Items where Year is 1973

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items: 87.

A

Anderlené Sajti Enikő
Szeged gazdasági, társadalmi helyzete és a munkásosztály harca 1936-1939.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

B

Bakos László
A fejlődésről...
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Bariska János
Folyadékkristály tulajdonságú anyagok szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Baróti Tibor
Hagyomány és újítás Tyutcsev verselésében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Bene Kálmán
A tömeg-kérdés szerepe Madách Imre életművében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Benedict Mihály
A hidrogén és hélium spektrumának kapcsolata az O4 csoport bizonyos előállításaival.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Benő Kálmán
Az iskolarendszerű felnőttoktatás kialakulása hazánkban 1945-1948 között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Bolgár Péter
A számítógéppel segített oktatás és a számítógépek egyéb alkalmazásai az oktatásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Bonsack Edwin
Dvalinn: Wieland, poet of the Heliand.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Bor Edit
A sugárzás nélküli energiaátadás tanulmányozása több komponensű, rendezett struktúrájú rendszerekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Boros Istvánné Szegedi Judit
Szénhidrogénkutató fúrások értékelhetőségének lehetősége az oldható szerves anyag tartalom alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Bozsó Ferenc
Oxidációs reakciók vizsgálata ón-dioxid-króm-oxid katalizátorokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Bukovinszky István
Böll emberábrázolása írói pályájának első és második szakaszában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

C

Csirik János
Számítógépes szcintigráfia.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Csáti Sándor
Normál propanol elektrokémiai oxidációjának néhány sajátsága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

D

Dobó Géza
Témazáró tudásszintmérés (és az országos színvonal elemzése) élővilágból az általános iskola 5. osztályában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Dormán József
A habok alapvető tulajdonságainak tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

F

Ferenczy József
A tudat aktív szerepének vizsgálata a társadalmi törvényértelmezés mechanisztikus és szubjektivisztikus torzulása néhány felfogásában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Ferka Mihályné Sallai Julianna
Az orosz nyelvű szakszövegolvasás tanításának módszertani kérdései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Flóri Lajosné Várnai Györgyi
Az ösztöndíjrendszer szociális és pedagógiai funkciója a felsőoktatási intézményekben /A 141/1969/M.K.12./MM.sz. rendelet tapasztalatainak méréses vizsgálata a Szegedi Orvostudományi Egyetemen).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Futó László
A gimnáziumi fizika szakkörök eredményes formái és munkamódszerei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

H

Haladi József
Hódmezővásárhely mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek története (1948-1960).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Halász Tibor
A fizika tananyag korszerűsítésének ismeretelméleti vonatkozásai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Halász Norbertné Fekete Mária
A fűszerpaprika festékkomponenseinek mennyiségi meghatározása spektrofotometriás módszerrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Harka Ákos
Adatok a kiskörei víztároló területére eső Tisza-szakasz élővízi halállományához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Herczeg Ferenc
Szociológiai vizsgálatok a társadalom csoportstruktúrájának megváltozásáról Szarvas város és járás területén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Hoffmann Ottó
Anyanyelvi nevelés az általános iskola felső tagozatában (Kísérlet egy új típusú tantárgypedagógia körvonalazására).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Horváth Emőke
Tavaszi árpafajták anatómiai vizsgálata, különös tekintettel a lisztharmat-rezisztenciára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

J

Janurik Tamás
Uráli szóstatisztikai vizsgálatok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Jávor Zoltánné Kolozsváry Judit
A "nehezen nevelhető" tanulók személyiségének megismerése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

K

Király József
A közoktatás megindulása a népi demokratikus forradalom első szakaszában 1944-45.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Klukovits Lajos
Univerzális algebrák Abel- és Hamilton-féle primitív osztályairól.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Kolozsvári János
Adalékok a középiskolai világnézeti oktatás filozófiai problémáihoz.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Komárné Jakab Györgyi
Az aktomiozin szuperprecipitációja.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1973) (Unpublished)

Kuknyó János
Az almatermelés gazdaságföldrajzi kérdései Szabolcs-Szatmár megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Kukovecz György
Potosi - a gyarmati társadalom néhány problémája egy bányavárosban (Orsua y Vela krónikája alapján).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Kurunczi Jenő
I. Péter diplomáciája /1697-1706/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Kékes-Szabó Andrásné
Az egészségügyi szakiskolák hallgatóinak erkölcsi, világnézeti - politikai és közösségi arculatáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

L

Lotterhof Edit
Adatok a 11-16. század antropológiájához. A Baja-Pető 11-16. századi és a Röszke-Kószó tanya 14-15. századi temetők csontvázanyagának összehasonlító embertani vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

