Items where Year is 2004

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 139.

Almeida R.P. David
Rational molecular fragmentation model As a method for the structural analysis of large drugs: a case study concerning the conformations of carvedilol in terms of quantum theoretical and experimental NMR spectroscopy.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Andrásfalvy K. Bertalan
Modulation of dendritic AMPA receptors by different forms of synaptic plasticity.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

B. Kiss Attila
A radikális pacifizmustól a nagyszombati béketárgyalásig. Egy 17. századi kolozsvári peregrinus-tipográfus, Erdély nyugat-európai ágense: Adam Franc (1639-1717) pályaképe.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Bali Enikő
Fluid/melt - wall rock interaction in the upper mantle beneath the central Pannonian basin.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Balogh Sándor
A körzeti orvostól a háziorvosig - az alapellátás változásai és népegészségügyi kihívásai a 21. század elején.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Barta Csengele
In vivo detection of light stress induced reactive oxygen species in plants.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Barta Károly
Talajeróziós modellépítés a EUROSEM modell nyomán.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Bashtovyy Denys
Molecular modeling of selected transmembrane proteins.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Beer Zsuzsanna
Szomatikus és Y kromoszómán lokalizálódó STR markerek populációgenetikai vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Ben Yousif Nuri Muhammed
Complete polynomial vector fields and warped product manifolds.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Benedek Krisztina
Visual disturbances in neuro-ophtalmological diseases with headache.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Beniczky Sándor
Functional consequences of basal ganglia pathologies.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Bodai László
Application of a Drosophila model to study Huntington's disease pathogenesis in vivo.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Budavári Viktória
Módosított felületű elektródok.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Bujdosó Erika
Role of recently discovered opioid neuropeptides in the regulation of open-field behaviour and the hypothalamo-pituitary-adrenal axis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Burián Katalin
A Chlamydia pneumoniae és cyítomegalovírus immunológiája a fertőzések szerepe a cardiovasculáris betegségekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Burján Monika
A fordításról való gondolkodás története Magyarországon 1787 és 1883 között.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Cinege Gyöngyi Ilona
A c-típusú citokrómok biogenezisében résztvevő fehérjék szerepe és génjeik szabályozása Sinorhizobium meliloti-ban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Cserpán Erzsébet
Studies on κ-opioid receptor expression in cell cultures and human cortex.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Cservenka Judit
Aszimmetrikus primula hibrid zónák sajátosságai, a hibridek természetvédelmi és gyakorlati jelentősége.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Csiszár Marika
Szilárd fázisú fullerének elektrokémiája és bioelektrokémiai alkalmazása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Csontos József
A normál alkánok és a melatonin konformációs analízise.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Csányi Erzsébet
Quality Development of Semisolid Dermal Drug Delivery Systems.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Divéky Erika
A felszínközeli ózon mérése és vizsgálata Magyarországon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Falus György
Microstructural analysis of upper mantle peridotites: their application in understanding mantle processes during the formation of the Intra-Carpathian Basin System.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Farkas Zsolt
Pszichoretorikai vizsgálódások egy ambivalencia-elmélethez.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Fogarasi György
Angol nekromantika (Ideológia, kísértetjárás, retorika Wordsworthnél és a kritikai elméletben).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Franco Benazzi
Clinical features of bipolar-II disorder: focus on mixed depression.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Földvári Mihály
Taxonomic and faunistic studies of big-headed flies (Diptera: Pipunculidae).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Füzi Izabella
Meggyőzés és tropológia Platón - Nietzsche - de Man.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Gellén Balázs
The role of fluctuating oxygen and carbon dioxide in development of retinopathy of prematurity.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Gyarmati Zsuzsanna
Synthesis, enzymatic resolution and transformations of alicyclic cis- and trans-1,2-difunctional compounds.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Gáspár Gábor
Susceptibility of human herpesvirus 8 as well as other herpesviruses and their enzymes towards various chemotherapeutical agents.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Gécseg Zsuzsanna
A francia nyelvű argumentum-pozíciójú NP determinánsainak szintaxisa és szemantikája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Géczi Lajos
Clinical prognostic factors and investigation of chemoresistance in testicular cancer.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Gévay Gábor
Perfekt 4-politópok konstrukciója és osztályozása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Hackler László
