Items where Year is 1992

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | V | Ö
Number of items: 46.

B

Bakos Tamás
Koleszterinszint-csökkentő hatású vegyületek előállítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Balogh Imre
A tájökológiai kutatások elméleti és gyakorlati alapjai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Basch Éva
Megjegyzések a francia személytelen szerkezetek szintaxisáról és szemantikájáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Bessar Badiaa Abd El-Rahman
Effect of food technological processing on residue of some pesticides in some plant foods.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Boros Gyevi László
A testnevelés és sport szerepe az egészséges életmód kialakításában.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1992) (Unpublished)

C

Csabai Valéria
Az iskolai olvasmányok szerepe a nevelésben 1945-1990.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

D

Dey Indranil
Molecular and structural organization of phospholipid membranes in livers of marine and fresh water fish adapted to radically different temperatures in their course of evolution.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Dávid Gábor Csaba
Adalékok Wesselényi Miklós "Balitéletekről" című művének filológiai vizsgálatához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

F

Fenyvesi Margit
Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók kognitiv fejlesztése (olvasás-írástanítási kísérlettel).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

G

Georgieva Milka Hristova
DNA repair on the level of the gene in teratocarcinoma cells.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Gingl Zoltán
1/f zaj generálása a Brown-mozgás skálázása alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Grüll Tibor
Könyvtárak és olvasmányok a XVI-XVII. századi Sopronban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

H

H. Tóth Tibor
Egy palócos nyelvjárássziget a Kiskunságban : Kiskunfélegyháza nyelvjárásának összehasonlító és változásvizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Horváth Éva
Rekombináns humán szérumalbumin előállítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Hála Ottó
Antiaritmiás szerek elektrofarmakológiai hatásainak számítógépes elemzése.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1992) (Unpublished)

K

Kapros Tamás
Lucerna hiszton H3 gének kifejeződése különböző növényi szövetekben, a sejtciklus és szomatikus embriógenezis folyamán.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Kocsis Zsolt
A faktor- és klaszteranalízis alkalmazási lehetőségei a városszerkezet kutatásában Győr példáján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Kotkat Hossam Mohamed
A comparative study on composition and dynamics of phospholipids in fish.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Kovács Gyula
Az emlősagy vizuális működésének párhuzamos mechanizmusai.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1992) (Unpublished)

Kúti Zsolt
HOx-gyökök generálása és vizsgálata nemvizes közegben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

M

Mai Antal
Rekombináns és természetes humán tumor nekrózis faktor-alfa (TNF) gén klónozása és módosítása. Rezisztencia-vizsgálatok természetes és mutáns TNF-fel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Mastala Zoltán
Nehézfém-szennyezettség felmérése vízi állatok szöveti fémkoncentrációi alapján a Balatonon és vízgyűjtő területén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Milota Katalin
A Mecsek - Nagykőrös - Debrecen övezet óalpi mezozóos képződményeinek szénhidrogén geokémiai vizsgálata és értékelése az ásványi nyersanyagkutatás szempontjai szerint.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Mucsi László
Karsztmorfologiai vizsgálatok Odorvár környékén, különös tekintettel a különböző kőzetadottságú felszínekre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

N

Nagy Edit
Gondolatok az idő mibenlétéről (Néhány filozófiai és fizikai időértelmezés elemzése, különös tekintettel a XX. századra).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Nagy Márta
Kísérlet Eckhart mester élete és működése, a tanításai hátterében álló impulzusok és bennük rejlő intenciók feltárására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992)

P

Papp Eszter
Effect of allopurinol treatment of preeclamptic mothers on the antioxidant capacity of the newborn (A hypothesis and methodological approach).
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1992) (Unpublished)

Petrovics György
A Rhizobium meliloti egy szimbiózisban résztvevő, zsírsavszintáz jellegű géncsoportjának szerkezeti és funkcionális analízise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Petrovicsné Pázmán Cecília
A mesterséges humán szérum albumin gén egy részének összeállítása szintetikus oligonukleotidokból.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Preiszner Johanna
Solanum tuberosum + Solanum brevidens szomatikus hibridek létrehozása és jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Pótáriné Hojcsi Zsuzsanna
Egyéni tanterv és alkalmazásának lehetőségei a szakképzést megalapozó kémiaoktatásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

R

Rékási Katalin
Trockij mexikói évei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Révész Károly
Gázok kölcsönhatása adalékolt platinafém-felületekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

S

Sipőcz Katalin
A vogul nyelv színnevei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Stefanov Ivan
Tissue and organ specific expression of developmentally regulated chimeric genes in transgenic plants.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Stenger Mária
A mikroosztályos nevelési rendszer a 6. osztályos biológia tanításában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Szabó Erzsébet
A szociálisan veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek nevelési problémái, különös tekintettel az óvoda - iskola közötti átmenetre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Szabó Piroska
A csirke porc matrix fehérje gén szövetspecifikus működése: a promoter és a silencer régió azonosítása és analízise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Szigetiné Szirmai Éva
Korélmény és korszakváltás : Műértelmezési kísérlet (Majakovszkij: Tragedija. Vladimir Majakovszkij).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Száraz Sándor
A bakteriorodopszin, mint lehetséges anionpumpa.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Szécsényi István
Néhány N-tartalmú gyűrűs vegyület szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

T

Tóth István
A Békés és Csanád vármegyék szlovákságának kisebbségi művelődési viszonyai 1919-1944.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Török Zsolt
Tilakoid membrán hőmérsékletadaptációját és termostabilitását befolyásoló tényezők cianobaktériumban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

V

Varczába Anna
Magyarságkép a mai német nyelvű középfokú történelemtanításban (Az NSZK, NDK és Ausztria iskolarendszere és történelemtankönyvei alapján).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Veidner Katalin
A francia nyelv szemantikai vizsgálata négy tankönyv szókészlete alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Ö

Ötvös Ferenc
Morfinvázas mű és delta szelektív opioid ligandumok tríciálása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

This list was generated on 2024. május 22. 09:24:56 CEST.