Items where Year is 1977

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 106.

A

Ambrus Pál
Az orosházi üveggyár egyedi nagyberuházás gazdaságföldrajzi jelentősége Békés megye, Orosháza város iparosításában és a magyar üvegipar fejlesztésében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Ankeria Santeri
A magyar nyelv hatása szerbhorváth nyelvre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

B

Bakacsi Gézáné
A tanári magatartás és fontosabb hatásainak pedagógiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Bakonyi Géza
A harmincas évek magyar és olasz "valóság" - irodalma.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Bali Katalin
Maratási kísérletek vanádiumpentoxid egykristályok (010) felületein.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Baracs Gabriella
Hódmezővásárhely felszabadulása és az új élet megindulása 1944 október 8-tól 1945 novemberéig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Baranyi Attila
A posztszinaptikus neuron szerepe agykérgi plasztikus változások létrejöttében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Beck Mihályné Ébrey Piroska
Az aminosavak papírkromatográfiájának néhány elvi kérdése és alkalmazása a klinikai diagnosztikában.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1977) (Unpublished)

Berkes László
Ötnapos tanítási hét az iskolában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Borsos Márta
Tanulmányok a Geoponika című bizánci mezőgazdasági enciklopédiához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Bálintné Szendrei Mária
Ortodox félcsoportok részköteg-parcelláló kongruenciái és bővítései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Bérczi Alajos
Bimolekuláris lipid membránok ellenállása pH-függésének kísérleti és elméleti vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

C

Csentes Mihály
A határterületi lakosság hazafiságra nevelésének, magatartás alakításának néhány etikai problémája a határőrséggel való együttműködés rendszerében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Csordás Tóth Anna
A rácsfeloldás technikájának alkalmazása nátriumaluminát minták vizsgálatára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977)

Csákiné Tombácz Etelka
Huminsavak és alkálifém-humátok kolloidkémiai sajátságainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Csór Gabriella
A nevelésközpontú szemlélet kialakításának feladata a műszaki tanárjelöltek beállítódásának ismeretében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

D

Dancs Albert
Különböző fóliatakarás hatása a bab és a borsó szárazanyag produkciójára és energiahasznosítására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Deák Ferenc
Patkány máj tirozin: tRNS ligáz tisztítása és néhány tulajdonsága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Deák Zsuzsa
Távlati fejlesztés és pedagógus közvélemény - Egy pályázat tartalomelemzése -.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Dobcsányi Ferenc
Az általános iskolai irodalomtanítás megújításának időszerű kérdései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Dombi György
NMR sift technika és alkalmazása a szerves vegyületek konformációjának meghatározásában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Dombi József
Hidrogén transzfer reakciók néhány kinetikai paraméterének félempírikus meghatározása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Dugántsy Mária
Erza-Mordvin rituális siratóénekek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Dóbé Sándor
A n-butiraldehid gőzfázisú fotolízise 313 nm-nél.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

E

Erdélyi Iván
Török hadjáratok Magyarország és Ausztria ellen 1526-1541.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Erdőhelyi András
A metán képződésének vizsgálata a szén-dioxid hidrogén reakciójában néhány hordozott fémkatalizátoron.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

F

Fábián Zsuzsanna
Az új olasz próza egyik útja Leonardo Sciascia: Il quarantotto stilisztikai elemzés.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Földvári László
A szocialista tudat fejlesztése, az MSZMP művelődéspolitikájának érvényesítése Szeged közművelődési intézményeiben (1962-1970).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

G

Gergelyné Cseres Judit
Pedagógiai pszichológiai eljárás a tanítás-tanulás hatékonysága fokozására kollektív problémamegoldás útján vita-módszerrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Gombkötő István
Makó vonzáskörzete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Gonda József
A társadalom osztálystrukturájának alakulása Orosházán a szocializmus építésének időszakában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Gyöngyös Zsuzsanna
Kőszenek fizikai - kémiai sajátságai és szerepük a váratlan szén- és gázkitörések kialakulásában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Györke Zoltán
Az orosz frazeologizmusok mondattani szerkezetének néhány sajátossága (Az orosz szólások és közmondások alapján) Egyszerű mondat.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Győri Antal
A lumineszcencia csillapodási idejére vonatkozó vizsgálatok különös tekintettel a szekunderlumineszcencia hatására gömbküvettás mérőmódszernél és a polarizáció szerepére viszkózus oldatoknál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Gécseg Ferencné
A világnézeti nevelés főbb problémái a kémia tanításában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

