Items where Year is 1978

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 30.

Abonyi Gyula
Szakmunkásképzés a vállalatoknál [Egyetemi doktori értekezés].
[Thesis] (Unpublished)

Babári Ernő
A mai német sportnyelv terminológiája.
[Thesis] (Unpublished)

Berecz Árpádné
Tanárképző főiskolát végzett fiatal tanárok társadalmi-közéleti tevékenysége.
[Thesis] (Unpublished)

Borbély József
Agyagosszergény története.
[Thesis] (Unpublished)

Csernus Sándor
A zsigmondi magyar állam külpolitikája 1420-ig különös tekintettel Nyugat-Európára.
[Thesis] (Unpublished)

Dajka Miklós
A gyakorló pedagógusok alkotó, újító munkájának feltételei és közkinccsé tételének egyes kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Dombi Alice
Serdülőkorú tanulók erkölcsi ítéletei és magatartása.
[Thesis] (Unpublished)

Erdős Ferenc
A polgári forradalom és szabadságharc története Fejér megyében /1848-1849/.
[Thesis] (Unpublished)

Fabulya Balázs
A kulturális forradalom kérdései Magyarországon különös tekintettel az ifjúságra.
[Thesis] (Unpublished)

Fazekas István
Móra Ferenc parasztábrázolása.
[Thesis] (Unpublished)

Gottl Frigyes
Fakultáció a gimnáziumban /A Makói József Attila Gimnázium kísérleti tapasztalatai/.
[Thesis] (Unpublished)

Gyifkó Mária
Igényszint és önismeret a pályaválasztásban.
[Thesis] (Unpublished)

Göcző Géza
Gyöngyös város története a XVIII. században, különös tekintettel a városi tanács jegyzőkönyveire.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Edit
Ansiedlung der Deutschen im Komitat Tolna nach der Türkenherrschaft (1695-1725).
[Thesis] (Unpublished)

Kertész Leóné
Az iskolatelevízió és a rádió szerepe az általános alapműveltséggel nem rendelkező rétegek műveltségi hátrányainak felszámolásában.
[Thesis] (Unpublished)

Kerékgyártó József
Adatok a hetedik osztályosok pályaorientációjának vizsgálatához /Egy longitudinális vizsgálat tapasztalatai/.
[Thesis] (Unpublished)

Komlódi János Lajos
Az ifjúságvédelmi albizottságok tevékenysége Békés megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Kossa Mária Valéria
A művészeti nevelés fejlődése az Amerikai Egyesült Államok alap- és középfokú iskoláiban 1955-től 1975-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Lukács Albin
A németországi szociáldemokrata párt szocialista országokkal folytatott politikájának vizsgálata 1969-től a helsinki konferenciáig.
[Thesis] (Unpublished)

Mary György
Georg Tectander - /Zalánkeményi Kakas István/: Iter Persicum.
[Thesis] (Unpublished)

Mónusné Goda Ágnes
Az oktatás integrálása az Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Karán.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Margit
A nevelési alapismeretek gimnáziumi fakultatív tantárgycsoport képzési funkciói és tantervi kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Nemes Péter
Epimer tropan-3-IL-fenil-ketonok szintézise és sztereokémiája.
[Thesis] (Unpublished)

Novák Béláné
A tanulók egészségnevelésének kérdései az iskolában.
[Thesis] (Unpublished)

Olasz Sándor
Németh László és a régi magyar irodalom.
[Thesis] (Unpublished)

Rizner Dezső
A családmodell szerepe az állami nevelőotthonokban élő gyermekek nevelésében.
[Thesis] (Unpublished)

Rizner Dezsőné Kékesi Mária
A patronáló tanári tevékenység szerepe a főiskolai tanárképzésben.
[Thesis] (Unpublished)

Szenti Ferencné
A modell - módszeres történelemtanítás - tanulás folyamatának és eredményeinek pedagógiai - pszichológiai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Vajda György Mihály
Modernség, dráma, Brecht.
[Thesis] (Unpublished)

Velenczei Katalin
Alánok a Római Birodalom utolsó évszázadában /375-476/ - Kommentárral ellátott bilingvis forrásgyűjtemény.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. szeptember 27. 01:37:19 CEST.