Items where Year is 1984

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | É
Number of items: 171.

A

Albel Andor
Az országos diáknapok 25 éves története és szerepe a nevelésben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Albert Sándorné
A XX. századi nyelvtudomány eredményeinek alkalmazási lehetőségei a tanítóképzésben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Almásiné Hévizi Natália
Apáti Miklós Pályakezdése 1681-1687.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Alpáry Lajos
A meteorológiai frontok hatásának vizsgálata az egyes betegségcsoportok előfordulására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Antal Lászlóné
Családi devianciák és annak káros hatása a gyermekekre (A veszélyeztetett gyermek. A családi légkör típusos ártalmai. Az alkoholizmus) Felmérés Nagybánhegyes veszélyeztetett gyermekeiről 1970-1984 között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

B

Bakonyi Tiborné
A középiskolai világnézeti oktatásról Csongrád megyei tapasztalatok tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Bartha Miklósné
Attributum nyelvtanok kiértékelési módszerei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Bartha Gyula
Az iskola és a közművelődés együttműködése /Egy váci vizsgálat tapasztalatai/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Bencsik Endre
A manipulációs cselekvés és az intellektus fejlődése és fejlesztése óvodás korban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Bereczkei Tamás
A teológia filozófiai és szaktudományos értelmezésének néhány problémája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Berkes Miklós
A szocialista hazafiságra és proletár internacionalizmusra nevelés az alap- és középfokú oktatásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Berta Tibor
A köztársasági mozgalom története a délalföldi régióban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Bicskei Dezsőné Zsulán Julianna
14-15 éves gimnazisták élőbeszédének mondatszerkezeti vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Biró Margit
Termesztett paradicsomfajták lombleveleinek és terméseinek morfológiai és összehasonlító anatómiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Bodnár Gabriella
Alsótagozatos tanulók iskolai kudarcainak pszichológiai tényezői.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Bohus Mihály
Számítógép-hálózati protokollok szimulációs vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Bokor József
A szubjektív faktor szerepe és lehetőségei az emberi tevékenységben különös tekintettel a Bács-Kiskun megyei Állami Gazdaságokra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Bozsity Lajos
Észak-Bácska délszláv lakosságának gazdasági-társadalmi helyzete, politikai-kulturális törekvései a szerb megszállástól az 1920-as évek végéig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Budai Dénes
Az acetilkolin tartalom in vivo és in vitro regulációja a központi idegrendszer különböző régióiban.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1984) (Unpublished)

Bánfalvi Ferenc
Die Lautlehre der deutschen Mundart von Elek und Almáskamarás.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Bárdi Lajos
Gyarmati múlt és mai függőség Latin-Amerikában /A gyarmati kapitalista gazdálkodás eredményei és hatása a Karib-térségben, különös tekintettel Haiti, volt francia gyarmatra/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Bérczesné Takács Julianna
Viták és megoldások a biológia és a filozófia fejlődéselméletében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

C

Csapó Sándor
Az értékek szerepe a 7. osztályos tanulók pályairányulásában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Csekő József
Újabb stabilis paramágneses vegyületek szintézise és felhasználása biológiai jelölésre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Csendes Tibor
A chemoton modellezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Csiszár Katalin
Cianobakteriális klónozó rendszer kidolgozása a Pseudanabaena PCC 6903 fajra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Csonka Annamária
A pályaismeret fejlesztése a földrajztanításban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

D

Dankó Ervinné
Az anyanyelvi nevelés az óvodákban /Történeti elemzés, 1828-1900/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Deák Sándorné Póhly Enikő
A pszichikus fejlődés szociális tényezői kisgyermekkorban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Dobler Lászlóné
A Tisza és mellékfolyói mederüledékének ökológiai vizsgálata a kovaalgák (Bacillariophyceae) minőségi és mennyiségi elemzése alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Dobos Gyula István
Ellenforradalom és restauráció Tolna megyében 1919-1922.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Dobány Zoltán
Néhány taktaközi település mezőgazdasági földhasznosítása fejlődésének vizsgálata (A 18. század második felétől napjainkig).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Dosztál István
Halastavak limnológiai vizsgálati eredményei és azok gyakorlati alkalmazhatósága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Dósa Erika
Az urogenitális szervek gyulladásos megbetegedéseit okozó humán mycoplasma törzsek laboratóriumi vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Dömötör Gyula
Átmeneti fém komplexek elektronszerkezetének számítására alkalmas módszerek kidolgozása és vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

