Items where Year is 2004

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | Ó
Number of items: 139.

A

Almeida R.P. David
Rational molecular fragmentation model As a method for the structural analysis of large drugs: a case study concerning the conformations of carvedilol in terms of quantum theoretical and experimental NMR spectroscopy.
[Thesis] (Unpublished)

Andrásfalvy K. Bertalan
Modulation of dendritic AMPA receptors by different forms of synaptic plasticity.
[Thesis] (Unpublished)

B

B. Kiss Attila
A radikális pacifizmustól a nagyszombati béketárgyalásig. Egy 17. századi kolozsvári peregrinus-tipográfus, Erdély nyugat-európai ágense: Adam Franc (1639-1717) pályaképe.
[Thesis] (Unpublished)

Bali Enikő
Fluid/melt - wall rock interaction in the upper mantle beneath the central Pannonian basin.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh Sándor
A körzeti orvostól a háziorvosig - az alapellátás változásai és népegészségügyi kihívásai a 21. század elején.
[Thesis] (Unpublished)

Barta Csengele
In vivo detection of light stress induced reactive oxygen species in plants.
[Thesis] (Unpublished)

Barta Károly
Talajeróziós modellépítés a EUROSEM modell nyomán.
[Thesis] (Unpublished)

Bashtovyy Denys
Molecular modeling of selected transmembrane proteins.
[Thesis] (Unpublished)

Beer Zsuzsanna
Szomatikus és Y kromoszómán lokalizálódó STR markerek populációgenetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Ben Yousif Nuri Muhammed
Complete polynomial vector fields and warped product manifolds.
[Thesis] (Unpublished)

Benedek Krisztina
Visual disturbances in neuro-ophtalmological diseases with headache.
[Thesis] (Unpublished)

Beniczky Sándor
Functional consequences of basal ganglia pathologies.
[Thesis] (Unpublished)

Bodai László
Application of a Drosophila model to study Huntington's disease pathogenesis in vivo.
[Thesis] (Unpublished)

Budavári Viktória
Módosított felületű elektródok.
[Thesis] (Unpublished)

Bujdosó Erika
Role of recently discovered opioid neuropeptides in the regulation of open-field behaviour and the hypothalamo-pituitary-adrenal axis.
[Thesis] (Unpublished)

Burián Katalin
A Chlamydia pneumoniae és cyítomegalovírus immunológiája a fertőzések szerepe a cardiovasculáris betegségekben.
[Thesis] (Unpublished)

Burján Monika
A fordításról való gondolkodás története Magyarországon 1787 és 1883 között.
[Thesis] (Unpublished)

C

Cinege Gyöngyi Ilona
A c-típusú citokrómok biogenezisében résztvevő fehérjék szerepe és génjeik szabályozása Sinorhizobium meliloti-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Cserpán Erzsébet
Studies on κ-opioid receptor expression in cell cultures and human cortex.
[Thesis] (Unpublished)

Cservenka Judit
Aszimmetrikus primula hibrid zónák sajátosságai, a hibridek természetvédelmi és gyakorlati jelentősége.
[Thesis] (Unpublished)

Csiszár Marika
Szilárd fázisú fullerének elektrokémiája és bioelektrokémiai alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Csontos József
A normál alkánok és a melatonin konformációs analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Csányi Erzsébet
Quality Development of Semisolid Dermal Drug Delivery Systems.
[Thesis] (Unpublished)

D

Divéky Erika
A felszínközeli ózon mérése és vizsgálata Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

F

Falus György
Microstructural analysis of upper mantle peridotites: their application in understanding mantle processes during the formation of the Intra-Carpathian Basin System.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Zsolt
Pszichoretorikai vizsgálódások egy ambivalencia-elmélethez.
[Thesis] (Unpublished)

Fogarasi György
Angol nekromantika (Ideológia, kísértetjárás, retorika Wordsworthnél és a kritikai elméletben).
[Thesis] (Unpublished)

Franco Benazzi
Clinical features of bipolar-II disorder: focus on mixed depression.
[Thesis] (Unpublished)

Földvári Mihály
Taxonomic and faunistic studies of big-headed flies (Diptera: Pipunculidae).
[Thesis] (Unpublished)

Füzi Izabella
Meggyőzés és tropológia Platón - Nietzsche - de Man.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gellén Balázs
The role of fluctuating oxygen and carbon dioxide in development of retinopathy of prematurity.
[Thesis] (Unpublished)

Gyarmati Zsuzsanna
Synthesis, enzymatic resolution and transformations of alicyclic cis- and trans-1,2-difunctional compounds.
[Thesis] (Unpublished)

Gáspár Gábor
Susceptibility of human herpesvirus 8 as well as other herpesviruses and their enzymes towards various chemotherapeutical agents.
[Thesis] (Unpublished)

