Items where Year is 1973

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 19.

Benő Kálmán
Az iskolarendszerű felnőttoktatás kialakulása hazánkban 1945-1948 között.
[Thesis] (Unpublished)

Bolgár Péter
A számítógéppel segített oktatás és a számítógépek egyéb alkalmazásai az oktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Ferka Mihályné Sallai Julianna
Az orosz nyelvű szakszövegolvasás tanításának módszertani kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Flóri Lajosné Várnai Györgyi
Az ösztöndíjrendszer szociális és pedagógiai funkciója a felsőoktatási intézményekben /A 141/1969/M.K.12./MM.sz. rendelet tapasztalatainak méréses vizsgálata a Szegedi Orvostudományi Egyetemen).
[Thesis] (Unpublished)

Haladi József
Hódmezővásárhely mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek története (1948-1960).
[Thesis] (Unpublished)

Jávor Zoltánné Kolozsváry Judit
A "nehezen nevelhető" tanulók személyiségének megismerése.
[Thesis] (Unpublished)

Kurunczi Jenő
I. Péter diplomáciája /1697-1706/.
[Thesis] (Unpublished)

M. Szántó Zsuzsanna
A katolikus népoktatás Magyarországon a szatmári békétől a Ratio Educationis kibocsátásáig 1711-1777.
[Thesis] (Unpublished)

Micheller Magdolna
Kollégista egyetemi hallgatók közösségi kapcsolatai.
[Thesis] (Unpublished)

Máriaföldy Márton
Az "Alföldi Iparlap" és a szegedi kisipari mozgalmak /A kiegyezéstől a századfordulóig/.
[Thesis] (Unpublished)

Oláh János
Gádoros község negyedszázados fejlődése: 1944-1970-ig /Különös tekintettel a mezőgazdaság szocialista átalakítására/.
[Thesis] (Unpublished)

Perényi János
A gyakorlati oktatás új szervezeti modellje és annak hatása a tanulmányi színvonalra /Kísérletek a műszaki mérések c. tantárgy keretében/.
[Thesis] (Unpublished)

Pilishegyi József
A tudományos-technikai forradalom kibontakozásának feltételei és hatása az életmód megváltozására különös tekintettel Békés megye viszonyaira.
[Thesis] (Unpublished)

Rozsnyai Jenő
Latin-Amerika társadalmának és fejlődésének néhány kérdése a XX. században Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Rátkai Árpád
A délmagyarországi munkáseszperantista mozgalom kialakulása és története 1929-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó G. Mária
A szülők elvárása az iskolai oktató-nevelő munkával szemben.
[Thesis] (Unpublished)

Török Sándor
Szakközépiskolai tanulók megterhelésének vizsgálata [Egyetemi doktori értekezés].
[Thesis] (Unpublished)

Ujhegyi Lajos
Az iskolatelevízió hatékonyságának néhány pedagógiai és pszichológiai kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Zakar András
Adalékok a serdülő tanulók pályaorientációjának pedagógiai-pszichológiai elemzéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. október 7. 15:08:48 CEST.