Items where Year is 1975

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Á
Number of items: 82.

A

Antal Sándor
A Bükk-hegység felső-permi karbonátos üledékösszlletének mikrofáciesei és keletkezési körülményei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

B

Bakó Attila
A lövészosztag szinkronizálási probléma.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Baróti Tiborné Gaál Márta
E. T. A. Hoffmann emberábrázolása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Bella István
Kondoros száz esztendeje (1875-1975).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Bellus Ibolya
A fabula togata fragmentumai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Bereczki Elemér
A parasztság tudat és életmód változása a felszabadulás óta Békés megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Binder Károly
A Tanárképző Főiskola műszaki szak "géptan gyakorlat" c. témaköréből.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Blumenfeld Gyuláné Mikola Júlia
A vitamódszer alkalmazása a gimnáziumi pszichológia-tanításban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Bognár Gyula
Adatok a közösségi kapcsolatok pedagógiai pszichológiai vizsgálatához (Élelmiszeripari Szakmunkásképző Intézet nevelési tapasztalatai alapján).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Bor Zsolt
Impulzusüzemű nitrogénlézer vizsgálata és alkalmazása festéklézerek gerjesztésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Borgulya István
Egy ALGOL 60 fordítóprogram.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Bozó Franciska
Hódmezővásárhely vonzáskörzete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Burg Kornél
DNS replikáció vizsgálata kínai hörcsög sejtvonalban (A HGPRT enzimet kódoló gén replikálódási időpontjának valamint a kromoszómák replikációs mintázatának meghatározása szinkronizált sejtkultúrákban).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Bárány László
A szükségleti struktúra szerepe a személyiség formálásában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

C

Csatári Bálint
Szeged járás tanyarendszerének népesség- és településföldrajzi vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Csongvayné Biczó Aranka
A környezeti ártalmat elszenvedett ifjúkorúak érzelmi megnyilvánulásainak vizsgálata és ennek jelentősége személyiségük kialakításában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Czakó Mihály
Aspergillus niger hiánymutánsok felhasználása aminosavak kvantitatív meghatározására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

D

Dancs Istvánné
Adatok az általános iskola megszervezéséhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Deme István
Kis mennyiségű adalékanyagok hatása az epoxigyanták tulajdonságaira.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Djuangsih Nani
Light-induced conformational changes of granal and agranal Thylakoids.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Dobos Ilona
A csonthéjas gyümölcsfáink extraflorális nektáriumai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Drien Károlyné Movik Angéla
A szocialista hazafiságra és proletár nemzetköziségre nevelés pedagógiai problémái az általános iskola felső osztályaiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

E

Ecsedy István
Az első sztyeppei nép a Kárpát-medencében (A gödörsíros kurgánok kultúrája a Tiszántúlon).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

F

Farkas Ferenc
Jászapáti és Jászivány határának földrajzi nevei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Forman István
Orosháza a második világháború idején /1939. január 1-től 1944. október 6-ig/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Fábián György
A két munkáspárt együttműködésének fejlődése Szegeden, a népi demokratikus forradalom időszakában /1944-1948/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

G

G. Vass István
A Szociáldemokrata Párt, a Parasztpárt, a Kisgazdapárt és a Polgári Demokrata Párt tevékenysége 1944-45-ben és az 1945-ös választások Békés megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Grin Igor
Magyarországi horvát és szerb népdalhagyományok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

H

Herendi István
Földrajzi paraméterek mennyiségi értékelésére és előrejelzésére szolgáló módszer kidolgozása, különös tekintettel a csapadék statisztikai előrejelzésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Herzfeld Rozália
Amincsere vizsgálata a Schiff-bázisok fémkomplexeinél.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Horváth Péter
Az N6- 2-(izopentenil) adenozin specifikus kémiai modifikálása a tisztított élesztő tRNSSer-ben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Horváth Gyula
Az idegen tőke megnövekedett szerepe és feladata a brazil katonai kormányok expanziós gazdaságpolitikájában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Huhn Andrásné Budó Gabriella
A fluoreszcin lumineszcenciája különböző ideig polimerizált foszforsavban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

I

Imreh Balázs
Vizsgálatok az általánosított szekvenciális gépek köréből.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

J

Juhász Anna
Vizsgálatok természetes növényi fenolvegyületek növekedésszabályozó hatásával kapcsolatban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Jánosi Mónika
A Corpus Juris első törvényeinek kézirati hagyományához.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1975) (Unpublished)

K

Kalpagam C.
A comparative study of viral RNA synthesis in leaves and protoplasts.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Kamarás György
Egy Duna-menti falu településföldrajzi vizsgálata (Géderlak).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Kamarás Gábor
Szeged környékének nagygombái különös tekintettel a környezeti viszonyokra és a tömegprodukcióra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Kasza Bálint
A szabadkai német színjátszás története.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Keszthelyi Imréné Udvary Éva
Az akut koszorúér-elégtelenség állatkísérletes modellje.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1975) (Unpublished)