Gécseg Zsuzsanna
A francia nyelvű argumentum-pozíciójú NP determinánsainak szintaxisa és szemantikája.
[Thesis] (Unpublished)

Géczi Lajos
Clinical prognostic factors and investigation of chemoresistance in testicular cancer.
[Thesis] (Unpublished)

Gévay Gábor
Perfekt 4-politópok konstrukciója és osztályozása.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hackler László
Development of chemically modified glass surfaces and methods for microarray technologies.
[Thesis] (Unpublished)

Haszon Ibolya
Pathogenetic Studies of Vesicoureteric Reflux, Juvenile Essential Hypertension and Uremic Hemolysis.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedűs Márta
Klórozott etilének heterogén fotokatalitikus lebontása.
[Thesis] (Unpublished)

Heka László
A horvát-magyar közjogi viszony, különös tekintettel a horvátországi 1868:I. törvénycikkre és a magyarországi 1868:XXX. törvénycikkre.
[Thesis] (Unpublished)

Holló Csaba
Hálózati folyamatok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Márta
Kritika és relativitás Robert Musil A tulajdonságok nélküli ember című regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Szatmár
Injury-induced and hormonal state dependent plasticity in the rat central nervous system.
[Thesis] (Unpublished)

Hunyadi Zsolt
Hospitallers in the Medieval Kingdom of Hungary, c.1150-1387.
[Thesis] (Unpublished)

Hőgyes Endre
Effects of polyunsaturated fatty acids on brain development and aging.
[Thesis] (Unpublished)

J

Jakab Éva
Autokatalizátor elvonásának hatása frontreakciókra.
[Thesis] (Unpublished)

Joó Gabriella
The potential role of spinal ketamin in multi-component antinociception.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kanyó Tímea
Szén/szilikát nanokompozitok szintézise és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Karsai Krisztina
Az európai büntetőjogi integráció alapkérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Kasza Zsolt
Sclerotinia sclerotiorum patogenezisének molekuláris vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen Oguz
Visual and Cognitive Processes in Schizophrenia.
[Thesis] (Unpublished)

Kincses Zsigmond Tamás
Cortico-striatal circuitry in visual perception.
[Thesis] (Unpublished)

Kis Péter
A királyi szolgálónépi szervezetek.
[Thesis] (Unpublished)

Klukovits Anna
Neural regulation of uterine contractility in the rat: the role of adrenergic and sensory nerves.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsor András
Kernel-based feature extraction and speech technology applications.
[Thesis] (Unpublished)

Kokavecz János
Atomi erő mikroszkóp dinamikus és statikus üzemmódjainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kopár Lilla
The iconography of Viking-age stone sculptures: visual evidence of religious accommodation in the Anglo-Scandinavian communities of Northern England.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Ágnes Zsófia
The Power of the Imagination: A Contextual Model of Understandig in Henry James.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Beatrix
Kalmodulin génexpresszió a központi idegrendszer alacsony kópiaszámú kalmodulin mRNS tartalmú területein.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács László
Investigation of pathogenetic factors in primary Sjögren's syndrome - with special reference to an autonomic nervous system dysfunction.
[Thesis] (Unpublished)

Kurdi Gábor
A szegedi femtoszekundumos titán-zafír lézerrendszer építése során elért eredmények.
[Thesis] (Unpublished)

Kékesi Gabriella
Endogenous ligands in pain control at the spinal level: agmatine, endomorphin-1 and kynurenic acid.
[Thesis] (Unpublished)

Kónya Magdolna
Study of the microstructure of creams prepared with different surfactants.
[Thesis] (Unpublished)

Körtvély Előd
A kalmodulin gének kifejeződésének in silico, in vivo és in vitro vizsgálata a patkány központi idegrendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Kötél Emőke
"Nyeh sze pácsi" Örkény István egypercesei.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lakatos Melinda
The effect of environment on photocycle of proteorhodopsin.
[Thesis] (Unpublished)

Lengyel Csaba
Analysis of the ventricular repolarization in relation to the development of proarrhythmic effects induced by non-cardiac drugs in mammalian hearts.
[Thesis] (Unpublished)

Lovász Andrea
Jelen idejű holnemvolt - mesék a jelenkori magyar gyermekirodalomban -.
[Thesis]

Lázár István
Tudatlanság=jámborság : tudatlanság=istentelenség ; paradoxon és megoldása Petrarca: De sui ipsius et multorum ignorantia c. művében.
[Thesis] (Unpublished)

Lőrincz Andrea
Dendritic information processing: placement and effect of GABAergic synapses, gap junctions, and voltage-gated ion channels on cortical neurons.
[Thesis] (Unpublished)