Development of chemically modified glass surfaces and methods for microarray technologies.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Haszon Ibolya
Pathogenetic Studies of Vesicoureteric Reflux, Juvenile Essential Hypertension and Uremic Hemolysis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Hegedűs Márta
Klórozott etilének heterogén fotokatalitikus lebontása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Heka László
A horvát-magyar közjogi viszony, különös tekintettel a horvátországi 1868:I. törvénycikkre és a magyarországi 1868:XXX. törvénycikkre.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Holló Csaba
Hálózati folyamatok szintézise.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Horváth Márta
Kritika és relativitás Robert Musil A tulajdonságok nélküli ember című regényében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Horváth Szatmár
Injury-induced and hormonal state dependent plasticity in the rat central nervous system.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Hunyadi Zsolt
Hospitallers in the Medieval Kingdom of Hungary, c.1150-1387.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Hőgyes Endre
Effects of polyunsaturated fatty acids on brain development and aging.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Jakab Éva
Autokatalizátor elvonásának hatása frontreakciókra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Joó Gabriella
The potential role of spinal ketamin in multi-component antinociception.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Kanyó Tímea
Szén/szilikát nanokompozitok szintézise és jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Karsai Krisztina
Az európai büntetőjogi integráció alapkérdései.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Kasza Zsolt
Sclerotinia sclerotiorum patogenezisének molekuláris vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Kelemen Oguz
Visual and Cognitive Processes in Schizophrenia.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Kincses Zsigmond Tamás
Cortico-striatal circuitry in visual perception.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Kis Péter
A királyi szolgálónépi szervezetek.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Klukovits Anna
Neural regulation of uterine contractility in the rat: the role of adrenergic and sensory nerves.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Kocsor András
Kernel-based feature extraction and speech technology applications.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Kokavecz János
Atomi erő mikroszkóp dinamikus és statikus üzemmódjainak vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Kopár Lilla
The iconography of Viking-age stone sculptures: visual evidence of religious accommodation in the Anglo-Scandinavian communities of Northern England.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Kovács Ágnes Zsófia
The Power of the Imagination: A Contextual Model of Understandig in Henry James.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Kovács Beatrix
Kalmodulin génexpresszió a központi idegrendszer alacsony kópiaszámú kalmodulin mRNS tartalmú területein.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Kovács László
Investigation of pathogenetic factors in primary Sjögren's syndrome - with special reference to an autonomic nervous system dysfunction.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Kurdi Gábor
A szegedi femtoszekundumos titán-zafír lézerrendszer építése során elért eredmények.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Kékesi Gabriella
Endogenous ligands in pain control at the spinal level: agmatine, endomorphin-1 and kynurenic acid.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Kónya Magdolna
Study of the microstructure of creams prepared with different surfactants.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Körtvély Előd
A kalmodulin gének kifejeződésének in silico, in vivo és in vitro vizsgálata a patkány központi idegrendszerében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Kötél Emőke
"Nyeh sze pácsi" Örkény István egypercesei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Lakatos Melinda
The effect of environment on photocycle of proteorhodopsin.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Lengyel Csaba
Analysis of the ventricular repolarization in relation to the development of proarrhythmic effects induced by non-cardiac drugs in mammalian hearts.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Lovász Andrea
Jelen idejű holnemvolt - mesék a jelenkori magyar gyermekirodalomban -.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004)

Lázár István
Tudatlanság=jámborság : tudatlanság=istentelenség ; paradoxon és megoldása Petrarca: De sui ipsius et multorum ignorantia c. művében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Lőrincz Andrea
Dendritic information processing: placement and effect of GABAergic synapses, gap junctions, and voltage-gated ion channels on cortical neurons.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Magyar Angéla Andrea
D-gyűrűben módosított nitrogéntartalmú szteroidok szintézise.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Major Tamás
The influence of infections on the development of allergic disorders.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Markót Mihály Csaba
Garantált megbízhatóságú globális optimalizálási módszerek továbbfejlesztése korlátozásos feladatokra és alkalmazásuk körpakolási feladatok megoldása esetén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Mihályi Attila
Pharmacodynamics of ß2-adrenergic receptor agonists and subtype-selective 1A ?adrenoceptor antagonists on the pregnant rat uterus in vitro?
