferenc
A búza réztoleranciáját és a hajtás Cu-, Fe-, Mn- és Zn- koncentrációját befolyásoló lókuszok térképezése.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csáki Róbert
Szolubilis metán monooxigenáz réz ion függő szabályozásának vizsgálata Methylococcus capsulatus (Bath) törzsben.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dallos Attila
The role of neuropeptides in the physiology of the human skins.
[Thesis] (Unpublished)

Domonkos Ildikó
A foszfatidil-glicerin szerepe az 1. fotokémiai rendszer szerkezetében és funkciójában.
[Thesis] (Unpublished)

Dudás Bertalan
Significance of neurotransmitter inputs of the gonadotropin-releasing hormone neuronal system in the human diencephalon.
[Thesis] (Unpublished)

Dóczi Ilona
Studies of human pathogenic fungi: development of identification schemes, use of molecular genetic methods for their detection and evaluation of their susceptibilities.
[Thesis] (Unpublished)

E

Erős Gábor
Possibilities of mucosal protection in bile-induced esophageal inflammation.
[Thesis] (Unpublished)

F

Farkas Zoltán
A mindenegység vándora – Vlagyimir Szolovjov.
[Thesis] (Unpublished)

Fehér András
Formulation and investigation of in situ gelling lyotropic liquid crystalline systems.
[Thesis] (Unpublished)

Fehér Tamás
Construction and characterisation of a multi-deletion Escherichia coli strain.
[Thesis] (Unpublished)

Fehér Z. Liliána
Application of microarray and quantitative real-time PCR methods in oncology.
[Thesis] (Unpublished)

Fejes Imre
Lifestyle factors affecting male fertility.
[Thesis] (Unpublished)

Fekete Árpád
Tauber-típusú tételek közönséges és statisztikus konvergenciára, statisztikus határértékre.
[Thesis] (Unpublished)

Fenyves Miklós
Kontingencia és elbeszélés. Thomas Bernhard prózája a hetvenes-nyolcvanas években.
[Thesis] (Unpublished)

Fogarasi Sándor
A karsztvíz beszivárgás éghajlati adottságainak vizsgálata a Dunántúli-középhegységben 1850-2000.
[Thesis] (Unpublished)

Frey Krisztina
Arany/átmenetifém-oxid határfelület módosítása: a szerkezet és a katalitikus tulajdonságok közötti összefüggés vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Füle Miklós
Fotolumineszcencia és optikai elnyelés a sávhatárok közelében amorf szén vékonyrétegekben.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Vanda
Abszolút konvergens Fourier sorok és függvényosztályok.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gajda Zita
Involvement of gap junctions in epileptogenesis and manifestation of seizures of the immature and adult neocortex.
[Thesis] (Unpublished)

Gallyas Éva
Novel therapeutic modalities for the treatment of ophthalmic diseases.
[Thesis] (Unpublished)

Garami Attila
Mannose activation pathway for glycoconjugate biosynthesis is indispensable for Leishmania virulence - a study that identifies potential drug targets and vaccine development candidates.
[Thesis] (Unpublished)

Gazdag Zsolt
Shape preserving tree transducers.
[Thesis] (Unpublished)

Giricz Zoltán
Stress adaptation of the heart: role of hyperlipidemia and MMP-2.
[Thesis] (Unpublished)

Granasztói Olga
Francia könyvek magyar olvasói - A tiltott irodalom fogadtatása Magyarországon 1770-1810.
[Thesis] (Unpublished)

Gunics Gyöngyi
Interactions between antibiotics and non-conventional antibiotics on resistant bacterial strains.
[Thesis] (Unpublished)

Gyémánt Nóra
Multidrug resistance reversal effect of organosilicon, terpenoid and flavonoid derivatives on various tumor cell lines in vitro.
[Thesis] (Unpublished)

György Andrea
The molecular of AT-rich DNA binding proteins in the developing brain.
[Thesis] (Unpublished)

Gárdián Gabriella
Experimental neuroprotective therapeutics in animal models of Huntington's disease and Parkinson's disease.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hassan M. Abdo Hassan Bin
Increasing the bioavailability of gemfibrozil via complex formation with cyclodextrins and study of the complexes characteristics.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyi Hedvig
The general relationship between the structure an function of proteins.
[Thesis] (Unpublished)

