Items where Year is 1975

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 26.

Baróti Tiborné Gaál Márta
E. T. A. Hoffmann emberábrázolása.
[Thesis] (Unpublished)

Bella István
Kondoros száz esztendeje (1875-1975).
[Thesis] (Unpublished)

Bellus Ibolya
A fabula togata fragmentumai.
[Thesis] (Unpublished)

Binder Károly
A Tanárképző Főiskola műszaki szak "géptan gyakorlat" c. témaköréből.
[Thesis] (Unpublished)

Blumenfeld Gyuláné Mikola Júlia
A vitamódszer alkalmazása a gimnáziumi pszichológia-tanításban.
[Thesis] (Unpublished)

Bognár Gyula
Adatok a közösségi kapcsolatok pedagógiai pszichológiai vizsgálatához (Élelmiszeripari Szakmunkásképző Intézet nevelési tapasztalatai alapján).
[Thesis] (Unpublished)

Dancs Istvánné
Adatok az általános iskola megszervezéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Drien Károlyné Movik Angéla
A szocialista hazafiságra és proletár nemzetköziségre nevelés pedagógiai problémái az általános iskola felső osztályaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Ecsedy István
Az első sztyeppei nép a Kárpát-medencében (A gödörsíros kurgánok kultúrája a Tiszántúlon).
[Thesis] (Unpublished)

Forman István
Orosháza a második világháború idején /1939. január 1-től 1944. október 6-ig/.
[Thesis] (Unpublished)

Fábián György
A két munkáspárt együttműködésének fejlődése Szegeden, a népi demokratikus forradalom időszakában /1944-1948/.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Gyula
Az idegen tőke megnövekedett szerepe és feladata a brazil katonai kormányok expanziós gazdaságpolitikájában.
[Thesis] (Unpublished)

Jánosi Mónika
A Corpus Juris első törvényeinek kézirati hagyományához.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Ferenc
Filozófiai és pszichológiai kérdések Pikler Gyula munkásságában.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Lajos
Adatok a serdülő tanulók erkölcsi tudatának pedagógiai pszichológiai vizsgálatához.
[Thesis] (Unpublished)

Kunstár Jánosné
Az általános iskolai matematikatanítás eredményei és hiányosságai a 6. osztályos témazáró mérőlapok tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Körmöczi Katalin
A fővárosi lakáshelyzet és a "Wekerle" Állami Munkáslakótelep /1908-1945/.
[Thesis] (Unpublished)

Német Béla
Szilárd oldatba (PVA) ágyazott festékek hosszú élettartamú sugárzásánál tapasztalható sajátosságok tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Pándi Lajos
A narodnyikságtól a marxizmusig (A XIX. századi orosz forradalmi gondolkodás fordulópontja 1879-1883).
[Thesis] (Unpublished)

Sebesi Judit
Belvízfront a Dél-Alföldön 1940-1942-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Borbála
Adatok a kisiskolás korú tanulók erkölcsi fejlődésének pedagógiai pszichológiai vizsgálatához.
[Thesis] (Unpublished)

Szanyi László
Csoportszerkezet vizsgálatok.
[Thesis] (Unpublished)

Szűcs Alajos
Békés megye kommunistái és dolgozó népe a demokratikus átalakulásért és a 3 éves újjáépítési terv sikeréért.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Ferenc
Népi építkezés Makón.
[Thesis] (Unpublished)

Varga István
Kísérlet egy szakközépiskolai osztály helyesírási tevékenységének megjavítására.
[Thesis] (Unpublished)

Vincze Sándor
A Kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola szerkezetének, vonzáskörének, továbbtanulási funkciója teljesítésének változása az iskolareform időszakában /1958/59-1972/73/.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. október 7. 15:01:38 CEST.