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Molnár Zsolt
Chemical and biological investigations of ß-amyloid peptides.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Molnár Éva
Önszabályozó tanulás és iskolai eredményesség.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Mozsár Ferenc
A közjavak magánkereslete.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Márki Árpád
Characterisation of mű, kappa and delta opioid receptor selective antagonists by in vitro radioligand binding assays.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Mátés Lajos
Isolation, characterization and targeted inactivation of the mouse gene coding for matrilin-2 (Matn2).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Nagy András
Effects of a novel inhibitor of lipid peroxidation on injury caused by oxidative stress and ischemia-reperfusion.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Nagy István
Hemo-cyte specific molecular markers in the hematopoiesis and innate immunity of Drosophila melanogaster.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Nagy Marcel
Cambios y continuidades en el pensamiento conservador mexicano decimonónico.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Nagy Lászlóné Antal Erzsébet
Az analógiás gondolkodás fejlesztése a biológia tantárgy keretében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Nedeianu Saviana
Nitric oxide in membranes and aqueous media: spin trapping and interaction with spin labels. An electron paramagnetic resonance spectroscopic study.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Nédli Zsuzsanna Tünde
A Villányi-hegység bázisos teléreinek petrográfiája, geokémiája és petrogenetikája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Németh József
Rétegszilikátokkal stabilizált ZnO és SnO2 nanorészecskék szerkezeti és fotooxidációs tulajdonságai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Olasz Edit
Presentation of soluble antigens and haptens by murine bone marrow-derived dendritic cells - Implications for immunotherapy.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Opincariu Miklós
Cellular electrophysiological and pharmacological measurements on undiseased human myocardium.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Oroszi László
Membránfehérje-töltésátrendeződések detektálása három dimenzióban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Orozco Librado Zapata
Los procesos de transformacion socieconomica en Europa del Este y América Latina en perspectiva historica comparada.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Paragi Gábor
Kicserélődési és korrelációs funkcionálok vizsgálata a sűrűségfunkcionál elméletben alap és gerjesztett állapotú rendszerek esetén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Patakfalvi Rita
Ezüst nanokolloidok képződése és stabilizálása homogén fázisban és lamellás diszperz rendszerekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Pecze László
Effects of Environmental Pollutant Heavy Metals on the Electric Activity of the Somatosensory System in Rats in Acute Application.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Puskás Tamás
CT és UH segítségével végzett invazív diagnosztikus és terápiás beavatkozások - 1987-2003.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Párdutz Árpád
Systemic administration of nitric oxide donor nitroglycerin as an experimental model for migraine headache in rats.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Rajda Cecília
Studies on etiology and pathogenesis of multiple sclerosis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Raskó Tamás
C5-citozin metiltranszferázok szekvenciaspecifikus DNS felismerésének vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Resch Béla Endre
Examination of the contractility of human placental blood vessels in vitro.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Rovó László
Surgical anatomical aspect of cricoarytenoid joint.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Rákai Orsolya
Az irodalomtudós tekintete. Az önállósuló irodalom társadalmi integrációja és az esztétikai tapasztalat néhány problémája a magyar irodalomban 1780 és 1830 között.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Sepp Róbert
Use of routinely processed archive tissue samples in molecular genetic diagnostics.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Setiadi David Hadrian
Molecular Structures and Bio-redox Reaction Mechanisms of Vitamin E Models.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Sikovanyecz János
Clinical importance of fetometarnal transfusion after prenatal diagnostic procedures.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Somogyi Kálmán
A határsejtvándorlás szabályozásban résztvevő gének azonosítása és jellemzése ecetmuslicában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Sutyinszki Mária
Izocinkona alkaloidok a heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezésben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Szabó Kornélia Ágnes
Analysis of border cell migration using systematic gain-of-function studies in Drosophila melanogaster.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Szailer Tamás
