Items where Year is 1979

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items: 93.

A

Adamicza Ágnes
Kompenzációs mechanizmusok vizsgálata kísérletes hemorrhagiás shockban.
[Thesis] (Unpublished)

Adamkovich István
A modell-módszer lehetőségei a természettudományos megismerésben, különös tekintettel a kémia tanításának világnézeti problémáira.
[Thesis] (Unpublished)

Albert Sándor
Tapasztalatok és meggondolások a középisklolai franciaoktatás korszerűsítésével kapcsolatban (Kontrasztiv nyelvészeti és fordítástani eredmények felhasználásának lehetőségei).
[Thesis] (Unpublished)

B

Bakai Ferenc
A makói demokratikus ifjúsági mozgalom története 1944. szeptember 26-tól 1948. március 22-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Bartók Mihályné Bozóki Gizella
Vizsgálatok az 1,3-klórhidrinek bázisok hatására végbemenő átalakulásának mechanizmusa területén.
[Thesis] (Unpublished)

Beszteri Béla
A nemzeti bizottságok tevékenysége Veszprém megyében /1945. április - 1949. január/.
[Thesis] (Unpublished)

Bihari Pál
Komplex szemléltetőeszközök, eszközrendszerek szerepe a műszaki oktatásban /Különös tekintettel a témacentrikus eszközfejlesztési koncepcióra/.
[Thesis] (Unpublished)

Bokányi Dezsőné
A házi olvasmányok helye, anyaga, terjedelme és ellenőrzési formái az orosz szakos tanárképzés I-II. évfolyamán.
[Thesis] (Unpublished)

Buday Lajos
L. N. Tolsztoj és a kortárs orosz festőművészek kapcsolata.
[Thesis] (Unpublished)

Bácskai Erzsébet
Középiskolások írott és beszélt nyelvi megnyilatkozásainak elemzése, értékelése pszicholingvisztikai aspektusból.
[Thesis] (Unpublished)

Böőr László
Nagykőrös gazdasági—társadalmi viszonyai a két világháború között.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csapó Benő
A kombinatív képesség és értékelésének feltételei.
[Thesis] (Unpublished)

Csepregi Márta
Igenévi szerkezetek az osztják nyelv vahi és vaszjugáni nyelvjárásában.
[Thesis] (Unpublished)

Czédli Gábor
Kongruenciavarietások.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dallmann Géza
A Rhizobium meliloti 16-3 mérsékelt fág kromoszóma térképezése restrikciós endonukleázokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Dobos Katalin
A vanádiumpentoxid egykristály nemlineáris abszorpciójának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dorgai László
Candida boidiniiből izolált alkohol oxidáz vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dér Terézia
A kettős kötésű dativus Horatiusnál.
[Thesis] (Unpublished)

Dörnyei László
A Nyugat helye (1933-1941).
[Thesis] (Unpublished)

E

Eged Zoltánné Leé Erzsébet
Az infrastruktúrális ellátottság színvonalának vizsgálata Szolnok megye példáján.
[Thesis] (Unpublished)

F

F. Font Márta
A XII. századi orosz-magyar kapcsolatok kérdéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Feledi Adrienne
A trifolium repens morfológiai és anatómiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Fischer Ferenc
A chilei hadsereg és a német katonai befolyás (1885-1914).
[Thesis] (Unpublished)

Fábricz Károly
Kérdő partikulák a mai orosz nyelvben és magyar megfelelőik.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Borbála
Időjárási tényezők hatása az akut gyulladás vasculáris fázisára.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Gábor
A klasszika és a korai romantika viszonya az antikvitáshoz Goethe és Hölderlin műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gerelyes Endréné
A szocialista újságíróképzés pedagógiai követelményei különös tekintettel a magyarországi helyzetre.
[Thesis] (Unpublished)

Godih Massoud Mahammed
Effect of cyanophage as-1 on the metabolic processes of anacystis nidulans.
[Thesis] (Unpublished)

Gonda Tibor
Computerized patient information system.
[Thesis] (Unpublished)

Gyóni Lajosné
"A nevelési célrendszerre vonatkozó kutatások a Lengyel Népköztársaságban".
[Thesis] (Unpublished)

