Items where Year is 2002

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ú
Number of items: 91.

A

Adalbert János Róbert
Intracellular calcium homeostasis of motoneurons in animal models of amyotrophic lateral sclerosis.
[Thesis] (Unpublished)

Apróné Török Ibolya
Imidazoltartalmú ligandumok és inozitolszármazékok kölcsönhatása réz(II)- cink(II)- és nikkel(II)ionokkal: egyensúly, szerkezet, hidrolitikus aktivitás.
[Thesis] (Unpublished)

B

Bagyánszki Mária
A humán bélidegrendszer és szöveti környezetének embrionális fejlődése.
[Thesis] (Unpublished)

Bara Tamásné Herczegh Ottilia
Műszeres és érzékszervi vizsgálatok egyes sajtok minőségkövetésében.
[Thesis] (Unpublished)

Bartha Mária
Stability, convergence and periodicity for equations with state-dependent delay.
[Thesis] (Unpublished)

Barthos Róbert
A Zr02 -Si02 és a Zr02 -Ti02 vegyes oxidok és szulfátozott származékaik savas és katalitikus tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Bartók Tibor
Új biotechnológiai és bioanalitikai módszerek kidolgozása és alkalmazása a növényi sejt- szövettenyésztésben valamint a fuzárium kutatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Barátné Jankovics Hajnalka
Cukorfoszfátok, nukleotidok és aminosavszármazékok ón(IV) organikus vegyületeinek egyensúlyi- és szerkezetvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bencsik Krisztina
Multiple sclerosis to date: diagnosis, epidemiology, new aspects of the pathomechanism and the therapy.
[Thesis] (Unpublished)

Bereczki Csaba
Evaluation of platelet function in children and adolescents with kidney diseases and hypertension.
[Thesis] (Unpublished)

Berkó Szilvia
Formulation of rectal suppositories containing diuretic drugs and their biopharmaceutical studies.
[Thesis] (Unpublished)

Burján Balázs
A Pesti-síkság fiatal-harmadidőszaki és negyedidőszaki kavicsképződményeinek összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bábinszki Ágota
3 dimensional measurement of gestational and yolk sac volumes as predictors of pregnancy outcome in the first trimester.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csanádi Zoltán
AV node function in supraventricular tachycardias. Implications for radiofrequency ablation.
[Thesis] (Unpublished)

Csíky Gábor
La fascination de la mort dans les mémoires d outre-tombe de Chateaubriand.
[Thesis] (Unpublished)

D

Ducza Eszter
The roles of oti-adrenergic receptor subtypes in the regulation of uterine contractility - molecular pharmacological investigations.
[Thesis] (Unpublished)

Dékány György
Examination of the structural and permeability properties of liposomes stabilized by neutral polymers.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fajka-Boja Roberta
Tirozin kinázok és foszfatázok szerepe a T sejtek galektin-1 indukálta apoptózisában.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas András
Antiarrhythmic drugs: limited effectiveness and proarrhythmia.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Árpád
The role of ethanol in the pathogenesis of psoriasis and the possible mechanisms of action of dithranol.
[Thesis] (Unpublished)

Főglein Katalin Anikó
Halogéntartalmú metánszármazékok bontása csendes elektromos kisülésben.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gajdáné Schrantz Krisztina
Oxigén, nitrogén és kén donoratomokat tartalmazó bioligandumok ón(IV)organikus komplexeinek egyensúlyi viszonyai és szerkezete.
[Thesis] (Unpublished)

Georgeson George D.
Investigation of natural killer cell activity, antioxidant enzymes and arylsulfatase-A activity in the human newborn.
[Thesis] (Unpublished)

Gerencsér László
A bakteriális reakciócentrum fotociklusának kinetikája és energetikája.
[Thesis] (Unpublished)

Gál Kinga-Izabella
Szilárdtest lézerplazmában keletkező felharmonikusok vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Géczi Lajos
Anjou-kori Oklevéltár IX. 1325.
[Thesis] (Unpublished)

Göblyös Anikó
Ring-chain tautomerism of 1,3-N,N heterocycles.
[Thesis] (Unpublished)

