Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | É | Ú
Találatok száma: 147.

B

Balcsik-Tamás Kinga
A metafikció mintázatai: az irodalmi elbeszélés és a történetmesélő mozgókép intermediális egymásrahatásának példái.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Balázs Bernadett
Az átlagos városi hősziget területi szerkezetének modellezése és a modell kiterjesztése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Dr. Baráth Zoltán
Modulation of efflux pumps in tumour cells as a possible way of reversal multidrug resistance.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Bashiri-Shahroodi Amir
Dropping method as a new possibility in preparation of solid dispersions.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Bede Olga
Importance of magnesium supplementation in children with atopic bronchial asthma.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Belső Nóra
The role of D-type cyclins in human keratinocyte cell cycle regulation and in the pathogenesis of psoriasis.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Blastyák András
A Rad5 fehérje szerepe a blokkolt replikációs villa menekítésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Blázsik Zoltán
Domináló csúcsok szerepe hálózati folyamatok tervezésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Boros Lajos
A városi depriváció térbelisége – konfliktuselméleti megközelítés szegedi esettanulmányokkal.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Bottyán Zsolt
Az átlagos maximális hősziget-intenzitás statisztikus modellje Szegeden és Debrecenben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Branca Rui Miguel Mamede
Structure and function of a novel cytochrome c4 from the purple photosynthetic bacterium Thiocapsa roseopersicina.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Budai Judit
Hidrogénezett amorf szénrétegek előállítása impulzuslézeres rétegépítéssel és ellipszometriai vizsgálatuk.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Budai-Szűcs Mária
Formulation and Investigation of Gel-Emulsions Containing Polymeric Emulsifiers.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Busa-Fekete Róbert István
Evolutionary Tree Reconstruction and its Applications in Protein Classification.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Bánhelyi Balázs
Dinamikai rendszerek kaotikusságának és stabilitásának vizsgálata megbízható számítógépes módszerekkel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Bányai Éva
Térképzetek, névtérképek, határidentitások A Bodor-próza tér- és névpoétikája, valamint hatása néhány kortárs magyar elbeszélı mőben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

C

Cheregi Otilia-Silvia
Involvement of proteases, cyclic nucleotides and small heat shock proteins in psii repair in synechocystis sp. PCC6803.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Cserjés Katalin
Applikációk a Hajnóczy-korpusz szövetén a hagyományos szövegformálás elhagyásának módozatai Hajnóczy Péter életművében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Csurgai Horváth József
Székesfehérvár urbanizációja. A városfejlődés a kiegyezés korában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Csákvári Eszter
The role of estrogen and dehydroepiandrosterone in synaptic remodeling.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Csányi Gábor
Role of vasodilator mediators in endothelial dysfunction.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Dr. Csúri András
A fiatal felnőttkor, mint büntetőjogilag releváns életszakasz.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Czerovszki Mariann
„…sumque argumenti conditor ipse mei…” Ovidius pontusi elégiái narratív pszichológiai megközelítésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

D

Dorogi Márta
Nanoszkopikus környezet hatása a fotoszintetikus reakciócentrum működésére.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Doró Katalin
The written assessment of the vocabulary knowledge and use of English majors in Hungary.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Dósa György
Optimális és közel-optimális online és félig online algoritmusok ütemezési feladatokra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Dömök Márta
Az etanol gőzreformálása Al2O3 hordozós nemesfém katalizátorokon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Dörnyei Ágnes
Potenciális inzulinutánzó oxovanádium(IV)- komplexek (bio)speciációja.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

E

Engi Helga
Perspectives in cancer chemotherapy, in vitro and in vivo experiments.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Eördegh Gabriella
Neuronal coding of spatial visual information.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

F

Farkas Attila
Investigation of the endogenous contributing factors of proarrhythmia and myocardial contractility.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Farkas Gyula Jr.
The essence of cytokines from experimental acute pancreatitis through organ preserving pancreatic head resection.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Farkas Gábor
Régi könyvek, új csillagok - A csillagászat új eredményeinek receipciója koraújkori olvasmánytörténeti forrásainkban és az égi jelenségek interpretációja a régi magyar irodalomban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Farkas Elek Attila
Oxidative and osmotic stress induced changes in brain endothelial cells.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Fazekas Sándor
„A soknyelvű tolmács” – A Sebes agynak késő sisak forrásai, műfaj- és eszmetörténeti jellemzői –.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Fehér Péter
Internet és számítógéppel segített tanulás a kistelepülések iskoláiban - A pedagógusok módszertani kultúrája fejlesztésének és megújításának lehetőségei IKT-eszközök alkalmazásával.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Fűrész Gábor
Design and Application of High Resolution and Multiobject Spectrographs: Dynamical Studies of Open Clusters.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