H

Hansel István
Die Mundart von Kismányok (Schwäbische Türkei) Abriss einer Ortsgrammatik.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Hoffmann Zsuzsanna
A római erények és eszmények paródiája Plautusnál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

I

Iványosi-Szabó Tibor
Pénzforgalom és a pénz forgalmi értékének alakulása Kecskeméten 1662-1711-ig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

J

Juhász Rozália
Geometriai Ramsey tételek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Jung József
Folytonos üzemű Nd: YAG lézerek hatásfokának és üzemmódjainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

K

Kahán Róbert
A vas csoport fémeinek korróziós viselkedése kén-hidrogén tartalmú elektrolitokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Kecse-Nagy László
Gazdaságföldrajzi és környezetvédelmi értékelés Szentes város általános rendezési terve számára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Keményné Gyimes Erzsébet
Gimnáziumi tanulók közösségi értékorientációi és személyközi viszonyai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Kincsek Irén
A pillangósvirágú fajok florális nektáriumai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Kiss Ibolya
Riboszómális RNS szintézis lambdarifd18 DNS-en.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Koczkás Imre
Középiskolai kollégisták erkölcsi ítéletei és személyközi kapcsolatai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Koczor Lajos
Szentes és Csongrád vonzáskörzete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Kordoss N. István
Az izolált, folyamatos patkánymáj-perfúzió felhasználása fiziológiai és farmakológiai vizsgálatokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Kovács Sándor
A Dél-Gömöri alsóhegy magyarországi részének földtana.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Kovács Lajos
Az oktatás korszerűsítésének fő tendenciái Zala megyében (1970-es évek).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Krajcsovics János
A világgazdasági válság szarvasi hatása (1929-1933).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Kurucz Béla
Pusztaföldvár-Battonya közötti terület medencealjzatának képződményei és hegységszerkezete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Kuti László
Agrogeológiai vizsgálatok Kecskemét környékén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Kékes Szabó Mihály
A vegyeséletkorú középiskolai KISZ-szervezetek kialakítása és közösségi életének néhány kérdése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Kígyóssy Zsoltné Torday Csilla
Összehasonlító vizsgálatok patkány agy és máj monoamin oxidáz enzimjéval.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1977) (Unpublished)

L

Laszlavik Márta
2-o-klorfenil-2-metilamino-ciklohexanon előállítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Lövei Gábor
Vizsgálatok a Sylvia atricapilla és Phylloscopus collybita (Aves: passeriformes) fajok átvonuló populációin.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

M

Malachowsky Katalin
Steroid resistentia kialakulása és vizsgálata egér fibroblast sejtvonalakon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Martonyi Éva
L'imagination de Balzac dans le roman "Le peau de chagrin".
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Merényiné Meleg Csilla
A gimnáziumi felsőfokú tanulmányokra felkészítő funkciójának tükröződése az érettségi utáni szándékokban /Csongrád megyei teljes körű felvétel alapján/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Mezősi Gábor
Néhány geomorfometriai módszer értékelése és bemutatása középhegységi mintaterületeken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Mihalik Erzsébet
Változó megvilágításerősség hatása a szárazanyag produkcióra és a fotoszintetikus energiahasznosításra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Mindszenty László
Néhány foszfátészter peszticid szintézise és szöveti oxidatív anyagcserére gyakorolt hatásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Molnár László
Üzemmérnökképzés egy beválás-vizsgálat tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Márvány Attila
Morphologie der deutschen Mundarten von Bonyhád.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Müller József
Die Mundart von Kisnyárád.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

N

Nagy Károly
Dielektromos vizsgálatok lipid komplexeken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Nagy Károlyné Gerencsér Klára
Ady Endre novellái.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Németh Ferenc
Vonzásvizsgálatok a kiskunhalasi mikrokörzetben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Németh István
Az olasz kommunista párt harca a munkásegységért, az antifasiszta népfrontért (1921. január 21-1944. április 24.).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

P

Pagonyi Éva
A 19. század haladó művészetelméletei és mozgalmai Angliában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977)

