Items where Subject is "01.06.11. Zoology, ornithology, entomology, behavioural sciences biology"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Thesis
Number of items at this level: 43.

Thesis

Agócsy Pál
A Magyar Középhegység Gastropoda faunája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

Bankovics Attila
A Péteri-tó madárvilága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Barabás József
A Homo bélprotozoonjainak előfordulása és paratizmusa Kántorjánosiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Berinkey László
A Gobio genus Kárpátmedencei fajainak rendszertani vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Bierbauer József
A szarvasmarha tejmirígyének szövettani, fejlődéstani, hisztokémiai és fajta vizsgálata az embrionális és postembrionális korban, valamint a laktáló állapotban.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1959) (Unpublished)

Bába Károly
Összehasonlító malakocönológiai sávzóna vizsgálatok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Csizmazia György
A tiszai védőgát kisemlőseinek vizsgálata tekintettel az árvízvédelmi biztonság kérdéseire.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Csoknya Mária
Fénymikroszkópos és elektronmikroszkópos vizsgálatok madarak gastero-intestinalis rendszerén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Csörgő Tibor
Niche - vizsgálatok sympatrikus elterjedésű rokon madárfajokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Csürös Csaba
Human parazita protozoonok és gyakoriságuk Baranya megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

Erdei Miklós
Táplálkozásbiológiai vizsgálatok végzése az Alsó-Tiszavidék rókapopulációkon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Gallé, ifj. László
Tisza-ártéri Formicoidea-tanulmányok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Gausz János
Az Adriamelléki és Pannón-medencei orthopterák faunisztikai-biocönotikai egybevetése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Gaál Ferenc
Rattus norvegicus ökológiája, etológiája és asszanációja Budapesten.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Gorzó György
A falconiformes táplálkozásbiológiai jelenségeinek adaptív jellegei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Györffy György
Vizsgálatok egy Szeged környéki fűszerpaprika-tábla tápnövényközösségén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Gál Dániel
Tanulmány a Tisza Rhizopoda-faunájáról.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Havranek László
Mammalogiai vizsgálatok az Alsó-Tiszavidék ártéri erdeiben (2 függelékkel).
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1961) (Unpublished)

Horváth Imre
A hazai békák bélcsatornájának összehasonlító bonc- és szövettana.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Kovács Gyula
Somogy-Csurgó és környékének Mollusca faunája.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Molnár Gyula
Populáció-ökológiai vizsgálatok a Sturnus vulgaris-on.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Mustárdy László
Kiváltott potenciálok frekvenciafüggése patkány halló agykérgén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Németh Béláné Bajári Erzsébet
A Kárpát-medence Metopiinae fajai (Hymenoptera: Ichneumonidae) (kritikai tanulmány).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Pór István
A kiváltott és posztszinaptikus potenciálok frekvenciafüggése macska szomatoszenzoros kérgén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Richnovszky Andor
Baja és környékének Mollusca - faunája.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Rojik Imre
A tejmirígy összehasonlító bonc- és szövettani vizsgálata, különös tekintettel az idegellátásra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Rékási József
Bromatológiai és oikológiai vizsgálatok Bácsalmás és környékének vadmadarain, különös tekintettel egyes urbanizált madárfajokra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Révayné Rajkányi Katalin
Hidrogénion koncentráció, ATP és cisztein hatása érzékenyített Tetrahymena pyriformis L.G. fényindukált mozgására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Schäfer Lajos
Tanulmány a madarak és Mallophagaik köréből.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1959) (Unpublished)

Stammer Aranka
A külső és belső szemizmok összehasonlító bonctana, szövettana és mikroszkópikus beidegzése.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1958) (Unpublished)

Szabóné Komlovszky Ildikó
A Tetranychus telarius L. biológiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Szente Magdolna
Az átvivőanyag dinamika paramétereinek kísérletes vizsgálata macska agykérgen.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Szitó András
Árvaszunyoglárvákon végzett megfigyelések és kísérletek.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Székely Lajosné Ferencz Magda
A Leuciscus rutilus (L.) és a Scardinius erythrophthalmus (L.) összehasonlítása különös tekintettel a pikkely-oldalvonal relatiokra.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Tanács Lajos
Méhalkatú rovarok (Hym: apoidea) szerepe a Szeged környéki lucernásokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Tánczos József
Összehasonlító bonctani és szövettani vizsgálatok az epehólyagon, különös tekintettel az idegellátásra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Tóth Sándor
Új adatok a Tisza-völgy Diptera faunájához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Túry Géza
Anatómiai, hisztológiai és hisztokémiai vizsgálatok a Rana ridibunda agyvelején.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

Uherkovich Ákos
Lepidopterológiai vizsgálatok a Tisza - völgyben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Ujhelyi Livia
Budapest gastropoda-faunája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Vajon Imre
Anatomiai vizsgálatok hazai lepkék idegrendszerén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Varjas László
Légzésvizsgálatok az amerikai fehér szövőlepke (Hyphantria cunea drury) diapauza-bábjain.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Vöröss László Zsigmond
Középső-Drávasiki holtágak cönológiai és florisztikai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

This list was generated on 2024. június 19. 20:13:58 CEST.