Göcző Hajnalka
Spherical crystallization of drug materials for direct tablet-making.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hajnal Andrea
Az ösztránváz D-gyűrűjéhez kondenzált heterociklusok előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Hatvani Nóra
A Lentinus edodes (Shiitake) micélium növekedésének és extracelluláris enzimrendszerének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hermesz Edit
Stresszválasz halakban: metallothionein és hsp90 gének azonosítása és expressziójuk vizsgálata pontyban (Cyprinus carpio).
[Thesis] (Unpublished)

Hetényi Csaba
Blind docking: A novel approach of locating binding sites of potential drugs on macromolecules (Unusual applications of AutoDock).
[Thesis] (Unpublished)

Hoffmann Eufrozina Andrea
Összetett egyensúlyi és kinetikai rendszerek vizsgálatának újabb eredményei.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Anita
Hordozós palládium nanorészecskék kolloidkémiai előállítása, szerkezetvizsgálata és katalitikus tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Hoyk Edit
Természetvédelmi szempontú geoökológiai értékelés a tervezett Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet területén.
[Thesis] (Unpublished)

Hrabovszki Erika
A Dél-Alföld felszín alatti vizeinek nyomelem tartalma a hidrogeológia tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Hubert Gabriella
A 16-17. századi protestáns gyülekezeti éneklés (Történet és adattár).
[Thesis] (Unpublished)

I

Ivanenko Tetiana
Analysis of certain aspects of restriction endonuclease function: DNA recognition and in vivo effects.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kelemen Zoltán
Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen Zsolt
Lucerna hiszton H3 gén szabályozó régióinak vizsgálata transzgénikus növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Keresztúri Attila
Effectivity of GnRH analogue therapy in the patient with endometriosis.
[Thesis] (Unpublished)

Kevei Zoltán
Gümőspecifikus glicin-gazdag fehérjék vizsgálata Medicago fajokban.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss István
Elektro-bioreaktorok az ivóvíztisztítás területén.
[Thesis] (Unpublished)

Kolisnychenko Vitaliy S.
Genome engineering in Escherichia coli: methods and applications.
[Thesis] (Unpublished)

Komonyi Orbán
Drosophila ekdizon receptor izoformák genetikai és molekuláris analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Kontra József
A problémamegoldó gondolkodás néhány elemének összefüggése a matematikai eredményességgel.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács László
A két fotokémiai rendszer arányának és a fényenergia megoszlásának redox szabályozása metabolikus adaptáció során zöldalgákban.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács M. Gábor
Mikorrhiza vizsgálatok alföldi területeken.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma-Bognár László
A fitokróm fotoreceptorok szabályozó funkciójának molekuláris szintű vizsgálata transzgenikus növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Kyriakos Walid Elias
SPACE RIP: A parallel imaging technique in magnetic resonance imaging.
[Thesis] (Unpublished)

Kóródi Katalin
Felnőttkori plaszticitás rágcsálók primer szomatoszenzoros kérgében.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lipták Anikó
On the Syntax of Wh-items in Hungarian.
[Thesis] (Unpublished)

László Kinga
Az α-kimotripszin stabilitása és működése szerves oldószeres közegben.
[Thesis] (Unpublished)

M

Matúz György
A telekkönyv intézménye Magyarországon 1855-1960.
[Thesis] (Unpublished)

Megyesi Zoltán
Limit theorems for sums and maxima from domains of geometric partial attraction of semistable and max-semistable laws.
[Thesis] (Unpublished)

Mernyák Erzsébet
13alfa- és 13béta-ösztránvázas vegyületek D-gyűrűjének átalakításai.
[Thesis] (Unpublished)

Miskolci Csilla
Model experiments for reversing multidrug resistance in bacteria and eukaryotic cells.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Balázs
Supersymmetry and coherent states of the Morse oscillator; application to molecular photodissociation.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Gergely
Brasszinoszteroid-regulált génexpresszió vizsgálata Arabidopsis thaliana-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Tamás
Effect of genetical, environmental and clinical factors on the aetiology and natural course of inflammatory bowel disease.
[Thesis] (Unpublished)

Müller Zsófia
Examination of hepatitis C and G and enterovirus infections in pregnant, newborn, pediatric and adult populations.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nyolczas Noémi
Prediction of the effect of bisoprolol in chronic heart failure.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Miklós
Nyelvjárás, beszélt nyelv és sztenderdizációs törekvések a XVIII. századi szegedi írnoki nyelvváltozatban.
[Thesis] (Unpublished)