Hollán Miklós
A büntetőjog-ellenes cselekményből eredő vagyon elkobzása - Szankció a büntetőjog és a jogállamiság határán.
[Thesis] (Unpublished)

Hunyadfalvi Zoltán
Kisléptékű heterogenitás vizsgálatok a törmelékes üledékben röntgen komputer tomográf alkalmazásával.
[Thesis] (Unpublished)

Hunyadi Attila
Serratula wolffii, as a promising source of ecdysteroids.
[Thesis] (Unpublished)

I

Imre Béla
Klórozott szénhidrogének hidrodeklórozása Pt- és Pd-tartalmú zeolitokon.
[Thesis] (Unpublished)

Imreh Szabolcs
Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése.
[Thesis] (Unpublished)

J

Juhász Ákos
Néhány fekete Aspergillus faj mitokondriális genom vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Jójárt Balázs
Quantitative structure-activity relationship calculations in the field of oxytocin receptor antagonists.
[Thesis] (Unpublished)

Jókai Rita
A Napóleon-kép avagy Korzika francia integrációja?
[Thesis] (Unpublished)

Jóri Johanna
La mobilité scolaire transfrontailére dans la région de Szeged.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kaiser Patricia
Development and optimization of reference measurement procedures.
[Thesis] (Unpublished)

Kampler Béla
Az önkormányzati adóztatás elméleti és gyakorlati kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Kelen Ákos
A mikrohullámú energia alkalmazása az ún. egyterű örvényáramú granuláló és vakuumszárító berendezésekben; Új orális, kombinált hatóanyag-tartalmú tabletta kifejlesztése, különös tekintettel, annak dielektromos vakuumszárítására.
[Thesis] (Unpublished)

Kevei Éva
A ZEITLUPE fehérje szerepének vizsgálata a növényi cirkadián óra működésében és a fényszabályozott folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Kis Kornélia
The role of TLR2 and TLR4 in the immune functions of epidermal cells and in the pathogenesis of acne.
[Thesis] (Unpublished)

Klausz Gergely
The investigation of cytokine activation and gene polymorphisms in Helicobacter pylori infection and in Crohn's disease.
[Thesis] (Unpublished)

Komár Krisztián
Az Osztrák-Magyar Monarchia és Egyiptom kapcsolatai 1882-1914.
[Thesis] (Unpublished)

Konstantinova Zhiponova Miroslava
The effects of stress factors on gene expression in higher plants.
[Thesis] (Unpublished)

Kopa Zsolt
Non hormonal options in the evulation of male infertility and their therapeutic consequences.
[Thesis] (Unpublished)

Kopniczky Zsolt
The effect of neurosurgical ablation of the entorhinal cortex.
[Thesis] (Unpublished)

Kosztopulosz Andreász
Az üzleti angyalok szerepe a fiatal, növekedésorientált kisvállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Attila
Polymorphism of HLA class II alleles and tumor necrosis factor alpha promoter alleles in Hungarian patients with systemic lupus erythematosus and with primary Sjögren's syndrome.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Csaba
Az országhatármentiség értelmezésének földrajzi problémái.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Ferenc
Tájváltozások értékelése geoinformatikai módszerekkel a Duna-Tisza közén különös tekintettel a szárazodás problémájára.
[Thesis] (Unpublished)

Kozák Péter
A belvízjárás összefüggéseinek vizsgálata az Alföld délkeleti részén, a vízgazdálkodás európai elvárásainak tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Krecsmarik Mónika
A krónikus alkoholfogyasztás hatása a nitrogén monoxid szintézise patkány és egér bélidegrendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Kríza Ágnes
A középkori orosz képteológia gyökerei és útkeresései. Ioszif Volockij Poszlanyije ikonopiszcu c. műve, forrásai és hatása a XVI. század teológiai irodalmára.
[Thesis]

Kun Róbert
Reaktív nanorészecskéket tartalmazó réteges szerkezetek és ultravékony filmek fotokatalitikus tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Kuncz Ádám
The treatment of trigeminal neuralgia with microvascular decompression. The role of magnetic resonance angiography in the indication of surgical treatment in trigeminal neuralgia.
[Thesis] (Unpublished)