M

Magyar Angéla Andrea
D-gyűrűben módosított nitrogéntartalmú szteroidok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Major Tamás
The influence of infections on the development of allergic disorders.
[Thesis] (Unpublished)

Markót Mihály Csaba
Garantált megbízhatóságú globális optimalizálási módszerek továbbfejlesztése korlátozásos feladatokra és alkalmazásuk körpakolási feladatok megoldása esetén.
[Thesis] (Unpublished)

Mihályi Attila
Pharmacodynamics of ß2-adrenergic receptor agonists and subtype-selective 1A ?adrenoceptor antagonists on the pregnant rat uterus in vitro?
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Zsolt
Chemical and biological investigations of ß-amyloid peptides.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Éva
Önszabályozó tanulás és iskolai eredményesség.
[Thesis] (Unpublished)

Mozsár Ferenc
A közjavak magánkereslete.
[Thesis] (Unpublished)

Márki Árpád
Characterisation of mű, kappa and delta opioid receptor selective antagonists by in vitro radioligand binding assays.
[Thesis] (Unpublished)

Mátés Lajos
Isolation, characterization and targeted inactivation of the mouse gene coding for matrilin-2 (Matn2).
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy András
Effects of a novel inhibitor of lipid peroxidation on injury caused by oxidative stress and ischemia-reperfusion.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy István
Hemo-cyte specific molecular markers in the hematopoiesis and innate immunity of Drosophila melanogaster.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Marcel
Cambios y continuidades en el pensamiento conservador mexicano decimonónico.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Lászlóné Antal Erzsébet
Az analógiás gondolkodás fejlesztése a biológia tantárgy keretében.
[Thesis] (Unpublished)

Nedeianu Saviana
Nitric oxide in membranes and aqueous media: spin trapping and interaction with spin labels. An electron paramagnetic resonance spectroscopic study.
[Thesis] (Unpublished)

Nédli Zsuzsanna Tünde
A Villányi-hegység bázisos teléreinek petrográfiája, geokémiája és petrogenetikája.
[Thesis] (Unpublished)

Németh József
Rétegszilikátokkal stabilizált ZnO és SnO2 nanorészecskék szerkezeti és fotooxidációs tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

O

Olasz Edit
Presentation of soluble antigens and haptens by murine bone marrow-derived dendritic cells - Implications for immunotherapy.
[Thesis] (Unpublished)

Opincariu Miklós
Cellular electrophysiological and pharmacological measurements on undiseased human myocardium.
[Thesis] (Unpublished)

Oroszi László
Membránfehérje-töltésátrendeződések detektálása három dimenzióban.
[Thesis] (Unpublished)

Orozco Librado Zapata
Los procesos de transformacion socieconomica en Europa del Este y América Latina en perspectiva historica comparada.
[Thesis] (Unpublished)

P

Paragi Gábor
Kicserélődési és korrelációs funkcionálok vizsgálata a sűrűségfunkcionál elméletben alap és gerjesztett állapotú rendszerek esetén.
[Thesis] (Unpublished)

Patakfalvi Rita
Ezüst nanokolloidok képződése és stabilizálása homogén fázisban és lamellás diszperz rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Pecze László
Effects of Environmental Pollutant Heavy Metals on the Electric Activity of the Somatosensory System in Rats in Acute Application.
[Thesis] (Unpublished)

Puskás Tamás
CT és UH segítségével végzett invazív diagnosztikus és terápiás beavatkozások - 1987-2003.
[Thesis] (Unpublished)

Párdutz Árpád
Systemic administration of nitric oxide donor nitroglycerin as an experimental model for migraine headache in rats.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rajda Cecília
Studies on etiology and pathogenesis of multiple sclerosis.
[Thesis] (Unpublished)

Raskó Tamás
C5-citozin metiltranszferázok szekvenciaspecifikus DNS felismerésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Resch Béla Endre
Examination of the contractility of human placental blood vessels in vitro.
[Thesis] (Unpublished)

Rovó László
Surgical anatomical aspect of cricoarytenoid joint.
[Thesis] (Unpublished)

Rákai Orsolya
Az irodalomtudós tekintete. Az önállósuló irodalom társadalmi integrációja és az esztétikai tapasztalat néhány problémája a magyar irodalomban 1780 és 1830 között.
[Thesis] (Unpublished)

S

Sepp Róbert
Use of routinely processed archive tissue samples in molecular genetic diagnostics.
[Thesis] (Unpublished)

Setiadi David Hadrian
Molecular Structures and Bio-redox Reaction Mechanisms of Vitamin E Models.
[Thesis] (Unpublished)

Sikovanyecz János
Clinical importance of fetometarnal transfusion after prenatal diagnostic procedures.
[Thesis] (Unpublished)

Somogyi Kálmán
A határsejtvándorlás szabályozásban résztvevő gének azonosítása és jellemzése ecetmuslicában.
[Thesis] (Unpublished)

