Items where Year is 1994

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 30.

Abdul-Karim Laith A.
Optimization approach of dissolving pulp and its esterified derivative preparation from new resources.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Abonyi Gyöngyi
A spanyol-magyar gazdasági együttműködés alakulása a külkereskedelem terén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Badó Attila
A társadalom lelkiismerete vagy a lelkiismeretlenek társasága? Kritikai tanulmány az angolszász típusú esküdtszékről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Balikó Gabriella
Az Escherichia coli murI gén hiányának, illetve fokozott aktivitásának fenotipikus hatásai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Balogh Nándor
Fotoszintetikus membránok szerkezetének vizsgálata spin jelző ESR módszerrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Boda Bernadett
Aminopyridinnel kiváltott in vivo görcstevékenység jellemzői patkány agykéreg elsődleges és másodlagos fókuszaiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Bokor Zsuzsanna
Tarvágás hatása egy bükkerdő talajlakó meso- és makroizeltlábu faunájára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Csabai Márta
A beteggé válás folyamatának pszichológiai tényezői.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Gulyásné Turcsányi Enikő
A szuperoxid-dizmutáz aktivitása paraquat-rezisztens betyárkóróban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Gácsi Erzsébet
Középiskolás kollégisták értékrendje ma.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Hussein Samy Abd-El Rahman
Enzymatic modification of buffalo`s and cow`s milk proteins.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Kis Mihály
Sejtmagi kis RNS-ek és génjeik Chlamydomonas reinhadtii-ban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Kiss László
Fakultatív patogén baktériumok jelentősége mútők és kórházi osztályok mikroflórájában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Kiss László Iván
A termolumineszcencia és az elektronspin-rezonancia módszer alkalmazása az élelmiszerek besugárzottságának vizsgálatára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Kádas Éva Ildikó
Az ízületi fájdalom: klinikai és állatkísérletes aspektusok.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1994) (Unpublished)

Lenner Tibor
Kisvárosi értelmiség társadalomföldrajzi vizsgálata Sárváron és Celldömölkön.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Makra László
A tengerszinti légmnyomási mező statisztikus jellemzőinek vizsgálata a teljes földgömbre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Malz Russel E. Jr.
Two approaches to selectivity issues in heterogeneous catalytic hydrogenation.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Matouk Ali Emhmed M.
Business cycles and their manifestations in the world economy during the 1980-1990's.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Monostory Katalin
Fenobarbitál és dexametazon együttes hatása a mikroszómális citokróm P450 enzimekre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Nevin Simon Thomas
Biochemical characterisation of the delta opioid receptor in rat brain membranes.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Németh Csaba
Bethlen Gábor külpolitikája uralkodása utolsó éveiben (1625-1629).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Pirity Melinda
A hsp68 szerepe a hőtoleranciában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Ronkovics Józsefné Faragó Eszter
Imre Sándor pedagógia professzor munkássága a szegedi egyetemen (1925-1934).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Rákhely Gábor
Szintetikus oligonukleotidok felhasználása molekuláris biológiai problémák megoldására különös tekintettel a csirke porc mátrix fehérje gén promoter közeli 5' végi szabályozó régiójának vizsgálatára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Rózsa Tarjáni Mária
N-monoszubsztituált karbonsavamidok asszociációs folyamatainak spektroszkópiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Szegletes Tivadar
Peszticidek hatása halak enzimrendszereire, különös tekintettel a kolinészterázokra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Széll Márta
Egy fényregulált növényi gén szövetspecifikus kifejeződésénak szabályozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Vajtai Róbert
Az inhomogén megvilágítás hatása a vanádium fém lézeres oxidációjára : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Zakar Péter
A magyar hadsereg tábori lelkészei 1848-49-ben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994)

This list was generated on 2024. július 17. 12:12:33 CEST.