Kárai László
The vanilloid receptor: localization, function, and its potential as a new target for the treatment of pain.
[Thesis] (Unpublished)

Kérchy Anna
Self-freakings. Body-texts in Angela Carter's trilogy - Feminist grotesque bodies, fictionalized identities, and somatized narratives in The Passion of New Eve, Nights at the Circus, and Wise children.
[Thesis] (Unpublished)

Kómár Mária
Health and health determinants among various national minorities in South-east Hungary.
[Thesis] (Unpublished)

L

Labádi Gergely
"ez a' theoria helyes theoriája e" A felvilágosodás kori magyar episztola műfaja poétikai és médiatörténeti megközelítésben.
[Thesis] (Unpublished)

Leitgeb Balázs
Az endomorfinok konformáció-analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Lengyel Zsuzsanna
Functional neurotoxicity of insecticide xenobiotics in rats in combined experimental exposure.
[Thesis] (Unpublished)

Liszkay Gabriella
The prognostic significance of sentinel lymph node biopsy in malignant melanoma.
[Thesis] (Unpublished)

Lovács Andrea
Meseváltozatok a jelenkori magyar irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Lovászy László Gábor
"Semmit rólunk, nélkülünk!" - A fogyatékos emberek jogi helyzete Európában, különös tekintettel a fogyatékos emberekre vonatkozó nemzetközi, amerikai egyesült államokbeli és Európai Uniós jog fejlődésére.
[Thesis] (Unpublished)

M

Makai Melinda
Structure and drug release study of lamellar liquid crystals containing Brij 96 as nonionic surfactant.
[Thesis] (Unpublished)

Maróti Miklós
Decidability in algebra.
[Thesis] (Unpublished)

Meriggi Simone
Studio storico-politico della destra italiana dal dopoguerra ad oggi.
[Thesis] (Unpublished)

Mitring Éva
A kvalitatív hiperkorrekció létrejöttében szerepet játszó nyelvi tényezők kvantitatív vizsgálata a (bV) és (bVn) változók valamint a (-t végű igék kijelentő módja) és a (-t végű igék felszólító/kötőmódja) változók esetében.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Annamária
Plasmid curing in ecosystems of bacteria, efflux pump inhibitors in bacteria and cancer cells.
[Thesis] (Unpublished)

Márk László
A csontkémiai vizsgálatok jelentősége és alkalmazása a történeti és igazságügyi antropológiában.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Antal
Diszkrét tomográfiai és PACS képfeldolgozó rendszerek.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Béla
Asymptotic Bernstein type inequalities.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Krisztina
Neuroprotection by pharmacological preconditioning, the role of the mitochondrial ATP-sensitive K+ channel.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Zsolt
A jogi oktatás fejlődése és aktuális kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Németh-Görög Hajnalka
Neuroprotective effects of kynurenine and related compounds.Electrophysiological and behavioral studies.
[Thesis] (Unpublished)

Nótári Tamás
Fejezetek Bajorország kora középkori történetéből a salzburgi történeti források tükrében (VIII.-IX. század).
[Thesis] (Unpublished)

O

Obrodina László
Le CTh 3,7,2 et les mariages mextes.
[Thesis] (Unpublished)

Otgonchimeg Rentsendorj
Transcriptional regulation of the martilin-1 gene.
[Thesis] (Unpublished)

P

Paczona Róbert
Minimally invasive endo-laryngo-microsurgery for precancerosis and early cancer of the vocal cords, and a new diagnostic laryngoscopy and surgical training device.
[Thesis] (Unpublished)

Palotás András
BiochemiCa2+l studies in Alzheimer's disease: the APParent diagnostic and therapeutic role of antipsychotics on calcium homeostasis and amyloid-precursor-protein metabolism.
[Thesis] (Unpublished)

Pelsőczi-Kovács István
New methods for modification of a biomaterial surface to improve its osseointegration.
[Thesis] (Unpublished)

Pethő Ildikó
A zenei elv, zenei műfajok és kompozíciós technikák Weöres Sándor költészetében.
[Thesis] (Unpublished)

Pettkó-Szandtner Aladár
Lucerna ciklin-függő kináz inhibitor fehérje jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Pihurik Judit
Naplók és memoárok a keleti hadszíntérről 1942.
[Thesis] (Unpublished)

