Items where Year is 1977

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 34.

Bakacsi Gézáné
A tanári magatartás és fontosabb hatásainak pedagógiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bakonyi Géza
A harmincas évek magyar és olasz "valóság" - irodalma.
[Thesis] (Unpublished)

Baracs Gabriella
Hódmezővásárhely felszabadulása és az új élet megindulása 1944 október 8-tól 1945 novemberéig.
[Thesis] (Unpublished)

Berkes László
Ötnapos tanítási hét az iskolában.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Zsuzsa
Távlati fejlesztés és pedagógus közvélemény - Egy pályázat tartalomelemzése -.
[Thesis] (Unpublished)

Erdélyi Iván
Török hadjáratok Magyarország és Ausztria ellen 1526-1541.
[Thesis] (Unpublished)

Gergelyné Cseres Judit
Pedagógiai pszichológiai eljárás a tanítás-tanulás hatékonysága fokozására kollektív problémamegoldás útján vita-módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Hansel István
Die Mundart von Kismányok (Schwäbische Türkei) Abriss einer Ortsgrammatik.
[Thesis] (Unpublished)

Hoffmann Zsuzsanna
A római erények és eszmények paródiája Plautusnál.
[Thesis] (Unpublished)

Iványosi-Szabó Tibor
Pénzforgalom és a pénz forgalmi értékének alakulása Kecskeméten 1662-1711-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Keményné Gyimes Erzsébet
Gimnáziumi tanulók közösségi értékorientációi és személyközi viszonyai.
[Thesis] (Unpublished)

Koczkás Imre
Középiskolai kollégisták erkölcsi ítéletei és személyközi kapcsolatai.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Lajos
Az oktatás korszerűsítésének fő tendenciái Zala megyében (1970-es évek).
[Thesis] (Unpublished)

Krajcsovics János
A világgazdasági válság szarvasi hatása (1929-1933).
[Thesis] (Unpublished)

Kékes Szabó Mihály
A vegyeséletkorú középiskolai KISZ-szervezetek kialakítása és közösségi életének néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Lövei Gábor
Vizsgálatok a Sylvia atricapilla és Phylloscopus collybita (Aves: passeriformes) fajok átvonuló populációin.
[Thesis] (Unpublished)

Merényiné Meleg Csilla
A gimnáziumi felsőfokú tanulmányokra felkészítő funkciójának tükröződése az érettségi utáni szándékokban /Csongrád megyei teljes körű felvétel alapján/.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár László
Üzemmérnökképzés egy beválás-vizsgálat tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Károlyné Gerencsér Klára
Ady Endre novellái.
[Thesis] (Unpublished)

Németh István
Az olasz kommunista párt harca a munkásegységért, az antifasiszta népfrontért (1921. január 21-1944. április 24.).
[Thesis] (Unpublished)

Pál Károly
Számítógépes rendszerszervezés néhány szervezéselméleti kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Rakonczás Pál
A magyarról oroszra fordítás a főiskolai lexikaoktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Mária Gyöngyvér
A tőkés gazdálkodás elemeinek kialakulása a reformkori Fejér megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Szabóné Csillik Éva
A szlávok és avarok első és második támadása Thessaloniké ellen szent Demeter Csodáinak tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyi István
A totális fasizmus és az ellene folytatott harc egyes kérdései Chilében /1973-1976./.
[Thesis] (Unpublished)

Szántó Lajosné Horváth Mária
A kiegyensúlyozatlan életritmus hatása a 3-10 éves korú gyermekek intellektuális fejlődésére.
[Thesis] (Unpublished)

Székely Istvánné
Az osztályközösség hatása a 10-14 éves korú tanulócsoport kollektív beállítódására.
[Thesis] (Unpublished)

Szüts István
Programozott oktatás alkalmazása a matematikai statisztika tanításában, a postgraduális mérnökképzésben.
[Thesis] (Unpublished)

Sárközi László
A Bács-Kiskun megyei nemzetiségek mai helyzete.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Balázs
A logika és a nyelv szerepe a matematikaoktatás hatékonyságában.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Sándorné
Önismeret és pályaorientáció serdülőkorban.
[Thesis] (Unpublished)

Vályi Zsuzsanna
Közösségteremtő elvek a gondolkodó és a szépíró Németh Lászlónál.
[Thesis] (Unpublished)

Zallár Andor
A Szegedi Orvostudományi Egyetem Könyvtárának története 1926-1976.
[Thesis] (Unpublished)

Zalotay Erzsébet
Az iskolaközösség kialakításának nevelési problémája a hódmezővásárhelyi Frankel Leó Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskolában különös tekintettel a vertikális KISZ-szervezetek létrehozása utáni időszakra.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. szeptember 27. 00:46:43 CEST.