Items where Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö
Number of items: 76.

A

Acsai Károly
Pharmacological modulation of the cardiac Na+/Ca2+ exchanger: role in the study of Ca2+ handling and possible therapeutic applications.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Alapi Tünde
Kisnyomású higanygőzlámpák alkalmazása szerves víz- és légszennyezők lebontásában.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Ambrus Rita
Improvement of the solubility and dissolution rate of nifluminic acid to achieve rapid drug release.
PhD, University of Szeged.
(2007)

B

Babos Magor
A bélrendszer MR vizsgálatában alkalmazható impulzusszekvenciák optimalizálása és endoluminális kontrasztanyagok tanulmányozása.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Bajmócy Zoltán
A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Balaton Gergely
Dental aspects of systemic genetic diseases - Williams-Beuren syndrome and cleidocranial dysplasia.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Balogh András
Az aprófalvas településállomány differenciálódási folyamatai Magyarországon.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Balázs Péter Attila
Binary Tomography Using Geometrical Priors: Uniqueness and Reconstruction Results.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Bihari Zoltán
Mikroorganizmusok alkalmazása az olajiparban – az Acinetobacter haemolyticus AR-46 jelű, új n-alkánbontó törzs izolálása és karakterizálása.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Bodogai Monica
Functional and regulatory characterization of the ntrPR operon of Sinorhizobium meliloti.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Bohus János
Speciális excimer lézerek.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Budai Mária
Összehasonlító fogmorfológiai vizsgálat a történeti és a mai népesség körében.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Bálint Zoltán
Investigating biological samples with atomic force microscope: from living cells to molecular level.
PhD, University of Szeged.
(2007)

C

Csupor Dezső
Investigation of the diterpene alkaloids of Aconitum species native to the Carpathian Basin.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Csősz Sándor
Hangyák taxonómiai és faunisztikai vizsgálata a Kárpát-medencében (Hymenoptera: Formicidae).
PhD, University of Szeged.
(2007)

D

Deák István
A megbízható és valós összkép érvényesülési környezete a hazai és nemzetközi számviteli szabályozásban.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Doró Péter
Utilization of oral antidiabetic drugs in Csongrád county between 1998 and 2004: : adherence and persistence with therapy.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Dux László
A migráns munkavállalók jogvédelmének multilaterális eszközei.
PhD, University of Szeged.
(2007)

F

Farkas Arnold Péter
A Mo2CMo(100) rendszer oxidációjának és adszorpciós tulajdonságainak vizsgálata foton-, elektron- és ion-spektroszkópiai módszerekkel.
PhD, University of Szeged.
(2007)

G

Gera László
Reperfusion injury of the periosteal microcirculation.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Gábris Aurél
Multi-partite quantum optical systems for quantum information processing.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Görbe Anikó
Direct cell-cell communication through gap junctions during early skeletal muscle development and regeneration in the rat.
PhD, University of Szeged.
(2007)

H

Hajdú Edit
Légúti infekciót okozó baktériumok terápiás hatékonyságot befolyásoló rezisztenciáinak és rezisztencia mechanizmusainak vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Halmosi Péter
Önkormányzatok vagyoni és pénzügyi kockázatai Magyarországon.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Hercz Mária
A pedagógusok gondolkodása a gyermekek kognitív fejlődéséről és fejlesztéséről.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Hodos Mária
Titanát nanocsövek szintézise, jellemzése és egy lehetséges képződési modellje.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Horváth Péter
The ‘gas of circles’ model and its application to tree crown extraction.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Horváth Szilvia
A kibocsátási jogok kereskedelmének nemzetközi háttere, közösségi szabályozásának kialakulása.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Háznagy-Radnai Erzsébet
Examination of the volatile and non-volatile components of Hungarian Stachys species.
PhD, University of Szeged.
(2007)

J

Jenei Mária
Tavi karbonátképződés a Duna-Tisza közén.
PhD, University of Szeged.
(2007)

János-Zsigmond Kelemen
Bioinformatic analysis and digital signal processing on global gene expression screening data.
PhD, University of Szeged.
(2007)

K

Kempf Baiarma
Mongol'szkie zaimsztvovanija v tuvinszkom jazüke (A tuva nyelv mongol jövevényszavai).
PhD, University of Szeged.
(2007)

Kiss Petra Veronika
A Drosophila 26S proteaszóma p54 alegységének lehetséges extraproteaszómális szerepe.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Kolarovszki-Sipiczki Zoltán
Role of the adrenergic system in regulation of the resistance of the cervix of pregnant rat.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Komarek Levente
Strukturális változások a Dél-Alföld mezőgazdaságában a rendszerváltozás után : (folyamatok és lehetőségek).
PhD, University of Szeged.
(2007)