E

Engloner Gyula
A műszaki szakközépiskolákban bevezetés előtt álló technikus- és szakmunkásképzés tartalmi és struktúrális kérdései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

F

Farkas László
Gimnáziumi, szakközépiskolai és szakmunkásképző iskolai elektrotechnika tantárgy közös törzsanyagának rendszere és elsajátítási lehetőségei a szakmunkásképzésben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Fehér Zoltán
A családi nevelés változásai egy parasztfaluban /az első világháború végétől napjainkig/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Felber Ágnes
A középfokú állami nyelvvizsga és a nyelvi tudásszint tesztelésének néhány aktuális kérdése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Ferwagner Péterné
A filozófia és a kémia kapcsolatának történeti alakulása (A kémiai természetkép fejlődéstörténete).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Forgó Emőke
A termálvíz hatása a fiatal uborkanövényekre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Fülöp Éva Mária
Szántódpuszta kapitalizmus kori agrártörténete 1848-1945.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

G

Galiba Gábor
Szövettenyésztési és sejtgenetikai módszerek alkalmazása dohány és búza rendszerben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Germánné Vastag Györgyi
Ifjúság és demokrácia az egyetemeken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Gion János
A közúti közlekedés robbanásszerű fejlődésének szakképzési igényei (A magyar szakképzés fenti szempontból történő vizsgálata).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Gregus Terézia
Oktatócsomag a logika tantárgy főiskolai feldolgozásához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Gunda András
Különböző, biológiailag aktív anyagok hatása békaizom működésére és fáradási jelenségeire.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Gyebrószki Emese
A gyógyszerészet és az egészségügy története a két világháború között Magyarországon és Szegeden.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Gyenizse Pál
Julius Exuperantius.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Gyulai Gábor
Lipid metabolizmust módosító vegyületek hatása a fotoszintézis második fotokémiai rendszerének aktivitására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Gál Zoltán
Baja város zenei nevelés- és művelődéstörténete /1800-tól napjainkig/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

H

H. Tóth Imre
Russkaja redakcija drevnebolgarskogo jazyka v konce XI nacale XII w.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Haffnerné Miskolczi Margit
A középiskolás tanulók termelési munkájának pedagógiai hatása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Hajnal Imre
A matematika tanítása a magyar gimnáziumokban az Entwurftól 1979-ig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Harmat Beáta
Szünbiológiai vizsgálatok homokpusztai gyep Heteroptera-közösségein.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Horváth Jenőné
Modell - módszer alkalmazása egy szaktudományon belül (Fizika).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Horváth Robert A.
L'histoire de la pensee demographique hongroise des ses debuts jusqu'a l'avenement de la periode de la statistique officielle.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Horváth Ágnes
Az V. század műveltségének és latin nyelvű levelezésének néhány kérdése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

I

Iványosi Szabó András
Az Izsáki Kolon-tó üledék- és környezetföldtani vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

J

Janovszky Sándor
Általános iskolások erkölcsi-társadalmi tudata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

K

Kanyó Terézia
Az ön- és társértékelés pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kapitány Ottó
Sükösd község földrajzi neveinek névtudományi vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kapocsi Irén
Alkilszubsztituált ciklohexanonok transzfer hidrogénezése és hidroszililezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Karaba György
Az értelmiség szerepének változása Békés megyében a felszabadulástól az 1980-as évek elejéig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kelemen István
A Mátra nyugati részének természetföldrajza, különös tekintettel a völgyfejlődés morfogenetikai és morfostrukturális problémáira.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1984) (Unpublished)

