Items where Year is 1999

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 79.

Ambrus Edit
Nuclearis medicinai eljárások alkalmazása a központi idegrendszer vizsgálatában.
[Thesis] (Unpublished)

Antal Zsuzsanna
Gombaparazita Trichoderma törzsek biokémiai jellemzése és genetikai transzformációja.
[Thesis] (Unpublished)

Bachrati Csanád
Sejtciklus ellenőrzőpontok vizsgálata malignusan transzformált rágcsálósejteken.
[Thesis] (Unpublished)

Banka Lajos
A máj méregtelenítő enzimrendszerének vizsgálata halakban.
[Thesis] (Unpublished)

Barabás Nina Katalin
Effects of environmental stress factors on the antioxidant defence systems and molibdoenzymes in plants.
[Thesis] (Unpublished)

Beranek László
Interactions between sleep and endocrine regulation.
[Thesis] (Unpublished)

Berger Ferenc
Multimolekulás adszorpciós rétegek szerkezete, termodinamikája és szerepe a kolloid stabilitásban.
[Thesis] (Unpublished)

Bilgin Metin
Utilization of transgenic maize plants for functional analysis of a histone promoter and host-geminivirus interactions.
[Thesis] (Unpublished)

Boda Krisztina
Application of biostatistical methods in neuropsychiatric examinations.
[Thesis] (Unpublished)

Csonka Csaba
The role of nitric oxide in classic preconditioning in isolated rat hearts.
[Thesis] (Unpublished)

Csont Tamás
Direct myocardial anti-ischaemic effect of glyceryl trinitrate.
[Thesis] (Unpublished)

Czakó Mihály
Transzformációs markerek és negatív szelekciós gének Agrobacterium általi növényi transzformációhoz.
[Thesis] (Unpublished)

Czirják Attila
Wigner functions in quantum optics.
[Thesis] (Unpublished)

Darula Zsuzsanna
Design, synthesis and tritium labeling of conformationally constrained delta opioid peptides.
[Thesis] (Unpublished)

Dedeoglu Dalma Bilgin
Functional and developmental analysis of cell cycle control genes in alfalfa (Medicago sativa) and snapdragon (Antirrhinum majus).
[Thesis] (Unpublished)

Deák Péter
Membránpotenciál függő ioncsatorna gének genetikai és molekuláris analízise Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Dobolán Katalin
Két nem-Arisztotelészi poétika.
[Thesis]

Erdélyi Miklós
Resolution enhancement techniques in optical microlithography based on multiple imaging.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Imre
Possible role of the C5a receptor in cell death and neurodegeneration.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Sándor
Isopodák szünbiológiai vizsgálata a Dráva-ártéren.
[Thesis] (Unpublished)

Fudala Ágnes
Új típusú mezopórusos anyagok szintézise és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Földesi Imre
Establishment of a human granulosa cell culture for evaluation of the biological activity of human recombinant gonadotrophins.
[Thesis] (Unpublished)

Galántai Erzsébet
Magyarországi humanista történetírók.
[Thesis] (Unpublished)

Gergely Anna-Eszter
Computer-based assesment of the relationship between biochemical and morphologycal spermatozoa-parameters and sperm maturity.
[Thesis] (Unpublished)

Glatz Attila
A Synechocystis PCC 6803 cianobaktérium chaperonin génjeinek transzkripciós regulációja, és funkcionális analízise inszerciós mutagenezissel.
[Thesis] (Unpublished)

Gyenizse Pál
Decidability questions for term rewriting systems and tree transducers.
[Thesis] (Unpublished)

György Katalin
Pharmacological approaches to the possible involvement of nitric oxide in ischaemia and reperfusion-induced myocardial injuries.
[Thesis] (Unpublished)

Géczi Róbert
A városökológiai kutatások néhány időszerű kérdése Kolozsváron.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Ágnes
A regényforma áttörése. Közösségteremtő kísérletek Dosztojevszkij A félkegyelmű c. regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Humphries Marian M.
Studies on the genetics of retinitis pigmentosa.
[Thesis] (Unpublished)

Hárs Endre
Singularität. Lektüren zu Botho Strauss.
[Thesis] (Unpublished)

Jankovits László
Accessus ad Janum. A műértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében.
[Thesis] (Unpublished)

Kakuszi Béla Péter
Márai Sándor és Németország.
[Thesis] (Unpublished)

Kaló Péter
A diploid lucerna (Medicago sativa) továbbfejlesztett genetikai térképének megszerkesztése, összehasonlítása a borsó genetikai térképével, és egy szimbiotikus nitrogénkötésben hibás lucerna mutáns genetikai térképezése.
[Thesis] (Unpublished)

Kanizsai Beáta
Ultrasonography of the uterine and ovarian volume and morphoplogy in healthy girls and in girls with various paediatric-gynaecological disorders.
[Thesis] (Unpublished)

Keresztes Margit
Direct linkage between the plasma membrane and the cytoskeleton: importance of actin-binding membrane proteins.
[Thesis] (Unpublished)

Király Zoltán
Metilgyökkel iniciált termikus reakciók: gázkromatográfiás, reakciókinetikai és termokémiai adatok meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