H

Halasy Katalin
Morfológiai és kísérletes vizsgálatok a Palingenia longicauda oliv. tracheakopoltyúján.
[Thesis] (Unpublished)

Hanusz Árpád
Szabolcs-Szatmár megye dohánytermesztésének gazdaságföldrajzi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hornung Erzsébet
Makrodekomponáló ízeltlábú populációk ökológiai vizsgálata alföldi gyeptársulásokban.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Béla
József Attila folklórszemléletéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Gábor
Лингвистический анализ языка отрывка Ирмология на крюках ГПБ, Q. п. I. 75.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Ibolya
Foszfolipidek szerepe a búzák fagyállóságában.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth László
Az analógiák és modellek szerepe az integrált oktatás során megvalósuló világnézeti nevelésben.
[Thesis] (Unpublished)

I

Iglói Ferenc
Folyékony fémek szerkezetének, kohéziós és termikus tulajdonságainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

J

Janáky Tamás
Progeszteron, ösztradiol-17beta és vazopresszin antigének, antiszérumok készítése radioimmunoassay-hez.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kapor Károly
A középiskolások pályairányulásának és pályaválasztásának vizsgálata Veszprém megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Karnyushina Irina L.
Izolált agyi hajszálerek, mint kísérleti modell a vér-agy gát mechanizmusának tanulmányozásához.
[Thesis] (Unpublished)

Keck Balázs
Az egyesség és a többesség szemlélete és kifejezése a magyar és a szerbhorvát nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Keczer Tamás
Gimnáziumi osztályközösség személyközi kapcsolatainak fejlődése /a fakultatív rendszerű oktatás feltételei között/.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss József Géza
Klorofill-a emissziós dipóljainak orientációja fotoszintetikus membránokban.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács László
A felszabadulás utáni etnikai antropológiai vizsgálatok összehasonlító elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kunhegyi József
Az ellenforradalmi rendszer hatalomra jutásának közigazgatási és katonai eszközei Vas megyében 1919-1920.
[Thesis] (Unpublished)

Kászony Attiláné Tóth-Mádi Rozália
Szóhangsúlyviszonyok a mai német nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Kérchy László
P-gyenge kontrakciók.
[Thesis] (Unpublished)

Kürtösi Katalin Sz.
A 20. századi költői dráma három típusa (Szempontok T. S. Eliot, F. Garcia Lorca és B. Brecht költői drámáinak értelmezéséhez).
[Thesis] (Unpublished)

L

Laczkó Gábor
A második fotokémiai rendszer gyors reakcióinak vizsgálata késleltetett fluoreszcenciás módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Lendvai Anna
Zalai mezővárosok XVII-XIX. századi kézműiparának összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Lipták Dorottya
A Gömbös kormány külpolitikája.
[Thesis] (Unpublished)

Loshchilova Evgenija
Laser Raman studies on lipids. Molecular interactions with phosphatidylcholine multilayers.
[Thesis] (Unpublished)

M

M. Korchmáros Valéria
A határozottság mint kifejezendő tartalom és megnyilvánulási forma a kommunikációban.
[Thesis] (Unpublished)

Major Jenő
Nemhez kötött öröklődésű, bábozódásban gátolt Drosophila melagonaster mutánsok fejlődésgenetikai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Medve Zoltán
A Kárpátaljai Petőfi fordítások és azok társadalmi-politikai háttere.
[Thesis] (Unpublished)

Merényi Erzsébet
A HYDRA rendszer implementálása PDP 11/40 számítógépre és alkalmazása kozmikus sugárzási adatok kiértékelésére.
[Thesis] (Unpublished)

N

Németh Béla
Csongrád megye szarvasmarhatenyésztése.
[Thesis] (Unpublished)

P

P. Kovács István
Bács-Kiskun megye élelmiszertermelésének fejlesztése, különös tekintettel a vertikális és területi összefüggésekre.
[Thesis] (Unpublished)

Papp István
Ady egyes romantikus jegyeket mutató motívumainak fejlődéséről.
[Thesis] (Unpublished)