Kelemen Árpádné Balla Gizella
Az újkori tudomány kialakulásának társadalmi és eszmei előfeltételei és hatásai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kemecsey Imréné Dobó Anna, B.
A citosztatikumok hatásának vizsgálata a meiotikus folyamatban, az embrionális kromoszóma készletben és a csontrendszeri elváltozások tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kerényi Klára
A fejlődésben elmaradt gyermekek felzárkóztatása az iskoláztatás kezdetén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Királyné Kerényi Klára
Nehezen nevelhető tanulók személyiségének megismerése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kis Zsuzsanna
A filozófia és a természettudományok kapcsolatának történeti változása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kisné Csányi Anikó
Az ifjúmunkások szocializmusképét befolyásoló tényezők Bács-Kiskun megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kiss László
Zajmérések vanádiumpentoxid egykristályokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kiss Erzsébet
Kiskunhalas gazdasága a világválságtól a világháborúig /1929-1939/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kluka Lászlóné Pilishegyi Ibolya
A szocialista életmód kialakításának kérdései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kokas Károly György
Könyv és könyvtár a XVII. századi Kőszegen.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Komlósné Kéry Anikó
Nehezen nevelhető 6-14 éves tanulók személyiség-vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kordé Zoltán
A székely-kérdés története Hunfalvy Páltól napjainkig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kovács Katalin
A Lakiteleki Holt-Tisza fitoplanktonjának összehasonlító vizsgálata (1980-1983).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kovács Károly
Fékezőpotenciál analizátorokkal rakétán végzett mérések elmélete és kiértékelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kovács László
A Független Kisgazdapárt tevékenysége Csongrád megyében a felszabadulástól az 1945-ös nemzetgyűlési választásokig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kovács Lórántné
Nedvesítőszerek adszorpciójának hatása titán-dioxid organoszuszpenziók sajátságaira.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kovács Kálmán
A permanens testnevelés iránti igény kialakításának lehetőségei a tanár motiváló tevékenységének hatására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Krenkó József
Képesítés nélkül /Tények-gondok-távlatok/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kurucz Éva
Alfa-fetoprotein vérfoltból és magzatvízfoltból történő kimutatása monoklonális ellenanyagot alkalmazó ELISA módszerrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kuti István
A kombinatív képesség fejlesztése az óvodában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kálmán Zsuzsanna
Rhizobium meliloti 41 transzformációja és transzfekciója plazmid és fág DNS-ekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

L

Lengyel András
Fejezetek a Szegedi Fiatalok Közép- és Kelet-Európa-érdeklődése történetéből.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Loboda Csilla
A gratonit természetes ásvány néhány elektromos-, dielektromos- és fotoelektromos tulajdonsága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Lovász Matild
A szocialista társadalom politikai intézményrendszere - a demokratikus centralizmus.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Lucza Franciska
A Hegyháti járás (Baranya vármegye) gazdaság-, népesség- és munkaerőszerkezetének sajátosságai a dualizmus korában (1869-1910).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Ludwig János
Nukleozid 5'-foszfodikloridátok szintetikus alkalmazása pppA2'p5'A2'p5'A szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Lénárt Béla
Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében a két világháború közötti időszakban (1919-1939).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

M

Madaras László
A Szentes-Kajáni avar temető.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Majzik Mátyás
A pszichoterápiás nagycsoport fejlesztő hatása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Makkos József
A munka filozófiai kérdéseinek vizsgálata a szocialista mezőgazdasági nagyüzemi környezetben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Margóczi Katalin
A rövid fény-sötét periódusok hatása hibridkukoricák és szülői vonalaik morfológiájára és a levél szénhidrát tartalmának térbeli és időbeli megoszlására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Marjanucz László
Hódmezővásárhely hitélete és kereskedelme a dualizmus korában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Mazsaroff István
Különböző biológiai eredetű szatietin-aktivitású anyagok összehasonlító kémiai analízise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Mezei Lajosné Kopasz Mária
A Bajai 10-18 éves tanulók testi fejlődése és fiziológiai érése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Molnár Sándor
Az Alföld kréta időszaki vulkanitjainak kőzettani, kőzetkémiai jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Molnár Péter
Egy megtanítási rendszer a nyolcadik osztályos technika tantárgyhoz.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Márki-Zay János
Anyagszerkezeti modellek kristálymodellek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

N

Nagy Erzsébet
Makkai Sándor 1890-1951.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984)

