Items where Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | É | Ó | Ú
Number of items: 143.

A

Amir Bashiri-Shahroodi
Dropping method as a new possibility in preparation of solid dispersions.
PhD, University of Szeged.
(2008)

B

Balázs Bernadett
Az átlagos városi hősziget területi szerkezetének modellezése és a modell kiterjesztése.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Baráth Zoltán
Modulation of efflux pumps in tumour cells as a possible way of reversal multidrug resistance.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Bede Olga
Importance of magnesium supplementation in children with atopic bronchial asthma.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Belső Nóra
The role of D-type cyclins in human keratinocyte cell cycle regulation and in the pathogenesis of psoriasis.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Bencsik Péter
Myocardial stress adaptation: role of peroxynitrite and capsaicin-sensitive sensory nerves.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Blastyák András
A Rad5 fehérje szerepe a blokkolt replikációs villa menekítésében.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Blázsik Zoltán
Domináló csúcsok szerepe hálózati folyamatok tervezésében.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Boros Lajos
A városi depriváció térbelisége – konfliktuselméleti megközelítés szegedi esettanulmányokkal.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Bottyán Zsolt
Az átlagos maximális hősziget-intenzitás statisztikus modellje Szegeden és Debrecenben.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Branca Rui Miguel Mamede
Structure and function of a novel cytochrome c4 from the purple photosynthetic bacterium Thiocapsa roseopersicina.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Budai Judit
Hidrogénezett amorf szénrétegek előállítása impulzuslézeres rétegépítéssel és ellipszometriai vizsgálatuk.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Budai-Szűcs Mária
Formulation and Investigation of Gel-Emulsions Containing Polymeric Emulsifiers.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Busa-Fekete Róbert
Evolutionary Tree Reconstruction and its Applications in Protein Classification.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Bánhelyi Balázs
Dinamikai rendszerek kaotikusságának és stabilitásának vizsgálata megbízható számítógépes módszerekkel.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Bányai Éva
Térképzetek, névtérképek, határidentitások - A Bodor-próza tér- és névpoétikája, valamint hatása néhány kortárs magyar elbeszélı mőben.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Bárdos József
Az igazi Madách.
PhD, University of Szeged.
(2008)

C

Cheregi Otilia-Silvia
Involvement of proteases, cyclic nucleotides and small heat shock proteins in psii repair in synechocystis sp. PCC6803.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Cserjés Katalin
Applikációk a Hajnóczy-korpusz szövetén - A hagyományos szövegformálás elhagyásának módozatai Hajnóczy Péter életművében (Egy Hajnóczy-kalauz első fejezetei).
PhD, University of Szeged.
(2008)

Csurgai Horváth József
Székesfehérvár urbanizációja. A városfejlődés a kiegyezés korában.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Csákvári Eszter
The role of estrogen and dehydroepiandrosterone in synaptic remodeling.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Csányi Gábor
Role of vasodilator mediators in endothelial dysfunction.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Csúri András
A fiatal felnőttkor, mint büntetőjogilag releváns életszakasz.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Czerovszki Mariann
„…sumque argumenti conditor ipse mei…” Ovidius pontusi elégiái narratív pszichológiai megközelítésben.
PhD, University of Szeged.
(2008)

D

Dorogi Márta
Nanoszkopikus környezet hatása a fotoszintetikus reakciócentrum működésére.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Doró Katalin
The written assessment of the vocabulary knowledge and use of English majors in Hungary.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Dux László
A migráns munkavállalók jogvédelmének multilaterális eszközei.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Dósa György
Optimális és közel-optimális online és félig online algoritmusok ütemezési feladatokra.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Dömök Márta
Az etanol gőzreformálása Al2O3 hordozós nemesfém katalizátorokon.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Dörnyei Ágnes
Potenciális inzulinutánzó oxovanádium(IV)- komplexek (bio)speciációja.
PhD, University of Szeged.
(2008)

E

Engi Helga
Perspectives in cancer chemotherapy, in vitro and in vivo experiments.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Eördegh Gabriella
Neuronal coding of spatial visual information.
PhD, University of Szeged.
(2008)

F

Farkas Attila
Investigation of the endogenous contributing factors of proarrhythmia and myocardial contractility.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Farkas Gyula Jr.
The essence of cytokines from experimental acute pancreatitis through organ preserving pancreatic head resection.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Farkas Gábor Farkas
Régi könyvek, új csillagok - A csillagászat új eredményeinek receipciója koraújkori olvasmánytörténeti forrásainkban és az égi jelenségek interpretációja a régi magyar irodalomban.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Farkas Elek Attila
Oxidative and osmotic stress induced changes in brain endothelial cells.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Fűrész Gábor
Design and Application of High Resolution and Multiobject Spectrographs: Dynamical Studies of Open Clusters.
PhD, University of Szeged.
(2008)

