Items where Year is 1978

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | É
Number of items: 92.

A

Abonyi Gyula
Szakmunkásképzés a vállalatoknál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

B

B. Tóth Mária
Hidrobiológiai tanulmányok a Kiskörei vízlépcső térségében valamint a Tisza hossz-szelvényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Babári Ernő
A mai német sportnyelv terminológiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Berecz Árpádné
Tanárképző főiskolát végzett fiatal tanárok társadalmi-közéleti tevékenysége.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Berta Árpád
A finnországi töredékek első egysége (nyelvi elemzés).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Bertalan Ákosné Balogi Margit
Üledékes kőzetek kerogén tartalmának minősítése geokémiai szempontok alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Boa János
Acetil-fluorid elektrokémiai fluorozásának tanulmányozása vízmentes hidrogén-fluoridban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Boga Györgyi
Különböző vesekövek ultramikro-kémiai, infravörös spektroszkópiai, röntgendiffrakciós, termikus analízisének összehasonlítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Borbély József
Agyagosszergény története.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Bratinka József
A 16. századi vitézi élet nyelvi kifejezéseinek jelentéstani vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Bácskai Mihály
Petőfi en francais.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

C

Csernus Sándor
A zsigmondi magyar állam külpolitikája 1420-ig különös tekintettel Nyugat-Európára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Csillag András
Korai magyar útirajzok az Amerikai Egyesült Államokról 1831-1853.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Csorbáné Tóth Marianna
A szocialista realizmus kialakulása Alekszej Tolsztoj életművében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Csordás-Tóth Éva
T4 fágindulált polinukleotid kináz felhasználása DNS szerkezet kutatásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

D

Dajka Miklós
A gyakorló pedagógusok alkotó, újító munkájának feltételei és közkinccsé tételének egyes kérdései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Devasahayam J. Manjula Devi
Changes in photosynthetic apparatus and activity in protoplast culture.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Dombi Alice
Serdülőkorú tanulók erkölcsi ítéletei és magatartása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Dudás Brigitta
Egy cisztron funkcióelemzése genetikai úton.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

E

Erdei Katalin
Serdülőkorú tanulók pályaválasztási döntésének kialakulása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Erdős Ferenc
A polgári forradalom és szabadságharc története Fejér megyében /1848-1849/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Esztergomy Zoltán
A Bodrogköz komplex gazdaságföldrajzi vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

F

Fabulya Balázs
A kulturális forradalom kérdései Magyarországon különös tekintettel az ifjúságra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Fazekas István
Móra Ferenc parasztábrázolása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Fekete László
Csapadékos és csapadék nélküli ismétlődések statisztikai jellemzői az Alföldön (Budapest, Debrecen, Kecskemét és Szeged adatai alapján).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Fülöp Ferenc
Nitrogénhídfős heterociklusok szintézise gyógyszerkémiai célkitűzésekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

G

Galgóczi László
Szótörténeti tanulmányok betegségneveink köréből.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Gottl Frigyes
Fakultáció a gimnáziumban /A Makói József Attila Gimnázium kísérleti tapasztalatai/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Gyifkó Mária
Igényszint és önismeret a pályaválasztásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Göcző Géza
Gyöngyös város története a XVIII. században, különös tekintettel a városi tanács jegyzőkönyveire.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

H

Hamar József
Duzzasztás hatása a fitoplanktonra a Kiskörei Vízlépcső térségében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Hannus István
A ciklopropán vázizomerizációjának vizsgálata módosított NaY zeolitokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Haydu Zsolt
A szomatikus kompatibilitás vizsgálata protoplaszt fúzióból származó sejteken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Herczeg Tamás
A lipoidhiány hatása Chlorella sejtek szerkezetére és fotoszintetikus működésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Homor Géza
Intraneuronalis anyagtranszport.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Horváth Ferenc
Régészeti tanulmányok Csongrád megye középkoti történetéhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Horváth Gyula
Automaták kategóriákban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

J

Juhász Edit
Ansiedlung der Deutschen im Komitat Tolna nach der Türkenherrschaft (1695-1725).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

K

Kemenesné Fügedi Klára
A természetes és a mesterségesen kialakított környezet a Kurca folyó szakaszán Szentes város térségében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Kertész Leóné
Az iskolatelevízió és a rádió szerepe az általános alapműveltséggel nem rendelkező rétegek műveltségi hátrányainak felszámolásában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Kerékgyártó József
Adatok a hetedik osztályosok pályaorientációjának vizsgálatához (Egy longitudinális vizsgálat tapasztalatai).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Kiss György Botond
Nitrátredukcióban hibás Rhizobium meliloti mutánsok genetikai és biokémiai jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Komlódi János Lajos
Az ifjúságvédelmi albizottságok tevékenysége Békés megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Komlósi Sándor
Tételek Neumann-algebrák bizonyos konvex részhalmazairól.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Koncz Csaba
A Bacillus sphaericus R restrikciós-modifikációs rendszerének biokémiai jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Kossa Mária Valéria
A művészeti nevelés fejlődése az Amerikai Egyesült Államok alap- és középfokú iskoláiban 1955-től 1975-ig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Kovács Kálmán
A dimetil-karbonát és dietil-karbonát előállításának kémiai optimalizálása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Kuba Attila
A két vetületből történő rekonstrukció algoritmusai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Kumar Kaushal
Some parameters of EMS and X-rays induced mitotic recombination and cell-death in Drosophila melanogaster.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Kádár Enikő
NiCo vékonyréteg elektrokémiai előállítása többrétegű huzalmemória készítéséhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Kádár Géza
Politrófikus víztározók néhány hidrobiológiai sajátossága, különös tekintettel a vízminőségváltozásokra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