Nagy István L.
A Környei Mezőgazdasági Kombinát üzemi - és Tatabánya városi szennyvíztisztító telepének bakteriológiai vizsgálata, valamint hatásuk az Általér patakra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Nagy Kornél
Kutatási tervek kiválasztása a gyógyszerkutatásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Nagy László
Fotoszintetizáló membránok fizikai-kémiai állapotának jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Nagy István
Demokratikus ifjúsági mozgalom Csongrád megyében 1944-1948.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Nagyné Sulyok Hedvig
Megjegyzések néhány Csongrád megyei szláv vagy szláv eredetűnek vélt földrajzi névről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Notheisz Jánosné Huszár Anikó
"Íme magyarúl szóll az egészsz énéis" (Baróti Szabó Dávid Aeneis-fordításáról, különös tekintettel keletkezésére és Batsányi javításaira).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Nádházi Ágnes
V2O5 egykristály és V fém felületén lézerfénnyel keltett mikroplazma spektrális és dinamikai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Németh Miklós
A környezetbe juttatott vegyületek hatása termesztett növényekre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

O

Oravecz Gyula
Bakteriológiai vizsgálatok egy kísérleti szennyvízelhelyező és -hasznosító rendszerben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

P

Papp András
A 3,4-diaminopiridin konvulziv hatásának vizsgálata éti csiga neuronokra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Pelle Béla
Au-Si, Ag-Si és Al-Si Schottky-átmenetek vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Pelsőczi Györgyi
Egy janicsár visszaemlékezései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Perniss Istvánné Rimóczi Judit
Az iskola együttműködése iskolán kívüli tényezőkkel a tanulóifjúság családi életre való felkészítésében és szexuális nevelésében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Pintér Katalin
A protoplaszt-fúziós módszer alkalmazása Torulopsis glabrata törzsek intra- és interspecifikus hibridizálására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Poór Zsolt István
A felszínalatti karsztakkumulációs képződmények morfogenetikai tipizálása.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1984) (Unpublished)

Pápa Aladár
A földgáz szerepe a hazai petrolkémiai nyersanyagbázis kiszélesítésében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Páy Anikó
Rekombinációs vizsgálatok egy fág kromoszómán: in vivo és in vitro.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Pécsi Ágnes
A negyvenes-ötvenes évek irodalmi vitáinak néhány kérdése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Pölös Endre
A Conyza (Erigeron) canadensis cronq (L.) herbicid-rezisztenciája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Pölös Endréné
Hazai borok és borkezelő anyagok mutagén aktivitásának vizsgálata mikrobiológiai tesztekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

R

Reményik István
Magyar-szovjet kapcsolatok Csongrád megye és Odessza terület között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Rohán János
Patkányizmok szerkezetének változása különböző helyzetű rögzítés hatására és az izomrost "splitting".
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Rubicsek György
Alvás-ébrenléti aktivitással összefüggő agy- és testhőmérséklet változások.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Rádli Katalin
A felsőoktatási kollégiumi rendszer története az ifjúságpolitikai dokumentumok tükrében 1957-től napjainkig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Rákosi János
Strukturális változások Szabolcs-Szatmár megye iparában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

S

Saly Noémi
Flaubert Szent Antal megkísértése (Kép és szöveg).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Sebestyén István
Ellenforradalom Csongrádon - 1956.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Soós István
Kromoszóma-szám változás kimutatására alkalmas módszer kidolgozása és jellemzése Drosophila melanogasterrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Spránitz Judit
Az irodalmi művek filmrevitele.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Szablics Bálint
A kvantummechanika és a szilárdtestfizika tanítása a gimnáziumban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Szabó Józsefné Bozóki Margit
Családi és közösségi népszokások vizsgálata egy Tolna megyei községben (Nagykónyiban).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Szabóné Nagy Andrea
Foszforellátás hatása a búza csíranövény foszfor metabolizmusára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Szarvas Lászlóné Lovászi Etelka
Az okság fogalmának kialakulása és történeti fejlődése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Szekeres Márta
Tenzidoldatok adszorpciója szilárd - folyadék határfelületen.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Szentjóbi Szabó Tibor
A magyar középfokú vízügyi szakképzés szervezeti és tartalmi fejlődésének száz éve (1879-1979).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Szolga Sándor
A nem - verbális kommunikáció empirikus megfigyelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Szántóné Molnár Judit
A Beleznay család története a XVIII. század végén és a XIX. század elején (1770-1818).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Sávoli Józsefné Nagy Katalin
A mozgás fogalmának kialakulása és fejlődése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