G

Galgóczi László
Kis molekulatömegű antimikrobiális fehérjék és kódoló génjeik vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Gombás Ágota
The study of physico-chemical properties of crystalline and amorphous materials.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Dr. Gyémánt Richárd
A határon túli magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Gálik Márta
An investigation of the effects of beta(2)-mimetics, gestagens and an alpha(2)-antagonist in premature labour model in the rat.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

H

Hartmann Miklós
Ortodox félcsoportok és szemidirekt szorzatok.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Hatvani Lóránt
Mushroom pathogenic Trichoderma species: occurrence, biodiversity, diagnosis and extracellular enzyme production.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Hegedűs Andrea
Az élettársi kapcsolat szabályozásának áttekintése, különös tekintettel a polgári jogi kodifikációs folyamatra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Hegedűs Iván
Изменения нормы церковнославянского языка великорусского извода в XVII веке. На материале корректурных экземпляров богослужебных книг = A nagyorosz szerkesztésű egyházi szláv nyelv normájának változásai a XVII. század második felében. Az istentiszteleti könyvek korrektúrapéldányai alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Hegedűs Ágota
Comparison of the effect of granulation and drying techniques on the quality of a pharmaceutical product with a high active ingredient content.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Hofner Péter
The role of cytokines and pattern-recognition receptors in inflammatory gastrointestinal diseases: clinical and in vitro investigations.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Dr. Homicskó Árpád
A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozásai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Horváth Krisztina
Kísérletes gyulladásos bélbetegség modell hatásmechanizmusának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Hócza András
A magyar nyelv automatikus szintaktikai elemzése szabályalapú gépi tanulási technikák alkalmazásával.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

I

Dr. Institóris Ádám
New approaches to neuroprotection in chronic cerebral hypoperfusion in the rat.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Ioja Enikő
Structure-activity studies of novel, conformationally restricted delta opioid-receptor selective tetrapeptides.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Iván Szabolcs
Logic and tree automata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

J

Jancsó Katalin
A korai politikai indigenizmus Peruban és az Asociación Pro-Indígena = Indigenismo político temprano en el Perú y la Asociación Pro-Indígena.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Janurik Szabolcs
Az angol szókészleti elemek kölcsönzésének kérdései a mai orosz nyelvben. Az 1980-as évektől napjainkig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Juhász Márta
Mass Spectrometric Behaviour of Phosphorus-containing Heterocycles and Ring-chain Tautomerism of some 1,3-O,N-heterocycles.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Juray Tünde Ágnes
A város mint turisztikai tér, Szeged példáján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

K

Kasza Péter
"Mert látom, hogy néhányan az eseményeket másképp mesélik, mint megörténtek..." Brodarics István tevékenysége irodalomtörténeti megközelítésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Kellermann Péter
The effect of distal first metatarsal osteotomy on the forefoot conditions at hallux valgus surgery.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Keresztes Attila
Endomorphin analogs containing alicyclic ß-amino acids: influence on conformation and pharmacological profile.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Keszthelyi Andrea
Cryptococcus Neoformans ellen hatásos killer toxint termelő illetve nem termelő Filobasidium Capsuligenum törzsek összehasonlítása, toxinjuk jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Kis Zoltán
Infections and atherosclerosis: Chlamydophila pneumoniae persistence in mice, interaction of chlamydophila pneumoniae and human cytomegalovirus with human dendritic cells.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Kiss János Péter
területi jövedelemegyenlőtlenségek strukturális tényezői Magyarországon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Komlóssy Gyöngyi
HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT MATTHIAS BELIUS Bél Mátyás irodalom- és nyelvtörténeti munkái, különös tekintettel Héber-magyar etimológiai szótárára és annak az életműben elfoglalt helyére.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Kovács Anita
Structural evaluation of w/o/w multiple emulsions.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Kovács Eszter
Le Voyage dans la pensée de Diderot: sa fonction et sa critique dans la fiction, dans le récit de voyage et dans le discours philosophique et politique.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Kovács Kornél
Various kernel methods with applications.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Kovács Kálmán Árpád
Az erdélyi valláspolitika rendszere az 1760-70-es években.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Dr. Kovács Péter
A multikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós modellekben, A Petres-féle Red-mutató.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Kovács Tibor
Magyar huszárfegyverek a Rákóczi-szabadságharc bukásáig a tárgyi emlékanyag tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Kozma Gabriella
Egy Polycomb Response Element (PRE) in situ vizsgálata Drosophila melanogaster-ben génkonverzió segítségével.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Kresz Norbert Róbert
Lézeres eljárások Teflon vékonyréteg leválasztására, valamint Teflon adhéziójának módosítására.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Károly László
Yakut derivational morphology. An historical approach. Deverbal nominals.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Köblös Adél
A joghatósági megállapodás.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Kőrösi László Tamás
Funkcionalizált felületű nanokristályos titán/dioxid fotoaktivitása szilárd/gáz és szilárd/folyadék határfelületeken.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