Kiss Ferenc
Filozófiai és pszichológiai kérdések Pikler Gyula munkásságában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Kissné Novák Éva
A Hellenizmus filozófiájának embereszménye a sztoikus, az epikureus és a szkeptikus filozófia tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Kovács Lajos
Adatok a serdülő tanulók erkölcsi tudatának pedagógiai pszichológiai vizsgálatához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Kukovecz Györgyné Zentai Mária
A fény és sötétség szerepe Az apostol ban és a reformkori költői hagyományban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Kun László
Szórend, hangsúly, aktuális mondattagolás.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Kunstár Jánosné
Az általános iskolai matematikatanítás eredményei és hiányosságai a 6. osztályos témazáró mérőlapok tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Kálmán Flóra
A Ricinus communis L. extraflorális nektárium sejtjeinek ultrastruktúrája és a nektár kiválasztás.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Körmöczi Katalin
A fővárosi lakáshelyzet és a "Wekerle" Állami Munkáslakótelep /1908-1945/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

L

Litkei József
Komló iparstruktúrájának átalakulása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

M

Marsi Gyula
A szocialista társadalom politikai rendszerének kialakulása és fejlődése Gyula városban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Mizó Mihály
Békés megye vízföldrajzi viszonyai, különös tekintettel a gazdasági életre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Mohácsi Erika
Öntözéses gazdálkodás Szolnok járás területén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Márton László
5-bromodeoxyuridin rezisztens dohánymutánsok izolálása és jellemzése szövettenyészetben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

N

Nemcsók János
A monoaminok szerepe a tavikagyló (Anodonta cygnea L.) periodikus aktivitásának szabályozásában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Nyerges László
Az olasz neorealizmus gondolati és művészi kibontakozása Elio Vittorini műveiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Német Béla
Szilárd oldatba (PVA) ágyazott festékek hosszú élettartamú sugárzásánál tapasztalható sajátosságok tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

P

Pataj Pál
Békéscsaba szabadpiacának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Perki Mária
Protoplasztképzés különböző gombafajokból Trichoderma törzsek enzimeivel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Pető Éva
Az ápolónői hivatás szociológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Prágai Béla
Lizogén konverzió okozta foszfolipáz A termelés a Bacillus Genus egyes törzseiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Pándi Lajos
A narodnyikságtól a marxizmusig (A XIX. századi orosz forradalmi gondolkodás fordulópontja 1879-1883).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

R

Rakonczai János
Adatok a Dél-Tiszántúl talajvízjárásának sajátosságaihoz.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Révész Márta
Torzult tetraéderes Co-(II)-komplexek tanulmányozása a szögfüggő ligandumtér modell alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

S

Sebe Jánosné Madácsy Piroska
Bérczy Károly 1821-1867.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Sebesi Judit
Belvízfront a Dél-Alföldön 1940-1942-ben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Sipiczki Mátyás
Gombamutánsok feldúsításának és izolálásának új módszere.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Somlai Csaba
2-hidroximetil-szteroidok előállítása és vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Szabó Zoltán
Finsler-triádokról és az érintőnyaláb Finsler-típusú líneáris összefüggéseiről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Szabó Borbála
Adatok a kisiskolás korú tanulók erkölcsi fejlődésének pedagógiai pszichológiai vizsgálatához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Szanyi László
Csoportszerkezet vizsgálatok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Szappanos Albert
Kecskemét vonzáskörzete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Szende Béla
Zenei formateremtő elvek érvényesülése Hermann Broch "Der Tod des Vergil" c. regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Szónoky Miklós
Medenceperemi és medencebelseji felső-pannóniai rétegsorok összehasonlító vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Szűcs Alajos
Békés megye kommunistái és dolgozó népe a demokratikus átalakulásért és a 3 éves újjáépítési terv sikeréért.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

T

Tánczos-Szabó László
Adatok Békés megye és Békéscsaba népesedéséhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Tóth Ferenc
Népi építkezés Makón.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Török Attila
A kibernetikai modellezés biofizikai vonatkozásairól.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

V

Varga István
Kísérlet egy szakközépiskolai osztály helyesírási tevékenységének megjavítására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Vincze Sándor
A Kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola szerkezetének, vonzáskörének, továbbtanulási funkciója teljesítésének változása az iskolareform időszakában /1958/59-1972/73/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Vozáry Eszter
Az elektron gerjesztési energia átadásának hatékonysága fehérje-detergens rendszerekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Á

Ábrahám Tamásné Gulyás Magdolna
Spektroszkópiai tulajdonságok és az elektrongerjesztési energia vándorlásának tanulmányozása fluoreszkáló lizozim-fluoreszcein izotiocionát komplex rendszeren.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

This list was generated on 2024. június 21. 05:15:49 CEST.