T

Takács Miklós
A Honvédelmi nevelőmunka és a katonatiszti hivatás.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Takó Éva
Minőségmutató kialakítása élelmiszerek minőségének komplex mérésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Tatár Judith
Pályakezdő szakmunkások beilleszkedése és beválása - Felmérés a belkereskedelmi szakmákra képesítést nyújtó intézmények /szakmunkásképző iskolák, szakközépiskolák, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola/ végzett tanulóira /hallgatóira/ vonatkozóan.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Toldiné Tóth Éva
A nitrogén két speciális formájának (No3-N és NH4-N) hatása a kukorica-fusarium gazda-parazita kapcsolatra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Totorán János
A pártirányítás szerepe társadalmunk életében (Különös tekintettel a Békés megyei termelőszövetkezetek pártirányítására).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Tráser Ferenc
Az érdekeltségi és ösztönzési rendszer egyes kérdései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Táborosi Zsuzsanna
A népi demokratikus átalakulás néhány kérdése Fejér megyében (1944-1945).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Tósaki Árpád
Kétoldali arteria carotis lekötés okozta agyischemiás károsodás és annak befolyásolása dexamethasonnal Sprague-Dawley patkányokban.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1984) (Unpublished)

Tóth Erika
Akusztikus stressz hatásának vizsgálata CFY patkányokon.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1984) (Unpublished)

Tóth János
Politikai konfliktusok rendszerszemléletű elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Tóth Magdolna
A Kommunista Ifjúsági Szövetség tevékenysége Szegeden az ellenforradalom leverésétől a szocialista társadalom alapjainak lerakásáig (1957-1962).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Tóth Márta
Növényi kis molekulasúlyú nukleáris RNS-ek izolálása és részleges jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Tóth Sándor
Eljárás humán leukocita interferon (HuIFN-alpha) termelésére és tisztítására.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1984) (Unpublished)

Tóth Lászlóné Szita Klára
A hazai karbonátos mangánércek dúsítása szulfatizáló és redukáló pörköléssel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Töttős Gábor
A szőlőtermesztés és a borgazdaság fejlődése a szekszárdi borvidéken a XVIII-XIX. században.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

V

Varróné Darók Judit
Solanaceae hazai fajainak florális nektáriumai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Vas Mihály
A Kállósemjéni Nagymohos és Nyárias fitocönológiája, természetvédelmi helyzete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Vas Miklós
Az általános iskolai technika tantárgy nevelési és képzési funkciója.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Vashegyi Ágnes
Tápanyagstressz és a 2,4-D hatása búza növekedésére és ionfelvételére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Veress Mártonné Herczegh Katalin
A Hárskuti-fennsík karsztmorfológiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Veszelinov Ágnes
A szegedi középfokú tanintézetek KISZ-szervezeteinek tevékenysége megalakulásuktól az 1970. évi ifjúságpolitikai határozatig (1957-1970).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Virág Lászlóné
A gépállomások szerepe a Kommunista Párt parasztpolitikájának alakulásában - különös tekintettel a Békés megyei gépállomásokra /1945-1956/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Vörös Gabriella
Az Alföld szarmatakorának alkonya. Kísérlet a legkésőbbi leletanyag elkülönítésére Szeged környéki temetők vizsgálata alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

W

Wagner Istvánné
Az egészségügyi pályára készülő fiatalok családképe /a családi életre nevelés problémái/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Walter András
Kísérlet a kivitelező építőipar specifikus hatékonyság vizsgálatának továbbfejlesztésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Wodala Kathleen A.
The development of reading skills in a bilingual child - the initial stages.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Z

Zsednai Ágnes
Elegyadszorpciós csereegyensúlyok különböző felületi tulajdonságú szorbenseken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Zátonyi Sándor
A tanulók előismereteinek felhasználása a tanítási-tanulási folyamatban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Á

Ádám Géza
A mikroerek adenilát cikláz aktivitásának változása kísérletes agyödémában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

É

Éber Andrásné
Az orosz irodalom fogadtatása Magyarországon német közvetítéssel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

This list was generated on 2024. július 15. 13:03:53 CEST.