Sutyinszki Mária
Izocinkona alkaloidok a heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezésben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Kornélia Ágnes
Analysis of border cell migration using systematic gain-of-function studies in Drosophila melanogaster.
[Thesis] (Unpublished)

Szailer Tamás
A H2S hatása a CO2 és a CH4 katalitikus átalakításában.
[Thesis] (Unpublished)

Szanyi János
Felszín alatti víztermelés környezeti hatásai a Dél-Nyírség példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Szatmári István
Syntheses and Transformations of α-Aminobenzylnaphthol Derivatives.
[Thesis] (Unpublished)

Szegedi Ágnes
Átmenetifémeket tartalmazó mezopórusos szilikátok fizikai-kémiai és katalitikus tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Szekeres György
Receptor functions and genetic polymorphisms in schizophrenia.
[Thesis] (Unpublished)

Szentpáli Károly
Comparison of the effects of acid and bile in the canine esophageal mucosa during acute experimental reflux esophagitis.
[Thesis] (Unpublished)

Szepesszentgyörgyi Ádám
A Szeged környéki csípőszúnyog-együttes mennyiségi és minőségi változásai az 1999. évben, és szúnyoglárva-gyérítésre alkalmas Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (Bti) alapú biológiai készítmény előállítása, koncentrálása és toxicitás-vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szigetvári Csaba
Inváziós növények szerepének összehasonlító vizsgálata nyílt homokgyepekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szilassi Péter
Rekreációs és mezőgazdasági szempontú tájértékelés a Káli-medencében.
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyi Gyöngyi
Dependency analysis and learning methods of declarative languages.
[Thesis] (Unpublished)

Szlanka Tamás
A 26S proteaszóma p54 alegységét érintő deléció előállítása és jellemzése Drosophila melanogaster-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Szok Délia
Effects of the peptides endothelin and CGRP on cerebral blood vessels in vitro.
[Thesis] (Unpublished)

Szűts Tamás
Problematikus Nyugat-Afrikai ugrópók nemek (Araneae: Salticidae) taxonómiai revíziója.
[Thesis] (Unpublished)

Séra Teréz
Korszerű minőségellenőrzés és sugárvédelem a nukleáris medicinában.
[Thesis] (Unpublished)

Sümeghy Zoltán
A Szeged városi hősziget területi és időbeli eloszlásának térképezése és elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Sümegi Máté
A Drosophila melanogaster 26A proteaszóma alegységösszetétele, alegységszerkezet-változásai és O-glikozilációi.
[Thesis] (Unpublished)

T

Takács János
Cellular elctrophysiological effects of the antiarrhythmic drugs.
[Thesis] (Unpublished)

Thoroczkay Gábor
Egyháztörténeti és forrástanulmányok a XI. századi magyar történelemről.
[Thesis] (Unpublished)

Thury Attila
Restenosis; mechanisms and its prevention after percutaneous coronary intervention.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Réka
A növényi cirkadián óra szerepének vizsgálata a fotoreceptor gének kifejeződésének szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth-Boconádi Rudolf
Bakteriorodopszin intermedierek fotoelektromos válaszai.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vajda Kornél
Microcirculatory heterogeneity during compromised flow conditions in the intestine.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Csaba
Selective lesion of the basal forebrain cholineric system as a model for Alzheimer's disease: a morphological analysis.
[Thesis] (Unpublished)

Viczián András
A fitokróm fotoreceptorok irányította jelátvitelben szerepet játszó transzkripciós faktor funkcionális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Váradi Gyula
Xantofill-ciklus függő folyamatok módosulása gyomnövények herbicid-rezisztens mutánsaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Várkonyi Tamás
Pathogenetic role of diabetic central and peripheral polyneuropathy in the development of impaired gastrointestinal motility.
[Thesis] (Unpublished)

Várszegi Tibor
Az ittlét (Dasein) öröme. A színpadi mű hermeneutikája.
[Thesis] (Unpublished)

Vékes Erika
Aminosav sztereoizomerek közvetett és közvetlen folyadékkromatográfiás elválasztása.
[Thesis] (Unpublished)

W

Wéber Csaba
Aminopirimidin és aminokinazolin vegyülettárak előállítása szilárd hordozón.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zádori János
The dilemma of the increased obstetric risk following assisted reproduction.
[Thesis] (Unpublished)

Závaczki Zoltán
Novel approoaches of assessment and treatment of male infertility.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ármeán Otília
Paragrammatika - Olvasatok az intertextualitás és a retorika hálójában.
[Thesis] (Unpublished)

Ó

Ónody Annamária
Cardiac stress and stress adaptation: roles of peroxynitrite and changes in gene expression.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. november 29. 10:30:46 CET.