Items where Year is 2001

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 101.

A

Adamicza Ágnes
Effects of pulmonary constrictor agents on lung mechanics: airway and tissue responses.
[Thesis] (Unpublished)

Antal Mária
Structural analysis of U3 small nucleolar RNA of Chlamydomonas reinhardtii in vivo: functional implications.
[Thesis] (Unpublished)

Ayaydin Ferhan
Role of serine/threonine phosphatases and cyclin-dependent kinases in alfalfa cell division.
[Thesis] (Unpublished)

B

Bakonyi Zoltán
Nonlinear methods for spatial and temporal noise reduction in ultrashort pulse optical systems.
[Thesis] (Unpublished)

Balázsik Katalin
Prokirális ketonok heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezése.
[Thesis] (Unpublished)

Barát János
Width-type graph parameters.
[Thesis] (Unpublished)

Becskei Attila
Experimental and mathematical exploration of the dynamic behavior of simple gene networks.
[Thesis] (Unpublished)

Belecz István
New cytoplasmic dynein functions in light of the Drosophila laborcD mutation.
[Thesis] (Unpublished)

Beregszászi Tímea
Heteropolisavak alkalmazása szerves kémiai átalakulásokban.
[Thesis] (Unpublished)

Bernát Gábor
A fotoszintetikus funkciók gátlása és helyreállítása fénnyel.
[Thesis] (Unpublished)

Biyashev Dauren
Biological activity of structurally modified opioid receptor ligands.
[Thesis] (Unpublished)

Bombitz Attila
Mindenkori utolsó világok.
[Thesis] (Unpublished)

Botos József
Nemzetközi versenyképesség elemzés (Tények és adatok a XX. század második feléből).
[Thesis] (Unpublished)

C

Chass Gregory A.
Configurational isomers and conformational structures of lycopene.
[Thesis] (Unpublished)

Cristian Réka Mónika
Interface semiotics in the dramaturgy of Tennessee Williams and Edward Albee.
[Thesis] (Unpublished)

Csanády Miklós
Endoscopic laser surgery, tumor immunology and immunotherapy in the management of laryngo-pharyngeal carcinoma.
[Thesis] (Unpublished)

Csonka Erika
Generation of prototype human satellite DNA-based artificial chromosomes.
[Thesis] (Unpublished)

Csíkos Csaba
A bizonyítási képesség értelmezése és fejlődésének jellemzői iskoláskorban.
[Thesis] (Unpublished)

D

Debreczeny Mónika
Cianobaktériumok fénybegyűjtő rendszerének és fotoszintetikus membránjának tanulmányozása rezgési spektroszkópiával.
[Thesis] (Unpublished)

Dezső Gergely
Új módszer N-reprezentálható sűrűségmátrixok előállítására. Alkalmazás elektronkorrelációs energia számítására.
[Thesis] (Unpublished)

Dombos Miklós
Biotikus és abiotikus hatások szerepe az ugróvillás (Collembola) közösség degradációjában.
[Thesis] (Unpublished)

Domoki Ferenc
Preservation of neuronal-vascular reactivity to N-methyl-D-aspartata after ischemia in newbom pigs.
[Thesis] (Unpublished)

Dégi Rózsa
Ischemia increases prostaglandin H synthase-2 levels in the retina and brain of piglets.
[Thesis] (Unpublished)

Dósa Erika
Néhány szexuálisan átvihető kórokozó korszerű mikrobiológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

E

Eisner Tímea
Diadikus Cesáro és Copson operátorok.
[Thesis] (Unpublished)

F

Farkas András Attila
Környezetszennyező szerves anyagok adszorpciója hidrofil/hidrofób rétegszilikátokon és fotokatalitikus lebontásuk TiO2 szuszpenzióban.
[Thesis] (Unpublished)

Fazakas Judit
A deltamethrin halakra kifejtett hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Fodor Krisztina
A metán katalitikus átalakítása hordozós nemesfém és alkálifém-molibdát katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Forrai Gábor
Célzott core biopszia, stereotaxia és dinamikus MR vizsgálat az emlőbetegségek primer diagnosztikájában és a terápiás hatások, mellékhatások lemérésében.
[Thesis] (Unpublished)

Fábián Gabriella
Qualitative and quantitative investigation of heterotrimeric G-proteins of brain origin.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gombocz Eszter
Zur kontrastiven Wortfamilienanalyse deutsch-ungarisch. Theoretische Grundlegungen und praktische Anwendung.
[Thesis] (Unpublished)

Gyulai Zsófia
Human cytomegalovirus (HCMV) immunity in naturally seropositive and vaccinated individuals.
[Thesis] (Unpublished)