Penke Botondné
Illyés Gyula és a francia irodalom.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Pál Károly
Számítógépes rendszerszervezés néhány szervezéselméleti kérdése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

R

Rakonczás Pál
A magyarról oroszra fordítás a főiskolai lexikaoktatásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Révész István
Az Algyő-2 telep földtani felépítése, üledékföldtani heterogenitása és ősföldrajzi viszonyai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

S

Simákné Pap Ilona
A székkutasi avarkori temető embertani vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Stachó László
Euklidesi térbeli paralleltartományok geometriai mértékelméleti szempontból.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szabad Jánosné Juhász Júlia
Az etilénoxidos kezelés és a gamma sugárzás csíracsökkentő hatásának összehasonlító vizsgálata fűszerpaprikánál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szabó Edit
A biológia tanításának eredményei és problémái Csongrád megye gimnáziumaiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szabó Zoltán
A bakonyi mangántelepek eredete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szabó Mária Gyöngyvér
A tőkés gazdálkodás elemeinek kialakulása a reformkori Fejér megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szabóné Csillik Éva
A szlávok és avarok első és második támadása Thessaloniké ellen szent Demeter Csodáinak tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szalma Józsefné Vihter Natalia
Az ember, a természet és a világ kapcsolata Iván Bunyin lírájában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szendrei Ágnes
Modulusok idempotens reduktjain teljesülő azonosságokról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szentgyörgyi Károly
A tiszántúli szénhidrogénkutató fúrásokban feltárt szarmata képződmények és rétegtani helyzetük.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szilassi Lajos
Páronként szomszédos lapokkal határolt poliéderek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szilassi Lajosné Fogarasi Margit
A magyar állatmesék genezise, etnikus sajátosságai és kelet-európai kapcsolatai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szilágyi István
A totális fasizmus és az ellene folytatott harc egyes kérdései Chilében /1973-1976./.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szántó Lajosné Horváth Mária
A kiegyensúlyozatlan életritmus hatása a 3-10 éves korú gyermekek intellektuális fejlődésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Székely Istvánné
Az osztályközösség hatása a 10-14 éves korú tanulócsoport kollektív beállítódására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szörényi Ágnes
A humán cytogenetika jelentősége és alkalmazása genetikai összefüggések feltárására.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1977) (Unpublished)

Szücs Barna
A középiskolai fizika tananyag-kiválasztásának és -elrendezésének kérdései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szüts István
Programozott oktatás alkalmazása a matematikai statisztika tanításában, a postgraduális mérnökképzésben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szőke Katalin
A "Nyugat - Kelet" problémakör Andrej Belüj: Ezüst galamb c. regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Sárkány János Lőrinc
Felületi izocianát komplexek képződésének és reakcióinak vizsgálata Al2O3 hordozóra felvitt Pt-, Pd- és Rh katalizátorokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Sárközi László
A Bács-Kiskun megyei nemzetiségek mai helyzete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

T

Tóth Balázs
A logika és a nyelv szerepe a matematikaoktatás hatékonyságában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

V

Varga Zsuzsanna
A többszórásos Xalfa-módszer és alkalmazása néhány egyszerű molekulára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Varga Sándorné
Önismeret és pályaorientáció serdülőkorban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Veresegyházi Béla
Szolnok megye településszerkezetének változása az ember megtelepedésétől 1876-ig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Vigh László
Zsírsavak és zsírsavszármazékok szerepe őszi és tavaszi búzák fagyállóságában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Vályi Zsuzsanna
Közösségteremtő elvek a gondolkodó és a szépíró Németh Lászlónál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Z

Zallár Andor
A Szegedi Orvostudományi Egyetem Könyvtárának története 1926-1976.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Zalotay Erzsébet
Az iskolaközösség kialakításának nevelési problémája a hódmezővásárhelyi Frankel Leó Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskolában különös tekintettel a vertikális KISZ-szervezetek létrehozása utáni időszakra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Zalotay Erzsébet
Az iskolaközösség kialakításának nevelési problémája a hódmezővásárhelyi Frankel Leó Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskolában különös tekintettel a vertikális KISZ-szervezetek létrehozása utáni időszakra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Zentay Tibor
Békés megye északi részén végzett agrogeológiai kutatás összefoglaló értékelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

This list was generated on 2024. június 21. 04:22:17 CEST.