A H2S hatása a CO2 és a CH4 katalitikus átalakításában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Szanyi János
Felszín alatti víztermelés környezeti hatásai a Dél-Nyírség példáján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Szatmári István
Syntheses and Transformations of α-Aminobenzylnaphthol Derivatives.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Szegedi Ágnes
Átmenetifémeket tartalmazó mezopórusos szilikátok fizikai-kémiai és katalitikus tulajdonságai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Szekeres György
Receptor functions and genetic polymorphisms in schizophrenia.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Szentpáli Károly
Comparison of the effects of acid and bile in the canine esophageal mucosa during acute experimental reflux esophagitis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Szepesszentgyörgyi Ádám
A Szeged környéki csípőszúnyog-együttes mennyiségi és minőségi változásai az 1999. évben, és szúnyoglárva-gyérítésre alkalmas Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (Bti) alapú biológiai készítmény előállítása, koncentrálása és toxicitás-vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Szigetvári Csaba
Inváziós növények szerepének összehasonlító vizsgálata nyílt homokgyepekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Szilassi Péter
Rekreációs és mezőgazdasági szempontú tájértékelés a Káli-medencében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Szilágyi Gyöngyi
Dependency analysis and learning methods of declarative languages.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Szlanka Tamás
A 26S proteaszóma p54 alegységét érintő deléció előállítása és jellemzése Drosophila melanogaster-ben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Szok Délia
Effects of the peptides endothelin and CGRP on cerebral blood vessels in vitro.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Szűts Tamás
Problematikus Nyugat-Afrikai ugrópók nemek (Araneae: Salticidae) taxonómiai revíziója.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Séra Teréz
Korszerű minőségellenőrzés és sugárvédelem a nukleáris medicinában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Sümeghy Zoltán
A Szeged városi hősziget területi és időbeli eloszlásának térképezése és elemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Sümegi Máté
A Drosophila melanogaster 26A proteaszóma alegységösszetétele, alegységszerkezet-változásai és O-glikozilációi.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Takács János
Cellular elctrophysiological effects of the antiarrhythmic drugs.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Thoroczkay Gábor
Egyháztörténeti és forrástanulmányok a XI. századi magyar történelemről.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Thury Attila
Restenosis; mechanisms and its prevention after percutaneous coronary intervention.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Tóth Réka
A növényi cirkadián óra szerepének vizsgálata a fotoreceptor gének kifejeződésének szabályozásában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Tóth-Boconádi Rudolf
Bakteriorodopszin intermedierek fotoelektromos válaszai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Vajda Kornél
Microcirculatory heterogeneity during compromised flow conditions in the intestine.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Varga Csaba
Selective lesion of the basal forebrain cholineric system as a model for Alzheimer's disease: a morphological analysis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Viczián András
A fitokróm fotoreceptorok irányította jelátvitelben szerepet játszó transzkripciós faktor funkcionális vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Váradi Gyula
Xantofill-ciklus függő folyamatok módosulása gyomnövények herbicid-rezisztens mutánsaiban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Várkonyi Tamás
Pathogenetic role of diabetic central and peripheral polyneuropathy in the development of impaired gastrointestinal motility.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Várszegi Tibor
Az ittlét (Dasein) öröme. A színpadi mű hermeneutikája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Vékes Erika
Aminosav sztereoizomerek közvetett és közvetlen folyadékkromatográfiás elválasztása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Wéber Csaba
Aminopirimidin és aminokinazolin vegyülettárak előállítása szilárd hordozón.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Zádori János
The dilemma of the increased obstetric risk following assisted reproduction.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Závaczki Zoltán
Novel approoaches of assessment and treatment of male infertility.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Ármeán Otília
Paragrammatika - Olvasatok az intertextualitás és a retorika hálójában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Ónody Annamária
Cardiac stress and stress adaptation: roles of peroxynitrite and changes in gene expression.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

This list was generated on 2024. február 29. 05:47:12 CET.