Günther Hans-Georg
Die Mitwirkung im Versicherungsrecht. Autoreferat.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hegyi Péter
A pankreász regeneráció vizsgálata normál és diabéteszes állapotban patkányban.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth András
A mezőföldi löszvegetáció términtázati szerveződése.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Dénes
Összefüggés arany nanorészecskék elektronszerkezete, morfológiája és katalitikus aktivitása között.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Erzsébet
Sinka István mitologizáló költői világa.
[Thesis] (Unpublished)

Hoyk Zsófia
Ösztradiol által kiváltott szinaptikus átrendeződés mechanizmusának vizsgálata patkány nucleus arcuatus-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Hódosy Annamária
Shakespeare meta-szonettjei.
[Thesis]

I

Imreh Csanád
Combinatorial algorithms for the PNS and online scheduling problems.
[Thesis] (Unpublished)

J

Jancsó Attila
Proteinek fémkötőhelyeinek szerkezeti illetve funkcionális modellezése nitrogéndonor ligandumok fémkomplexeivel.
[Thesis] (Unpublished)

Jády Beáta Erika
RNA-guided post-transcriptional modification of spliceosomal small nuclear RNAs.
[Thesis] (Unpublished)

Jávorfi Tamás
Interactions between chlorophylls and carotenoids in light-harvesting complexes of photosystem II and in model systems.
[Thesis] (Unpublished)

K

Katona Endre
Automatikus térkép-interpretáció.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen Krisztina
A kukorica csíkoltsági vírus életciklusa és a gazdasejt sejtciklusa közötti kapcsolat vizsgálata transzgenikus kukorica növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen Lóránd
Light-induced reactions of proteins monitored by Fourier-transform infrared spectroscopy.
[Thesis] (Unpublished)

Kertész István
Development, synthesis and tritium labelling of delta-opioid peptide antagonists.
[Thesis] (Unpublished)

Kis Attila
Fémegykristályok felületén adszorbeált szénhidrogén-származékok jellemzése felületanalitikai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Kissné Oláh Boglárka
A környezet kötött nitrogén koncentrációjának a bakteriális syrM és ntrR gének által közvetített szabályozó szerepe a szimbiotikus nitrogénkötés egyes szakaszaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Attila
Optikai elemek fázistulajdonságainak interferometrikus vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Tamás
A Bacillus subtilis általános stresszválasza.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Éva
Elterjedési mintázatok és háttérváltozók kapcsolata a hangyaközösségek szerveződésében.
[Thesis] (Unpublished)

Krausz Krisztina
Orthoptera közösségek szerveződése izolált élőhelyeken.
[Thesis] (Unpublished)

Kredics László
Környezeti tényezők Trichoderma törzsekre gyakorolt hatásának vizsgálata, és antagonista törzsek nemesítése.
[Thesis] (Unpublished)

Kukovecz Ákos
Applications of the sol-gel method for the synthesis of novel catalytic materials.
[Thesis] (Unpublished)

Kása Péter
Influence of various substances and different technological procedures on some parameters of tablets and crystals.
[Thesis] (Unpublished)

Kőfalvi Tamás
A pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevéltára 1254-1526.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lakatos Andrea
Az Al(III) kölcsönhatása kis biomolekulákkal. Az idő hatása a részecskeeloszlásra.
[Thesis] (Unpublished)

Lamper Csilla
Hatékony módszerek Fusarium fajok trichotecén-vázás toxinjainak (DON, NIV), szteroid- és zsírsavprofiljainak vizsgálatára és a gombafertőzöttség objektív meghatározására.
[Thesis] (Unpublished)

László Zsuzsanna
Vákuum-ultraibolya fotolízis alkalmazhatóságának vizsgálata környezeti szennyezők lebontására.
[Thesis] (Unpublished)

M

Madácsy László
Development and clinical application of new scintigraphic and manometric methods for the diagnosis of functional disorders of the gallbladder and the sphincter of Oddi.
[Thesis] (Unpublished)

Mechler Ádám István
Szénstruktúrák előállítása és atomi erő mikroszkópos tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Megyeri Klára
Early antiviral defense pathways.
[Thesis] (Unpublished)

Mende Balázs Gusztáv
Történeti népességek a Zala-vidéken. 9-12. századi temetők paleoantropológiai elemzése a csontozat metrikus jellegei alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Mogilka Raphaela
Verhinderung und Sanktionierung der Geldwäsche - Möglichkeiten und Grenzen -.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Katalin
The role of autoantigens and autoantibodies in the pathogenesis and diagnostics of autoimmune dermatologic diseases.
[Thesis] (Unpublished)