L

Dr. Liktor-Busa Erika
Analysis of the ecdysteroid profile of Serratula wolffii roots.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Linke Nikolett
A glutamáterg neuronális rendszer fejlidése a humán magzati bélidegrendszerben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Lukács Gyöngyi
A Rhizomucor miehei járomspórás gomba HMG-koenzim A reduktáz génjének molekuláris és funkcionális vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Dr. Lázár István László
Transjugularis intrahepaticus portosystemas shunt a portalis hipertonia gyógyításában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Légrádi Ádám
Regulation of T cell signalling by galectin-1 and lyso-phosphatidylcholine.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

M

Majzik Andrea
Határfelületi és kolloid kölcsönhatások montmorillonit, vas-oxid, huminsav és kalciumion tartalmú összetett vizes diszperz rendszerekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Maróti Attila
Orders, Conjugacy Classes, and Coverings of Permutation Groups.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Miskolczi Pál
A sejtek osztódásának aktiválásában és szabályozásában szerepet játszó fehérjék lucernában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Mislovics Erzsébet
A magyarországi zsidóság demográfia- és gazdaságtörténete.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Must Anita
Neurocognitive models of schizophrenia and mood disorders: the role of decision-making and visual information processing.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

N

Nagy Katalin
Clinical and experimental tests carried out with medicinal water and medicinal caves containing radon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Nyilasi Ildikó
A vasfelvételben szerepet játszó gének molekuláris jellemzése opportunista patogén járomspórás gombákban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Németh János
Buchstabengebrauch in der Ödenburger Kanzleischriftlichkeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (1510–1800).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Németh Róbert
Etán és propán átalakítási lehetőségei Mo2C tartalmú katalizátorokon valamint HNCO és NCO felületi kémiája Pd(100) egykristályon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Németh L. Zoltán
Higher Dimensional Automata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

O

Olasz Judit
Significance of genetic instability in development and chemosensitivity of malignant tumors.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Oroján Iván
Regulation of Calmodulin gene expression in the rat brain stem-medulla region after induction of chronic orofacial skin inflammation and subsequent steroid treatment.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

P

Paksi Zoltán
Metalloenzimek szerkezeti és funkcionális modellezése átmenetifém-komplexekkel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Dr Palásthy Zsolt
Colon obstruction-induced motility changes - the roles of glutamate and nitric oxide.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Papp Rita
Role of gap junctions in acute ischaemia-induced arrhythmias and in the antiarrhythmic effect of ischaemic preconditioning.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Paróczy Zsuzsanna
Visual properties of neurons along the tecto-thalamo-caudate nucleus pathway.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Pethő Szilvia
El exilio de comunistas españoles en los países socialistas de Europa Centro-Oriental (1946-1955).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Pilbat Ana-Maria
Poly-(amino acid) polyelectrolyte films: Structure and interactions with proteins and lipids.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Polgár Noémi
Interaction of lysyl oxidase with the hormone placental lactogen and its effect on mammary epithelial cell proliferation and migration.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Pongrácz Attila
A Sao-Pauló-i magyarság 1945-1990.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Prandovszky Emese
The role of nectin-1 and oxidative damage in the development of herpes simplex encephalitis.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Prantner Zoltán
Jemen és a szocialista országok 1955–1970.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Puskás Irén
Városaink talajai: a szegedi talajok komplex értékelése és osztályozása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Pál Ákos
Investigation of interactions between ABC transporters and their lipid environment - Effect of membrane cholesterol content on the function of human ABCG2(BCRP/MXR).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Páldy Eszter
One step closer to the role of the brain CB2 cannabinoid receptors: interaction with the μ-opioid system.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Pósa Anikó
Az ösztrogén és raloxifen közvetítette kardiovaszkuláris protektív mechanizmusok.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

R

Dr. Rosztóczy András
Clinical evaluation of primary and secondary oesophageal motility disorders: new data on the pathogenesis of cardiac and respiratory manifestations of gastro-oesophageal reflux disease, the characteristics of motility disorders in patients diabetes mellitus and in primary Sjögren’s syndrome.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Réthy Borbála
Antitumour effect of plant extracts and their constituents on cancer cell lines.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Dr. Róka Richárd
Role of proteases and protease-activated receptor 2 in the regulation of physiological colonic barrier function and in the pathogenesis of visceral hypersensitivity.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Róth Márton and Francesco Patrizi
La cittá felice di Francesco Patrizi da Cherso e le utopie del Cinquecento e del Seicento.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Rózsa Noémi Katinka
Prevalence and treatment possibilities of numerical, morphological dental anomalies and malposition during childhood.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Rózsa Éva
Kinureninek elektrofiziológiai hatásvizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