Kis Zsolt
Nemklasszikus állapotok keltése és tulajdonságaik vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss L. László
Pulzáló változócsillagok fizikai paramétereinek és csillagfejlődési állapotának meghatározása többszín-fotometriai és spektroszkópiai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Klivényi Péter
Role of free radicals and excitotoxins in some neurological diseases and in their animal models.
[Thesis] (Unpublished)

Kotkat Hossam Mohamed
Environmental and dietary effects on the composition and metabolism of lipids in fish. Practical effects of research.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Krisztina
Közepes térerősségű elektromos impulzusok hatása élő sejtekre.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma-Bogárné Hamari Zsuzsanna
Variabilitás, mitokondriális genomszerveződés elemzése és a mtDNS rekombináció értelmezése két imperfekt fekete Aspergillus faj esetében.
[Thesis] (Unpublished)

Kruppa Tamás
Legitimáció és propaganda Báthory Zsigmond udvarában.
[Thesis] (Unpublished)

Kéri Szabolcs
Perceptual categorization: applications for the experimental psychopathology of schizophrenia.
[Thesis] (Unpublished)

Medgyesy Péter
Plastid gene transfer in higher plants. Homeologous plastid DNA transformation in Tobacco is mediated by multiple recombination events.
[Thesis] (Unpublished)

Monory Krisztina
Binding and signalling properties of alkaloid and peptide ligands acting at the mű opioid receptors.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros Tamás
A G2 és M fázis szabályozásában szerepet játszó ciklinfüggő kinázok vizsgálata lucernában.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Beáta Boglárka
A nganaszan deverbális igeképzők.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Gábor Péter
Bol-tükrözések alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Katalin
Infection control and prosthetic rehabilitation of patients with oral malignancy.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Szilvia
Tumorproliferation and their modulators on HEp2 cells and in Kaposi's sarcoma.
[Thesis] (Unpublished)

Németh László
The role of the blood-brain barrier in the pathogenesis of neonatal and ischaemic brain injuries: investigations using animal models.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Zoltán
A Cesaro módszer általánosításai és alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

Némethy Kesserű Judit
Az argentínai magyar emigráció 1948-1968: intézmények, sajtó, irodalmi élet.
[Thesis]

Ottó Iringó Ágnes
DNA repair and cell survival properties after UVA and UVB irradiations of epidermal keratinocytes from normal and hyperhotosensitive xeroderma pigmentosum and trichothiodystrophy individuals.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Tamás
Raktári kártevő járomspórás gombák genetikai és fiziológiai variabilitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Peintler Gábor
Új adatértékelési módszerek és alkalmazásaik a reakciókinetikában.
[Thesis] (Unpublished)

Perei Katalin
A szulfanilsav biológiai lebontása.
[Thesis] (Unpublished)

Pozsgai István
Redukált hangok a Sínai Paterikonban.
[Thesis] (Unpublished)

Pálfi Árpád
A kalmodulin génexpresszió élettani és kísérleti körülmények közötti összehasonlító vizsgálata patkányagyban.
[Thesis] (Unpublished)

Raucsik Béla
A Komlói Mészmárga Formáció ritmicitásának okai Püspökszentlászló-környéki szelvények vizsgálata alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Somoskövi Ákos
Introduction and evaluation of novel methods for the diagnosis of tuberculosis.
[Thesis] (Unpublished)

Szakonyi Gerda
Structural and functional relationship between distinct SERCA isoforms.
[Thesis] (Unpublished)

Szalay Katalin
The effects of tumor necrosis factor-alpha (TNF) on the differentiation and development of cultured myoblast and Sertoli cells.
[Thesis] (Unpublished)

Szepesné Kitajka Klára
Hosszú szénláncú politelítetlen szírsavak dinamikája a központi idegrendszerben, különös tekintettel a környezeti hatásokra.
[Thesis] (Unpublished)

Szőke Ildikó
Examination of pathogenic factors of anaerobic bacteria.
[Thesis] (Unpublished)

Takách Géza
Kísérőhálók tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Beáta
Mitokondrium átvitel, mitokondriális genomszerveződés és rekombináció elemzése az imperfekt Aspergillus niger fajaggregátum törzsei körében.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Tünde
Balassi és a neolatin szerelmi költészet.
[Thesis]

Török László
Diagnosis of infection-induced male infertility and the effects of therapy on the semen parameters.
[Thesis] (Unpublished)

Vajda Zoltán
Aspects of John C. Calhoun's political rhetoric.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Endre
Biomechanical and clinical investigation of pelvic ring injuries.
[Thesis] (Unpublished)

Vecsey Zoltán
Nyelv és reflexió.
[Thesis] (Unpublished)

Virág Zoltán
A termékenység szövegtengere - A regényíró Brasnyó István -.
[Thesis] (Unpublished)

Váradi Györgyi
Investigation of the role of TCR/CD3 ζ subunit in signal transduction and the immune recognation in case of influenza virus haemagglutinin using synthetic peptides.
[Thesis] (Unpublished)

Vértesi Adél
A karboxipeptidáz A jellemzése, rögzítése; szintetikus reakciók vizsgálata szerves oldószeres közegben.
[Thesis] (Unpublished)

Vörös Erika
A mágneses rezonanciás angiográfia és a komputertomográfiás angiográfia alkalmazása éreredetű neurológiai kórképekben.
[Thesis] (Unpublished)

Wolfárd Antal
The role of endothelium-derived vasoactive mediators in different types of circulatory disorders.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. október 2. 01:55:05 CEST.