Items where Year is 1972

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 22.

Balázs György
A Nemzeti Bizottság és a forradalmi népi szervek megalakulása és működése Szentesen 1944 október 8-tól 1949 február 1-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Bazan István
A Hévízgyörki Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1950-1972.
[Thesis] (Unpublished)

Czeglédi Imre
Az Első Gyulai Kötött és Szövött Iparárugyár története (1900-1931).
[Thesis] (Unpublished)

Dzsatkó József
Az iskolai tanulás irányítása korszerű technikai eszközökkel.
[Thesis] (Unpublished)

Déri Miklósné
Külföldi hallgatók Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Gulácsy Éva
Pestalozzi a modern gyermekvédelem megalapítója.
[Thesis] (Unpublished)

Halmosné Eck Erna
A vér pH-jának, szénsav és nátrium-bikarbonát tartalmának jelentősége, meghatározásának módszerei és az eredmények alkalmazási területei [Egyetemi doktori értekezés].
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Mihály
Fáy András nevelési eszméi.
[Thesis] (Unpublished)

Katona Imréné Balogh Magda
Állami gondozottak - nevelőotthonba utalt tanulók - pályaválasztása.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Margit
Kecskemét város munkássága és üzemi bizottságai a népi demokratikus átalakulásban 1944-1948.
[Thesis] (Unpublished)

Kutas Ferenc
Magnetofon alkalmazásának lehetőségei és eredményei az 5. osztályos fogalmazástanításban mérések tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Köteles Lajos
A paraszti gazdaság fejlődése, a paraszti népesség rétegződésének alakulása Körösnagyharsányban 1848-1914.
[Thesis] (Unpublished)

Lugosi József
A függetlenségi és 48-as párt tevékenysége és szerepe Szeged életében az 1901-4 közötti időszakban.
[Thesis] (Unpublished)

Mérei Pál
A Magyar Tanácsköztársaság munkára nevelési törekvései.
[Thesis] (Unpublished)

Rákos István
IV. Béla birtokrestaurációs politikája.
[Thesis] (Unpublished)

Révi Jenő
A sikerelvárás és teljesítményelvárás mint motivációs tényező azonos intelligenciakorú normális és imbecillis tanulóknál.
[Thesis] (Unpublished)

Rónai Tamás
Az intranzigens jobboldal történetéhez (1939-1944).
[Thesis] (Unpublished)

Stadler Jenő
Serdülő tanulók erkölcsi ítéleteinek pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szentpéteri István
Az igazgatástudomány szervezéselméleti alapjai.
[Thesis] (Unpublished)

Szigeti Lajos
A pedagógiai-pszichológia néhány alapkérdése a mozgástanulás folyamatában - A tudatosság, az aktivitás, a sikerélmény szerepe és jelentősége a mozgástanulásban -.
[Thesis] (Unpublished)

Sásdi Imréné Rabb Ilona
Közösségalakítás az alsótagozati osztályokban.
[Thesis] (Unpublished)

Takács László
A Nemzeti Bizottságok megalakulása és tevékenységük első éve Békés megyében.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. október 7. 14:12:34 CEST.