S

Sas Katalin
Potential role of glutamate neurotransmission in the pathogenesis of ischemic brain damage and of depression. Effects of L-kynurenine on the survival of the hippocampal neurons and on the corrticocere.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Simon Ida Noémi
Fehérjék fémköt tulajdonságainak modellezése többcélú felhasználásra alkalmas peptidek fémkomplexeivel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Simonné Gombos Katalin
Bírói jogvédelem az Európai Unióban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Sipos Péter
Formulation optimization of ammonio methacrylate copolymer based sustained release microspheres.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Smajda Rita
Többfalú szén nanocső filmek előállítása és tulajdonságainak vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Dr. Szabolcs Annamária
Effect of natural products on the pathogenesis of acute experimental pancreatitis.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Dr. Szalóki Tibor
The value of indigo carmine staining in endoscopy and endoscopic mucosal resection in the human stomach.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Szarvas György
Feature Engineering for Domain Independent Named Entity Recognition and Biomedical Text Mining Applications.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Szeljak György
"Tisztelnünk kell egymást!" Nahua világkép és kulturális változások Pachiquitlában a 20. század végén.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Szemenyei Erzsébet
The biological role of Tribbles proteines in the inflammatory responses of monocytes. The link between inflammation and atherosclerotic signals.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Szepesi Gábor Miklós
A rendszerváltozás utáni várossá avatások Magyarországon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Szomora Zsolt
A nemi bűncselekmények egyes dogmatikai alapkérdéseiről.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Sztriha László
Stroke prevention: the role of carotid artery stenting and the management of antithrombotic therapy.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Szvetnik Attila
Escherichia coli aminosav-transzporterek vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Szélinger Balázs
Magyarország és Etiópia. Formális és informális kapcsolatok a 19. század második felétől a II. világháborúig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Szörényi Balázs
Learnability and Characterization Results for Classes of Boolean Functions.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Szőri Milán
Telítetlen szénhidrogének gyökös reakcióinak elméleti vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Szűcs Attila
A búzaszem fejlődésében szerepet játszó gének azonosítása bioinformatikai és molekuláris módszerekkel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

T

Tolmacsov Péter
Etán és propán átalakítása hordozós platinafém- és réniumkatalizátorokon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Torbágyi Péter
Magyar vándormozgalmak és szórványközösségek Latin-Amerikában a második világháború kitöréséig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Tóth András
Hidrogén és kén anyagcserében szerepet játszó NAD+/NADP+ függő enzimek Thermococcus litoralis hipertermofil archaebaktériumban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Tóth Sára
Lumineszcencia és π elektronállapotok széntartalmú amorf vékonyrétegekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

U

Dr. Ujlaki Tamás
A tulajdon korlátozása elméleti, történeti, jogösszehasonlító, kodifikációs és alkotmányos nézőpontból.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

V

Varga Edina Tímea
Transcranial direct current stimulation and human neuroplasticity.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Venglovecz Viktória
Examination of primary epithelial cells under normal and pathophysiological conditions.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Verók Attila
„Es blickt die halbe Welt auf deinen Lebens-Lauff, Und nimmt das, was Du schreibst, mit grosser Ehrfurcht auf.” Martin Schmeizel (1679-1747) élete és munkássága.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Villányi Zoltán
How is expression of the importin-β encoding Ketel gene of Drosophila regulated?
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Viola Réka
Antidepressant consumption in hungary and health-related quality of life assessment in patients with depression.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Z

Zachar Judit
A Jánoshalma ortogneisz blokk kőzettani felépítése, fejlődéstörténete és korrelációs lehetőségei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Zalatnai Márta
Alföldi gyeptársulások határainak szerkezete és kapcsolata edafikus háttértényezőkkel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Zapantis George
In vitro and in vivo evaluation of semisolid dosage forms for transdermal application of Ketamine.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Dr. Zimmermann Aliz
Cerebral blood flow regulation following hypoxic attacks and seizures in the newborn piglet.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Zsigmond Laura
A mitokondriális elektrontranszportot befolyásoló Arabidopsis PPR40 fehérje szerepe az abiotikus stresszválaszokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

É

Éder Katalin
The biological role of Tribbles proteins in the inflammatory responses of monocytes. The link between inflammation and atherosclerotic signals.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Ú

Újfaludi Zsuzsanna
A Drosophila p53 működésének vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

A lista elkészítésének dátuma 2019. február 21. 10:51:40 CET.