Kovács Gábor
A gyódi szerpentinit test fejlődéstörténete és környezetföldtani vonatkozásai.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Kovács József
Modern geomatematikai módszerek alkalmazása hidrogeológiai feladatok megoldására.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Kovácsné Lendvai Ágnes
Sejtciklus specifikus gének szabályozása a növényi növekedés és fejlődés során.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Kurucz Zoltán
Entanglement Assisted Quantum Communication Schemes.
PhD, University of Szeged.
(2007)

L

Lukovics Miklós
A lokális térségek versenyképességének elemzése.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Lukács Anita
Studies on the neurobehavioural toxic effects of the mitochondrial toxin, 3-nitropropionic acid.
PhD, University of Szeged.
(2007)

M

Majó Zoltán
e-HRM: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága - the webolution of HR.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Makra Péter
Sztochasztikus rezonanciával elérhető jeljavítás és neurokardiológiai fluktuációk vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Marincs Ferenc
Regulation of nopaline uptake in Agrobacterium tumefaciens.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Mihály Nikolett
Hallgatói elégedettség kritériumai a tömegoktatás feltételei között.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Mikó István
Sceletomusculature and systematics of scelionidae (Hymenoptera: Platygastroidea).
PhD, University of Szeged.
(2007)

Molnár Andor
Galanin és monoaminerg rendszer jelentősége a vazopresszin kiválasztás.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Molnár Attila
Magyarország szőlő ültetvénystatisztikai műszaki térinformatikai rendszerének fejlesztése.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Molnár Éva
Platina nanorészecskék SBA 15 szilikáton: szintézis, jellemzés és katalitikus aktivitás.
PhD, University of Szeged.
(2007)

N

Nagy Nikoletta
Genetic background of venous leg ulcer development.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Nagy Tamás
Jog és irodalom - valami jog van ami irodalom.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Nemesi Attila László
Az alakzatok kérdése a pragmatikában.
PhD, University of Szeged.
(2007)

P

Pankotai Tibor
Az ADA2b adaptor fehérjéket tartalmazó hiszton acetiltranszferáz komplexek szerepének vizsgálata Drosophila melanogaster-ben.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Patik Réka
A klaszteresedés lehetőségei és vizsgálata a kevésbé fejlett régiókban: példák a Dél-Alföldről.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Pintér Sándor
Therapeutic possibilities of brachial plexus avulsion injuries: clinical and experimental approaches.
PhD, University of Szeged.
(2007)

R

Reisi Nassab Parya
Enhancement of the dissolution of meloxicam in binary systems.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Rinyu László
A primer kinon energetikai változásai a fotoszintetizáló baktériumok reakciócentrumában: mutáció, késleltetett fluoreszcencia és modell-számítások.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Révész Béla
A titok mint politika. A titkosszolgálatok politológiai kutatásának lehetőségei.
PhD, University of Szeged.
(2007)

S

Sallai László
Crystal structure of the AAA+ and DNA-binding domain of the szigma54-activator ZraR.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Soós Judit
Parp activation and inflammatory reaction in selective neurodegeneration.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Szabó Áron
A drosophila melanogaster 26s proteaszóma RTP1 alegységeinek molekuláris genetikai és funkcionális vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Szatmári Anna-Mária
A brasszinoszteroid bioszintézis és érzékelés napszakos szabályozása.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Szeverényi Sándor
Prototipikus tulajdonságfogalmak lexikai kategorizációja a nganaszanban.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Széchenyi Aleksandar
C4 és C8 szénhidrogének átalakulása Mo2C és Re tartalmú katalizátorokon.
PhD, University of Szeged.
(2007)

T

Tanács Attila
Regisztrációs módszerek és orvosi alkalmazásaik.
PhD, University of Szeged.
(2007)

U

Unger Zoltán
Vetőstatisztika és fraktálgeometria földtani alkalmazásai.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Urbanik Tímea
Keletkezéstörténetek. Intratextuális és genetikus kapcsolatok Mészöly Miklós prózájában.
PhD, University of Szeged.
(2007)

V

Veres Katalin
Variability and biologically active components of some Lamiaceae species.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Veszelka Szilvia
Protection againts blood-brain barrier damages in pathological conditions: in vivo and in vitro studies.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Virányi Zsanett
Migráció- és diffúzióvezérelt instabilitás autokatalitikus ionreakciókban.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Virók Dezső
Genomics, phosphoproteome and molecular epidemiology analyses of Chlamydia infection.
PhD, University of Szeged.
(2007)

W

Waldhauser Tamás
Minimal clones.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Wéber Péter
Regime Changes, Public Memory and the Pursuit of Justice: The Case of German-Speaking Jews in Bukovina, 1920-1960.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Z

Zöllei Éva
Human cardiovascular baroreflex regulation : different methods of measurement.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Á

Ágoston Vilmos
Hálózati modellek alkalmazása a molekuláris biológia néhány problémájára.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Ö

Ötvös Zsolt
Szénnanocsövek adszorpciós tulajdonságainak sebesség-spektroszkópiai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2007)

This list was generated on 2019. december 13. 04:44:16 CET.