O

Orbán Imre
"Ecce, iam vici mundum!" Antiochiai Szent Margit tisztelete Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

P

Papp Henrietta
Alzheimer's disease with special emphasis on in vitro and in vivo model systems and the effect of donepezil applied for treatment of the disease.
[Thesis] (Unpublished)

Peintler-Kriván Emese
A polipirrol/dodecil-szulfát rendszer tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rakonczay Zoltán
The potential role of heat shock proteins in the prevention of acute experimental pancreatitis.
[Thesis] (Unpublished)

Rios-Gonzalez Krisztina
A növényi antioxidáns védekezőrendszer enzimatikus elemeinek változása só (NaCl) stressz hatására.
[Thesis] (Unpublished)

Rosselli Alessandro
La politica di Mussolini in Mediterraneo e il movimento operaio italiano (1933-1939).
[Thesis] (Unpublished)

S

Seregélyes Csaba
Isolation and characterization of Mhb1, a novel non-symbiotic hemoglobin from Medicago sativa.
[Thesis] (Unpublished)

Sinka Rita
Az ivarsejtek kialakításában szerepet játszó poirot gén azonosítása és jellemzése Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Siska Andrea
Szén nanocsövek katalitikus szintézisének optimalizálása, tisztítás és módosítás.
[Thesis] (Unpublished)

Szilvássy Orsolya
"Ellenszegülés a labirintusnak" A tér és az értelmezés kérdése Italo Calvino, Umberto Eco és Luigi Malerba prózájában.
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyi Judit
Füst Milán: Napló. Magántörténet-Magánytörténet.
[Thesis] (Unpublished)

Szolnoky Győző
The role of mannose-binding receptor in the innate immunity of human epidermal keratinocytes.
[Thesis] (Unpublished)

Székely László
The role of adrenomedullin in myocardial preservation and regulation of pulmonary circulation during and after cardiopulmonary bypass.
[Thesis] (Unpublished)

Szöllősi György
Ketonok heterogén katalitikus transzfer hidrogénezése oxidokon.
[Thesis] (Unpublished)

Szőny Barnabás J.
Investigation of interleukin-10 receptor expression in human placenta, isolated cytotrophoblast cells and human keratinocytes.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tamási Anikó
Preparation, characterization and catalytic testing of mono- or bimetallic zeolite catalysts in C-CI bond cleveage reaction.
[Thesis] (Unpublished)

Tapolcsányi Pál
D-gyűrűben szubsztituált szteroidok szintézise és szerkezetvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Zoltán
Fáklyája lenni népemnek... Protestáns lelkészi alakok és egyházképek a századforduló-századelő magyar regényirodalmában.
[Thesis]

U

Urbán Edit
Epidemiological investigation of toxin producing Clostridium difficile and antibiotic resistant Bacteroides strains with the use of traditional and molecular biological methods.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vajda György
A háromdimenziós ultrahangtechnika alkalmazási lehetőségei a szülészet-nőgyógyászatban.
[Thesis] (Unpublished)

Varanka Zsolt
Humuszvegyületek önálló és mezőgazdasági vegyszerekkel kombinált hatása pontyon (Cyprinus carpio L.).
[Thesis] (Unpublished)

Varga Albert
Assessment of myocardial viability by pharmacological stress echocardiography.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Mónika
Nem hagyományos módszerekkel előállított fémkatalizátorok jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Varjú Katalin
Quantum tests for non-inertial and general relativistic effects.
[Thesis] (Unpublished)

Vastag Mária
Genetikai és rendszertani vizsgálatok a Rhizomucor nemzetségben.
[Thesis] (Unpublished)

W

Wayda Kornélia Emma
First-trimester screening of foetal chromosomal and structural abnormalities.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zvara Ágnes
A c-CrkII adapter fehérje C-terminális régiójának szerepe a fokális adhéziós kináz jelátviteli folyamataiban.
[Thesis] (Unpublished)

Ú

Újvári Edit
"A mindenség hullámzó nászruhád" Istennői mítoszmotívumok Weöres Sándor költészetében.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. június 2. 01:33:30 CEST.