Polgár Szabolcs
Kelet-Európa és a nemzetközi kereskedelem a 8-10. században (Az írott források tükrében).
[Thesis] (Unpublished)

Propszt Eszter
Untersuchungen zur Interdiskursiven Konstruktion ungarndeutscher Identität in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur.
[Thesis] (Unpublished)

Pádár Petra
Stereoselective syntheses of nitrogen-containing heterocyclic compounds in intra- and intermolecular 1,3-dipolar cycloaddition reactions.
[Thesis] (Unpublished)

Péter Róbert
The Mysteries of English Freemasonry: Janus-Faced Masonic Ideology and Practice between 1696 and 1815.
[Thesis] (Unpublished)

Péterfi Zoltán
Neuronal and hormonal influences in sleep regulation.
[Thesis] (Unpublished)

Péti Márton
A fenntarthatóság elvére épülő területi tervezés.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rus Florentina
Expression and novel function of Filamin-240 in lamellocyte development in Drosophila.
[Thesis] (Unpublished)

Rác Bulcsú
Szulfonsavcsoporttal funkcionalizált elektrofil katalizátorok szintézise és alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Rácz Ervin
Nemlineáris jelenségeg vizsgálata lézerplazmákban nagy lézerintenzitásokon.
[Thesis] (Unpublished)

Röst Gergely
Periodikus funkcionál-differenciálegyenletek bifurkációelmélete.
[Thesis] (Unpublished)

S

Serényi Tamás
Félvezető vékonyrétegek és pontláncok kölcsönhatása elektromágneses mezővel.
[Thesis] (Unpublished)

Simon Anna
A distinct GABAerg cell type: studies on the neurogliaform cell in the cerebral cortex.
[Thesis] (Unpublished)

Sinkó Ildikó
A dohányzás okozta DNS károsodások és javításuk vizsgálata emberi Cumulus és Granulosa sejtekben.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos György
A meder dinamikájának vizsgálata a Maros magyarországi szakaszán.
[Thesis] (Unpublished)

Sohár Nicolette
Ophthalmological signs and lysosomal enzyme activities in patients with polysystemic diseases.
[Thesis] (Unpublished)

Solymár Edit
MCM-41 és SBA-15 mezopórusos szilikátok előállítása és szerkezetének tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Spengler Gabriella
Attempts to reduce drug resistance of bacteria and cancer cells.
[Thesis] (Unpublished)

Szabadics János
Consequences of sequences: Studies on convergent and divergent elements of neorotical inhibitory microcircuits.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Zoltán
Biological markers in depression: light effects and dopamine functions.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Péter Gábor
Egybevágó körök pakolásai négyzetben-korlátok, ismétlődő minták és minimálpolinomok.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Tamás
A grafit-oxid kémiai és nanoszerkezete.
[Thesis] (Unpublished)

Szakács Réka
Neuronal proto-oncogene expression in the pharmacological assessment of the synaptic mechanisms of the hippocampus in rats.
[Thesis] (Unpublished)

Szamecz Béla
Heterológ fehérjék expressziójára alkalmas rendszer fejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Szameczné Rutkai Edit
A Lambda bakteriofág másodlagos attachment helyekre való integrációja megváltozott specifitású int mutánsok esetén.
[Thesis] (Unpublished)

Szatmári József
Geoinformatikai módszerek és folyamatmodellek alkalmazása a széleróziós vizsgálatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Szegedi Viktor
Effects of amyloid B1-42 investigated by in vivo single-unit electrophysiology: Ionotropic glutamate receptors and neuroprotection.
[Thesis] (Unpublished)

Szekeres András
Hazai talajmintákból izolált Trichoderma törzsek ökofiziológiai és molekurális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szigeti Kinga
Charcot-Marie-Tooth disease and related peripheral neuropathies: the role of genetic testing.
[Thesis] (Unpublished)

Szigeti Zsolt
Effects of preconditioning on myocardial regional contractility during low-flow ischaemia; the possible role of nitric oxide.
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyi István
Metalloenzimek szerkezeti és funkcionális modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Szondi Ildikó
Nemzetiségi demográfiai viszonyok a déli szláv országokban, különös tekintettel a magyarság adataira.
[Thesis] (Unpublished)