Morschl Éva
Interactions of estrogen and nitric oxide in the circulatory homeostatic control.
[Thesis] (Unpublished)

Méhn Dóra
Új módszerek a rugalmas MCM-41 szerkezet módosításában.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros Attila
A búza genetikai transzformációja.
[Thesis] (Unpublished)

Müllner András
Neoavantgárd szövegek posztstrukturalista olvasatai -Erdély Miklós-.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Miklós
A francia republikanizmus főbb kérdései. A republikánus hagyomány a francia köztársasági rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Nyirati Ildikó
Characterization of twin and multiple pregnancies in a tertiary center in Hungary.
[Thesis] (Unpublished)

P

Papp Andrea
The role of oxidative stress in the pathogenesis of retinopathy of prematurity.
[Thesis] (Unpublished)

Pataki Imre
Role of natriuretic peptides and pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide in rat thermoregulation.
[Thesis] (Unpublished)

Pestenácz Anikó
Környezeti tényezők hatása a növényi jelátviteli rendszer egy elemére, a kalcium-függő, kalmodulin-független protein kináz működésére.
[Thesis] (Unpublished)

Piti Ferenc
Anjou-kori oklevéltár. XXIV. 1340.
[Thesis] (Unpublished)

Pivarcsi Andor
Investigation of keratinocyte differentiation and proliferation markers.
[Thesis] (Unpublished)

Pukli Péter
A valós gazdasági folyamatok statisztikai mérhetősége, különös tekintettel az EU csatlakozásra.
[Thesis] (Unpublished)

R

Ratkay-Traub Imola
Studies on ophthalmic surface laser surgery and corneal regeneration following excimer laser treatment.
[Thesis] (Unpublished)

Rozs Magdolna
Egy új keratinbontó Bacillus licheniformis törzs izolálása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

S

Sandy Péter
Identification of three novel p53-interacting proteins.
[Thesis] (Unpublished)

Sneider János
Fotoakusztikus gázdetektáló rendszerek fejlesztése és gyakorlati alkalmazhatóságuk vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Diana
Reversal of multidrug resistance in tumor cells In Vitro.
[Thesis] (Unpublished)

Szatmári István
The structure and scheduling of pharmacokinetic and metabolism studies.
[Thesis] (Unpublished)

Szegletes Zsolt
Növények antioxidáns védekezőmechanizmusai környezeti stresszfeltételek mellett.
[Thesis] (Unpublished)

Szemes Marianna
Design and development of nucleic acid amplification-based assays for the detection and characterization of plant viruses.
[Thesis] (Unpublished)

Szili-Török Tamás
Baroreflex regulation of the peripheral circulation.
[Thesis] (Unpublished)

Szántó Richárd
Derby grófság települései, birtokszerkezete, társadalma és politikai intézményei a XIV. század végén és a XV. század első felében.
[Thesis] (Unpublished)

Szúnyog József
Synthesis and structure of (bi)cycloalkane-fused heterocycles. Pharmacokinetic study of a new anxiolytic.
[Thesis] (Unpublished)

Szűcs Anna
Szilárd/folyadék határfelületen előállított palládium nanorészecskék tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tirián László
Developmental and molecular genetics of Ketel, the Drosophila homologue of importin-beta.
[Thesis] (Unpublished)

Tálosi Gyula
Pathogenetic examinations of preeclampsia on an animal model and on humans.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Zoltán
Egy műfaj genezise. A protestáns papregény fejlődéstörténete.
[Thesis]

Tömböly Csaba
Conformationally constrained and tritium-labelled analogues of endomorphins.
[Thesis] (Unpublished)

V

Varga Emőke
Versek és szó-kép-viszonyok Kondor Béla életművében.
[Thesis] (Unpublished)

Viskolcz Noémi
Válság és publicisztika - Egy heterodox csoport olvasmányai a harmincéves háború idején.
[Thesis] (Unpublished)

Várkonyi Zsuzsanna
Membránok lipid- és pigmenttartalom változásának élettani hatása cianobaktériumokban.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Z. Kovács Zoltán
">Vanitatum vanitas< maga is a húmor" Az irónia (korlátozásának) változatai a magyar romantika irodalmában.
[Thesis] (Unpublished)

Zsíros Ottó
A fény szerepe fotoszintetikus membránszerkezetet reguláló folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Závorszky Péter
Az oskar mRNS struktúrális szerepe a korai oogenezisben.
[Thesis] (Unpublished)

Zöllei István
The control of gastrointestinal bleeding. Clinical and experimental studies.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. június 2. 00:27:07 CEST.