G

Galgóczi László
Kis molekulatömegű antimikrobiális fehérjék és kódoló génjeik vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2008)

George Zapantis
In vitro and in vivo evaluation of semisolid dosage forms for transdermal application of Ketamine.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Gombás Ágota
The study of physico-chemical properties of crystalline and amorphous materials.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Gyémánt Richárd
A határon túli magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Gálik Márta
An investigation of the effects of beta(2)-mimetics, gestagens and an alpha(2)-antagonist in premature labour model in the rat.
PhD, University of Szeged.
(2008)

H

Hartmann Miklós
Ortodox félcsoportok és szemidirekt szorzatok.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Hatvani Lóránt
Mushroom pathogenic Trichoderma species: occurrence, biodiversity, diagnosis and extracellular enzyme production.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Hegedűs Andrea
Az élettársi kapcsolat szabályozásának áttekintése, különös tekintettel a polgári jogi kodifikációs folyamatra.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Hegedűs Iván
Изменения нормы церковнославянского языка великорусского извода в XVII веке. На материале корректурных экземпляров богослужебных книг.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Hegedűs Ágota
Comparison of the effect of granulation and drying techniques on the quality of a pharmaceutical product with a high active ingredient content.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Hofner Péter
The role of cytokines and pattern-recognition receptors in inflammatory gastrointestinal diseases: clinical and in vitro investigations.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Homicskó Árpád
A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozásai.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Horváth Krisztina
Kísérletes gyulladásos bélbetegség modell hatásmechanizmusának vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Hőhn József
Modulation of vascular tone by activators and inhibitors of membrane potassium channels in isolated conductance and capacitance blood vessels with especial regard to levosimendan, an inodilator drug.
PhD, University of Szeged.
(2008)

I

Institóris Ádám
New approaches to neuroprotection in chronic cerebral hypoperfusion in the rat.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Ioja Enikő
Structure-activity studies of novel, conformationally restricted delta opioid-receptor selective tetrapeptides.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Iván Szabolcs
Logic and tree automata.
PhD, University of Szeged.
(2008)

J

Jancsó Katalin
A korai politikai indigenizmus Peruban és az Asociación Pro-Indígena - Indigenismo político temprano en el Perú y la Asociación Pro-Indígena.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Janurik Szabolcs
Az angol szókészleti elemek kölcsönzésének kérdései a mai orosz nyelvben. Az 1980-as évektől napjainkig.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Juhász Márta
Mass Spectrometric Behaviour of Phosphorus-containing Heterocycles and Ring-chain Tautomerism of some 1,3-O,N-heterocycles.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Juray Tünde
A város mint turisztikai tér, Szeged példáján.
PhD, University of Szeged.
(2008)

K

Kasza Péter
"Mert látom, hogy néhányan az eseményeket másképp mesélik, mint megörténtek..." Brodarics István tevékenysége irodalomtörténeti megközelítésben.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Kellermann Péter
The effect of distal first metatarsal osteotomy on the forefoot conditions at hallux valgus surgery.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Keresztes Attila
Endomorphin analogs containing alicyclic ß-amino acids: influence on conformation and pharmacological profile.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Keszthelyi Andrea
Cryptococcus Neoformans ellen hatásos killer toxint termelő illetve nem termelő Filobasidium Capsuligenum törzsek összehasonlítása, toxinjuk jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Kis Zoltán
Infections and atherosclerosis: Chlamydophila pneumoniae persistence in mice, interaction of chlamydophila pneumoniae and human cytomegalovirus with human dendritic cells.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Kiss János Péter
A területi jövedelemegyenlőtlenségek strukturális tényezői Magyarországon.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Komlóssy Gyöngyi
HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT MATTHIAS BELIUS Bél Mátyás irodalom- és nyelvtörténeti munkái, különös tekintettel Héber-magyar etimológiai szótárára és annak az életműben elfoglalt helyére.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Kovács Anita
Structural evaluation of w/o/w multiple emulsions.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Kovács Kálmán Árpád
Az erdélyi valláspolitika rendszere az 1760-70-es években.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Kovács Péter
A multikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós modellekben, A Petres-féle Red-mutató vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Kovács Tibor
Magyar huszárfegyverek a Rákóczi-szabadságharc bukásáig a tárgyi emlékanyag tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Kozma Gabriella
Egy Polycomb Response Element (PRE) in situ vizsgálata Drosophila melanogaster-ben génkonverzió segítségével.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Kresz Norbert Róbert
Lézeres eljárások Teflon vékonyréteg leválasztására, valamint Teflon adhéziójának módosítására.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Károly László
Yakut derivational morphology. An historical approach. Deverbal nominals.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Köblös Adél
A joghatósági megállapodás.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Kőrösi László Tamás
Funkcionalizált felületű nanokristályos titán/dioxid fotoaktivitása szilárd/gáz és szilárd/folyadék határfelületeken.
PhD, University of Szeged.
(2008)