Szuperák Milán
Ivarsejtek kialakulásában szerepet játszó faktorok azonosítására alkalmas genomszintű vizsgálati módszerek kidolgozása Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Szájli Ágota
D-gyűrűben módosított heteroatomot tartalmazó szteroidok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Székely Melinda
A Római Birodalom keleti kereskedelme Plinius Naturalis Historia című műve alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Sághy Miklós
A fény retorikája - A technikai képek szerepe Mándy Iván és Mészöly Miklós munkáiban.
[Thesis] (Unpublished)

Sós Katalin
A radioaktív háttérsugárzás vizsgálatának eredményei Szegeden.
[Thesis] (Unpublished)

Süli Zakar Tímea
Kismolekulák reakciójában képződő felületi formák és köztitermékek vizsgálata infravörös spektroszkópiai módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

T

Takács Mária
Hidrogén metabolizmusban szerepet játszó gének és géntermékek vizsgálata Thermococcus litoralis-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Tandori Mária
A korzikai angol királyság és alkotmánya 1794-1796.
[Thesis] (Unpublished)

Terhes Gabriella
Investigation of some clinically important toxin-producing anaerobic bacteria and their epidemiology.
[Thesis] (Unpublished)

Tompa Tamás
2D physical properties in the responses of the macaque inferotemporal cortex.
[Thesis] (Unpublished)

Táborosi Zsuzsanna
Székesfehérvár kisiparos társadalma a két világháború között.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Fanni
Receptor binding and functional biochemical studies on synthetic μ-opioid receptor selective ligands.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Ildikó
Anjou-kori Oklevéltár XV. (1331.).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth László
Posterior-based speech models and their application to Hungarian speech recognition.
[Thesis] (Unpublished)

Török Roland Sándor
Gyógyszerhatóanyagok és sztérikusan gátolt aminosavak királis folyadékkromatográfiás elválasztása.
[Thesis] (Unpublished)

Tüske Zsófia
Influence of the surface free energy on the parameters of pellets.
[Thesis] (Unpublished)

U

Ughy Bettina
Phycobilisome assembly in Synechocystis sp. strain PCC6803.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vasas Andrea
Isolation and structure elucidation of diterpenes from Hungarian Euphorbia species.
[Thesis] (Unpublished)

Venkei Zsolt
α-tubulin4 is essential for the formation of long microtubules to push apart the daughter centrosomes along the nuclear perimeter during early Drosophila embryogenesis.
[Thesis] (Unpublished)

Vesselényi István
Többfalú szén nanocsövek katalitikus előállítása és a képződési mechanizmus vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Vinkó Tamás
Globális optimalizálási módszerek továbbfejlesztése, tesztelése és alkalmazása atomklaszter feladatokra.
[Thesis] (Unpublished)

Vukics András
Mobile atoms in a cavity field: Statical and quantum aspects.
[Thesis] (Unpublished)

W

Weisz Boglárka
Vámok és vámszedés az Árpád-kori Magyarországon (Történeti áttekintés, adattár).
[Thesis] (Unpublished)

Wolfárt Krisztina
Reversal of efflux pump-mediated multidrog resistance in bacteria and tumour cells.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zalán Zita
Syntheses and ring-closures of difunctional tetrahydroisoquinolines.
[Thesis] (Unpublished)

Zana Marianna
Oxidative DNA damage and apoptosis in Down's and Alzheimer's lymphocytes.
[Thesis] (Unpublished)

Zvara Edina
Libros habere A szakolcai ferencesek könyvkultúrája a 16-17. századi Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Zádori Zoltán
Új virális funkciók felismerése szekvenciaelemzéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ács Klára
A glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenázt (GPD) kódoló gén klónozása Mucor circinelloides-ből transzformációs rendszer kidolgozása céljából.
[Thesis] (Unpublished)

Ö

Ötvös Krisztina
Felismerések a nitrogén oxid sejtosztódást és differenciációt szabályozó tulajdonságáról lucernában.
[Thesis] (Unpublished)

Özge Gündüz
Biochemical, functional and pharmacological characterization of novel hexapeptide ligands targeting nociceptin/orphanin FQ receptor, in vitro and in vivo studies.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. november 29. 10:18:52 CET.