L

Leprán István
A coronaria occlusiót követő korai arrhythmiák gyógyszeres befolyásolása.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1978) (Unpublished)

Lukács Albin
A németországi szociáldemokrata párt szocialista országokkal folytatott politikájának vizsgálata 1969-től a helsinki konferenciáig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

M

Makra László
Magyarország makroszinoptikus helyzetei idősorának periodikus összetevői.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Makáry Anna
A szalicilaldehid és a monoszubsztituált anilin-származékokból képződött Schiff-bázisok szerkezetének tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Mary György
Georg Tectander - /Zalánkeményi Kakas István/: Iter Persicum.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Mónusné Goda Ágnes
Az oktatás integrálása az Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Karán.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

N

Nagy László
A hidrogén-peroxid ozmium-tetraoxiddal katalizált bomlásáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Nagy Margit
A nevelési alapismeretek gimnáziumi fakultatív tantárgycsoport képzési funkciói és tantervi kérdései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Nagyné Lőrincz Julianna
Az igék morfológiai alakváltozatai a mai orosz nyelvben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Nemes Péter
Epimer tropan-3-IL-fenil-ketonok szintézise és sztereokémiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Notheisz János
Szociográfia - irodalmi szociográfia - szépirodalom (Az 1945 utáni irodalmi szociográfia néhány műfaji problémája).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Novák Béláné
A tanulók egészségnevelésének kérdései az iskolában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Németh Zsófia
Egyetem - könyv - könyvtár. Fejezetek az egyetemi tanulmányi munka és a könyv kapcsolatának 1945 előtti hazai történetéből.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

O

Olasz Sándor
Németh László és a régi magyar irodalom.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Orbán Géza
A földrajzi munkamegosztás fejlődése Győr-Sopron megye mezőgazdaságában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

P

Papp Katalin
Néhány alkálihalogenid kristály optikai tartósságának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Penczi Edit
Video-denzitometria értékelésű ioncserélő vékonyréteg kromatográfia fehérjehidrolizátumok aminosavai gyors tesztelésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Pál József
A halál neoklasszikus ábrázolása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

R

Rizner Dezső
A családmodell szerepe az állami nevelőotthonokban élő gyermekek nevelésében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Rizner Dezsőné Kékesi Mária
A patronáló tanári tevékenység szerepe a főiskolai tanárképzésben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Rágyanszki Mária
Zooplankton vizsgálatok polikulturás népesítésű halastavakban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

S

Salamon Mária
Petőfi Franciaországban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Schneider Béla
Chlorpromazin-metabolitok és néhány szerkezeti analóg plazmidtörlő hatásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1978) (Unpublished)

Sindely Pál
A hőmérséklet és légnedvesség különbségek alakulása Szeged város és környezete között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Szende Béláné
Az irónikus groteszk Örkény István Egyperces novellák c. művében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Szenti Ferencné
A modell - módszeres történelemtanítás - tanulás folyamatának és eredményeinek pedagógiai - pszichológiai elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Szigetiné Galántai Erzsébet
Tanulmányok a Thuróczy-krónika 195-262. fejezeteihez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Szöllősi Erzsébet
Adalékok az egyén és közösség dialektikájához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Szőnyi Ernő
A szocialista demokrácia fejlődésének lehetőségei a fejlett szocializmusban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Sánta Imre
Atmoszférikus nyomáson működő nitrogén lézer építése és vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

T

Tari Irma
A butachlor herbicid élettani hatása kukorica csíranövényre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Toldi József
Működési plaszticitás vizsgálata macska asszociációs kérgén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Tombácz Imre
A propilén oxidatív dehidrocikloaromatizációjának vizsgálata néhány fémoxid-katalizátoron.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Treer Tivadar
Spinpolarizált elektronforrás építése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Tábith Klára
Ivari kromoszómán lokalizált gének különböző hőérzékeny letális alléljeinek összehasonlító vizsgálata Drosophila melanogasteren.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

V

Vajda György Mihály
Modernség, dráma, Brecht.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Varga Árpád
Laborvegyszerek külkereskedelmi forgalma.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Varju Károlyné Hilbert Margit
Festékmolekula és környezete közötti kölcsönhatás tanulmányozása szilárd közegekben a molekuláris lumineszcencia módszereivel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Vas Zoltánné Oross Gabriella
Hosszú csapadéksorok periódusainak és trendjének elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Velenczei Katalin
Alánok a Római Birodalom utolsó évszázadában /375-476/ - Kommentárral ellátott bilingvis forrásgyűjtemény.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

É

Ésik Zoltán
Eldönthetőségi kérdések a fatranszformációk körében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

This list was generated on 2024. május 23. 11:02:57 CEST.