L

Liktor-Busa Erika
Analysis of the ecdysteroid profile of Serratula wolffii roots.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Linke Nikolett
A glutamáterg neuronális rendszer fejlődése a humán magzati bélidegrendszerben.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Lukács Gyöngyi
A Rhizomucor miehei járomspórás gomba HMG-koenzim A reduktáz génjének molekuláris és funkcionális vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Lázár István László
Transjugularis intrahepaticus portosystemas shunt a portalis hipertonia gyógyításában.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Légrádi Ádám
Regulation of T cell signalling by galectin-1 and lyso-phosphatidylcholine.
PhD, University of Szeged.
(2008)

M

Majzik Andrea
Határfelületi és kolloid kölcsönhatások montmorillonit, vas-oxid, huminsav és kalciumion tartalmú összetett vizes diszperz rendszerekben.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Maróti Attila
Orders, Conjugacy Classes, and Coverings of Permutation Groups.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Miskolczi Pál
A sejtek osztódásának aktiválásában és szabályozásában szerepet játszó fehérjék lucernában.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Mislovics Erzsébet
A magyarországi zsidóság demográfia- és gazdaságtörténete, 1700-1830.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Must Anita
Neurocognitive models of schizophrenia and mood disorders: the role of decision-making and visual information processing.
PhD, University of Szeged.
(2008)

N

Nagy Katalin
Clinical and experimental tests carried out with medicinal water and medicinal caves containing radon.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Nyilasi Ildikó
A vasfelvételben szerepet játszó gének molekuláris jellemzése opportunista patogén járomspórás gombákban.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Németh János
Buchstabengebrauch in der Ödenburger Kanzleischriftlichkeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (1510–1800).
PhD, University of Szeged.
(2008)

Németh Róbert
Etán és propán átalakítási lehetőségei Mo2C tartalmú katalizátorokon valamint HNCO és NCO felületi kémiája Pd(100) egykristályon.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Németh L. Zoltán
Higher Dimensional Automata.
PhD, University of Szeged.
(2008)

O

Olasz Judit
Significance of genetic instability in development and chemosensitivity of malignant tumors.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Oroján Iván
Regulation of Calmodulin gene expression in the rat brain stem-medulla region after induction of chronic orofacial skin inflammation and subsequent steroid treatment.
PhD, University of Szeged.
(2008)

P

Paksi Zoltán
Metalloenzimek szerkezeti és funkcionális modellezése átmenetifém-komplexekkel.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Palásthy Zsolt
Colon obstruction-induced motility changes - the roles of glutamate and nitric oxide.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Papp Rita
Role of gap junctions in acute ischaemia-induced arrhythmias and in the antiarrhythmic effect of ischaemic preconditioning.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Paróczy Zsuzsanna
Visual properties of neurons along the tecto-thalamo-caudate nucleus pathway.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Pethő Szilvia
El exilio de comunistas españoles en los países socialistas de Europa Centro-Oriental (1946-1955).
PhD, University of Szeged.
(2008)

Pilbat Ana-Maria
Poly-(amino acid) polyelectrolyte films: Structure and interactions with proteins and lipids.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Polgár Noémi
Interaction of lysyl oxidase with the hormone placental lactogen and its effect on mammary epithelial cell proliferation and migration.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Pongrácz Attila
A Sao-Pauló-i magyarság 1945-1990.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Prandovszky Emese
The role of nectin-1 and oxidative damage in the development of herpes simplex encephalitis.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Prantner Zoltán
Jemen és a szocialista országok 1955–1970.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Puskás Irén
Városaink talajai: a szegedi talajok komplex értékelése és osztályozása.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Pál Ákos
Investigation of interactions between ABC transporters and their lipid environment - Effect of membrane cholesterol content on the function of human ABCG2(BCRP/MXR).
PhD, University of Szeged.
(2008)

Páldy Eszter
One step closer to the role of the brain CB2 cannabinoid receptors: interaction with the μ-opioid system.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Pósa Anikó
Az ösztrogén és raloxifen közvetítette kardiovaszkuláris protektív mechanizmusok.
PhD, University of Szeged.
(2008)

R

Rosztóczy András
Clinical evaluation of primary and secondary oesophageal motility disorders: new data on the pathogenesis of cardiac and respiratory manifestations of gastro-oesophageal reflux disease, the characteristics of motility disorders in patients diabetes mellitus and in primary Sjögren’s syndrome.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Réthy Borbála
Antitumour effect of plant extracts and their constituents on cancer cell lines.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Róka Richárd
Role of proteases and protease-activated receptor 2 in the regulation of physiological colonic barrier function and in the pathogenesis of visceral hypersensitivity.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Rózsa Éva
Kinureninek elektrofiziológiai hatásvizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2008)