M

M. Szántó Zsuzsanna
A katolikus népoktatás Magyarországon a szatmári békétől a Ratio Educationis kibocsátásáig 1711-1777.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Marton László
Egyszerű kontextusmentes nyelvek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Micheller Magdolna
Kollégista egyetemi hallgatók közösségi kapcsolatai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Molnár Istvánné
Az aktív módszer hatékonyságának mérése a szaktárgyi oktatásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Molnár Miklós
Szerves festéket tartamazó detergens (micella)-rendszerek stabilitásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Máriaföldy Márton
Az "Alföldi Iparlap" és a szegedi kisipari mozgalmak (A kiegyezéstől a századfordulóig).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Méreg Klára
A hidrogén-peroxid és a peroxikénsav közötti reakció vizsgálata platina-fém jelenlétében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

N

Nagy Andrea
1Benzil-6,7,3'4'-alkoxi-3,4-dihidroizokinolin sók pszeudocianid származékának reakciókinetikai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Nagy Péter Tibor
Weyl terek ekvivalenciája és izometrikus transzformációi.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

O

Oláh János
Gádoros község negyedszázados fejlődése: 1944-1970-ig /Különös tekintettel a mezőgazdaság szocialista átalakítására/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Olár Péter
A vas felületén kén-hidrogén jelenlétében lejátszódó korróziós folyamatok mechanizmusáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

P

Pallai Vilmos Péter
Oxitocin szintézisek szilárd fázison.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Palotás Katalin
A francia dráma Magyarországon a felszabadulás után.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Papesch Béla
Az érdek néhány filozófiai problémája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Papp Lajos
A csányi dinnyetermesztés és dinnyések természeti és gazdasági földrajzi alapjai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Perényi János
A gyakorlati oktatás új szervezeti modellje és annak hatása a tanulmányi színvonalra /Kísérletek a műszaki mérések c. tantárgy keretében/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Pilishegyi József
A tudományos-technikai forradalom kibontakozásának feltételei és hatása az életmód megváltozására különös tekintettel Békés megye viszonyaira.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Polák Aranka
16-metilén-17-ketoszteroidok előállítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Prohászka Imréné Szilágyi Enikő
Jövő idő az óorosz krónikákban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Péter Antal
Adatok a fotokémiai oxidációs reakciók analitikai alkalmazásához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

R

Rakonczay Zoltán
Aromás szteroidok nem specifikus jódozása és hidroxilálása peroxidázzal (Az összehasonlító anyagok szintézise és tulajdonságainak vizsgálata).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Rozsnyai Jenő
Latin-Amerika társadalmának és fejlődésének néhány kérdése a XX. században Magyarországon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Rátkai Árpád
A délmagyarországi munkáseszperantista mozgalom kialakulása és története 1929-ig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Révayné Rajkányi Katalin
Hidrogénion koncentráció, ATP és cisztein hatása érzékenyített Tetrahymena pyriformis L.G. fényindukált mozgására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Rózsa Zsuzsanna
A sugárzásnmélküli energiaátadás tanulmányozása micellarendszerekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

S

Schmidt Josef
Die deutsche mundart von Székelyszabar.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Siklósi Csaba
A porphyrinopathiák kialakulásának biokémiai alapjai különös tekintettel a porphyria cutanea tarda szerzett formájára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Sikó Ágnes
Baranya zöldségtermelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Soós István
Adatok a tiszta és az ón-dioxid rácsába beépített króm-dioxid reakcióképességéhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Szabó G. Mária
A szülők elvárása az iskolai oktató-nevelő munkával szemben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Szabóné Komlovszky Ildikó
A Tetranychus telarius L. biológiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Szilassy Zoltán
A hatvanas évek amerikai drámája és színháza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Sági János
DNS-diamin komplexek stabilitásának és alkilezett DNS-ek templát aktivitásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Sátai Pál
Padé nyelvjárásának igeképzői.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

T

T. Kovács Gábor
A Duna-Tisza köze déli részének földtani fejlődéstörténete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Takács Jánosné
A modell, mint képmás vagy fikció.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Tar Ibolya
A római líra kezdeteinek problematikája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Tasnády Sz. Mária
Marosszög.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Török Angela
Vizsgálatok a bakteriális fehérje-produkció köréből.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1973) (Unpublished)

Török Sándor
Szakközépiskolai tanulók megterhelésének vizsgálata [Egyetemi doktori értekezés].
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

U

Ujhegyi Lajos
Az iskolatelevízió hatékonyságának néhány pedagógiai és pszichológiai kérdése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

V

Varga Tibor
Az időosztás egy lehetséges modellje a JATE MINSZK-22 típusú számítógépére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Vass András
Szomszédcsoport részvétel vizsgálata a 16-hidroximetil-17-hidroxi szteroidok sorában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Veress Márton
A Csendes Óceán morfológiája, különös tekintettel néhány mélytengeri árokra és a Kelet Csendes Óceáni Hátságra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Verók István
Vezetői tulajdonságok pszichológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Vinkler Péter
Tiokarbamid és tioszemikarbazid származékok szerkezetvizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Várnagy Ferenc
A tanyasi településrendszer átalakulásának néhány jellegzetessége a szentesi járásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Z

Zakar András
Adalékok a serdülő tanulók pályaorientációjának pedagógiai-pszichológiai elemzéséhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

This list was generated on 2023. december 5. 02:27:10 CET.