Items where Year is 1976

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 29.

Abonyi Lajos
Fejezetek Elek község történetéből 1724-1845.
[Thesis] (Unpublished)

Arató Ágnes
Audio-vizuális eszközök multi-média rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Bánki-Horváth Sándorné Borbély Mária
Adalékok Szalkay Antal Aeneis-paródiájának történetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Csirikné Czachesz Erzsébet
Vizsgálat a tízéves tanulók írásos szókészletének köréből.
[Thesis] (Unpublished)

Csiszár Imre
A felzárkóztatás és az orientálás folyamata a fakultatív tantárgycsoportos gimnáziumi képzési kísérletben.
[Thesis] (Unpublished)

Forczek Zoltán
Szank község története és bibliográfiája.
[Thesis] (Unpublished)

Forrai R. Katalin
Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp János
A középiskolai tanulóifjúság világnézeti, politikai, erkölcsi nevelésének időszerű kérdései a Szegedi MÁV Nevelőotthon növendékei körében végzett intervallumvizsgálat tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedűs T. András
Adatok a 0-2 éves kori pszichomotoros retardáció biodemográfiai és szociális hátteréhez.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Zoltán
Középiskolai tanulók közösségi értékorientációjának pedagógiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Gyuláné Szabó Sára
Az audio-vizuális eszközök használatának határhatékonysága a nyelvoktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Héjjas Endre
Az általános iskolai orosznyelv-oktatás eredményességének vizsgálata ipariszakmunkás-tanulók körében.
[Thesis] (Unpublished)

Iby András
Romantikus és realista vonások Heinrich von Kleist novelláiban.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss György
A koedukáció neveléslélektani kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma Róbert
Egy főiskolai tantárgy taxonómiai vizsgálata, cél- és feladatrendszerének megfogalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Kőkúti Lajos
Kísérleti modell az általános iskolai tanulók műszaki-technikai képességeinek feltárására és fejlesztésére.
[Thesis] (Unpublished)

Makk Ferencné
A tanulók önálló munkájának néhány lehetősége az általános iskolai történelemtanításban.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy György László
A tanulmányi terhelés mérésének tapasztalatai a Veszprémi Vegyipari Egyetemen.
[Thesis] (Unpublished)

Pap István
A szükségletek történeti fejlődésének néhány filozófiai problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Ressné Ivanics Mária
A magyarországi krimi-tatár oklevelek.
[Thesis] (Unpublished)

Ritecz József
Világnézeti, vallási, erkölcsi attitűdök vizsgálata középiskolában.
[Thesis] (Unpublished)

Schwalm Paul
Waschkuter - Dialektwörterbuch.
[Thesis] (Unpublished)

Solymosi János
A tanyakérdés néhány szociológiai vonása a kiskunhalasi járásban.
[Thesis] (Unpublished)

Szakter Gyula
Szeged az első világháborúban 1914-1918.
[Thesis] (Unpublished)

Szálas Béla
Palladius Rutilius Taurus Aemilianus és mezőgazdasági munkája.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth János
Katona István és történetírása.
[Thesis] (Unpublished)

Unti Mária
Győr-Szentiván földrajzi neveinek névtudományi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Vázsonyi Gábor
Quellen und bearbeitungen des Bankbanusstoffes bis Katona und Grillparzer und die dichterische Stellungnahme der beiden.
[Thesis] (Unpublished)

Árva Edit
A szovjet-kínai kapcsolatok néhány vonatkozása (1949-1957).
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. szeptember 27. 01:40:59 CEST.