S

Sas Katalin
Potential role of glutamate neurotransmission in the pathogenesis of ischemic brain damage and of depression. Effects of L-kynurenine on the survival of the hippocampal neurons and on the corticocerebral blood flow in ischemic animal models.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Simon Ida Noémi
Fehérjék fémkötő tulajdonságainak modellezése többcélú felhasználásra alkalmas peptidek fémkomplexeivel.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Simonné Gombos Katalin
Bírói jogvédelem az Európai Unióban.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Sipos Péter
Formulation optimization of ammonio methacrylate copolymer based sustained release microspheres.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Smajda Rita
Többfalú szén nanocső filmek előállítása és tulajdonságainak vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Szabolcs Annamária
Effect of natural products on the pathogenesis of acute experimental pancreatitis.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Szalóki Tibor
The value of indigo carmine staining in endoscopy and endoscopic mucosal resection in the human stomach.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Szarvas György
Feature Engineering for Domain Independent Named Entity Recognition and Biomedical Text Mining Applications.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Szeljak György
"Tisztelnünk kell egymást!" Nahua világkép és kulturális változások Pachiquitlában a 20. század végén.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Szemenyei Erzsébet
Synthesis and radioactive labeling of biologically active peptides, peptide and protein fragments.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Szepesi Gábor Miklós
A rendszerváltozás utáni várossá avatások Magyarországon.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Szomora Zsolt
A nemi bűncselekmények egyes dogmatikai alapkérdéseiről.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Sztriha László
Stroke prevention: the role of carotid artery stenting and the management of antithrombotic therapy.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Szvetnik Attila
Escherichia coli aminosav-transzporterek vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Szélinger Balázs
Magyarország és Etiópia. Formális és informális kapcsolatok a 19. század második felétől a II. világháborúig.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Szörényi Balázs
Learnability and Characterization Results for Classes of Boolean Functions.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Szőri Milán
Telítetlen szénhidrogének gyökös reakcióinak elméleti vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Szűcs Attila
A búzaszem fejlődésében szerepet játszó gének azonosítása bioinformatikai és molekuláris módszerekkel.
PhD, University of Szeged.
(2008)

T

Tolmacsov Péter
Etán és propán átalakítása hordozós platinafém- és réniumkatalizátorokon.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Torbágyi Péter
Magyar vándormozgalmak és szórványközösségek Latin-Amerikában a második világháború kitöréséig.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Tóth András
Hidrogén és kén anyagcserében szerepet játszó NAD+/NADP+ függő enzimek Thermococcus litoralis hipertermofil archaebaktériumban.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Tóth Sára
Lumineszcencia és π elektronállapotok széntartalmú amorf vékonyrétegekben.
PhD, University of Szeged.
(2008)

U

Ujlaki Tamás
A tulajdon korlátozása elméleti, történeti, jogösszehasonlító, kodifikációs és alkotmányos nézőpontból.
PhD, University of Szeged.
(2008)

V

Venglovecz Viktória
Examination of primary epithelial cells under normal and pathophysiological conditions.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Verók Attila
„Es blickt die halbe Welt auf deinen Lebens-Lauff, Und nimmt das, was Du schreibst, mit grosser Ehrfurcht auf.” Martin Schmeizel (1679-1747) élete és munkássága.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Villányi Zoltán
How is expression of the importin-β encoding Ketel gene of Drosophila regulated?
PhD, University of Szeged.
(2008)

Viola Réka
Antidepressant consumption in hungary and health-related quality of life assessment in patients with depression.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Z

Zachar Judit
A Jánoshalma ortogneisz blokk kőzettani felépítése, fejlődéstörténete és korrelációs lehetőségei.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Zalatnai Márta
Alföldi gyeptársulások határainak szerkezete és kapcsolata edafikus háttértényezőkkel.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Zimmermann Aliz
Cerebral blood flow regulation following hypoxic attacks and seizures in the newborn piglet.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Zsigmond Laura
A mitokondriális elektrontranszportot befolyásoló Arabidopsis PPR40 fehérje szerepe az abiotikus stresszválaszokban.
PhD, University of Szeged.
(2008)

É

Éder Katalin
The biological role of Tribbles proteins in the inflammatory responses of monocytes. The link between inflammation and atherosclerotic signals.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Ó

Ózsvári Béla
The role of trypsin and bile acids in acute and chronic pancreatitis.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Ú

Újfaludi Zsuzsanna
A Drosophila p53 működésének vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2008)

This list was generated on 2020. április 6. 02:13:06 CEST.