Items where Year is 1979

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | K | L | P | R | S | V | Z | Á
Number of items: 23.

B

Beszteri Béla
A nemzeti bizottságok tevékenysége Veszprém megyében /1945. április - 1949. január/.
[Thesis] (Unpublished)

Bihari Pál
Komplex szemléltetőeszközök, eszközrendszerek szerepe a műszaki oktatásban /Különös tekintettel a témacentrikus eszközfejlesztési koncepcióra/.
[Thesis] (Unpublished)

Bokányi Dezsőné
A házi olvasmányok helye, anyaga, terjedelme és ellenőrzési formái az orosz szakos tanárképzés I-II. évfolyamán.
[Thesis] (Unpublished)

Böőr László
Nagykőrös gazdasági—társadalmi viszonyai a két világháború között.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csapó Benő
A kombinatív képesség és értékelésének feltételei.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dér Terézia
A kettős kötésű dativus Horatiusnál.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fülöp Gábor
A klasszika és a korai romantika viszonya az antikvitáshoz Goethe és Hölderlin műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gerelyes Endréné
A szocialista újságíróképzés pedagógiai követelményei különös tekintettel a magyarországi helyzetre.
[Thesis] (Unpublished)

Gyóni Lajosné
"A nevelési célrendszerre vonatkozó kutatások a Lengyel Népköztársaságban".
[Thesis] (Unpublished)

K

Kapor Károly
A középiskolások pályairányulásának és pályaválasztásának vizsgálata Veszprém megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Keczer Tamás
Gimnáziumi osztályközösség személyközi kapcsolatainak fejlődése /a fakultatív rendszerű oktatás feltételei között/.
[Thesis] (Unpublished)

Kunhegyi József
Az ellenforradalmi rendszer hatalomra jutásának közigazgatási és katonai eszközei Vas megyében 1919-1920.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lipták Dorottya
A Gömbös kormány külpolitikája.
[Thesis] (Unpublished)

P

P. Kovács István
Bács-Kiskun megye élelmiszertermelésének fejlesztése, különös tekintettel a vertikális és területi összefüggésekre.
[Thesis] (Unpublished)

Pataky Márta
Az orosz kereskedelmi kapcsolatok fejlődése, Afanaszij Nyikityin utazása a három tengeren.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rohonyi András
Oktatás és technológia /A pedagógiai technológia kialakulása Észak-Amerikában/.
[Thesis] (Unpublished)

S

Sipos József
A kisgazdapárt és a Bethleni konszolidáció kezdetei /1921. március 26 - 1921. június 21./.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos László
Haladó és forradalmi múlt feltárása és értékelése Csongrád megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Klára
O'Neill tragédiafelfogása a kortársi elméletek tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Szöllősy Vágó László
A pszichikus jelenségek modellezése és az oktatás hatékonysága.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vetési Vince
Szemléletes gondolkodás a műszaki tárgyak tanulásában - tanításában.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zombori István
Adalékok V. Károly politikájának magyar vonatkozásaihoz /1519-1538/.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ágoston Magdolna
A rendi struktúra és társadalomszemlélet Jakob Unrest Osztrák krónikájában.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. augusztus 10. 17:05:10 CEST.