Pappné Horváth Judit
Szókincstanulmány elavult szavaink köréből.
[Thesis] (Unpublished)

Pataky Márta
Az orosz kereskedelmi kapcsolatok fejlődése, Afanaszij Nyikityin utazása a három tengeren.
[Thesis] (Unpublished)

Petrovics István
Fejezetek Szeged XIV-XV. századi történetéből.
[Thesis] (Unpublished)

Pintérné Vígh Éva
Művész - írók az olasz reneszánszban.
[Thesis] (Unpublished)

Pókász Endre
A centralisták nemzetiségpolitikai és Kelet-Európa koncepciója 1848 előtt.
[Thesis] (Unpublished)

Pósza István
A másodlagos olajtermelésre felhasznált CO2 és H2S tartalmú földgáz által okozott korróziós jelenségek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

R

Ringler Andrásné Szentpéteri Mária
A zivatarok gyakorisága és típusai Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Rohonyi András
Oktatás és technológia /A pedagógiai technológia kialakulása Észak-Amerikában/.
[Thesis] (Unpublished)

Roncz Béla
Heves megye öntözéses mezőgazdasága.
[Thesis] (Unpublished)

Rudl József
A csongrád megyei falvak tanyavilágának népesség- és településföldrajzi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

S

Salazar Magdelena Salas
Relaciones comerciales entre Hungria y América Latina 1882-1918.
[Thesis] (Unpublished)

Schäfferné Varga Éva
Lézeraktív festékoldatokban lejátszódó fotokémiai folyamatok vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos József
A kisgazdapárt és a Bethleni konszolidáció kezdetei /1921. március 26 - 1921. június 21./.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos László
Haladó és forradalmi múlt feltárása és értékelése Csongrád megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Somorjai Ferenc
Magyarország idegenforgalmi földrajzi természeti potenciáljainak összehasonlító értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Spissák Lajos
Vanádiumpentoxid egykristályok elektromos vezetőképességének és termoelektromotoros erejének vizsgálata széles hőmérsékleti tartományban.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Lászlóné
A főiskolai hallgatók szabadidős tevékenységének vizsgálata különös tekintettel a biológia szakos hallgatókra.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Klára
O'Neill tragédiafelfogása a kortársi elméletek tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Szajbély Mihály
Első regényfordításaink előszavai.
[Thesis] (Unpublished)

Szakál Pál
Elektroeróziós fémporlasztás alkalmazása Grignard-vegyületek előállítására.
[Thesis] (Unpublished)

Szögi O. V.
Nekotorye estetićeskie problemy hudozestbennogo perevoda s vengerskogo âzyna na russkij.
[Thesis] (Unpublished)

Szöllősy Vágó László
A pszichikus jelenségek modellezése és az oktatás hatékonysága.
[Thesis] (Unpublished)

T

Torkos Béla
Társadalombírálat Defoe műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Totik Vilmos
Az erős szummációról és approximációról.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Balázs
Die II. Lautverschiebung Eine Untersuchung aus dem Bereich der komparativen Diachronphonologie und -semantik.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Gábor
Vazopresszin analógok szintézise biológiai vizsgálatok és triciumos jelzés céljára.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Irén
Szérumfehérje frakciók összehasonlító vizsgálata Hodgkin kóros betegeken.
[Thesis] (Unpublished)

V

Varga Antal
Hatékony eljárás Boole-függvények irredundáns normálformáinak előállítására.
[Thesis] (Unpublished)

Vetési Vince
Szemléletes gondolkodás a műszaki tárgyak tanulásában - tanításában.
[Thesis] (Unpublished)

W

Wild Katalin
Untersuchungen zur Syntax der Konjunktionalsätze in der Babarcer Deutschen Mundart.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zombori István
Adalékok V. Károly politikájának magyar vonatkozásaihoz /1519-1538/.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ábrahám Béla
A párt és az állam kapcsolata a szocializmus politikai rendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Ágoston Magdolna
A rendi struktúra és társadalomszemlélet Jakob Unrest Osztrák krónikájában.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. november 29. 20:24:36 CET.